En

DR. SERAP KONAKCI TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TIP EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1995
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı  2006
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Eğitimi Anabilim Dalı  2014
 • NO AD YIL
  1  A Study On Learning Strategies Of Medical Students...  2017
  2  Gerçeklik Hakkındaki Tutumlar Ölçeği'nin Türkçe Uyarlamasının Geçerlilik ve Güvenilirliğ...  2016
  3  Toplum Yaşlılarında İlaç Kullanımına İlişkin Özellikler...  2008
  4  Narlıdere eğitim araştırma bölgesi sağlık ocaklarında yöneylem araştırması (1999-2002)...  2007
  5  An important public health problem: Rabies suspected bites and post exposure prophylaxis in a health...  2006
  6  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde toplumsal tanı çalışması: Öğrenci geri bildiri...  2006
  7  İzmir'de Sezaryen ile Doğum Sıklığı ve Buna Etki Eden Faktörler...  2004
  8  Sağlık Ocaklarında İşe Giriş ve Portör Muayeneleri: Narlıdere'de Gıda Üreten İşyerlerini...  2003
  9  Narlıdere Bölgesi Sağlık Ocaklarında Verilen İşe Giriş Raporları...  2002
  10  Sezaryen ile Doğumlar Artıyor...  2002
 • NO AD TARİH
  1  2016-2017 akademik yılında dokuz eylül üniversitesi tıp fakültesi'nde eğitime başlayan öğr... 09/05/2018 - 12/05/2018
  2  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Bilgisayar Destekli PDÖ Oturumları Tasarımı ve Uy... 09/05/2018 - 12/05/2018
  3  DEÜTF'de Bilgisayar Tabanlı- Elektronik Öğrenme Ortamı ile PDÖ Oturumlarının Desteklenmesi... 06/05/2015 - 08/05/2015
  4  DEÜTF'de Bilişötesi Farkındalık ve Öğrenme Stratejileri Ölçekleri Geçerlilik ve Güvenilir... 07/05/2014 - 09/05/2014
  5  15-49 yaş kadın tekstil çalışanlarının aile planlaması ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar... 06/09/2006 - 08/09/2006
  6  DEÜ Tıp fakültesi Dönem V uygulamasındaki toplum içinde kadın sağlığı uygulaması: Kadın... 02/05/2006 - 05/05/2006
  7  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde toplumsal tanı çalışması: öğrenci geri bildirim... 02/05/2006 - 05/05/2006
  8  Rabies suspected bites in a health district in Turkey... 21/08/2005 - 25/08/2005
  9  Prevalence and determinants of caesarean sections in the Narlıdere Health District, Turkey... 21/08/2005 - 25/08/2005
  10  Infant mortality rates and risk factors in a health district in Turkey (1999 to 2001)... 21/08/2005 - 25/08/2005
  11  Narlıdere Bölgesinde 1999-2001 Yılları Arasındaki Kuşkulu Isırık Olguları... 03/11/2004 - 06/11/2004
  12  Narlıdere Bölgesi'nde 2002 Yılında Meydana Gelen Sezaryen Doğumlar... 03/11/2004 - 06/11/2004
  13  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde topluma dayalı tıp eğitimi için örnek bir uygulam... 29/05/2004 - 30/05/2004
  14  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesi sağlık ocaklarında yöneylem araştırması (... 07/05/2004 - 08/04/2004
  15  Narlıdere Eğitim Araştırma Ve Sağlık Bölgesi Aylık Bülteni:Seyir Defteri... 07/05/2004 - 08/05/2004
  16  Narlıdere Eğitim Araştırma Ve Sağlık Bölgesi 1999-2001 Yılları Sağlık Düzeyi Göstergele... 07/05/2004 - 08/05/2004
  17  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesinde 1999-2001 yılları Arasındaki Bebek Ölüml... 23/06/2003 - 25/06/2003
  18  Sağlık mevzuatı ve tıp eğitiminde yeri... 23/06/2003 - 25/06/2003
  19  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesinde 2002 yılında gerçekleşen doğumlarda seza... 23/06/2003 - 25/06/2003
  20  Bir toplumsal tanı çalışması: Dokuz Eylül Üniversitesinde Dönem IV Staj uygulaması... 23/06/2003 - 25/06/2003
  21  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesi Sağlık Düzeyi Göstergelerine Sağlık Ocakla... 23/09/2002 - 28/09/2002
  22  Narlıdere İnönü Sağlık Ocağı Bölgesinde Nisan 2002 Tarihinde Sağlık Hizmetleri İçin Yap... 23/09/2002 - 28/09/2002
  23  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölge Başkanlığı'na Bağlı Sağlık Ocaklarında Ve... 22/03/2002 - 24/03/2002
  24  Narlıdere Eğitim Araştırma Ve Sağlık Bölge Başkanlığı Sağlık Ocaklarında Çalışan Do... 22/03/2002 - 24/03/2002
  25  Narlıdere Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesinde Yer Alan Gıda Üretim Yerlerinde Çalışaları... 22/03/2002 - 24/03/2002
 • NO AD YIL
  1  douz eylül üniversitesi tıp fakültesi xıı. öçm sempozyumu araştırma dalında poster...  2017