En

YRD.DOÇ.DR. HİLMİ EVREN ERDİN MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ŞEHİRCİLİK ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü  1997
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Bölümü (Şehir Planlama)  2001
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Şehir ve Bölge Planlama Doktora Programı  2009
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi  2012
 • NO AD YIL
  1  Mekansal Yapı Özellikleri Açısından İklim Değişikliğine Karşı Risk Taşıyan Bölgelerin ...  2017
  2  Tarihsel Dokuda Sosyal Değişime Duyarlı Bir Sağlıklaştırma Modeli; Patlıcanlı Yokuşu-İzmi...  2017
  3  Dönüşen Bostanlı Sokakları- Afet Riskine Karşı Yapı Ölçeğinde "Kentsel Dönüşüm"...  2016
  4  Bir Temel Tasarım Stüdyosu Deneyimi: Form, Renk ve Doku Bileşenleriyle Türkiye Kentleri...  2013
  5  An Alternative Approach in Reading the Urban Space: Izmir-Historic City Center...  2013
  6  "Araştırma, Kavrama, Soyutlama" Ekseninde Bir Temel Tasarım Stüdyo Projesi Deneyimi: Tasarım, Y...  2012
  7  Şehirsel Yerleşmelerde Teknik Altyapı Sorunlarının Proje Niteliklerini Belirleyen Ortak-Eşgüd...  2011
  8  Kentsel Teknik Altyapı Sorunlarının Belirlenmesi İlişkin Bir Yaklaşım Örnek Alan: Tire Beled...  2010
  9  İzmir Kentinde Ofis Sektörü Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma...  2007
  10  Dünya Fuarı Olarak "EXPO"yu İzmir'de Düşün(dür)mek...  2006
  11  Kentsel Yaşam, Yapılaşma ve Çevresel Etkileri...  1998
  12  Bireylerin Kentsel Çevre Kirlenmesindeki Sorumluluğu...  1996
  13  Hızla Büyüyen İzmir'de Yeşil Alan Sorunu...  1994
  14  İzmir'de Çevre Kirliliğinin Nedenleri...  1992
 • NO AD TARİH
  1  Afet ve Acil Durumlarda Erişilebilirlik... 11/10/2017 - 13/10/2017
  2  Afet ve Acil Durumlarda Halkın Toplanma Alanlarının Kullanılabilirliğini Belirleyen Kriterler... 11/10/2017 - 13/10/2017
  3  Doğal Afetler ve Kent Planlaması... 28/09/2017 - 29/09/2017
  4  Afet Yönetimi İçerisinde Kentsel Mekan İhtiyacı ve Kentsel Arazi Kullanımları... 12/05/2017 - 13/05/2017
  5  Kentiçi Ulaşımda Bisiklet ve Yerel Yönetimlerin Sorumlulukları... 30/04/2016 -
  6  Kentlerdeki Afet Yönetimine İlişkin Kurumsal Yapılanmanın Kent Planlama Süreci İçerisindeki ... 02/03/2016 - 04/03/2016
  7  Role and Usability of Open and Green Space in Disaster Risk Reduction in Urban Planning... 14/03/2015 - 18/03/2015
  8  Ulaşım Sempozyumunun Düşündürdükleriyle Bir Kente - İzmir'e Bakmak... 28/11/2013 - 30/11/2013
  9  Kentsel Doku İçerisindeki Maden Alanlarının Rehabilitasyonu ve Dönüşümü... 14/11/2013 - 17/11/2013
  10  Kentlerde Açık ve Yeşil Alan Sistemlerinin Afet Yönetimi Bağlamında Kullanılabilirliğinin De... 11/11/2013 - 13/11/2013
  11  Kentsel Dönüşüm Sürecinde TOKİ'nin Kent Yönetiminde ve Mekansal Planlama Pratiğindeki Yeri v... 06/11/2013 - 08/11/2013
  12  Karşıyaka'daki Açık ve Yeşil Alanlarının İl Acil Yardım Planı ve Afet Risklerinin Azaltıl... 06/11/2013 - 08/11/2013
  13  İzmir Büyük Kent Bütünü İçerisindeki Açık-Yeşil Alanların Erişilebilirlik, Kademelenme ... 12/04/2012 - 15/04/2012
  14  Eşit ve Adil Kentler-İzmir için Kentsel Politikalarda ve Planlamada Altyapı... 14/11/2011 - 16/11/2011
  15  İklim Değişikliği Sorunu Kapsamında Türkiye'de Şehir Planlaması: Mevcut Durum, Sorunlar ve ... 14/11/2011 - 16/11/2011
  16  Lost Natural Networks of the Cities: Storm Water Drainage Network ? Mavisehir Housing District, Izmi... 24/10/2011 - 28/10/2011
  17  Kent ve Teknik Altyapı Planlamasına İlişkin Eşgüdümlü Bir Yönetim Yaklaşımı... 14/10/2011 - 15/10/2011
  18  Mekanda ve Yaşamda Eşitsizlik- Çamlıpınar Mahallesi Örneği... 27/05/2011 - 28/05/2011
  19  Zonguldak Kent İçi Ulaşımın Sorunları, Açmazları ve Çözüm Önerileri... 16/05/2011 - 17/05/2011
  20  Influence of Technology on Urban Design Competitions: Experiences From Recent Projects in Turkey... 12/05/2011 - 13/05/2011
  21  Plan Yetkisine Sahip Farklı Otoritelerin Planlamaya Etkisi : İzmir Örneği... 21/10/2010 - 24/10/2010
  22  Urban Energy Infrastructure and Planning in Izmir - Turkey... 12/05/2010 - 12/05/2010
