En

DR.ÖĞR.ÜYESİ. BARIŞ KULEYİN DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DENİZCİLİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Güverte Bölümü  2000
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı  2005
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı  2013
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi  2014
 • NO AD YIL
  1  Gemiadamlarının Özel Deniz Güvenlik Şirketi Algıları Üzerine Bir Çalışma: Türkiye Perspe...  2017
  2  Kruvaziyer Gemilerinden Kaynaklanan Sera Gazı Salımı İncelenmesi: Kuşadası Limanı Örneği...  2016
  3  KALKINMA PLANLARI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE'NİN DENİZ TURİZMİ STRATEJİLERİNİN TARİHSEL GELİ...  2016
  4  Kılavuz Kaptanların Yorgunluk Yönetimi Üzerine Bir Araştırma: Türkiye Perspektifi...  2016
  5  Çanakkale Boğazında 2004-2014 Yılları Arasında Gerçekleşen Deniz Kazalarının Analizi ve Ka...  2015
  6  Gemiadamlarının Sağlık ve Emniyet Koşullarının Değerlendirilmesi: D.E.Ü. Denizcilik Fakült...  2014
  7  İlk Kez "Seyir" Dersine Giren Öğrencilerin Derse Yönelik Algıları Üzerine Bir Değerlendirme:...  2013
  8  Liman Çalışanlarının Mesleki Tükenmişlik Seviyelerinin İncelenmesi: Bir Liman Uygulaması...  2013
  9  The Perceptions of Responsible Turkish Officers for Infirmary of Their Problem Solving Abilities...  2013
  10  Ham Petrolün Dünya Pazarlarına Ulaştırılmasında Ceyhan Terminali'nin Rolü...  2011
  11  Limanlarda Gemi Kaynaklı Çevresel Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi: Aliağa Limanı Uygulaması...  2007
 • NO AD TARİH
  1  DENİZ (PETROL) KİRLİLİĞİNE KARŞI ACİL MÜDAHALE MERKEZİ YER SEÇİMİNDE ÇİZGE TEORİSİ ... 18/05/2017 - 20/05/2017
  2  Evaluation of Green Performance Indicators? Priority Perception in Terms of Sustainable Port Concept... 08/12/2016 - 09/12/2016
  3  A Content Analysis of the Academic Studies Related to Risk Analysis in Maritime Industry... 24/10/2016 - 25/10/2016
  4  A Literature Review on Green Port-Related Studies... 24/10/2016 - 25/10/2016
  5  Ceride-i Bahriye Gazetesi'nin Türk Denizcilik Tarihindeki Yeri, Şekil ve İçerik Özellikleri(189... 27/05/2016 - 28/05/2016
  6  Limanların Yaptıkları Güvenlik Yatırımlarının Etkinliğinin Ölçülmesi: Bulanık Mantık M... 21/03/2016 - 24/03/2016
  7  Kruvaziyer Gemilerinden Kaynaklanan Sera Gazı Salımı İncelenmesi: Kuşadası Limanı Örneği... 26/02/2016 - 27/02/2016
  8  Kalkınma Planları Çerçevesinde Türkiye'nin Deniz Turizmi Stratejilerinin Tarihsel Gelişimi... 26/02/2016 - 27/02/2016
  9  Liman Güvenliği İle İlgili Araştırmalarda Eğilimler: Bir İçerik Analizi... 05/11/2015 - 06/11/2015
  10  KILAVUZ KAPTANLARIN YORGUNLUK YÖNETİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: TÜRKİYE PERSPEKTİFİ... 23/10/2015 - 23/10/2015
  11  Denizyolu Enerji Taşımacılığında Yaşanan Silahlı Soygun ve Deniz Haydutluğu Saldırının A... 28/05/2015 - 30/05/2015
  12  Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Eğitiminde Açık Deniz Stajlarında Karşılaşılan So... 27/05/2015 - 29/05/2015
  13  Uluslararası Enerji Arz Güvenliği Jeopolitiğinde Yaşanan Güncel Stratejik Gelişmelerin Enerji... 29/04/2015 - 29/04/2015
  14  Özel Deniz Güvenlik Şirketleri... 29/04/2015 - 29/04/2015
  15  Gemi Adamlarının Sağlık ve Emniyet Koşullarının Değerlendirilmesi: D.E.Ü. Denizcilik Fakül... 11/11/2013 - 11/11/2013
  16  İLK KEZ "SEYİR" DERSİNE GİREN ÖĞRENCİLERİN DERSE YÖNELİK ALGILARI ÜZERİNE BİR DEĞERLEN... 11/11/2013 - 11/11/2013
  17  Liman Çalışanlarının Mesleki Tükenmişlik Seviyelerinin İncelenmesi: Bir Liman Uygulaması... 01/11/2013 - 02/11/2013
  18  Ceyhan Terminali Aracılığıyla Taşınan Ham petrolün Dünya Pazarlarına Ulaştırılması: Bu ... 07/04/2011 - 08/04/2011
  19  Crude Oil Exports Through the Bakû-Tbilisi-Ceyhan (BTC) and Kirkuk-Ceyhan Crude Oil Pipeline and th... 24/11/2010 - 26/11/2010
  20  Crude Oil Exports Through the Bakû-Tbilisi-Ceyhan (BTC) Crude Oil Pipeline and the Role of Turkish ... 22/10/2009 - 24/10/2009
  21  How to Motivate Oceangoing Officers - What do the Cadets Demand?... 07/10/2009 - 10/10/2009
 • NO AD YIL
  1  Türk Limancılık Sektörü Raporu 2013...  2013
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Analyzing the Perceptions of Students Who Take the Navigation Course for the first time: The Case of Dokuz Eylul University Maritime Faculty STCW, MARITIME EDUCATION AND TRAINING (MET), HUMAN RESOURCES AND CREW MANNING, MARITIME POLICY, LOGI...  2013
 • NO AD TARIH
  1  Liman Tesislerinin Güvenlik Seviyesinin Nicel Olarak Belirlenebilmesi için Kılavuz Oluşturma...  1/2017 - /
  2  Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ulastırma Sektorü, TÜSIAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)...  1/2006 - 2/2007
 • NO Görev
  1 Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2015-Devam ediyor
  2 Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Kasım 2015-Devam ediyor