En

PROF.DR. VİLDAN MEVSİM TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1990
  Tıpta Uzmanlık  Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı  1998
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2005
  Doçent  Tıp Fakültesi Aile Hekimliği  2009
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2014
 • NO AD YIL
  1  Birinci Basamakta Alerjik Hastalıkların Yönetiminde Tanısal Testler...  2020
  2  Anksiyete, Depresyon ve Sigara Bağımlılığı...  2020
  3  Long-term posttraumatic stress disorder in mine workers after a coalmining disaster...  2020
  4  The Ordering of Smokers' Toothpaste Choice Criteria with Fuzzy Model...  2019
  5  The impact of family physicians' thoughts on self-efficacy of family physician's core competencies o...  2019
  6  Attention to biotinidase deficiency in children! A case report...  2018
  7  Between Quality Assurance and Improvement: 25 Years of EQuiP Service (1991-2016)...  2018
  8  Self-care for common colds: A European multicenter survey on the role of subjective discomfort and k...  2018
  9  Development of clinical risk assessment tool for osteoporosis (OSTEORISKAPP) using syndromic approac...  2018
  10  A mobile and web-based clinical decision support and monitoring system for diabetes mellitus patient...  2017
  11  Attention to Diabetes in Children! Diabetic Ketoacidosis: A Case Report...  2017
  12  Birinci Basamakta Depresyon Tanı ve Ayırıcı Tanısı...  2017
  13  Paternal Postpartum Depresyon...  2017
  14  Self-Care for Common Colds by Primary Care Patients: A European Multicenter Survey on the Prevalence...  2016
  15  Tıp Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımının Uyku Kalitesine Etkisi...  2015
  16  Self-Care Practices for Common Colds by Primary Care Patients: Study Protocol of a European Multicen...  2015
  17  Mouth and Eye Dryness After Use of Sildenafil: A Case Report...  2015
  18  Which family physician should I choose? The analytic hierarchy process approach for ranking of crite...  2015
  19  Kronik bel ağrısı olan hastalara aile hekimliği yaklaşımı: Ne kadar etkili?...  2015
  20  Vulvovajinal kandidiyazis tanısına sendromik yaklaşım...  2014
  21  The perspective of peer educators: What are their experiences, feelings, and thoughts?...  2012
  22  Aile hekimliği çekirdek yeterlilikleri hastaların beklentileri ile uyuşmakta mıdır?...  2012
  23  Hemofilus influenza Tip B Aşısı...  2011
  24  Kronik İdiyopatik bel ağrısına yaklaşım...  2010
  25  Dermatolojik Hastalıkların Epidemiyolojisi, Hastalık Yükü ve Birinci Basamaktaki Yeri...  2010
  26  Is the use of videotape recording superior to verbal feedback alone in the teaching of clinical skil...  2009
  27  Young people benefit from comprehensive education on reproductive health...  2009
  28  Use of Portfolios in Undergraduate Medical Training: First Meeting With a Patient...  2009
  29  What was retained? The Assessment of the Training for the Peer Trainers' Course on Short and Long Te...  2008
  30  What Do People Believe? Some Clues for Healh Culture...  2007
  31  Tıp Eğitimi Son Sınıf Öğrencilerinin Gelecek Meslek Yaşamları ile İlgili Yaşadıkları Ank...  2007
  32  What patients think about promotional activities of pharmaceutical companies in Turkey...  2006
  33  Birinci basamak hekimleri nitelikli hekim özellikleri konusunda ne düşünüyorlar: bir alan araş...  2005
  34  Birinci basamak sağlık hizmeti çalışanları sigara ve kanser riski konusunda ne biliyor ve ne y...  2005
  35  Dokuz eylül üniversitesi tıp fakültesi uzmanlık öğrencilerinin üreme sağlığı konusunda b...  2004
