En

DOÇ.DR. ERSOY DOĞAN TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KULAK,BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  2002
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak-Burun-Boğaz Anabilim Dalı  2008
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2013
  Doçent  . Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz  2015
 • NO AD YIL
  1  Submandibular gland invasion and feasibility of gland-sparing neck dissection in oral cavity carcino...  2018
  2  Evaluation of lateral temporal bone resection in locally advanced tumours of the parotid gland...  2018
  3  Cyclosporine causes no hearing defect in paediatric patients with nephrotic syndrome....  2017
  4  Pharyngocutaneous fistula after total laryngectomy: Risk factors with emphasis on previous radiother...  2016
  5  Undifferentiated laryngeal carcinoma with pagetoid spread...  2016
  6  Tumor deposits in head and neck carcinomas...  2016
  7  Atypical Carcinoid Tumor and Chondroid and Glandular Hamartoma of the Arythenoid Region...  2016
  8  The treatment of pharyngoesophageal perforation following anterior cervical spine intervention...  2015
  9  Placebo-controlled, randomized, double-blind study; effect of steroid for nasal polyposis surgery...  2015
  10  Apoptotic effects of sanguinarine on the organ of Corti 1 (HEI-OC1) cells: Comparison with cisplatin...  2015
  11  Turkey's place in Europe in respect of pediatric otorhinolaryngology publications in scope of Scienc...  2015
  12  Erken evre dudak kanserlerinde elektif boyun diseksiyonunun yeri...  2015
  13  Laryngeal leiomyosarcoma with coexistent tuberculous mediastinal lymphadenopathy...  2015
  14  Sphenovomerine suture: a useful landmark for locating sphenoid sinus ostium...  2015
  15  Submandibular bez pleomorfik adenomları...  2014
  16  The protective effect of recombinant human erythropoietin against cisplatin-induced ototoxicity...  2014
  17  Elective superior mediastinal dissection for laryngeal carcinoma involving subglottis...  2014
  18  The effects of behavior type and anger parameters on hearing aid satisfaction in hearing aid users...  2014
  19  Türk ulusal kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi kongre bildirilerinin analizi ve yayımlanma...  2014
  20  Patterns of cervical lymph node metastases in oral tongue squamous cell carcinoma: implications for ...  2014
  21  Evaluation of treatment outcomes and prognostic factors for idiopathic peripheral facial paralysis i...  2013
  22  Revizyon septorinoplastide aurikula ve kosta kıkırdağının kullanımı...  2013
  23  Vestibüler rehabilitasyonda yeni yaklaşımlar ve vestibüler implantasyon...  2013
  24  Osteopetrozise ikincil gelişen mandibula osteomiyeliti: olgu sunumu...  2013
  25  Dört ulusal KBB dergisinin 2002/2010 yılları arasındaki niceliksel ve niteliksel analizi...  2013
  26  Rinoloji yayınlarımızın science citation index kapsamında dünyadaki yeri...  2013
  27  Türk ulusal rinoloji kongrelerinde sunulan bildirilerin yayınlanma oranları...  2013
  28  Total larenjektomi sonrası peristomal nüks...  2013
  29  Benign paroksismal pozisyonel vertigoya yaklaşım ve tedavi yöntemleri...  2013
  30  Intramasseteric solitary fibrous tumor...  2013
  31  Comparison of clinical and pathological staging in oral cavity cancers...  2012
  32  Microdebrider assisted endoscopic marsupialization of congenital intranasal nasolacrimal duct cysts...  2012
  33  Metastatic adenocarcinomas of the temporal bone: a report of three cases...  2011
  34  The preventive effect of N-nitro L-arginine methyl ester in experimentally induced myringosclerosis...  2011
  35  Nasal septal perforation in a patient with Takayasu's arteritis; a rare association...  2009
  36  Tiroglossal duktus kisti revizyon cerrahisinde Sistrunk işleminin yeri...  2007
