En

DOÇ.DR. ÖZLEM GÜRSOY DORUK TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2000
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı  2010
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya  2017
 • NO AD YIL
  1  Positive correlation of galanin with insulin resistance and triglyceride levels in obese children...  2018
  2  Increased concentrations of serum nesfatin-1 levels in childhood with idiopathic chronic malnutritio...  2018
  3  Brain Injury Markers: S100 calcium-binding protein B, Neuron-Specific Enolase and Glial Fibrillary A...  2018
  4  Serum galectin-1 levels are positively correlated with body fat and negatively with fasting glucose ...  2017
  5  Comparison of macular pigment optical density in patients with dry and wet age-related macular degen...  2017
  6  The Effect of Dichloronitrophenol on Amyloid Beta Toxicity and Steroid Levels...  2017
  7  The Relationship of Serum Zonulin Level with Clinical and Laboratory Parameters in Childhood Obesity...  2017
  8  Relation of serum irisin level with metabolic and antropometric parameters in obese children...  2016
  9  Elevated circulating levels of betatrophin are associated with polycystic ovary syndrome...  2016
  10  A possible connection between tumor necrosis factor alpha and adropin levels in polycystic ovary syn...  2016
  11  Transferrin İzoformlarının Analizinde İki Farklı Elektroforez Sisteminin Karşılaştırılmas...  2016
  12  Circulating betatrophin concentration is negatively correlated with insulin resistance in obese chil...  2016
  13  Amyloid Beta Peptides Affect Pregnenolone and Pregnenolone Sulfate Levels in PC-12 and SH-SY5Y Cells...  2016
  14  Increased adipsin is associated with carotid intima media thickness and metabolic disturbances in po...  2016
  15  Serum nesfatin-1 and leptin levels in non-obese girls with premature thelarche...  2015
  16  Significance of serum neurokinin B and kisspeptin levels in the differential diagnosis of premature ...  2015
  17  Comparison of pre- and post-levothyroxine high-sensitivity c-reactive protein and fetuin-a levels in...  2015
  18  The Levels of Soluble Intercellular Adhesion Molecule, Vascular Adhesion Molecule and Se-Selectin Le...  2015
  19  Comparison of sCD40L levels in patients with subclinical hypothyroidism before and after levothyroxi...  2014
  20  Postmenopozal osteoporozlu hastalarda stronsiyum ranelat tedavisinin klinik, laboratuvar ve yaşam k...  2014
  21  Subclinical hypothyroidism: Comparison of adhesion molecule levels before and after levothyroxine th...  2014
  22  Comparison of high-sensitivity C-reactive protein and fetuin-A levels before and after treatment for...  2014
  23  The Assesment of Vital Responses of Human and Rat Neuronal Cells Against to Amyloid Beta Peptide and...  2014
  24  The relationship of urotensin II with insulin resistance and hs-CRP in patients having PCOS....  2013
  25  Ratlarda Gece veya Gündüz İzofluran Uygulaması Plazma Melatonin Düzeyini Etkiler...  2013
  26  Fetuin-A levels in hyperthyroidism...  2013
  27  Examination of adhesion molecules, homocysteine and hs-CRP in patients with polygenic hypercholester...  2011
 • NO AD TARİH
  1  Protective effects of Hypericum perforatum-Nigella sativa oil and Nigella satiıva oil pretreatment ... 01/03/2019 - 03/03/2019
  2  Effect of Pneumatic Tube Delivery System on Hemolysis-Is it Clinically Significant?... 10/10/2018 - 13/10/2018
  3  Statistical Comparison of the Results on Two Same Model Biochemical Analyzers... 10/10/2018 - 13/10/2018
