En

PROF.DR. VİLDAN MEVSİM TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1990
  Tıpta Uzmanlık  Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı  1998
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2005
  Doçent  Tıp Fakültesi Aile Hekimliği  2009
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2014
 • NO AD YIL
  1  A mobile and web-based clinical decision support and monitoring system for diabetes mellitus patient...  2017
  2  Attention to Diabetes in Children! Diabetic Ketoacidosis: A Case Report...  2017
  3  Paternal Postpartum Depresyon...  2017
  4  Birinci Basamakta Depresyon Tanı ve Ayırıcı Tanısı...  2017
  5  Self-Care for Common Colds by Primary Care Patients: A European Multicenter Survey on the Prevalence...  2016
  6  Tıp Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımının Uyku Kalitesine Etkisi...  2015
  7  Self-Care Practices for Common Colds by Primary Care Patients: Study Protocol of a European Multicen...  2015
  8  Mouth and Eye Dryness After Use of Sildenafil: A Case Report...  2015
  9  Which family physician should I choose? The analytic hierarchy process approach for ranking of crite...  2015
  10  Kronik bel ağrısı olan hastalara aile hekimliği yaklaşımı: Ne kadar etkili?...  2015
  11  Vulvovajinal kandidiyazis tanısına sendromik yaklaşım...  2014
  12  The perspective of peer educators: What are their experiences, feelings, and thoughts?...  2012
  13  Aile hekimliği çekirdek yeterlilikleri hastaların beklentileri ile uyuşmakta mıdır?...  2012
  14  Hemofilus influenza Tip B Aşısı...  2011
  15  Kronik İdiyopatik bel ağrısına yaklaşım...  2010
  16  Dermatolojik Hastalıkların Epidemiyolojisi, Hastalık Yükü ve Birinci Basamaktaki Yeri...  2010
  17  Is the use of videotape recording superior to verbal feedback alone in the teaching of clinical skil...  2009
  18  Young people benefit from comprehensive education on reproductive health...  2009
  19  Use of Portfolios in Undergraduate Medical Training: First Meeting With a Patient...  2009
  20  What was retained? The Assessment of the Training for the Peer Trainers' Course on Short and Long Te...  2008
  21  What Do People Believe? Some Clues for Healh Culture...  2007
  22  Tıp Eğitimi Son Sınıf Öğrencilerinin Gelecek Meslek Yaşamları ile İlgili Yaşadıkları Ank...  2007
  23  What patients think about promotional activities of pharmaceutical companies in Turkey...  2006
  24  Birinci basamak hekimleri nitelikli hekim özellikleri konusunda ne düşünüyorlar: bir alan araş...  2005
  25  Birinci basamak sağlık hizmeti çalışanları sigara ve kanser riski konusunda ne biliyor ve ne y...  2005
  26  Dokuz eylül üniversitesi tıp fakültesi uzmanlık öğrencilerinin üreme sağlığı konusunda b...  2004
  27  Health personall perceptions about emergency contraception in primary health-care centers...  2003
  28  Kliniğe giriş uygulamalarında yeni bir yöntem: akran eğitimi....  2003
  29  1991-1995 yılları arasında İzmir ve Bornova'da görülen bazı bildirimi zorunlu bulaşıcı has...  1999
  30  Pasif İçicilik ve çocuk sağlığı...  1999
  31  Pasif içicilik ve sağlığa zararları...  1996
