En

DOÇ.DR. YUSUF SAVRAN TIP FAKÜLTESİ

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  1998
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı  2006
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2013
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı İç Hastalıkları  2017
 • NO AD YIL
  1  Current Statement of Intensive Care Units in Turkey: Data obtained from 67 Centers...  2018
  2  A severe case of levothyroxine intoxication successfully treated in intensive care unit...  2018
  3  Severe allergic reaction to human insulin in the patient with diabetic ketoacidosis...  2018
  4  Üçüncü Basamak Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerde Depresyon ve Tükenmişlik S...  2018
  5  Yoğun Bakım Ünitesinde Multisistem Atrofi Tanısıyla Takip Edilen Ürosepsis Olgusu...  2018
  6  Can neutrophil-lymphocyte ratio predict disease severity and mortality in sepsis and septic shock pa...  2018
  7  Oxytocin Effect on Sepsis-induced Experimental Rat Renal Failure Model: A Histological and Biochemic...  2017
  8  Pneumocephalus in a patient with multiple stab wounds...  2017
  9  Yoğun Bakım Ünitesine Yatan Kritik Hastalarda Kabul Sırasında Akut Böbrek Yetmezliğinin Morta...  2016
  10  The effect of brain tomography findings on mortality in sniper shot head injuries...  2016
  11  Mortality Related Risk Factors in High-Risk Pulmonary Embolism in the ICU...  2016
  12  Tedavisel Plazma Değişimi...  2016
  13  Can Ursodeoxycholic acid be an alternative of N-acetylcystein in acute acetaminophen intoxication?...  2016
  14  Concurrent Extracorporeal Membrane Oxygenation, Plasmapheresis and Continuous Renal Replacement Ther...  2016
  15  Hasta Yakınlarında Yoğun Bakım Algısı ve Memnuniyeti...  2016
  16  Üriner Kateterli Yoğun Bakım Hastalarında Kandidüri: Risk Faktörleri, Kandidemi Gelişimi ve M...  2016
  17  Erişkin Yoğun Bakımda Entübe Hastalarda Beslenme Yetersizliğine Yol Açan Faktörler ve Zamanı...  2016
  18  Tirofiban induced thrombocytopenia: a case report of a rare side effect...  2016
  19  Pheochromocytoma Presenting with Adrenal Necrosis due to Spontaneous Hemorrhage: A Case Report...  2016
  20  Impact of time to antiobiotics on mortality in severe sepsis and septic shock...  2016
  21  Impact of factors at admittance predicting intensive care unit mortality in critically ill cancer pa...  2016
  22  Dermato-neuro syndrome in a case of scleromyxedema...  2015
  23  Pneumohydrothorax due to misplacement of nasogastric feeding tube...  2015
  24  Type 1 Kounis syndrome and multiorgan failure secondary to metamizole...  2015
  25  A Case of Polymyalgia Rheumatica Mimicking Multiple Myeloma...  2015
  26  Mekanik ventilatörden ayırma...  2015
  27  Mekanik ventilasyonda temel kavramlar ve fiziksel özellikler...  2015
  28  Noninvaziv Mekanik Ventilasyon ile Başarılı Bir Şekilde Tedavi Edilen Bir Akut Respiratuvar Dist...  2015
  29  Hiperkalsemi ve Patolojik Kemik Fraktürü İle Prezente Olan Bir İntravasküler B Hücreli Lenfoma...  2015
  30  Mekanik ventilatörden ayrılamama sürecinde anksiyetenin rolü...  2014
  31  Increased Levels of Macrophage Migration Inhibitory Factor in Patients with Familial Mediterranean F...  2013
  32  Macrophage migration-inhibitory factor is elevated in pregnant women with gestational diabetes melli...  2012
  33  Increased prevalence of m694v in patients with ankylosing spondylitis; additional evidence for a lin...  2010
  34  Legionella pneumonia with acute respiratory distress syndrome, myocarditis and septic shock successf...  2006
  35  Romatoid Artrit tedavisi...  2005
  36  Images in Haematology...  2004
 • NO AD TARİH
  1  Üçüncü Basamak Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerde Depresyon ve Tükenmişlik S... 19/04/2018 - 22/04/2018
  2  Mekanik ventilatör desteği altındaki hastalarda boşaltıcı torasentezin solunum mekanikleri, ve... 04/10/2017 - 07/10/2017
  3  Metanol intoksikasyonunda putaminal tutulum kötü nörolojik prognozu erken öngörebilir mi?... 04/10/2017 - 07/10/2017
  4  Türkiye'de beyin ölümü teşhisindeki artış organ naklinin artmasını sağlıyor mu?... 04/10/2017 - 07/10/2017
  5  LEVOTİROKSİN SODYUM İNTOKSİKASYONU: OLGU SUNUMU... 04/10/2017 - 07/10/2017