  36  Health personall perceptions about emergency contraception in primary health-care centers...  2003
  37  Kliniğe giriş uygulamalarında yeni bir yöntem: akran eğitimi....  2003
  38  1991-1995 yılları arasında İzmir ve Bornova'da görülen bazı bildirimi zorunlu bulaşıcı has...  1999
  39  Pasif İçicilik ve çocuk sağlığı...  1999
  40  Pasif içicilik ve sağlığa zararları...  1996
  41  Learning health management through innotiative methods...  1994
  42  Hastalık ve Rahatsızlığa Yaklaşım...  1993
  43  İzmir Bornova Merkez Sağlık Ocağı Bölgesindeki Liselerde Okuyan 14-19 yaş Grubu Gençlerin AI...  1993
  44  Bornova Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesinde Ulusal Aşı Günleri Polio Uygulamaları 1995, 199...  1990
 • NO AD TARİH
  1  Decision System for Skin Cancer Risk Assessment with Adaptive Network Based Fuzzy Inference... 12/02/2020 - 14/03/2020
  2  Miyofasiyal Ağrı Sendromlu Hastalarda Akupunktur Tedavisinin Ağrı Üzerindeki Etkisinin Saptanma... 21/11/2019 - 23/11/2019
  3  Tip 2 Diyabetli Hastalarının Öz Denetim Desteği Amacıyla E-Sağlık Hizmetlerinin Kullanımı ... 21/11/2019 - 23/11/2019
  4  Aile Hekimlerinin Cinsel Sağlık Konusunda Hasta Görüşme Sürecindeki Engelleri: Türkiye Örne... 21/11/2019 - 23/11/2019
  5  Üniversite Öğrencilerinde Depresyon Ile Benliğin Ayrımlaşması İlişkisinin Değerlendirilmes... 21/11/2019 - 23/11/2019
  6  Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Hastalarda Egzersiz Yapma Durumları ve Besin Takviyesi Ku... 21/11/2019 - 23/11/2019
  7  Sigara Bırakma Tedavisinde Mobil Uygulama Kullanmanın Bırakma Başarısı Üzerindeki Etkisinin S... 21/11/2019 - 23/11/2019
  8  Sigara Kullanmayanlar Nasıl Sigaraya Başlamıyor? Teori Geliştirme Çalışması... 21/11/2019 - 23/11/2019
  9  Annelerin Vücut Kitle İndekslerinin Emzirme Tutumu Üzerine Etkisinin Saptanması... 21/11/2019 - 23/11/2019
  10  Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Sağlık Denetim Odağı ... 21/11/2019 - 23/11/2019
  11  Birinci Basamakta Kronik Hastalığı Olan Bireylerde Ölüm Kaygısı ve İlaç Tedavisine Uyum Ara... 21/11/2019 - 23/11/2019
  12  Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri'ne Kayıtlı 65 Yaş Üstü Bireylerd... 21/11/2019 - 23/01/2019
  13  İnek Sütü Protein Alerjisinin Aile Hekimleri Tarafından Tanınmasının Artırılması... 21/11/2019 - 23/11/2019
  14  Determination of Factors Affecting Smoking Cessation Success in Patients Who Applied to Smoking Cess... 17/10/2019 - 20/10/2019
  15  Alerjik Hastalıklarin Yönetimi Bilgi Düzeyi Anketinin Geliştirilmesi: Delphi Methodu... 16/10/2019 - 20/10/2019
  16  Birinci Basamakta Hasta Ortak Karar Verme Beklentisi Veri Formunun Geliştirilmesi Çalışması... 16/10/2019 - 20/10/2019
  17  Confidentiality of electronic health records and quality improvement in the era of big data: Worksho... 26/06/2019 - 29/06/2019
  18  Patient expectancy of shared decision making according to ego states in primary care... 26/06/2019 - 29/06/2019
  19  Assesment of the validity and relability of Turkish version of Craving Experience Questionnaire... 26/06/2019 - 29/06/2019
  20  Assessment of the validity and reliability of Edinburgh Postpartum Depression Scale in Turkish men... 26/06/2019 - 29/06/2019
  21  Long-term post-traumatic stress disorder in mine workers after a coalmining disaster... 26/06/2019 - 29/06/2019
  22  Kalp Seslerinin Bulanık Filtrelenmesi... 12/06/2019 - 14/06/2019
  23  Diyabet Hastalarının Evde Kan Glikoz Takibinde Kullandıkları Glukometrelerin Doğru Ölçüm Per... 11/04/2019 - 13/04/2019