  32  Learning health management through innotiative methods...  1994
  33  Hastalık ve Rahatsızlığa Yaklaşım...  1993
  34  İzmir Bornova Merkez Sağlık Ocağı Bölgesindeki Liselerde Okuyan 14-19 yaş Grubu Gençlerin AI...  1993
  35  Bornova Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesinde Ulusal Aşı Günleri Polio Uygulamaları 1995, 199...  1990
 • NO AD TARİH
  1  Birinci Basamaktan Sağlık Hizmeti Alan Hastaların Ortak Karar Verme Sürecindeki Beklentilerinin ... 09/11/2017 - 12/11/2017
  2  Spor Yapan Kişilerin Sporcu Besin Destekleri Kullanma Durumları ve Buna Etkileyen Faktörler... 09/11/2017 - 12/11/2017
  3  Proton Pompa İnhibitörü Kullanımının Düşük Kemik Mineral Yoğunluğu Oluşmasına Etkisi... 09/11/2017 - 12/11/2017
  4  Birinci Basamak Hekimlerinin Otizm Spektrum Bozukluğu ile İlgili Bilgi Tutum ve Davranış Düzeyl... 09/11/2017 - 12/11/2017
  5  Immunglobilin E İlişkisiz Allerjisi Olanlarda Tarama Endeksi Geliştirilmesi ve Test Edilmesi... 09/11/2017 - 12/11/2017
  6  The relationship between circadian preferences and happiness in medical school students ... 19/10/2017 - 22/10/2017
  7  Self-care for common colds among patients with chronic conditions: predictors for higher use of self... 19/10/2017 - 22/10/2017
  8  Yaşam Tarzı Değişikliği Sağlamada Web ve Mobil Tabanlı Klinik Karar Destek Sistemi... 07/04/2017 - 07/04/2017
  9  Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsünde Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinde Sa... 06/04/2017 - 09/04/2017
  10  1100'de 1!... 06/04/2017 - 09/04/2017
  11  Sigara bırakma polikliniğine başvuran hastaların anksiyete,depresyon ve bağımlılık düzeyine... 12/11/2016 - 13/11/2016
  12  Sigara İçen Kişilerde 'Sigara Bırakma Kararlılık Ölçeği'nin Türkçe Geçerlik Güvenirlik ... 10/11/2016 - 13/11/2016
  13  Edinburgh Postpartum Depresyon Ölçeğinin Erkeklerde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Sonuç... 10/11/2016 - 13/11/2016
  14  Aşerme Yaşantı Ölçeği (Ayö) Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması... 10/11/2016 - 13/11/2016
  15  Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Aile Hekimlerinin Uzaktan Sürekli Tıp Eğitimine... 10/11/2016 - 13/11/2016
  16  İzmir'de Bir Aile Sağlığı Merkezinde Kadınların Serviks Kanseri Taraması Yaptırmama Nedenle... 10/11/2016 - 13/10/2016
  17  İzmir'de Bir Aile Sağlığı Merkezinde 65 Yaş Üstü Bireylerde Ağız Diş Sağlığı Profili... 10/11/2016 - 13/11/2016
  18  Annelerin Emzirme Öz-Yeterliliği ile Eş Desteği Arasındaki İlişkinin Saptanması... 10/11/2016 - 13/11/2016
  19  maternal postpartum depresyonun çocukların erken sosyal-duygusal gelişimlerine etkisi... 10/11/2016 - 13/11/2016
  20  Hipertansiyon ve Diyabet Hastalıkları İçin Mobil ve Web Tabanlı klinik Karar Destek ve Takip Si... 10/11/2016 - 13/11/2016
  21  Değişime Hazır Bulunusluk Anketinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması... 10/10/2016 - 13/10/2016
  22  Electronic Health Records for Smoking Cessation With a Web Based Software... 09/10/2016 - 13/10/2016
  23  Utilization reasons of complementary-alternative medicine (CAM) on patients who have chronic diseas... 15/06/2016 - 18/06/2016
