En

DOÇ.DR. HATİCE ŞİMŞEK KESKİN TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi  1999
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı  2004
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı  2011
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı  2014
  Doktora  Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü YAŞLI SAĞLIĞI  2016
 • NO AD YIL
  1  Prevalence of sarcopenia and related factors in community- dwelling elderly individuals...  2019
  2  Falls, fear of falling and related factors in community-dwelling individuals aged 80 and over in Tur...  2019
  3  Physicians' attitudes towards the elderly: Ageism in a university hospital in Turkey...  2019
  4  Türkiye'deki Kamu Yönetimi öğrencilerinin Suriyeli sığınmacılara ilişkin tutumları...  2019
  5  Doğum sonrası dönemdeki annelerde depresif belirtilerle ilişkili etmenler: Toplum tabanlı kesit...  2019
  6  Functional food knowledge and use in individuals with type 2 diabetes and the relevant factors...  2019
  7  The effect of healthy life approaches applied to families of children in preschool on obesity and he...  2019
  8  CA125, YKL 40, HE4 and Mesothelin: a new serum biomarker combination in discrimination of benign and...  2019
  9  Melatonin attenuates the detrimental effects of UVA'irradiation in human dermal fibroblasts by suppr...  2019
  10  Socioeconomic factors associated with tobacco smoking in Turkey: a cross-sectional, population-based...  2018
  11  Medical students' risk perceptions on decreased attention, physical and social risks in using mobile...  2018
  12  Association of sarcopenia with depressive symptoms and functional status among ambulatory community-...  2018
  13  Prevalence of metabolic syndrome and affecting factors among individuals aged 30 and over in Balçov...  2016
  14  Contrasting cardiovascular mortality trends in Eastern Mediterranean populations: Contributions from...  2016
  15  Contrasting cardiovascular mortality trends in Eastern Mediterranean populations: Contributions from...  2016
  16  Effect of follicular fluid oxidative stress on subsequent oocyte quality and embryo development...  2016
  17  Prevalence of anemia and malnutrition and their association in elderly nursing home residents...  2015
  18  İnkarsere karın duvarı fıtıklı hastalarda morbidite ve mortaliteyi etkileyen faktörler...  2015
  19  Bulaşıcı olmayan hastalıklarla savaşım kampanyalarla başarılır mı?...  2015
  20  Bir üniversite hastanesine başvuran gebelerin doğum öncesi bakım için Aile Hekimliği hizmetle...  2015
  21  Kadın ve yaşlılık...  2015
  22  Relationship of socioeconomic status with health behaviors and self-perceived health in the elderly:...  2014
  23  The diagnostic accuracy of the revised mini nutritional assessment short form for older people livin...  2014
  24  Smoking habits and cessation success: What differs among adults and elderly...  2014
  25  Manisa İli'nde özkıyım girişimlerine ilişkin özellikler: Beş yıllık verinin değerlendiril...  2014
  26  Obesity prevalence in the elderly and the association between obesity and cardiovascular risks...  2014
  27  Opinion on smoking and smoking cessation: A qualitative research...  2014
