En

DOÇ.DR. HATİCE ŞİMŞEK KESKİN TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi  1999
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı  2004
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı  2011
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı  2014
  Doktora  Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü YAŞLI SAĞLIĞI  2016
 • NO AD YIL
  1  Prevalence of metabolic syndrome and affecting factors among individuals aged 30 and over in Balçov...  2016
  2  Contrasting cardiovascular mortality trends in Eastern Mediterranean populations: Contributions from...  2016
  3  Effect of follicular fluid oxidative stress on subsequent oocyte quality and embryo development...  2016
  4  Prevalence of anemia and malnutrition and their association in elderly nursing home residents...  2015
  5  İnkarsere karın duvarı fıtıklı hastalarda morbidite ve mortaliteyi etkileyen faktörler...  2015
  6  Bulaşıcı olmayan hastalıklarla savaşım kampanyalarla başarılır mı?...  2015
  7  Kadın ve yaşlılık...  2015
  8  Bir üniversite hastanesine başvuran gebelerin doğum öncesi bakım için Aile Hekimliği hizmetle...  2015
  9  Relationship of socioeconomic status with health behaviors and self-perceived health in the elderly:...  2014
  10  The diagnostic accuracy of the revised mini nutritional assessment short form for older people livin...  2014
  11  Smoking habits and cessation success: What differs among adults and elderly...  2014
  12  Manisa İli'nde özkıyım girişimlerine ilişkin özellikler: Beş yıllık verinin değerlendiril...  2014
  13  Obesity prevalence in the elderly and the association between obesity and cardiovascular risks...  2014
  14  Opinion on smoking and smoking cessation: A qualitative research...  2014
  15  A cost effectiveness analysis of salt reduction policies to reduce coronary heart disease in four Ea...  2014
  16  Explaining the decline in coronary heart disease mortality in Turkey between 1995-2008...  2013
  17  Sigara ve sigara bırakmaya ilişkin görüşler: Kalitatif bir araştırma...  2013
  18  Prevalence of food insecurity and malnutrition, factors related to malnutrition in the elderly: A co...  2013
  19  Can the ratio of metastatic to examined lymph nodes (N ratio) be used as an independent prognostic f...  2013
  20  Belçika'da Halk Sağlığı ve Sosyal İşler Bakanlığı: Sağlık reformları sürecindeki deği...  2013
  21  Acil servise başvuran yaşlılarda aneminin değerlendirilmesi...  2013
  22  Bir üniversite hastanesinde koroner kalp hastalarına uygulanan tedavi...  2012
  23  Tıp Fakültesi öğrencilerinde sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve ilişkili etmenler...  2012
  24  Evli erkeklerde eşlerine yönelik şiddet ve ilişkili etmenler...  2012
  25  Decomposing socioeconomic inequalities in self assessed health in Turkey...  2012
  26  İzmir'de yarı kentsel bir bölgede 45-59 yaş kadınlarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi...  2012
  27  High prevalence of cardiovascular risk factors in a Western urban Turkish population: a community-ba...  2012
  28  Sağlıkta eşitsizliklerle ilgili temel kavramlar...  2012
