En

PROF.DR. ADNAN KASMAN İŞLETME FAKÜLTESİ İNGİLİZCE İKTİSAT BÖLÜMÜ İKTİSAT TEORİSİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü  1991
  Yüksek Lisans  Western Michigan University İktisat  1994
  Yüksek Lisans  Vanderbilt University İktisat  1997
  Doktora  Vanderbilt University İktisat  1999
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi  2002
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Ekonometri  2005
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi  2010
 • NO AD YIL
  1  Towards a common renewable future: The System-GMM approach to assess the convergence in renewable en...  2018
  2  Convergence in Bank Performance: Evidence from Latin American Banking...  2016
  3  Technical efficiency and productivity in the Kazakh banking industry...  2016
  4  Bank size, competition and risk in the Turkish banking industry...  2015
  5  The Latin American bank capital buffers and business cycle: Are they pro-cyclical...  2015
  6  Bank competition, Concentration and Financial stability in the Turkish banking industry...  2015
  7  Multimarket contact, market power and financial stability in the Turkish banking industry...  2015
  8  A Note on Bank Capital Buffer, Portfolio Risk and Business Cycle...  2015
  9  CO2 emissions, economic growth, energy consumption, trade and urbanization in3 new EU member and can...  2015
  10  Financial stability, competition and efficiency in Latin American and Caribbean banking...  2014
  11  Total Factor Productivity and Convergence: Evidence from Old and New EU Member Countries? Banking S...  2013
  12  The dynamic relationship between earnings volatility, concentration, stability and size in the Turki...  2013
  13  Efficiency convergence in all EU member and candidate countries' banking markets: A dynamic panel da...  2013
  14  Efficiency and Risk in Latin American Banking: Explaining Resilience...  2013
  15  Testing profit and structure relationship in the European banking markets using efficiency measures...  2011
  16  Estimating time-varying conditional correlations between economic growth and carbon dioxide emission...  2011
  17  Efficiency, Productivity and Stock Performance: Evidence from the Turkish Banking Sector...  2011
  18  Performance of European insurance firms in the single insurance market...  2011
  19  Consolidation and Competition in the Banking Industries of the EU Member and Candidate Countries...  2010
  20  Long memory in spot market volatility and futures trading volume: Evidence from the Turkish stock ma...  2010
  21  Consolidation and commercial bank net interest margins: Evidence from the old and new European Union...  2010
  22  Testing the Purchasing Power Parity Hypothesis for the New Member and Candidate Countries of the Eur...  2010
  23  Cost efficiency and scale economies in the Turkish insurance industry...  2009
  24  Total Factor Productivity in the Turkish Insurance Industry...  2009
  25  Testing Stochastic Convergence among the Regions of Turkey...  2009
  26  The Turkish stock market integration with developed and emerging countries' stock markets: Evidence ...  2009
  27  The impact of sudden changes on the persistence of volatility: evidence from the BRIC countries...  2009
  28  Exports and Growth: A Panel Data Perspective...  2009
  29  De Jure ve De Facto Kur Rejimlerinin Makroekonomik Değişkenlerin Oynaklığına Etkisi ...  2009
  30  Dual long memory property in returns and volatility: Evidence from the CEE countries' stock markets...  2009
  31  Estimating Value-at-Risk for the Turkish Stock Index Futures in the Presence of Long Memory Volatili...  2009
  32  The impact of custom union agreement on the integration of Turkish stock market with the major tradi...  2008
  33  Efficiency of the Turkish life insurance industry: A comparison of chance-constrained DEA and stocha...  2008
  34  Competitive Conditions in the Turkish Non-Life Insurance Industry...  2008
  35  Monetary policy convergence of potential EMU accession countries: A cointegration analysis with shif...  2008
  36  The impact of futures trading on volatility of the underlying asset in the Turkish stock market...  2008
