En

PROF.DR. GÜLMİRA KURUOĞLU EDEBİYAT FAKÜLTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ GENEL DİLBİLİMİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Bakü Slavyan Üniversitesi Bakü Slavyan Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Programı  1994
  Doktora  Azerbaycan Bilimler Akademisi , Dilbilim  1998
  Doçent  Azerbaycan Cumhuriyeti Yüksek Değerlendirme Kurulu , Kuramsal Dilbilim  2002
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi  2008
 • NO AD YIL
  1  Nominal and Verbal Predicate Use in Schizophrenia...  2020
  2  O perevode na turetskiy yazık poemı N. Gogolya "Mertvıye duşi": analiz perevoda poslovits (Rusç...  2019
  3  Hemispheric Organization of Visual Word Recognition in Turkish Monolinguals...  2019
  4  Spontaneous Speech in Dementia...  2019
  5  Okuma Güçlüğü Yaşayan Ortaokul Öğrencilerine Uygulanan Hızlandırılmış Okuma Eğitiminin...  2019
  6  Language Changes in Late-Onset Alzheimer's Disease...  2019
  7  A PSYCHOLINGUISTIC ANALYSIS ON THE FALSE-START PRODUCTION RATES OF TURKISH SPEAKERS...  2018
  8  Gender and Speech Disfluency Production: a Psycholinguistic Analysis on Turkish Speakers...  2018
  9  A COMPARISON OF BILINGUALS' LEXICAL PROCESSING IN THEIR TWO LANGUAGES...  2018
  10  Okuma Güçlüğü Yaşayan Ortaokul Öğrencilerin Yaptıkları Okuma Hatalarının İncelenmesi...  2018
  11  Hemispheric Lateralization of Words in Turkish-English Bilinguals and Turkish Monolinguals...  2018
  12  A comparison of Sentence Production of Turkish Patients with Early and Late Onset Alzheimer's Diseas...  2018
  13  Sentence Length of Turkish Patients with Schizophrenia...  2018
  14  Ortaokul Öğrencilerinin Konuşmalarında Gözlemlenen Akıcılık Sorunlarının Yaş Ve Cinsiyet ...  2018
  15  An Analysis of Speech Disfluencies of Turkish Speakers Based on Age Variable...  2018
  16  An Analysis of Complex Sentence Structures in Patients with Schizophrenia...  2017
  17  A Comparison of Turkish-English Bilinguals' Processing of Emotion Words in Their Two Languages...  2017
  18  Ortaokul Öğrencilerinin Konuşmalarında Gözlemlenen Akıcılık Sorunu Türlerinin İncelenmesi...  2017
  19  An analysis of speech disfluencies of Turkish speakers: Influence of educational background...  2017
  20  The Production of Simple Sentence Structures in Schizophrenia...  2017
  21  Language use of patients with early-onset Alzheimer's Disease: An analysis of basic sentences...  2017
  22  Anadili Türkçe Olan 4-8 Yaş Grubu Çocuklarda Konuşma Akıcısızlığının İncelenmesi...  2017
  23  Sentence Length of Turkish Patients with Early and Late-Onset Alzheimer's Disease...  2017
  24  Obrazovatelnıy potentsial sobstvennıx imen v prepodavanii russkogo yazıka turetskim studentam (Ru...  2017
  25  2-4 Yaş Grubu Koklear İmplant Kullanan İşitme Kayıplı Türk Çocukların Alıcı ve İfade Edi...  2016
  26  HEMISPHERIC LATERALIZATION OF EMOTION WORDS IN TURKISH-ENGLISH BILINGUALS AND TURKISH MONOLINGUALS...  2016
  27  A COMPARISON OF LEXICAL PROCESSING IN MONOLINGUALS AND BILINGUALS...  2016
  28  Türkçe-Ingilizce Konusan Ikidilli Bireylerin Ikinci Dillerindeki Dilbilgisel ve Anlamsal Islemleme...  2016
  29  A Psycholinguistic Point of View on Prolongations of the Native Speakers of Turkish...  2015
  30  Filled Gaps: A Psycholinguistic Factor Affecting the Fluency of Speech...  2014
  31  İşitme Cihazı Kullanan İşitme Kayıplı Türk Çocukların Alıcı ve İfade Edici Dil Becerile...  2014
  32  Slips of the Tongue: A Psycholinguistic Study in Turkish Language...  2014
  33  Afazili Hastaların Konuşmalarında Gözlemlenen Perseverasyonların İncelenmesi: Türk Afazili Ha...  2013
  34  TÜRK AFAZİLİ HASTALARIN NESNE VE EYLEM ADLANDIRMA BECERİLERİNİN DİLBİLİM AÇISINDAN İNCELE...  2013