  29  Evaluation of cases with acute organophosphate pesticide poisoning presenting at a tertiary training...  2011
  30  Balcova Heart Study: Rationale and methodology of the Turkish cohort...  2011
  31  Kene ve kene kaynaklı hastalıklara sağlık çalışanlarının yaklaşımları...  2011
  32  Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kadın üreme sağlığına etkisi: Türkiye örneği...  2011
  33  Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadın üreme sağlığı...  2011
  34  Sosyal eşitsizliklerin koroner kalp hastalığı risk etmenlerine etkisi: İzmir'de topluma dayalı...  2010
  35  Management of health care waste in Izmir, Turkey...  2010
  36  Discrimination effectiveness of CK18 on cell death modes in colon cancer cells...  2010
  37  İzmir Kemalpaşa İlçesi'ndeki ilköğretim okullarının çevre sağlığı açısından değerle...  2008
  38  Home accidents in the community-dwelling elderly in Izmir, Turkey: How do prevalence and risk factor...  2008
  39  Türkiye'ye ilişkin yaşlı sağlığı örgütlenmesi model önerisi...  2008
  40  Sağlık emek göçünün hareket alanları: Birleşik Devletler, Kanada, Birleşik Krallık...  2008
  41  Türkiye'de gıda güvenliği ve mevzuatı...  2007
  42  Elder abuse and neglect in two different socioeconomic districs in Izmir, Turkey...  2007
  43  Belçika sağlık sistemi...  2007
  44  Kanser epidemiyolojisi...  2007
  45  Türkiye'de kentlerde sağlık örgütlenmesi...  2007
  46  Kentsel alanda sağlıkta dönüşüm...  2007
  47  Perinatal outcomes and risk factors of Turkish adolescent mothers...  2007
  48  Influence of maternal age on obstetric outcome in Turkish Women...  2007
  49  İzmir İli Uzundere Sağlık Ocağı Bölgesindeki gebelerde idrar yolu enfeksiyonu sıklığı ve ...  2006
  50  İzmir'de lise öğretmenlerinin sigara içme sıklığı...  2006
  51  İzmir'de lise öğrencilerinde sigara içme sıklığı ve içicilik davranışı üzerine sosyal ...  2006
  52  Birleşik Krallık'ta ulusal sağlık hizmetinin öyküsü...  2006
  53  İzmir'de bir gecekondu bölgesinde kadına yönelik aile içi şiddet...  2006
  54  The prevalence and the risk factors of dementia in the elderly population in a low socio-economic re...  2006
  55  Sağlıkta sosyal devlet hizmetinden piyasa ekonomisine...  2006
  56  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde toplumsal tanı çalışması: Öğrenci geri bildiri...  2006
  57  Yaşlılarda depresif belirtiler ve risk etmenleri...  2006
  58  İzmir'de bir sağlık ocağı bölgesinde 50-54 yaş arası kadınlarda menopoz durumu ile diğer e...  2006
  59  Işıkkent Sağlık Ocağı'na başvuran 15-49 yaş evli kadınların etkili aile planlaması yönte...  2006
  60  İlkokul öğrencilerinde Enterobius vermicularis varlığı ve etkileyen etmenler...  2006
  61  Bekar kadınların aile planlaması bilgilerini etkileyen etmenler...  2006
  62  Derya Sağlık Ocağı Bölgesinde 50 yaş üstü kadınlarda idrar inkontinansı varlığı ve etki...  2006
  63  Gebelikte aile içi fiziksel şiddet ve etkileyen etmenler...  2005
  64  Gebelerde aktif ve pasif sigara içiciliği ve risk etmenleri...  2005
  65  Bekar kadınlar ve üreme sağlığı...  2004
  66  Yaşlıda fiziksel, finansal örselenme ve ihmal edilme...  2004
