En

DR. AHMET TURAN ARSLAN İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü  1991
  Yüksek Lisans  Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Programı  1994
  Doktora  Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı  1999
 • NO AD YIL
  1  Numerical Modelling of Stress-Strain Analysis in Underground Thick Coal Mining...  2018
  2  Determination of The Shear Strength Parameters of Flow Band Structures in Andesites Under Static and...  2018
  3  A Parametric Study Using Numerical Modelling to Assess the Stability of Marble Quarries...  2017
  4  The Soil Behaviours of the GNSS Station...  2016
  5  İzmir Metropol Alanında Kentsel Dönüşüme Taban Oluşturacak Zemin Çalışmaları...  2012
  6  Anchor application in Karatepe andesite rock slope, Izmir-Turkiye...  2011
  7  Correlation of unconfined compressive strength with Young's modulus and Poisson's ratio in gypsum fr...  2008
  8  Zigana Tüneli - Gürgenağaç (Trabzon) Arasında Yer Alan Kaya Birimlerinin Mühendislik Jeolojisi...  2005
  9  Oligosen-Miyosen Yaşlı Jipslerin Statik Elastik ve Dinamik Elastik özellikleri...  2004
  10  Geological and rock mass properties of the Kanak (Sivas-Şarkışla) dam site, Turkey...  2004
  11  Sorunlu Alüvyonal Zeminlerin Jeoteknik Özellikleri ve İyileştirilmesi: Tipik Bir Örnek Sivas So...  2002
  12  Kanak Barajı (Şarkışla - Sivas) Baraj yeri kayaçlarının kaya kütle özellikleri...  2001
  13  Kanak Barajı (Sivas-Şarkışla) inşaatında kullanılacak olan geçirimsiz toprak malzemelerin mi...  2001
  14  Musullu (Tokat) baraj yerindeki kayaçların kütle özellikleri...  2000
  15  İmranlı (Sivas) barajı derivasyon tünelinde değişik kaya kütle sınıflamalarına göre deste...  2000
  16  İmranlı (Sivas) Baraj Yeri Kayaçlarının Kaya Kütle Özellikleri...  1999
  17  Kanak (Sivas-Şarkışla) Barajı ve Çevresinin Temel Jeolojik Özellikleri....  1999
  18  Karacalar (Sivas-Ulaş) barajı derivasyon tünelindeki destekleme sisteminin RSR yöntemi ile seçi...  1997
  19  Geo-Engineering Characteristics of the Rocks of Karacalar Dam site and Derivation Tunnel Line...  1996
  20  Engineering Geology Properties of the Settlement Area in the City of Sivas....  1996
  21  Engineering Geological Evaluation of the Imranlı Dam Site, Central Anatolia (Turkey)...  1996
  22  Geo-Engineering Investigation of Imranlı Dam site and Tunnel Line...  1994
 • NO AD TARİH
  1  ZEMIN-SISMIK ANAKAYA BLOĞUNUN MÜHENDISLIK DEĞERI... 28/01/2019 - 01/02/2019
  2  DİNAMİK KOŞULLAR ALTINDA FARKLI ZEMİN YAPILARINDA OLUŞACAK KAYMA-GERİLME DAVRANIŞLARININ JEOD... 28/01/2019 - 01/02/2019
  3  DİNAMİK ETKİLER ALTINDA OLUŞABİLECEK DEFORMASYON DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ÇALIŞMALARINI... 01/11/2018 - 02/11/2018
  4  Sismik Kaynaklı Yer Hareketi Etkisindeki Şevlerin Dinamik Analizi... 11/10/2017 - 13/10/2017
  5  A Parametric Study Using Numerical Modelling to Assess the Stability of Marble Quarries... 20/06/2017 - 22/06/2017
  6  İZMİR BÖLGESİNDE ZEMİN ANAKAYA MODELLERİNİN DİNAMİK KOŞULLARDA SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ ... 11/04/2016 - 15/04/2016
  7  İZMİR BAYRAKLI BÖLGESİNDEKİ ZEMİNLERİN DİNAMİK ETKİLER ALTINDA DAVRANIŞLARININ SONLU ELEM... 14/10/2015 - 16/10/2015