  35  İkidilliliğin Nörodilbilimsel Analizi (Azerice)...  2006
  36  Beyin Hasarı Geçiren Türk Hastaların Dil Bozukluklarının Dilbilim Açısından İncelenmesi...  2004
  37  Beyin Hasarına Dayalı Dil ve Konuşma Bozukluklarının Nörodilbilim Açısından İncelenmesi (J...  2003
  38  Beyin ve Dil İlişkisi...  2002
  39  What the Azeri Language Tells Us About Stroke Victims and Vice Versa...  2000
  40  Konuşma Bozukluklarının Dilbilimsel Analizi (Rusça)...  1997
  41  Sesbirimlerin Sesletim Bozuklukları Hakkında (Rusça)...  1997
  42  Sesletim Bozukluklarının Azerbaycanca'nın Sesbilgisi Açısından İncelenmesi (Rusça)...  1997
  43  Konuşma Bozukluklarında ve Dil Edinim Sürecinde Görülen Sesbilgisel Uygunluklar (Rusça)...  1996
  44  Dil ve Beyin İlişkisine Nörodilbilim Açısından Bakış (Rusça)...  1996
 • NO AD TARİH
  1  ALEKSANDR PUŞKİN'iN "YEVGENİ ONEGİN" VE "ÇİNGENELER" ESERLERİNDE KADIN İMAJININ KARŞILAŞTI... 18/03/2020 - 22/03/2020
  2  Brain Bases of Non-Word Processing in Bilinguals... 24/11/2019 - 25/11/2019
  3  İspolzovaniye materialov po istoriçeskoy fonetike pri prepodovanii russkogo yazıka (Rusça) (Rus... 16/11/2019 - 17/11/2019
  4  Rol istoriçeskix i kulturnıx znaniy pri izuçenii russkogo yazıka kak inostrannogo (Rusça)(Yaban... 15/11/2019 - 17/11/2019
  5  Syntactic Preservation in Dementia... 24/10/2019 - 25/10/2019
  6  A Psycholinguistic Analysis of Repetitions in Turkish Speech: Influence of Speech Condition... 24/10/2019 - 25/10/2019
  7  Schizophrenics' Behaviour In Spontaneous Speech... 26/04/2019 - 27/04/2019
  8  Production of Declarative and Interrogative Sentences in Normal Ageing and Alzheimer's Disease... 26/04/2019 - 27/04/2019
  9  Çocukluk Çağı İşitme ve Konuşma Bozukluklarının Toplumsal Yansımasına Multidisipliner Yak... 30/11/2018 - 01/12/2018
  10  Çocuğum Neden Konuşmuyor?... 24/11/2018 - 24/11/2018
  11  CİNSİYET VE KONUŞMA AKICISIZLIĞI ÜRETİMİ: TÜRK KONUŞMACILAR ÜZERİNDE PSİKODİLBİLİMSEL... 25/10/2018 - 26/10/2018
  12  Obuçeniye russkomu slovesnomu udareniyu studentov v VUZax Turtsii (Rusça)... 27/09/2018 - 29/09/2018
  13  Sentence Production in Alzheimer's disease: Effects of Grammatical Complexity... 27/06/2018 - 29/06/2018
  14  Reflection of Emotional Dysfunctions in Schizophrenia on Language Use... 27/06/2018 - 29/06/2018
  15  Perseverations on Turkish Aphasia Patients' Speech... 14/05/2018 - 15/05/2018
  16  A Psycholinguistic Analysis on Speech Disfluency Examples of over 50-year-old Turkish Speakers... 07/04/2018 - 09/07/2018
  17  Speech Disfluencies of 33-50-year-old Turkish NativeSpeakers: A Psycholinguistic Analysis... 07/04/2018 - 09/04/2018
  18  A Psycholinguistic Analysis on the False-Start Production Rates of Turkish Speakers... 30/03/2018 - 31/03/2018
  19  A Psycholinguistic Investigation of Disfluency in 18-23-Year-Old Turkish Native Speakers'speech.... 30/03/2018 - 31/03/2018
  20  Çocuklarda Dil ve Konuşma Bozuklukları... 07/03/2018 - 09/03/2018
  21  Bağımsız devletler topluluğu ülkelerinde rus dilini yeri: Azerbaycab örneği... 09/10/2017 - 11/10/2017
  22  A comparison of Sentence Production of Turkish Patients with Early-Onset and Late-Onset Alzheimer's ... 29/09/2017 - 01/10/2017
  23  Language Production with Schizophrenia: An Analysis of Average Sentence Length... 29/09/2017 - 01/10/2017
  24  Hazırlıklı ve Hazırlıksız Konusma Durumlarında Akıcısızlık Üretimi: Psikodilbilimsel Bir... 18/09/2017 - 24/09/2017
  25  Anadili Türkçe Olan Konusmacıların Tereddüt Türü Konusma Akıcısızlıklarının Psikodilbil... 18/09/2017 - 24/09/2017
  26  A comparison of Turkish-English bilinguals' processing of emotion words in their two languages... 18/05/2017 - 21/05/2017