  67  İnönü Sağlık Ocağı Bölgesi'ndeki yaşlılarda ev içi kazalar...  2004
  68  Anne sütü ile beslenme...  2004
 • NO AD TARİH
  1  Determination of attitudes of participants in an advanced age symposium related to age discriminatio... 20/09/2017 - 22/09/2017
  2  Prevalance of sarcopenia and factors related to sarcopenia in the community-dwelling elderly... 20/09/2017 - 22/09/2017
  3  The frequency of short and long term readmissions in the geriatrics ward... 20/09/2017 - 22/09/2017
  4  EPİTELİAL OVER KANSERİ VE BENİGN OVER HASTALIĞI AYIRIMINDA HE4 YKL40 MEZOTELİN VE LYGDI BELİR... 10/05/2017 - 12/05/2017
  5  Yaşlılarda devletin ihmali ve etkileyen etmenler... 22/03/2017 - 23/03/2017
  6  Yaşlılarda istismar varlığı ve etkileyen etmenler... 22/03/2017 - 23/03/2017
  7  Tip 2 Diyabetli bireylerin fonksiyonel gıdaları bilme, kullanma durumları ve ilişkili etmenler... 15/03/2017 - 19/03/2017
  8  Postpartum depresyon belirtisi sıklığı ve etkileyen etmenler... 15/03/2017 - 19/03/2017
  9  İzmir ilinde ortaokul öğrencilerinde tütün ürünleri ile ilgili risk algısı ve etkileyen etm... 15/03/2017 - 19/03/2017
  10  İzmir ilinde ortaokul öğrencilerinde tütün deneme sıklığı ve etkileyen etmenler... 15/03/2017 - 19/03/2017
  11  İşyerinde sağlığı geliştirme uygulaması: Tütüne karşı risk algısının değiştirilmesi... 15/03/2017 - 19/03/2017
  12  Comparasion of laryngeal mask supreme and endotracheal intubation without neuromuscular blockers in ... 28/05/2016 - 30/05/2016
  13  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Afet Planı Çerçevesinde, Afet Ekibinin Afete... 13/05/2016 - 15/05/2016
  14  Toplumda yaşayan yaşlılarda sarkopeni sıklığı ve risk etmenleri... 13/04/2016 - 17/04/2016
  15  Okul öncesi dönemdeki çocukların ailelerine uygulanan sağlıklı yaşam girişimlerinin çocukt... 05/10/2015 - 09/10/2015
  16  Okul öncesi dönemdeki çocuklarda fazla ağırlıklı ya da obez olma sıklığı ve etkileyen etm... 05/10/2015 - 09/10/2015
  17  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi hekim adayı araştırmalarının değerlendirilmesi... 05/10/2015 - 09/10/2015
  18  Abdominal cerrahilerde nöroaksiyel blokların uygulama kolaylığı ve komplikasyonlarını etkiley... 25/10/2014 - 29/10/2014
  19  Bir Üniversite Hastanesi İzlemindeki Gebelerin Aile Hekimliği Hizmetlerini Kullanma Durumu... 20/10/2014 - 24/10/2014
  20  Manisa ili'nde beş yıllık dönemde gerçekleşen özkıyım girişimlerinin özellikleri... 27/10/2013 - 31/10/2013
  21  Tıp Fakültesi öğrencilerinde cep telefonu risk algısı ve ilişkili etmenler... 27/10/2013 - 31/10/2013
  22  Yaşlılarda gıda güvencesizliği, malnutrisyon varlığı ve malnutrisyonla ilişkili etmenler... 27/10/2013 - 31/10/2013
  23  Prevalence of obesity and abdominal obesity among Turkish elderly living in an urban area... 23/06/2013 - 27/06/2013
  24  Yaşlılarda obezite sıklığı ve obezitenin kardiyovasküler risklerle ilişkisi: Toplum tabanlı... 22/05/2013 - 26/05/2013
  25  Yaşlılarda gıda güvencesizliği, malnutrisyon varlığı ve malnutrisyonla ilişkili etmenler: T... 22/05/2013 - 23/05/2013
  26  Huzurevinde yaşayan yaşlılarda anemi, malnutrisyon varlığı ve anemi ile malnutrisyon ilişkisi... 22/05/2013 - 23/05/2013
