En

PROF.DR. VİLDAN MEVSİM TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1990
  Tıpta Uzmanlık  Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı  1998
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2005
  Doçent  Tıp Fakültesi Aile Hekimliği  2009
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2014
 • NO AD YIL
  1  The Ordering of Smokers' Toothpaste Choice Criteria with Fuzzy Model...  2019
  2  Attention to biotinidase deficiency in children! A case report...  2018
  3  Between Quality Assurance and Improvement: 25 Years of EQuiP Service (1991-2016)...  2018
  4  Self-care for common colds: A European multicenter survey on the role of subjective discomfort and k...  2018
  5  Development of clinical risk assessment tool for osteoporosis (OSTEORISKAPP) using syndromic approac...  2018
  6  A mobile and web-based clinical decision support and monitoring system for diabetes mellitus patient...  2017
  7  Attention to Diabetes in Children! Diabetic Ketoacidosis: A Case Report...  2017
  8  Birinci Basamakta Depresyon Tanı ve Ayırıcı Tanısı...  2017
  9  Paternal Postpartum Depresyon...  2017
  10  Self-Care for Common Colds by Primary Care Patients: A European Multicenter Survey on the Prevalence...  2016
  11  Tıp Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımının Uyku Kalitesine Etkisi...  2015
  12  Self-Care Practices for Common Colds by Primary Care Patients: Study Protocol of a European Multicen...  2015
  13  Which family physician should I choose? The analytic hierarchy process approach for ranking of crite...  2015
  14  Mouth and Eye Dryness After Use of Sildenafil: A Case Report...  2015
  15  Kronik bel ağrısı olan hastalara aile hekimliği yaklaşımı: Ne kadar etkili?...  2015
  16  Vulvovajinal kandidiyazis tanısına sendromik yaklaşım...  2014
  17  The perspective of peer educators: What are their experiences, feelings, and thoughts?...  2012
  18  Aile hekimliği çekirdek yeterlilikleri hastaların beklentileri ile uyuşmakta mıdır?...  2012
  19  Hemofilus influenza Tip B Aşısı...  2011
  20  Kronik İdiyopatik bel ağrısına yaklaşım...  2010
  21  Dermatolojik Hastalıkların Epidemiyolojisi, Hastalık Yükü ve Birinci Basamaktaki Yeri...  2010
  22  Is the use of videotape recording superior to verbal feedback alone in the teaching of clinical skil...  2009
  23  Young people benefit from comprehensive education on reproductive health...  2009
  24  Use of Portfolios in Undergraduate Medical Training: First Meeting With a Patient...  2009
  25  What was retained? The Assessment of the Training for the Peer Trainers' Course on Short and Long Te...  2008
  26  What Do People Believe? Some Clues for Healh Culture...  2007
  27  Tıp Eğitimi Son Sınıf Öğrencilerinin Gelecek Meslek Yaşamları ile İlgili Yaşadıkları Ank...  2007
  28  What patients think about promotional activities of pharmaceutical companies in Turkey...  2006
  29  Birinci basamak hekimleri nitelikli hekim özellikleri konusunda ne düşünüyorlar: bir alan araş...  2005
  30  Birinci basamak sağlık hizmeti çalışanları sigara ve kanser riski konusunda ne biliyor ve ne y...  2005
  31  Dokuz eylül üniversitesi tıp fakültesi uzmanlık öğrencilerinin üreme sağlığı konusunda b...  2004
  32  Health personall perceptions about emergency contraception in primary health-care centers...  2003
  33  Kliniğe giriş uygulamalarında yeni bir yöntem: akran eğitimi....  2003