  4  Serum Level of Biotin Rather Than the Daily Dose Is the Main Determinant of the Interference on Thyr... 27/09/2018 - 29/09/2018
  5  Galanin is Positively Correlated with Insulin Resistance and Triglyceride Levels in Obese Children... 27/09/2018 - 29/09/2018
  6  Çocukluk Çağı Obezitesinde Serum Galanin Düzeyinin Klinik ve Metabolik Parametreler ile Olan İ... 18/04/2018 - 22/04/2018
  7  Biyotin Tedavisiyle İlişkili sT3 ve sT4 Yüksekliğine Neden Olan Faktörler ve Bu İnterferansı ... 18/04/2018 - 22/04/2018
  8  Enfeksiyonun Belirlenmesinde Nötrofil VCS Parametrelerinin Rolü... 05/04/2018 - 07/04/2018
  9  Acil Serviste Ağır Sepsis ve Septik Şok Hastalarında İskemi Modifiye Albumin'in Prognostik Değ... 22/11/2017 - 25/11/2017
  10  Panik Değer Sonuçları Tekrarlanmalı mı?... 01/10/2017 - 05/10/2017
  11  Ölçüm Belirsizliğinin 75gr OGTT Sonuçlarına Etkisinin İncelenmesi... 01/10/2017 - 05/10/2017
  12  Serum Levels of S100B, Neuron-Specific Enolase (NSE) and Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) in P... 14/09/2017 - 17/09/2017
  13  The Relation of Serum Galectin-1 Level with Clinical and Metabolic Parameters in Obese Children... 14/09/2017 - 17/09/2017
  14  Pulmoner Emboli Öntanılı Hastaların D-Dimer, CRP ve WBC Test Sonuçlarının Korelasyonu... 04/05/2017 - 07/05/2017
  15  Laboratuvarda Kullanılan İmmunassay Sistem Sonuçlarının Hastanın Klinik Tablosu İle Birlikte ... 04/05/2017 - 07/05/2017
  16  Diyabetik Ketoasidoza Bağlı Santral Sinir Sistemi Hasarını Öngörmede Serum S100B, Nöron Spesi... 26/04/2017 - 30/04/2017
  17  Obez Çocuklarda Serum Galektin-1 Düzeyinin, Klinik ve Metabolic Parametreler ile Olan İlişkisi... 26/04/2017 - 30/04/2017
  18  A Different Approach For Evaluating Biochemical Test Results: A Machine Learning Algorithm C4.5 Dec... 24/03/2017 - 25/03/2017
  19  Kronik malnütrisyonda serum nesfatin-1 düzeyinin, metabolik ve antropometrik parametreler ile olan... 05/10/2016 - 09/10/2016
  20  Çocukluk Çağı Obezitesinde Serum Zonulin Düzeyinin Klinik veMetabolic Parametreler ile Olan İl... 05/10/2016 - 09/10/2016
  21  Göğüs Ağrısıyla Acil Servise Başvuran Hastada Yalancı Troponin-I Yüksekliği... 27/09/2016 - 01/10/2016
  22  Increased adipsin is associated with carotid intima media thickness and metabolic disturbances in po... 28/05/2016 - 31/05/2016
  23  Elevated circulating levels of betatrophin are associated with polycystic ovary syndrome.... 28/05/2016 - 31/05/2016
  24  "Abbott Sentinel" ve Archem Direct HDL Cholesterol" Kitlerinin Aynı Analizörde Karşılaştırılm... 05/05/2016 - 08/05/2016
  25  The effects of NMDA receptor subunits and cholesterol on amyloid beta toxicity in SHSY-5Y cells... 04/05/2016 - 07/05/2016
  26  Comparision of macular pigment optical density in patients with dry and wet age-related macular dege... 05/02/2016 - 09/02/2016
  27  Yaşa bağlı makula dejenerasyonunda Visucam 500 cihazı ile yapılan makula pigment optik dansites... 04/11/2015 - 08/11/2015
  28  Obez Çocuklarda Yüksek Saptanan İrisin Düzeyinin Antopometrik Ve Metabolik Parametrelerle Olan ... 20/10/2015 - 22/10/2015
  29  Obez ve Sağlıklı Çocuklarda Serum Betatrofin Düzeyinin Metabolik ve Klinik Parametreler ile Ola... 20/10/2015 - 22/10/2015
  30  Elevated Serum Irisin Level is not Related to Metabolic and Anthropometric Parameters in Obese Child... 01/10/2015 - 03/10/2015
  31  A Possible Connection Between TNFa and Adropin Levels in Polycystic Ovary Syndrome... 05/05/2015 - 08/05/2015
