En

PROF.DR. ŞEBNEM AKTAN TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1988
  Tıpta Uzmanlık  İzmir Atatürk Devlet Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar  1993
  Doçent  Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji  1999
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2003
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2007
 • NO AD YIL
  1  A neglected disease in a patient with dermatomyositis: Cutaneous Leishmaniasis...  2020
  2  Melatonin attenuates the detrimental effects of UVA'irradiation in human dermal fibroblasts by suppr...  2019
  3  Turkish dermatologists' approach for chronic spontaneous urticaria: A questionnaire based study...  2018
  4  Matrix metalloproteinase-2 AND -9 activity levels increase in cutaneous lupus erythematosus lesions ...  2018
  5  Epidemiology of Pemphigus in Turkey:One-year prospective study of 220 cases...  2017
  6  Possible triggering factors and comorbidities in newly diagnosed autoimmune bullous diseases...  2017
  7  High prevalence of metabolic syndrome in patients with discoid lupus erythematosus: a cross-sectiona...  2017
  8  Türkiye Ürtiker Tanı ve Tedavi Kılavuzu-2016...  2016
  9  Yüzü etkileyen kontakt dermatitler...  2015
  10  Fiziksel ürtikerlerde patogenez ve tanısal testler...  2015
  11  Dermoscopic findings in scalp psoriasis and seborrheic dermatitis; two new signs; signet ring vessel...  2015
  12  Scalp dermatoscopic findings in androgenetic alopecia and their relations with disease severity...  2014
  13  Psoriatik eritrodermi ve Juvenil Romatoid Artritli olguda süt dişi dentisyonunda mine hipoplazisi....  2014
  14  Psoriasis işlev kaybı indeksi: sosyodemografik ve klinik değişkenlerin rolü...  2014
  15  Trichoscopic findings in alopecia areata and their relation to disease activity, severity and clinic...  2013
  16  Adolesan Dönemde Akne Sorununa Yaklaşım...  2013
  17  Vitamin D receptor gene polymorphisms and haplotypes (Apa I, Bsm I, Fok I, Taq I) in Turkish psorias...  2012
  18  Dissemine granüloma anulare ve asemptomatik multipl myelom birlikteliği...  2012
  19  Allerjik Duyarlanmanın Atopik Dermatitteki Yeri...  2012
  20  Sjögren sendromu ile birliktelik gösteren amikrobiyal intertriginöz püstülozis...  2012
  21  Otoimmün Büllöz Hastalıkların Etyopatogenezi...  2011
  22  Comparison of topical 3% diclofenac sodium gel and 5% imiquimod cream for the treatment of actinic k...  2011
  23  Klasik tedavilere dirençli verrukaların tedavisinde asitretin: bir olgu sunumu...  2011
  24  An 11-year-old girl with burning sensation in her hands....  2010
  25  A girl of Klippel-Trenaunay Weber syndrome coexistence of recurrent bloody vaginal discharge...  2010
  26  Tekstiller ve Fotokorunma...  2010
  27  Anogenital ulcerations in a 83- year- old woman. Clinicopathologic challenge...  2008
  28  Biomechanical properties of human hair with different parameters...  2008
  29  Epidemiology of atopic dermatitis in primary school children in Turkey...  2008
  30  Behçet hastalığı mukokutan bulguları...  2007
  31  Quantification of female pattern hair loss: a study in a Turkish population...  2007
  32  A role of leptin in psoriasis?...  2007
  33  Interobserver reliability of nail psoriasis severity index...  2007
  34  Topikal pimekrolimus %1 krem ile UVB etkileşimi...  2007
  35  The role of essential and non-essential elements in Mal de Meleda...  2007