  28  A cost effectiveness analysis of salt reduction policies to reduce coronary heart disease in four Ea...  2014
  29  Explaining the decline in coronary heart disease mortality in Turkey between 1995-2008...  2013
  30  Sigara ve sigara bırakmaya ilişkin görüşler: Kalitatif bir araştırma...  2013
  31  Prevalence of food insecurity and malnutrition, factors related to malnutrition in the elderly: A co...  2013
  32  Can the ratio of metastatic to examined lymph nodes (N ratio) be used as an independent prognostic f...  2013
  33  Belçika'da Halk Sağlığı ve Sosyal İşler Bakanlığı: Sağlık reformları sürecindeki deği...  2013
  34  Acil servise başvuran yaşlılarda aneminin değerlendirilmesi...  2013
  35  Bir üniversite hastanesinde koroner kalp hastalarına uygulanan tedavi...  2012
  36  Tıp Fakültesi öğrencilerinde sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve ilişkili etmenler...  2012
  37  Evli erkeklerde eşlerine yönelik şiddet ve ilişkili etmenler...  2012
  38  Decomposing socioeconomic inequalities in self assessed health in Turkey...  2012
  39  İzmir'de yarı kentsel bir bölgede 45-59 yaş kadınlarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi...  2012
  40  High prevalence of cardiovascular risk factors in a Western urban Turkish population: a community-ba...  2012
  41  Sağlıkta eşitsizliklerle ilgili temel kavramlar...  2012
  42  Evaluation of cases with acute organophosphate pesticide poisoning presenting at a tertiary training...  2011
  43  Balcova Heart Study: Rationale and methodology of the Turkish cohort...  2011
  44  Kene ve kene kaynaklı hastalıklara sağlık çalışanlarının yaklaşımları...  2011
  45  Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kadın üreme sağlığına etkisi: Türkiye örneği...  2011
  46  Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadın üreme sağlığı...  2011
  47  Sosyal eşitsizliklerin koroner kalp hastalığı risk etmenlerine etkisi: İzmir'de topluma dayalı...  2010
  48  Management of health care waste in Izmir, Turkey...  2010
  49  Discrimination effectiveness of CK18 on cell death modes in colon cancer cells...  2010
  50  İzmir Kemalpaşa İlçesi'ndeki ilköğretim okullarının çevre sağlığı açısından değerle...  2008
  51  Home accidents in the community-dwelling elderly in Izmir, Turkey: How do prevalence and risk factor...  2008
  52  Türkiye'ye ilişkin yaşlı sağlığı örgütlenmesi model önerisi...  2008
  53  Sağlık emek göçünün hareket alanları: Birleşik Devletler, Kanada, Birleşik Krallık...  2008
  54  Türkiye'de gıda güvenliği ve mevzuatı...  2007
  55  Elder abuse and neglect in two different socioeconomic districs in Izmir, Turkey...  2007
  56  Belçika sağlık sistemi...  2007
  57  Kanser epidemiyolojisi...  2007
  58  Türkiye'de kentlerde sağlık örgütlenmesi...  2007
  59  Kentsel alanda sağlıkta dönüşüm...  2007
  60  Perinatal outcomes and risk factors of Turkish adolescent mothers...  2007
  61  Influence of maternal age on obstetric outcome in Turkish Women...  2007
  62  İzmir İli Uzundere Sağlık Ocağı Bölgesindeki gebelerde idrar yolu enfeksiyonu sıklığı ve ...  2006
  63  İzmir'de lise öğretmenlerinin sigara içme sıklığı...  2006