  24  Dokuz Eylül Üniversitesine Bağlı Eğitim Aile Sağlığı Merkezlerinde Yaşamın İlk Yılında... 11/04/2019 - 13/04/2019
  25  Erişkin Bireylerin Kronotipleri Ile Kan Basıncı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi... 11/04/2019 - 13/04/2019
  26  Gaziemir 11 Nolu Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Aile Sağlığı Merkezine Kayıtlı 40 Yaş ve ... 11/04/2019 - 13/04/2019
  27  Aşerme Yaşantı Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması... 11/04/2019 - 13/04/2019
  28  Birinci Basamakta Sağlık Hizmeti Alan Hastaların Ego Durumlarına Göre Ortak Karar Verme Beklent... 11/04/2019 - 13/04/2019
  29  Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri'ne Başvuran Hipertansiyon Hastaları... 11/04/2019 - 13/04/2019
  30  Lise Öğrencilerinde Dijital Oyun Türlerinin Öfke Davranışı Üzerine Etkisinin Araştırılmas... 11/04/2019 - 13/04/2019
  31  3 Ay 4 Yaş Arası Çocukları Olan Ebeveynlerin Yüksek Ateş Yönetme Davranışları... 11/04/2019 - 13/04/2019
  32  Çinko Eksikliği Sonucu Görülen Dermatoz ve İshal ile Seyreden Bir Akrodermatitis Enteropatika V... 11/04/2019 - 13/04/2019
  33  Türkiye'de Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Veren Aile Hekimlerinin Depresyon İle İlgili Tutumlar... 17/11/2018 - 17/11/2018
  34  Masa Başı Çalışan Bireylerin Fiziksel Aktivite Düzeyleri Sağlık İnanç Modeline Dayalı Bir... 15/11/2018 - 17/11/2018
  35  Diabetes Mellitusu Olan Hastalarin İlaç Tercihini Etkileyen Faktörlerin ve Önem Düzeylerinin Sa... 15/11/2018 - 17/11/2018
  36  Birinci basamağa başvuran hastalarda yaygın anksiyete bozukluğu görülme sıklığı ve tedavi ... 15/11/2018 - 17/11/2018
  37  The Uses and Opinions of Smokers Regarding Electronic Cigarettes in Primary Care: Cross-Sectional St... 04/10/2018 - 07/10/2018
  38  Outcomes of University Hospital Outpatient Smoking Cessation Clinic in İzmir... 04/10/2018 - 06/10/2018
  39  The status of smoking cessation according to anxiety, depression and addiction level of patients... 04/10/2018 - 06/10/2018
  40  Relationship between Women's Attitude of Family Planning and Parity in Primary Care... 04/10/2018 - 07/10/2018
  41  Developing Primary Care Patients Aspects for Shared Decision Making Questionnaire?... 04/10/2018 - 07/10/2018
  42  The Association of Nicotine Dependence With Depression and Anxiety... 04/10/2018 - 07/10/2018
  43  The ordering of smokers' criteria in choosing toothpaste with fuzzy dematel model... 03/10/2018 - 06/10/2018
  44  Bulanık Dematel Modeli ile Sigara Kullanan Kişilerin Diş Macunu Seçim Kriterlerinin Sıralanmas... 26/06/2018 - 29/06/2018
  45  Primary health care needs of university students... 24/05/2018 - 27/05/2018
  46  Lifestyle Change Treatment with Cloud Based Mobile Tracking Application: VITAE... 11/05/2018 - 13/05/2018
  47  The COCO project Systematic reflection of an international research collaboration with 23 university... 10/05/2018 - 13/05/2018
  48  Paternal Postpartum Depression In Turkish Fathers... 10/05/2018 - 13/05/2018
  49  Ülseratif Koliti Olan Hasta Nasıl Sigara Bırakabilir Olgu Sunumu... 12/04/2018 - 15/04/2018
  50  Tıp Fakültesi Preklinik Öğrencilerinde Fazla Kilolu ve Obez Olmanın Suçluluk ve Utanç Üzerin... 12/04/2018 - 15/04/2018
  51  Sigara İçen Bireylerde Gündüz Uykululuk Düzeyinin Saptanması... 12/04/2018 - 15/04/2018
  52  Büyük Maden Kazası Sonrası İşçilerde Uzun Dönemde Posttravmatik Stres Bozukluğu... 12/04/2018 - 15/04/2018
  53  İzmir İlindeki Aile Hekimlerinin Alerjik Hastalıkları Tanıma ve Yönetmedeki Bilgi Düzeylerini... 12/04/2018 - 15/04/2018
