En

PROF.DR. TOLGA FİKRİ KÖROĞLUTIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUK YOĞUN BAKIM BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi  1993
  Tıpta Uzmanlık  Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  1998
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2002
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  2007
  Yandal ihtisas  Sağlık Bakanlığı Çocuk Hastalıkları Çocuk Yoğun Bakımı  2011
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2013
 • NO AD YIL
  1  Severe Methemoglobinemia Due to Nitrite Intoxication in a Child Who was Misdiagnosed with Sepsis...  2016
  2  Efficacy of early noninvasive ventilation in three cases of nonfatal drowning with pulmonary oedema ...  2016
  3  Is the Diagnosis of Acute Posterior Multifocal Placoid Pigment Epitheliopathy with Fatal Cerebral St...  2015
  4  Severe neurologic involvement of Degos disease in a pediatric patient...  2014
  5  Erythropoietin prevents lymphoid apoptosis but has no effect on survival in experimental sepsis....  2013
  6  Severe Neurologic Involvement of Degos Disease in a Pediatric Patient...  2013
  7  A Case of Rapid-Onset Obesity with Hypothalamic Dysfunction, Hypoventilation, Autonomic Dysregulatio...  2013
  8  Hyperferritinemia in the critically ill child with secondary HLH/sepsis/MODS/MAS: what is the treatm...  2012
  9  Critically ill children with pandemic influenza (H1N1) in pediatric intensive care units in Turkey...  2011
  10  Hypersensitivity to Procarbazine and Severe RSV Pneumonia in a Child with Hodgkin s Lymphoma...  2011
  11  Çocuk yoğun bakımı bekleyen sorunlar...  2011
  12  Çocuklarda temel ve ileri yaşam desteğinde yenilikler...  2011
  13  A recent experience about pediatric acute dialysis in our center...  2010
  14  Delayed renal excreation of methotrexate following a severe anaphylactic reaction to methotrexate in...  2009
  15  A survey of pediatric intensive care services in Turkey...  2008
  16  Yenidoğan, İnfant ve Çocukların Genel Bakım ve Postoperatif Takiplerindeki Özellikler...  2007
  17  Çocuk yoğun bakım üniteleri için kılavuz: çocuk acil tıp ve yoğun bakım derneği öneriler...  2006
  18  Multiple erythematous nodules and ecthyma gangrenosum as a manifestation of Pseudomonas aeruginosa s...  2006
  19  Çocuk yoğun bakım birimleri için kılavuz: çocuk acil tıp ve yoğun bakım derneği önerileri...  2006
  20  Erythropoietin attenuates lipopolysaccharide-induced splenic and thymic apoptosis in rats....  2006
  21  Polyethylene skin wrapping accelerates recovery from hypothermia in very low-birthweight infants...  2006
  22  Erythropoietin Downregulates Bax and DP5 ProApoptotic Gene Expression in Neonatal Hypoxic-Ischemic B...  2006
  23  Pediatrik Hastada Beslenme...  2006
  24  Effects of erythropoietin on hyperoxic lung injury in neonatal rats....  2005
  25  Pediatride Yüksek Frekanslı Ventilasyon...  2005
  26  Erythropoietin improves long-term spatial memory deficits and brain injury following neonatal hypoxi...  2004
  27  Interhospital transport of pediatric patients requiring emergent care: current status in Turkey....  2004
  28  Erythropoietin and the nervous system...  2004
  29  RNA interference in neuroscience...  2004
  30  Erythropoietin as a Novel Neuroprotectant...  2004
  31  Konjenital santral hipoventilasyon sendromu. Bir vaka takdimi...  2004
  32  IRAK1 deletion disrupts cardiac Toll/IL-1 signaling and protects against contractile dysfunction....  2003
  33  Effects of childhood bronchiectasis on cardiac functions....  2003
  34  Umbilikal kordon kanı kök hücre transplantasyonu...  1996