  37  Pathologic evalution of routine tonsillectomy and adenoidectomy specimens in the pediatric populatio...  2005
 • NO AD TARİH
  1  Tiroidektomi sonrası hipokalsemi insidansı ve risk faktörleri... 07/11/2018 - 11/11/2018
  2  Trafik Kazası Mağdurlarında İşitme Sekellerinin İncelenmesi... 05/10/2018 - 07/10/2018
  3  Cholesteatoma matrix removal of labyrinthine fistula: Long-term surgical and hearing outcome... 20/06/2018 - 23/06/2018
  4  Kolesteatom matrixinin kaldırıldığı labirent fistülü cerrahisinde uzun dönem cerrahi ve işi... 28/04/2018 - 01/05/2018
  5  FARKLI TEKNİKLERLE RADİKAL RADYOTERAPİ UYGULANMIŞ ERKEN EVRE GLOTTİK LARENKS KARSİNOMLU HASTAL... 27/04/2018 - 01/05/2018
  6  Our institutional experience in the management of petrous cholesteatoma:a combined endoscopic and mi... 19/04/2018 - 21/04/2018
  7  Petröz kemik kolesteatom cerrahisinde klinik deneyimimiz: Kombine endoskopik ve mikroskobik suprala... 23/03/2018 - 25/03/2018
  8  Farklı tekniklerle radikal radyoterapi uygulanmış erken evre glottik larenks karsinomlu hastalard... 08/03/2018 - 11/03/2018
  9  Boyun cerrahileri sonrası gelişen şilöz fistüller... 08/11/2017 - 12/11/2017
  10  Supraklaviküler Bölge Kitleleri... 08/10/2017 - 12/10/2017
  11  Pilomatrixoma: Review of Seven Cases... 07/10/2017 - 11/10/2017
  12  Geriatric Tonsillectomy: Review of 26 Cases... 07/10/2017 - 11/10/2017
  13  Bukkal Mukoza Tümörlerinin Tedavisinde Parotidektominin Yeri... 26/10/2016 - 30/10/2016
  14  Oral kavite karsinomlarında submandibular gland tutulumu ve gland koruyucu boyun diseksiyonunun uyg... 26/10/2016 - 30/10/2016
  15  Larenkse metastaz yapan prostat adenokarsinomu... 26/10/2016 - 30/10/2016
  16  Erişkin ve Çocuk Hastalarda Tiroglossal Duktus Kisti: 15 Yıllık Klinik Deneyim... 26/10/2016 - 30/10/2016
  17  Membranöz Glomerülonefrit ve Warthin Tümörü Birlikteliği: Olgu Sunumu... 19/10/2016 - 23/10/2016
  18  Geriatrik Tonsillektomi: Klinik Deneyimimiz... 22/09/2016 - 25/09/2016
  19  In vitro Evaluation of HPV Status nd Its relation with Tretament Strategies in Head and Neck Cancers... 04/05/2016 - 07/05/2016
  20  ERKEN EVRE LARENKS KARSİNOMLU 307 HASTADA RADİKAL RADYOTERAPİ SONUÇLARI VE PROGNOSTİK FAKTÖRLE... 20/04/2016 - 24/04/2016
  21  Papiller Tiroid Mikrokarsinomlarında Klinik Deneyimimiz... 28/10/2015 - 01/11/2015
  22  PRESBİAKUZİLİLERDE YAŞIN SAF SES EŞİKLERİNİN VE ODYOGRAM KONFİGÜRASYONUNUN KONUŞMAYI AYIR... 28/10/2015 - 01/11/2015
  23  Gürültüye Bağlı İşitme Kaybında Kore Kırmızı Ginseng'in Etkisi... 28/10/2015 - 01/11/2015
  24  Long term transtypmpanic steroid treatment results in patients with acute cochlear hearing loss... 17/10/2015 - 20/10/2015
  25  The evaluation of hearing in pediatric patients with nephrotic syndrome receiving cyclosporine. (Ped... 03/09/2015 - 05/09/2015
  26  EFFECT OF KOREAN RED GINSENG ON NOISE-INDUCED HEARING LOSS IN RATS... 27/05/2015 - 30/05/2015
  27  THE EFFECT OF SIGNAL TO NOISE RATIO ON CORTICAL AUDITORY EVOKED POTENTIALS IN PATIENTS WITH PRESBYCU... 27/05/2015 - 30/05/2015
  28  Iatrogenic Angiomatous Kaposi's Sarcoma of the Gingiva in a Patient with Small Lymphocytic Lymphoma/... 25/05/2015 - 30/05/2015
  29  Nazal Kavite Kaynaklı Karsinoma Eks-pleomorfik Adenom: Olgu Sunumu... 16/05/2015 - 19/05/2015
  30  The İmpact of Dıfferent Radıotherapy Technıques on Treatment Outcome of Hypopharyngeal Carcınom... 12/02/2015 - 14/02/2015
  31  Çocukluk Çağında Supraklaviküler Lenf nodunda Kist Hidatid: Bir Olgu sunumu... 19/11/2014 - 19/11/2014
  32  NÜKS BAŞ-BOYUN TÜMÖRLERİNDE SERBEST TÜMÖR DEPOZİTLERİ... 19/11/2014 - 23/11/2014
  33  The effect of intranasal steroids on intraocular pressure alterations in children with allergic rhin... 05/11/2014 - 09/11/2014
  34  PEDİATRİK HASTADA DEV RETROFARENGEAL APSE: OLGU SUNUMU... 05/11/2014 - 09/11/2014