  54  Dokuz Eylül Üniversitesi Gaziemir 10 Nolu Eğitim Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Hastaların... 12/04/2018 - 15/04/2018
  55  Yerel Yönetimlerde Yaşlılara Yönelik Sosyal Hizmetler; Tele-Sağlık ve Tele-Bakım Hizmeti Örn... 12/04/2018 - 15/04/2018
  56  Birinci Basamakta Sağlık Hizmeti Alan Hastaların Ortak Karar verme Sürecindeki Beklentilerine İ... 12/04/2018 - 15/04/2018
  57  Aile Sağlığı Merkezine Başvuran 18 Yaş Üstü Bireylerde Obezite ile Yapay Tatlandırıcı İl... 12/04/2018 - 15/04/2018
  58  Postpartum dönemde annelerin aldığı sosyal destek ile depresyon arasındaki ilişkinin saptanmas... 12/04/2018 - 15/04/2018
  59  Dokuz Eylül Üniversitesi 10 No'lu Gaziemir Eğitim ASM'de Kayıtlı 15-49 Yaş Arası Evli Kadınl... 12/04/2018 - 15/04/2018
  60  Development of Clinical Risk Assessment Tool of Osteoporosis (OSTEORISKAPP) Using Syndromic Approach... 23/03/2018 - 24/03/2018
  61  Kronik Obtrüktif Akciğer Hastalığı Tanılı Hastaların Tedavi ve İzlemlerinin KOAH Birleşik ... 11/11/2017 - 12/11/2017
  62  Birinci Basamaktan Sağlık Hizmeti Alan Hastaların Ortak Karar Verme Sürecindeki Beklentilerinin ... 09/11/2017 - 12/11/2017
  63  Spor Yapan Kişilerin Sporcu Besin Destekleri Kullanma Durumları ve Buna Etkileyen Faktörler... 09/11/2017 - 12/11/2017
  64  Proton Pompa İnhibitörü Kullanımının Düşük Kemik Mineral Yoğunluğu Oluşmasına Etkisi... 09/11/2017 - 12/11/2017
  65  Birinci Basamak Hekimlerinin Otizm Spektrum Bozukluğu ile İlgili Bilgi Tutum ve Davranış Düzeyl... 09/11/2017 - 12/11/2017
  66  Immunglobilin E İlişkisiz Allerjisi Olanlarda Tarama Endeksi Geliştirilmesi ve Test Edilmesi... 09/11/2017 - 12/11/2017
  67  The relationship between circadian preferences and happiness in medical school students ... 19/10/2017 - 22/10/2017
  68  Self-care for common colds among patients with chronic conditions: predictors for higher use of self... 19/10/2017 - 22/10/2017
  69  Yaşam Tarzı Değişikliği Sağlamada Web ve Mobil Tabanlı Klinik Karar Destek Sistemi... 07/04/2017 - 07/04/2017
  70  Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsünde Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinde Sa... 06/04/2017 - 09/04/2017
  71  1100'de 1!... 06/04/2017 - 09/04/2017
  72  Sigara bırakma polikliniğine başvuran hastaların anksiyete,depresyon ve bağımlılık düzeyine... 12/11/2016 - 13/11/2016
  73  Aşerme Yaşantı Ölçeği (Ayö) Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması... 10/11/2016 - 13/11/2016
  74  Edinburgh Postpartum Depresyon Ölçeğinin Erkeklerde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Sonuç... 10/11/2016 - 13/11/2016
  75  Hipertansiyon ve Diyabet Hastalıkları İçin Mobil ve Web Tabanlı klinik Karar Destek ve Takip Si... 10/11/2016 - 13/11/2016
  76  Sigara İçen Kişilerde 'Sigara Bırakma Kararlılık Ölçeği'nin Türkçe Geçerlik Güvenirlik ... 10/11/2016 - 13/11/2016
  77  maternal postpartum depresyonun çocukların erken sosyal-duygusal gelişimlerine etkisi... 10/11/2016 - 13/11/2016
  78  Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Aile Hekimlerinin Uzaktan Sürekli Tıp Eğitimine... 10/11/2016 - 13/11/2016
  79  Annelerin Emzirme Öz-Yeterliliği ile Eş Desteği Arasındaki İlişkinin Saptanması... 10/11/2016 - 13/11/2016
  80  İzmir'de Bir Aile Sağlığı Merkezinde 65 Yaş Üstü Bireylerde Ağız Diş Sağlığı Profili... 10/11/2016 - 13/11/2016
  81  İzmir'de Bir Aile Sağlığı Merkezinde Kadınların Serviks Kanseri Taraması Yaptırmama Nedenle... 10/11/2016 - 13/10/2016
  82  Değişime Hazır Bulunusluk Anketinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması... 10/10/2016 - 13/10/2016
