En

DOÇ.DR. ÖZGÜL YILMAZ KARAMAN MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ YAPI BİLGİSİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü  1998
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Yapı Bilgisi Bölümü  2002
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı(Yapı Bilgisi)  2010
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi  2011
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık, Planlama, Tasarım  2015
 • NO AD YIL
  1  Manisa Sultan (Mesir) Camisi'nin Akustik Özelliklerinin Değerlendirilmesi...  2017
  2  Bomonti'den Tekel'e İzmir'de İçki Üretim Yapılarının Mekansal ve Yapısal Özellikleri...  2017
  3  Acoustical Properties of Contemporary Mosques: Case Study of "Bedirye Tiryaki Mencik Mosque", Manisa...  2017
  4  Somut Olmayan Kültürel Miras Olarak Mekanın Akustik Karakteri: İzmir Sefarad Sinagogları Örne...  2016
  5  Sürdürülebilir Bir Alternatif Olarak Çok Katlı Ahşap Yapılar...  2015
  6  Geleneksel Türk Konutunda Kullanılan ve Kargir Sistemi Destekleyen Ahşap Yapısal Elemanların Ö...  2010
  7  Tarihi Yapılarda Çağdaş Ekler...  2006
  8  Orta Avrupa'nın Küçük Dev Başkenti "Viyana"...  2005
 • NO AD TARİH
  1  Manisa'da ahşap tavanlı camilerin akustik koşullarının incelenmesi... 28/03/2019 - 29/03/2019
  2  The case study on user satisfaction in relation to comfort conditions in Manisa mosques: Çeşnigir ... 20/09/2018 - 21/09/2018
  3  Camilerde kullanıcı memnuniyetinin işitsel konfor açısından değerlendirilmesi: Manisa örneğ... 14/09/2017 - 15/09/2017
  4  Beit Hillel Oratuarı'nın Yeniden İnşası... 01/10/2015 - 02/10/2015
  5  Ahşap Malzemenin Güncel Kullanımı Çapraz Lamine Ahşap (CLT) Malzeme ve Yapım Teknolojisi... 03/06/2015 - 05/06/2015
  6  sustainability as an evaluation criterion of converted performance spaces... 26/06/2013 - 28/06/2013
  7  Analysis of Construction System and Damage Assesment of Traditional Turkish House- Case Study Timber... 16/06/2011 - 17/06/2011
  8  Bir Kültür ve Turizm Başkenti Olarak Edirne... 27/05/2010 - 30/05/2010
  9  Başkent Ankara'nın Kültürel Çekiciliğinin Turizme Katkıları... 27/05/2010 - 30/05/2010
  10  Sürdürülebilir Turizm: İstanbul Örneği... 27/05/2010 - 30/05/2010
  11  Osmanlı Başkentliğinden Kültür ve Turizm Başkentliğine Bursa... 27/05/2010 - 30/05/2010
  12  Konya Kent Kimliğini Yaratan Farklı Binaların İncelenmesi... 27/05/2010 - 30/05/2010
  13  Azapkapı Sokollu Caminin Sürdürülebilirlik Kriterleri Bakımından İncelenmesi... 04/03/2010 - 05/03/2010
  14  The Use of Structural İron of Mimar Sinan's Mosques to Create Stability along the Whole Structure... 24/09/2009 - 25/09/2009
  15  Examination of Şehzade Mehmet Mosque... 09/07/2009 - 11/07/2009
  16  Learning from Past: "Edirnekapı Mihrimah Sultan Mosque"... 09/07/2009 - 11/07/2009
  17  A Guideline for Architects: Architect Sinan's Selimiye Mosque in Edirne... 09/07/2009 - 11/07/2009
  18  Suleymaniye Mosque of Mimar Sinan, in Turkish Architectural Construction History... 20/05/2009 - 24/05/2009
  19  Uskudar Mihrimah Sultan Mosque and Sustainability Concept... 27/11/2008 - 28/11/2008
  20  Wooden Load Bearing Structural Elements of Kula Traditional Houses Case Study of Zabunlar and Gölde... 05/11/2008 - 07/11/2008
