En

PROF.DR. TOLGA FİKRİ KÖROĞLU TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUK YOĞUN BAKIM BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi  1993
  Tıpta Uzmanlık  Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  1998
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2002
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  2007
  Yandal ihtisas  Sağlık Bakanlığı Çocuk Hastalıkları Çocuk Yoğun Bakımı  2011
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2013
 • NO AD YIL
  1  An intoxication mimicking brain death: baclofen...  2018
  2  Early initiated feeding versus early reached target enteral nutrition in critically ill children: An...  2018
  3  Severe Methemoglobinemia Due to Nitrite Intoxication in a Child Who was Misdiagnosed with Sepsis...  2016
  4  Efficacy of early noninvasive ventilation in three cases of nonfatal drowning with pulmonary oedema ...  2016
  5  Cardiopulmonary Resuscitation in Children With In-Hospital and Out-of-Hospital Cardiopulmonary Arres...  2015
  6  Is the Diagnosis of Acute Posterior Multifocal Placoid Pigment Epitheliopathy with Fatal Cerebral St...  2015
  7  Severe neurologic involvement of Degos disease in a pediatric patient...  2014
  8  Erythropoietin prevents lymphoid apoptosis but has no effect on survival in experimental sepsis....  2013
  9  Severe Neurologic Involvement of Degos Disease in a Pediatric Patient...  2013
  10  A Case of Rapid-Onset Obesity with Hypothalamic Dysfunction, Hypoventilation, Autonomic Dysregulatio...  2013
  11  Hyperferritinemia in the critically ill child with secondary HLH/sepsis/MODS/MAS: what is the treatm...  2012
  12  Critically ill children with pandemic influenza (H1N1) in pediatric intensive care units in Turkey...  2011
  13  Hypersensitivity to Procarbazine and Severe RSV Pneumonia in a Child with Hodgkin s Lymphoma...  2011
  14  Çocuk yoğun bakımı bekleyen sorunlar...  2011
  15  Çocuklarda temel ve ileri yaşam desteğinde yenilikler...  2011
  16  A recent experience about pediatric acute dialysis in our center...  2010
  17  Delayed renal excreation of methotrexate following a severe anaphylactic reaction to methotrexate in...  2009
  18  A survey of pediatric intensive care services in Turkey...  2008
  19  Yenidoğan, İnfant ve Çocukların Genel Bakım ve Postoperatif Takiplerindeki Özellikler...  2007
  20  Çocuk yoğun bakım üniteleri için kılavuz: çocuk acil tıp ve yoğun bakım derneği öneriler...  2006
  21  Multiple erythematous nodules and ecthyma gangrenosum as a manifestation of Pseudomonas aeruginosa s...  2006
  22  Çocuk yoğun bakım birimleri için kılavuz: çocuk acil tıp ve yoğun bakım derneği önerileri...  2006
  23  Erythropoietin attenuates lipopolysaccharide-induced splenic and thymic apoptosis in rats....  2006
  24  Polyethylene skin wrapping accelerates recovery from hypothermia in very low-birthweight infants...  2006
  25  Erythropoietin Downregulates Bax and DP5 ProApoptotic Gene Expression in Neonatal Hypoxic-Ischemic B...  2006
  26  Pediatrik Hastada Beslenme...  2006
  27  Effects of erythropoietin on hyperoxic lung injury in neonatal rats....  2005
  28  Pediatride Yüksek Frekanslı Ventilasyon...  2005
  29  Erythropoietin improves long-term spatial memory deficits and brain injury following neonatal hypoxi...  2004
  30  Interhospital transport of pediatric patients requiring emergent care: current status in Turkey....  2004
  31  Erythropoietin and the nervous system...  2004
  32  RNA interference in neuroscience...  2004
  33  Konjenital santral hipoventilasyon sendromu. Bir vaka takdimi...  2004
  34  Erythropoietin as a Novel Neuroprotectant...  2004
  35  IRAK1 deletion disrupts cardiac Toll/IL-1 signaling and protects against contractile dysfunction....  2003
  36  Effects of childhood bronchiectasis on cardiac functions....  2003
  37  Umbilikal kordon kanı kök hücre transplantasyonu...  1996
  38  Transcranial Doppler assessment of cerebral blood flow velocity in term newborns...  1995
  39  Yenidoğan Döneminde Transkranial Doppler Sonografi kullanımı...  1993
 • NO AD TARİH
