En

DOÇ.DR. MERİÇ AZİZ BERGE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UYGULAMALI JEOFİZİK ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü  2002
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik Mühendisliği Bölümü  2005
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik Mühendisliği Doktora  2011
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yer Bilimleri ve Mühendisliği  2017
 • NO AD YIL
  1  Integrated geophysical investigations in a fault zone located on southwestern part of Izmir city, We...  2017
  2  Applications of the GPR technique to indoor, bridge deck and pier structures: case studies in Turkey...  2016
  3  Integrated geophysical investigations at a sacred Hittite Area in Central Anatolia, Turkey...  2015
  4  Electrical resistivity tomography investigations on a paleoseismological trenching study...  2014
  5  Electrical resistivity tomography monitoring studies at Balçova (Turkey) geothermal site...  2014
  6  Electrical resistivity tomography investigations of multilayered archaeological settlements: part II...  2011
  7  Electrical resistivity tomography investigations of multilayered archaeological settlements: part I ...  2011
  8  Integrated geophysical surveys for the subsurface mapping of buried structures under and surrounding...  2011
  9  Mapping aquifer geometry using electrical resistivity tomography: a case study from Şanlıurfa, sou...  2011
  10  Magnetic and electrical resistivity tomography investigations in a Roman legionary camp site (Legio ...  2008
  11  Magnetic imaging and electrical resistivity tomography studies in a Roman military installation foun...  2008
  12  3D resistivity imaging from an archaeological site in south-western Anatolia, Turkey: a case study...  2007
  13  Dolgu alanlarda özdirenç ters-çözüm modellemesi ve eski bir atık dolgu alanına uygulanması...  2006
  14  Geophysical investigations of the Seferihisar geothermal area, Western Anatolia, Turkey...  2006
  15  Application of electrical resistivity tomography technique for investigation of landslides: a case f...  2006
  16  Sığ yeraltı yapılarının özdirenç ters-çözümünde güvenilirliğin irdelenmesi...  2005
  17  Bazı sığ yeraltı yapılarının özdirenç ters-çözümü...  2005
  18  Dört farklı elektrot dizilimine göre bazı üç-boyutlu sığ yeraltı yapılarının görünür ...  2004
 • NO AD TARİH
  1  Archaeoseismological Observations at Hattusa Archaeological Site... 28/01/2019 - 01/02/2019
  2  Fay zonu araştırmalarında çok alçak frekans elektromanyetik yöntemin uygulamaları... 07/05/2018 - 09/05/2018
  3  Geophysical methods as a tool for fault zone investigations... 02/05/2018 - 06/05/2018
  4  Şapinuva Arkeolojik Alanında 2017 Yılında Yapılan Arkeosismolojik Gözlemler... 26/10/2017 - 28/10/2017
  5  Integrated geophysical prospection in a Hittite Empire city (Sapinuwa)... 12/09/2017 - 16/09/2017
  6  3D induced polarization and electrical resistivity tomography surveys from an archaeological site... 12/09/2017 - 16/09/2017
  7  Hitit başkenti Şapinuva'da arkeosismoloji çalışmaları... 13/10/2016 - 15/10/2016
  8  Elektrik özdirenç yönteminde izleme çalışmaları: Sığ jeotermal akifer modeli örneği... 23/05/2016 - 25/05/2016
  9  Demirci-Yağcılar Fayı (Urla-İzmir) üzerinde yapılan iki- ve üç-boyutlu elektrik özdirenç g... 23/05/2016 - 25/05/2016
  10  Resistivity modelling and inversion of square array for archaeological investigations... 15/09/2015 - 19/09/2015
  11  Integrated geophysical investigations at Sapinuva, a Hittite city in central Anatolia, Turkey... 15/09/2015 - 19/09/2015
  12  Hitit uygarlığının ani yokoluşu büyük depremlerle ilişkili olabilir mi?... 05/11/2014 - 07/11/2014
  13  An Example of Magnetometer Survey from Central Anatolia, Turkey... 29/05/2013 - 02/06/2013
  14  Paralel hesaplamanın üç-boyutlu elektrik özdirenç ters-çözümüne katkısı... 21/05/2012 - 23/05/2012
  15  An example of electrical restitivity tomography monitoring in geothermal sites: Balçova-İzmir case... 30/11/2011 - 02/12/2011
  16  Urla-İçmeler Bölgesinde Aktif Tektonik Amaçlı Tümleşik Jeofizik Çalışmalar... 19/10/2011 - 22/10/2011
  17  Geophysical studies at the agora of smyrna... 19/09/2011 - 24/09/2011
  18  A study on modeling and interpretation in magnetic prospection for multilayered archeological settle... 19/09/2011 - 24/09/2011
  19  Dokuz Eylül Üniversitesi Kaynaklar Yerleşkesinde Yapılan Mikrotremör Ölçümleri... 23/11/2010 - 26/11/2010
  20  Dokuz Eylül Üniversitesi Şenlik Alanında Yapılan Jeofizik Çalışmalar... 23/11/2010 - 26/11/2010
  21  Ovaören kazıları jeomanyetik araştırması-2009... 24/05/2010 - 28/05/2010
