En

DOÇ.DR. BAŞAK BAYRAMTIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ACİL TIP ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi  2000
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı  2008
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2013
  Doçent   Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Acil Tıp  2017
 • NO AD YIL
  1  The accuracy of emergency physician performed ultrasonography as a diagnostic tool for lateral malle...  2017
  2  Workplace violence against physicians in Turkey's emergency departments: a cross-sectional survey...  2017
  3  Antipsychotic Exposures in an Emergeny Department...  2017
  4  Comparison of Different Stylets Used for Intubation with the C-MAC D-Blade® Videolaryngoscope: A Ra...  2017
  5  Retrospective Analysis of Anticonvulsant Exposures Admitted to Department of Emergency Medicine in D...  2017
  6  Pneumocephalus in a patient with multiple stab wounds...  2016
  7  Bibliometric Analysis of the 100 Most-Cited Clinical Studies on Ultrasound in the ED...  2016
  8  Comparison of near-infrared spectroscopy and head computed tomography interpretations of the patient...  2016
  9  Retrospective evaluation of patients with elevated digoxin levels at an emergency department....  2016
  10  Emergency physicians performed Point-of-Care-Ultrasonography for detecting distal forearm fracture....  2016
  11  Successful Treatment of Propafenone Intoxication With Intravenous Lipid Emulsion...  2015
  12  Supraglottik Havayolu Araçları...  2015
  13  Prognostic Value of the Neutrophil-Lymphocyte Ratio in Patients With ST-Elevated Acute Myocardial In...  2015
  14  Demographic and clinical characteristics of theophylline exposures between 1993 and 2011....  2015
  15  Old man with groin bruising...  2014
  16  Novel biochemical marker for differential diagnosis of seizure: ischemia-modified albumin: New bioch...  2014
  17  A Blunt Trauma Patient with Esophageal Perforation...  2014
  18  Massive pulmonary embolism and cardiac arrest; thrombolytic therapy in a patient with recent intracr...  2014
  19  Are all intracranial mass lesions always a contraindication for thrombolytic therapy?...  2014
  20  The p-wave Dispersion and QTc Durations in the Patients with Acute Pancreatitis...  2014
  21  The comparison of heparinized insulin syringes and safety-engineered blood gas syringes used in arte...  2014
  22  Propafenone-induced cardiac arrest: full recovery with insulin, is it possible?...  2013
  23  Trİcuspİd valve İnfectİve endocarditis in an adult with uncorrected tetralogy of fallot; Case re...  2013
  24  An Uncommon Post-Traumatic Finding, Pneumorrhachi...  2013
  25  An unusual cause of stroke: internal carotid artery occlusion as a complication of ovarian hyperstim...  2012
  26  Doktor Gözlerimi Kontrol Edemiyorum!...  2012
  27  Effects Of Terlipressin In A Rat Model Of Severe Uncontrolled Hemorrhage Via Liver Injury....  2012
  28  Acute Epiploic Appendicitis: A Diagnostic Dilemma...  2012
  29  Osborn wave in a patient with intracranial haematoma and hypothermia...  2012
  30  Akut miyokard infartüsü hastalarında nötrofil/lenfosit oranı İle komplikasyon gelişimi arası...  2012
  31  Nadir Bir Klinik Antite: Jejunal Divertikül Perforasyonu ve İleusu...  2012
  32  Ruptured Ectopic Pregnancy in a Patient with Bilateral Tube Ligation...  2012
  33  Esophageal Foreign Bodies and Amino Acid Tablets...  2011
  34  An extremely rare side effect of raniditine: junctional rhythm...  2011
  35  Bupropion HCl Yavaş Salınımlı Formuna Bağlı Jeneralize Tonik Klonik Nöbet....  2011
  36  İş Yerindeki görülmez Tehlike...  2010
  37  Acil servise travma ile başvuran olgularda kan alkol düzeyi ile travma skorları arasındaki iliş...  2009
