En

PROF.DR. VİLDAN MEVSİM TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1990
  Tıpta Uzmanlık  Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı  1998
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2005
  Doçent  Tıp Fakültesi Aile Hekimliği  2009
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2014
 • NO AD YIL
  1  Between Quality Assurance and Improvement: 25 Years of EQuiP Service (1991-2016)...  2018
  2  Self-care for common colds: A European multicenter survey on the role of subjective discomfort and k...  2018
  3  Development of clinical risk assessment tool for osteoporosis (OSTEORISKAPP) using syndromic approac...  2018
  4  A mobile and web-based clinical decision support and monitoring system for diabetes mellitus patient...  2017
  5  Attention to Diabetes in Children! Diabetic Ketoacidosis: A Case Report...  2017
  6  Paternal Postpartum Depresyon...  2017
  7  Birinci Basamakta Depresyon Tanı ve Ayırıcı Tanısı...  2017
  8  Self-Care for Common Colds by Primary Care Patients: A European Multicenter Survey on the Prevalence...  2016
  9  Tıp Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımının Uyku Kalitesine Etkisi...  2015
  10  Self-Care Practices for Common Colds by Primary Care Patients: Study Protocol of a European Multicen...  2015
  11  Which family physician should I choose? The analytic hierarchy process approach for ranking of crite...  2015
  12  Mouth and Eye Dryness After Use of Sildenafil: A Case Report...  2015
  13  Kronik bel ağrısı olan hastalara aile hekimliği yaklaşımı: Ne kadar etkili?...  2015
  14  Vulvovajinal kandidiyazis tanısına sendromik yaklaşım...  2014
  15  The perspective of peer educators: What are their experiences, feelings, and thoughts?...  2012
  16  Aile hekimliği çekirdek yeterlilikleri hastaların beklentileri ile uyuşmakta mıdır?...  2012
  17  Hemofilus influenza Tip B Aşısı...  2011
  18  Kronik İdiyopatik bel ağrısına yaklaşım...  2010
  19  Dermatolojik Hastalıkların Epidemiyolojisi, Hastalık Yükü ve Birinci Basamaktaki Yeri...  2010
  20  Is the use of videotape recording superior to verbal feedback alone in the teaching of clinical skil...  2009
  21  Young people benefit from comprehensive education on reproductive health...  2009
  22  Use of Portfolios in Undergraduate Medical Training: First Meeting With a Patient...  2009
  23  What was retained? The Assessment of the Training for the Peer Trainers' Course on Short and Long Te...  2008
  24  What Do People Believe? Some Clues for Healh Culture...  2007
  25  Tıp Eğitimi Son Sınıf Öğrencilerinin Gelecek Meslek Yaşamları ile İlgili Yaşadıkları Ank...  2007
  26  What patients think about promotional activities of pharmaceutical companies in Turkey...  2006
  27  Birinci basamak hekimleri nitelikli hekim özellikleri konusunda ne düşünüyorlar: bir alan araş...  2005
  28  Birinci basamak sağlık hizmeti çalışanları sigara ve kanser riski konusunda ne biliyor ve ne y...  2005
  29  Dokuz eylül üniversitesi tıp fakültesi uzmanlık öğrencilerinin üreme sağlığı konusunda b...  2004
  30  Health personall perceptions about emergency contraception in primary health-care centers...  2003
  31  Kliniğe giriş uygulamalarında yeni bir yöntem: akran eğitimi....  2003
  32  1991-1995 yılları arasında İzmir ve Bornova'da görülen bazı bildirimi zorunlu bulaşıcı has...  1999