  22  İzmir Körfezi ve Güneyinde Yapılan Kara ve Deniz Jeofiziği Çalışmalarının Tümleşik Sonu... 08/10/2009 - 11/10/2009
  23  İzmir ve yakın çevresi tarihsel depremlerine yeni bir bakış: tarihsel kayıtlar ve jeofizik ça... 08/10/2009 - 11/10/2009
  24  Integrated usage of geophysical prospection techniques in höyük (tepe, tell) type archaeological s... 08/09/2009 - 11/09/2009
  25  Optimum electrical resistivity tomography (OERT) approach using combination of different arrays in a... 08/09/2009 - 11/09/2009
  26  Bozkurt kurgan mezarlığı kazısı jeomanyetik araştırması-2008... 25/05/2009 - 29/05/2009
  27  Synthetic simulation modelling of near surface structures by ground penetrating radar method... 14/10/2008 - 17/10/2008
  28  Integrated geophysical studies in the höyük of smyrna (izmir)... 14/10/2008 - 17/10/2008
  29  Integration of Electrical Resistivity Tomography, Magnetic and GPR Studies in the Ayavoukla Church, ... 30/04/2008 - 02/05/2008
  30  An Integration of Geophysical, Geological and Paleoseismological Trench Studies on Seferihisar-Yelki... 30/04/2008 - 02/05/2008
  31  Smyrna Jeofizik Çalışmaları... 27/03/2008 - 28/03/2008
  32  İzmir-Güzelbahçe'de Yapılan Tümleşik Jeofizik Araştırmalar ve Paleosismolojik Hendek Çalı... 08/11/2007 - 09/11/2007
  33  Aktif Tektonik Araştırmalarda Jeofizik Yöntemler ve Önemi... 08/11/2007 - 09/11/2007
  34  Large-scale Magnetic Imaging and Electrical Resistivity Tomography Studies in a Roman Military Insta... 11/09/2007 - 15/09/2007
  35  Electrical Resistivity Inversion Modelling Studies for Commonly Used Arrays in Höyük (Artificial H... 11/09/2007 - 15/09/2007
  36  İzmir-Güzelbahçe Bölgesinde Aktif Fay Zonlarını Belirlemeye Yönelik Tümleşik Jeofizik Çal... 14/11/2006 - 17/11/2006
  37  The Large-scale Geophysical Investigations at a Roman Military Installation (Legio-IV Scythica) in Z... 14/11/2006 - 17/11/2006
  38  ERT Yönteminin Hidrojeofizik Amaçlı Uygulaması: Urfa-Haleplibahçe Örneği... 14/11/2006 - 17/11/2006
  39  İzmir-Güzelbahçe'deki fay zonlarını saptamaya yönelik tümleşik jeofizik çalışmalar... 02/11/2006 - 04/11/2006
  40  Arkeolojik Prospeksiyonda Elektrik Özdirenç Ters-Çözüm Çalışmaları ve Önemi... 23/11/2005 - 25/11/2005
  41  Arkeolojide Geniş Ölçekli Jeofizik Prospeksiyon ve Önemi... 23/11/2005 - 25/11/2005
  42  'Large-scale Geophysical Studies at the some Roman Legionary Camp Sites in Turkey... 14/09/2005 - 17/09/2005
  43  'Resistivity Inversion Method in Archaeological Prospection and Its Importance... 14/09/2005 - 17/09/2005
  44  Large-scale Resistivity and Magnetic Explorations at the Burgaz Archaeological Site, Turkey... 04/09/2005 - 07/09/2005
  45  Geophysical Studies in Two Landslide Sites in Turkey... 04/09/2005 - 07/09/2005
  46  Sığ Aramacılıkta Sonlu Farklar Yöntemiyle 2B ve 3B Düz Çözüm Özdirenç Modellemesi... 20/10/2003 - 24/10/2003
  47  İzmir Agorası Üzerinde Yapılan Jeofizik Araştırmalar... 20/10/2003 - 24/10/2003
 • NO AD TARIH
  1  Şapinuva (Çorum-Ortaköy) Örenyeri Yüzey Araştırması ve Kazı Çalışmaları...  7/2016 - 10/2016
  2  Urla ve Çevresinin Aktif Faylarının Jeolojik, Jeofizik ve Paleosismolojik Çalışmalarla İncelenmesi: 17-20 Ekim 2005 Depremlerinin İzlerinin Jeofizik ve Paleosismolojik Anlamda Araştırılması...  9/2010 - 3/2013
  3  Elektrik Yöntemlerde Ters-çözüm ve Sığ Yapıların Aranmasına Uygulanması...  2/2009 - 2/2010
  4  Myndos Arkeolojik Alanı Manyetik Gradyometre Çalışması...  12/2008 - 2/2009
  5  Aya Voukla Kilisesi İçi ve Çevresinin Jeofizik Yöntemlerle Yeraltı Araştırması...  4/2007 - 4/2007
  6  Haleplibahçe Rekreasyon Alanı Jeofizik Özdirenç Tomografi Araştırması...  6/2006 - 6/2006
  7  Doğu Anadolu Yüksek Yaylası Orta Tunç-Son Tunç/Erken Demir Çağ Kültürleri (M.Ö. 3. Binyıl Sonu-Erken 1. Binyıl)...  1/2006 - 1/2010
  8  İzmir Fayının Jeofizik, Jeolojik, Sismolojik, Arkeolojik ve Tarihsel Veriler Yardımıyla İncelenmesi ve Yorumlanması...  8/2004 - 9/2007
  9  Satala Arkeolojik alanında (LEGIO XV APOLLINARIS) Yapılan Geniş Ölçekli Jeofizik Araştırmalar...  6/2004 - 6/2004
  10  Burgaz Arkeolojik Alanının Elektrik Özdirenç Ters-Çözüm Yöntemiyle Görüntülenmesi...  8/2002 - 2/2005
  11  Zeugma Arkeolojik Alanı At Meydanı ve Etrafında (Legio IV Scythica)Yapılan Geniş Ölçekli Jeofizik Araştırmalar...  3/2002 - 3/2007
 • NO AD YIL
  1  Tübitak-Ulakbim Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı UBYT...  2007
  2  Tübitak-Ulakbim Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı UBYT...  2008
  3  Tübitak-Ulakbim Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı UBYT...  2011