  83  Electronic Health Records for Smoking Cessation With a Web Based Software... 09/10/2016 - 13/10/2016
  84  The violence of patients with psychiatric disorders against healthcare worker... 15/06/2016 - 18/06/2016
  85  The relationship between sleep quality in patients with chronic diseases and newly diagnosed depres... 15/06/2016 - 18/06/2016
  86  One- year follow up of a smoking cessation program in a clinic of family medicine department in Izm... 15/06/2016 - 18/06/2016
  87  A mobile and web-based clinical decision support and monitoring system for hypertension and diabetes... 15/06/2016 - 18/06/2016
  88  Utilization reasons of complementary-alternative medicine (CAM) on patients who have chronic diseas... 15/06/2016 - 18/06/2016
  89  Does internet addiction make us obese? Cross-sectional study in university students... 15/06/2016 - 18/06/2016
  90  European Study on Self-care for Common Colds: Gender differences in primary care practice samples fr... 20/05/2016 - 24/05/2016
  91  Hipertansiyon hastalarında fiziksel aktivite düzeyi, fiziksel aktivite önündeki engeller ve fizi... 07/04/2016 - 10/04/2016
  92  Sigara bırakma hastalarının anksiyete depresyon durumları ve kullanılan ilacın sigara bırakma... 07/04/2016 - 10/04/2016
  93  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Sigara Bırakma Polikliniği'ne ... 07/04/2016 - 10/04/2016
  94  Üniversite Öğrencilerinde İçecek Tüketimi ile Obezite İlişkisi... 07/04/2016 - 10/04/2016
  95  Attention to Diabetes in Children!Diabetic Ketoacidosis: A Case Report... 22/10/2015 - 25/10/2015
  96  Use of hypertension diagnosis and treatment guidelines by family physicians working in primary care ... 22/10/2015 - 25/10/2015
  97  The effects of education about osteoporosis on knowledge and attitudes of high school students... 22/10/2015 - 25/10/2015
  98  Does the sense of possesion of basic professional competences have any effect on occurrence of burno... 22/10/2015 - 25/10/2015
  99  Does work-family conflict cause anxiety and depression in medical residents?... 22/10/2015 - 25/10/2015
  100  The Knowledge,Attitudes and Behaviors of Postmenopausal Women in Osteoporosis... 22/10/2015 - 25/10/2015
  101  Self-regulation skills in nicotine addiction: a case report... 22/10/2015 - 25/10/2015
  102  Disability, Home Accidents and Family Medicine Role... 22/10/2015 - 25/10/2015
  103  Self-care for common colds across 14 European countries (COCO study): predictors for higher use of s... 17/10/2015 - 20/10/2015
  104  65 Yaş Üstü Bireylerde Erişkin Aşılama Durumu... 01/05/2015 - 05/05/2015
  105  0-4 Yaş Engelli Çocuklarda Ev Kazası Sonucu Yaralanma Prevalansı ve Yaralanma Tipleri... 02/04/2015 - 05/04/2015
  106  Birinci Basamak Hekimlerinin Depresyon Hakkındaki Bilgi Tutum ve Davranışları... 02/04/2015 - 05/04/2015
  107  Edinburgh Postpartum Depresyon Ölçeğinin Erkeklerde Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması... 02/04/2015 - 05/04/2015
  108  Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Kan Basıncı Kontrolünde Ne Kadar Etkili?... 06/11/2014 - 09/11/2014
  109  Hastalar İlaç Kullanımına Nasıl Karar Veriyor?... 06/11/2014 - 09/11/2014
  110  İzmir Merkez İlçelerde 65 Yaş Üstü Bireylerde Erişkin Aşılama Durumu... 06/11/2014 - 09/11/2014
  111  Hamilelik Beyni: Gerçekten Var mı?... 06/11/2014 - 09/11/2014
  112  Hamilelik beyni: Gerçekten var mı?... 06/11/2014 - 09/11/2014
  113  Sağlıklı Çocuk İzleminde Ailelerin Hekim Seçme Kararını Neler Etkiliyor? "Analitik Hiyerarş... 06/11/2014 - 09/11/2014
  114  Tıp Öğrencilerinde Sigara Bırakma Polikliniklerine Davet Ne Kadar Etkili? Bir Müdahale Çalış... 06/11/2014 - 09/11/2014