  64  İzmir'de lise öğrencilerinde sigara içme sıklığı ve içicilik davranışı üzerine sosyal ...  2006
  65  Birleşik Krallık'ta ulusal sağlık hizmetinin öyküsü...  2006
  66  İzmir'de bir gecekondu bölgesinde kadına yönelik aile içi şiddet...  2006
  67  The prevalence and the risk factors of dementia in the elderly population in a low socio-economic re...  2006
  68  Sağlıkta sosyal devlet hizmetinden piyasa ekonomisine...  2006
  69  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde toplumsal tanı çalışması: Öğrenci geri bildiri...  2006
  70  Yaşlılarda depresif belirtiler ve risk etmenleri...  2006
  71  İzmir'de bir sağlık ocağı bölgesinde 50-54 yaş arası kadınlarda menopoz durumu ile diğer e...  2006
  72  Işıkkent Sağlık Ocağı'na başvuran 15-49 yaş evli kadınların etkili aile planlaması yönte...  2006
  73  İlkokul öğrencilerinde Enterobius vermicularis varlığı ve etkileyen etmenler...  2006
  74  Bekar kadınların aile planlaması bilgilerini etkileyen etmenler...  2006
  75  Derya Sağlık Ocağı Bölgesinde 50 yaş üstü kadınlarda idrar inkontinansı varlığı ve etki...  2006
  76  Gebelikte aile içi fiziksel şiddet ve etkileyen etmenler...  2005
  77  Gebelerde aktif ve pasif sigara içiciliği ve risk etmenleri...  2005
  78  Bekar kadınlar ve üreme sağlığı...  2004
  79  Yaşlıda fiziksel, finansal örselenme ve ihmal edilme...  2004
  80  İnönü Sağlık Ocağı Bölgesi'ndeki yaşlılarda ev içi kazalar...  2004
  81  Anne sütü ile beslenme...  2004
 • NO AD TARİH
  1  Lise öğrencilerinde internet bağımlılığı ile obezite ilişkisinin belirlenmesi... 29/11/2019 - 30/11/2019
  2  Tazelenme Üniversitesi Ege Kampüsü'ndeki 60 yaş ve üzeri bireylerde obezite varlığı ve iliş... 29/11/2019 - 30/11/2019
  3  Seksen yaş ve üzeri bireylerde karşılanmamış sosyal hizmet gereksinimi ve ilişkili etmenler... 29/11/2019 - 30/11/2019
  4  İzmir'in Bazı İlçelerinde Ortaokul Öğrencilerinde Akran Eğitiminin Tütün Ürünleri İle İ... 28/11/2019 - 30/11/2019
  5  INCIDENCE AND RISK FACTORS FOR SHORT AND LONG TERM READMISSIONS IN THE GERIATRICS WARD; A MULTICENTR... 24/04/2019 - 28/04/2019
  6  İZMİR BALÇOVA'DA YAŞAYAN 80 YAŞ VE ÜZERİ BİREYLERDE DÜŞME, DÜŞME KORKUSU VE İLİŞKİL... 13/11/2018 - 17/11/2018
  7  SEKSEN YAŞ VE ÜZERİ YAŞLILARDA KARŞILANMAMIŞ SAĞLIK HİZMETİ GEREKSİNİMİ VE İLİŞKİLİ... 13/11/2018 - 17/11/2018
  8  İLKOKUL VELİLERİNE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ: BİR GİRİŞİMSEL ÇALIŞMA DENEYİMİ... 13/11/2018 - 17/11/2018
  9  Ulakbim veritabanında yaşlılarda sosyal dışlanma konusunun bibliyometrik analizi... 21/03/2018 - 22/03/2018
  10  75 yaş ve üzeri yaşlıların sağlık ve sosyal durumları: Karaburun Sağlıklı Yaşlanma Proje... 21/03/2018 - 22/03/2018
  11  Determination of attitudes of participants in an advanced age symposium related to age discriminatio... 20/09/2017 - 22/09/2017
  12  Prevalance of sarcopenia and factors related to sarcopenia in the community-dwelling elderly... 20/09/2017 - 22/09/2017
  13  The frequency of short and long term readmissions in the geriatrics ward... 20/09/2017 - 22/09/2017
  14  EPİTELİAL OVER KANSERİ VE BENİGN OVER HASTALIĞI AYIRIMINDA HE4 YKL40 MEZOTELİN VE LYGDI BELİR... 10/05/2017 - 12/05/2017
