En

PROF.DR. SONER ESMER DENİZCİLİK FAKÜLTESİ LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LOJİSTİK VE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü (İng)  2001
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı  2003
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı  2009
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi  2010
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Pazarlama  2012
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi  2018
 • NO AD YIL
  1  Does it really worth investing in relationship marketing for a port business?...  2019
  2  The Importance of Digital Marketing For Ports: Hopa Port Social Media Management Analysis...  2018
  3  The Factors Affecting the Sea Transportation in the New Globalization Era....  2018
  4  An Analysis of Seaborne Trade Through Iskenderun Bay...  2018
  5  An evaluation of competition and selection criteria between dry bulk terminals in Izmir...  2018
  6  Social Media Usage Patterns in Port Industry: Implications for Port Promotion and Public Relations...  2018
  7  Afet Lojistiği: Bir Literatür Taraması...  2017
  8  Effects of Prolonged Port Privatization Process: A Case Study of Port of Izmir Alsancak....  2017
  9  İran'ın Dış Ticaretinde Hopa Limanının Stratejik Önemi...  2017
  10  Port Industry Related Relationship Marketing Applications...  2017
  11  Port Governance in Turkey...  2017
  12  Liman Merkezli Lojistik: Ege Bölgesi İçin Bir Değerlendirme (Port Centric Logistics: An Evaluati...  2016
  13  Container Transportation at the Black Sea:An Evaluation of the Ports in Turkey...  2016
  14  Non-price Competition in the Port Sector: A Case Study of Ports in Turkey...  2016
  15  Cargo Demand Analysis of Container Terminals In Turkey...  2015
  16  Türkiye'de Boş Konteynerlerin Yeniden Konumlandırılması Sorunu Üzerine Nitel Bir Araştırma...  2015
  17  Determinants of Operational Efficiency at Chemical Cargo Terminals...  2014
  18  Farklı Yöntemler İle Türk Konteyner Limanlarının Verimliliği....  2014
  19  Türk Konteyner Terminalleri Üzerinde 2009 Yılı Küresel Finans Krizinin Etkileri...  2013
  20  Karadeniz Konteyner Terminallerinin Göreceli Etkinlik Analizi...  2013
  21  A new simulation modelling approach to continuous berth allocation...  2013
  22  A Simulation for Optimum Terminal Truck Number in a Turkish Port Based on Lean and Green Concept...  2010
  23  Dünya Konteyner Taşımacılığı Pazarında Türkiye'nin Yeri...  2010
  24  İzmir Alsancak Limanı Yük Analizi...  2008
  25  Performance Measurements of Continer Terminal Operations...  2008
  26  Liman İşletmeciliğinde Bir Karar Destek Sistemi Olarak Simülasyon Yönteminin Analizi...  2007
  27  Gemi İşletim Maliyetlerinde Gider Minimizasyonu...  2005
 • NO AD TARİH
  1  Limanlar İçin Dijital Pazarlamanın Önemi: Hopa Limanı Sosyal Medya Yönetimi Analizi... 07/09/2018 - 08/09/2018
  2  Demiryolu Taşımacılığının Lojistikteki Önemi ve Türkiye'deki Mevcut Durum Hakkında Bir De... 07/09/2018 - 08/09/2018
  3  Liman İşletmeciliğinde İş Birliği ve Entegrasyon Stratejileri üzerine Bir Literatür Çalış... 07/09/2018 - 08/09/2018
  4  Yeni Küreselleşme Modelinde Deniz Taşımacılığını Etkileyen Unsurlar... 03/05/2018 - 05/05/2018
  5  The Effects of the New Globalization model on Sea Transportation... 19/04/2018 - 20/04/2018
  6  Tersine Lojistikte Sürdürülebilirlik... 19/10/2017 - 21/10/2017
  7  Afet Lojistiği: Bir Literatür Taraması... 19/10/2017 - 21/10/2017
  8  An Evaluation for the Future of Container Transport in The Black Sea.... 12/12/2016 - 13/12/2016
  9  The Strategic Importance of Black Sea in China's One Road One Belt Initiative.... 12/12/2016 - 13/12/2016
  10  İran'ın Dış Ticaretinde Hopa Limanının Stratejik Önemi... 20/10/2016 - 22/10/2016
  11  Çin'in Kara Ve Deniz İpek Yolu Girişiminde (One Belt One Road) Türkiye'nin Önemi... 20/10/2016 - 22/10/2016
  12  Port Productivity Assessment for Major Container Terminals of Turkey... 23/08/2016 - 26/08/2016
  13  Exploring the Relationship Marketing Strategy of Ports... 23/08/2016 - 26/08/2016
  14  Ulaştırma Sistemleri İçinde Ro-Ro Taşımacılığının Önemi... 26/05/2016 - 28/05/2016