  35  Timpanomastoidektomi uygulanan hastalarda klinik ve fonksiyonel sonuçlarımız... 05/11/2014 - 09/11/2014
  36  Kongenital Aural Atrezi Olgularımızın Odyolojik Bulguları... 05/09/2014 - 05/09/2014
  37  Koklear İmplantlı Çocuklarda İç Kulak Anomalisinin Dil Gelişimine Etkisinin Araştırılması... 04/09/2014 - 04/09/2014
  38  Pediatric nasopharyngeal carcinoma: Dokuz Eylul head and neck tumour group experience... 31/05/2014 - 03/06/2014
  39  The contribution of European countries to the pediatric otorhinolaryngology literature evaluated in ... 31/05/2014 - 03/06/2014
  40  Bibliometric analysis of European Archives of Oto-Rhino-Laryngology journal between 1990 and 2013 at... 07/05/2014 - 10/05/2014
  41  Bukkal mesafede ancient schwannoma: olgu sunumu... 24/04/2014 - 26/04/2014
  42  Submandibüler gland pleomorfik adenomları... 24/04/2014 - 27/04/2014
  43  T2N0 Glottik Larenks Karsinomlu Hastalarda Radikal Radyoterapi ile Yerel-Bölgesel Kontrol Sonuçlar... 23/04/2014 - 27/04/2014
  44  Sanguinarine has in vitro less ototoxic effect than cisplatin... 23/04/2014 - 27/04/2014
  45  Radikal Radyoterapi Uygulanmış Hipofarenks Kanserli Hastalarda Tedavi Yönteminin Sonuçlara Etkis... 23/04/2014 - 27/04/2014
  46  Pharyngocutaneous fistula after total laryngectomy: possible risk factors with emphasis on salvage s... 09/04/2014 - 12/04/2014
  47  Metranidazole bağlı ensefalopati... 15/11/2013 - 21/11/2013
  48  Yetişkinlerde işitme cihazı memnuniyet envanteri üzerine davranış tipi ve öfke parametrelerin... 02/11/2013 - 06/11/2013
  49  Eritropoetinin sisplatin ototoksisitesi üzerine koruyucu etkisi... 02/11/2013 - 06/11/2013
  50  Lokal ileri evre parotis tümörlerinin cerrahi tedavisinde lateral temporal kemik rezeksiyonu... 02/11/2013 - 06/11/2013
  51  Erken evre dudak kanserlerinde elektif boyun diseksiyonunun yeri... 02/11/2013 - 06/11/2013
  52  Fungal rinosinüzitler: 10 yıllık klinik deneyimimiz... 02/11/2013 - 06/11/2013
  53  Ulusal KBB kongrelerinde sunulan bildirilerin analizi ve yayına dönüştürülme oranı... 02/11/2013 - 06/11/2013
  54  Endoskopik orta kulak cerrahisi: erken dönem sonuçlarımız... 02/11/2013 - 06/11/2013
  55  Pediatrik trakeotomi: 13 yıllık sonuçlarımız... 02/11/2013 - 06/11/2013
  56  Dört ulusal rinoloji kongresinde sunulmuş olan bildirilerin bilimsel makaleye dönüştürülme or... 23/05/2013 - 26/05/2013
  57  Rinoloji yayınlarımızın science citation index kapsamında dünyadaki yeri... 23/05/2013 - 26/05/2013
  58  Hearing and balance problems of patients with enlarged vestibular aquaduct syndrome... 16/11/2012 - 17/11/2012
  59  Her ağız tabanı apsesi Ludwig anjini değildir:iki farklı olgu ışığında gerçek Ludwig anji... 10/10/2012 - 14/10/2012
  60  Tip 1 timpanoplasti sonuçlarımız... 10/10/2012 - 14/10/2012
  61  Dil kanserlerinde boyun metastazlarının bölgelere göre dağılımı ve boyun diseksiyonu tipinin... 10/10/2012 - 14/10/2012
  62  Laringeal leiomiyosarkoma:olgu sunumu... 10/10/2012 - 14/10/2012
  63  Akut koklear işitme kayıplarında uzun süreli transtimpanik steroid tedavisi sonuçlarımız... 10/10/2012 - 14/10/2012
  64  Çocuk hastada eksternal rinoplasti yaklaşımı ile nazal gliom eksizyonu... 10/10/2012 - 14/10/2012
  65  Dört ulusal KBB dergisinin 2002/2010 yılları arasındaki niteliksel ve niceliksel analizi... 10/10/2012 - 14/10/2012
  66  Intraoperative monitoring of recurrent laryngeal nerve in thyroid surgery... 21/07/2012 - 25/07/2012
  67  Rinorede endoskopik nazal cerrahi ile BOS fistülü onarımı: klinik deneyimlerimiz... 24/05/2012 - 27/05/2012
  68  Air-gun pellet injury of the neck leading to mediastinitis... 20/05/2012 - 23/05/2012
  69  Neurofibroma of the nasal dorsum in a pediatric patient... 20/05/2012 - 23/05/2012