  115  65 Yaş Üstü Bireylerde Erişkin Bağışıklamasında Hekimin Verdiği Danışmanlığın Etkisi... 06/11/2014 - 09/11/2014
  116  Erkeklerde Postpartum Depresyon Görülmesi ve Etkileyen Faktörler... 06/11/2014 - 09/11/2014
  117  Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Tedavi Uyumu Olmayan Diyabet Hastasının Aile Hekimliği T... 25/10/2014 - 28/10/2014
  118  Pregnancy Brain: Does Really Exist?... 23/10/2014 - 26/10/2014
  119  Pregnancy brain: Does really exist??,... 23/10/2014 - 26/10/2014
  120  How does being target-oriented affect test anxiety on high-school students?... 23/10/2014 - 26/10/2014
  121  Aile Hekimliği Sigara Bırakma Polikliniğine Başvuran Tedavi Uyumu Olmayan Hastanın İzlemi... 24/09/2014 - 28/09/2014
  122  Lise son sınıf öğrencilerinde hedef odaklı olmak sınav kaygısını nasıl etkiliyor?... 23/04/2014 - 27/04/2014
  123  SAĞLIKLI OLMAYI iŞARET EDİYORUZ.... 20/03/2014 - 23/03/2014
  124  OBEZ HASTALAR NEDEN ZAYIFLAYAMIYOR?... 20/03/2014 - 23/03/2014
  125  KEMALPAŞA ARMUTLU BELDESİNDE GEBELERDE TİROİD FONKSİYON TESTLERİNİN SONUÇLARI... 20/03/2014 - 23/03/2014
  126  OSTEOPOROZ TANISINA SENDROMİK YAKLAŞIM... 20/03/2014 - 23/03/2014
  127  Lise öğrencilerinde sağlıklı internet kullanımının öğretilmesinde akran eğitiminin etkisi... 07/11/2013 - 10/11/2013
  128  Tıp fakültesi öğrencilerinde internet bağımlılığının uyku kalitesi üzerine etkisi... 07/11/2013 - 10/11/2013
  129  Kemalpaşa armutlu beldesinde gebelerde gestasyonel diyabet sıklığı... 07/11/2013 - 10/11/2013
  130  DEÜTF kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine başvuran premenapozal kadınların kemik erim... 07/11/2013 - 10/11/2013
  131  Menopoz dönemindeki kadınlarda; beslenme, egzersiz ve bağımlılıkların osteoporoz üzerine etk... 07/11/2013 - 10/11/2013
  132  Üniversite öğrencilerinde obesite oluşumunda internet bağımlılığının etkisi... 07/11/2013 - 10/11/2013
  133  The effect of internet addiction on sleep quality of preclinical medical students... 16/05/2013 - 19/05/2013
  134  Syndromic approach to vulvovaginal candidiasis in primary care... 16/05/2013 - 19/05/2013
  135  The impact of peer education at high school students' internet addiction... 16/05/2013 - 19/05/2013
  136  Gender differences in causes to start smoking... 16/05/2013 - 19/05/2013
  137  Syndromic Approach to Vulvovaginal Candidiasis in Primary Care... 16/05/2013 - 19/05/2013
  138  Türkiye'deki İlk Bakımevi Uygulaması Örneğinde Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yaşlı Sağ... 15/05/2013 - 19/05/2013
  139  Sigara kullanımına başlamaya neden olan etkenlerin cinsiyet açısından farkları... 09/11/2012 - 11/11/2012
  140  Postpartum depresyonun annnenin aile hayatı ve çocuk yetiştirme tutumu üzerine etkisi... 08/11/2012 - 11/11/2012
  141  Birinci Basamakta Çalışan Aile Hekimlerinin Aile Hekimliği Disiplininin Temel Yeterlilikleri Kon... 08/11/2012 - 11/11/2012
  142  Gebelik Dönemlerinde Kadınların Sigara İçmeye Karşı Tutum ve Davranışları... 08/11/2012 - 11/11/2012
  143  Birinci Basamakta Hipertansiyon Tanı ve Tedavisinde JNC 7 Tanı ve Tedavi Kılavuzunun Kullanımı ... 24/05/2012 - 26/05/2012
  144  Aile Hekimliği Çekirdek Yeterlilikleri Hastalar İçin de Yeterli mi?... 13/04/2012 - 15/04/2012
  145  Birinci basamak aile hekimlerinin hipertansiyon tanı ve tedavi rehberi kullanma durumu ve rehber ku... 13/04/2012 - 15/04/2012
  146  Birinci basamakta hipertansiyon tedavisinde kan basıncı regulasyonunda dislipidemi tdavisinin etki... 13/04/2012 - 15/04/2012