  33  Pasif İçicilik ve çocuk sağlığı...  1999
  34  Pasif içicilik ve sağlığa zararları...  1996
  35  Learning health management through innotiative methods...  1994
  36  Hastalık ve Rahatsızlığa Yaklaşım...  1993
  37  İzmir Bornova Merkez Sağlık Ocağı Bölgesindeki Liselerde Okuyan 14-19 yaş Grubu Gençlerin AI...  1993
  38  Bornova Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesinde Ulusal Aşı Günleri Polio Uygulamaları 1995, 199...  1990
 • NO AD TARİH
  1  Bulanık Dematel Modeli ile Sigara Kullanan Kişilerin Diş Macunu Seçim Kriterlerinin Sıralanmas... 26/06/2018 - 29/06/2018
  2  Paternal Postpartum Depression In Turkish Fathers... 10/05/2018 - 13/05/2018
  3  Postpartum dönemde annelerin aldığı sosyal destek ile depresyon arasındaki ilişkinin saptanmas... 12/04/2018 - 15/04/2018
  4  Büyük Maden Kazası Sonrası İşçilerde Uzun Dönemde Posttravmatik Stres Bozukluğu... 12/04/2018 - 15/04/2018
  5  Birinci Basamaktan Sağlık Hizmeti Alan Hastaların Ortak Karar Verme Sürecindeki Beklentilerinin ... 09/11/2017 - 12/11/2017
  6  Immunglobilin E İlişkisiz Allerjisi Olanlarda Tarama Endeksi Geliştirilmesi ve Test Edilmesi... 09/11/2017 - 12/11/2017
  7  Birinci Basamak Hekimlerinin Otizm Spektrum Bozukluğu ile İlgili Bilgi Tutum ve Davranış Düzeyl... 09/11/2017 - 12/11/2017
  8  Spor Yapan Kişilerin Sporcu Besin Destekleri Kullanma Durumları ve Buna Etkileyen Faktörler... 09/11/2017 - 12/11/2017
  9  Proton Pompa İnhibitörü Kullanımının Düşük Kemik Mineral Yoğunluğu Oluşmasına Etkisi... 09/11/2017 - 12/11/2017
  10  The relationship between circadian preferences and happiness in medical school students ... 19/10/2017 - 22/10/2017
  11  Self-care for common colds among patients with chronic conditions: predictors for higher use of self... 19/10/2017 - 22/10/2017
  12  Yaşam Tarzı Değişikliği Sağlamada Web ve Mobil Tabanlı Klinik Karar Destek Sistemi... 07/04/2017 - 07/04/2017
  13  1100'de 1!... 06/04/2017 - 09/04/2017
  14  Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsünde Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinde Sa... 06/04/2017 - 09/04/2017
  15  Sigara bırakma polikliniğine başvuran hastaların anksiyete,depresyon ve bağımlılık düzeyine... 12/11/2016 - 13/11/2016
  16  maternal postpartum depresyonun çocukların erken sosyal-duygusal gelişimlerine etkisi... 10/11/2016 - 13/11/2016
  17  Sigara İçen Kişilerde 'Sigara Bırakma Kararlılık Ölçeği'nin Türkçe Geçerlik Güvenirlik ... 10/11/2016 - 13/11/2016
  18  Hipertansiyon ve Diyabet Hastalıkları İçin Mobil ve Web Tabanlı klinik Karar Destek ve Takip Si... 10/11/2016 - 13/11/2016
  19  Edinburgh Postpartum Depresyon Ölçeğinin Erkeklerde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Sonuç... 10/11/2016 - 13/11/2016
  20  İzmir'de Bir Aile Sağlığı Merkezinde 65 Yaş Üstü Bireylerde Ağız Diş Sağlığı Profili... 10/11/2016 - 13/11/2016
  21  Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Aile Hekimlerinin Uzaktan Sürekli Tıp Eğitimine... 10/11/2016 - 13/11/2016
  22  Annelerin Emzirme Öz-Yeterliliği ile Eş Desteği Arasındaki İlişkinin Saptanması... 10/11/2016 - 13/11/2016
  23  İzmir'de Bir Aile Sağlığı Merkezinde Kadınların Serviks Kanseri Taraması Yaptırmama Nedenle... 10/11/2016 - 13/10/2016