  15  Türkiye'de Limanlar İçin Fiyatlandırma Faaliyetine Etki Eden Yasal Faktörler.... 26/05/2016 - 28/05/2016
  16  Sıvı Kimyasal Yük Terminallerinde Operasyon Süreçleri Üzerine Bir Değerlendirme... 05/11/2015 - 06/11/2015
  17  Mega Konteyner Gemilerinin Tedarik Zinciri ve Limanlar Üzerine Etkileri... 05/11/2015 - 06/11/2015
  18  The Competitiveness of Services Offered by Liner Shipping Companies Based on Their Logistical Resour... 22/10/2015 - 23/10/2015
  19  Effects of Port Privatızation Process on Users: A Case Study of Izmir Port... 22/10/2015 - 23/10/2015
  20  Operations Research in CMC... 22/10/2015 - 23/10/2015
  21  Kafkasya ve Orta Asya Ticaretinde Hopa Limanının Önemi.... 01/10/2015 - 03/10/2015
  22  Non-Price Competition in the Port Sector: A case Study of Port in Turkey... 23/08/2015 - 27/08/2015
  23  Determinants of dry bulk port selection... 24/06/2015 - 27/06/2015
  24  A qualitative research on empty container repositioning problem in Turkey... 24/06/2015 - 27/06/2015
  25  Non-Price competition on port industry.... 24/06/2015 - 27/06/2015
  26  The dry ports: A review of the concept and its applications in Turkey... 24/06/2015 - 27/06/2015
  27  Kruvaziyer Limanlarında Yer Seçimi... 07/11/2014 - 09/11/2014
  28  Talep Tahminleri Işığında Türk Limanlarına Yönelik Kapasite Analizi... 07/11/2014 - 09/11/2014
  29  Green Port Management Concept And Applications: A Preliminary Qualitative Study With Port Authoritat... 30/10/2014 - 31/10/2014
  30  Küresel Tedarik Zincirinde Limanların Değişen Rolü: Liman Merkezli Lojistik Kavramı.... 15/05/2014 - 17/05/2014
  31  Konteyner Terminali Yük Operasyonlarındaki Gelişmeler... 15/05/2014 - 17/05/2014
  32  VZA Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Ölçüsü: Karadeniz Konteyner Terminalleri Uygulaması... 01/11/2013 - 02/11/2013
  33  Türkiyenin Dış Ticaret Hedeflerinin Yeni Liman Yatırımlarına Etkisi... 16/05/2013 - 18/05/2013
  34  Konteyner Terminali Projelerinde Yük Operasyonlarının Simülasyon Yöntemi İle Değerlendirilmes... 16/05/2013 - 18/05/2013
  35  VZA MALMQUİST Toplam Faktör Verimlilik Ölçüsü: 2009 Küresel Finans Kriz Sonrası Türk Kontey... 16/05/2013 - 18/05/2013
  36  Rizenin Kalkınmasında Rize (Riport) Limanının Rolü... 03/05/2013 - 04/05/2013
  37  2009 Küresel Finans Krizi Sonrasında Türk Limancılık Sektörünün Gelişimi... 14/11/2012 - 17/11/2012
  38  Samsun Limanın Pazar Payını Arttırma Koşullarının İncelenmesi... 14/11/2012 - 17/11/2012
  39  Doğu Akdenizde Konteyner Potansiyeli: İskenderun ve Mersin Limanlarının Rekabeti... 14/11/2012 - 17/11/2012
  40  İskenderun Bölgesinde Kurvaziyer Turizminin Pazar Potansiyeli... 14/11/2012 - 17/11/2012
  41  UlusIararası Ticarette Trabzon Limanının Dünü, Bugünü ve Geleceği... 16/04/2012 - 17/04/2012
  42  Samsun Limanının Deniz Ticaretindeki Pazar Payını Arttırma Koşullarının İncelenmesi... 13/10/2011 - 16/10/2011
  43  A Comparative Post Crisis Analysis on Worlds Leading and Turkish Container Ports... 22/06/2011 - 24/06/2011
  44  A Review of The Studies On Empty Container Repositioning Problem... 22/06/2011 - 24/06/2011
  45  Veri Zarflama Analizi ile Türkiye?deki Konteyner Terminallerinin Etkinlik Ölçümü... 26/05/2011 - 29/05/2011
  46  Liman İşletmelerinde Pazarlama İletişimi... 05/05/2011 - 07/05/2011
  47  Bursa Gemlik Limanlarının Günümüzdeki Ve Gelecekteki Rolleri ... 29/04/2011 - 30/04/2011
  48  Port Privatization in Turkey... 17/01/2011 - 18/01/2011
  49  The Effects Of 2009 Economic Crisis On Turkish Seaports... 04/11/2010 - 05/11/2010
  50  Pazarlama Araştırmalarında Benzetim Yönteminin Kullanımı... 26/10/2010 - 29/10/2010
  51  Özelleştirme ve Özelleştirme Aşamasında Olan Limanların Sektörel İncelenmesi... 27/04/2010 - 01/05/2010
  52  Ege Bölgesi Kurvaziyer Turizminin Mevcut Durumu ve Geleceği... 27/04/2010 - 01/05/2010
  53  The Role of Lean and Green Ports in Global Supply Chains: A Simulation for a Turkish Port... 20/04/2010 - 23/04/2010
  54  Türkiyede Konteyner Limanlarının Geleceği... 27/05/2008 - 30/05/2008
  55  Modeling Ship Berthing at İzmir Port Container Terminal Through Simulation Method... 02/04/2008 - 04/04/2008