  24  Does internet addiction make us obese? Cross-sectional study in university students... 15/06/2016 - 18/06/2016
  25  The violence of patients with psychiatric disorders against healthcare worker... 15/06/2016 - 18/06/2016
  26  One- year follow up of a smoking cessation program in a clinic of family medicine department in Izm... 15/06/2016 - 18/06/2016
  27  A mobile and web-based clinical decision support and monitoring system for hypertension and diabetes... 15/06/2016 - 18/06/2016
  28  The relationship between sleep quality in patients with chronic diseases and newly diagnosed depres... 15/06/2016 - 18/06/2016
  29  European Study on Self-care for Common Colds: Gender differences in primary care practice samples fr... 20/05/2016 - 24/05/2016
  30  Üniversite Öğrencilerinde İçecek Tüketimi ile Obezite İlişkisi... 07/04/2016 - 10/04/2016
  31  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Sigara Bırakma Polikliniği'ne ... 07/04/2016 - 10/04/2016
  32  Sigara bırakma hastalarının anksiyete depresyon durumları ve kullanılan ilacın sigara bırakma... 07/04/2016 - 10/04/2016
  33  Hipertansiyon hastalarında fiziksel aktivite düzeyi, fiziksel aktivite önündeki engeller ve fizi... 07/04/2016 - 10/04/2016
  34  Disability, Home Accidents and Family Medicine Role... 22/10/2015 - 25/10/2015
  35  Use of hypertension diagnosis and treatment guidelines by family physicians working in primary care ... 22/10/2015 - 25/10/2015
  36  The effects of education about osteoporosis on knowledge and attitudes of high school students... 22/10/2015 - 25/10/2015
  37  Does the sense of possesion of basic professional competences have any effect on occurrence of burno... 22/10/2015 - 25/10/2015
  38  Self-regulation skills in nicotine addiction: a case report... 22/10/2015 - 25/10/2015
  39  Attention to Diabetes in Children!Diabetic Ketoacidosis: A Case Report... 22/10/2015 - 25/10/2015
  40  The Knowledge,Attitudes and Behaviors of Postmenopausal Women in Osteoporosis... 22/10/2015 - 25/10/2015
  41  Does work-family conflict cause anxiety and depression in medical residents?... 22/10/2015 - 25/10/2015
  42  Self-care for common colds across 14 European countries (COCO study): predictors for higher use of s... 17/10/2015 - 20/10/2015
  43  0-4 Yaş Engelli Çocuklarda Ev Kazası Sonucu Yaralanma Prevalansı ve Yaralanma Tipleri... 02/04/2015 - 05/04/2015
  44  Edinburgh Postpartum Depresyon Ölçeğinin Erkeklerde Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması... 02/04/2015 - 05/04/2015
  45  Birinci Basamak Hekimlerinin Depresyon Hakkındaki Bilgi Tutum ve Davranışları... 02/04/2015 - 05/04/2015
  46  İzmir Merkez İlçelerde 65 Yaş Üstü Bireylerde Erişkin Aşılama Durumu... 06/11/2014 - 09/11/2014
  47  Erkeklerde Postpartum Depresyon Görülmesi ve Etkileyen Faktörler... 06/11/2014 - 09/11/2014
  48  65 Yaş Üstü Bireylerde Erişkin Bağışıklamasında Hekimin Verdiği Danışmanlığın Etkisi... 06/11/2014 - 09/11/2014
  49  Hastalar İlaç Kullanımına Nasıl Karar Veriyor?... 06/11/2014 - 09/11/2014
  50  Tıp Öğrencilerinde Sigara Bırakma Polikliniklerine Davet Ne Kadar Etkili? Bir Müdahale Çalış... 06/11/2014 - 09/11/2014
