En

DOÇ.DR. ÖZGEN ALPAY ÖZBEK TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1990
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji A.B.D.  1997
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2004
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji  2011
 • NO AD YIL
  1  Seroprevalence of mumps and its association with some social determinants in Manisa Province, 2014...  2018
  2  Kahverengi Pigment Üreten Acinetobacter baumannii ile Enfekte Bir Hastanın Olgu Sunumu...  2018
  3  Hepatitis B Seroprevalence and the Relationship Between Being Hepatitis B Vaccinated and Infected wi...  2018
  4  Seroprevalence of Pertussis Toxin Antibody in Manisa Province of Turkey, After Six Years lmplementat...  2018
  5  Seroprevalence and social determinants of varicella in Turkey...  2018
  6  Determination of a Sample-to-Cutoff Ratio to Predict True-Positivity in Blood Donor Samples Screened...  2018
  7  EBV serolojik tanısında atipik profil sorunu...  2017
  8  Association between seroprevalence of measles and various social determinants in the year following ...  2017
  9  Solid Organ Nakli Alıcılarında CMV Antijenemi Testi ve CMV-DNA PCR Sonuçlarının Karşılaştı...  2016
  10  İnfluenza A (H1N1) pdm09 Tanısında Hızlı Antijen Testi ile RT-PCR Testinin Karşılaştırılma...  2015
  11  Value of rapid antigen test for pandemic influenza A (H1N1) 2009 in the pediatric emergency departme...  2013
  12  Taramada treponemal test kullanan bir sifiliz tanı algoritmasının değerlendirilmesi...  2011
  13  Hepatit B aşılı kişilerden gereksiz test istekleri...  2010
  14  Rekombinant Antijenler Kullanan Bir Enzim "Immunassay" Testinin Sifiliz Taraması İçin Değerlendi...  2010
  15  Risk of infection in health care workers following occupational exposure to a noninfectious or unkno...  2008
  16  Macrolide resistance determinants in erythromycin-resistant Streptococcus pneumoniae in Turkey....  2008
  17  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde 2003-2006 yıllarında üretilen Haemophilus influenzae Suş...  2007
  18  Comparison of three differential media for the presumtive identification of yeasts...  2005
  19  Application of hepatitis serology testing algorithms to assess inappropriate laboratory utilization...  2004
  20  Transaminazların tarama testi olarak kullanılması akut hepatit A tanı maliyetini düşürebilir ...  2003
  21  The efficacy of monodose varicella vaccine in pediatric cancer patients...  2002
  22  Narlıdere Sağlık Ocağı Bölgesinde 3-11 yaş çocuklarda hepatit A seroprevalansı ve risk fakt...  2000
  23  Kemoterapi uygulanan kanserli çocuklarda Hepatit A aşısına serokonversiyon yanıtının değerle...  2000
  24  Üç ayrı HIV tarama testinin sonuçlarının LIA yöntemi ile karşılaştırılması...  1998
 • NO AD TARİH
  1  İnvaziv aspergilloz tanısında galaktomannan antijen testinin rolü... 04/11/2018 - 08/11/2018
  2  Hasta yatışından 4 gün sonra rutin dışkı kültürü istenebilmeli mi?... 08/11/2017 - 12/11/2017
  3  Kahverengi pigment üreten Acinetobacter baumannii ile enfekte bir hastanın olgu sunumu... 16/11/2016 - 20/11/2016
  4  EBV Serolojik Tanısında Atipik Profil Sorunu... 16/10/2016 - 20/10/2016
  5  HIV ile Enfekte Olgu Sayımız Artıyor mu?... 16/10/2016 - 20/10/2016
  6  Kızamık Seroprevalansı Yaş Dışındaki Sosyal Belirleyicilerden Etkilenmiyor, MANİSA 2014... 05/10/2015 - 09/10/2015
  7  Konjenital Kızamıkçık Eliminasyon Programı Sürerken Manisa İlinde Kızamıkçık Seroprevala... 05/10/2015 - 09/10/2015
  8  Manisa İlinde Suçiçeği Seroprevalansı ve Bazı Sosyal Belirleyicilerle İlişkisi, 2014... 05/10/2015 - 09/10/2015
  9  Manisa İlinde Kabakulak Seroprevalansı ve Bazı Sosyal Belirleyicilerle İlişkisi, 2014... 05/10/2015 - 09/10/2015
  10  Solid organ nakli alıcılarında CMV antijenemi ve CMV-DNA PCR verilerinin karşılaştırılması... 04/06/2014 - 07/06/2014
  11  Sifiliz tanısında kemilüminesan yönteminin performans değerlendirmesi... 03/11/2012 - 07/11/2012
  12  Taramada treponemal test kullanan bir sifiliz tanı algoritmasının değerlendirilmesi... 12/11/2011 - 16/11/2011
