En

DR.ÖĞR.ÜYESİ GÜLÇİN GÜREŞÇİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü  2003
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat (Genel İktisat) Anabilim Dalı  2006
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı  2013
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  2013
 • NO AD YIL
  1  Orta Gelir Tuzağı: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Analiz...  2019
  2  Determination of Country-Specific Effects of Technological Gap...  2018
  3  Effects of Macroeconomic Volatility on Economic Growth: Evidence from the European Union...  2018
  4  Uyarlanmış Solow ve Uzawa-Lucas Modelleri Çerçevesinde İnsan Sermayesi-Ekonomik Büyüme İliş...  2018
  5  Petrol Şoklarının Makroekonomik Göstergeler Üzerine Etkileri: OPEC İçin Yapısal VAR Analizi...  2018
  6  İnovasyon ve Ekonomik Büyüme: Üst ve Üst-Orta Gelirli Ülkeler Örneği...  2017
  7  Testing the Existence of Ricardian or Non-Ricardian Regimes for CIS Countries...  2016
  8  COUNTRY-SPECIFIC CONVERGENCE BEHAVIOR IN AN ENLARGED EUROPE...  2015
  9  The Economic Growth Effects of the EUROMED FTA...  2014
  10  Avrupa Komşuluk Politikası'nın Ekonomik Etkileri Açısından Değerlendirilmesi...  2014
  11  Avrupa Parasal Birliği Bağlamında Ricardocu Mali Rejim...  2013
  12  Türkiye'nin Tüketim Fonksiyonu: Parçalı Hata Düzeltme Modeli Bulguları...  2007
 • NO AD TARİH
  1  Effective Disaster Management... 23/05/2019 - 24/05/2019
  2  A New Perspective for Community Based Disaster Preparedness... 19/04/2019 - 22/04/2019
  3  Effective Policy Recommendations for the Reduction of Natural Disasters and Climate Based Migrations... 19/04/2019 - 22/04/2019
  4  Türkiye'de Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet Riski Azaltma Stratejileri... 12/02/2019 - 13/02/2019
  5  The Evaluation of the Athletes Performance with Celiac Disease... 16/06/2018 - 23/06/2018
  6  Role of Non-Governmental Organizations in Disaster Management: The AKUT Search and Rescue Associati... 27/04/2018 - 29/04/2018
  7  Labor Market Flexibility and Economic Growth Effect... 27/04/2018 - 29/04/2018
  8  The Importance of NGO's in Disasters: The AKUT Search and Resuce Association Case... 20/04/2018 - 22/04/2018
  9  Labor Market Flexibility and Unemployment... 20/04/2018 - 22/04/2018
  10  Risk Analizi ve Kriz Yönetimi... 12/01/2018 - 14/01/2018
  11  International Labor Migration and Its Economic Results in the European Union... 19/10/2017 - 21/10/2017
  12  Labor Market Dynamics in Turkey: The Issue of Youth Unemployment... 19/10/2017 - 21/10/2017
  13  Effects of Uncertainty Shocks: The Case of the European Union... 11/09/2017 - 15/09/2017
  14  A Random Walk of Stock Prices in Visegrad Group: Efficient Market Hypothesis... 28/05/2017 - 30/05/2017
  15  Female Labor Force Participation Problems in Turkey: Causes and Policy Implications... 05/12/2016 - 06/12/2016
  16  Effects of Volatility on Economic Growth: Evidence from the European Union... 05/12/2016 - 06/12/2016
  17  The Impact of Foreign Direct Investments on Economic Growth: The Case of MENA Region... 14/05/2016 - 14/05/2016
  18  Country-Specific Convergence Behavior in an Enlarged Europe... 09/01/2014 - 11/01/2014
  19  Avrupa Komşuluk Politikası'nın Ülkeler Üzerindeki Ekonomik Etkileri... 17/09/2013 - 18/09/2013
  20  The Economic Growth Effects of the Euro-Mediterranean Free Trade Agreement... 28/06/2013 - 02/07/2013
  21  Panel Evidence on Long-Run Determinants of Relative Price... 19/06/2013 - 21/06/2013
  22  Analysis the Determinants of Technological Gap in European Union and Turkey... 19/06/2013 - 21/06/2013
  23  Yaşlıların Gelir Güvencesi... 23/05/2013 - 25/05/2013
  24  Testing the Existence of Ricardian or Non-Ricardian Regimes for CIS Countries... 02/04/2013 - 04/04/2013
  25  The Economic Effect of Euro-Mediterranean Free Trade Agreement... 18/03/2013 - 20/03/2013
  26  Relationship between Human Capital-Economic Growth on the basis of Augmented Solow and Uzawa-Lucas M... 13/02/2013 - 15/02/2013
  27  The Growth Effect of Economic Integration in the European Union... 13/12/2012 - 13/12/2012
  28  2008 Küresel Kriz Sürecinde Avrpa Birliği, Birlik Olabildi mi?... 01/11/2012 - 03/11/2012
  29  Water Flowing Beyond Borders and Water Problems... 11/10/2012 - 13/10/2012
