En

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  2001
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı  2013
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2014
 • NO AD YIL
  1  Promoter methylation and expression changes of CDH1 and P16 genes in invasive breast cancer and adja...  2010
  2  Predicting invasive phenotype with CDH1,CDH13,CD44, and TIMP3 gene expression in primary breast canc...  2009
  3  A pilot study for human tumor/DNA banking:returned more questions than answers...  2008
  4  Dokuz Eylul University Breast Tumor/DNA banking: A pilot study....  2007
 • NO AD TARİH
  1  Meme kanserinde TIMP3,CDH1,CDH13,CD44,TIMP3 gen ekspresyon değişiklikleri... 30/09/2009 - 04/10/2009
  2  Human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) testing in operable breast cancer: comparison of imm... 20/09/2009 - 24/09/2009
  3  Predicting invasive phenotype with CDH1, CDH13, CD44 and TIMP3 gene expressions in primary breast ca... 21/05/2009 - 24/05/2009
  4  Erken evre meme kanserinde HER-2 saptanması: immunhistokimya(IHC), floresan in situ hibridizasyon (... 21/04/2009 - 26/04/2009
  5  Primer meme kanserinde CDH1, CDH13,CD44 ve TIMP3 gen ekspresyonlarının invaziv fenotiple ilişkisi... 21/04/2009 - 26/04/2009
  6  Correlation of CDH1 and P16 genes methylation pattern with histological subtype and staging... 29/10/2008 - 01/11/2008
  7  Meme Kanserinde HER2 Ekspresyonunun Saptanmasında Immunhistokimya (IHC), Floresan In situ Hibridiza... 05/09/2007 - 09/09/2007
  8  Meme tümörü DNA,RNA ve protein bankasının ve klinik veri tabanının oluşturulması... 07/05/2006 - 11/05/2006
  9  Concordance of FISH and IHC in evaluation of HER2 levels in Breast Cancer... 26/03/2006 - 31/03/2006
  10  Meme Kanserinde HER2 Protoonkogeni ve HER2 Ölçümünde FISH Yönteminin IHC ile Karşılaştırıl... 24/11/2005 - 27/11/2005
  11  Meme kanseri gen bankası oluşturulması.... 21/09/2005 - 24/09/2005
  12  DEÜTF Tıbbi Biyoloji ve Genetik ABD Genetik ve DNA Diagnostik Laboratuvarında 1999-2004 yılları... 21/04/2004 - 24/04/2004
  13  DEÜTF Tıbbi Biyoloji ve Genetik ABD Genetik ve DNA Diagnostik Laboratuvarında, 1999-2004 Yılllar... 21/04/2004 - 24/04/2004
  14  Çocukluk çağı Akut lenfoblastik lösemide tel/aml, bcr/abl, mll/af4 kimerik gen ürünlerinin rt... 21/04/2004 - 24/04/2004
  15  Çocukluk çağı akut lenfoblastik lösemide tel/aml, bcr/abl, mll/af4 kimerik gen ürünlerinin RT... 21/04/2004 - 24/04/2004
 • NO AD YIL
  1  Hukuk Öğrencileri ve Uygulayıcıları İçin Adli Tıp....  2015
 • NO AD TARIH
  1  Primer meme kanserinde HER-2/neu saptanmasında kullanılan farklı metodların değerlendirilmesi: İmmmunhistokimya, Floresan İnsitu Hibridizasyon ve Reverz Transkriptaz-Polimeraz Zincir Reaksiyonunun Doğrudan Karşılaştırılması...  4/2005 - 4/2009
  2  -...  12/2004 - 1/2006
 • NO AD YIL
  1  Akademi Ödülü...  2006