  6  Sepsis ve septik şokta nötrofil/lenfosit oranı mortalite için belirleyici olabilir mi?... 04/10/2017 -
  7  PEG sonrası gelişen batın içi hematomun perkutan drenaj kateteri ile boşaltılması... 25/11/2016 - 01/12/2016
  8  Yoğun Bakım Ünitesinde Otonomik Disfonksiyonun Ön Planda Olduğu Multisistem Atrofi Tanısıyla ... 02/11/2016 - 05/11/2016
  9  Tirofibana bağlı ciddi trombositopeni gelişen serebral anevrizma olgusu... 06/04/2016 - 10/04/2016
  10  Diltiazem zehirlenmesinde intravenöz lipid emülsiyonu... 06/04/2016 - 10/04/2016
  11  Ecstacy alımına bağlı hipoglisemi, methemoglobinemi ve çoklu organ yetmezliği... 26/10/2015 - 29/10/2015
  12  Evaluation of the factors affecting the prognosis of patients with solid tumors and hematologic mali... 03/10/2015 - 07/10/2015
  13  Factors impact on insufficient nutrition and effects of timely adequate nutrition support on patient... 03/10/2015 - 07/10/2015
  14  Multipl kesici delici alet yaralanması sonucu masif serebral hava embolisi sonucu beyin ölümü ge... 23/04/2015 - 26/04/2015
  15  The relationship between peripheral muscle strength and oxygenation in intensive care unit patients... 06/09/2014 - 10/09/2014
  16  ARDS'de Prone pozisyonu hala hayat kurtarabiliyor... 27/11/2013 - 30/11/2013
  17  Hiperkalsemi,Patolojik kemik fraktürü ve Panhipopituitarism ile prezente olan bir Lenfoma olgusu... 27/11/2013 - 30/11/2013
  18  Yoğun bakım hastalarında periferal kas kuvveti ile oksijenasyon arasındaki ilişki... 14/11/2013 - 16/11/2013
  19  A prospective follow-up of patients with Candiduria in the Intensive care unit: it's effect on morta... 11/10/2013 - 14/10/2013
  20  Acil serviste korkulu rüya: Kristalize insüline karşı anaflaksi gelişen diabetik ketoasidoz has... 02/10/2013 - 06/10/2013
  21  Kendi kendine pozisyon veren (lateral dönüşümlü yatak) yatakta bası yarası oluşumunun incele... 27/09/2013 - 29/09/2013
  22  Farklı santral venöz kateter pansuman tiplerinin maliyet ve iş yükü karşılaştırılması... 27/09/2013 - 29/09/2013
  23  Increased oxidative stress and macrophage migration inhibitory factor in patients with familial medi... 12/06/2013 - 15/06/2013
  24  Macrophage migration inhibitory factory in FMF... 22/05/2013 - 26/05/2013
  25  Farklı solunum rezervine sahip yoğun bakım hastalarında kavrama kuvveti: pilot çalışma... 03/04/2013 - 07/04/2013
  26  Ağır malnütrisyon,kronik intestinal pseudoobstrüksiyonla seyreden primer mitokondriyal nörogast... 27/03/2013 - 31/03/2013
  27  Spontan Hemorajik Nekroz Gelişen Bir Adrenal Feokromositoma Olgusu... 27/11/2012 - 30/11/2012
  28  Başarısız weaning süreçlerinde anksiyetenin rolü... 27/11/2012 - 30/11/2012
  29  Noninvaziv Mekanik Ventilasyon İle Başarılı Bir Şekilde Tedavi Edilen Bir ARDS Olgusu... 27/11/2012 - 30/11/2012
  30  Increased Frequency of MEFV Gene Exon 10 Mutations in Patients with Ankylosing Spondylitis... 24/10/2008 - 29/10/2008
  31  Ankilozan Spondilitli Hastalarda Artmış MEFV Geni Ekson 10 Mutasyonu Sıklığı... 11/10/2008 - 15/10/2008
  32  Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug (NSAID) Prescription Preferences among Chronic Rofecoxib Users ... 06/11/2007 - 11/11/2007
  33  The Prevalence of Gastroprophylaxis (GP) and Gastroprotective Drug Prescribing Patterns in High-risk... 13/06/2007 - 16/06/2007
  34  Türkiye'de Emekliİ Sandığına KayıtIı 65 Yaş ve Üzeri Hastalarda Gastraoprofilaksi Sıklığ... 01/09/2006 - 05/09/2006
  35  Emekli Sandığına Kayıtlı 65 Yaş ve Üzeriİ Hastalarda Hafif, Orta, Ağır NSAİİ Kullanımı... 01/09/2006 - 05/09/2006
  36  Kronik Rofekoksib Kullanicilarinda Rofekoksib Sonrasi Nonsteroid Anti-İnflamatuar İlaç Tercihleri... 01/09/2006 - 05/09/2006
  37  Toksik Nodüler Guatr Nedeni ile Gelişen Tirotoksik Hipokalemik Periyodik Paralizi... 16/09/2004 - 18/09/2004
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Platelet Bozuklukları ve Hemostatik Aciller Acil Kritik Bakımda Karar Verme...  2018
  2  Approach to the Elderly Patient with Delirium: The Intensive Care Specialist's PerspectiveDelirium in Elderly Patients...  2017
  3  İnvazif Mekanik Ventilatörde Destek Tedaviler,Beslenme ve Sedasyon Organizasyondan Tedaviye Yoğun Bakım...  2014
 • NO AD YIL
  1  En iyi poster bildiri üçüncülük ödülü...  2013
  2  En iyi sözel bildiri ödülü...  2017