En

DOÇ.DR. MERCAN EFE GÜNEY MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ŞEHİRCİLİK ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü  2000
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Programı  2003
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Programı  2009
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi  2011
  Doçent  Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama  2017
 • NO AD YIL
  1  Avrupa Birliği (AB) Adayı Türkiye'nin LGBTT?lerinin Gizlenme Durumları ve Kent Planlamanın Yapa...  2016
  2  LGBTT Bireylerin Buluşma Noktası Olarak Kullandıkları Mekanların Şehir Planlama Kapsamında İ...  2015
  3  LGBTT Nüfusunun Kentle Kurdukları İlişkinin Belirlenmesi İçin Kullandıkları Alanların Çal...  2014
  4  Şehir Planlama Bilgi Üretme Alanını Bağlayan Bir Kavram: Sınır...  2013
  5  Dünyada ve Türkiye'de Bölge Planlama Çalışmaları ve Bunların Karşılaştırılması...  2010
  6  İdari Sınırlara Dayalı Planlamanın Değiştirilebilirliği ve Havza Temelli İl Sınırları Ö...  2010
  7  Çözümü Kendinde Olan Bir Sorun Alanına Yeniden Bakmak: Bölgesel Eşit(siz)lik Anlayışı ve B...  2009
  8  İmar Planlarında Öngörülen Nüfusun Yerleşmenin Su Potansiyeli ile İlişkisi(zliği)...  2008
  9  Kentsel Çevre ve Huzurevleri-İzmir Örneği...  2008
  10  Integration of Urban Agriculture into City Planning in Turkey...  2003
 • NO AD TARİH
  1  Kadın ve Kent İlişkisi: Öyle Ya da Böyle Yaşamak (Women's Relationship with the City: Existing... 04/10/2018 - 05/10/2018
  2  Cinsel Taciz ve Saldırı Bilgi Testinin Geliştirilmesi... 04/10/2018 - 05/10/2018
  3  Cinsel Taciz ve Saldırıya Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik An... 04/10/2018 - 05/10/2018
  4  Türkiye'de Ötekileştiren Planlama-Siyaset İlişkisi ve Kadın Temsiliyeti (The Othering Relation... 04/10/2018 - 05/10/2018
  5  Şehir Planlama Mevzuatında Kadına Verilen Yer ve Değer... 11/03/2017 - 12/03/2017
  6  Sorunlar: "Kent İçin Ötekiler" ve "Ötekiler İçin Kent"... 03/01/2017 - 03/01/2017
  7  Milli Kültür Ekseninde Geleceğin Parkları... 25/11/2016 - 25/11/2016
  8  Gizlenme-Din-Göç Çıkmazında Türkiye'nin LGBTT'lerine Bir Bakış ve Kent Kurgusu... 03/12/2015 - 04/12/2015
  9  Herkes için Olan Kentin Oluşturulmasında Bir Adım: LGBTT Bireylerin Mekanları... 16/10/2014 - 17/10/2014
  10  Kadına Yönelik Çalışmalarda Yeni Bir Tartışma Konusu Olarak Lezbiyenler ve Kentsel Mekandaki ... 28/11/2013 - 30/11/2013
  11  Tek Tip Kentleşmeyi Ekoloji ile Uyumlu Hale Getirebilme Arayışı - Leed Sertifikalı Kentler Aray... 14/11/2013 - 17/11/2013
  12  Doğal Döngülere İdari Müdahale Alanı Olarak Yönetimler (Administrations as Administrative Int... 14/11/2013 - 17/11/2013
  13  Mekânsal Belleğin Bugünden Oluşturulması: Ankara Örneğinde Cinsel Alanın Ötekileri İçin K... 05/09/2013 - 07/09/2013
  14  Tarım Ülkesi Olan Türkiye'nin Kentleşme Seyri: Yasaların Oluşturduğu Kent... 06/12/2012 - 07/12/2012
  15  On the Need to Instrumentalize Culture for Tourism... 24/04/2012 - 29/04/2012
  16  Yükselen Projeci Kentler Anlayışına Bir Alternatif: Eko-Kent... 14/11/2011 - 16/11/2011