  15  Yaşlılarda devletin ihmali ve etkileyen etmenler... 22/03/2017 - 23/03/2017
  16  Yaşlılarda istismar varlığı ve etkileyen etmenler... 22/03/2017 - 23/03/2017
  17  Tip 2 Diyabetli bireylerin fonksiyonel gıdaları bilme, kullanma durumları ve ilişkili etmenler... 15/03/2017 - 19/03/2017
  18  Postpartum depresyon belirtisi sıklığı ve etkileyen etmenler... 15/03/2017 - 19/03/2017
  19  İzmir ilinde ortaokul öğrencilerinde tütün ürünleri ile ilgili risk algısı ve etkileyen etm... 15/03/2017 - 19/03/2017
  20  İzmir ilinde ortaokul öğrencilerinde tütün deneme sıklığı ve etkileyen etmenler... 15/03/2017 - 19/03/2017
  21  İşyerinde sağlığı geliştirme uygulaması: Tütüne karşı risk algısının değiştirilmesi... 15/03/2017 - 19/03/2017
  22  Comparasion of laryngeal mask supreme and endotracheal intubation without neuromuscular blockers in ... 28/05/2016 - 30/05/2016
  23  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Afet Planı Çerçevesinde, Afet Ekibinin Afete... 13/05/2016 - 15/05/2016
  24  Toplumda yaşayan yaşlılarda sarkopeni sıklığı ve risk etmenleri... 13/04/2016 - 17/04/2016
  25  Okul öncesi dönemdeki çocukların ailelerine uygulanan sağlıklı yaşam girişimlerinin çocukt... 05/10/2015 - 09/10/2015
  26  Okul öncesi dönemdeki çocuklarda fazla ağırlıklı ya da obez olma sıklığı ve etkileyen etm... 05/10/2015 - 09/10/2015
  27  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi hekim adayı araştırmalarının değerlendirilmesi... 05/10/2015 - 09/10/2015
  28  Abdominal cerrahilerde nöroaksiyel blokların uygulama kolaylığı ve komplikasyonlarını etkiley... 25/10/2014 - 29/10/2014
  29  Bir Üniversite Hastanesi İzlemindeki Gebelerin Aile Hekimliği Hizmetlerini Kullanma Durumu... 20/10/2014 - 24/10/2014
  30  Tıp Fakültesi öğrencilerinde cep telefonu risk algısı ve ilişkili etmenler... 27/10/2013 - 31/10/2013
  31  Yaşlılarda gıda güvencesizliği, malnutrisyon varlığı ve malnutrisyonla ilişkili etmenler... 27/10/2013 - 31/10/2013
  32  Manisa ili'nde beş yıllık dönemde gerçekleşen özkıyım girişimlerinin özellikleri... 27/10/2013 - 31/10/2013
  33  Prevalence of obesity and abdominal obesity among Turkish elderly living in an urban area... 23/06/2013 - 27/06/2013
  34  Yaşlılarda gıda güvencesizliği, malnutrisyon varlığı ve malnutrisyonla ilişkili etmenler: T... 22/05/2013 - 23/05/2013
  35  Yaşlılarda obezite sıklığı ve obezitenin kardiyovasküler risklerle ilişkisi: Toplum tabanlı... 22/05/2013 - 26/05/2013
  36  Huzurevinde yaşayan yaşlılarda anemi, malnutrisyon varlığı ve anemi ile malnutrisyon ilişkisi... 22/05/2013 - 23/05/2013
  37  Pelvik Radyoterapi Uygulanmış Sıçanlarda Kolorektal Anastomoz Üzerine Sarılan Amniyotik Membra... 15/05/2013 - 19/05/2013
  38  Pelvik radyoterapi uygulanmış sıçanlarda kolorektal anastomoz üzerine sarılan amniyotik mambra... 15/05/2013 - 19/05/2013
  39  Social determinants of health and smoking status in Balcova... 06/05/2013 - 07/05/2013
  40  Yaş gruplarına göre sigara bırakmayı etkileyen etmenler... 03/04/2013 - 07/04/2013
  41  Mide kanserinde prognozu belirleyen faktörler; metastatik lenf nodu sayısının çıkarılan topla... 20/11/2012 - 25/11/2012
