En

PROF.DR. ŞEBNEM AKTAN TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1988
  Tıpta Uzmanlık  İzmir Atatürk Devlet Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar  1993
  Doçent  Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji  1999
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2003
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2007
 • NO AD YIL
  1  Melatonin attenuates the detrimental effects of UVA'irradiation in human dermal fibroblasts by suppr...  2019
  2  Turkish dermatologists' approach for chronic spontaneous urticaria: A questionnaire based study...  2018
  3  Matrix metalloproteinase-2 AND -9 activity levels increase in cutaneous lupus erythematosus lesions ...  2018
  4  Epidemiology of Pemphigus in Turkey:One-year prospective study of 220 cases...  2017
  5  Possible triggering factors and comorbidities in newly diagnosed autoimmune bullous diseases...  2017
  6  High prevalence of metabolic syndrome in patients with discoid lupus erythematosus: a cross-sectiona...  2017
  7  Türkiye Ürtiker Tanı ve Tedavi Kılavuzu-2016...  2016
  8  Yüzü etkileyen kontakt dermatitler...  2015
  9  Fiziksel ürtikerlerde patogenez ve tanısal testler...  2015
  10  Dermoscopic findings in scalp psoriasis and seborrheic dermatitis; two new signs; signet ring vessel...  2015
  11  Scalp dermatoscopic findings in androgenetic alopecia and their relations with disease severity...  2014
  12  Psoriatik eritrodermi ve Juvenil Romatoid Artritli olguda süt dişi dentisyonunda mine hipoplazisi....  2014
  13  Psoriasis işlev kaybı indeksi: sosyodemografik ve klinik değişkenlerin rolü...  2014
  14  Trichoscopic findings in alopecia areata and their relation to disease activity, severity and clinic...  2013
  15  Adolesan Dönemde Akne Sorununa Yaklaşım...  2013
  16  Vitamin D receptor gene polymorphisms and haplotypes (Apa I, Bsm I, Fok I, Taq I) in Turkish psorias...  2012
  17  Dissemine granüloma anulare ve asemptomatik multipl myelom birlikteliği...  2012
  18  Allerjik Duyarlanmanın Atopik Dermatitteki Yeri...  2012
  19  Sjögren sendromu ile birliktelik gösteren amikrobiyal intertriginöz püstülozis...  2012
  20  Otoimmün Büllöz Hastalıkların Etyopatogenezi...  2011
  21  Comparison of topical 3% diclofenac sodium gel and 5% imiquimod cream for the treatment of actinic k...  2011
  22  Klasik tedavilere dirençli verrukaların tedavisinde asitretin: bir olgu sunumu...  2011
  23  An 11-year-old girl with burning sensation in her hands....  2010
  24  A girl of Klippel-Trenaunay Weber syndrome coexistence of recurrent bloody vaginal discharge...  2010
  25  Tekstiller ve Fotokorunma...  2010
  26  Anogenital ulcerations in a 83- year- old woman. Clinicopathologic challenge...  2008
  27  Biomechanical properties of human hair with different parameters...  2008
  28  Epidemiology of atopic dermatitis in primary school children in Turkey...  2008
  29  Behçet hastalığı mukokutan bulguları...  2007
  30  Quantification of female pattern hair loss: a study in a Turkish population...  2007
  31  A role of leptin in psoriasis?...  2007
  32  Interobserver reliability of nail psoriasis severity index...  2007
  33  Topikal pimekrolimus %1 krem ile UVB etkileşimi...  2007
  34  The role of essential and non-essential elements in Mal de Meleda...  2007