  70  Radikal radyoterapi uygulanmış lokal ileri larenks kanserli hastalarda tedavi sonuçlarının değ... 19/04/2012 - 23/04/2012
  71  Nazal septuma metastaz yapmış renal hücreli karsinom: Olgu sunumu... 26/10/2011 - 30/10/2011
  72  Baş boyun bölgesinin kesici delici alet yaralanması: sıradışı bir bıçak yaralanması... 26/10/2011 - 30/10/2011
  73  Koter tekniği ile posterior kordotomi... 26/10/2011 - 30/10/2011
  74  Larenks kanserlerinde retrosternal diseksiyon spesmeninde metastaz sıklığı... 26/10/2011 - 30/10/2011
  75  Endoscopic marsupialization of congenital nasolacrimal duct cysts... 11/09/2011 - 14/09/2011
  76  Sphenoidal concha: an endoscopic landmark for determining the location of sphenoidal sinus ostium... 19/05/2011 - 22/05/2011
  77  Sfenoid konka: sfenoid ostiumu için endoskopik-anatomik yer belirleyici... 19/05/2011 - 22/05/2011
  78  Morphometry and morphology of the nasal bones and piriform apertures in the West Anatolian people... 19/05/2011 - 22/05/2011
  79  Radikal Radyoterapi uygulanan Yerel ileri Larenks kanserli hastalarda tedavi sonuçları... 20/04/2011 - 24/04/2011
  80  Ani işitme kaybı tanısı konulan hastalarda tedavi sonuçlarımız... 27/10/2010 - 31/10/2010
  81  Trakeaya invazyon gösteren tiroid bezi skuamöz hücreli karsinomu... 27/10/2010 - 31/10/2010
  82  Pediatrik olguda 4. brankial yarık anomalisi... 27/10/2010 - 31/10/2010
  83  Osteopetrozisli çocuk hastada mandibula osteomyeliti... 27/10/2010 - 31/10/2010
  84  Kombine laringosel: 2 olgu sunumu... 27/10/2010 - 31/10/2010
  85  Disfaji ve Forestier Hastalığı... 27/10/2010 - 31/10/2010
  86  İntramasseterik soliter fibröz tümör... 27/10/2010 - 31/10/2010
  87  Temporal kemiğin metastatik tümörleri... 27/10/2010 - 31/10/2010
  88  Septorinoplastide konkal ve kostal kıkırdak greft kullanımı: Klinik deneyimimiz... 27/10/2010 - 31/10/2010
  89  Uzak organ metastazı ile seyreden submandibular glandın polimorföz düşük dereceli adenokarsino... 27/10/2010 - 31/10/2010
  90  Hipofarenks kanserlerinin tedavisinde cerrahi+adjuvan tedavi ve kemoradyoterapi sonuçlarının kar... 27/10/2010 - 31/10/2010
  91  Rat timpanik membranında deneysel olarak oluşturulan miringoskleroz gelişim sürecine N-nitro L-a... 08/10/2008 - 12/10/2008
  92  Nervus vagus tümörlerinde klinik deneyimlerimiz... 26/05/2007 - 31/05/2007
  93  Dil ve ağız tabanı kanserlerinde cerrahi sonrası fistül gelişimini etkileyen prognostik faktö... 26/05/2007 - 31/05/2007
  94  Oral kavite tümörlerinde klinik patolojik evreleme... 21/05/2005 - 26/05/2005
  95  Çocuk ve yetişkinlerde tiroglossal duktus kisti bulguları ve tedavisi... 21/05/2005 - 26/05/2005
  96  Pediatrik malign baş boyun tümörleri ve tedavi sonuçlarımız... 25/09/2004 - 28/09/2004
  97  Pathologic evaluation of tonsillectomy and adenoidectomy specimens in the pediatric population : is ... 11/09/2004 - 16/09/2004
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Derin Boyun Enfeksiyonları Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi Kayanak Kitabı...  2018
  2  Lateral kafa tabanı cerrahi anatomisi Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi...  2016
  3  Diğer posterior fossa tümörleri Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi...  2016
 • NO AD TARIH
  1  Baş boyun kanserlerinde tedavi stratejilerinin HPV ile ilişkisinin in vitro araştırılması...  10/2013 - 9/2015
  2  Eritropoetinin sisplatin ototoksisitesi üzerine koruyucu etkisinin değerlendirilmesi...  8/2013 - /2014
 • NO AD YIL
  1  30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, En iyi otoloji-nörootoloji ç...  2008
  2  34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Genel KBB Alanı Birincilik Ö...  2012
  3  35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, En iyi otoloji-nörootoloji ç...  2013
  4  35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Genel KBB Alanı Üçüncülü...  2013