En

DOÇ.DR. TANER UÇAR MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ YAPI BİLGİSİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü  2002
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Programı  2006
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Doktora Prog.  2011
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi  2013
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği  2018
 • NO AD YIL
  1  Dolgu Duvarların Mod Katkı Çarpanlarına Etkisinin İncelenmesi...  2020
  2  Influence of infill walls on modal expansion of distribution of effective earthquake forces in RC fr...  2020
  3  Computing input energy response of MDOF systems to actual ground motions based on modal contribution...  2020
  4  Influence of Opening Ratio and Position in Infill Wall on Constitutive Law of Equivalent Compression...  2019
  5  Effect of design spectral shape on inelastic response of RC frames subjected to spectrum matched gro...  2019
  6  Hysteretic Energy Demand in SDOF Structures Subjected to an Earthquake Excitation: Analytical and Em...  2018
  7  An Investigation of Damping Ratio Effect on Earthquake Energy Input...  2018
  8  Yapıların plastik enerji dengesine göre sismik tasarımı...  2018
  9  Basınç Çubuğu Bünye Bağıntısının Boşluklu Dolgu Duvarlı Betonarme Çerçevelerin Artıms...  2018
  10  Derivation of energy-based base shear force coefficient considering hysteretic behavior and P-delta ...  2018
  11  An analytical research on determination of beam and column contribution to plastic energy dissipatio...  2017
  12  Energy-based design base shear for RC frames considering global failure mechanism and reduced hyster...  2017
  13  Determination of earthquake safety of RC frame structures using an energy-based approach...  2017
  14  Effect of masonry infill walls with openings on nonlinear response of reinforced concrete frames...  2017
  15  İdeal göçme mekanizması için enerji esaslı yapı taban kesme kuvvetinin belirlenmesi...  2016
  16  Evaluation of Performance Levels of RC Frames Using Plastic Energy Demand and Interstory Drift Ratio...  2015
  17  Determination of lateral strength and ductility characteristics of existing mid-rise RC buildings in...  2015
  18  Betonarme Yapılarda Dolgu Duvar-Çerçeve Etkileşiminin İncelenmesi...  2015
  19  Farklı Deprem Düzeyleri İçin Betonarme Çerçevelerin Plastik Enerji İstemlerinin Belirlenmesi...  2015
  20  Betonarme Kesitlerin Doğrusal Elastik Ötesi Davranışında Tüketilen Enerjiye Boyuna Donatı Ora...  2015
  21  Çerçeve Düzlemi İçinde Eklenen Perdelerin Betonarme Binaların Yapısal Özelliklerine Etkileri...  2014
  22  Design of RC frames for pre-selected collapse mechanism and target displacement using energy-balance...  2014
  23  Seismic assessment of R/C residential buildings with infill walls in Turkey...  2013
  24  A Comparative Study on Nonlinear Static and Dynamic Analysis of RC Frame Structures...  2013
  25  Betonarme Binalar İçin Artımsal İtme Analizi Esaslı Analitik Hasargörebilirlik Eğrilerinin Ol...  2013
  26  Binaların Deprem Hesabında Kullanılan Doğrusal Elastik Hesap Yöntemleriyle İlgili Bir İrdelem...  2013
  27  X Çaprazlı Çelik Sistemlerde Basınç Çubuğunun Elastik Burkulma Davranışının İncelenmesi...  2013
  28  A study on determination of target displacement of RC frames using PSV spectrum and energy-balance c...  2012
  29  Hasargörebilirlik Eğrilerinin İstatistiksel İfadesi ve Binalarda Depremde Oluşabilecek Hasar Se...  2012