  35  Bir nekrotizan araknidizm olgusu...  2006
  36  The effects of isotretinoin treatment on bone mineral density in patients with nodulocyctic acne...  2006
  37  A focus on the differential diagnosis of lichen planus and plasma cell balanitislichen planus...  2006
  38  Comparison of the effects of pulsed dye laser, pulsed dye laser + salicylic acid, and clobetasole pr...  2006
  39  Psoriasisli hastalarda prolaktin ve growth hormon düzeyleri...  2005
  40  Skin tags and atherosclerotic risk factors...  2005
  41  Mal de Meleda: A new geographical localisation in Anatolia...  2003
  42  Hirsutismus: Klinik ve tanısal yaklaşım...  2002
  43  Cutaneous T cell lymphoid hyperplasia: A case report...  2002
  44  Eozinofilik püstüler follikülitli bir çocuk olgu...  2002
  45  Churg-Strauss sendromlu bir olgu...  2002
  46  Vitiligolu hastalarda soluble IL-2R düzeyleri...  2002
  47  Epidermodisplazya verrusiformisin eşlik ettiği hiper-IgE sendromlu bir olgu...  2002
  48  Asitretin tedavisine yanıt veren juvenil pitiriyazis rubra pilaris...  2001
  49  Psoriasisde serum TNF-alfa düzeyleri...  2001
  50  Subkutan sarkoidoz...  2001
  51  Blink reflex in Behçet's disease...  2000
  52  Anxiety, depression and nature of acne vulgaris in adolescents...  2000
  53  Sympathetic skin response in psoriasis and vitiligo...  1999
  54  High frequency hearing and reflex latency in patients with pigment disorder...  1998
  55  Reproducibility of the Finn chamber nickel patch test in two different phases of the ovulatory menst...  1998
  56  Psychiatric disorders in patients attending a dermatology outpatient clinic...  1998
  57  Auditory evoked potentials in vitiligo patients...  1998
  58  Analysis of tissue MDA levels in psoriatic patients...  1998
 • NO AD TARİH
  1  Kutan Angiosarkom: Nadir görülen bir olgu... 01/05/2019 - 05/05/2019
  2  Mast hücre aktivasyon sendromu... 26/09/2018 - 29/09/2018
  3  Türkiye'de Avrupa standart seri allerjenlerine karşı kontakt duyarlanma sonuçları: prospektif ... 22/11/2017 - 26/11/2017
  4  El ekzemalı olgularda anksiyete, depresyon, sosyal kaygı ve kaçınma hali ile yaşam kalitesinin ... 19/10/2016 - 23/10/2016
  5  Dermatomiyozitli olguda kronik bacak ulserasyonu... 18/11/2015 - 22/11/2015
  6  Pyogenik granuloma benzeri kaposi sarkomu... 05/05/2015 - 10/05/2015
  7  Yeni tanı almış otoimmün vezikülobülloz hastalıkların demografik ve klinik özellikleri... 05/05/2015 - 10/05/2015
  8  Kutan Rosai Dorfman Hastalığı... 19/11/2014 - 23/11/2014
  9  Nadir görülen bir olgu: Saçlı deride lokalize kutan Rosai Dorfman Hastalığı... 07/05/2014 - 11/05/2014
  10  Otoimmün Büllöz Hastalıklarda Etyopatogenez... 12/09/2013 - 15/09/2013
  11  Fotoyama testi... 09/10/2012 - 13/10/2012
  12  Otoimmün büllü hastalıklar... 19/09/2012 - 22/09/2012
  13  Alopesi areatada yeni trikoskopik bulgular ve alopesi aktivitesi, şiddeti ve klinik alt tipi ile il... 16/11/2011 - 20/11/2011
  14  Akne: sistemik tedavide yenilikler... 05/10/2011 - 08/10/2011
  15  Sjögren sendromu ile birliktelik gösteren amikrobiyal intertriginöz püstülozis... 04/05/2011 - 08/05/2011
  16  Dissemine granüloma anulare ve asemptomatik multipl myelom birlikteliği... 04/05/2011 - 08/05/2011
  17  Kutan Lupus Eritematozusda Matriks Metalloproteinaz-2, -9 Enzim Aktivite Düzeyleri... 19/10/2010 - 23/10/2010
