En

DOÇ.DR. İBRAHİM ARAP İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ YÖNETİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümü  1994
  Yüksek Lisans  Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi (Yönetim Bilimleri) Anabilim Dalı  2002
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı  2009
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  2011
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Kamu Yönetimi  2017
 • NO AD YIL
  1  Bilimin Devlet İçin Önemi: Bilim-Devlet İlişkisi Üzerine Bir Çözümleme...  2016
  2  Bir Kamu Politikasının Analizi: Türkiye'de Geçici Köy Koruculugu...  2015
  3  Polis Hizmetlerinde Yerelleşme...  2010
  4  Kamu Yönetimi Anlayışındaki Değişim Sürecinde Türkiye'de Sosyal Güvenlik Reformu...  2006
  5  Kamu Yönetimi Anlayışının "Yeni" Kurumu: Kamu Görevlileri Etik Kurulu...  2006
  6  Kalkınma Ajansları Üzerine...  2006
  7  14.10.2005 Tarihli Kamu Personel Kanunu Tasarısı Taslağı Üzerine İnceleme ve Değerlendirmeler...  2005
  8  14.10.2005 Tarihli Kamu Personel Kanunu Tasarısı Taslağı Üzerine İnceleme ve Değerlendirmeler...  2005
  9  Şiir Dünyasından Örneklerle Olmak Ya Da Sahip Olmak...  1997
 • NO AD TARİH
  1  Bir Kamu Politikasının Analizi: Türkiye'de Geçici Köy Koruculuğu... 16/09/2015 - 18/09/2015
  2  Hapishanede Çocukluk: Özgürlügünden Yoksun Çocuklar... 29/11/2014 - 30/11/2014
  3  Zengin Enerji Kaynakları ile Çevrelenmenin Bölgesel Güce Yansımaları: Türkiye'nin Enerji Poli... 12/06/2014 - 14/06/2014
  4  Güvenliği Sağlamadaki Çoğullaşmanın Türkiye Bağlamında Değerlendirilmesi: Türkiye'nin G... 16/04/2009 - 17/04/2009
  5  Türkiye'de Toplum Destekli Polislik Ve Özel Güvenlik... 09/10/2008 - 11/10/2008
  6  Avrupa Birliğinin Devlet Algısının Türk Kamu Yönetmine Etkileri... 29/04/2008 - 30/04/2008
  7  Kalkınma Yönetişiminde Türkiye İçin Yeni Bir Model: Kalkınma Ajansları... 09/05/2007 - 10/05/2007
  8  Türkiye'nin Bilim ve Teknoloji Politikaları ve Avrupa Birliği... 08/09/2006 - 10/09/2006
  9  Yeni Kavramlarla Yeni Yönetim Modeli: Kamu Görevlileri Etik Kurulu... 18/11/2005 - 19/11/2005
  10  Bir İpucu Olarak Yeni Kamu Yönetiminin Dili... 17/11/2005 - 18/11/2005
  11  Kalkınma Ajansları Yasa Tasarısının Yeni Bölgeselleşme Anlayışı Açısından Çözümlenme... 13/06/2005 - 16/06/2005
  12  Yerel Yönetimlerde Demokratikleşme ve Temsil... 03/12/2004 - 04/12/2004
  13  Küreselleşme, Temsil Krizi ve 'Yönetişim'... 23/10/2004 - 23/10/2004
 • NO AD YIL
  1  Bilim-İktidar İlişkisinin Evrimi...  2016
  2  İnsan Kaynakları Yönetimi...  2015
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Bölgelerarası Eşitsizlik ve Kalkınma Ajansları Kent Üzerine Özgür Yazılar...  2013
  2  Türkiye'de Toplum Destekli Polislik ve Özel Güvenlik 18. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Kamu Yönetiminde Reform...  2009
  3  Belediye Reformunda Yasal ve Politik Süreç Prof. Dr. Mehmet Ali Göktaş'a Armağan...  2006
 • NO AD TARIH
  1  Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Projesi...  10/2007 - 10/2007
 • NO AD YIL
  1  Yükseköğretim Kurulu  2011
 • NO Görev
  1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2016-Devam ediyor
  2 DEÜ Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı, Şubat 2016-Devam ediyor
  3 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Nisan 2014- Aralık 2014