  36  Bir nekrotizan araknidizm olgusu...  2006
  37  The effects of isotretinoin treatment on bone mineral density in patients with nodulocyctic acne...  2006
  38  A focus on the differential diagnosis of lichen planus and plasma cell balanitislichen planus...  2006
  39  Comparison of the effects of pulsed dye laser, pulsed dye laser + salicylic acid, and clobetasole pr...  2006
  40  Skin tags and atherosclerotic risk factors...  2005
  41  Psoriasisli hastalarda prolaktin ve growth hormon düzeyleri...  2005
  42  Mal de Meleda: A new geographical localisation in Anatolia...  2003
  43  Hirsutismus: Klinik ve tanısal yaklaşım...  2002
  44  Cutaneous T cell lymphoid hyperplasia: A case report...  2002
  45  Vitiligolu hastalarda soluble IL-2R düzeyleri...  2002
  46  Epidermodisplazya verrusiformisin eşlik ettiği hiper-IgE sendromlu bir olgu...  2002
  47  Churg-Strauss sendromlu bir olgu...  2002
  48  Eozinofilik püstüler follikülitli bir çocuk olgu...  2002
  49  Asitretin tedavisine yanıt veren juvenil pitiriyazis rubra pilaris...  2001
  50  Psoriasisde serum TNF-alfa düzeyleri...  2001
  51  Subkutan sarkoidoz...  2001
  52  Blink reflex in Behçet's disease...  2000
  53  Anxiety, depression and nature of acne vulgaris in adolescents...  2000
  54  Sympathetic skin response in psoriasis and vitiligo...  1999
  55  High frequency hearing and reflex latency in patients with pigment disorder...  1998
  56  Reproducibility of the Finn chamber nickel patch test in two different phases of the ovulatory menst...  1998
  57  Psychiatric disorders in patients attending a dermatology outpatient clinic...  1998
  58  Auditory evoked potentials in vitiligo patients...  1998
  59  Analysis of tissue MDA levels in psoriatic patients...  1998
 • NO AD TARİH
  1  Son 1 yılda ne değişti Tanı... 20/11/2019 - 24/11/2019
  2  Alerji nedir? Reaksiyon tiplerinde göre klinik bulgular ve ulusal veriler... 24/09/2019 - 28/09/2019
  3  Zorlu tedaviler: Büllözler... 01/05/2019 - 05/05/2019
  4  Kutan Angiosarkom: Nadir görülen bir olgu... 01/05/2019 - 05/05/2019
  5  Mast hücre aktivasyon sendromu... 26/09/2018 - 29/09/2018
  6  Türkiye'de Avrupa standart seri allerjenlerine karşı kontakt duyarlanma sonuçları: prospektif ... 22/11/2017 - 26/11/2017
  7  El ekzemalı olgularda anksiyete, depresyon, sosyal kaygı ve kaçınma hali ile yaşam kalitesinin ... 19/10/2016 - 23/10/2016
  8  Dermatomiyozitli olguda kronik bacak ulserasyonu... 18/11/2015 - 22/11/2015
  9  Pyogenik granuloma benzeri kaposi sarkomu... 05/05/2015 - 10/05/2015
  10  Yeni tanı almış otoimmün vezikülobülloz hastalıkların demografik ve klinik özellikleri... 05/05/2015 - 10/05/2015
  11  Kutan Rosai Dorfman Hastalığı... 19/11/2014 - 23/11/2014
  12  Nadir görülen bir olgu: Saçlı deride lokalize kutan Rosai Dorfman Hastalığı... 07/05/2014 - 11/05/2014
  13  Otoimmün Büllöz Hastalıklarda Etyopatogenez... 12/09/2013 - 15/09/2013
  14  Fotoyama testi... 09/10/2012 - 13/10/2012
  15  Otoimmün büllü hastalıklar... 19/09/2012 - 22/09/2012
  16  Alopesi areatada yeni trikoskopik bulgular ve alopesi aktivitesi, şiddeti ve klinik alt tipi ile il... 16/11/2011 - 20/11/2011
  17  Akne: sistemik tedavide yenilikler... 05/10/2011 - 08/10/2011
  18  Sjögren sendromu ile birliktelik gösteren amikrobiyal intertriginöz püstülozis... 04/05/2011 - 08/05/2011
  19  Dissemine granüloma anulare ve asemptomatik multipl myelom birlikteliği... 04/05/2011 - 08/05/2011
