En

PROF.DR. ŞEBNEM AKTAN TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1988
  Tıpta Uzmanlık  İzmir Atatürk Devlet Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar  1993
  Doçent  Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji  1999
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2003
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2007
 • NO AD YIL
  1  MATRIX METALLOPROTEINASE-2 AND -9 ACTIVITY LEVELS INCREASE IN CUTANEOUS LUPUS ERYTHEMATOSUS LESIONS ...  2018
  2  Epidemiology of Pemphigus in Turkey:One-year prospective study of 220 cases...  2017
  3  Possible triggering factors and comorbidities in newly diagnosed autoimmune bullous diseases...  2017
  4  High prevalence of metabolic syndrome in patients with discoid lupus erythematosus: a cross-sectiona...  2017
  5  Türkiye Ürtiker Tanı ve Tedavi Kılavuzu-2016...  2016
  6  Yüzü etkileyen kontakt dermatitler...  2015
  7  Fiziksel ürtikerlerde patogenez ve tanısal testler...  2015
  8  Dermoscopic findings in scalp psoriasis and seborrheic dermatitis; two new signs; signet ring vessel...  2015
  9  Scalp dermatoscopic findings in androgenetic alopecia and their relations with disease severity...  2014
  10  Psoriatik eritrodermi ve Juvenil Romatoid Artritli olguda süt dişi dentisyonunda mine hipoplazisi....  2014
  11  Psoriasis işlev kaybı indeksi: sosyodemografik ve klinik değişkenlerin rolü...  2014
  12  Trichoscopic findings in alopecia areata and their relation to disease activity, severity and clinic...  2013
  13  Adolesan Dönemde Akne Sorununa Yaklaşım...  2013
  14  Vitamin D receptor gene polymorphisms and haplotypes (Apa I, Bsm I, Fok I, Taq I) in Turkish psorias...  2012
  15  Dissemine granüloma anulare ve asemptomatik multipl myelom birlikteliği...  2012
  16  Allerjik Duyarlanmanın Atopik Dermatitteki Yeri...  2012
  17  Sjögren sendromu ile birliktelik gösteren amikrobiyal intertriginöz püstülozis...  2012
  18  Otoimmün Büllöz Hastalıkların Etyopatogenezi...  2011
  19  Comparison of topical 3% diclofenac sodium gel and 5% imiquimod cream for the treatment of actinic k...  2011
  20  Klasik tedavilere dirençli verrukaların tedavisinde asitretin: bir olgu sunumu...  2011
  21  An 11-year-old girl with burning sensation in her hands....  2010
  22  A girl of Klippel-Trenaunay Weber syndrome coexistence of recurrent bloody vaginal discharge...  2010
  23  Tekstiller ve Fotokorunma...  2010
  24  Anogenital ulcerations in a 83- year- old woman. Clinicopathologic challenge...  2008
  25  Biomechanical properties of human hair with different parameters...  2008
  26  Epidemiology of atopic dermatitis in primary school children in Turkey...  2008
  27  Behçet hastalığı mukokutan bulguları...  2007
  28  Quantification of female pattern hair loss: a study in a Turkish population...  2007
  29  A role of leptin in psoriasis?...  2007
  30  Interobserver reliability of nail psoriasis severity index...  2007
  31  The role of essential and non-essential elements in Mal de Meleda...  2007
  32  Topikal pimekrolimus %1 krem ile UVB etkileşimi...  2007
  33  Bir nekrotizan araknidizm olgusu...  2006