  27  Pelvik radyoterapi uygulanmış sıçanlarda kolorektal anastomoz üzerine sarılan amniyotik mambra... 15/05/2013 - 19/05/2013
  28  Social determinants of health and smoking status in Balcova... 06/05/2013 - 07/05/2013
  29  Yaş gruplarına göre sigara bırakmayı etkileyen etmenler... 03/04/2013 - 07/04/2013
  30  Mide kanserinde prognozu belirleyen faktörler; metastatik lenf nodu sayısının çıkarılan topla... 20/11/2012 - 25/11/2012
  31  Decomposing socioeconomic inequalities in self assessed health in Turkey... 08/11/2012 - 10/11/2012
  32  Ulusal düzeyde tuz kısıtlama girişiminin maliyet etkililiği... 02/10/2012 - 06/10/2012
  33  Sosyoekonomik eşitsizliklerin koroner kalp hastalığının 10 yıllık riskine etkisi... 02/10/2012 - 06/10/2012
  34  Tıp Fakültesi öğrencilerinde sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve etkileyen etmenler... 28/09/2012 - 28/09/2012
  35  İzmir'de yarı kentsel bir bölgede 45-59 yaş kadınlarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi... 09/05/2012 - 11/05/2012
  36  Balcova Heart Study: A Health Promotion and Prevention Project in Turkey... 08/12/2011 - 09/12/2011
  37  Sigara ve sigara bırakmayla ilgili görüşler: Kalitatif bir araştırma... 04/10/2011 - 07/10/2011
  38  Türkiye'de 1995-2008 yılları arasında koroner kalp hastalığına bağlı ölümlerdeki azalman... 04/10/2011 - 07/10/2011
  39  Kırsal bir alanda yaşlılarda ev koşullarının kazalar açısından değerlendirilmesi... 04/10/2011 - 07/10/2011
  40  Serum element contents and osteoporosis in postmenopausal Turkish women... 08/06/2011 - 11/06/2011
  41  The relationship between thyroid functions and postmenopaussal osteoporosis... 08/06/2011 - 11/06/2011
  42  Acil Servise başvuran yaşlılarda anemi varlığı ve etkileyen etmenler... 25/05/2011 - 29/05/2011
  43  Effect of endogenous pitüitary and steroid hormone levels on bone mineral density in healty postmen... 04/05/2011 - 08/05/2011
  44  Biochemical markers of bone turnover and the risk of fractures in healthy postmenopausal women... 04/05/2011 - 08/05/2011
  45  Treatment uptake levels in the coronary heart disease patients at hospital discharge... 24/03/2011 - 27/03/2011
  46  Yaşlılarda sosyoekonomik durumun sağlık davranışları ve öznel sağlık algısına etkisi: İ... 23/03/2011 - 24/03/2011
  47  Sosyal eşitsizliklerin koroner kalp hastalığı risk etmenlerine etkisi... 18/10/2010 - 22/10/2010
  48  Sağlıkta eşitsizliklerin ölçüm yöntemleri ve kullanılan değişkenler... 18/10/2010 - 22/10/2010
  49  Yetmiş beş yaş ve üzeri yaşlılarda sosyoekonomik durumun süregen hastalık ve engellilik varl... 18/10/2010 - 22/10/2010
  50  Yaşlılarda sosyoekonomik durumun sağlık davranışları ve öznel sağlık algısına etkisi: İ... 18/10/2010 - 22/10/2010
  51  Karaburun'da Sağlıklı Yaşlanma Projesi... 01/04/2010 - 04/04/2010
  52  Management of health-care waste in Izmir... 09/12/2009 - 11/12/2009
  53  Sağlık çalışanlarının kene ve kene vektörlüğüne ilişkin bilgi düzeyleri... 01/11/2009 - 07/11/2009
  54  Toplum Sağlığı Merkezleri'nin görevlerini yerine getirmedeki yeterliliğinin hekimler tarafınd... 15/10/2009 - 17/10/2009