  147  Sildenafil Kullanımı Sonrasında Ağız ve Göz Kuruluğu: Bir Olgu Sunumu... 13/04/2012 - 15/04/2012
  148  Toplumda Hipertansiyon Kontrolünde Yeni Yollar... 13/04/2012 - 15/04/2012
  149  Birinci Basamakta Vulvovajinal Kandidiazis Tanısına Sendromik Yaklaşım... 18/11/2011 - 18/11/2011
  150  Birinci Basmakta Kronik Hastalığı olan Hastalarda Tamamlayıcı-Alternatif Tedavi Kullanımı Ned... 18/11/2011 - 20/11/2011
  151  Birinci Basamakta Vulvovajinal KandidiazisTanısında Sendromik Tanı Kriterlerinin Kullanımı İç... 18/11/2011 - 20/11/2011
  152  Hastalarin Aile Hekimi Secim Kriterleri ve Onceliklerinin Belirlenmesine 'Analitik Hiyerarsi Sureci'... 18/05/2011 - 22/05/2011
  153  Educational Vıews and Opinions of MSc and PhD Students About the Molecular Medicine Programme at th... 27/04/2011 - 30/04/2011
  154  Why teens don't start smoking?... 14/10/2010 - 17/10/2010
  155  Logistic Regression Model in Diagnosis of Anemia Disease... 03/06/2010 - 05/06/2010
  156  Certain opinions and attitudes of patients concerning the use of medicines... 04/09/2008 - 07/09/2008
  157  Yiyecek - İçecek Hizmeti Kalitesinde Beklenti ve Memnuniyetlerin Belirlenmesi: Dokuz Eylül Ünive... 28/05/2008 - 30/05/2008
  158  Hizmet Kalitesinin İzlenmesinde "Algılanan Hizmet Kalitesi" Kavramı ve Dokuz Eylül Üniversitesi... 28/05/2008 - 30/05/2008
  159  Education on reproductive health: It works!... 09/05/2008 - 11/05/2008
  160  Evaluation of introduction to clinics practice by third year students of Dokuz Eylul University... 08/05/2008 - 11/05/2008
  161  Is the use of videotape recording superior to verbal feedback alone in the teaching of clinical skil... 08/05/2008 - 11/05/2008
  162  Tıp eğitiminde portfolio kullanımı:DEÜTF öğrencilerinin gerçek hastayla ilk deneyimleri... 06/05/2008 - 09/05/2008
  163  "Beslenme Hizmeti Kalitesinde Beklenti ve Memnuniyetlerin Belirlenmesi: Dokuz Eylül Üniversitesi ... 05/05/2008 - 07/05/2008
  164  Factors affecting the multiple drug use in elderly... 17/09/2007 - 20/09/2007
  165  Aktif Egitimde Multidispliner Bir Calisma Modulu... 09/06/2007 - 10/06/2007
  166  Efficacy of family Physchian's Practice on Weight Loosing Programme... 19/09/2006 - 22/09/2006
  167  Evaluation of the trainning of peer trainers in sexual and reproductive health... 19/09/2006 - 22/09/2006
  168  Integrative approach to family medicine recidency training programmes in Turkey... 27/08/2006 - 30/08/2006
  169  Leylekten Günümüze Üreme Sağlığı (Modern Stork Legends)... 23/05/2006 - 26/05/2006
  170  Yaşlılarda İlaç Kullanımı ve Etki Eden Faktörlerin Araştırılması... 23/05/2006 - 26/05/2006
  171  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Kliniğe Giriş Uygulamaları: Birinci Basamak D... 23/05/2006 - 26/05/2006
  172  Health Beliefs in Turks Germans and Turks living in Germany... 08/05/2006 - 12/05/2006
  173  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kliniğe Giriş Uygulamalarının Dönem 3 Öğrencileri ... 02/05/2006 - 05/05/2006
  174  A New Method In Clinical Skills Practice: Peer Tutoring. WONCA EUROPE 2005- 11 th Conference of the ... 03/09/2005 - 07/09/2005
  175  Kliniğe giriş uygulamalarında yeni bir yöntem: akran eğitimi... 04/06/2005 - 05/06/2005
  176  Tıp fakültesi klinik beceri eğitimlerinin simüle hasta ve görsel kayıt kullanılarak geliştir... 25/05/2005 - 28/05/2005
  177  What to people believe? Health culture in Turkey.... 13/05/2004 - 16/05/2004
  178  Comparison of trait anxiety and future occupational anxiety of final year medical students.... 13/05/2004 - 16/05/2004
  179  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanlık öğrencilerinin üreme sağlığı konusunda b... 04/05/2004 - 07/05/2004