  51  Hamilelik beyni: Gerçekten var mı?... 06/11/2014 - 09/11/2014
  52  Hamilelik Beyni: Gerçekten Var mı?... 06/11/2014 - 09/11/2014
  53  Sağlıklı Çocuk İzleminde Ailelerin Hekim Seçme Kararını Neler Etkiliyor? "Analitik Hiyerarş... 06/11/2014 - 09/11/2014
  54  Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Kan Basıncı Kontrolünde Ne Kadar Etkili?... 06/11/2014 - 09/11/2014
  55  Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Tedavi Uyumu Olmayan Diyabet Hastasının Aile Hekimliği T... 25/10/2014 - 28/10/2014
  56  How does being target-oriented affect test anxiety on high-school students?... 23/10/2014 - 26/10/2014
  57  Pregnancy brain: Does really exist??,... 23/10/2014 - 26/10/2014
  58  Pregnancy Brain: Does Really Exist?... 23/10/2014 - 26/10/2014
  59  Aile Hekimliği Sigara Bırakma Polikliniğine Başvuran Tedavi Uyumu Olmayan Hastanın İzlemi... 24/09/2014 - 28/09/2014
  60  Lise son sınıf öğrencilerinde hedef odaklı olmak sınav kaygısını nasıl etkiliyor?... 23/04/2014 - 27/04/2014
  61  OBEZ HASTALAR NEDEN ZAYIFLAYAMIYOR?... 20/03/2014 - 23/03/2014
  62  KEMALPAŞA ARMUTLU BELDESİNDE GEBELERDE TİROİD FONKSİYON TESTLERİNİN SONUÇLARI... 20/03/2014 - 23/03/2014
  63  SAĞLIKLI OLMAYI iŞARET EDİYORUZ.... 20/03/2014 - 23/03/2014
  64  OSTEOPOROZ TANISINA SENDROMİK YAKLAŞIM... 20/03/2014 - 23/03/2014
  65  Tıp fakültesi öğrencilerinde internet bağımlılığının uyku kalitesi üzerine etkisi... 07/11/2013 - 10/11/2013
  66  DEÜTF kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine başvuran premenapozal kadınların kemik erim... 07/11/2013 - 10/11/2013
  67  Lise öğrencilerinde sağlıklı internet kullanımının öğretilmesinde akran eğitiminin etkisi... 07/11/2013 - 10/11/2013
  68  Kemalpaşa armutlu beldesinde gebelerde gestasyonel diyabet sıklığı... 07/11/2013 - 10/11/2013
  69  Üniversite öğrencilerinde obesite oluşumunda internet bağımlılığının etkisi... 07/11/2013 - 10/11/2013
  70  Menopoz dönemindeki kadınlarda; beslenme, egzersiz ve bağımlılıkların osteoporoz üzerine etk... 07/11/2013 - 10/11/2013
  71  Syndromic Approach to Vulvovaginal Candidiasis in Primary Care... 16/05/2013 - 19/05/2013
  72  The impact of peer education at high school students' internet addiction... 16/05/2013 - 19/05/2013
  73  Syndromic approach to vulvovaginal candidiasis in primary care... 16/05/2013 - 19/05/2013
  74  The effect of internet addiction on sleep quality of preclinical medical students... 16/05/2013 - 19/05/2013
  75  Gender differences in causes to start smoking... 16/05/2013 - 19/05/2013
  76  Türkiye'deki İlk Bakımevi Uygulaması Örneğinde Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yaşlı Sağ... 15/05/2013 - 19/05/2013
  77  Sigara kullanımına başlamaya neden olan etkenlerin cinsiyet açısından farkları... 09/11/2012 - 11/11/2012
  78  Postpartum depresyonun annnenin aile hayatı ve çocuk yetiştirme tutumu üzerine etkisi... 08/11/2012 - 11/11/2012
  79  Gebelik Dönemlerinde Kadınların Sigara İçmeye Karşı Tutum ve Davranışları... 08/11/2012 - 11/11/2012
  80  Birinci Basamakta Çalışan Aile Hekimlerinin Aile Hekimliği Disiplininin Temel Yeterlilikleri Kon... 08/11/2012 - 11/11/2012