  30  Kingston Üniversitesi İktisat Okulunda İktisat Eğitimi... 26/12/2011 - 26/12/2011
  31  İnsan Sermayesi ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Büyüme Modelleri Çerçevesinde Karşılaştı... 23/06/2011 - 25/06/2011
  32  Technology and Convergence in the Enlarged Europe and the case of Turkey... 21/05/2010 - 22/05/2010
  33  On the Growth Effect of the Turkish Enlargement: Some Scenairos and Facts... 01/09/2008 - 03/09/2008
  34  The Effect of Financial Liberalization on the Validity of Krugman's 45-Degree Rule: Comparative Pane... 15/06/2007 - 15/06/2007
  35  Türkiye'nin Tüketim Fonksiyonu: Ekonometrik Bir Uygulama... 16/11/2006 - 16/11/2006
  36  Türkiye'deki İnsan Sermayesinin İktisadi Büyüme Üzerindeki Etkisi:1980-2004 Dönemi İçin Par... 13/09/2006 - 13/09/2006
  37  Türkiye'de Savunma Sanayii ve Savunma Harcamalarına Yönelik Bir Değerlendirme... 22/12/2005 - 22/12/2005
 • NO AD YIL
  1  Ekonomik Entegrasyon ve Büyüme...  2015
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Doğal Afetlerin Ekonomik, Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi Sorunsalı Enerji ve Çevre Ekonomisi...  2019
  2  Yaratıcı Yıkımdan Yeni Endüstrilerin Dinamik Yapı Modellerine: Endüstri Hayat Döngüleri Türkiye'de Ekonomi-Yönetim-Siyaset Üzerine...  2018
  3  2008 Küresel Krizi Sürecinde Avrupa Birliği Ekonomi Politikalarının Koordinasyon Sorunu Uluslararası İlişkilerde Güncel Çalışmalar I...  2018
  4  Sivil Toplum ve Kalkınma İlişkisinde Yeni Eğilimler Kalkınma Ekonomisinde Yeni Eğilimler...  2018
  5  Factors behind R&D Expenditures and Export Decision: Evidence fromTurkish Firms Studies on Interdisiplinary Economics and Business...  2018
  6  Dinamik Toplam Arz-Dinamik Toplam Talep Modelleirnin Avantajları ve Dezavantajları Üzerine Bir Değerlendirme Türkiye'de Ekonomi-Yönetim-Siyaset Üzerine...  2018
  7  Teknoloji Üretim Sürecinde Karşılaşılan Sistemsel Yaklaşımların Türkiye'nin Teknoloji Politikası Üzerine Uygulanabilirliği Uluslararası İlişkilerde Güncel Çalışmalar I...  2018
  8  Toplumsal Bütünün Uzun Dönemli Tarihsel Yapılanışında Türk Toplumu ve Türkiye Ekonomisinin Yapısal Değişimi Makro Gelişme Dinamiklerinin Mikro Temelleri...  2018
  9  Ekonomik Gelişmişlik ve İnsan Hakları Makro Gelişme Dinamiklerinin Mikro Temelleri...  2018
  10  T he Labor Market Dynamics in the TRNC Turkish Republic of Northern Cyprus Studies on Politics and Economics...  2018
  11  Importance of Education in Turkish Republic of Nortern Cyprus Global and Regional Studies in terms of Economical and Social Issues I...  2017
  12  Does Purchasing Power Parity Hold for Commonwealth and Independent States? Eurasian Economies in Transition...  2017
  13  Historical Background of Bubbles and Simplifying Dynamic General Equilibrium Model Global and Regional Studies in terms of Economical and Social Issues I...  2017
  14  Water Flowing Beyond Borders and Water Problems Eurasian Economies in Transition...  2017
  15  The Impact of Foreign Direct Investments on Economic Growth: The Case of MENA RegionYasar University Discussion Papers in Economics...  2016
  16  Convergence in an Enlarged Europe: The Case of Turkey Kingston University Discussion Paper...  2011
 • NO AD TARIH
  1  Buca'nın İlk Yardım Eli Projesi...  1/2019 - 1/2020
 • NO AD YIL
  1  60m ve 200m Balkan Şampiyonu, Uzun Atlama Masterlar F35 Balkan İkincisi...  2018
  2  Uzun Atlama ve 4X200m Masterlar F35 Balkan İkincisi...  2018
  3  4x200m Bayrak Yarışı Masterlar F35 Türkiye Birinciliği, Tüm Zamanlar Balkan Rekoru ve Türkiye...  2018
  4  60m ve 200m F35 Masterlar Türkiye İkinciliği...  2018
  5  4x200m F35 Tüm Zamanların Balkan Rekoru...  2019
  6  4x200m Balkan Masterlar Salon Şampiyonası Rekoru, Türkiye Rekoru, Birincilik; Uzun Atlama 3.lük,...  2019
  7  60m Masterlar F35 Salon Balkan Rekoru...  2018
  8  200m Masterlar F35 Salon Balkan Rekoru...  2018
  9  Young Researcher of the Year of ICAR...  2018
  10  100m, 200m ve 4x100m Bayrak Yarışı Birincilik...  2018
  11  Uzun Atlama İkincilik, Gülle Atma 3.lük...  2018
 • NO AD YIL
  1  YÖK  2009
 • NO Görev
  1 Rektörlük Araştırma Merkezleri Koordinatörlüğü Araştırma Merkezleri Koordinatör Yardımcısı, Mart 2018-Devam ediyor