  24  Aşerme Yaşantı Ölçeği (Ayö) Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması... 10/11/2016 - 13/11/2016
  25  Değişime Hazır Bulunusluk Anketinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması... 10/10/2016 - 13/10/2016
  26  Electronic Health Records for Smoking Cessation With a Web Based Software... 09/10/2016 - 13/10/2016
  27  Utilization reasons of complementary-alternative medicine (CAM) on patients who have chronic diseas... 15/06/2016 - 18/06/2016
  28  One- year follow up of a smoking cessation program in a clinic of family medicine department in Izm... 15/06/2016 - 18/06/2016
  29  Does internet addiction make us obese? Cross-sectional study in university students... 15/06/2016 - 18/06/2016
  30  A mobile and web-based clinical decision support and monitoring system for hypertension and diabetes... 15/06/2016 - 18/06/2016
  31  The violence of patients with psychiatric disorders against healthcare worker... 15/06/2016 - 18/06/2016
  32  The relationship between sleep quality in patients with chronic diseases and newly diagnosed depres... 15/06/2016 - 18/06/2016
  33  European Study on Self-care for Common Colds: Gender differences in primary care practice samples fr... 20/05/2016 - 24/05/2016
  34  Sigara bırakma hastalarının anksiyete depresyon durumları ve kullanılan ilacın sigara bırakma... 07/04/2016 - 10/04/2016
  35  Hipertansiyon hastalarında fiziksel aktivite düzeyi, fiziksel aktivite önündeki engeller ve fizi... 07/04/2016 - 10/04/2016
  36  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Sigara Bırakma Polikliniği'ne ... 07/04/2016 - 10/04/2016
  37  Üniversite Öğrencilerinde İçecek Tüketimi ile Obezite İlişkisi... 07/04/2016 - 10/04/2016
  38  Use of hypertension diagnosis and treatment guidelines by family physicians working in primary care ... 22/10/2015 - 25/10/2015
  39  The effects of education about osteoporosis on knowledge and attitudes of high school students... 22/10/2015 - 25/10/2015
  40  Does the sense of possesion of basic professional competences have any effect on occurrence of burno... 22/10/2015 - 25/10/2015
  41  Does work-family conflict cause anxiety and depression in medical residents?... 22/10/2015 - 25/10/2015
  42  Disability, Home Accidents and Family Medicine Role... 22/10/2015 - 25/10/2015
  43  Attention to Diabetes in Children!Diabetic Ketoacidosis: A Case Report... 22/10/2015 - 25/10/2015
  44  Self-regulation skills in nicotine addiction: a case report... 22/10/2015 - 25/10/2015
  45  The Knowledge,Attitudes and Behaviors of Postmenopausal Women in Osteoporosis... 22/10/2015 - 25/10/2015
  46  Self-care for common colds across 14 European countries (COCO study): predictors for higher use of s... 17/10/2015 - 20/10/2015
  47  Edinburgh Postpartum Depresyon Ölçeğinin Erkeklerde Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması... 02/04/2015 - 05/04/2015
  48  0-4 Yaş Engelli Çocuklarda Ev Kazası Sonucu Yaralanma Prevalansı ve Yaralanma Tipleri... 02/04/2015 - 05/04/2015
  49  Birinci Basamak Hekimlerinin Depresyon Hakkındaki Bilgi Tutum ve Davranışları... 02/04/2015 - 05/04/2015
  50  Hamilelik beyni: Gerçekten var mı?... 06/11/2014 - 09/11/2014
  51  İzmir Merkez İlçelerde 65 Yaş Üstü Bireylerde Erişkin Aşılama Durumu... 06/11/2014 - 09/11/2014
  52  Hastalar İlaç Kullanımına Nasıl Karar Veriyor?... 06/11/2014 - 09/11/2014