  8  Nakamura Hasar Endeksi Parametresinin Zemin Dinamik Analizlerinde Ön Bilgi Olarak Kullanılabilirli... 14/10/2015 - 16/10/2015
  9  Investigation of shear-stress behaviour in alluvial soils where static and dynamic conditions by 2D ... 07/09/2015 - 11/09/2015
  10  Bayraklı-İzmir Yöresindeki Zeminlerin Statik ve Dinamik Koşullar Altında Gerilme-Deformasyon Da... 03/09/2015 - 05/09/2015
  11  İzmir körfezi kuzeyinde 2 boyutlu mühendislik anakayası-zemin ayrımlılığının jeofizik çal... 10/06/2015 - 12/06/2015
  12  Andezitlerdeki Akma Bantlarının Makaslama Dayanım Parametrelerinin Statik ve Dinamik Koşullar Al... 06/04/2015 - 10/04/2015
  13  Rüzgar Türbini İnşa Edilecek Yüksek Plastisiteli Kil Zeminin Kireç Katkısı ile İyileştiril... 06/04/2015 - 10/04/2015
  14  Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak Statik ve Dinamik Koşullar Altında Gerilme ve Deformasyon D... 24/04/2014 - 25/04/2014
  15  Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımında Zemin Aktarma İstifi-Yapı İlişkisi... 24/04/2014 - 25/04/2014
  16  Derin Alüvyonal Zeminlerin Dinamik Koşullar Altındaki Davranışlarının Sonlu Elemanlar Yöntem... 24/11/2013 - 27/11/2013
  17  Oligosen Miyosen Yaşlı Jipslerin Yeraltı Doğalgaz Depolama Amaçlı Kullanılabilirliği... 15/05/2013 - 17/05/2013
  18  Site Characteristics of Strong Motion Earthquake Stations in Metropolitan Izmir, Aegean Region of Tu... 03/03/2010 - 05/03/2010
  19  İzmir Metropolü ile Aliağa ve Menemen İlçelerinde Güvenli Yapı Tasarımı için Zeminin Sismi... 07/12/2009 - 08/12/2009
  20  Düşük Taşıma Gücüne Sahip Alüvyonel Zemin Üzerinde Yeralan Yüzeysel Temelde Meydana Gelen ... 16/04/2007 - 22/04/2007
  21  Yüzeysel Temeller Altında Geosentetik Donatı Etkisinin Nümerik Analizi... 16/11/2006 - 17/11/2006
  22  17-21 Ekim 2005 Sığacık (İzmir) Depremleri... 14/11/2006 - 17/11/2006
  23  Stability of the Andesite Quarry Slopes Using Kinematic Analysis: Case Study; Göztepe, Bayraklı an... 12/11/2006 - 13/11/2006
  24  Tunneling under difficult conditions - waterproofing systems... 02/11/2006 - 03/11/2006
  25  Mühendislik Uygulamalarında Jeotekstillerin Kullanımı: Örnek Çalışmalar... 20/03/2006 - 24/03/2006
  26  Yüzeysel Temeller Üzerinde Rüzgar Türbinlerinin İnşasında Jeosentetiklerin Kullanımı: Örne... 11/04/2005 - 17/04/2005
  27  Rock Mass Characterization of İmranlı Dam Site Rocks (Sivas, Turkey)... 12/11/2004 - 13/11/2004
  28  Geologic and Rock Mass Properties of The Musullu (Tokat) Dam Site, Turkey... 12/11/2004 - 13/11/2004
  29  Çimento ile stabilize edilmiş CH türü bir kil zemin ile PVA geogridlerinin etkileşim davranış... 16/09/2004 - 17/09/2004
  30  İmranlı (Sivas) Baraj Yeri ve Tünel Güzergahının Jeo-Mühendislik İncelemesi.... 26/05/2004 - 28/05/2004
  31  Oligosen - Miyosen Yaşlı Jipslerin Krip Davranışının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi... 08/03/2004 - 02/03/2004
  32  CL Grubu Zeminlerde Kompaksiyon Parametreleri ile Atterberg Limitleri Arasındaki İlişkiler... 14/04/2003 - 20/04/2003
  33  Kayseri Kenti Yerleşim Alanının Mühendislik Jeolojisi Özellikleri... 11/03/2002 - 15/03/2002
  34  Kanak Barajı (Şarkışla - Sivas) Baraj yeri kayaçlarının kaya kütle özellikleri... 07/05/2001 - 10/05/2001
  35  İmranlı (Sivas) Baraj Yeri Kayaçlarının Kaya Kütle Özellikleri... 20/10/1999 - 23/10/1999