  42  Decomposing socioeconomic inequalities in self assessed health in Turkey... 08/11/2012 - 10/11/2012
  43  Sosyoekonomik eşitsizliklerin koroner kalp hastalığının 10 yıllık riskine etkisi... 02/10/2012 - 06/10/2012
  44  Ulusal düzeyde tuz kısıtlama girişiminin maliyet etkililiği... 02/10/2012 - 06/10/2012
  45  Tıp Fakültesi öğrencilerinde sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve etkileyen etmenler... 28/09/2012 - 28/09/2012
  46  İzmir'de yarı kentsel bir bölgede 45-59 yaş kadınlarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi... 09/05/2012 - 11/05/2012
  47  Balcova Heart Study: A Health Promotion and Prevention Project in Turkey... 08/12/2011 - 09/12/2011
  48  Türkiye'de 1995-2008 yılları arasında koroner kalp hastalığına bağlı ölümlerdeki azalman... 04/10/2011 - 07/10/2011
  49  Sigara ve sigara bırakmayla ilgili görüşler: Kalitatif bir araştırma... 04/10/2011 - 07/10/2011
  50  Kırsal bir alanda yaşlılarda ev koşullarının kazalar açısından değerlendirilmesi... 04/10/2011 - 07/10/2011
  51  Serum element contents and osteoporosis in postmenopausal Turkish women... 08/06/2011 - 11/06/2011
  52  The relationship between thyroid functions and postmenopaussal osteoporosis... 08/06/2011 - 11/06/2011
  53  Acil Servise başvuran yaşlılarda anemi varlığı ve etkileyen etmenler... 25/05/2011 - 29/05/2011
  54  Biochemical markers of bone turnover and the risk of fractures in healthy postmenopausal women... 04/05/2011 - 08/05/2011
  55  Effect of endogenous pitüitary and steroid hormone levels on bone mineral density in healty postmen... 04/05/2011 - 08/05/2011
  56  Treatment uptake levels in the coronary heart disease patients at hospital discharge... 24/03/2011 - 27/03/2011
  57  Yaşlılarda sosyoekonomik durumun sağlık davranışları ve öznel sağlık algısına etkisi: İ... 23/03/2011 - 24/03/2011
  58  Yetmiş beş yaş ve üzeri yaşlılarda sosyoekonomik durumun süregen hastalık ve engellilik varl... 18/10/2010 - 22/10/2010
  59  Yaşlılarda sosyoekonomik durumun sağlık davranışları ve öznel sağlık algısına etkisi: İ... 18/10/2010 - 22/10/2010
  60  Sağlıkta eşitsizliklerin ölçüm yöntemleri ve kullanılan değişkenler... 18/10/2010 - 22/10/2010
  61  Sosyal eşitsizliklerin koroner kalp hastalığı risk etmenlerine etkisi... 18/10/2010 - 22/10/2010
  62  Karaburun'da Sağlıklı Yaşlanma Projesi... 01/04/2010 - 04/04/2010
  63  Management of health-care waste in Izmir... 09/12/2009 - 11/12/2009
  64  Sağlık çalışanlarının kene ve kene vektörlüğüne ilişkin bilgi düzeyleri... 01/11/2009 - 07/11/2009
  65  Toplum Sağlığı Merkezleri'nin görevlerini yerine getirmedeki yeterliliğinin hekimler tarafınd... 15/10/2009 - 17/10/2009
  66  Postmenopozal kadınlarda tiroid fonksiyonlarının kemik mineral dansitesi üzerine etkisi... 01/10/2009 - 04/10/2009
  67  Postmenapozal kadınlarda DHEA-S (Dehidroepiandrosteron-sülfat) düzeylerinin kemik mineral dansite... 01/10/2009 - 04/10/2009
  68  Postmenopozal kadınlarda serum homosistein ve CRP düzeylerinin kemik mineral dansitesi üzerine et... 01/10/2009 - 04/10/2009
  69  Rektum kanseri cerrahisinde komplikasyonlar: Risk faktörlerinin değerlendirilmesi... 19/05/2009 - 24/05/2009