  55  Postmenopozal kadınlarda tiroid fonksiyonlarının kemik mineral dansitesi üzerine etkisi... 01/10/2009 - 04/10/2009
  56  Postmenopozal kadınlarda serum homosistein ve CRP düzeylerinin kemik mineral dansitesi üzerine et... 01/10/2009 - 04/10/2009
  57  Postmenapozal kadınlarda DHEA-S (Dehidroepiandrosteron-sülfat) düzeylerinin kemik mineral dansite... 01/10/2009 - 04/10/2009
  58  Rektum kanseri cerrahisinde komplikasyonlar: Risk faktörlerinin değerlendirilmesi... 19/05/2009 - 24/05/2009
  59  Rektum kanseri cerrahisinde komplikasyonlar: Risk faktörlerinin değerlendirilmesi... 23/04/2009 - 26/04/2009
  60  Heart of Balcova (BAK): Health Prevention and Promotion Project... 28/11/2008 - 02/12/2008
  61  Health status and disease history of the population aged 30 years and over living in Balcova: The He... 28/11/2008 - 02/12/2008
  62  The preparation period of the heart of Balcova Project... 28/11/2008 - 02/12/2008
  63  Lifestyle of Population in Heart of Balçova (BAK) Project... 28/11/2008 - 02/12/2008
  64  Evaluation of 10 year risk of developing coronary heart disease healthy individuals living in Balcov... 28/11/2008 - 02/12/2008
  65  Balçova'nın kalbi (BAK) projesi kapsamındaki kişilerin yaşam alışkanlıklarının değerlendi... 21/10/2008 - 25/10/2008
  66  Balçova'nın Kalbi (BAK): Toplum Sağlığını Koruma ve Geliştirme Projesi... 21/10/2008 - 25/10/2008
  67  Balçova'da yaşayan 30 yaş ve üstü yetişkinlerde sağlık durumu ve hastalık öyküsü:Balçov... 21/10/2008 - 25/10/2008
  68  Balçova'da yaşayan sağlıklı bireylerde 10 yıllık koroner kalp hastalığı gelişme riskinin ... 21/10/2008 - 25/10/2008
  69  Balçova'nın Kalbi (BAK) Projesi oluşumu ve durum saptama hazırlık süreci... 21/10/2008 - 25/10/2008
  70  Kolon kanser hücre hattında FOLFOX ve FOLFIRI kemoterapi kombinasyonlarının sitotoksik etkilerin... 24/02/2008 - 27/02/2008
  71  Folfox tedavisi alan kolon kanserli hastalarin tedaviye yanıtının izleminde Serum Sitokeratin 18 ... 24/02/2008 - 27/02/2008
  72  Poisoning with pesticides: Profilre of cases admitted to Ataturk Research and Training Hospital's In... 26/11/2007 - 29/12/2007
  73  Evaluation of environmental health in Izmir's Kemalpasa Country Primary Schools... 26/11/2007 - 29/11/2007
  74  İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Servisine 2005-2006 yıllarınd... 23/10/2007 - 26/10/2007
  75  İzmir Kemalpaşa İlçesindeki ilköğretim okullarının çevre sağlığı açısından değerlen... 23/10/2007 - 26/10/2007
  76  İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran pestisit zehirlenme olgularının değer... 23/10/2007 - 26/10/2007
  77  Türkiye'de kentlerde birinci basamak sağlık örgütlenmesi için model önerisi... 07/06/2007 - 08/06/2007
  78  İzmir'de lise öğrencilerinde sigara içme sıklığı ve içicilik davranışı üzerine sosyal ... 24/11/2006 - 26/11/2006
  79  İzmir'de lise öğretmenlerinin sigara içme sıklığı... 24/11/2006 - 26/11/2006
  80  Dokuz Eylül Üniversitesi Acil Servisine başvuran ilk kez Miyokard infaktüsü geçirmiş hastalar... 06/09/2006 - 08/09/2006
  81  Bulaşıcı hastalıkların kontrolü ve salgın inceleme kursunun değerlendirilmesi... 06/09/2006 - 08/06/2006
