En

DOÇ.DR. ÖZLEM UĞUR HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu  1990
  Yüksek Lisans  Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Bölümü  1995
  Doktora  Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı  2006
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu  2010
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dahili Hastalıklar Hemşireliği  2015
 • NO AD YIL
  1  The effect of music listening intervention applied during radiation therapy on the anxiety and comfo...  2019
  2  Attitudes of Nurses in Turkey Toward Care of Dying Individual and the Associated Religious and Cultu...  2019
  3  The Relationship Between Psychological Resilience and Social Support Levels in Hemodialysis Patients...  2019
  4  Bir Üniversite Hastanesi Onkoloji Kliniğinde Yatan Hastaların Hemşire memnuniyeti ve Etkileyen D...  2018
  5  Retesting the psychometric characteristics of the European cancer research and treatment organizatio...  2018
  6  Hasta ve yakınlarının Erkek Hemşirelere İlişkin Görüşlerinn Belirlenmesi...  2018
  7  Examination of the Perceptions of Nurses Working in a University Hospital towards the Palliative Car...  2017
  8  Reliability and Validity of Turkish Version of the Caregiver Reaction Assestment Scale...  2017
  9  İmplante Port Kateter Sistemi Bulunan Kanserli Hastaların Portu Günlük Yaşamda Kullanım Davran...  2016
  10  Developing the Scale for Quality of Life in Pediatric Oncology Patients Aged 13-18: Adolescent Form ...  2016
  11  Kanserli Hastalarda Çok Konuşulmayan Bir Uygulama: Sanat Terapisi...  2015
  12  Developing a Scale for the Assessment of Fatigue in Pediatric Oncology Patients Aged 7-12 for Childr...  2014
  13  Symptom Frequency of Children with Cancer and Parent Quality of Life in Turkey...  2014
  14  Kanser Hastasının Semptom Yönetimi...  2014
  15  Responsibilities and Difficulties of Caregivers of Cancer Patients in Home Care...  2014
  16  Use of Complementary and Alternative Medicine Among Patients with Diabetes in Turkey: Systematic Rev...  2013
  17  The Effect of Personal Counselling on Anxiety, Depression, Quality of Life and Satisfaction In Patie...  2013
  18  Sleep Quality in Lung Cancer Patients...  2013
  19  İç Hastalıkları Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Refakatçiler Hakkındaki Görüş ve De...  2013
  20  Assesment of the reactions of caregivers of a cancer patients: Validity and reliability of the scal...  2013
  21  Accuracy of References in Eight Nursing Journal...  2012
  22  Locus of Control in Nursing Students on a Problem-Based Learning Program: A Longitudinal Examination...  2012
  23  Kanser Hastasına Bakım Verenlere Uygulanan Planlı Eğitimin Bakım Veren Yükü Üzerine Etkisi...  2012
  24  Complementary and Alternative Medicine Use Among People with Diabetes in Turkey...  2010
  25  " Caregiver Strain İndex" Validity and Reliability ın Turkish Society...  2010
  26  The Psycometric Properties of the Preparedness Scale of the Family Care Inventory: The Turkısh Vers...  2008
  27  Kemoterapi Tedavi Merkezine İlaç tedavisi İçin Gelen Hastalarda Ekstravazasyon İnsidansı ve Ne...  2008
  28  Self Efficacy Levels of Indıvuduals with Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Investigation of...  2008
  29  1. Şenol,V., Çetinkaya,F., Uğur,Ö. ( 2000). Ortaokul Öğrencilerinin Beslenme Şekli, Ağırlı...  2000
  30  Hemşirelerin Kanserli Hastaların Yorgunluk Durumuna Farkındalığı...  1998
 • NO AD TARİH
  1  Kemoterapi Tedavisi Alan Akciğer Kanserli Hastalarda Semptom Kümelerinin Belirlenmesi... 25/11/2018 - 27/11/2018
  2  Akciğer Kanseri Hastalarında Görülen Semptomlar ve Hastalık Algısı Arasındaki İlişkinin İ... 28/09/2018 - 29/09/2018
  3  Hemodiyaliz Hastalarında Psikolojik Dayanıklılık ile Sosyal Destek Düzeyi Arasındaki İlişki... 11/10/2017 - 13/10/2017
  4  Türkiye'de Hemşirelerin Ölmekte Olan Bireye Bakım Vermeye İlişkin Tutumları ve Etkileyen Dini... 11/10/2017 - 15/10/2017