  70  Rektum kanseri cerrahisinde komplikasyonlar: Risk faktörlerinin değerlendirilmesi... 23/04/2009 - 26/04/2009
  71  Health status and disease history of the population aged 30 years and over living in Balcova: The He... 28/11/2008 - 02/12/2008
  72  Lifestyle of Population in Heart of Balçova (BAK) Project... 28/11/2008 - 02/12/2008
  73  Evaluation of 10 year risk of developing coronary heart disease healthy individuals living in Balcov... 28/11/2008 - 02/12/2008
  74  Heart of Balcova (BAK): Health Prevention and Promotion Project... 28/11/2008 - 02/12/2008
  75  The preparation period of the heart of Balcova Project... 28/11/2008 - 02/12/2008
  76  Balçova'da yaşayan 30 yaş ve üstü yetişkinlerde sağlık durumu ve hastalık öyküsü:Balçov... 21/10/2008 - 25/10/2008
  77  Balçova'nın kalbi (BAK) projesi kapsamındaki kişilerin yaşam alışkanlıklarının değerlendi... 21/10/2008 - 25/10/2008
  78  Balçova'da yaşayan sağlıklı bireylerde 10 yıllık koroner kalp hastalığı gelişme riskinin ... 21/10/2008 - 25/10/2008
  79  Balçova'nın Kalbi (BAK) Projesi oluşumu ve durum saptama hazırlık süreci... 21/10/2008 - 25/10/2008
  80  Balçova'nın Kalbi (BAK): Toplum Sağlığını Koruma ve Geliştirme Projesi... 21/10/2008 - 25/10/2008
  81  Folfox tedavisi alan kolon kanserli hastalarin tedaviye yanıtının izleminde Serum Sitokeratin 18 ... 24/02/2008 - 27/02/2008
  82  Kolon kanser hücre hattında FOLFOX ve FOLFIRI kemoterapi kombinasyonlarının sitotoksik etkilerin... 24/02/2008 - 27/02/2008
  83  Evaluation of environmental health in Izmir's Kemalpasa Country Primary Schools... 26/11/2007 - 29/11/2007
  84  Poisoning with pesticides: Profilre of cases admitted to Ataturk Research and Training Hospital's In... 26/11/2007 - 29/12/2007
  85  İzmir Kemalpaşa İlçesindeki ilköğretim okullarının çevre sağlığı açısından değerlen... 23/10/2007 - 26/10/2007
  86  İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Servisine 2005-2006 yıllarınd... 23/10/2007 - 26/10/2007
  87  İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran pestisit zehirlenme olgularının değer... 23/10/2007 - 26/10/2007
  88  Türkiye'de kentlerde birinci basamak sağlık örgütlenmesi için model önerisi... 07/06/2007 - 08/06/2007
  89  İzmir'de lise öğrencilerinde sigara içme sıklığı ve içicilik davranışı üzerine sosyal ... 24/11/2006 - 26/11/2006
  90  İzmir'de lise öğretmenlerinin sigara içme sıklığı... 24/11/2006 - 26/11/2006
  91  Bulaşıcı hastalıkların kontrolü ve salgın inceleme kursunun değerlendirilmesi... 06/09/2006 - 08/06/2006
  92  Dokuz Eylül Üniversitesi Acil Servisine başvuran ilk kez Miyokard infaktüsü geçirmiş hastalar... 06/09/2006 - 08/09/2006
  93  15-49 yaş kadın tekstil çalışanlarının aile planlaması ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar... 06/09/2006 - 08/09/2006
  94  Yaşlılarda işgücüne katılım ve etkileyen etmenler... 07/06/2006 - 09/06/2006
  95  Türkiye'de kentlerde sağlık örgütlenmesi üzerine yapılmış çalışmalar... 07/06/2006 - 09/06/2006
  96  Yaşlı sağlığı örgütlenmesi model önerisi... 07/06/2006 - 09/06/2006
  97  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde toplumsal tanı çalışması: öğrenci geri bildirim... 02/05/2006 - 05/05/2006