  81  Birinci Basamakta Hipertansiyon Tanı ve Tedavisinde JNC 7 Tanı ve Tedavi Kılavuzunun Kullanımı ... 24/05/2012 - 26/05/2012
  82  Sildenafil Kullanımı Sonrasında Ağız ve Göz Kuruluğu: Bir Olgu Sunumu... 13/04/2012 - 15/04/2012
  83  Toplumda Hipertansiyon Kontrolünde Yeni Yollar... 13/04/2012 - 15/04/2012
  84  Birinci basamakta hipertansiyon tedavisinde kan basıncı regulasyonunda dislipidemi tdavisinin etki... 13/04/2012 - 15/04/2012
  85  Aile Hekimliği Çekirdek Yeterlilikleri Hastalar İçin de Yeterli mi?... 13/04/2012 - 15/04/2012
  86  Birinci Basamakta Vulvovajinal KandidiazisTanısında Sendromik Tanı Kriterlerinin Kullanımı İç... 18/11/2011 - 20/11/2011
  87  Birinci Basmakta Kronik Hastalığı olan Hastalarda Tamamlayıcı-Alternatif Tedavi Kullanımı Ned... 18/11/2011 - 20/11/2011
  88  Birinci Basamakta Vulvovajinal Kandidiazis Tanısına Sendromik Yaklaşım... 18/11/2011 - 18/11/2011
  89  Hastalarin Aile Hekimi Secim Kriterleri ve Onceliklerinin Belirlenmesine 'Analitik Hiyerarsi Sureci'... 18/05/2011 - 22/05/2011
  90  Educational Vıews and Opinions of MSc and PhD Students About the Molecular Medicine Programme at th... 27/04/2011 - 30/04/2011
  91  Logistic Regression Model in Diagnosis of Anemia Disease... 03/06/2010 - 05/06/2010
  92  Certain opinions and attitudes of patients concerning the use of medicines... 04/09/2008 - 07/09/2008
  93  Yiyecek - İçecek Hizmeti Kalitesinde Beklenti ve Memnuniyetlerin Belirlenmesi: Dokuz Eylül Ünive... 28/05/2008 - 30/05/2008
  94  Hizmet Kalitesinin İzlenmesinde "Algılanan Hizmet Kalitesi" Kavramı ve Dokuz Eylül Üniversitesi... 28/05/2008 - 30/05/2008
  95  Education on reproductive health: It works!... 09/05/2008 - 11/05/2008
  96  Evaluation of introduction to clinics practice by third year students of Dokuz Eylul University... 08/05/2008 - 11/05/2008
  97  Is the use of videotape recording superior to verbal feedback alone in the teaching of clinical skil... 08/05/2008 - 11/05/2008
  98  Tıp eğitiminde portfolio kullanımı:DEÜTF öğrencilerinin gerçek hastayla ilk deneyimleri... 06/05/2008 - 09/05/2008
  99  Factors affecting the multiple drug use in elderly... 17/09/2007 - 20/09/2007
  100  Aktif Egitimde Multidispliner Bir Calisma Modulu... 09/06/2007 - 10/06/2007
  101  Efficacy of family Physchian's Practice on Weight Loosing Programme... 19/09/2006 - 22/09/2006
  102  Evaluation of the trainning of peer trainers in sexual and reproductive health... 19/09/2006 - 22/09/2006
  103  Integrative approach to family medicine recidency training programmes in Turkey... 27/08/2006 - 30/08/2006
  104  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Kliniğe Giriş Uygulamaları: Birinci Basamak D... 23/05/2006 - 26/05/2006
  105  Leylekten Günümüze Üreme Sağlığı (Modern Stork Legends)... 23/05/2006 - 26/05/2006
  106  Yaşlılarda İlaç Kullanımı ve Etki Eden Faktörlerin Araştırılması... 23/05/2006 - 26/05/2006
  107  Health Beliefs in Turks Germans and Turks living in Germany... 08/05/2006 - 12/05/2006
  108  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kliniğe Giriş Uygulamalarının Dönem 3 Öğrencileri ... 02/05/2006 - 05/05/2006