  53  Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Kan Basıncı Kontrolünde Ne Kadar Etkili?... 06/11/2014 - 09/11/2014
  54  Hamilelik Beyni: Gerçekten Var mı?... 06/11/2014 - 09/11/2014
  55  Erkeklerde Postpartum Depresyon Görülmesi ve Etkileyen Faktörler... 06/11/2014 - 09/11/2014
  56  65 Yaş Üstü Bireylerde Erişkin Bağışıklamasında Hekimin Verdiği Danışmanlığın Etkisi... 06/11/2014 - 09/11/2014
  57  Tıp Öğrencilerinde Sigara Bırakma Polikliniklerine Davet Ne Kadar Etkili? Bir Müdahale Çalış... 06/11/2014 - 09/11/2014
  58  Sağlıklı Çocuk İzleminde Ailelerin Hekim Seçme Kararını Neler Etkiliyor? "Analitik Hiyerarş... 06/11/2014 - 09/11/2014
  59  Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Tedavi Uyumu Olmayan Diyabet Hastasının Aile Hekimliği T... 25/10/2014 - 28/10/2014
  60  How does being target-oriented affect test anxiety on high-school students?... 23/10/2014 - 26/10/2014
  61  Pregnancy Brain: Does Really Exist?... 23/10/2014 - 26/10/2014
  62  Pregnancy brain: Does really exist??,... 23/10/2014 - 26/10/2014
  63  Aile Hekimliği Sigara Bırakma Polikliniğine Başvuran Tedavi Uyumu Olmayan Hastanın İzlemi... 24/09/2014 - 28/09/2014
  64  Lise son sınıf öğrencilerinde hedef odaklı olmak sınav kaygısını nasıl etkiliyor?... 23/04/2014 - 27/04/2014
  65  OSTEOPOROZ TANISINA SENDROMİK YAKLAŞIM... 20/03/2014 - 23/03/2014
  66  KEMALPAŞA ARMUTLU BELDESİNDE GEBELERDE TİROİD FONKSİYON TESTLERİNİN SONUÇLARI... 20/03/2014 - 23/03/2014
  67  SAĞLIKLI OLMAYI iŞARET EDİYORUZ.... 20/03/2014 - 23/03/2014
  68  OBEZ HASTALAR NEDEN ZAYIFLAYAMIYOR?... 20/03/2014 - 23/03/2014
  69  Üniversite öğrencilerinde obesite oluşumunda internet bağımlılığının etkisi... 07/11/2013 - 10/11/2013
  70  Kemalpaşa armutlu beldesinde gebelerde gestasyonel diyabet sıklığı... 07/11/2013 - 10/11/2013
  71  DEÜTF kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine başvuran premenapozal kadınların kemik erim... 07/11/2013 - 10/11/2013
  72  Menopoz dönemindeki kadınlarda; beslenme, egzersiz ve bağımlılıkların osteoporoz üzerine etk... 07/11/2013 - 10/11/2013
  73  Tıp fakültesi öğrencilerinde internet bağımlılığının uyku kalitesi üzerine etkisi... 07/11/2013 - 10/11/2013
  74  Lise öğrencilerinde sağlıklı internet kullanımının öğretilmesinde akran eğitiminin etkisi... 07/11/2013 - 10/11/2013
  75  The effect of internet addiction on sleep quality of preclinical medical students... 16/05/2013 - 19/05/2013
  76  The impact of peer education at high school students' internet addiction... 16/05/2013 - 19/05/2013
  77  Syndromic Approach to Vulvovaginal Candidiasis in Primary Care... 16/05/2013 - 19/05/2013
  78  Syndromic approach to vulvovaginal candidiasis in primary care... 16/05/2013 - 19/05/2013
  79  Gender differences in causes to start smoking... 16/05/2013 - 19/05/2013
  80  Türkiye'deki İlk Bakımevi Uygulaması Örneğinde Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yaşlı Sağ... 15/05/2013 - 19/05/2013
  81  Sigara kullanımına başlamaya neden olan etkenlerin cinsiyet açısından farkları... 09/11/2012 - 11/11/2012
  82  Birinci Basamakta Çalışan Aile Hekimlerinin Aile Hekimliği Disiplininin Temel Yeterlilikleri Kon... 08/11/2012 - 11/11/2012
  83  Postpartum depresyonun annnenin aile hayatı ve çocuk yetiştirme tutumu üzerine etkisi... 08/11/2012 - 11/11/2012