  98  Gebelerde idrar yolu enfeksiyonu ve etkileyen etmenler... 13/04/2006 - 14/04/2006
  99  15-49 yaş kadınların Kuş Gribine ilişkin bilgi düzeyini etkileyen etmenler... 13/04/2006 - 14/04/2006
  100  Balçova ve Güzelbahçe Sağlık Grup Başkanlıkları Bölgelerinde 2005 yılında yapılan halk e... 13/04/2006 - 14/04/2006
  101  Sağlık Ocağı Bölgesinde gebelerde idrar yolu enfeksiyonunu belirleme... 13/04/2006 - 14/04/2006
  102  Pap smearde epitelyal hücre anormallikleri saptanan olgular ile epitelyal hücre anormalliği olmay... 02/03/2006 - 05/03/2006
  103  Gebelikte aile içi fiziksel şiddet ve etkileyen etmenler... 22/09/2005 - 24/09/2005
  104  Derya Sağlık Ocağı Bölgesinde 50 yaş üstü kadınlarda idrar inkontinansı varlığı ve etki... 22/09/2005 - 24/09/2005
  105  Balçova Ticaret Lisesi öğrencilerinde sigara içme sıklığı ve içme sıklığında sosyal ö... 22/09/2005 - 24/09/2005
  106  The prevalence and determinants of urinary incontinence among women aged 50 and over in Derya Health... 21/08/2005 - 25/08/2005
  107  Family planning knowledge and sexual life of unmarried women in a district in Turkey... 21/08/2005 - 25/08/2005
  108  İnönü Lisesi öğretmenlerinin sigara içme sıklığı ve sigara ile ilgili eğitimlerde sektör... 05/05/2005 - 06/05/2005
  109  İnönü Lisesi öğrencilerinde sigara içme sıklığı ve içicilik davranışı üzerine sosyal ... 05/05/2005 - 06/05/2005
  110  Bir kamu hastanesinde 2004 yılı ilk altı aylık dönemde gerçekleşen 19 yaş ve altı gebelikle... 20/04/2005 - 23/04/2005
  111  Bir kamu hastanesinde 2004 yılı ilk altı ayında yapılan 35 yaş ve üzeri doğumlar... 20/04/2005 - 23/04/2005
  112  Gebelerde aktif ve pasif sigara içiciliği ve etkileyen etmenler... 20/04/2005 - 23/04/2005
  113  Workforce participation in an elderly population in Turkey... 13/01/2005 - 14/01/2005
  114  Konak Doğumevi'nde Ocak-Nisan 2002 tarihlerinde yapılan doğumlar ve bu doğumlarda risk faktörle... 08/12/2004 - 12/12/2004
  115  Işıkkent Sağlık Ocağı'na başvuran 15-49 yaş evli kadınların etkili aile planlaması yönte... 08/12/2004 - 12/12/2004
  116  Işıkkent Sağlık Ocağı Bölgesindeki ilkokul öğrencilerinde Enterobius vermicularis varlığ... 08/12/2004 - 12/12/2004
  117  Konak Doğumevinde Ocak- Nisan 2002'de gerçekleşen ileri yaş gebelikler... 03/11/2004 - 06/11/2004
  118  İzmir'de bir gecekondu bölgesinde kadına yönelik aile içi şiddet... 03/11/2004 - 06/11/2004
  119  Cinsel yaşamı aktif olan bekar kadınların aile planlaması yöntem kullanımları... 03/11/2004 - 06/11/2004
  120  Bekar kadınların aile planlaması bilgilerini etkileyen etmenler... 03/11/2004 - 06/11/2004
  121  Sosyoekonomik düzeyi düşük bir bölgede yaşlılarda demans sıklığı ve risk etmenleri... 10/06/2004 - 12/06/2004
  122  Yaşlılarda depresif belirtiler ve risk etmenleri... 10/06/2004 - 12/06/2004
  123  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde topluma dayalı tıp eğitimi için örnek bir uygulam... 29/05/2004 - 30/05/2004
  124  Ilıca Sağlık Ocağı Bölgesi'ndeki yaşlı sağlığı hizmetlerinin değerlendirilmesi... 07/05/2004 - 08/05/2004
  125  İzmir İnönü Sağlık Ocağı Bölgesi'ndeki yaşlılarda ev içi kazalar... 07/04/2004 - 11/04/2004
  126  Yaşlının fiziksel, finansal örselenme ve ihmal edilme... 07/04/2004 - 11/04/2004