  20  Klasik tedavilere dirençli verrukaların tedavisinde asitretin: olgu sunumu... 19/10/2010 - 23/10/2010
  21  Kutan Lupus Eritematozusda Matriks Metalloproteinaz-2, -9 Enzim Aktivite Düzeyleri... 19/10/2010 - 23/10/2010
  22  Psoriyazis Hastalarında Long Pentraxin3'ün (PTX3) Hastalık Aktivasyon Belirteci Olarak Önemi... 28/10/2009 - 31/10/2009
  23  Eritromelalji ile başvuran bir kız çocuğunda sistemik lupus eritematozus.... 21/10/2009 - 25/10/2009
  24  Melatonin inhibits UVB-induced oxidative stress and regulates exracellular matrix proteins in human ... 05/05/2009 - 08/05/2009
  25  Inhibition of UVA-inuced AP-1 activation may prevent photoaging in human dermal fibroblasts: An in v... 05/05/2009 - 08/05/2009
  26  Correlation of skin barrier function and clinical aspects in patients with atopic dermatitis... 22/05/2008 - 25/05/2008
  27  Pseudolimfoma benzeri cd30 (+) limfoproliferatif sayrılık:limfomatoid papulosis?... 03/05/2007 - 07/05/2007
  28  Çocukluk döneminde pyoderma vegetans... 02/05/2007 - 06/05/2007
  29  lobuler pannikulit sergileyerek tanı alan sjögren sindromu... 02/05/2007 - 06/05/2007
  30  Diskoid lupus eritematozus ve liken planus birlikteliğinde asitretin... 02/05/2007 - 06/05/2007
  31  Solar keratoz sağaltımında topikal %3 diklofenak sodyum jel ve %5 imikuimod krem etkinliklerinin ... 05/09/2006 - 10/09/2006
  32  Nikele bağlı alerjik kontak dermatitin önlenmesinde bir bariyer kremin etkinliğinin değerlendir... 05/09/2006 - 10/09/2006
  33  Psoriyazis saçlı deri tutulumunda saç parametreleri... 05/09/2006 - 10/09/2006
  34  Melatonin prevents UV-induced signaling that leads to photoaging in dermal fibroblasts... 24/06/2006 - 29/06/2006
  35  Seksenüç yaşındaki bir kadın olguda anogenital yerleşimli atipik herpes simpleks infeksiyonu... 15/05/2006 - 18/05/2006
  36  Skrofuloderma: Atipik yerleşim gösteren bir olgu... 15/05/2006 - 18/05/2006
  37  Tırnak Psoriyazis Şiddet İndeksi'nin gözlemciler arası uyumunun değerlendirilmesi... 15/05/2006 - 18/05/2006
  38  Androgenetik alopesili kadınlarda ölçümsel değerlendirme... 15/05/2006 - 18/05/2006
  39  Likenoid ilaç erupsiyonları... 15/11/2005 - 19/11/2005
  40  Comparison of the effects of pulsed dye laser, pulsed dye laser+salicylic acid, clobetasole propiona... 12/10/2005 - 16/10/2005
  41  Topikal pimekrolimus %1 krem ile UVB etkileşimi... 11/05/2005 - 15/05/2005
  42  Porokeratozis mibelli ve sistemik lupus eritematozus birlikteliği... 07/09/2004 - 12/09/2004
  43  Denizli yöresinden paederus dermatiti olguları... 07/09/2004 - 12/09/2004
  44  İlköğretim okullarında atopik dermatit prevalansının araştırılması... 07/09/2004 - 12/09/2004
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Otoimmüm Büllöz Hastalıkların Etyopatogenezi Otoimmün Bülöz Hastalıklar...  2017
  2  Tinea Unguium Dermatolojide tedavi...  2010
 • NO AD TARIH
  1  Psoriasislilerde kanda FOXP3 geninde TSDR metilasyonu ve sitokin düzeylerinin belirlenmesi...  6/2016 - 12/2017
  2  Psoriasis hastalarında Long Pentraxin3 `ün (PTX3) hastalık aktivasyon belirteci olarak öneminin araştırılması...  10/2008 - 10/2011
  3  Melatoninin insan dermal fibroblastlarda foto-yaşlanma ve MAK kinaz sinyal ileti yoluna olası in vitro etkileri...  4/2004 - 4/2006
  4  İnsan Dermal Fibroblastlarında Melatoninin UVA ve UVB İle İndüklenen Map Kinaz Sinyal İleti Yoluna Olası Etkileri...  3/2004 - 6/2006