  34  The effects of isotretinoin treatment on bone mineral density in patients with nodulocyctic acne...  2006
  35  A focus on the differential diagnosis of lichen planus and plasma cell balanitislichen planus...  2006
  36  Comparison of the effects of pulsed dye laser, pulsed dye laser + salicylic acid, and clobetasole pr...  2006
  37  Skin tags and atherosclerotic risk factors...  2005
  38  Psoriasisli hastalarda prolaktin ve growth hormon düzeyleri...  2005
  39  Mal de Meleda: A new geographical localisation in Anatolia...  2003
  40  Hirsutismus: Klinik ve tanısal yaklaşım...  2002
  41  Cutaneous T cell lymphoid hyperplasia: A case report...  2002
  42  Eozinofilik püstüler follikülitli bir çocuk olgu...  2002
  43  Vitiligolu hastalarda soluble IL-2R düzeyleri...  2002
  44  Epidermodisplazya verrusiformisin eşlik ettiği hiper-IgE sendromlu bir olgu...  2002
  45  Churg-Strauss sendromlu bir olgu...  2002
  46  Asitretin tedavisine yanıt veren juvenil pitiriyazis rubra pilaris...  2001
  47  Psoriasisde serum TNF-alfa düzeyleri...  2001
  48  Subkutan sarkoidoz...  2001
  49  Blink reflex in Behçet's disease...  2000
  50  Anxiety, depression and nature of acne vulgaris in adolescents...  2000
  51  Sympathetic skin response in psoriasis and vitiligo...  1999
  52  High frequency hearing and reflex latency in patients with pigment disorder...  1998
  53  Reproducibility of the Finn chamber nickel patch test in two different phases of the ovulatory menst...  1998
  54  Psychiatric disorders in patients attending a dermatology outpatient clinic...  1998
  55  Auditory evoked potentials in vitiligo patients...  1998
  56  Analysis of tissue MDA levels in psoriatic patients...  1998
 • NO AD TARİH
  1  Türkiye'de Avrupa standart seri allerjenlerine karşı kontakt duyarlanma sonuçları: prospektif ... 22/11/2017 - 26/11/2017
  2  El ekzemalı olgularda anksiyete, depresyon, sosyal kaygı ve kaçınma hali ile yaşam kalitesinin ... 19/10/2016 - 23/10/2016
  3  Dermatomiyozitli olguda kronik bacak ulserasyonu... 18/11/2015 - 22/11/2015
  4  Yeni tanı almış otoimmün vezikülobülloz hastalıkların demografik ve klinik özellikleri... 05/05/2015 - 10/05/2015
  5  Pyogenik granuloma benzeri kaposi sarkomu... 05/05/2015 - 10/05/2015
  6  Kutan Rosai Dorfman Hastalığı... 19/11/2014 - 23/11/2014
  7  Nadir görülen bir olgu: Saçlı deride lokalize kutan Rosai Dorfman Hastalığı... 07/05/2014 - 11/05/2014
  8  Otoimmün Büllöz Hastalıklarda Etyopatogenez... 12/09/2013 - 15/09/2013
  9  Fotoyama testi... 09/10/2012 - 13/10/2012
  10  Otoimmün büllü hastalıklar... 19/09/2012 - 22/09/2012
  11  Alopesi areatada yeni trikoskopik bulgular ve alopesi aktivitesi, şiddeti ve klinik alt tipi ile il... 16/11/2011 - 20/11/2011
  12  Akne: sistemik tedavide yenilikler... 05/10/2011 - 08/10/2011
  13  Dissemine granüloma anulare ve asemptomatik multipl myelom birlikteliği... 04/05/2011 - 08/05/2011
  14  Sjögren sendromu ile birliktelik gösteren amikrobiyal intertriginöz püstülozis... 04/05/2011 - 08/05/2011
  15  Klasik tedavilere dirençli verrukaların tedavisinde asitretin: olgu sunumu... 19/10/2010 - 23/10/2010
  16  Kutan Lupus Eritematozusda Matriks Metalloproteinaz-2, -9 Enzim Aktivite Düzeyleri... 19/10/2010 - 23/10/2010