  5  İyi Ölümü Geliştirici Uygulamalar... 11/10/2017 - 15/10/2017
  6  Hasta ve Yakınlarının Erkek Hemşilere İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi... 05/09/2017 - 08/09/2017
  7  Kanserli Hastanın Bakımnda Mizah Kullanımı... 29/06/2017 - 01/07/2017
  8  Bir Üniversite Hastanesi Hematoloji Onkoloji Kliniklerinde Yatan Hastaların Hemşire Memnuniyeti V... 19/04/2017 - 23/04/2017
  9  Kemoterapi Uygulaması ve Komplikasyonları... 24/02/2017 - 26/02/2017
  10  Kanser Olan Hastaların Evde Bakımında Bakımverenlerin Sorumlulukları Ve Yaşadığı Zorluklar... 15/05/2015 - 15/05/2015
  11  Kanser Hastasına Bakım Verenlerde " Bakım Vermeye Hazır Olma Durumu Ölçeği"'nin Geçerlik ve ... 15/05/2015 - 15/05/2015
  12  Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Palyatif Bakım ve Uygulama Engellerine Yöne... 22/04/2015 - 26/04/2015
  13  The examination of the daily port use behaviours of cancer patients with implantable catheter port... 18/09/2014 - 19/09/2014
  14  Türkiye'de Erkek Hemşirelerin Yeri... 18/06/2014 - 20/06/2014
  15  Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı olan Bireylerin Özyeterlilik Düzeyi ve Bakımveren Yükü... 02/10/2013 - 06/10/2013
  16  Kanser Hastalarına Bakım Verenlerin Hastaların Günlük Yaşam Aktivitelerini Yerine Getirirken Y... 19/04/2013 - 23/04/2013
  17  Akciğer Kanserinde Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamaları... 29/03/2013 - 30/03/2013
  18  Kanser Hastasında Semptom Yönetimi... 24/09/2012 - 26/09/2012
  19  Kanserli Hastaların Bakım Verenlerine Yapılan Tekrarlı Eğitimin Bakım Yüküne Etkisinin İnce... 05/10/2011 - 09/10/2011
  20  Kanserde Ağrı Yönetimi... 15/09/2011 - 17/09/2011
  21  Yaşam Sonu Dönemde Hemşirelik Bakımı... 15/01/2010 - 16/01/2010
  22  " Aile Bireyinize Yardımcı Olmaya Gösterdiğiniz Tepkiler Ölçeği" 'nin Onkoloji Hastalarına B... 05/09/2007 - 09/09/2007
  23  Meme Kanserli Hastalarda Bireysel Danışmanlığın Hasta Bakım Sonuçlarına Etkisinin İncelenme... 05/09/2007 - 09/09/2007
  24  Kanser Hastasına Bakım Verenlere Uygulanan Stres İndex?inin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmas... 13/09/2006 - 17/09/2006
  25  Kayseri SSK Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin İş Doyumlarının İncelenmesi... 07/09/2003 - 11/09/2003
  26  Yoğun Bakım ve Genel Servislerde Çalışan Hemşirelerin İş Doyum Düzeyleri... 07/09/2003 - 11/09/2003
 • NO AD YIL
  1  Meme kanserli hasta ve yakınları için bir rehber...  2007
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Kanser ve Bakım Yönetimi \n Olgu senaryolarıyla\n İç Hastalıkları Hemşireliği...  2019
  2  Multipl Myelom ve Bakım Yönetimi \n Olgu senaryolarıyla\n İç Hastalıkları Hemşireliği...  2019
  3  Yoğun Bakımda Hematolojik- Onkolojik Sorunlar ve Hemşirelik Yönetimi Yoğun Bakım Hemşireliği...  2017
  4  Temel Hemşirelik Becerileri Öğrenim Rehberi Temel Hemşirelik Becerileri...  2017
  5  Kanser Hastasının Semptom Yönetimi Evde BAKIM...  2017
  6  Temel Hemşirelik Becerileri Öğrenim Rehberi Temel Hemşirelik Becerileri...  2017
  7  Solunum Sistemi Hastalıkları Dahili ve Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği...  2015
  8  Temel Vaka Çalışmaları Taylor Klinik Hemşirelik Becerileri...  2015
 • NO AD TARIH
  1  Meme Kanserli Hastalarda Bireysel Danışmanlığın Hasta Bakım Sonuçlarına Etkisinin İncelenmesi...  9/2005 - 9/2008
 • NO AD YIL
  1  20. Ulusal Kanser Kongresi...  2013
 • NO Görev
  1 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Nisan 2019-Devam ediyor
  2 Hemşirelik Fakültesi Onkoloji Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2019-Devam ediyor
  3 Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Aralık 2016-Devam ediyor
  4 Hemşirelik Fakültesi Onkoloji Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2016- Nisan 2019
  5 Hemşirelik Fakültesi Onkoloji Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2013- Nisan 2016