  36  Karacalar (Sivas-Ulaş) baraj yeri ve derivasyon tüneli güzergahı kayaçlarının jeo-mühendisl... 29/05/1996 - 31/05/1996
  37  Sivas Kenti Zeminlerinin Jeo-Mühendislik Özellikleri... 16/02/1996 - 20/02/1996
 • NO AD TARIH
  1  TORTUM MADEN İŞLETMELERİ A.Ş. DEREKAPI BAKIR-ÇİNKO PROJESİ AÇIK OCAK ŞEV STABİLİTE ANALİZİ...  1/2018 - 5/2018
  2  İZMİR BAYRAKLI ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJE SAHASI DANIIŞMANLIK HİZMETİ...  6/2018 - 8/2018
  3  KOZA ALTIN İŞLETMELERİ ÇUKURALAN AÇIK OCAĞI ŞEV STABİLİTESİ DEĞERLENDİRMESİ PROJESİ...  9/2018 - 10/2018
  4  ÇİFTAY İNŞAAT TAAHHÜT ve TİCARET A.Ş. KURŞUNKAYA DEMİR PROJESİ JEOTEKNİK ETÜD ÇALIŞMALARI...  8/2018 - 8/2019
  5  MERMER AÇIK OCAK ZEMİN KONTROL YÖNERGESİ...  6/2017 - 6/2018
  6  AFYON İLİ İSCEHİSAR İLÇESİ II-B GRUBU MERMER SAHALARI DÜZENLEME VE ÜRETİM PLANI RAPORU...  5/2016 - 5/2017
  7  BURKİNA FASO BALOGO ALTIN PROJESİ AÇIK OCAK ŞEV STABİLİTE DEĞERLENDİRME RAPORU...  10/2016 - 1/2017
  8  Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mah, 18-L1a-19-Lıvd Pafta, 2255 Aa, 01 Parsel Ve Civarının Stabilite Analizi...  8/2016 - 8/2016
  9  Kestanelik Projesi Ön Fizibilite Kapsamında Tasarlanan Açık Ocak Sahası Şev Stabilite Değerlendirme Raporu...  2/2016 - 3/2016
  10  Andezit Ocağı Patlatma Kaynaklı Çevresel Titreşim Değerlendirme Raporu...  3/2016 - 4/2016
  11  İvrindi Altın Sahası Jeoteknik Değerlendirme Raporu...  9/2015 - 3/2016
  12  Aydın ili, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi 317 ada 289 parselde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait taşınmazda inşa edilen perde betonun kaldırılmasının Athena Kabartmasının üzerinde bulunduğu ana kütleye yapacağı etkinin teknik yönden incelenmesi....  11/2015 - 12/2015
  13  Liberya Kokoya Altın Projesi Arhavi Açık Ocağı Şev Stabilite Değerlendirme Raporu...  5/2015 - 9/2015
  14  Altıntepe Projesi Yığın Liç Sahası Stabilite Analizi...  4/2015 - 4/2015
  15  Aliağa İlçesi Güzelhisar Mahallesi Karahayıt Mevkii 633 Parsel Alanında Hafriyat Toprağı Atıkları Depolama Sahası Şev Stabilite Analiz Raporu...  2/2015 - 2/2015
  16  Geri Hizmet Alanları Kazı Fazlası Dolgu Alanı Şev Stabilite Analizi...  10/2015 - 11/2015
  17  Çukuralan Açık Ocak Sahası Şev Stabilite Değerlendirme Raporu...  8/2014 - 10/2014
  18  Ovacık Yeraltı İşletmesi Teknik Değerlendirme Raporu...  6/2014 - 1/2015
  19  Açık Ocak Sahalarının Atık Depolama Tesisi Olarak Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi...  10/2013 - 8/2014
  20  To Determine Tolerance Parameters of Andesites in the Gulf of Izmir With Flow Bands, Cooling Cracks/Shearing (Cooling Joints), and Tectonic and Tectonic Origins of Discontinuity (Tectonic Joints) Under Static and Dynamic Conditions...  7/2010 - 9/2010
  21  TÜBİTAK KAMAG 106G159 İzmir Metropolü ile Aliağa ve Menemen İlçelerinde Güvenli Yapı Tasarımı İçin Zeminin Sismik Davranışlarının Modellenmesi...  1/2008 - 1/2011
  22  Experimentelle und theoretische Untersuchungen und Auswertungen der Kriech¬eigen¬schaften der Gipsfelsen...  6/2003 - 9/2003
  23  Kanak Barajı (Sivas- Şarkışla) Baraj Yeri ve Göl Alanının Mühendislik Jeolojisi İncelemesi...  7/1994 - 8/1999
 • NO AD YIL
  1  DAAD  2003
  2  DAAD  2010