  17  Psoriyazis Hastalarında Long Pentraxin3'ün (PTX3) Hastalık Aktivasyon Belirteci Olarak Önemi... 28/10/2009 - 31/10/2009
  18  Eritromelalji ile başvuran bir kız çocuğunda sistemik lupus eritematozus.... 21/10/2009 - 25/10/2009
  19  Inhibition of UVA-inuced AP-1 activation may prevent photoaging in human dermal fibroblasts: An in v... 05/05/2009 - 08/05/2009
  20  Melatonin inhibits UVB-induced oxidative stress and regulates exracellular matrix proteins in human ... 05/05/2009 - 08/05/2009
  21  Correlation of skin barrier function and clinical aspects in patients with atopic dermatitis... 22/05/2008 - 25/05/2008
  22  Pseudolimfoma benzeri cd30 (+) limfoproliferatif sayrılık:limfomatoid papulosis?... 03/05/2007 - 07/05/2007
  23  Diskoid lupus eritematozus ve liken planus birlikteliğinde asitretin... 02/05/2007 - 06/05/2007
  24  Çocukluk döneminde pyoderma vegetans... 02/05/2007 - 06/05/2007
  25  lobuler pannikulit sergileyerek tanı alan sjögren sindromu... 02/05/2007 - 06/05/2007
  26  Solar keratoz sağaltımında topikal %3 diklofenak sodyum jel ve %5 imikuimod krem etkinliklerinin ... 05/09/2006 - 10/09/2006
  27  Nikele bağlı alerjik kontak dermatitin önlenmesinde bir bariyer kremin etkinliğinin değerlendir... 05/09/2006 - 10/09/2006
  28  Psoriyazis saçlı deri tutulumunda saç parametreleri... 05/09/2006 - 10/09/2006
  29  Melatonin prevents UV-induced signaling that leads to photoaging in dermal fibroblasts... 24/06/2006 - 29/06/2006
  30  Seksenüç yaşındaki bir kadın olguda anogenital yerleşimli atipik herpes simpleks infeksiyonu... 15/05/2006 - 18/05/2006
  31  Skrofuloderma: Atipik yerleşim gösteren bir olgu... 15/05/2006 - 18/05/2006
  32  Tırnak Psoriyazis Şiddet İndeksi'nin gözlemciler arası uyumunun değerlendirilmesi... 15/05/2006 - 18/05/2006
  33  Androgenetik alopesili kadınlarda ölçümsel değerlendirme... 15/05/2006 - 18/05/2006
  34  Likenoid ilaç erupsiyonları... 15/11/2005 - 19/11/2005
  35  Comparison of the effects of pulsed dye laser, pulsed dye laser+salicylic acid, clobetasole propiona... 12/10/2005 - 16/10/2005
  36  Topikal pimekrolimus %1 krem ile UVB etkileşimi... 11/05/2005 - 15/05/2005
  37  Denizli yöresinden paederus dermatiti olguları... 07/09/2004 - 12/09/2004
  38  Porokeratozis mibelli ve sistemik lupus eritematozus birlikteliği... 07/09/2004 - 12/09/2004
  39  İlköğretim okullarında atopik dermatit prevalansının araştırılması... 07/09/2004 - 12/09/2004
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Otoimmüm Büllöz Hastalıkların Etyopatogenezi Otoimmün Bülöz Hastalıklar...  2017
  2  Tinea Unguium Dermatolojide tedavi...  2010
 • NO AD TARIH
  1  Psoriasislilerde kanda FOXP3 geninde TSDR metilasyonu ve sitokin düzeylerinin belirlenmesi...  6/2016 - 12/2017
  2  Psoriasis hastalarında Long Pentraxin3 `ün (PTX3) hastalık aktivasyon belirteci olarak öneminin araştırılması...  10/2008 - 10/2011
  3  Melatoninin insan dermal fibroblastlarda foto-yaşlanma ve MAK kinaz sinyal ileti yoluna olası in vitro etkileri...  4/2004 - 4/2006
  4  İnsan Dermal Fibroblastlarında Melatoninin UVA ve UVB İle İndüklenen Map Kinaz Sinyal İleti Yoluna Olası Etkileri...  3/2004 - 6/2006