  34  1991-1995 yılları arasında İzmir ve Bornova'da görülen bazı bildirimi zorunlu bulaşıcı has...  1999
  35  Pasif İçicilik ve çocuk sağlığı...  1999
  36  Pasif içicilik ve sağlığa zararları...  1996
  37  Learning health management through innotiative methods...  1994
  38  Hastalık ve Rahatsızlığa Yaklaşım...  1993
  39  İzmir Bornova Merkez Sağlık Ocağı Bölgesindeki Liselerde Okuyan 14-19 yaş Grubu Gençlerin AI...  1993
  40  Bornova Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesinde Ulusal Aşı Günleri Polio Uygulamaları 1995, 199...  1990
 • NO AD TARİH
  1  Kalp Seslerinin Bulanık Filtrelenmesi... 12/06/2019 - 14/06/2019
  2  Dokuz Eylül Üniversitesine Bağlı Eğitim Aile Sağlığı Merkezlerinde Yaşamın İlk Yılında... 13/04/2019 - 13/04/2019
  3  Diyabet Hastalarının Evde Kan Glikoz Takibinde Kullandıkları Glukometrelerin Doğru Ölçüm Per... 11/04/2019 - 13/04/2019
  4  Erişkin Bireylerin Kronotipleri Ile Kan Basıncı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi... 11/04/2019 - 13/04/2019
  5  Türkiye'de Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Veren Aile Hekimlerinin Depresyon İle İlgili Tutumlar... 17/11/2018 - 17/11/2018
  6  Masa Başı Çalışan Bireylerin Fiziksel Aktivite Düzeyleri Sağlık İnanç Modeline Dayalı Bir... 15/11/2018 - 17/11/2018
  7  Diabetes Mellitusu Olan Hastalarin İlaç Tercihini Etkileyen Faktörlerin ve Önem Düzeylerinin Sa... 15/11/2018 - 17/11/2018
  8  Birinci basamağa başvuran hastalarda yaygın anksiyete bozukluğu görülme sıklığı ve tedavi ... 15/11/2018 - 17/11/2018
  9  The Uses and Opinions of Smokers Regarding Electronic Cigarettes in Primary Care: Cross-Sectional St... 04/10/2018 - 07/10/2018
  10  Outcomes of University Hospital Outpatient Smoking Cessation Clinic in İzmir... 04/10/2018 - 06/10/2018
  11  The status of smoking cessation according to anxiety, depression and addiction level of patients... 04/10/2018 - 06/10/2018
  12  Relationship between Women's Attitude of Family Planning and Parity in Primary Care... 04/10/2018 - 07/10/2018
  13  Developing Primary Care Patients Aspects for Shared Decision Making Questionnaire?... 04/10/2018 - 07/10/2018
  14  The Association of Nicotine Dependence With Depression and Anxiety... 04/10/2018 - 07/10/2018
  15  The ordering of smokers' criteria in choosing toothpaste with fuzzy dematel model... 03/10/2018 - 06/10/2018
  16  Bulanık Dematel Modeli ile Sigara Kullanan Kişilerin Diş Macunu Seçim Kriterlerinin Sıralanmas... 26/06/2018 - 29/06/2018
  17  Primary health care needs of university students... 24/05/2018 - 27/05/2018
  18  Lifestyle Change Treatment with Cloud Based Mobile Tracking Application: VITAE... 11/05/2018 - 13/05/2018
  19  The COCO project Systematic reflection of an international research collaboration with 23 university... 10/05/2018 - 13/05/2018
  20  Paternal Postpartum Depression In Turkish Fathers... 10/05/2018 - 13/05/2018
  21  Ülseratif Koliti Olan Hasta Nasıl Sigara Bırakabilir Olgu Sunumu... 12/04/2018 - 15/04/2018
  22  Tıp Fakültesi Preklinik Öğrencilerinde Fazla Kilolu ve Obez Olmanın Suçluluk ve Utanç Üzerin... 12/04/2018 - 15/04/2018
  23  Sigara İçen Bireylerde Gündüz Uykululuk Düzeyinin Saptanması... 12/04/2018 - 15/04/2018
  24  Büyük Maden Kazası Sonrası İşçilerde Uzun Dönemde Posttravmatik Stres Bozukluğu... 12/04/2018 - 15/04/2018
  25  İzmir İlindeki Aile Hekimlerinin Alerjik Hastalıkları Tanıma ve Yönetmedeki Bilgi Düzeylerini... 12/04/2018 - 15/04/2018