  18  Klasik tedavilere dirençli verrukaların tedavisinde asitretin: olgu sunumu... 19/10/2010 - 23/10/2010
  19  Psoriyazis Hastalarında Long Pentraxin3'ün (PTX3) Hastalık Aktivasyon Belirteci Olarak Önemi... 28/10/2009 - 31/10/2009
  20  Eritromelalji ile başvuran bir kız çocuğunda sistemik lupus eritematozus.... 21/10/2009 - 25/10/2009
  21  Inhibition of UVA-inuced AP-1 activation may prevent photoaging in human dermal fibroblasts: An in v... 05/05/2009 - 08/05/2009
  22  Melatonin inhibits UVB-induced oxidative stress and regulates exracellular matrix proteins in human ... 05/05/2009 - 08/05/2009
  23  Correlation of skin barrier function and clinical aspects in patients with atopic dermatitis... 22/05/2008 - 25/05/2008
  24  Pseudolimfoma benzeri cd30 (+) limfoproliferatif sayrılık:limfomatoid papulosis?... 03/05/2007 - 07/05/2007
  25  Çocukluk döneminde pyoderma vegetans... 02/05/2007 - 06/05/2007
  26  lobuler pannikulit sergileyerek tanı alan sjögren sindromu... 02/05/2007 - 06/05/2007
  27  Diskoid lupus eritematozus ve liken planus birlikteliğinde asitretin... 02/05/2007 - 06/05/2007
  28  Solar keratoz sağaltımında topikal %3 diklofenak sodyum jel ve %5 imikuimod krem etkinliklerinin ... 05/09/2006 - 10/09/2006
  29  Nikele bağlı alerjik kontak dermatitin önlenmesinde bir bariyer kremin etkinliğinin değerlendir... 05/09/2006 - 10/09/2006
  30  Psoriyazis saçlı deri tutulumunda saç parametreleri... 05/09/2006 - 10/09/2006
  31  Melatonin prevents UV-induced signaling that leads to photoaging in dermal fibroblasts... 24/06/2006 - 29/06/2006
  32  Seksenüç yaşındaki bir kadın olguda anogenital yerleşimli atipik herpes simpleks infeksiyonu... 15/05/2006 - 18/05/2006
  33  Skrofuloderma: Atipik yerleşim gösteren bir olgu... 15/05/2006 - 18/05/2006
  34  Tırnak Psoriyazis Şiddet İndeksi'nin gözlemciler arası uyumunun değerlendirilmesi... 15/05/2006 - 18/05/2006
  35  Androgenetik alopesili kadınlarda ölçümsel değerlendirme... 15/05/2006 - 18/05/2006
  36  Likenoid ilaç erupsiyonları... 15/11/2005 - 19/11/2005
  37  Comparison of the effects of pulsed dye laser, pulsed dye laser+salicylic acid, clobetasole propiona... 12/10/2005 - 16/10/2005
  38  Topikal pimekrolimus %1 krem ile UVB etkileşimi... 11/05/2005 - 15/05/2005
  39  Denizli yöresinden paederus dermatiti olguları... 07/09/2004 - 12/09/2004
  40  Porokeratozis mibelli ve sistemik lupus eritematozus birlikteliği... 07/09/2004 - 12/09/2004
  41  İlköğretim okullarında atopik dermatit prevalansının araştırılması... 07/09/2004 - 12/09/2004
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Otoimmüm Büllöz Hastalıkların Etyopatogenezi Otoimmün Bülöz Hastalıklar...  2017
  2  Tinea Unguium Dermatolojide tedavi...  2010
 • NO AD TARIH
  1  Psoriasislilerde kanda FOXP3 geninde TSDR metilasyonu ve sitokin düzeylerinin belirlenmesi...  6/2016 - 12/2017
  2  Psoriasis hastalarında Long Pentraxin3 `ün (PTX3) hastalık aktivasyon belirteci olarak öneminin araştırılması...  10/2008 - 10/2011
  3  Melatoninin insan dermal fibroblastlarda foto-yaşlanma ve MAK kinaz sinyal ileti yoluna olası in vitro etkileri...  4/2004 - 4/2006
  4  İnsan Dermal Fibroblastlarında Melatoninin UVA ve UVB İle İndüklenen Map Kinaz Sinyal İleti Yoluna Olası Etkileri...  3/2004 - 6/2006