  17  Eco-Cities as Part of Implementation and Understanding of Ecology in Urban Planning: Is Turkey Ready... 22/08/2011 - 26/08/2011
  18  Cities Creating Themselves and Effectiveness of Planning... 29/04/2011 - 30/04/2011
  19  Doğa Koruma Odaklı Sınır Önerisi (Nature Conservation - Oriented Boundary Proposal)... 21/10/2010 - 24/10/2010
  20  Assesment on the Inner City Rural Areas Development Dynamics: The Case of İzmir-Doğançay Neighbou... 19/10/2010 - 22/10/2010
  21  Tarım Alanlarının Korunması ve Yönetilmesinde Şehir Planlamanın Belirleyiciliği... 22/09/2010 - 24/09/2010
  22  Türkiye'de Stratejik Çevresel Değerlendirme Ölçeği Olarak Bölge ve Sınırları... 13/05/2010 - 14/05/2010
  23  Özgün ve Güncel Koşullarında Türkiye'nin Öneri Bölgeleri... 11/03/2010 - 12/03/2010
  24  Planlamada Bölge İçin İstatistiksel Veriler ve Kullanımları... 11/02/2010 - 11/02/2010
  25  Kalkınma Ajanslarının Gerekliliği Temelinde Düşünülmesi Gerekenler ve Yeni Sınır Önerisi... 21/10/2009 - 23/10/2009
  26  Türkiye'deki Tüm Sektörlerin Coğrafyaya Dağılımları ve Ekoloji ile İlişkileri (Geographica... 20/03/2009 - 21/03/2009
  27  Kentsel Çevrede Huzurevlerinin Konumu - İzmir Alan Araştırması... 25/03/2008 - 25/03/2008
  28  Kentsel Çevrenin Yaşlı ve Yaşlı Davranışları Açısından Değeri-İzmir Alan Araştırması... 22/11/2007 - 23/11/2007
  29  Sosyo-Ekonomik ve Ekolojik Temelli Bölgeleme-Olanak ve Sınırları... 14/11/2007 - 16/11/2007
  30  Kentsel Çevrede Huzurevlerinin Konumu - İzmir Alan Araştırması... 26/06/2007 - 26/06/2007
  31  Kent Tarımının Kent Planlama Pratiğine Yasal ve Kurumsal Açidan Entegre Edilmesinin Olanakları... 10/08/2005 - 12/08/2005
  32  Hedeflenen Kentsel Dönüşüm Sürecinde Planlamanın Sosyal-Ekonomik ve Ekolojik İçerikle Yenide... 12/04/2004 - 16/04/2004
  33  Kentsel Tarım ve Şehir Planlamaya Entegrasyonu... 06/11/2003 - 08/11/2003
  34  Geleceğe Dönük Kent ve Mimarlık Bağlamında Kentsel Tarım... 18/09/2003 - 20/09/2003
  35  DEÜ Şehir Planlama Bölümü Eğitiminde Öğrenci Tercihleri, Beklentiler, Öngörüler... 02/05/2003 - 03/05/2003
  36  Kıyı Yerleşmelerinde Su Kullanım Taleplerinin Saptanması- Çeşme, Seferihisar, Urla Örnekleri... 05/11/2002 - 08/11/2002
  37  İzmir Huzurevlerine İlişkin Saptamalar... 01/05/2002 - 01/05/2002
  38  Kentsel Çevrenin Yaşlı ve Yaşlı Davranışları Üzerine Etkileri - İzmir Alan Araştırma... 10/10/2001 - 11/10/2001
  39  Su Koruma Havzaları ve Mevcut Planlama Pratiği Çerçevesinde Çevre Düzeni Planları - Olan ve O... 05/10/2001 - 08/10/2001
  40  Ekolojik Planlama Kavramının Teorik ve Pratik Anlamı... 05/10/2001 - 08/10/2001
  41  Disiplinlerarası Çalışma Platformunun Ortak Nesnesi Olarak Su... 27/06/2001 - 29/06/2001
  42  Yeni Bir Fiziksel Planlama Arayışında Aktif Eylem Alanlarının, Parametrelerin ve Kritik Müdaha... 06/11/2000 - 08/11/2000
 • NO AD YIL
  1  Cinsel Alanda Öteki Olarak Tanımlanan Nüfusun Kentsel Alan Kullanımı...  2014
  2  Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) Yerel Yönetimler Özel İhtisas Komisyonu Raporu 2023...  2014