  56  Characteristics of Turkish Cruise Ports and Environmental Sustainability... 04/10/2007 - 06/10/2007
  57  Konteyner Terminallerinde Gemi-Rıhtım Bağlantısının Benzetim Yöntemi ile Modellenmesi... 02/07/2007 - 04/07/2007
  58  Liman İşletmeciliğinde Bir Karar Destek Sistemi Olarak Simulasyon Yönteminin Analizi... 07/11/2006 - 11/11/2006
  59  Minimization of Running Cost... 12/07/2006 - 14/07/2006
  60  An Application of Analytic Hierarchy Process (AHP) On East Mediterranean Port Selection: A Perspecti... 01/09/2005 - 04/09/2005
  61  The Role of Maritime Transport in Logistics: A Conceptual Approach... 16/06/2005 - 19/06/2005
  62  Aktif Eğitim Yönetim Sürecinin Etkinliğinin Arttırılmasında Kalite Hedef ve Politikalarının... 04/06/2005 - 05/06/2005
  63  Ege ve Marmara Bölgesi Limanları Arz ve Talep Projeksiyonu... 04/05/2004 - 07/05/2004
 • NO AD YIL
  1  Liman ve Terminal Yönetimi...  2019
  2  Temel Denizcilik Bilgisi...  2015
  3  Liman İşletmelerinde Performans Ölçümü...  2013
  4  Türk Limancılık Sektörü Raporu 2013...  2013
  5  Türk Limancılık Sektörü Raporu 2012...  2012
  6  Türk Limancılık Sektörü Raporu 2011...  2011
  7  Temel Denizcilik Bilgisi...  2011
  8  Liman İşletmelerinde Hizmet Pazarlaması: Pazarlama İletişimi...  2011
  9  Konteyner Terminallerinde Lojistik Süreçlerin Optimizasyonu ve Bir Simülasyon Modeli...  2010
  10  Denizcilik Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Senaryoları Problem Based Learning Scenarios for ...  2010
  11  Türk Limancılık Sektörü Raporu...  2010
  12  Türk Limancılık Sektörü Raporu...  2007
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Factors Affecting Operational Efficiency of Chemical Cargo Terminals: A Qualitative Approach Maritime Transport & Shipping: Pollution at Sea, Cargo Safety, Environment Protection and Ecology...  2013
  2  Liman İşletme Yönetimi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi...  2013
  3  Port Governance In Turkey Devolution, Port Governance and Port Performance...  2007
 • NO AD TARIH
  1  TCDD İZMİR ALSANCAK LİMANININ GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BÖLGE EKONOMİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ...  1/2019 - 3/2019
  2  Liman Hizmetlerinde Fiyatlandırma: Türkiye İçin Ampirik Bir Uygulama...  10/2014 - 10/2015
  3  Türkiye Limancılık Sektörü Raporu 2013...  5/2013 - 8/2013
  4  İzmir Üçkuyular Kruvaziyer Limanı Modelleme Çalışması...  4/2009 - 7/2009
  5  Ulaştırma Kıyı Yapıları Master Plan Çalışması...  1/2009 - 9/2010
  6  Turizm Kıyı Yapıları Master Plan Çalışması...  1/2009 - 7/2010
  7  NEMRUT KÖRFEZİNDE YENİ İNŞAA EDİLECEK İSKELE YÖNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ...  2/2007 - 2/2007
  8  Derince Limanı Fizibilite Raporu...  11/2007 - 11/2007
  9  Konteyner Terminallerinde Lojistik Süreçlerin Optimizasyonu ve Bir Simülasyon Modeli...  9/2006 - 9/2008
  10  Güllük Gemi Yanaşma İskelesi Yatırım ve İşletme Fizibilite Raporu...  2/2003 - 5/2003
 • NO AD YIL
  1  TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü...  2018
 • NO AD YIL
  1  TUBİTAK Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu (Avustralya)  2014
 • NO Görev
  1 Denizcilik Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Ağustos 2018-Devam ediyor
  2 Ulaştırma Emniyeti ve Kaza İnceleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Kasım 2015- Kasım 2018
  3 Denizcilik Fakültesi Lojistik Yönetimi Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Temmuz 2015- Mart 2018
  4 Denizcilik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Mayıs 2013- Kasım 2014
  5 Denizcilik Fakültesi Lojistik ve Ulaştırma Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2013- Nisan 2016
  6 Ulaştırma Emniyeti ve Kaza İnceleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Kasım 2012- Kasım 2015
  7 Denizcilik Fakültesi Lojistik Yönetimi Bölümü Bölüm Başkanı, Ekim 2012- Haziran 2015
  8 Denizcilik Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Ekim 2012- Haziran 2015
  9 Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Yardımcısı, Aralık 2009- Nisan 2012