  82  15-49 yaş kadın tekstil çalışanlarının aile planlaması ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar... 06/09/2006 - 08/09/2006
  83  Yaşlı sağlığı örgütlenmesi model önerisi... 07/06/2006 - 09/06/2006
  84  Türkiye'de kentlerde sağlık örgütlenmesi üzerine yapılmış çalışmalar... 07/06/2006 - 09/06/2006
  85  Yaşlılarda işgücüne katılım ve etkileyen etmenler... 07/06/2006 - 09/06/2006
  86  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde toplumsal tanı çalışması: öğrenci geri bildirim... 02/05/2006 - 05/05/2006
  87  Gebelerde idrar yolu enfeksiyonu ve etkileyen etmenler... 13/04/2006 - 14/04/2006
  88  15-49 yaş kadınların Kuş Gribine ilişkin bilgi düzeyini etkileyen etmenler... 13/04/2006 - 14/04/2006
  89  Sağlık Ocağı Bölgesinde gebelerde idrar yolu enfeksiyonunu belirleme... 13/04/2006 - 14/04/2006
  90  Balçova ve Güzelbahçe Sağlık Grup Başkanlıkları Bölgelerinde 2005 yılında yapılan halk e... 13/04/2006 - 14/04/2006
  91  Pap smearde epitelyal hücre anormallikleri saptanan olgular ile epitelyal hücre anormalliği olmay... 02/03/2006 - 05/03/2006
  92  Balçova Ticaret Lisesi öğrencilerinde sigara içme sıklığı ve içme sıklığında sosyal ö... 22/09/2005 - 24/09/2005
  93  Gebelikte aile içi fiziksel şiddet ve etkileyen etmenler... 22/09/2005 - 24/09/2005
  94  Derya Sağlık Ocağı Bölgesinde 50 yaş üstü kadınlarda idrar inkontinansı varlığı ve etki... 22/09/2005 - 24/09/2005
  95  The prevalence and determinants of urinary incontinence among women aged 50 and over in Derya Health... 21/08/2005 - 25/08/2005
  96  Family planning knowledge and sexual life of unmarried women in a district in Turkey... 21/08/2005 - 25/08/2005
  97  İnönü Lisesi öğretmenlerinin sigara içme sıklığı ve sigara ile ilgili eğitimlerde sektör... 05/05/2005 - 06/05/2005
  98  İnönü Lisesi öğrencilerinde sigara içme sıklığı ve içicilik davranışı üzerine sosyal ... 05/05/2005 - 06/05/2005
  99  Bir kamu hastanesinde 2004 yılı ilk altı ayında yapılan 35 yaş ve üzeri doğumlar... 20/04/2005 - 23/04/2005
  100  Bir kamu hastanesinde 2004 yılı ilk altı aylık dönemde gerçekleşen 19 yaş ve altı gebelikle... 20/04/2005 - 23/04/2005
  101  Gebelerde aktif ve pasif sigara içiciliği ve etkileyen etmenler... 20/04/2005 - 23/04/2005
  102  Workforce participation in an elderly population in Turkey... 13/01/2005 - 14/01/2005
  103  Işıkkent Sağlık Ocağı Bölgesindeki ilkokul öğrencilerinde Enterobius vermicularis varlığ... 08/12/2004 - 12/12/2004
  104  Konak Doğumevi'nde Ocak-Nisan 2002 tarihlerinde yapılan doğumlar ve bu doğumlarda risk faktörle... 08/12/2004 - 12/12/2004
  105  Işıkkent Sağlık Ocağı'na başvuran 15-49 yaş evli kadınların etkili aile planlaması yönte... 08/12/2004 - 12/12/2004
  106  Konak Doğumevinde Ocak- Nisan 2002'de gerçekleşen ileri yaş gebelikler... 03/11/2004 - 06/11/2004
  107  İzmir'de bir gecekondu bölgesinde kadına yönelik aile içi şiddet... 03/11/2004 - 06/11/2004
  108  Cinsel yaşamı aktif olan bekar kadınların aile planlaması yöntem kullanımları... 03/11/2004 - 06/11/2004
  109  Bekar kadınların aile planlaması bilgilerini etkileyen etmenler... 03/11/2004 - 06/11/2004