  26  Dokuz Eylül Üniversitesi Gaziemir 10 Nolu Eğitim Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Hastaların... 12/04/2018 - 15/04/2018
  27  Yerel Yönetimlerde Yaşlılara Yönelik Sosyal Hizmetler; Tele-Sağlık ve Tele-Bakım Hizmeti Örn... 12/04/2018 - 15/04/2018
  28  Birinci Basamakta Sağlık Hizmeti Alan Hastaların Ortak Karar verme Sürecindeki Beklentilerine İ... 12/04/2018 - 15/04/2018
  29  Aile Sağlığı Merkezine Başvuran 18 Yaş Üstü Bireylerde Obezite ile Yapay Tatlandırıcı İl... 12/04/2018 - 15/04/2018
  30  Postpartum dönemde annelerin aldığı sosyal destek ile depresyon arasındaki ilişkinin saptanmas... 12/04/2018 - 15/04/2018
  31  Dokuz Eylül Üniversitesi 10 No'lu Gaziemir Eğitim ASM'de Kayıtlı 15-49 Yaş Arası Evli Kadınl... 12/04/2018 - 15/04/2018
  32  Development of Clinical Risk Assessment Tool of Osteoporosis (OSTEORISKAPP) Using Syndromic Approach... 23/03/2018 - 24/03/2018
  33  Kronik Obtrüktif Akciğer Hastalığı Tanılı Hastaların Tedavi ve İzlemlerinin KOAH Birleşik ... 11/11/2017 - 12/11/2017
  34  Birinci Basamaktan Sağlık Hizmeti Alan Hastaların Ortak Karar Verme Sürecindeki Beklentilerinin ... 09/11/2017 - 12/11/2017
  35  Spor Yapan Kişilerin Sporcu Besin Destekleri Kullanma Durumları ve Buna Etkileyen Faktörler... 09/11/2017 - 12/11/2017
  36  Proton Pompa İnhibitörü Kullanımının Düşük Kemik Mineral Yoğunluğu Oluşmasına Etkisi... 09/11/2017 - 12/11/2017
  37  Birinci Basamak Hekimlerinin Otizm Spektrum Bozukluğu ile İlgili Bilgi Tutum ve Davranış Düzeyl... 09/11/2017 - 12/11/2017
  38  Immunglobilin E İlişkisiz Allerjisi Olanlarda Tarama Endeksi Geliştirilmesi ve Test Edilmesi... 09/11/2017 - 12/11/2017
  39  The relationship between circadian preferences and happiness in medical school students ... 19/10/2017 - 22/10/2017
  40  Self-care for common colds among patients with chronic conditions: predictors for higher use of self... 19/10/2017 - 22/10/2017
  41  Yaşam Tarzı Değişikliği Sağlamada Web ve Mobil Tabanlı Klinik Karar Destek Sistemi... 07/04/2017 - 07/04/2017
  42  Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsünde Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinde Sa... 06/04/2017 - 09/04/2017
  43  1100'de 1!... 06/04/2017 - 09/04/2017
  44  Sigara bırakma polikliniğine başvuran hastaların anksiyete,depresyon ve bağımlılık düzeyine... 12/11/2016 - 13/11/2016
  45  Sigara İçen Kişilerde 'Sigara Bırakma Kararlılık Ölçeği'nin Türkçe Geçerlik Güvenirlik ... 10/11/2016 - 13/11/2016
  46  Edinburgh Postpartum Depresyon Ölçeğinin Erkeklerde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Sonuç... 10/11/2016 - 13/11/2016
  47  Aşerme Yaşantı Ölçeği (Ayö) Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması... 10/11/2016 - 13/11/2016
  48  Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Aile Hekimlerinin Uzaktan Sürekli Tıp Eğitimine... 10/11/2016 - 13/11/2016
  49  İzmir'de Bir Aile Sağlığı Merkezinde Kadınların Serviks Kanseri Taraması Yaptırmama Nedenle... 10/11/2016 - 13/10/2016
  50  İzmir'de Bir Aile Sağlığı Merkezinde 65 Yaş Üstü Bireylerde Ağız Diş Sağlığı Profili... 10/11/2016 - 13/11/2016
  51  Annelerin Emzirme Öz-Yeterliliği ile Eş Desteği Arasındaki İlişkinin Saptanması... 10/11/2016 - 13/11/2016
  52  maternal postpartum depresyonun çocukların erken sosyal-duygusal gelişimlerine etkisi... 10/11/2016 - 13/11/2016