  30  Narinlik Oranının Yanal Ötelenmeli Betonarme Çerçevelerin Göçme Davranışına Etkisinin Doğ...  2012
  31  Çelik Çerçevelerin Enerjiye Dayalı Tasarımında Kat Yatay Yer Değiştirmelerinin Etkisi...  2011
  32  Kemerlerin Statik Analizi İçin Basitleştirilmiş Bir Yaklaşım...  2011
  33  Yapısal Düzensizlikleri Olan Betonarme Yapıların Deprem Davranışlarının Değerlendirilmesi...  2010
  34  Planda Perde Yerleşiminin Betonarme Perde-Çerçeveli Binaların Deprem Davranışına Etkisi...  2009
  35  Seismic Performance Assessment of Reinforced Concrete Structures...  2007
  36  Yumuşak Kat Düzensizliğinin Betonarme Binaların Deprem Davranışında Etkisi...  2006
  37  Betonarme Binaların Deprem Davranışında Dolgu Duvar Etkisinin İncelenmesi...  2006
 • NO AD TARİH
  1  Yüksek Bina Taşıyıcı Sistemlerinin Gelişiminin ve Yapısal Tasarım Özelliklerinin İncelenme... 21/02/2020 - 23/02/2020
  2  Comparative Evaluation of Elastic Input Energy Spectra for Near-Fault and Far-Fault Earthquakes... 17/04/2019 - 20/04/2019
  3  Elastic Stiffness Reduction Factors for Exterior and Interior Infill Walls with Opening... 12/09/2018 - 14/09/2018
  4  Ductility Effect on Inelastic Input Energy Spectra... 12/09/2018 - 14/09/2018
  5  Nonlinear Seismic Response of Masonry-Infilled Reinforced Concrete Frames with Typical Window and Do... 02/05/2018 - 06/05/2018
  6  Ductility Reduction Factors of Inelastic SDOF Systems Subjected to Scaled and Spectrum-Matched Groun... 24/04/2018 - 27/04/2018
  7  Doğrusal Olmayan Tek Serbestlik Dereceli Sisteme Giren Enerjinin Periyot ve Süneklik Oranına Bağ... 11/10/2017 - 13/11/2017
  8  Influence of Opening Ratio and Position in Infill Wall on Constitutive Law of Equivalent Compression... 03/05/2017 - 07/05/2017
  9  Dynamic Response of RC Frames Subjected to Scaled Earthquake Records Compatible with Different Desig... 21/09/2016 - 23/09/2016
  10  Effect of Partial Openings in Infill Wall to Nonlinear Behavior of Reinforced Concrete Frames... 21/09/2016 - 23/09/2016
  11  Betonarme Çerçevelerin Deprem Tasarımında Farklı Analiz Esaslı Büyüklüklerin Karşılaştı... 02/03/2016 - 04/03/2016
  12  Kısmi Boşluklu Dolgu Duvarların Betonarme Çerçevelerin Serbest ve Zorlanmış Titreşimine Etki... 14/10/2015 - 16/10/2015
  13  Betonarme Çerçevelerin Deprem Hesabında Tasarım İvme Spektrumu Uyumlu Dinamik Yöntemlerin Kar... 14/10/2015 - 16/10/2015
  14  Gerçek Depremlerin Ölçeklenmiş Kayıtlarına Ait Tepki Spektrumlarının Farklı Tasarım İvme ... 14/10/2015 - 16/10/2015
  15  Kısmi Boşluklu Dolgu Duvarların Betonarme Binaların Deprem Davranışına Etkisinin İncelenmesi... 07/05/2015 - 09/05/2015
  16  Betonarme Çerçeve Yapıların Gerçek Depremlere ait İvme Kayıtları ile Doğrusal Olmayan Dinam... 25/09/2013 - 27/09/2013
  17  Beton Sınıfının Yapı Performans Seviyesine Etkisi... 28/11/2007 - 30/11/2007
  18  Yumuşak Kat Düzensizliğinin ve Dolgu Duvarların Betonarme Binaların Deprem Davranışına Etkil... 22/09/2005 - 24/09/2005
  19  Betonarme Yapıların Performansa Bağlı Analizi... 23/03/2005 - 25/03/2005
 • NO AD YIL
  1  TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  2013
  2  TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  2014
  3  TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  2015
  4  TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  2015
  5  TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  2018
  6  TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  2018
  7  TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  2018
  8  TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  2018