En

DOÇ.DR. YUSUF YEŞİLCE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü  2002
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Programı  2005
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Bölümü (Yapı Programı)  2009
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2011
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bilim Alanı  2014
 • NO AD YIL
  1  Effects of infill walls on free vibration characteristics of multi-storey frames using dynamic stiff...  2019
  2  Free vibration analysis of multi-span Timoshenko beams on elastic foundation using dynamic stiffness...  2019
  3  Free vibrations of axial-loaded beams resting on viscoelastic foundation using Adomian decomposition...  2018
  4  Dynamic stiffness formulations for harmonic response of infilled frames...  2018
  5  Effects of Soil-structure Interaction on Free Vibrations of Industrial Chimneys via Dynamic Stiffnes...  2018
  6  Natural frequencies and harmonic responses of multi-story frames using single variable shear deforma...  2018
  7  Investigation of natural frequencies of multi-bay and multi-storey frames using a single variable sh...  2018
  8  Differential transform method and Adomian decomposition method for free vibration analysis of fluid ...  2017
  9  Effect of masonry infill walls with openings on nonlinear response of reinforced concrete frames...  2017
  10  Dynamic Stiffness Approach and Differential Transformation for Free Vibration Analysis of a Moving R...  2016
  11  Free Vibration Analysis of Timoshenko Multi-Span Beam Carrying Multiple Point Masses...  2015
  12  Betonarme Yapılarda Dolgu Duvar-Çerçeve Etkileşiminin İncelenmesi...  2015
  13  Differential Transform Method and Numerical Assembly Technique for Free Vibration Analysis of The Ax...  2015
  14  Determination of Natural Frequencies and Mode Shapes of Axially Moving Timoshenko Beams with Differe...  2013
  15  Free Vibration Analysis of the Axial-Loaded Timoshenko Multiple-Step Beam Carrying Multiple Elastic-...  2012
  16  Free and Forced Vibrations of an Axially-Loaded Timoshenko Multi-Span Beam Carrying a Number of Vari...  2012
  17  Obtaining Eigenvalues of Timoshenko Beam using Differential Quadrature Method Based on Hermite Inter...  2012
  18  Solution of Free Vibration Equation of Elastically Supported Timoshenko Columns with a Tip Mass by D...  2011
  19  Free Vibrations of a Reddy-Bickford Multi-Span Beam Carrying Multiple Spring-Mass Systems...  2011
  20  DTM and DQEM for Free Vibration of Axially Loaded and Semi-Rigid Connected Reddy-Bickford Beam...  2011
  21  Solution of Free Vibration Equations of Semi-Rigid Connected Reddy-Bickford Beams Resting on Elastic...  2011
  22  Differential Transform Method for Free Vibration Analysis of a Moving Beam...  2010
  23  Effect of Axial Force on the Free Vibration of Reddy-Bickford Multi-Span Beam Carrying Multiple Spri...  2010
  24  Free Vibration of Axially Loaded Reddy-Bickford Beam on Elastic Soil Using The Differential Transfor...  2009
  25  Free Vibration of Semi-Rigid Connected Reddy-Bickford Piles Embedded in Elastic Soil...  2008
  26  Free Vibrations of a Multi-Span Timoshenko Beam Carrying Multiple Spring-Mass Systems...  2008
  27  Free Vibration of Semi-Rigidly Connected Piles Embedded in Soils with Different Subgrades...  2008
  28  Effect of Axial Force on Free Vibration of Timoshenko Multi-Span Beam Carrying Multiple Spring-Mass ...  2008
  29  Free Vibration of Piles Embedded in Soil Having Different Modulus of Subgrade Reaction...  2008
  30  Çerçevelerin Serbest Titreşim Analizi...  2007
  31  Performans Analizi ve Kapasite Spektrumu...  2007
  32  Türkiye'deki Deprem Şartnamelerinin Tarihsel Süreci...  2007
  33  The Statical Analysis of Semi-Rigid Frames by Different Connection Types...  2005
  34  Üç Boyutlu Bir Çerçevenin Uzaysal ve Düzlemsel Statik Yapısal Davranışlarının Kıyaslanmas...  2005
  35  Betonarme Yapılarda Deprem Hasarları...  2004
  36  Uzaysal Çerçevelerin Matris-Deplasman Yöntemi İle Çözümü...  2004
  37  Yarı Rijit Düğüm Noktalı Düzlem Çerçevelerde Rijitlik İndeksinin Eğilme Momenti Dağılım...  2003
  38  10 Nisan 2003 İzmir Depremi...  2003