  53  Hipertansiyon ve Diyabet Hastalıkları İçin Mobil ve Web Tabanlı klinik Karar Destek ve Takip Si... 10/11/2016 - 13/11/2016
  54  Değişime Hazır Bulunusluk Anketinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması... 10/10/2016 - 13/10/2016
  55  Electronic Health Records for Smoking Cessation With a Web Based Software... 09/10/2016 - 13/10/2016
  56  Utilization reasons of complementary-alternative medicine (CAM) on patients who have chronic diseas... 15/06/2016 - 18/06/2016
  57  Does internet addiction make us obese? Cross-sectional study in university students... 15/06/2016 - 18/06/2016
  58  The violence of patients with psychiatric disorders against healthcare worker... 15/06/2016 - 18/06/2016
  59  One- year follow up of a smoking cessation program in a clinic of family medicine department in Izm... 15/06/2016 - 18/06/2016
  60  A mobile and web-based clinical decision support and monitoring system for hypertension and diabetes... 15/06/2016 - 18/06/2016
  61  The relationship between sleep quality in patients with chronic diseases and newly diagnosed depres... 15/06/2016 - 18/06/2016
  62  European Study on Self-care for Common Colds: Gender differences in primary care practice samples fr... 20/05/2016 - 24/05/2016
  63  Üniversite Öğrencilerinde İçecek Tüketimi ile Obezite İlişkisi... 07/04/2016 - 10/04/2016
  64  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Sigara Bırakma Polikliniği'ne ... 07/04/2016 - 10/04/2016
  65  Sigara bırakma hastalarının anksiyete depresyon durumları ve kullanılan ilacın sigara bırakma... 07/04/2016 - 10/04/2016
  66  Hipertansiyon hastalarında fiziksel aktivite düzeyi, fiziksel aktivite önündeki engeller ve fizi... 07/04/2016 - 10/04/2016
  67  Self-regulation skills in nicotine addiction: a case report... 22/10/2015 - 25/10/2015
  68  Attention to Diabetes in Children!Diabetic Ketoacidosis: A Case Report... 22/10/2015 - 25/10/2015
  69  Disability, Home Accidents and Family Medicine Role... 22/10/2015 - 25/10/2015
  70  Does work-family conflict cause anxiety and depression in medical residents?... 22/10/2015 - 25/10/2015
  71  Does the sense of possesion of basic professional competences have any effect on occurrence of burno... 22/10/2015 - 25/10/2015
  72  The effects of education about osteoporosis on knowledge and attitudes of high school students... 22/10/2015 - 25/10/2015
  73  Use of hypertension diagnosis and treatment guidelines by family physicians working in primary care ... 22/10/2015 - 25/10/2015
  74  The Knowledge,Attitudes and Behaviors of Postmenopausal Women in Osteoporosis... 22/10/2015 - 25/10/2015
  75  Self-care for common colds across 14 European countries (COCO study): predictors for higher use of s... 17/10/2015 - 20/10/2015
  76  65 Yaş Üstü Bireylerde Erişkin Aşılama Durumu... 01/05/2015 - 05/05/2015
  77  Edinburgh Postpartum Depresyon Ölçeğinin Erkeklerde Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması... 02/04/2015 - 05/04/2015
  78  Birinci Basamak Hekimlerinin Depresyon Hakkındaki Bilgi Tutum ve Davranışları... 02/04/2015 - 05/04/2015
  79  0-4 Yaş Engelli Çocuklarda Ev Kazası Sonucu Yaralanma Prevalansı ve Yaralanma Tipleri... 02/04/2015 - 05/04/2015
  80  Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Kan Basıncı Kontrolünde Ne Kadar Etkili?... 06/11/2014 - 09/11/2014
  81  Hastalar İlaç Kullanımına Nasıl Karar Veriyor?... 06/11/2014 - 09/11/2014
  82  İzmir Merkez İlçelerde 65 Yaş Üstü Bireylerde Erişkin Aşılama Durumu... 06/11/2014 - 09/11/2014