  13  The efficacy of low-dose valganciclovir prophylaxis for cytomegalovirus infection in renal transplan... 07/05/2011 - 10/05/2011
  14  Kan donörlerinde HBsAg, anti-HCV, HIV Ag/Ab, Sifiliz seropozitiflik oranları ve HBsAg, anti-HCV po... 01/04/2010 - 04/04/2010
  15  QCMD external quality assessment results of Turkish participants for HBVDNA and HCVRNA panels... 27/09/2009 - 30/09/2009
  16  Hematolojik kanserli febril nötropenik olgulardan izole edilen mikroorganizmalar... 21/10/2008 - 25/10/2008
  17  HCV RNA pozitifliğini öngörmede anti-HCV EIA indeks değerinin kullanılması.... 19/09/2008 - 19/09/2008
  18  Detection and monitorization of nonconformities: contribution to the operation of the medical labora... 15/04/2008 - 18/04/2008
  19  The evaluation of the rejected hematology samples within scope of accreditation in Dokuz Eylül Univ... 15/04/2008 - 18/04/2008
  20  Sağlık çalışanlarında kaynağı belirsiz ya da HBsAg, anti-HCV ve anti-HIV negatif kaynaklı p... 14/03/2007 - 18/03/2007
  21  İmmunsuprese hastada sinsi seyirli Listeria monocytogenes menenjiti: olgu sunumu... 14/03/2007 - 18/03/2007
  22  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde H. pylori IgG Seropozitifliğinin Saptanması... 12/09/2006 - 16/09/2006
  23  Helicobacter pylori IgG Antibody Positivity at Dokuz Eylül University Hospital, Turkey... 07/09/2006 - 09/09/2006
  24  Amyotrophic Lateral Sclerosis and Lyme Borreliosis... 02/07/2006 - 07/07/2006
  25  Tek başına anti-HBc pozitifliği ile düşük düzey anti-HBs'nin ilişkisi... 13/09/2005 - 17/09/2005
  26  Viral hepatit serolojisinde gereksiz test tekrarı... 13/09/2005 - 17/09/2005
  27  Hepatit B aşı anamnezi tasarruf sağlayabilir mi?... 13/09/2005 - 17/09/2005
  28  Preoperatif Dönemdeki Hastalarda HBsAg, HIV-1/2, Anti-HCV ve RPR Pozitiflik Oranları... 13/09/2005 - 17/09/2005
  29  Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda Hantavirus seropozitifliğinin araştırılması... 19/09/2004 - 23/09/2004
  30  Rubellaya özgül IgM ve IgG tipi antikorların saptanmasında iki farklı ticari kitin performansı... 19/09/2004 - 23/09/2004
  31  Karadeniz ve Ege bölgesi kemiricilerinde Hanta virus ve diğer Robovirusların antikor pozitifliği... 19/09/2004 - 23/09/2004
  32  Sitomegalovirusa (CMV) özgül IgM, IgG tipi antikorların ve IgG avidite indeksinin saptanmasında ... 19/09/2004 - 23/09/2004
  33  Evaluation of isolated anti-HBc or anti-HBc and anti-HBe positivity.... 05/09/2004 - 09/09/2004
  34  Hepatit serolojisi tanı algoritmi ile uygunsuz laboratuvar kullanımının değerlendirilmesi... 21/09/2003 - 25/11/2005
  35  Transaminazlar tarama testi olarak kullanıldığında akut hepatit A tanısında tasarruf sağlayab... 21/09/2003 - 25/09/2003
  36  Comparison of three differential media for the presumptive identification of yeasts.... 04/09/2003 - 06/09/2003
  37  Kemoterapi uygulanan kanserli çocuklarda hepatit A aşısına serokonversiyon yanıtının değerle... 02/12/1999 - 05/12/1999
  38  DEÜ Hastanesine başvuran kan dönorlerinde sifilis seroprevalansı... 06/10/1997 - 10/10/1997
  39  Üç ayrı HIV tarama testi sonuçlarının LIA yöntemi ile karşılaştırılması... 06/10/1997 - 10/10/1997
 • NO AD YIL
  1  Tıbbi Laboratuvarlarda Akreditasyon Kursu II Hazırlık Başvuru ve Denetim Süreci...  2012
  2  Tıbbi Laboratuvar Testleri El Kitabı...  2011
  3  Klinik laboratuvarlarda akreditasyon süreci kursu I...  2008
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Virus Enfeksiyonları, Poks viruslar Enfeksiyon HAstalıkları ve Mikrobiyolojisi Sistemlere Göre Enfeksiyonlar...  2017
  2  Kalite Sisteminde Belgeler Klinik Laboratuvarlarda Akreditasyon Süreci Kurs Kitabı...  2008
 • NO AD TARIH
  1  Kırklareli bölgesindeki kemiricilerde Flebovirus, Flavivirus ve Alfavirus etkenlerinin varlığının ve dağılımının araştırılması...  11/2018 - 8/2019
  2  Manisa'da Aşı İle Önlenebilen Bazı Hastalıkların Seroprevalansının Belirlenmesi, 2013...  4/2014 - 6/2015
 • NO AD YIL
  1  Özel Jüri Ödülü...  2005
  2  Poster Sunum 2.liği...  2005