  180  Birinci basamak hekimleri nitelikli hekim özellikleri konusunda ne düşünüyorlar: bir alan araş... 04/05/2004 - 07/05/2004
  181   What primary care medical staff know and do about cigarette smoking and cancer risk.... 16/10/2003 - 19/10/2003
  182  İzmir Bornova Merkez Sağlık Oceğı Bölgesindeki Liselerde Okuyan 14-19 Yaş Grubu Gençlerin AI... 06/04/1994 - 08/04/1994
 • NO AD YIL
  1  İzmir Valiligi Hizmet Kalitesi Ölçümü: Valilik Birimleri Arasi Karsilastirma...  2008
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Kandidiyazis BİRİNCİ BASAMAKTA ENFEKSİYON HASTALIKLARI...  2015
  2  Fizik Muayene Yöntemleri Kliniğe Giriş Öykü ve Fizik Muayene...  2005
 • NO AD TARIH
  1  Patients-centered SurvivorShIp care plan after Cancer treatments based on Big Data and Artificial Intelligence technologies...  1/2020 - 2/2023
  2  European Burden of Disease Network...  10/2019 - /
  3  Hipertansiyon yönetiminde akıllı saat ve akıllı telefon ile kan basıncı takibinin yapıldığı klinik karar destek ve izlem sistemi- watcHTup...  10/2019 - /
  4  18-45 Yaş Bireylerde Karbon Monoksit Düzeyi ile Gündüz Uykululuğu Arasındaki Ilişkinin Saptanması...  7/2019 - /
  5  Hipertansiyon yönetiminde akıllı saat ve akıllı telefon ile kan basıncı takibinin yapıldığı klinik karar destek ve izlem sistemi...  10/2019 - /
  6  The Core Outcome Measures for Food Allergy...  11/2019 - /
  7  İzmir İl Merkezinde 6-60 ay çocuklarda erken sosyal-duygusal gelişim sorunları prevalansı...  9/2018 - /
  8  İZLENEBİLİR"YAŞLI BAKIM" PROJESİ...  11/2018 - /
  9  Çeşitli Sağlık Sorunları Tedavisinde Davranış Değişikliği İçin Hizmet Verecek Bir Sağlık İşletmesi Yapılandırması...  6/2016 - 5/2018
  10  Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hipertansiyon ve Diyabet Tarama, Tanı, Tedavi, Takip için Klinik Karar Destek Sistemi (1B4T)...  1/2016 - 5/2018
  11  Üniversite öğrencilerinde obezite oluşumunda internet bağımlılığının etkisinin saptanması...  12/2013 - 1/2016
  12  Birinci Basamakta Çalışan Aile Hekimlerinde Aile Hekimliği Disiplinin Temel Yeterlikleri Konusundaki Yetkinlikleri ile İlgili Düşüncelerinin Tükenmişlik Sendromu Görülmesine Etkisi...  12/2013 - 12/2014
  13  Aile Hekimi Seçimi Kriterlerinin Belirlenmesi ve AHP Modelinde Uygulanması...  9/2008 - 9/2010
  14  Tıp Fakültesi Klinik Beceri Eğitimlerinin Simüle Hasta ve Görsel Kayıt Kullanılarak Geliştirilmesi...  7/2006 - 8/2008
  15  İdiyopatik kronik bel ağrısı olan hastaların aile hekimliği ilkelerine göre takiplerinin sonuçları...  10/2006 - 1/2008
  16  Leylekten Günümüze Üreme Sağlığı...  12/2005 - 12/2006
  17  İZMİR VALİLİĞİ HALKIN MEMNUNİYET DÜZEYİ ARAŞTIRMASI (HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜMÜ)...  12/2005 - 6/2006
 • NO AD YIL
  1  Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü...  1991
  2  Teşekkür...  1994
  3  Takdirname...  1995
  4  Takdirname...  1997
  5  Takdirname...  1997
  6  Takdirname...  2002
  7  Teşekkür...  2002
  8  Takdirname...  2008
  9  Leading Health Professionals of the World 2007...  2007
  10  Takdirname...  2016
  11  WONCA 2016 Sözlü Bildiri Sunma...  2016
  12  Leaders in Innovation Fellowship...  2017
  13  TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2018
  14  TÜBİTAK Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı...  2018
 • NO Görev
  1 Aile Hekimliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Aralık 2015- Mart 2018
  2 Rektörlük Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Daire Başkanı Vekili, Aralık 2003- Ağustos 2008