  3  Bayındır sosyo-mekansal analiz (kentsel araştırma staj raporu) 2012...  2013
  4  Türkiye'de Bölgelemenin Temel Veri Alanları ve Bölgesel Kalkınma Model Çalışmaları...  2011
  5  Urla Sosyo-Mekansal Analiz...  2007
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Çevre Planlama ve Çevre Yönetimi Çalışma Grubu Raporu İzmir Ekoloji Forumu...  2015
  2  Develi'de Müze Bilgilendirme Sistemleri Develi'de Örnek Bir Yerel Kalkınma Planlaması (DETOK) - Teknik Planlamaya Geçiş...  2015
  3  Developing Spatial Use Proposals Accosding to Cittaslow Criteria in Izmir-Seferihisar and Evoluation of Different Transport Options Assessing Usability of Accessibility Instruments...  2014
  4  Region and Its Boundaries as a Strategic Environmental Assesment Scale in Turkey Stratejik Çevresel Değerlendirme & Planlama...  2011
  5  Çevre İzmir Kent Sağlık Gelişim Planı...  2011
  6  Kalkınma Ajanslarının Mevcut Planlama Praksisinde Değerlendirilmesi ve İşleme Biçimine Bir Öneri Kalkınma Ajansları Üzerine Seçme Yazılar...  2010
  7  Kalkınma Ajanlarının Bölge Planlamasındaki Yeri Kalkınma Ajansları Üzerine Seçme Yazılar...  2010
  8  Doğal Afetler Temel Tasarım Stüdyosu 2008 - Proje: Yirmibirinci Yüzyıldan İzler...  2008
 • NO AD TARIH
  1  Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Birincil Önleme Stratejilerinin Geliştirilmesi...  6/2017 - 12/2018
  2  İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar kapsamında üçüncü "İzmir Kent Sağlık Profil Kitabı"nın hazırlanması...  10/2015 - /
  3  İzmir-Seferihisar'da Sakin Şehir (Cittaslow) Kıstaslarına Uygun Alan Kullanım Önerilerinin Geliştirilmesi ve Bu Kapsamda Farklı Ulaşım Seçeneklerinin Değerlendirilmesi...  10/2012 - 3/2015
  4  Cinsel Alanda Öteki Olarak Tanımlanan Nüfusun Kentsel Alan Kullanımı...  9/2011 - 6/2013
  5  İzmir Kentsel Bölgede "Kentsel Tarım" Planlaması: Bayraklı-Doğançay Uygulama Araştırması...  9/2010 - 3/2012
  6  Kentsel Alan Sınırının Denetlenebilirliği ve İl Sınırı ile İlişkilendirilmesi...  11/2009 - 5/2011
  7  Sosyo-Ekonomik ve Ekolojik Temelli Bölgeleme: Olanak ve Sınırları...  11/2007 - 11/2009
  8  Kent ve Kent Çevresi Tarımının Ekonomisi ve Çağdaş Kent Yapısı ile Bütünleştirilmesi - İzmir Örneği...  10/2002 - 2/2005
  9  İzmir İli Metropol Alanı Dahilinde Yerleşime Açılmış ya da Açılmakta Olan Kentsel Mekanların Su Kaynaklarını Kullanımına Yönelik Mevcut Durumlarının ve Olası Yönlenmelerinin Saptanması...  6/2000 - 12/2001
  10  Tahtalı Brajı Koruma Havzası'ında Mevcut ve Olası Arazi Kullanım Örüntüsünün Şehir Planlama Bakışı ile Havza Koruma Açısından Değerlendirilmesi...  11/1999 - 11/2000
 • NO AD TARIH
  1  Izmir, Bornova, Çamdibi, Altındag Semtleri ve Kazım Dirik Mahallesi Agaçlı Yol ve Çevresi Kent...  18/11/2016 - 18/11/2016
 • NO AD YIL
  1  Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Birinciliği...  2000
  2  Alzheimer Derneği Onur Belgesi...  2010
 • NO Görev
  1 Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Ağustos 2015- Ağustos 2018
  2 Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Kasım 2014- Kasım 2017