  21  Architectural Education with Technical Visits to Site Areas... 14/09/2007 - 15/09/2007
  22  Tarihi Yapıların/Dokuların Yenilenmesi Sürecinde "Çağdaş Cephe ve Çatı Elemanları" Kullan... 17/10/2006 - 18/10/2006
  23  Mimarlık Kültürünün Butik Otellerdeki Yansımaları... 28/04/2006 - 29/04/2006
  24  Evaluating the Diversity of City Centers/Squares as a Case Study the Square of Izmir "Konak Meydanı... 07/07/2004 - 09/07/2004
  25  Comparing the Space and Neighbourhood Quality of the "Mass Housing" Areas in Izmir as a "Housing Pro... 07/07/2004 - 09/07/2004
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Case Study - Virtual Office Building II Summary Report of the Cooperative Activities COST Action C25 - Sustainability of Constructions Volum...  2011
  2  Examination of different roof constructions that are widely in use in Turkey from the viewpoint of improvement of comfort in houses Sustainability of Constructions - Integrated Approach to Life-time Structural Engineering - Cost Act...  2008
  3  Comparison of the improvement of comfort in Turkish houses which are built by using traditional, conventional and semi-industrialized construction methods Cost Action C25 Sustainability of Constructions - Integrated Approach to Life-time Structural Engine...  2007
  4  Sustainability of Constructions - Süleyman's Mosque İstanbul. SB07 Sustainable Construction, Materials and Practices- Challenge of the Industry for the New Millen...  2007
 • NO AD TARIH
  1  Konser Salonlarının Akustik Performanslarının Belirlenmesi...  6/2014 - 1/2016
  2  İzmir İli, Konak İlçesi, Halkapınar Mahallesi'nde Yer Alan Tekel İçki Fabrikası Yerleşkesinde Yer Alan Tescilli Taşınmazlara Ait Müdahale Kararlarının Belirlenmesi Üzerine Bilimsel Görüş Hazırlanması...  5/2013 - 6/2013
  3  Beit Hillel Havrası Rekonstrüksiyonu Yapılması işi Mimarlık Mesleki Kontrollük İşi...  7/2013 - 6/2014
  4  Agora Sinagoglar Bölgesi ve Çevresi Rehabilite Edilerek Havraların Restorasyon Projeleri kapsamında Beit Hillel Havrası Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin Döner Sermaye kapsamında hazırlanması...  9/2009 - 10/2009
  5  Korunmuş Şehir Dokusunun Karakteristiklerinin Sürdürülebilirliği Bağlamında,Özellikle Başşehirlerdeki ve Hem de Diğer Şehirlerdeki Tarihi Bölgelerdeki Eski Binaların Yapımının İrdelenmesi Sonucu,O Bölgelerdeki Yeni Yapılacak Binalar İçin,Uyulması Gerekli,Tasarımsal & Yapısa...  2/2008 - 2/2011
  6  COST ACTION IE0601 - Wood Science for Conservation of Wooden Cultural Heritage (Woodculther)...  5/2007 - 5/2011
  7  COST ACTION C25: Sustainability of Constructions - Integrated Approach to Life-time Structural Engineering...  5/2006 - 12/2010
  8  Muğla İli, Orta Mahalle 58 Ada 32 Parselde Yer Alan Apostol Han'ın Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projesi İşi...  9/2005 - 12/2005
 • NO AD YIL
  1  "AB Sürecinde Yalıtım Uygulamaları ve Türkiye'nin Durumu" Konulu Makale Yarışması...  2005
  2  Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Mimari Proje Yarışması Eşdeğer Mansiyon Ödülü...  2015
  3  Türkiye Prefabrik Birliği Altın Kiriş Ödülleri - Bilimsel Çalışma/ Yayın Ödülü...  2018
 • NO AD YIL
  1  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu - BAYG  2005