  1  Ağır klinik seyirli hiperlökositozlu boğmaca olgusunda başarı ile uygulanan kan değişimi... 03/05/2018 - 06/05/2018
  2  Agresif seyreden konjenital infantil fibrosarkom olgusu... 02/05/2018 - 06/05/2018
  3  İdiyopatik Perikardiyal ve Plevral Effüzyon ile Tuzak Akciğer... 18/10/2017 - 21/10/2017
  4  Hiperferritinemi ile Seyreden Fenitoin İlişkili Akut Karaciğer Hasarı... 18/10/2017 - 21/10/2017
  5  İnfluenza A Zemininde Sevoflorana Bağlı Gelişen Akut Fulminan Hepatit ve Karaciğer Transplantas... 18/10/2017 - 21/10/2017
  6  Plevral Drenaj İçin Ultrason Eşliğinde Seldinger Yöntemi İle Santral Kateter Kullanımı... 18/10/2017 - 21/10/2017
  7  Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde In-Sıtu Simulasyon ile Resüsitasyon Eğitimi... 18/10/2017 - 21/10/2017
  8  Assessment of Postoperative Pediatric Cardiac Patients ICU Management in Turkey... 06/06/2017 - 09/06/2017
  9  Nötropenik Ateş Odağı: Listeria menenjiti... 19/04/2017 - 23/04/2017
  10  Familyal hemofagositik lenfohistiositozda nadir görülen bir prezentasyon: Akut nekrotizan ensefalo... 23/10/2016 - 26/10/2016
  11  Beyin Ölümünü Taklit Eden Bir Zehirlenme: Baklofen İntoksikasyonu... 06/10/2016 - 09/10/2016
  12  Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Plansız Ekstübasyonların Önlenmesinde Paket Yaklaşımı... 06/10/2016 - 08/10/2016
  13  Pulmoner Alveoler Proteinosis Tanılı Çocuk Olguda Total Akciğer Lavajı... 06/10/2016 - 08/10/2016
  14  Türkiye'de Çocuk Kardiyak Yoğun Bakım Hizmetlerinin Değerlendirilmesi... 06/10/2016 - 08/10/2016
  15  Türkiye'de Çocuk Yoğun Bakım Ünitelerinin Hastane İçi Transport Uygulamalarının ve Transpo... 06/10/2016 - 08/10/2016
  16  Yaygın Pulmoner Hemoraji ile Seyreden ANCA (-) Vaskülit: İki Olgu Sunumu... 10/04/2016 - 14/04/2016
  17  Türkiye'de Çocuk Yoğun Bakım Ünitelerinde Santral Venöz Kateter Enfeksiyonları Gelişimine Ka... 15/04/2015 - 19/05/2015
  18  Nitrat intoksikasonun abğlı ciddi methemoglobinemi olgusuy... 15/04/2015 - 19/04/2015
  19  güneş yağı aspirasyonuna bağlı gelişen lipoid pnömoni olgusu... 30/04/2014 - 04/05/2014
  20  Pediatrik trakeotomi: 13 yıllık sonuçlarımız... 02/11/2013 - 06/11/2013
  21  Familyal hemofagositik lenfohistiyositozda nadir görülen bir prezentasyon: Akut nekrotizan ensefal... 23/10/2013 - 26/10/2013
  22  Degos hastalığına bağlı nörolojik tutulum-olgu sunumu... 22/05/2013 - 25/05/2013
  23  Cardiopulmonary arrest in pediatric emergency care and intensive care: a multicenter study in Turkey... 05/10/2012 - 09/10/2012
  24  A case of rapid onset obesity with hypothalemic dysfunction, hypoventilation, autonomic dysregulatio... 20/09/2012 - 23/09/2012
  25  Air-gun pellet injury of the neck leading to mediastinitis... 20/05/2012 - 23/05/2012
  26  Hızlı başlangıçlı obezite, hipoventilasyon, hipotalemik disfonksiyon, otonomik disregülasyon,... 27/04/2012 - 28/04/2012
  27  Varicella Zoster ve EBV enfeksiyonu birlikteliğinde Kawasaki Hastalığı tanısı alan ve akut hip... 04/04/2011 - 08/04/2011
  28  Critically Ill Children with Pandemic Influenza (H1N1) 2009 in Pediatric Intensive Care Units in Tur... 23/10/2010 - 26/10/2010
  29  A recent experience about pediatric acute dialysis in our center... 09/10/2008 - 12/10/2008
  30  Merkezimizde Pediatrik Akut Diyaliz Deneyimleri... 09/10/2008 - 12/10/2008
  31  A recent experience of pediatric acute peritoneal dialysis in a developing country... 20/06/2008 - 24/06/2008
  32  Prokarbazin Hipersensitivitesi ile İlişkili Solunum Yetmezliği: Bir Olgu Sunumu... 21/05/2008 - 25/05/2008
  33  Çocuk yoğun bakım ve çocuk acil servislerinde kritik ilaçların temininde yaşanan zorluklar... 07/11/2007 - 11/11/2007
  34  Erythropoietin Prevents Lymphocyte Apoptosis But Has No Effect On Survival In Experimental Sepsis... 24/06/2007 - 28/06/2007
  35  BCG aşısına ikincil yaygın tüberkülozlu bir olguda ağır geçici miyelodisplazi... 22/05/2007 - 26/05/2007
  36  Meningokoksemi: Çok merkezli bir çalışma... 01/01/2006 - 01/01/2006
  37  Türkiyedeki pediatrik yoğun bakım hizmetlerinin değerlendirilmesi... 14/09/2005 - 17/09/2005