  83  Hamilelik Beyni: Gerçekten Var mı?... 06/11/2014 - 09/11/2014
  84  Hamilelik beyni: Gerçekten var mı?... 06/11/2014 - 09/11/2014
  85  Sağlıklı Çocuk İzleminde Ailelerin Hekim Seçme Kararını Neler Etkiliyor? "Analitik Hiyerarş... 06/11/2014 - 09/11/2014
  86  Tıp Öğrencilerinde Sigara Bırakma Polikliniklerine Davet Ne Kadar Etkili? Bir Müdahale Çalış... 06/11/2014 - 09/11/2014
  87  65 Yaş Üstü Bireylerde Erişkin Bağışıklamasında Hekimin Verdiği Danışmanlığın Etkisi... 06/11/2014 - 09/11/2014
  88  Erkeklerde Postpartum Depresyon Görülmesi ve Etkileyen Faktörler... 06/11/2014 - 09/11/2014
  89  Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Tedavi Uyumu Olmayan Diyabet Hastasının Aile Hekimliği T... 25/10/2014 - 28/10/2014
  90  Pregnancy Brain: Does Really Exist?... 23/10/2014 - 26/10/2014
  91  Pregnancy brain: Does really exist??,... 23/10/2014 - 26/10/2014
  92  How does being target-oriented affect test anxiety on high-school students?... 23/10/2014 - 26/10/2014
  93  Aile Hekimliği Sigara Bırakma Polikliniğine Başvuran Tedavi Uyumu Olmayan Hastanın İzlemi... 24/09/2014 - 28/09/2014
  94  Lise son sınıf öğrencilerinde hedef odaklı olmak sınav kaygısını nasıl etkiliyor?... 23/04/2014 - 27/04/2014
  95  OSTEOPOROZ TANISINA SENDROMİK YAKLAŞIM... 20/03/2014 - 23/03/2014
  96  KEMALPAŞA ARMUTLU BELDESİNDE GEBELERDE TİROİD FONKSİYON TESTLERİNİN SONUÇLARI... 20/03/2014 - 23/03/2014
  97  SAĞLIKLI OLMAYI iŞARET EDİYORUZ.... 20/03/2014 - 23/03/2014
  98  OBEZ HASTALAR NEDEN ZAYIFLAYAMIYOR?... 20/03/2014 - 23/03/2014
  99  DEÜTF kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine başvuran premenapozal kadınların kemik erim... 07/11/2013 - 10/11/2013
  100  Kemalpaşa armutlu beldesinde gebelerde gestasyonel diyabet sıklığı... 07/11/2013 - 10/11/2013
  101  Menopoz dönemindeki kadınlarda; beslenme, egzersiz ve bağımlılıkların osteoporoz üzerine etk... 07/11/2013 - 10/11/2013
  102  Üniversite öğrencilerinde obesite oluşumunda internet bağımlılığının etkisi... 07/11/2013 - 10/11/2013
  103  Lise öğrencilerinde sağlıklı internet kullanımının öğretilmesinde akran eğitiminin etkisi... 07/11/2013 - 10/11/2013
  104  Tıp fakültesi öğrencilerinde internet bağımlılığının uyku kalitesi üzerine etkisi... 07/11/2013 - 10/11/2013
  105  Syndromic Approach to Vulvovaginal Candidiasis in Primary Care... 16/05/2013 - 19/05/2013
  106  The impact of peer education at high school students' internet addiction... 16/05/2013 - 19/05/2013
  107  Syndromic approach to vulvovaginal candidiasis in primary care... 16/05/2013 - 19/05/2013
  108  The effect of internet addiction on sleep quality of preclinical medical students... 16/05/2013 - 19/05/2013
  109  Gender differences in causes to start smoking... 16/05/2013 - 19/05/2013
  110  Türkiye'deki İlk Bakımevi Uygulaması Örneğinde Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yaşlı Sağ... 15/05/2013 - 19/05/2013
  111  Sigara kullanımına başlamaya neden olan etkenlerin cinsiyet açısından farkları... 09/11/2012 - 11/11/2012
  112  Birinci Basamakta Çalışan Aile Hekimlerinin Aile Hekimliği Disiplininin Temel Yeterlilikleri Kon... 08/11/2012 - 11/11/2012
  113  Gebelik Dönemlerinde Kadınların Sigara İçmeye Karşı Tutum ve Davranışları... 08/11/2012 - 11/11/2012
  114  Postpartum depresyonun annnenin aile hayatı ve çocuk yetiştirme tutumu üzerine etkisi... 08/11/2012 - 11/11/2012