  35  Transcranial Doppler assessment of cerebral blood flow velocity in term newborns...  1995
  36  Yenidoğan Döneminde Transkranial Doppler Sonografi kullanımı...  1993
 • NO AD TARİH
  1  Nötropenik Ateş Odağı: Listeria menenjiti... 19/04/2017 - 23/04/2017
  2  Familyal hemofagositik lenfohistiositozda nadir görülen bir prezentasyon: Akut nekrotizan ensefalo... 23/10/2016 - 26/10/2016
  3  Türkiye'de Çocuk Kardiyak Yoğun Bakım Hizmetlerinin Değerlendirilmesi... 06/10/2016 - 08/10/2016
  4  Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Plansız Ekstübasyonların Önlenmesinde Paket Yaklaşımı... 06/10/2016 - 08/10/2016
  5  Pulmoner Alveoler Proteinosis Tanılı Çocuk Olguda Total Akciğer Lavajı... 06/10/2016 - 08/10/2016
  6  Türkiye'de Çocuk Yoğun Bakım Ünitelerinin Hastane İçi Transport Uygulamalarının ve Trans... 06/10/2016 - 08/10/2016
  7  Beyin Ölümünü Taklit Eden Bir Zehirlenme: Baklofen İntoksikasyonu... 06/10/2016 - 09/10/2016
  8  Yaygın Pulmoner Hemoraji ile Seyreden ANCA (-) Vaskülit: İki Olgu Sunumu... 10/04/2016 - 14/04/2016
  9  Nitrat intoksikasonun abğlı ciddi methemoglobinemi olgusuy... 15/04/2015 - 19/04/2015
  10  güneş yağı aspirasyonuna bağlı gelişen lipoid pnömoni olgusu... 30/04/2014 - 04/05/2014
  11  Pediatrik trakeotomi: 13 yıllık sonuçlarımız... 02/11/2013 - 06/11/2013
  12  Familyal hemofagositik lenfohistiyositozda nadir görülen bir prezentasyon: Akut nekrotizan ensefal... 23/10/2013 - 26/10/2013
  13  Degos hastalığına bağlı nörolojik tutulum-olgu sunumu... 22/05/2013 - 25/05/2013
  14  Cardiopulmonary arrest in pediatric emergency care and intensive care: a multicenter study in Turkey... 05/10/2012 - 09/10/2012
  15  A case of rapid onset obesity with hypothalemic dysfunction, hypoventilation, autonomic dysregulatio... 20/09/2012 - 23/09/2012
  16  Air-gun pellet injury of the neck leading to mediastinitis... 20/05/2012 - 23/05/2012
  17  Hızlı başlangıçlı obezite, hipoventilasyon, hipotalemik disfonksiyon, otonomik disregülasyon,... 27/04/2012 - 28/04/2012
  18  Varicella Zoster ve EBV enfeksiyonu birlikteliğinde Kawasaki Hastalığı tanısı alan ve akut hip... 04/04/2011 - 08/04/2011
  19  Critically Ill Children with Pandemic Influenza (H1N1) 2009 in Pediatric Intensive Care Units in Tur... 23/10/2010 - 26/10/2010
  20  A recent experience about pediatric acute dialysis in our center... 09/10/2008 - 12/10/2008
  21  Merkezimizde Pediatrik Akut Diyaliz Deneyimleri... 09/10/2008 - 12/10/2008
  22  A recent experience of pediatric acute peritoneal dialysis in a developing country... 20/06/2008 - 24/06/2008
  23  Prokarbazin Hipersensitivitesi ile İlişkili Solunum Yetmezliği: Bir Olgu Sunumu... 21/05/2008 - 25/05/2008
  24  Çocuk yoğun bakım ve çocuk acil servislerinde kritik ilaçların temininde yaşanan zorluklar... 07/11/2007 - 11/11/2007
  25  Erythropoietin Prevents Lymphocyte Apoptosis But Has No Effect On Survival In Experimental Sepsis... 24/06/2007 - 28/06/2007
  26  BCG aşısına ikincil yaygın tüberkülozlu bir olguda ağır geçici miyelodisplazi... 22/05/2007 - 26/05/2007
  27  Meningokoksemi: Çok merkezli bir çalışma... 01/01/2006 - 01/01/2006
  28  Türkiyedeki pediatrik yoğun bakım hizmetlerinin değerlendirilmesi... 14/09/2005 - 17/09/2005
  29  Endotoksik Sepsis Modelinde Eritropoietinin Dalak Ve Timüs Apoptozu Üzerine Etkileri... 08/06/2005 - 12/06/2005
  30  Neonatal hipoksik-iskemik beyin hasarı modelinde eritropoetin Bax ve DP5 proapoptotik gen ekspresyo... 01/01/2005 - 01/01/2005
  31  Erythropoietin improves long-term spatial memory deficits and brain injury following neonatal hypoxi... 01/01/2005 - 01/01/2005
  32  A survey of pediatric intensive care services in Turkey... 01/01/2005 - 02/01/2005