  23  Designtainment (Designing With Entertainment For Motivation), Getting Entertained at First Year Desi... 05/06/2008 - 07/06/2008
  24  Planlamanın Mühendislik Uygulamaları Olan Teknik Altyapı Hizmetleri ile İlişkisi... 07/11/2007 - 09/11/2007
  25  Bölgesel ve Yerel Kalkınma Stratejilerinde Enerji Altyapı Analizinin Önemi, Ege Bölgesi Örneğ... 25/10/2007 - 26/10/2007
  26  Yerel Yönetimlerde Teknik Altyapı Hizmetlerinin Hazırlanması ve Sunumundaki Değişkenlerin Koor... 17/10/2007 - 19/10/2007
  27  İktidar ve Mekanın Yeniden Üretimini Adalet, Hak ve Eşitlik Kavramlarıyla Düşünmek... 08/09/2006 - 10/09/2006
  28  Toplu Konut Alanlarında Sağlıklı ve Yaşanabilir Kentsel Mekanların Oluşturulması Açısında... 07/06/2006 - 09/06/2006
  29  İzmir'in Şehirsel Gelişimini 21. Yy. da Yönlendirecek Bölgesel Bağımsız Değişkenlerin Kest... 07/11/2005 - 09/11/2005
  30  Planlamanın Yapabilirlik Krizinde Özgürleştirici Arayışlar Üzerine... 06/11/2003 - 08/11/2003
 • NO AD YIL
  1  Kemalpaşa Kentsel Araştırma Raporu...  2011
 • KİTABIN ADI: Urban Energy]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''">
  NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Afet Yönetimi İçerisinde Kentsel Mekan İhtiyacı ve Kentsel Arazi Kullanımları Disiplinlerarası Afet Yönetimi Araştırmaları...  2017
  2  Afet ve Acil Durumlarda İletişim, Koordinasyon ve Mekanlar Acil Durum Bilgisi ve Yönetimine Giriş...  2017
  3  Redevelopment of Old Harbour Districts from the lens of International Urban Design Competitions New Faces of Harbour Cities...  2014
  4  Sonuç Bildirgesi Ulaşım Sempozyumu - Kentsel Ulaşım Planlaması, Politikaları ve Deneyimleri...  2013
  5  ENERGIA MIASTA W BADANIACH M?ODYCH ARCHITEKTÓW I URBANISTÓW - Mobility & Changeability, 'Urban Energy Infrastructure and Planning in Izmir - Turkey' Urban Energy...  2012
  6  Ulaşım, Enerji Kullanımı İzmir Kent Sağlık Gelişim Planı...  2011
  7  Struktura zarzadzania przestrzenia zurbanizowana w Turcji (Urban Management Structure in Turkey) ZARZADZANIE ROZWOJEM PRZESTRZENNYM MIAST...  2010
  8  Genom Projesi Temel Tasarım Stüdyosu 2008 - Proje: Yirmibirinci Yüzyıldan İzler...  2008
  9  Varlık-Yokluk Ekseninde Bir Deneyim Alanı: Onur Mahallesi Örneği Türkiye'de Yoksulluk Çalışmaları...  2008
 • NO AD TARIH
  1  Kavacık-Tırazlı Mahalleleri Stratejik Mekansal Gelişme Önerileri...  4/2017 - /
  2  Tilkilik- 806 Sokak (Patlicanli Yokuş) Odağında Kentsel Sağliklaştirma Projesi Ortak Hizmet Protokolü...  12/2016 - 9/2017
  3  Afet ve Acil Durumlar Sonrası Halkın Toplanma Alanlarına İlişkin Kriterlerin Belirlenmesi ve Değerlendirme Yönteminin Oluşturulması, İzmir Kenti Örneği...  12/2016 - /
  4  Ödemiş Belediyesi Kent Merkezi ve Yakın Çevre Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması...  2/2012 - 5/2012
  5  İzmir Kent Sağlık Gelişim Planı 2009-2013...  5/2011 - 8/2011
  6  Afyonkarahisar Cumhuriyet Meydanı ve Çevresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması...  6/2011 - 10/2011
  7  Şehirsel yerleşmelerde teknik altyapı sistemlerinin ortak yatırım eşiklerinin ve kritik zamanlaması yöntemleri üzerine bir çalışma - Örnek alan: TİRE Belediyesi (İzmir)...  12/2006 - 6/2009
 • NO AD YIL
  1  Selimiye Camii Çevresi Ulusal Kentsel Tasarım Proje Yarışması / 5. Mansiyon...  2010
  2  Zonguldak Lavuar Koruma Alanı ve Çevresi Koruma, Planlama, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenleme P...  2010
 • NO AD YIL
  1  Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Türk Ulusal Ajansı  2008
  2  Tübitak  2010
 • NO Görev
  1 Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Kasım 2017-Devam ediyor
  2 DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2016-Devam ediyor
  3 Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Kasım 2015-Devam ediyor
  4 Ulaştırma Emniyeti ve Kaza İnceleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Kasım 2015-Devam ediyor
  5 DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Şubat 2014- Mart 2016