  84  Gebelik Dönemlerinde Kadınların Sigara İçmeye Karşı Tutum ve Davranışları... 08/11/2012 - 11/11/2012
  85  Birinci Basamakta Hipertansiyon Tanı ve Tedavisinde JNC 7 Tanı ve Tedavi Kılavuzunun Kullanımı ... 24/05/2012 - 26/05/2012
  86  Birinci basamakta hipertansiyon tedavisinde kan basıncı regulasyonunda dislipidemi tdavisinin etki... 13/04/2012 - 15/04/2012
  87  Sildenafil Kullanımı Sonrasında Ağız ve Göz Kuruluğu: Bir Olgu Sunumu... 13/04/2012 - 15/04/2012
  88  Aile Hekimliği Çekirdek Yeterlilikleri Hastalar İçin de Yeterli mi?... 13/04/2012 - 15/04/2012
  89  Toplumda Hipertansiyon Kontrolünde Yeni Yollar... 13/04/2012 - 15/04/2012
  90  Birinci Basamakta Vulvovajinal KandidiazisTanısında Sendromik Tanı Kriterlerinin Kullanımı İç... 18/11/2011 - 20/11/2011
  91  Birinci Basamakta Vulvovajinal Kandidiazis Tanısına Sendromik Yaklaşım... 18/11/2011 - 18/11/2011
  92  Birinci Basmakta Kronik Hastalığı olan Hastalarda Tamamlayıcı-Alternatif Tedavi Kullanımı Ned... 18/11/2011 - 20/11/2011
  93  Hastalarin Aile Hekimi Secim Kriterleri ve Onceliklerinin Belirlenmesine 'Analitik Hiyerarsi Sureci'... 18/05/2011 - 22/05/2011
  94  Educational Vıews and Opinions of MSc and PhD Students About the Molecular Medicine Programme at th... 27/04/2011 - 30/04/2011
  95  Logistic Regression Model in Diagnosis of Anemia Disease... 03/06/2010 - 05/06/2010
  96  Certain opinions and attitudes of patients concerning the use of medicines... 04/09/2008 - 07/09/2008
  97  Yiyecek - İçecek Hizmeti Kalitesinde Beklenti ve Memnuniyetlerin Belirlenmesi: Dokuz Eylül Ünive... 28/05/2008 - 30/05/2008
  98  Hizmet Kalitesinin İzlenmesinde "Algılanan Hizmet Kalitesi" Kavramı ve Dokuz Eylül Üniversitesi... 28/05/2008 - 30/05/2008
  99  Education on reproductive health: It works!... 09/05/2008 - 11/05/2008
  100  Evaluation of introduction to clinics practice by third year students of Dokuz Eylul University... 08/05/2008 - 11/05/2008
  101  Is the use of videotape recording superior to verbal feedback alone in the teaching of clinical skil... 08/05/2008 - 11/05/2008
  102  Tıp eğitiminde portfolio kullanımı:DEÜTF öğrencilerinin gerçek hastayla ilk deneyimleri... 06/05/2008 - 09/05/2008
  103  Factors affecting the multiple drug use in elderly... 17/09/2007 - 20/09/2007
  104  Aktif Egitimde Multidispliner Bir Calisma Modulu... 09/06/2007 - 10/06/2007
  105  Efficacy of family Physchian's Practice on Weight Loosing Programme... 19/09/2006 - 22/09/2006
  106  Evaluation of the trainning of peer trainers in sexual and reproductive health... 19/09/2006 - 22/09/2006
  107  Integrative approach to family medicine recidency training programmes in Turkey... 27/08/2006 - 30/08/2006
  108  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Kliniğe Giriş Uygulamaları: Birinci Basamak D... 23/05/2006 - 26/05/2006
  109  Yaşlılarda İlaç Kullanımı ve Etki Eden Faktörlerin Araştırılması... 23/05/2006 - 26/05/2006
  110  Leylekten Günümüze Üreme Sağlığı (Modern Stork Legends)... 23/05/2006 - 26/05/2006
  111  Health Beliefs in Turks Germans and Turks living in Germany... 08/05/2006 - 12/05/2006
  112  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kliniğe Giriş Uygulamalarının Dönem 3 Öğrencileri ... 02/05/2006 - 05/05/2006
