En

DOÇ.DR. NEŞE ÇOLAK ORAY TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ACİL TIP ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi  2001
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı  2006
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2011
  Doçent  Tıp Fakültesi Acil Tıp  2015
 • NO AD YIL
  1  Severe allergic reaction to human insulin in the patient with diabetic ketoacidosis...  2018
  2  The accuracy of emergency physician performed ultrasonography as a diagnostic tool for lateral malle...  2017
  3  Workplace violence against physicians in Turkey's emergency departments: a cross-sectional survey...  2017
  4  Antipsychotic Exposures in an Emergeny Department...  2017
  5  Utility of chest CT after a chest X-ray in patients presenting to the ED with non-traumatic thoracic...  2017
  6  Comparison of the airway access skills of prehospital staff in moving and stationary ambulance simul...  2017
  7  The comparison of the efficiency of traditional lectures to video-supported lectures within the trai...  2016
  8  Emergency Department visits caused by adverse drug reactions: Results of a Turkish University hospit...  2016
  9  Emergency physicians performed Point-of-Care-Ultrasonography for detecting distal forearm fracture....  2016
  10  Retrospective evaluation of patients with elevated digoxin levels at an emergency department....  2016
  11  Bilateral Tympanic Membrane Rupture Due To Lightining Strike; A Case Report and Literature Review...  2015
  12  Basic Airway Devices. Turkiye Klinikleri J Emerg Med-Special Topics 2015;1(1):9-17...  2015
  13  Old man with groin bruising...  2014
  14  Novel biochemical marker for differential diagnosis of seizure: ischemia-modified albumin: New bioch...  2014
  15  Does Bolus Isotonic Saline Infusion Prevents Rats from Contrast Induced-Nephropathy...  2014
  16  Serial measurement of heart-type fatty acid binding protein for the rapid diagnosis of acute coronar...  2014
  17  A Blunt Trauma Patient with Esophageal Perforation...  2014
  18  A New Model in Reducing Emergency Department Crowding: The Electronic Blockage System....  2014
  19  Massive pulmonary embolism and cardiac arrest; thrombolytic therapy in a patient with recent intracr...  2014
  20  Are all intracranial mass lesions always a contraindication for thrombolytic therapy?...  2014
  21  The comparison of heparinized insulin syringes and safety-engineered blood gas syringes used in arte...  2014
  22  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi asistan hekimlerinin mesleki tükenmişlik düzeyleri...  2013
  23  Acute Epiploic Appendicitis: A Diagnostic Dilemma...  2012
  24  Evaluation of caustics and household detergent exposures in an emergency service...  2012
  25  A case which oxygen is contrendicated: Paraquat intoxication...  2012
  26  Little Old Lady s Hernia: Obturator Hernia...  2011
  27  Lithium poisoning: Is the lithium level a guide?...  2011
  28  Associations Between Air Pollution and Emergency Department Visits For İschemic Stroke, Respiratory...  2010
  29  A potential pitfall in the diagnosis of renal colic: renal infarction...  2009
  30  Acil Serviste Yeni Belirteçler...  2009
  31  Sedative hypnotic medication exposures and poisonings in Izmir, Turkey....  2008
  32  Organofosfat ve karbamat içeren insektisid zehirlenmelerinde serum asetilkolinesteraz düzeyleri il...  2008
  33  Akut miyokard infarktüsünün eşlik ettigi organofosfat zehirlenmesi...  2006
  34  Genç ve yaşlı nüfusun acil yaklaşım farklılıkları...  2006
  35  Acil Servise Başvuran Hipertansif Olguların Yakın Dönem İzlem ve Analizi...  2006
  36  A National Survey Of Turkish Emergency Physicians Perspectives Regarding Family Witnessed Cardiopulm...  2005
  37  Acil tıpta amputasyon ve ezilmiş ekstremite olgusuna yaklaşım...  2003
  38  Acil serviste supraventriküler taşikardilere yaklaşım: tanısal özellikler...  2003
 • NO AD TARİH
  1  Spontaneous Splenic Rupture... 22/11/2017 - 25/11/2017
  2  Acil Serviste Ağır Sepsis ve Septik Şok Hastalarında İskemi Modifiye Albumin'in Prognostik Değ... 22/11/2017 - 25/11/2017