  110  Sosyoekonomik düzeyi düşük bir bölgede yaşlılarda demans sıklığı ve risk etmenleri... 10/06/2004 - 12/06/2004
  111  Yaşlılarda depresif belirtiler ve risk etmenleri... 10/06/2004 - 12/06/2004
  112  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde topluma dayalı tıp eğitimi için örnek bir uygulam... 29/05/2004 - 30/05/2004
  113  Ilıca Sağlık Ocağı Bölgesi'ndeki yaşlı sağlığı hizmetlerinin değerlendirilmesi... 07/05/2004 - 08/05/2004
  114  İzmir İnönü Sağlık Ocağı Bölgesi'ndeki yaşlılarda ev içi kazalar... 07/04/2004 - 11/04/2004
  115  Yaşlının fiziksel, finansal örselenme ve ihmal edilme... 07/04/2004 - 11/04/2004
 • NO AD YIL
  1  Sağlıklı Yaşlanma...  2010
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Turkey Comparative Health Systems- A Global Perspective...  2017
  2  Sağlık hakkı, sağlıkta eşitsizlikler, küreselleştirme Eğitim reformu için arayışlar...  2016
  3  Kronik Hastalıkların Kontrolü Birinci Basamakta Kamu Sağlık Yönetimi El Kitabı...  2015
  4  Güncel veriler üzerinden sağlıkta eşitsizlikler ve Türkiye değerlendirmeleri Türkiye Sağlık Raporu 2014...  2014
  5  İkiden fazla grupta ölçüm değerlerinin karşılaştırılması: Varyans Çözümlemesi Sağlıkta Araştırma ve Çözümleme...  2013
  6  Halk Sağlığı Uygulamaları ve Yaşlanma Yaşlı Sağlığı: Sorunlar ve Çözümler...  2012
  7  Sağlıkta Eşitsizlikler ve Yaşlılık Yaşlı Sağlığı: Sorunlar ve Çözümler...  2012
  8  Kalp damar hastalığı tedavi oranları HASUDER Türkiye Sağlık Raporu...  2012
  9  Dezavantajlı Gruplar İzmir Kent Sağlık Gelişim Planı 2009-2013...  2011
  10  Cinsel Koruma Bulaşıcı Hastalıkla Savaşım...  2008
  11  Tıbbi Atıklar Bulaşıcı Hastalıkla Savaşım...  2008
  12  İkiden fazla grupta ölçüm değerlerinin karşılaştırılması: varyans analizi Sağlıkta Araştırma ve Çözümleme...  2006
 • NO AD TARIH
  1  Toplumda yaşayan yaşlılarda sarkopeni sıklığı ve risk etmenleri...  10/2014 - 12/2015
  2  (RESCAP-MED) NCDs and their social determinants in Mediterranean countries: building sustainable research capacity for effective policy intervention...  1/2012 - 6/2015
  3  Sağlıklı Yaşlanma...  7/2009 - 3/2010
  4  Balçova'da Sigarasız Yaşamla Kalp Sağlığını Koruma...  7/2009 - 4/2010
  5  MedCHAMPS: MEDiterranean studies of Cardiovascular disease and Hyperglycaemia: Analytical Modelling of Population Socio-economic transitions...  1/2009 - 8/2012
  6  Düşük Hizmeti Sunan Sağlık Personelinin Tıbbi Düşükle (Medikal Abortus) İlgili Bakış Açıları ve Algılamaları...  6/2009 - 11/2011
  7  Sosyal Eşitsizliklerin Koroner Kalp Hastalığı ve Risklerine Etkisi...  1/2008 - 1/2008
 • NO AD YIL
  1  Bildiri Birincilik Ödülü...  2006
  2  En İyi Araştırma Birincilik Ödülü...  2006
  3  Yüksek Lisans Mezuniyet Birincilik Ödülü...  2004
  4  Bildiri ödülü...  2004
  5  En İyi Bildiri Ödülü...  2008
  6  En İyi Sözel Sunu Üçüncülük Ödülü...  2009
  7  En İyi Sözel Sunu Ödülü...  2009
  8  Bildiri Mansiyon Ödülü...  2008
  9  En İyi Poster Ödülü...  2011
  10  Doktora Mezunları İkinciliği...  2011
  11  Poster Bildiri Birincilik Ödülü...  2013
  12  Türkan Saylan Bilim Ödülü...  2015
  13  Sözlü Bildiri Jüri Özel Ödülü...  2016
  14  Poster Bildiri İkincilik Ödülü...  2017