  27  Study of Speech Disfluencies Observed in Middle School Students According to Age and Gender Variable... 01/02/2017 - 04/02/2017
  28  Simple Sentence Structures of Turkish Schizophrenia Patients... 29/11/2016 - 02/12/2016
  29  Sentence Length of Turkish Patients with Early and Late-Onset Alzheimer's Disease... 29/11/2016 - 02/12/2016
  30  Birinci Türkoloji Kongresi'nin Azerbaycan'da Alfabenin Gelisimine Etkisi... 14/11/2016 - 15/11/2016
  31  Language use of patients with early-onset Alzheimer's Disease: An Analysis of Basic Sentences... 03/11/2016 - 05/11/2016
  32  An Analysis of Speech Disfluencies of Turkish Speakers: Influence of Educational Background... 03/11/2016 - 05/11/2016
  33  Brain Lateralization of Lexical Processing in Turkish-English Bilinguals and Turkish Monolinguals... 03/11/2016 - 05/11/2016
  34  An Analysis of Complex Sentence Structures of Turkish Schizophrenia Patients... 03/11/2016 - 05/11/2016
  35  Hemispheric Lateralization of Emotion Words in Turkish-English Bilinguals and Turkish Monolinguals... 11/04/2016 - 14/04/2016
  36  Lateralization of Emotion Words in Turkish-English Bilinguals: A Visual Hemifield Study... 10/03/2016 - 12/03/2016
  37  Osnovnıye aspektı vzaimozavisimosti razvitiya mozgovoy i polilingvizma (Rusça)... 22/11/2015 - 22/11/2015
  38  A COMPARISON OF LEXİCAL PROCESSİNG IN MONOLINGUALS AND BILINGUALS... 16/11/2015 - 18/11/2015
  39  A PSYCHOLINGUISTIC POINT OF VIEW ON PROLONGATIONS OF THE NATIVE SPEAKERS OF TURKISH... 23/06/2015 - 26/06/2015
  40  Erken Başlangıçlı ve Geç Başlangıçlı Alzheimer Tipi Demans Hastalarının Konuşmalarında ... 17/05/2015 - 19/05/2015
  41  Şizofreni Hastalarının Konuşmalarının Yapısal Açıdan İncelenmesi... 17/05/2015 - 19/05/2015
  42  İkidilli bireylerin anadilinde ve ikinci dilde dilbilgisel işlemlemeleri: Psikodilbilimsel bir de... 22/10/2014 - 24/10/2014
  43  PROLONGATIONS IN TURKISH SPEECH FROM A PSYCHOLINGUISTIC PERSPECTIVE... 03/09/2014 - 05/09/2014
  44  Fluency of Speech in late-onset Alzheimer's Disease... 03/09/2014 - 05/09/2014
  45  Sentence Structures on Schizophrenic Patients... 03/09/2014 - 05/09/2014
  46  Türkçe Konuşmalarda Gözlemlenen Dil Sürçmelerinin Psikodilbilim Açısından İncelenmesi... 08/05/2014 - 09/05/2014
  47  Erken Başlangıçlı Alzheimer Tipi Demans Hastalarının Konuşmalarındaki Akıcılık... 08/05/2014 - 09/05/2014
  48  Şizofreni Hastalarının ve Sağlıklı Bireylerin Konuşmalarındaki Tümce Uzunluklarının Karş... 08/05/2014 - 09/05/2014
  49  Filled Gaps: A Psycholinguistic Factor Affecting the Fluency of Speech... 31/03/2014 - 03/04/2014
  50  SLIPS OF THE TONGUE: A PSYCHOLINGUISTIC STUDY IN TURKISH LANGUAGE... 22/10/2013 - 25/10/2013
  51  Türk Dünyasında Latin Alfabesine Geçiş Süreci... 28/08/2012 - 02/09/2012
  52  Communication Problem in Turkish Aphasia: Linguistic Analysis of Object and Action Naming Deficits i... 10/06/2012 - 13/06/2012
  53  İkidilli Bireylerin Anadillerinde ve İkinci Dillerinde Dilbilgisel ve Anlambilimsel İşlemlemeler... 24/05/2012 - 26/05/2012
  54  Türkiye Türkçesi sözcüklerindeki /e/ sesbiriminin açık ve kapalı olarak sesletilmesi, söz k... 16/06/2011 - 17/06/2011
  55  Türk Afazili Hastalarda Gözlemlenen Perseverasyonların Türlerine Göre Değerlendirilmesi... 28/05/2011 - 30/05/2011
  56  Grammatical and Semantic Processing by Late L2 Speakers: A Psicholinguistic Approach... 25/05/2011 - 27/05/2011
  57  Akıcı ve Tutuk Türk Afazili Hastaların Adlandırma ve Tekrarlama Etkinliklerindeki Perseveratif ... 05/05/2011 - 07/05/2011
  58  Koklear İmplant Kullanan İşitme Kayıplı Türk Çocukların Alıcı ve İfade Edici Dil Becerile... 05/05/2011 - 07/05/2011
  59  Bir beyin, iki dil:dillerin beyindeki yerleşimi... 29/09/2010 -