  109  A New Method In Clinical Skills Practice: Peer Tutoring. WONCA EUROPE 2005- 11 th Conference of the ... 03/09/2005 - 07/09/2005
  110  Kliniğe giriş uygulamalarında yeni bir yöntem: akran eğitimi... 04/06/2005 - 05/06/2005
  111  Tıp fakültesi klinik beceri eğitimlerinin simüle hasta ve görsel kayıt kullanılarak geliştir... 25/05/2005 - 28/05/2005
  112  Comparison of trait anxiety and future occupational anxiety of final year medical students.... 13/05/2004 - 16/05/2004
  113  What to people believe? Health culture in Turkey.... 13/05/2004 - 16/05/2004
  114  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanlık öğrencilerinin üreme sağlığı konusunda b... 04/05/2004 - 07/05/2004
  115  Birinci basamak hekimleri nitelikli hekim özellikleri konusunda ne düşünüyorlar: bir alan araş... 04/05/2004 - 07/05/2004
  116   What primary care medical staff know and do about cigarette smoking and cancer risk.... 16/10/2003 - 19/10/2003
  117  İzmir Bornova Merkez Sağlık Oceğı Bölgesindeki Liselerde Okuyan 14-19 Yaş Grubu Gençlerin AI... 06/04/1994 - 08/04/1994
 • NO AD YIL
  1  İzmir Valiligi Hizmet Kalitesi Ölçümü: Valilik Birimleri Arasi Karsilastirma...  2008
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Kandidiyazis BİRİNCİ BASAMAKTA ENFEKSİYON HASTALIKLARI...  2015
  2  Fizik Muayene Yöntemleri Kliniğe Giriş Öykü ve Fizik Muayene...  2005
 • NO AD TARIH
  1  Çeşitli Sağlık Sorunları Tedavisinde Davranış Değişikliği İçin Hizmet Verecek Bir Sağlık İşletmesi Yapılandırması...  6/2016 - /
  2  Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hipertansiyon ve Diyabet Tarama, Tanı, Tedavi, Takip için Klinik Karar Destek Sistemi (1B4T)...  1/2016 - /
  3  Birinci Basamakta Çalışan Aile Hekimlerinde Aile Hekimliği Disiplinin Temel Yeterlikleri Konusundaki Yetkinlikleri ile İlgili Düşüncelerinin Tükenmişlik Sendromu Görülmesine Etkisi...  12/2013 - 12/2014
  4  Üniversite öğrencilerinde obezite oluşumunda internet bağımlılığının etkisinin saptanması...  12/2013 - 1/2016
  5  Aile Hekimi Seçimi Kriterlerinin Belirlenmesi ve AHP Modelinde Uygulanması...  9/2008 - 9/2010
  6  Tıp Fakültesi Klinik Beceri Eğitimlerinin Simüle Hasta ve Görsel Kayıt Kullanılarak Geliştirilmesi...  7/2006 - 8/2008
  7  İdiyopatik kronik bel ağrısı olan hastaların aile hekimliği ilkelerine göre takiplerinin sonuçları...  10/2006 - 1/2008
  8  Leylekten Günümüze Üreme Sağlığı...  12/2005 - 12/2006
  9  İZMİR VALİLİĞİ HALKIN MEMNUNİYET DÜZEYİ ARAŞTIRMASI (HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜMÜ)...  12/2005 - 6/2006
 • NO AD YIL
  1  Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü...  1991
  2  Teşekkür...  1994
  3  Takdirname...  1995
  4  Takdirname...  1997
  5  Takdirname...  1997
  6  Takdirname...  2002
  7  Teşekkür...  2002
  8  Takdirname...  2008
  9  Leading Health Professionals of the World 2007...  2007
  10  Takdirname...  2016
  11  WONCA 2016 Sözlü Bildiri Sunma...  2016
  12  Leaders in Innovation Fellowship...  2017
 • NO Görev
  1 Aile Hekimliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Aralık 2015-Devam ediyor
  2 Rektörlük Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Daire Başkanı Vekili, Aralık 2003- Ağustos 2008