  115  Birinci Basamakta Hipertansiyon Tanı ve Tedavisinde JNC 7 Tanı ve Tedavi Kılavuzunun Kullanımı ... 24/05/2012 - 26/05/2012
  116  Birinci basamak aile hekimlerinin hipertansiyon tanı ve tedavi rehberi kullanma durumu ve rehber ku... 13/04/2012 - 15/04/2012
  117  Sildenafil Kullanımı Sonrasında Ağız ve Göz Kuruluğu: Bir Olgu Sunumu... 13/04/2012 - 15/04/2012
  118  Toplumda Hipertansiyon Kontrolünde Yeni Yollar... 13/04/2012 - 15/04/2012
  119  Aile Hekimliği Çekirdek Yeterlilikleri Hastalar İçin de Yeterli mi?... 13/04/2012 - 15/04/2012
  120  Birinci basamakta hipertansiyon tedavisinde kan basıncı regulasyonunda dislipidemi tdavisinin etki... 13/04/2012 - 15/04/2012
  121  Birinci Basmakta Kronik Hastalığı olan Hastalarda Tamamlayıcı-Alternatif Tedavi Kullanımı Ned... 18/11/2011 - 20/11/2011
  122  Birinci Basamakta Vulvovajinal KandidiazisTanısında Sendromik Tanı Kriterlerinin Kullanımı İç... 18/11/2011 - 20/11/2011
  123  Birinci Basamakta Vulvovajinal Kandidiazis Tanısına Sendromik Yaklaşım... 18/11/2011 - 18/11/2011
  124  Hastalarin Aile Hekimi Secim Kriterleri ve Onceliklerinin Belirlenmesine 'Analitik Hiyerarsi Sureci'... 18/05/2011 - 22/05/2011
  125  Educational Vıews and Opinions of MSc and PhD Students About the Molecular Medicine Programme at th... 27/04/2011 - 30/04/2011
  126  Why teens don't start smoking?... 14/10/2010 - 17/10/2010
  127  Logistic Regression Model in Diagnosis of Anemia Disease... 03/06/2010 - 05/06/2010
  128  Certain opinions and attitudes of patients concerning the use of medicines... 04/09/2008 - 07/09/2008
  129  Hizmet Kalitesinin İzlenmesinde "Algılanan Hizmet Kalitesi" Kavramı ve Dokuz Eylül Üniversitesi... 28/05/2008 - 30/05/2008
  130  Yiyecek - İçecek Hizmeti Kalitesinde Beklenti ve Memnuniyetlerin Belirlenmesi: Dokuz Eylül Ünive... 28/05/2008 - 30/05/2008
  131  Education on reproductive health: It works!... 09/05/2008 - 11/05/2008
  132  Evaluation of introduction to clinics practice by third year students of Dokuz Eylul University... 08/05/2008 - 11/05/2008
  133  Is the use of videotape recording superior to verbal feedback alone in the teaching of clinical skil... 08/05/2008 - 11/05/2008
  134  Tıp eğitiminde portfolio kullanımı:DEÜTF öğrencilerinin gerçek hastayla ilk deneyimleri... 06/05/2008 - 09/05/2008
  135  Factors affecting the multiple drug use in elderly... 17/09/2007 - 20/09/2007
  136  Aktif Egitimde Multidispliner Bir Calisma Modulu... 09/06/2007 - 10/06/2007
  137  Evaluation of the trainning of peer trainers in sexual and reproductive health... 19/09/2006 - 22/09/2006
  138  Efficacy of family Physchian's Practice on Weight Loosing Programme... 19/09/2006 - 22/09/2006
  139  Integrative approach to family medicine recidency training programmes in Turkey... 27/08/2006 - 30/08/2006
  140  Leylekten Günümüze Üreme Sağlığı (Modern Stork Legends)... 23/05/2006 - 26/05/2006
  141  Yaşlılarda İlaç Kullanımı ve Etki Eden Faktörlerin Araştırılması... 23/05/2006 - 26/05/2006
  142  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Kliniğe Giriş Uygulamaları: Birinci Basamak D... 23/05/2006 - 26/05/2006
  143  Health Beliefs in Turks Germans and Turks living in Germany... 08/05/2006 - 12/05/2006
  144  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kliniğe Giriş Uygulamalarının Dönem 3 Öğrencileri ... 02/05/2006 - 05/05/2006
  145  A New Method In Clinical Skills Practice: Peer Tutoring. WONCA EUROPE 2005- 11 th Conference of the ... 03/09/2005 - 07/09/2005