  32  İki Farklı Marka ESH Tüpü Kullanımının Preanalitik ve Analitik Evreye Etkilerinin Karşılaş... 23/04/2015 - 26/04/2015
  33  Önlenemeyen Preanalitik Hata (!) : İn Vivo Hemoliz... 23/04/2015 - 26/04/2015
  34  Santral erken puberte tanısında serum nörokinin B düzeyinin önemi ve serum kisspeptin ve leptin... 04/11/2014 - 08/11/2014
  35  Prematür telarş olgularında serum nesfatin-1 düzeyinin klinik önemi ve serum leptin düzeyi ile... 22/10/2014 - 26/10/2014
  36  Low apelin levels are associated with a marked increase in risk for development of the gestational d... 03/05/2014 - 07/05/2014
  37  Amiloid Beta Peptit ve Kolesterolün Nöronal Hücre Canlılığına Etkisi... 30/10/2013 - 03/11/2013
  38  Nöronal Hücrelerde Kolesterolün Amiloid Beta Varlığında Nörosteroidlerin Sentezi Üzerine Etk... 30/10/2013 - 03/10/2013
  39  Comparison of Pre- and Post-levothyroxine hs-CRP and Fetuin-A Levels in Subclinical Hypothyroidism... 27/04/2013 - 01/05/2013
  40  Comparison of hs-CRP and Fetuin-A Levels Before and After the Treatment of Subjects with Subclinical... 27/04/2013 - 01/05/2013
  41  Beş Farklı Otoanalizörün Ürettiği Sıvı Atık İçeriklerinin Belirlenmesi... 25/04/2013 - 28/04/2013
  42  Gestasyonal diyabette maternal serum Fetuin-A, leptin ve hs-CRP düzeyi... 17/04/2013 - 21/04/2013
  43  Pregnenolone ve Pregnenolone Sülfatın Sıçan ve İnsan Kaynaklı Nöronal Hücre Hatlarında Vita... 12/04/2012 - 15/04/2012
  44  Prenatal Risk Belirlemede Kullanılan İki farklı Bilgisayar Programının Karşılaştırılması... 12/04/2012 - 15/04/2012
  45  I. Trimestr Prenatal Risk Belirlemede İki Farklı Sistemin analitik ve Risk Hesaplama Yöntemlerini... 12/04/2012 - 15/04/2012
  46  The Effect of DCNP on Amyloid Beta Peptide Toxicity and Pregnenolone Sulfate Synthesis... 03/11/2010 - 05/11/2010
  47  Postmenopozal osteoporozlu hastalarımızda kemik döngüsü biyokimyasal belirteçleri ile kemik mi... 15/10/2008 - 19/10/2008
  48  Postmenopozal osteoporozlu hastalarda stronsiyum ranelat tedavisinin kemik mineral yoğunluğu, vert... 15/10/2008 - 19/10/2008
  49  Serum levels of inflamatuar cytokine and acute phase reactans,hematological parameters,bioelectiric ... 29/09/2006 - 03/10/2006
  50  Metastatik Meme Kanserli Hastalarda İnflamatuar Sitokin, Akut Faz Reaktanlar, Hematolojik Parametre... 06/09/2006 - 10/09/2006
  51  24 saatlik idrar toplanmasının doğruluğunun ve idrar kalsiyum analizinde kalsiyum/kreatinin oran... 09/09/2005 - 12/09/2005
 • NO AD TARIH
  1  Sıçanlarda sitalopramın indüklediği QT uzaması ve miyokardiyal hasarda nikorandilin etkilerinin değerlendirilmesi...  1/2019 - /
  2  Sıçanlarda Tip 1 Diabetes Mellitus'a bağlı gelişen erektil disfonksiyon ve endotelyal disfonksiyonda Buğday Ruşeym Yağı'nın koruyucu etkisi...  1/2018 - 7/2019
  3  Obes Çocuklarda betatropin, irisin, leptin, adiponektin...  4/2017 - 4/2018
  4  Farelerde alfa-Amanitin ile oluşturulan hepatotoksisitede çörek otu yağında çözünen Hypericum Perforatum ve çörek otu yağının koruyucu etkileri...  5/2017 - 11/2018
  5  Acil serviste ağır sepsis ve septik şok tanısı alan erişkin hastalarda İskemi modifiye albumin (İMA) değerlerinin prognostik etkisi...  1/2014 - 1/2016
  6  Aminoglutethimidin nöronal hücre hatlarında steroid sentezi ve amiloid beta peptit toksisitesi üzerine etkisi...  5/2013 - 10/2015
  7  Nöronal hücre hattında amiloid beta peptidin oluşturduğu hasarda nörosteroidlerin rolü;nörosteroid sentezi...  1/2006 - 1/2010
 • NO AD YIL
  1  61.Türkiye Milli Pediatri Kongresi Sözel Poster Üçüncülük Ödülü...  2017