  113  A New Method In Clinical Skills Practice: Peer Tutoring. WONCA EUROPE 2005- 11 th Conference of the ... 03/09/2005 - 07/09/2005
  114  Kliniğe giriş uygulamalarında yeni bir yöntem: akran eğitimi... 04/06/2005 - 05/06/2005
  115  Tıp fakültesi klinik beceri eğitimlerinin simüle hasta ve görsel kayıt kullanılarak geliştir... 25/05/2005 - 28/05/2005
  116  What to people believe? Health culture in Turkey.... 13/05/2004 - 16/05/2004
  117  Comparison of trait anxiety and future occupational anxiety of final year medical students.... 13/05/2004 - 16/05/2004
  118  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanlık öğrencilerinin üreme sağlığı konusunda b... 04/05/2004 - 07/05/2004
  119  Birinci basamak hekimleri nitelikli hekim özellikleri konusunda ne düşünüyorlar: bir alan araş... 04/05/2004 - 07/05/2004
  120   What primary care medical staff know and do about cigarette smoking and cancer risk.... 16/10/2003 - 19/10/2003
  121  İzmir Bornova Merkez Sağlık Oceğı Bölgesindeki Liselerde Okuyan 14-19 Yaş Grubu Gençlerin AI... 06/04/1994 - 08/04/1994
 • NO AD YIL
  1  İzmir Valiligi Hizmet Kalitesi Ölçümü: Valilik Birimleri Arasi Karsilastirma...  2008
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Kandidiyazis BİRİNCİ BASAMAKTA ENFEKSİYON HASTALIKLARI...  2015
  2  Fizik Muayene Yöntemleri Kliniğe Giriş Öykü ve Fizik Muayene...  2005
 • NO AD TARIH
  1  Çeşitli Sağlık Sorunları Tedavisinde Davranış Değişikliği İçin Hizmet Verecek Bir Sağlık İşletmesi Yapılandırması...  6/2016 - /
  2  Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hipertansiyon ve Diyabet Tarama, Tanı, Tedavi, Takip için Klinik Karar Destek Sistemi (1B4T)...  1/2016 - /
  3  Birinci Basamakta Çalışan Aile Hekimlerinde Aile Hekimliği Disiplinin Temel Yeterlikleri Konusundaki Yetkinlikleri ile İlgili Düşüncelerinin Tükenmişlik Sendromu Görülmesine Etkisi...  12/2013 - 12/2014
  4  Üniversite öğrencilerinde obezite oluşumunda internet bağımlılığının etkisinin saptanması...  12/2013 - 1/2016
  5  Aile Hekimi Seçimi Kriterlerinin Belirlenmesi ve AHP Modelinde Uygulanması...  9/2008 - 9/2010
  6  Tıp Fakültesi Klinik Beceri Eğitimlerinin Simüle Hasta ve Görsel Kayıt Kullanılarak Geliştirilmesi...  7/2006 - 8/2008
  7  İdiyopatik kronik bel ağrısı olan hastaların aile hekimliği ilkelerine göre takiplerinin sonuçları...  10/2006 - 1/2008
  8  Leylekten Günümüze Üreme Sağlığı...  12/2005 - 12/2006
  9  İZMİR VALİLİĞİ HALKIN MEMNUNİYET DÜZEYİ ARAŞTIRMASI (HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜMÜ)...  12/2005 - 6/2006
 • NO AD YIL
  1  Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü...  1991
  2  Teşekkür...  1994
  3  Takdirname...  1995
  4  Takdirname...  1997
  5  Takdirname...  1997
  6  Takdirname...  2002
  7  Teşekkür...  2002
  8  Takdirname...  2008
  9  Leading Health Professionals of the World 2007...  2007
  10  TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2018
  11  TÜBİTAK Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı...  2018
  12  Takdirname...  2016
  13  WONCA 2016 Sözlü Bildiri Sunma...  2016
  14  Leaders in Innovation Fellowship...  2017
 • NO Görev
  1 Aile Hekimliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Aralık 2015- Mart 2018
  2 Rektörlük Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Daire Başkanı Vekili, Aralık 2003- Ağustos 2008