 • NO AD TARİH
  1  Effects of Soil-Structure Interaction on Free Vibrations of Industrial Chimneys via Dynamic Stiffnes... 24/04/2018 - 27/04/2018
  2  Free Vibration Analysis of Multi-span Timoshenko Beams on Elastic Foundation Using Dynamic Stiffness... 03/05/2017 - 07/05/2017
  3  Dynamic Stiffness Formulation for Free Vibrations of Elastically Restrained Beams... 21/09/2016 - 23/09/2016
  4  Effect of Partial Openings in Infill Wall to Nonlinear Behavior of Reinforced Concrete Frames... 21/09/2016 - 23/09/2016
  5  Free Vibration Analysis of Axially Accelerating Timoshenko Beams Using Differential Transform Method... 20/05/2015 - 23/05/2015
  6  Kısmi Boşluklu Dolgu Duvarların Betonarme Binaların Deprem Davranışına Etkisinin İncelenmesi... 07/05/2015 - 09/05/2015
  7  Deprem Parametreleri... 18/10/2003 - 18/10/2003
  8  Depremler Sonrası Gözlenen Betonarme Yapı Hasarları ve Nedenleri... 08/10/2003 - 10/10/2003
  9  Yatak Katsayısı Değişken Zemine Gömülü Kazıkların Serbest Titreşimi... 08/09/2003 - 12/09/2003
 • NO AD YIL
  1  Yapı Dinamiği...  2017
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Crack Identification in Multi-Span Beams on Elastic Foundation by Using Transfer Matrix Method Proceedings of the 13th International Conference on Damage Assessment of Structures...  2020
  2  Free Flexural Vibrations of Axially Loaded Timoshenko Beams with Internal Viscous Damping Using Dynamic Stiffness Formulation and Differential Transformation Seismic Isolation, Structural Health Monitoring, and Performance Based Seismic Design in Earthquake ...  2019
 • NO AD TARIH
  1  Dönmeye ve Çökmeye Karşı Elastik Yaylarla Mesnetlenmiş Rijit Çubukları Taşıyan ve Eksenel-Statik Basınç Kuvvetine Maruz Değişken En Kesitli ve Çok Açıklıklı Timoshenko Kirişlerinin Serbest Titreşim Analizi...  10/2011 - 10/2012
  2  Yayılı Kütleli Sistemlerin Yüksek Mertebeden Kesme Deformasyonu Teorisi, Diferansiyel Quadrature (DQM) ve Diferansiyel Transformasyon (DTM) Yöntemleri Kullanılarak Dinamik Analizi...  11/2007 - 10/2009
  3  Yatak Katsayısı Değişken Elastik Zemine Kısmi Gömülü Kazıkların Serbest Titreşim Analizi...  7/2004 - 7/2006
 • NO AD YIL
  1  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2001-2002 Öğretim Yılı Fakülte Birinciliği ...  2002
  2  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2001-2002 Öğretim Yılı Fakülte Birinciliği ...  2002
  3  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2001-2002 Öğretim Yılı İnşaat Mühendisliğ...  2002
  4  TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  2008
  5  TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  2008
  6  TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  2008
  7  TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  2009
  8  TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  2010
  9  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Üstün Başarı Ödülü...  2010
  10  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayın Onur Ödülü...  2011
  11  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayın Onur Ödülü...  2011
  12  TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  2013
  13  TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  2015
  14  TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  2018
  15  TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  2018
  16  TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  2018
  17  TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  2016
 • NO Görev
  1 DEÜ Rektörlüğü Üniversite Eğitim Komisyonu Üyesi, Mart 2019- Ekim 2019
  2 Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Mayıs 2018- Ocak 2020
  3 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşletmesi Anabilim Dalı Başkanı, Aralık 2017-Devam ediyor
  4 DEÜ Rektörlüğü Kalite Komisyonu Üyesi, Ekim 2017- Aralık 2019
  5 Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Eylül 2017- Mayıs 2018
  6 Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Ocak 2016- Temmuz 2016
  7 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşletmesi Anabilim Dalı Başkanı, Aralık 2014- Aralık 2017
  8 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Haziran 2011- Haziran 2014