  60  Türkiyede Yaşayan Azerbaycan Öğrencilerin Türkçe Sözcüklerdeki /e/ Sesbirimini Sesletmede Ka... 19/04/2010 - 26/04/2010
  61  Alzheimerlı ve Lewy Cisimcikli Hastaların Resim Anlatımlarının Edimbilimsel Açıdan Karşıla... 14/05/2009 - 15/05/2009
  62  Konuşmayı Algılamada Ortaya Çıkan Sorunların Nörodilbilim Açısından İncelenmesi... 20/05/2005 - 21/05/2005
  63  Çokdillilerde Afazi... 11/08/2004 - 13/08/2004
  64  Türkiye'de Yapılan Odyoloji ve Konuşma Bozukluklarının Tedavi Yöntemleri Hakkında (Rusça)... 29/05/2003 - 31/05/2003
  65  Beyin Kanaması Sonucu Ortaya Çıkan Agramatizmlerin Dilbilgisi Açısından İncelenmesi... 07/08/2002 - 09/08/2002
  66  Söz Karışıklığının Nörolinguistik Tahlili... 23/05/2002 - 24/05/2002
  67  Beyin Hasarı Sırasında Ortaya Çıkan Konuşma Bozukluğunun Sesbilgisi Açısından İncelenmesi... 24/05/2001 - 25/05/2001
  68  Dil-Beyin Probleminin Dilbilim Açısından Ele Alınması... 16/08/2000 - 18/08/2000
  69  On the Correspondence between Child Language and Speech Disorders in Aphasia (On the Material of Aze... 12/07/1999 - 16/07/1999
  70  Konuşma Bozukluklarına Dilbilimsel Yaklaşım (Rusça)... 20/05/1996 - 21/05/1996
  71  İnfinitif Cümleler (Rusça)... 28/03/1994 - 29/03/1994
 • NO AD YIL
  1  Nörodilbilim...  2004
  2  Afazi: Nörodilbilimsel Araştırma...  1999
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Obuçeniye russkonu slovesnomu udareniyu studentov v vuzax Turtsii (Rusça)Rusistika i sovremennost (Rusça)...  2018
  2  Geç Başlangıçlı Alzheimer Tipi Demans Hastalarının Dil Kullanımı: Basit Tümce Açısından İnceleme Dilbilim Çeviribilim Yazıları...  2017
  3  Şizofrenide Dil Kullanımı: Basit ve Karmaşık Tümce Yapısı Açısından İnceleme Dilbilim Çeviribilim Yazıları...  2017
  4  Çokdillilerde Afazi Advances in Turkish Linguistics...  2006
  5  Yüksek lisans öğrencileri için Psikodilbilim dersinin özet kitapcığı (Rusça)...  2004
  6  Yüksek Lisans Öğrencileri için Nörodilbilim dersin özet kitapçığı (Azerbaycanca)...  2004
  7  Beyin Kanaması Sonucu Ortaya Çıkan Agrammatizmlerin İncelenmesi Current Research in Turkish Linguistics...  2004
  8  Hayatın Ansiklopedisi Azerbaycan Biliminin Azad Mirzecanzade Zirvesi...  2003
  9  Dil Beyin Probleminin Dilbilim Açısından Ele Alınması Studies in Turkish Linguistics...  2003
 • NO AD TARIH
  1  Şizofreni hastalarının dilsel özelliklerinin incelenmesi...  6/2011 - 8/2015
  2  Alzheimer ve Alzheimer dışı demanslarda dilin yapısal açıdan incelenmesi...  6/2011 - 8/2015
  3  Beyin Hasarı Sonucu Oluşan Konuşma Bozukluklarının Nörolinguistik Analizi...  3/2002 - 1/2003
  4  Comprehensive sudy of contact induced linguistic changes in Azerbaijanian...  6/2002 - 6/2003
 • NO AD YIL
  1  Üstün Başarı Mezuniyet Belgesi (Kırmızı Diploma)...  1994
  2  Üstün Başarı Mezuniyet Belgesi (Kırmızı Diploma)...  1989
 • NO AD YIL
  1  Azerbaycan Milli Eğitim Bakanlığı Bakü Pedagoji Koleji  1985
  2  T.C. Başbakanlık TİKA  2002
 • NO Görev
  1 Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı, Şubat 2020-Devam ediyor
  2 Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkanı, Şubat 2020-Devam ediyor
  3 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Şubat 2020-Devam ediyor
  4 Edebiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Ekim 2019-Devam ediyor
  5 Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Ekim 2019- Şubat 2020
  6 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Ekim 2019- Şubat 2020
  7 Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Nisan 2019- Ekim 2019
  8 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Nisan 2019- Ekim 2019
  9 Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Şubat 2019- Ağustos 2019
  10 Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Şubat 2019- Ağustos 2019