  3  Gastrointestinal Sistem Kanamalarında Kontrast Madde Ekstravazasyonu... 10/11/2016 - 13/11/2016
  4  Procalcitonin levels, which are measured in emergency department, relation with etiology and short-t... 10/11/2016 - 13/11/2016
  5  Acil servise lateral malleol travması ile başvuran hastalarda ultrasonografinin sensitivite ve spe... 10/11/2016 - 13/11/2016
  6  Utility of Chest Computed Tomography After a Chest Radiograph in Patients Presenting to the Emergen... 10/10/2016 - 13/10/2016
  7  Antipsychotic exposure in an emergency service... 26/06/2016 - 30/06/2016
  8  HAREKETLİ VE HAREKETSİZ AMBULANS SİMÜLASYONUNDA HAVAYOLU ARAÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI... 26/10/2015 - 29/10/2015
  9  Türkiye Acil Servislerinde Şiddet- anket çalışmasının ön raporu-... 26/10/2015 - 29/10/2015
  10  ZOR HAVAYOLU SİMÜLASYONUNDA MCGRATH® X-BLADE, C-MAC® D-BLADE VE MCCOY LARİNGOSKOPUN MACHİNTOSH... 26/10/2015 - 29/10/2015
  11  DEÜTF Acil Servisine Başvuran Ateşli Silah Yaralanması Olgularının Medikolegal Değerlendirilm... 23/04/2014 - 26/04/2014
  12  İnferior Miyokard İnfarktüsü?nü taklit eden Sekonder peritonit... 02/11/2013 - 06/11/2013
  13  Juguler ven trombozu ve Pulmoner emboli... 02/11/2013 - 06/11/2013
  14  Arrest olan massif pulmoner emboli hastasının trombolitik tedavi için kontrendikasyonu var mıdı... 02/11/2013 - 06/11/2013
  15  Acil serviste kan gazı alımında heparinlenmiş insülin enjektörü ile koruma kapaklı kan gazı... 02/11/2013 - 06/11/2013
  16  Künt travmaya bağlı özefagus yaralanması; bir olgu sunumu ve olası tanısal tetkiklerin değer... 02/11/2013 - 06/11/2013
  17  Acil serviste korkulu rüya: Kristalize insüline karşı anaflaksi gelişen diabetik ketoasidoz has... 02/10/2013 - 06/10/2013
  18  Acil servise konvulzif nöbet ile başvuran hastalarda iskemi modifiye albuminin tanısal değeri... 02/10/2013 - 06/10/2013
  19  A retrospective study of patints who were admitted to emergency department with elevated blood digox... 19/09/2012 - 22/09/2012
  20  Emergency department visits caused by adverse drug events... 19/09/2012 - 22/09/2012
  21  Acil servisi senkop şikayeti ile başvuran hastaların çeşitli risk skorları ile karşılaştır... 19/09/2012 - 22/09/2012
  22  Acil serviste gastrointestinal kanamali hastalarin izleminde yatak başi girişimsel olmayan seri he... 19/09/2012 - 22/09/2012
  23  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Yeni Eğitim Programında Multisistem Bloğu Deneyimi.... 02/05/2012 - 05/05/2012
  24  Emergency Department visits caused by adverse drug reactions: Result of a Turkish University Hospita... 25/10/2011 - 28/10/2011
  25  İntravenöz Kontrast Madde Uygulanan Ratlarda Bolus İzotonik Sodyum Klorür Sıvı Uygulamasının... 13/10/2011 - 16/10/2011
  26  Çoklu Travma Hastasına Yaklaşım? Konusunda Klasik Sunum Dersi İle Video Destekli Sunum Dersin... 13/10/2011 - 16/10/2011
  27  Caustic and household detergent exposures in an emergency service... 23/05/2011 - 27/05/2011
  28  A case report of fatal post renal failure after bladder hematoma induced by enoxaparin... 28/10/2010 - 31/10/2010
  29  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Erişkin Acil Servisi Triyaj Skalasının oluşturulması ve uy... 28/10/2010 - 31/10/2010
  30  Little old lady's hernia... 28/10/2010 - 31/10/2010
  31  A case which oxygen is contrendicated: Paraquat intoxication.... 28/10/2010 - 31/10/2010
  32  Koruma kapaklı kan gazı enjektörlerinin klinikte kullanılabilirliği... 24/09/2010 - 24/09/2010
  33  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine başvuran kostik madde maruziyetlerinin re... 04/11/2009 - 07/11/2009
  34  Zor Tanı: Akut Epiploik Appendisit... 29/10/2009 - 01/11/2009
  35  Duş almak hipotermi nedeni midir?... 29/10/2009 - 01/11/2009
  36  Travmatik Olmayan Bel Ağrısı Nedeniyle Acil Servise Başvuran Metastatik Vertebral Tümör Olgusu... 29/10/2009 - 01/11/2009
  37  Acil serviste yatak başı H-FABP kardiyak izlemi 3 saate indirebilir mi?... 29/10/2009 - 01/11/2009
  38  Basit Travmaya Bağlı Kırık Olmaksızın Bilateral Anterior Omuz Çıkığı... 29/10/2009 - 01/11/2009
  39  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine başvuran lityum zehirlenmelerinin değerl... 30/05/2009 - 01/06/2009