 • NO AD YIL
  1  Sağlıklı Yaşlanma...  2010
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Kadın, Öğrenim, Sağlık İlişkisi: Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları Örneğindenden Eğitimde Adaleti ve Geleceği Düşünmek...  2018
  2  Kadın, yaşlılık ve sağlık Toplumsal cinsiyet ve kadın sağlığı...  2018
  3  Obezite Kontrolü Tarihsel Bakışla Türkiye'de Halk Sağlığı...  2018
  4  Turkey Comparative Health Systems- A Global Perspective...  2017
  5  Sağlık hakkı, sağlıkta eşitsizlikler, küreselleştirme Eğitim reformu için arayışlar...  2016
  6  Kronik Hastalıkların Kontrolü Birinci Basamakta Kamu Sağlık Yönetimi El Kitabı...  2015
  7  Güncel veriler üzerinden sağlıkta eşitsizlikler ve Türkiye değerlendirmeleri Türkiye Sağlık Raporu 2014...  2014
  8  İkiden fazla grupta ölçüm değerlerinin karşılaştırılması: Varyans Çözümlemesi Sağlıkta Araştırma ve Çözümleme...  2013
  9  Sağlıkta Eşitsizlikler ve Yaşlılık Yaşlı Sağlığı: Sorunlar ve Çözümler...  2012
  10  Halk Sağlığı Uygulamaları ve Yaşlanma Yaşlı Sağlığı: Sorunlar ve Çözümler...  2012
  11  Kalp damar hastalığı tedavi oranları HASUDER Türkiye Sağlık Raporu...  2012
  12  Dezavantajlı Gruplar İzmir Kent Sağlık Gelişim Planı 2009-2013...  2011
  13  Tıbbi Atıklar Bulaşıcı Hastalıkla Savaşım...  2008
  14  Cinsel Koruma Bulaşıcı Hastalıkla Savaşım...  2008
  15  İkiden fazla grupta ölçüm değerlerinin karşılaştırılması: varyans analizi Sağlıkta Araştırma ve Çözümleme...  2006
 • NO AD TARIH
  1  Tütün Kontrolünde Akran Eğitimi Projesi...  2/2015 - 1/2017
  2  Toplumda yaşayan yaşlılarda sarkopeni sıklığı ve risk etmenleri...  10/2014 - 12/2015
  3  (RESCAP-MED) NCDs and their social determinants in Mediterranean countries: building sustainable research capacity for effective policy intervention...  1/2012 - 6/2015
  4  Düşük Hizmeti Sunan Sağlık Personelinin Tıbbi Düşükle (Medikal Abortus) İlgili Bakış Açıları ve Algılamaları...  6/2009 - 11/2011
  5  Sağlıklı Yaşlanma...  7/2009 - 3/2010
  6  Balçova'da Sigarasız Yaşamla Kalp Sağlığını Koruma...  7/2009 - 4/2010
  7  MedCHAMPS: MEDiterranean studies of Cardiovascular disease and Hyperglycaemia: Analytical Modelling of Population Socio-economic transitions...  1/2009 - 8/2012
  8  Sosyal Eşitsizliklerin Koroner Kalp Hastalığı ve Risklerine Etkisi...  1/2008 - 1/2008
 • NO AD YIL
  1  Bildiri Birincilik Ödülü...  2006
  2  En İyi Araştırma Birincilik Ödülü...  2006
  3  Yüksek Lisans Mezuniyet Birincilik Ödülü...  2004
  4  Bildiri ödülü...  2004
  5  En İyi Bildiri Ödülü...  2008
  6  En İyi Sözel Sunu Üçüncülük Ödülü...  2009
  7  En İyi Sözel Sunu Ödülü...  2009
  8  Bildiri Mansiyon Ödülü...  2008
  9  En İyi Poster Ödülü...  2011
  10  Doktora Mezunları İkinciliği...  2011
  11  Poster Bildiri Birincilik Ödülü...  2013
  12  Türkan Saylan Bilim Ödülü...  2015
  13  Sözlü Bildiri Jüri Özel Ödülü...  2016
  14  Bildiri Birincilik Ödülü...  2018
  15  Hafız Cemal Lokmanhekim ve Eşi Sabiha Lokmanhekim Vakfı Ödülü Birinciliği...  2018
  16  ÖÇM Sosyal Sorumluluk Projesi, Üçüncülük Ödülü...  2018
  17  Sözlü Bildiri İkincilik Ödülü...  2019
  18  Poster Bildiri İkincilik Ödülü...  2017