  146  Kliniğe giriş uygulamalarında yeni bir yöntem: akran eğitimi... 04/06/2005 - 05/06/2005
  147  Tıp fakültesi klinik beceri eğitimlerinin simüle hasta ve görsel kayıt kullanılarak geliştir... 25/05/2005 - 28/05/2005
  148  What to people believe? Health culture in Turkey.... 13/05/2004 - 16/05/2004
  149  Comparison of trait anxiety and future occupational anxiety of final year medical students.... 13/05/2004 - 16/05/2004
  150  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanlık öğrencilerinin üreme sağlığı konusunda b... 04/05/2004 - 07/05/2004
  151  Birinci basamak hekimleri nitelikli hekim özellikleri konusunda ne düşünüyorlar: bir alan araş... 04/05/2004 - 07/05/2004
  152   What primary care medical staff know and do about cigarette smoking and cancer risk.... 16/10/2003 - 19/10/2003
  153  İzmir Bornova Merkez Sağlık Oceğı Bölgesindeki Liselerde Okuyan 14-19 Yaş Grubu Gençlerin AI... 06/04/1994 - 08/04/1994
 • NO AD YIL
  1  İzmir Valiligi Hizmet Kalitesi Ölçümü: Valilik Birimleri Arasi Karsilastirma...  2008
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Kandidiyazis BİRİNCİ BASAMAKTA ENFEKSİYON HASTALIKLARI...  2015
  2  Fizik Muayene Yöntemleri Kliniğe Giriş Öykü ve Fizik Muayene...  2005
 • NO AD TARIH
  1  İzmir İl Merkezinde 6-60 ay çocuklarda erken sosyal-duygusal gelişim sorunları prevalansı...  9/2018 - /
  2  İZLENEBİLİR"YAŞLI BAKIM" PROJESİ...  11/2018 - /
  3  Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hipertansiyon ve Diyabet Tarama, Tanı, Tedavi, Takip için Klinik Karar Destek Sistemi (1B4T)...  1/2016 - 5/2018
  4  Çeşitli Sağlık Sorunları Tedavisinde Davranış Değişikliği İçin Hizmet Verecek Bir Sağlık İşletmesi Yapılandırması...  6/2016 - 5/2018
  5  Üniversite öğrencilerinde obezite oluşumunda internet bağımlılığının etkisinin saptanması...  12/2013 - 1/2016
  6  Birinci Basamakta Çalışan Aile Hekimlerinde Aile Hekimliği Disiplinin Temel Yeterlikleri Konusundaki Yetkinlikleri ile İlgili Düşüncelerinin Tükenmişlik Sendromu Görülmesine Etkisi...  12/2013 - 12/2014
  7  Aile Hekimi Seçimi Kriterlerinin Belirlenmesi ve AHP Modelinde Uygulanması...  9/2008 - 9/2010
  8  Tıp Fakültesi Klinik Beceri Eğitimlerinin Simüle Hasta ve Görsel Kayıt Kullanılarak Geliştirilmesi...  7/2006 - 8/2008
  9  İdiyopatik kronik bel ağrısı olan hastaların aile hekimliği ilkelerine göre takiplerinin sonuçları...  10/2006 - 1/2008
  10  Leylekten Günümüze Üreme Sağlığı...  12/2005 - 12/2006
  11  İZMİR VALİLİĞİ HALKIN MEMNUNİYET DÜZEYİ ARAŞTIRMASI (HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜMÜ)...  12/2005 - 6/2006
 • NO AD YIL
  1  Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü...  1991
  2  Teşekkür...  1994
  3  Takdirname...  1995
  4  Takdirname...  1997
  5  Takdirname...  1997
  6  Takdirname...  2002
  7  Teşekkür...  2002
  8  Takdirname...  2008
  9  Leading Health Professionals of the World 2007...  2007
  10  TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2018
  11  TÜBİTAK Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı...  2018
  12  Takdirname...  2016
  13  WONCA 2016 Sözlü Bildiri Sunma...  2016
  14  Leaders in Innovation Fellowship...  2017
 • NO Görev
  1 Aile Hekimliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Aralık 2015- Mart 2018
  2 Rektörlük Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Daire Başkanı Vekili, Aralık 2003- Ağustos 2008