  38  A potential pitfall in the diagnosis of renal colic: renal infarction...  2009
  39  Acil Tıp Sistemleri ve Acil servisler...  2009
  40  Traumatic pneumorrhachis: a rare entity of trauma...  2008
  41  A Rare Side Effect of Metformin: Metformin Induced Hepatotoxicity...  2007
  42  Opiatlar Akut Karın Ağrısı Olan Hastalarda Klinik Değerlendirmeyi Etkiler mi?...  2006
  43  Pulmoner embolide tanı yöntemleri...  2006
  44  Acil Serviste Aort Diseksiyonu Tanısı Almış Olan Hastaların Klinik Özelliklerinin Tanımlanmas...  2006
 • NO AD TARİH
  1  DİFÜZYON MRG'NİN KAFA TRAVMASINDA KULLANIMI... 30/03/2017 - 02/04/2017
  2  Gastrointestinal Sistem Kanamalarında Kontrast Madde Ekstravazasyonu... 10/11/2016 - 13/11/2016
  3  Cardiac Tamponade without pericardial effusion... 10/11/2016 - 13/11/2016
  4  Axillada aksesuar meme dokusu... 10/11/2016 - 13/11/2016
  5  Bacakta Şişlik DVT mi?... 10/11/2016 - 13/11/2016
  6  Acil servise lateral malleol travması ile başvuran hastalarda ultrasonografinin sensitivite ve spe... 10/11/2016 - 13/11/2016
  7  Procalcitonin levels, which are measured in emergency department, relation with etiology and short-t... 10/11/2016 - 13/11/2016
  8  Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Abdominal Aort Anevrizması Taraması... 10/11/2016 - 13/11/2016
  9  Retrospective Analysis of Anticonvulsant Exposures Admitted to Department of Emergency Medicine in D... 30/10/2016 - 02/11/2016
  10  Antipsychotic exposure in an emergency service... 26/06/2016 - 30/06/2016
  11  Diltiazem zehirlenmesinde intravenöz lipid emülsiyonu... 06/04/2016 - 10/04/2016
  12  PULMONER EMBOLİ BULGULARI İLE ACİL SERVİSE BAŞVURAN; ATİPİK HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM... 26/10/2015 - 29/10/2015
  13  Ecstacy alımına bağlı hipoglisemi, methemoglobinemi ve çoklu organ yetmezliği... 26/10/2015 - 29/10/2015
  14  SURRENAL HEMATOM KLİNİĞİNİ VE PERİLENFOMA: TEHLİKELİ BERABERLİK... 26/10/2015 - 29/10/2015
  15  Türkiye Acil Servislerinde Şiddet- anket çalışmasının ön raporu-... 26/10/2015 - 29/10/2015
  16  HAREKETLİ VE HAREKETSİZ AMBULANS SİMÜLASYONUNDA HAVAYOLU ARAÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI... 26/10/2015 - 29/10/2015
  17  ZOR HAVAYOLU SİMÜLASYONUNDA MCGRATH® X-BLADE, C-MAC® D-BLADE VE MCCOY LARİNGOSKOPUN MACHİNTOSH... 26/10/2015 - 29/10/2015
  18  Storz C-MAC D bleyd videolaringoskop ile entübasyonda farklı stilelerin kullanılmasının karşı... 26/10/2015 - 29/10/2015
  19  COUMADİN KULLANIMINA BAĞLI SPONTAN İNTEESTİNAL İNTRAMURAL HEMATOM... 26/10/2015 - 29/10/2015
  20  TRAVMA ÖYKÜSÜ OLMAYAN OLGUDA TRAKEAL RÜPTÜR... 26/10/2015 - 29/10/2015
  21  Exploring the Antibacterial Effect of Chitosan Lineer Polymer (Celox) in a Experimental Infected Rat... 13/11/2014 - 16/11/2014
  22  Hyperglisemia as a cause of focal neurologic findings... 13/11/2014 - 16/11/2014
  23  Pelvik Kot ve Servikal Kot Anomalisi Birlikteliği Olan Nadir Bir Olgu... 11/11/2014 - 16/11/2014
  24  Demographic and clinical characteristics of theophylline exposures between 1993 and 2011... 08/05/2014 - 10/05/2014
  25  Alcohol and substance analysis:four year toxicological data, İzmir... 08/05/2014 - 10/05/2014
  26  Acil Servisimize Başvuran Aile İçi Şiddet Olgularının Medikolegal Değerlendirilmesi... 23/04/2014 - 26/04/2014
  27  Toplumsal Olaylarda Mağdurların Bireysel Başvuru Hakkı: Üniversite Hastanesi Adli Tıp Kliniğ... 13/11/2013 - 16/11/2013
  28  Juguler ven trombozu ve Pulmoner emboli... 02/11/2013 - 06/11/2013
  29  Septik şok hastası bradikardi ile başvurabilir mi?... 02/11/2013 - 06/11/2013
  30  Kırık kalp sendromu... 02/11/2013 - 06/11/2013