  37  Foreign Exchange Reserves and Exchange Rates in Turkey: Structural Breaks, Unit Roots and Cointegrat...  2008
  38  Long Memory in the Turkish Stock Market Return and Volatility...  2007
  39  Export-led or import-led economic growth? Evidence from cointegration tests with and without regime ...  2007
  40  Türk Hisse Senedi Piyasası etkin mi? Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testlerinin Uygulanması...  2007
  41  Türk Sigortacılık Şirketlerinde Etkinlik: Deterministik ve Şans Kısıtlı Veri Zarflama Analiz...  2007
  42  Fisher Hypothesis Revisited: A Fractional Cointegration Analysis...  2006
  43  An Empirical Analysis Of Trading Volume And Return Volatility Relationship In The Turkish Stock Mark...  2006
  44  Cost and Profit Efficiencies in Transition Banking...  2006
  45  Technical change in banking: Evidence from transition countries...  2006
  46  Nominal and Real Convergence Between the CEE Countries and the EU: A Fractional Cointegration Analys...  2005
  47  Cari Açık Büyümenin mi Aşırı Değerli TL'nin mi Sonucudur?...  2005
  48  Efficiency and Scale Economies in Transition Economies: Evidence from Poland and the Czech Republic...  2005
  49  Real Exchange Rate Uncertainty in Turkey and its Impact on Export Volume...  2005
  50  Reel döviz kurunun ihracat arzı üzerine etkisi...  2005
  51  The Source of Inefficiency in the Turkish Banking Industry...  2005
  52  Cost Efficiency in the Latin American and Caribbean Banking Systems...  2005
  53  Turizm gelirleri ve ekonomik büyüme arasındaki eşbütünleşme ve nedensellik...  2004
  54  Banking Efficiency During the Financial Crisis Period...  2003
  55  Türkiye'de reel döviz kuru oynaklığının ihracat üzerine etkisi:Sektörel bir analiz...  2003
  56  The Performance of Turkish Commercial Banks in the Deregulated Period...  2003
  57  Volatility of ISE and Business Cycle...  2003
  58  Volatility in the Turkish stock market: An industry-level analysis...  2002
  59  Cost efficiency, scale economies, and technological progress in Turkish banking...  2002
  60  The profit-structure relationship in the Turkish banking industry using direct measure of efficiency...  2001
  61  Competition and contestability in the Turkish banking system...  2001
 • NO AD TARİH
  1  Çoklu Piyasa Teması Banka Karlılığını Nasıl Etkiler... 23/10/2014 - 25/10/2014
  2  Bank Size, Competition and Risk in the Turkish Banking Industry... 19/06/2013 - 21/06/2013
  3  Portföy Yatırımları Cari Açığı Finanse Ediyor mu? BRICS-T ülkeleri... 26/05/2011 - 29/05/2011
  4  Total factor productivity and convergence: Evidence from old and new EU member countries' banking se... 16/07/2010 - 18/07/2010
  5  "Efficiency, productivity and stock performance: Evidence from the Turkish banking sector"... 28/05/2010 - 30/05/2010
  6  Efficiency convergence in banking: Evidence for all EU member and candidate countries... 13/01/2010 - 14/01/2010
  7  Avrupa bankacılık piyasalarında etkinlik ölçütleri kullanarak kar ve piyasa yapısı ilişkisi... 27/05/2009 - 29/05/2009
  8  Türev piyasalara ait işlem hacminin temel teşkil ettiği spot piyasaların oynaklığına etkisi:... 27/05/2009 - 29/05/2009
  9  Vadeli işlemler borsası endeksi için riske maruz değerin tahminlemesi... 11/09/2008 - 12/09/2008
  10  Getiri ve Volatilitedeki Uzun Hafıza Özellikleri: Türkiye Örneği... 27/06/2008 - 29/06/2008
  11  De Jure ve De Facto Kur Rejimlerinin Makroekonomik Değişkenlerin Oynaklığına Etkisi: Türkiye U... 28/05/2008 - 30/05/2008
  12  The Impact Of Sudden Changes On The Persistence Of Volatility: Evidence From The BRIC Countries... 27/05/2008 - 29/06/2008
  13  Türkiye'nin Bölgeleri Arasındaki Stokastik Gelir Yakınsamasının Analizi... 20/02/2008 - 22/02/2008
  14  Underpricing Of Initial Public Offerings Listed On The Istanbul Stock Exchange (ISE)... 14/01/2008 - 15/01/2008
  15  Competitive conditions in the Turkish non-life insurance industry... 13/06/2007 - 17/06/2007
  16  Şans-Kısıtlı Veri Zarflama Analizi ve Stokastik Sınır Yaklaşımının Karşılaştırılması... 24/05/2007 - 25/05/2007
  17  Türk Hayat-Dışı Sigorta Sektörüde Piyasa Yapısı ve Rekabet Koşulları... 24/05/2007 - 25/05/2007