  38  Endotoksik Sepsis Modelinde Eritropoietinin Dalak Ve Timüs Apoptozu Üzerine Etkileri... 08/06/2005 - 12/06/2005
  39  Erythropoietin improves long-term spatial memory deficits and brain injury following neonatal hypoxi... 01/01/2005 - 01/01/2005
  40  Neonatal hipoksik-iskemik beyin hasarı modelinde eritropoetin Bax ve DP5 proapoptotik gen ekspresyo... 01/01/2005 - 01/01/2005
  41  A survey of pediatric intensive care services in Turkey... 01/01/2005 - 02/01/2005
  42  Intestinal Perforasyonla Seyreden Konjenital Santral Hipoventilasyon Sendromu (Ondine'nin Laneti) il... 08/09/2004 - 11/09/2004
  43  Sağlıklı Bir İnfantta Pseudomonas Aeruginosa Sepsisi... 01/01/2004 - 01/01/2004
  44  The Relationship between croup and reactive airway disease in children... 01/01/2003 - 02/01/2003
  45  Cardiac evaluation of children with bronchiectasis by exercise test and echocardiography... 01/01/2000 - 01/01/2000
  46  Profilaktik astım tedavisi alan çocuklarda klinik-laboratuvar ve tedavi sonuçları... 01/01/1992 - 01/01/1992
  47  Yenidoğan serebral kan akımının Transkranial Doppler Sonografi ile değerlendirilmesi... 01/01/1992 - 01/01/1992
 • NO AD YIL
  1  Türkiye'de Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri: Mevcut Durum ve Öneriler...  2006
  2  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Pediatrik Yoğun Bakım Protokolleri...  2002
  3  Marmara Üniversitesi Hastanesi Pediatri Asistan Elkitabı...  1998
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Çocuklarda Sepsis ve Septik Şok Çocuk Acil Tıp...  2012
  2  Çocuk Yoğun Bakım Türkiye'de Özellikli Planlama Gerektiren Sağlık Hizmetleri...  2011
  3  Pediatrik yoğun bakım kavramı Yoğun Bakım...  2011
  4  Alkollerle zehirlenme Pediatrik Zehirlenmeler...  2011
  5  Hipoksik Solunum Yetmezliğinde Mekanik Ventilasyon Çocuk Yoğun Bakım Kurs Kitabı...  2011
  6  Çocuk Yoğun Bakım Kavramı, Skorlar ve Yatış Endikasyonları Türkiye Milli Pediatri Derneği-- Temel Pediatri...  2010
  7  Akut Solunum Sıkıntısı Sendromunda Akciğeri Açma--Modlar Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım 2009...  2009
  8  Pediatrik Yoğun Bakım Ünitesi tasarımı ve ünite özellikleri Çocuk Yoğun Bakım...  2008
  9  Pediatrik Yoğun Bakım kavramı ve yatış endikasyonları Çocuk Yoğun Bakım...  2008
  10  Dünyada ve Türkiye'de Pediatrik Yoğun Bakım Çocuk Yoğun Bakım...  2008
  11  Yüksek frekanslı ventilasyon Çocuk Yoğun Bakım...  2008
  12  Sepsis ve septik şok Çocuk Yoğun Bakım...  2008
  13  Mekanik ventilasyonda nemlendirme ve filtrasyon Çocuk Yoğun Bakım...  2008
  14  Pediatrik Kardiopulmoner Resüsitasyon Çocuk Göğüs Hastalıkları...  2007
  15  Çocuklarda ventilatörden ayırma (weaning) XII. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi Kitabı...  2004
  16  Akut respiratuvar distres sendromu tedavisi IV.Pediatrik Acil Tıp ve Yoğun Bakım Toplantı Kitabı...  2003
  17  Mekanik ventilasyonda nemlendirme ve filtrasyon Pediatrik Mekanik Ventilasyon...  2003
  18  Mekanik ventilasyonda yeni yöntemler Pediatrik Mekanik Ventilasyon...  2003
  19  Neonatal umbilikal arter/ven ve radial arter kateterizasyonu Yenidoğan Döneminde Konvansiyonel Mekanik Ventilasyon...  2002
  20  Non-konvansiyonel mekanik ventilasyon Acil Pediatri ve Yoğun Bakım...  2002
  21  Mekanik ventilasyonla birlikte uygulanan tedaviler Çocuk Acil ve Yoğun Bakımda Kritik Hasta Bakımı...  2002
 • NO AD TARIH
  1  Sıçan Endotoksik Sepsis Modelinde Eritropoietinin Kardiyak Miyosit ve Gastrointestinal Epitel Apoptozu Üzerine Etkileri...  5/2003 - 12/2004
 • NO AD YIL
  1  TÜBİTAK Beyin Araştırmaları Derneği Lundbeck Proje Destek Ödülü...  2004
  2  3. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi En iyi sözlü bildiri...  2006
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı, Ocak 2015- Ocak 2018
  2 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı, Ocak 2012- Ocak 2015
  3 Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Haziran 2010- Mart 2013
  4 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı, Ocak 2009- Ocak 2012
  5 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı, Ocak 2006- Ocak 2009