En

DR. ZEYNEP CİHAN KOCA HELVACI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ YABANCI DİLLER ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Yabancı Dil.Eğit. Böl.(İng.Öğretmenliği)  2002
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi ABD (İng.Öğretymenliği Prog)  2004
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngilizce Öğretmenliği Programı  2009
 • NO AD YIL
  1  Discursive Construction of Female Identity in Political Propaganda...  2018
  2  Discursive strategies in corporate image building of Monsanto...  2018
  3  Boon or Bane? Discursive Construction of the Shale Gas Controversy...  2017
  4  Social misfits or victims of exclusion? Contradictory representations of Irish Travellers in the Iri...  2016
  5  Walmart and its employee relations: organizational stance-taking and legitimacy...  2015
  6  Spears and Shields of Discourse in the Political Battlefield: Israeli and Turkish Accounts of the Ga...  2010
  7  Mutluluğu Anlatmanın Bin Türlü Hali ve Binbir Yolu...  2009
 • NO AD TARİH
  1  Corpus-Based Discourse Analysis of the Roma Travellers? Representation in the British Press... 01/09/2014 - 03/09/2014
  2  One Man, One Show, One Country- Erdogan?s Weapons of Discourse in the Election Campaign 2011... 04/07/2012 - 06/07/2012
  3  Hailing The Female Voters in 2011 General Elections... 09/05/2012 - 11/05/2012
  4  REKLÂM METİNLERİNDE AMAÇ ve ARAÇ OLARAK KADIN İMGESİ... 13/10/2009 - 16/10/2009
  5  Bilgi Kaynakları- İktidar ve Söylem... 01/06/2006 - 02/06/2006
  6  Ben / Öteki Ve Eşikteki Üçlemesinin Zülfü Livanelinin `Arafta Bir Çocuk Adlı Öyküsünde El... 03/09/2005 - 06/09/2005
  7  A Comparative Study on Women Issues in Different Cultures... 01/10/2003 - 03/10/2003
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  A humanitarian disaster or invasion of Europe? 2015 migrant crisis in the British pressMigration and Media. Discourses about identities in crisis....  2019
  2  Anarchy or Utopia? Turkish Media Representation Protest, Social Movements and Global Democracy Since 2011: New Perspectives (Research in Social Move...  2016
 • NO Görev
  1 Rektörlük Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (D.E.D.A.M) İngilizce Birimi Koordinatörü, Kasım 2009- Aralık 2010