  18  Is income convergence a myth or real? Testing stochastic convergence among the regions of Turkey... 11/09/2006 - 13/09/2006
  19  Export-led or import-led growth in Turkey? Evidence from cointegration tests with and without regime... 11/09/2006 - 13/09/2006
  20  Foreign Exchange Reserves and Exchange Rates in Turkey: Structural Breaks, Unit Roots and Cointegrat... 11/09/2006 - 13/09/2006
  21  Interest rate convergence of potential EMU accession countries: A cointegration analysis with shifti... 15/06/2006 - 18/06/2006
  22  Random Walk, Structural Breaks and Long Memory in the Turkish Stock Market... 15/06/2006 - 18/06/2006
  23  Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri ve Avrupa Birliği Arasındaki Nominal ve Reel Yakınsama: Parçalı ... 05/05/2006 - 06/05/2006
  24  Long-Term Price Linkages Between the Equity Market of Turkey and Its Major Trading Partners in Europ... 16/06/2005 - 19/06/2005
  25  The Main Cause of Current Account Deficit: Overvalued Turkish Lira or Economic Growth?... 16/06/2005 - 19/06/2005
  26  Cost Efficiency in Latin American and Caribbean Banking Systems... 06/09/2003 - 09/09/2003
 • NO AD TARIH
  1  Türk Sigortacılık Sektöründe Rekabet, İstikrar, Etkinlik ve Firma Büyüklüğü...  9/2015 - /
  2  Türk bankacılık sektöründe çoklu piyasa teması, rekabet ve karlılık...  9/2013 - 4/2015
  3  Türk Bankacılık Sektöründe, Getiri Oynaklığı, Banka Büyüklüğü, Piyasa Yoğunlaşması ve İstikrar...  10/2012 - 4/2014
  4  Finansal Hizmetlerde Tek Pazar Uygulamasının AB Üye ve Aday Ülkelerindeki Sigortacılık Sektörüne Etkileri: Etkinlik ve Ölçek Ekonomileri...  3/2007 - 3/2008
  5  AB'ye Üye ve Aday Ülkelerin Bankacılık Sektörlerinde Piyasa Yapısı, Etkinlik, Ölçek Ekonomisi ve Toplam Faktör Verimliliği (Proje No.107K190)...  10/2007 - 10/2010
  6  Türk Sigortacılık Sektörünün Piyasa Yapısının ve Etkinliğinin Analizi...  9/2005 - 2/2007
 • NO AD YIL
  1  Yayın Teşvik Ödülü...  2008
  2  Yayın Teşvik Ödülü...  2008
  3  Yayın Teşvik Ödülü...  2008
  4  Yayın Teşvik Ödülü...  2009
  5  Yayın Teşvik Ödülü...  2009
  6  Yayın Teşvik Ödülü...  2009
  7  Yayın Teşvik Ödülü...  2010
  8  Yayın Teşvik Ödülü...  2010
 • NO Görev
  1 İzmir Biyotıp ve Genom Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Mayıs 2017- Mart 2018
  2 Buca Eğitim Fakültesi Dekan Vekili, Mayıs 2017- Eylül 2017
  3 Buca Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Mayıs 2017- Eylül 2017
  4 Buca Eğitim Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Mayıs 2017- Eylül 2017
  5 Hemşirelik Fakültesi Dekan Vekili, Ocak 2017- Ağustos 2017
  6 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Ocak 2017- Ağustos 2017
  7 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Ocak 2017- Ağustos 2017
  8 Buca Eğitim Fakültesi Dekan Vekili, Ekim 2016- Ekim 2016
  9 Buca Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Ekim 2016- Ekim 2016
  10 Buca Eğitim Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Ekim 2016- Ekim 2016
  11 Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü, Ağustos 2016- Eylül 2017
  12 Girişimcilik, İşletme ve Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2016- Eylül 2016
  13 Girişimcilik, İşletme ve Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Mart 2016- Eylül 2016
  14 İşletme Fakültesi İktisat Teorisi Anabilim Dalı Başkanı, Aralık 2014- Eylül 2017
  15 Girişimcilik, İşletme ve Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2013- Mart 2016
  16 Girişimcilik, İşletme ve Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Mart 2013- Mart 2016
  17 İşletme Fakültesi İktisat Teorisi Anabilim Dalı Başkanı, Aralık 2011- Aralık 2014
  18 Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2009- Kasım 2011
  19 Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Ocak 2009- Ocak 2012
  20 İşletme Fakültesi İktisat Teorisi Anabilim Dalı Başkanı, Aralık 2008- Aralık 2011
  21 Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2006- Ocak 2009
  22 İşletme Fakültesi İktisat Teorisi Anabilim Dalı Başkanı, Aralık 2005- Aralık 2008
  23 İşletme Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ağustos 2005- Ekim 2005
  24 İşletme Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Eylül 2004- Ağustos 2005