  33  Intestinal Perforasyonla Seyreden Konjenital Santral Hipoventilasyon Sendromu (Ondine'nin Laneti) il... 08/09/2004 - 11/09/2004
  34  Sağlıklı Bir İnfantta Pseudomonas Aeruginosa Sepsisi... 01/01/2004 - 01/01/2004
  35  The Relationship between croup and reactive airway disease in children... 01/01/2003 - 02/01/2003
  36  Cardiac evaluation of children with bronchiectasis by exercise test and echocardiography... 01/01/2000 - 01/01/2000
  37  Yenidoğan serebral kan akımının Transkranial Doppler Sonografi ile değerlendirilmesi... 01/01/1992 - 01/01/1992
  38  Profilaktik astım tedavisi alan çocuklarda klinik-laboratuvar ve tedavi sonuçları... 01/01/1992 - 01/01/1992
 • NO AD YIL
  1  Türkiye'de Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri: Mevcut Durum ve Öneriler...  2006
  2  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Pediatrik Yoğun Bakım Protokolleri...  2002
  3  Marmara Üniversitesi Hastanesi Pediatri Asistan Elkitabı...  1998
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Çocuklarda Sepsis ve Septik Şok Çocuk Acil Tıp...  2012
  2  Çocuk Yoğun Bakım Türkiye'de Özellikli Planlama Gerektiren Sağlık Hizmetleri...  2011
  3  Pediatrik yoğun bakım kavramı Yoğun Bakım...  2011
  4  Alkollerle zehirlenme Pediatrik Zehirlenmeler...  2011
  5  Hipoksik Solunum Yetmezliğinde Mekanik Ventilasyon Çocuk Yoğun Bakım Kurs Kitabı...  2011
  6  Çocuk Yoğun Bakım Kavramı, Skorlar ve Yatış Endikasyonları Türkiye Milli Pediatri Derneği-- Temel Pediatri...  2010
  7  Akut Solunum Sıkıntısı Sendromunda Akciğeri Açma--Modlar Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım 2009...  2009
  8  Pediatrik Yoğun Bakım Ünitesi tasarımı ve ünite özellikleri Çocuk Yoğun Bakım...  2008
  9  Pediatrik Yoğun Bakım kavramı ve yatış endikasyonları Çocuk Yoğun Bakım...  2008
  10  Dünyada ve Türkiye'de Pediatrik Yoğun Bakım Çocuk Yoğun Bakım...  2008
  11  Yüksek frekanslı ventilasyon Çocuk Yoğun Bakım...  2008
  12  Sepsis ve septik şok Çocuk Yoğun Bakım...  2008
  13  Mekanik ventilasyonda nemlendirme ve filtrasyon Çocuk Yoğun Bakım...  2008
  14  Pediatrik Kardiopulmoner Resüsitasyon Çocuk Göğüs Hastalıkları...  2007
  15  Çocuklarda ventilatörden ayırma (weaning) XII. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi Kitabı...  2004
  16  Akut respiratuvar distres sendromu tedavisi IV.Pediatrik Acil Tıp ve Yoğun Bakım Toplantı Kitabı...  2003
  17  Mekanik ventilasyonda nemlendirme ve filtrasyon Pediatrik Mekanik Ventilasyon...  2003
  18  Mekanik ventilasyonda yeni yöntemler Pediatrik Mekanik Ventilasyon...  2003
  19  Neonatal umbilikal arter/ven ve radial arter kateterizasyonu Yenidoğan Döneminde Konvansiyonel Mekanik Ventilasyon...  2002
  20  Non-konvansiyonel mekanik ventilasyon Acil Pediatri ve Yoğun Bakım...  2002
  21  Mekanik ventilasyonla birlikte uygulanan tedaviler Çocuk Acil ve Yoğun Bakımda Kritik Hasta Bakımı...  2002
 • NO AD TARIH
  1  Sıçan Endotoksik Sepsis Modelinde Eritropoietinin Kardiyak Miyosit ve Gastrointestinal Epitel Apoptozu Üzerine Etkileri...  5/2003 - 12/2004
 • NO AD YIL
  1  TÜBİTAK Beyin Araştırmaları Derneği Lundbeck Proje Destek Ödülü...  2004
  2  3. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi En iyi sözlü bildiri...  2006
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı, Ocak 2015-Devam ediyor
  2 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı, Ocak 2012- Ocak 2015
  3 Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Haziran 2010- Mart 2013
  4 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı, Ocak 2009- Ocak 2012
  5 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı, Ocak 2006- Ocak 2009