  11 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Şubat 2019- Ağustos 2019
  12 Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Ekim 2018- Nisan 2019
  13 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Ekim 2018- Nisan 2019
  14 Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Mayıs 2018- Kasım 2018
  15 Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Mayıs 2018- Kasım 2018
  16 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Mayıs 2018- Kasım 2018
  17 Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Nisan 2018- Ekim 2018
  18 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Nisan 2018- Ekim 2018
  19 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Ekim 2017-Devam ediyor
  20 Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Ekim 2017- Nisan 2018
  21 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Ekim 2017- Nisan 2018
  22 Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Nisan 2017- Ekim 2017
  23 Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Ekim 2016- Nisan 2017
  24 Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Nisan 2016- Ekim 2016
  25 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Nisan 2016- Ekim 2016
  26 Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Ekim 2015- Nisan 2016
  27 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Ekim 2015- Nisan 2016
  28 Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Nisan 2015- Ekim 2015
  29 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Nisan 2015- Ekim 2015
  30 Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Ekim 2014- Nisan 2015
  31 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Ekim 2014- Nisan 2015
  32 Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Nisan 2014- Ekim 2014
  33 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Nisan 2014- Ekim 2014
  34 Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Ocak 2014- Nisan 2014
  35 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Ocak 2014- Nisan 2014
  36 Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Temmuz 2013- Ocak 2014
  37 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Temmuz 2013- Ocak 2014
  38 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Mayıs 2013- Temmuz 2013
  39 Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Ocak 2013- Temmuz 2013
  40 Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Temmuz 2012- Ocak 2013
  41 Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Ocak 2012- Temmuz 2012
  42 Edebiyat Fakültesi Dilbilim Bölümü Genel Dilbilimi Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2011- Mayıs 2013
  43 Edebiyat Fakültesi Dilbilim Bölümü Bölüm Başkanı, Eylül 2011- Mayıs 2013
  44 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Eylül 2011- Mayıs 2013
  45 Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı, Ağustos 2010- Temmuz 2013
  46 Edebiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Temmuz 2010- Temmuz 2013
  47 Edebiyat Fakültesi Dilbilim Bölümü Genel Dilbilimi Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2010- Eylül 2011
  48 Edebiyat Fakültesi Dilbilim Bölümü Bölüm Başkanı, Haziran 2010- Eylül 2011
  49 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Haziran 2010- Eylül 2011
  50 Fen-Edebiyat Fakültesi Dilbilim Bölümü Genel Dilbilimi Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2008- Haziran 2010
  51 Fen-Edebiyat Fakültesi Dilbilim Bölümü Bölüm Başkanı, Eylül 2008- Haziran 2010
  52 Fen Fakültesi(Fen-Edebiyat Fakültesi) Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Eylül 2008- Haziran 2010
  53 Fen-Edebiyat Fakültesi Dilbilim Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Nisan 2008- Eylül 2008