  31  Loxosceles recluse ısırığı'na bağlı lezyonun 75 günlük izlemi... 02/11/2013 - 06/11/2013
  32  ST elevasyonlu akut miyokard infarktüsü hastalarının tedaviye ulaşma sürelerini etkileyen fakt... 02/11/2013 - 06/11/2013
  33  Arrest olan massif pulmoner emboli hastasının trombolitik tedavi için kontrendikasyonu var mıdı... 02/11/2013 - 06/11/2013
  34  Acil serviste kan gazı alımında heparinlenmiş insülin enjektörü ile koruma kapaklı kan gazı... 02/11/2013 - 06/11/2013
  35  Künt travmaya bağlı özefagus yaralanması; bir olgu sunumu ve olası tanısal tetkiklerin değer... 02/11/2013 - 06/11/2013
  36  İnferior Miyokard İnfarktüsü?nü taklit eden Sekonder peritonit... 02/11/2013 - 06/11/2013
  37  Acil serviste korkulu rüya: Kristalize insüline karşı anaflaksi gelişen diabetik ketoasidoz has... 02/10/2013 - 06/10/2013
  38  Acil servise konvulzif nöbet ile başvuran hastalarda iskemi modifiye albuminin tanısal değeri... 02/10/2013 - 06/10/2013
  39  Acil Serviste Minör kafa travmalarında taşınabilir yakın-kızılötesi görüntüleme cihazın... 19/09/2012 - 22/09/2012
  40  A retrospective study of patints who were admitted to emergency department with elevated blood digox... 19/09/2012 - 22/09/2012
  41  Atipik lokalizasyonlu düşük enerjili delici-kesici alet yaralanması olan hastada femoral arter y... 13/10/2011 - 16/10/2011
  42  Minor trauma and major abdominal bleeding, a rare cause; rupture of splenic cyst... 13/10/2011 - 16/10/2011
  43  Akut propafenon zehirlenmesine bağlı kardiyak arrest; yüksek doz insülin etkin olabilir mi?... 13/10/2011 - 16/10/2011
  44  Sağlıklı genç yetişkin hastada; tek doz grip ilacı alımı sonrası koroner vazospazm ve miyok... 29/10/2009 - 02/11/2009
  45  Overyan Hiperstimülasyon Sendromu ve Major Serebral İnfarkt... 29/10/2009 - 04/11/2009
  46  Zor Tanı: Akut Epiploik Appendisit... 29/10/2009 - 01/11/2009
  47  Basit Travmaya Bağlı Kırık Olmaksızın Bilateral Anterior Omuz Çıkığı... 29/10/2009 - 01/11/2009
  48  Acil Serviste Renal Kolik Tuzağı: Renal İnfarkt, İki Olgu.... 05/11/2008 - 09/11/2008
  49  Sıçanlarda Karaciğer Yaralanmasına Bağlı Kontrolsüz Kanamada Terlipressinin Etkinliği.... 05/11/2008 - 09/11/2008
  50  Traumatic pneumorrhachis: a rare entity of trauma... 05/11/2008 - 09/11/2008
  51  Ege Bölgesinde yedi ildeki 100 hastanede ST elevasyonlu miyokard infarktüsü tedavi yaklaşımlar... 05/11/2008 - 09/11/2008
  52  A Rare Complication Of Abamectin Poisoning: Uvula Edema. Fourth Mediterranean Emergency Medicine Con... 15/09/2007 - 19/09/2007
  53  Metformin-Associated Lactic Acidosis And Hepatotoxicity: A Case Report... 02/09/2005 - 05/09/2005
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Göz Yaşartıcı Kimyasal Ajanların Neden Olduğu Sağlık Sorunları ve Tedavi Yaklaşımı GÖZ YAŞARTICI KİMYASALLAR ve TOPLUMSAL OLAYLARDA ZOR KULLANIM ARAÇLARININ NEDEN OLDUĞU SAĞLIK ...  2015
  2  Kanama ve Şok İlk ve acil yardım teknikerliği - Paramedik...  2015
  3  Genital ağrıda acil tanı ve tedavi Acil Tıp ve Ağrı...  2012
 • NO AD TARIH
  1  Acil serviste ağır sepsis ve septik şok tanısı alan erişkin hastalarda İskemi modifiye albumin (İMA) değerlerinin prognostik etkisi...  1/2014 - 1/2016
  2  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İlaç ve Zehir Danışma Merkezine Bildirilen Teofilin Zehirlenmeleri...  8/2012 - 10/2012
  3  Ege bölgesinde yedi ildeki 100 hastanede ST elevasyonlu miyokard enfarktüsü tedavi yaklaşımları...  6/2007 - 5/2008
 • NO AD YIL
  1  Yılın Doktoru/ Çanakkale...  2011
  2  En iyi poster...  2008
  3  En iyi poster...  2013
  4  En iyi poster...  2013
  5  En iyi sözel bildiri...  2013
 • NO Görev
  1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı Başkanı, Temmuz 2014- Şubat 2015