  40  Acil Serviste Renal Kolik Tuzağı: Renal İnfarkt, İki Olgu.... 05/11/2008 - 09/11/2008
  41  Ege Bölgesinde yedi ildeki 100 hastanede ST elevasyonlu miyokard infarktüsü tedavi yaklaşımlar... 05/11/2008 - 09/11/2008
  42  The value of serum acetylcholinesterase level for clinical course and mortality in patients with org... 15/09/2008 - 18/09/2008
  43  Organofosfat ve Karbamat İçeren İnsektisid Zehirlenmelerinde Serum Asetilkolinesteraz Düzeyleri ... 08/05/2008 - 11/05/2008
  44  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine başvuran sedatif-hipnotik ilaç alımlar... 24/10/2007 - 27/10/2007
  45  Genç ve yaşlı nüfusun acil yaklaşım farklılıkları... 06/09/2006 - 09/09/2006
  46  Hemodiyaliz Tedavisi Altındaki Kby Hastasında Non Travmatik Renal Hematom... 06/09/2006 - 09/09/2006
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Baş Ağrısında Acil Tanı ve Tedavi Acil Tıp ve Ağrı...  2012
  2  Bölüm 263, Ekstremitelerin Penetran Travması Tintinalli Acil Tıp Kapsamlı Bir Çalışma Kılavuzu...  2012
  3  Bölüm 272, Bacak Yaralanmaları Tintinalli Acil Tıp Kapsamlı Bir Çalışma Kılavuzu...  2012
  4  Çevresel aciller APLS...  2010
  5  Yılan sokmaları Tüm Yönleriyle Acil Tıp...  2010
  6  Akrep sokmaları Tüm Yönleriyle Acil Tıp...  2010
  7  Boğulma ve boğulayazma Tüm Yönleriyle Acil Tıp...  2010
  8  Arı sokmaları Tüm Yönleriyle Acil Tıp...  2010
  9  Bölüm 2:Travmalı Hastada Havayolu Yönetimi Kanıta Dayalı Acil Travma Yönetimi Kurs kitabı...  2008
  10  Bölüm 18: Geriatrik Travma Hastasının Yönetimi Kanıta Dayalı Acil Travma Yönetimi Kurs kitabı...  2008
 • NO AD TARIH
  1  Acil serviste ağır sepsis ve septik şok tanısı alan erişkin hastalarda İskemi modifiye albumin (İMA) değerlerinin prognostik etkisi...  1/2014 - 1/2016
  2  Çoklu Travma Hastasına Yaklaşım Konusunda Klasik Sunum Dersi İle Video Destekli Sunum Dersinin Eğitim Etkinliğinin Karşılaştırılması...  3/2011 - 11/2011
  3  Deneysel Hayvan Modelinde İntravenöz Kontrast Madde Verilen Ratlarda Bolus İzotonik Sodyum Klorür Sıvı Uygulamasının Kontrast Nefropatisini Önlemedeki Etkinliği...  1/2011 - 1/2011
  4  Acil Tıp Uzmanlığı ve Malpaktis...  7/2010 - 10/2011
  5  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine Başvuran Hastalarda Advers İlaç Reaksiyonu Sıklığının Saptanması...  1/2010 - 1/2010
  6  Acil Servisimize Başvuran Akut Atriyal Fibrilasyon'lu Olgularda Tercih Edilen Tedavi Yöntemlerinin ve Ritim Kontrolü Sağlamadaki Etkinliklerinin Değerlendirilmesi...  1/2009 - 1/2010
  7  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi Triyaj Skalası'nın Oluşturulması Ve Uygulanabilirliliğinin Değerlendirilmesi...  6/2009 - 6/2009
  8  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine Başvuran Kostik Madde Maruziyetlerinin Retrospektif Değerlendirilmesi...  5/2009 - 5/2009
  9  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine Başvuran Lityum Zehirlenmelerinin Değerlendirilmesi...  5/2009 - 5/2009
  10  Akut Koroner Sendromun Erken Dönem Tanısında Kalp Tipi Yağ Asidi Bağlayıcı Proteinin (H-FABP) Teşhisteki Değeri...  1/2008 - 1/2009
  11  Acil Servis Kalabalığını Azaltmada Yeni Bir model: Dokuz Eylül Blokaj Sistemi...  8/2008 - 12/2008
  12  Organofosfat ve Karbamat İçeren İnsektisid Zehirlenmelerinde Serum Asetilkolinesteraz Düzeyleri ile Klinik Seyir ve Mortalite Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmes...  1/2007 - 1/2008
  13  Ege bölgesinde yedi ildeki 100 hastanede ST elevasyonlu miyokard enfarktüsü tedavi yaklaşımları...  6/2007 - 5/2008
  14  Sedatif Hipnotik ilaç alımları: 12 yıllık analiz...  4/2005 - 4/2006
 • NO AD YIL
  1  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi IV. ÖÇM sempozyumu? en iyi 2. Poster ödülü....  2010
  2  IX. Türkiye Acil Tıp Kongresi, en iyi poster bildiri ikincilik ödülü...  2013
  3  IX. Türkiye Acil Tıp Kongresi, en iyi sözlü bildiri ikincilik ödülü...  2013
  4  IX. Türkiye Acil Tıp Kongresi, en iyi sözlü bildiri üçüncülük ödülü...  2013
  5  Fellow of emergency medicine association of tURKEY...  2017
 • NO Görev
  1 Akademik Acil Tıp ve Afet Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Aralık 2009- Aralık 2012