En

DR.ÖĞR.ÜYESİ DİLEK BÜYÜKKAYA BESEN HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ HEMŞİRELİK ESASLARI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu  1999
  Yüksek Lisans  Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı  2003
  Doktora  Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Bilim Dalı  2009
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi  2012
 • NO AD YIL
  1  Adaptation of a patient activatıon measure (PAM) into Turkish: reliability and validity test...  2019
  2  Secondary traumatic stress experiences of nurses caring for cancer patients...  2018
  3  Influence of Education Given to Type 2 Diabetes Patients (Based on Conversation Map) on Their Foot-C...  2018
  4  Coping with Stress among Pregnant Women with Gestational Diabetes Mellitus...  2018
  5  Predictors of Empowerment in Individuals With Type 2 Diabetes Mellitus...  2018
  6  Are levels of coping with stress in pregnancy with gestational diabetes worse than in healthy pregna...  2018
  7  Effect of Conversation Maps Based Diabetes Education on Metabolic Parameters in Diabetes....  2018
  8  Diyabetik Nöropatik Ağrıda Non-Farmakolojik Yöntem: Reiki...  2017
  9  Empowerment and Social Support as Predictors of Self-Care Behaviors and Glycemic Control in Individu...  2017
  10  Self-reported frequency, severity of, and awareness of hypoglycemia in type 2 diabetes patients in T...  2016
  11  Predictor effect of Locus Of Control (LOC) on self-care activities and metabolic control in individu...  2016
  12  EXAMINING POST GRADUDATE THESES IN NURSING IN TURKEYBETWEEN 1980-2015...  2016
  13  Kronik Hastalıklarda Hasta Aktifliği Kavram Analizi...  2015
  14  Experiences of Family Caregivers of Cancer Patients Receiving Chemotherapy...  2014
  15  An analysis of the cultural problems encountered during caregiving by the nurses working in two diff...  2014
  16  Herbal Therapies Used by Hypertensive Patients in Turkey...  2013
  17  Acceptance of illness and related factors in Turkish patients with diabetes...  2012
  18  The adaptation of the acceptance of illness scale to the diabetic patients in turkish society...  2011
  19  Complementary and Alternative Medicine Use Among People with Diabetes in Turkey...  2010
  20  Self Efficacy Levels of Indıvuduals with Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Investigation of...  2008
  21  Health Promotion Behaviours and Factors Related to Lifestyle among Turkish Workers and Occupational ...  2007
  22  Karaciğer Sirozu Olan Hastaların Öz-Bakım Güçlerinin Belirlenmesi...  2006
  23  Karaciğer Sirozu ve Hemşirelik...  2006
 • NO AD TARİH
  1  Nursing care of the patient in intensive care according to Orem`s self care deficiency theory... 25/11/2018 - 27/11/2018
  2  Yoğun bakım ünitelerinin ve yoğun bakım hemşireliğinin tarihsel gelişimi... 19/09/2018 - 21/09/2018
  3  Kronik hastalık yönetiminde çözüm aktif birey:bireyin aktif olmasını etkileyen faktörler... 02/05/2018 - 05/05/2018
  4  Vardiyalı çalışma hemşirelerde fiziksel sağlığın bozulmasına ve kronik hastalık oluşumun... 16/04/2018 - 17/04/2018
  5  Tip 2 diyabetli bireylerde güçlendirmenin yordayıcıları... 29/06/2017 - 01/07/2017
  6  Gestasyonel diyabetli gebelerin stresle başetme düzeyleri sağlıklı gebelere göre daha mı köt... 29/06/2017 - 01/07/2017
  7  COPİNG STYLES WİTH STRESS AMONG PREGNANT WOMEN WİTH GESTATİONAL DİABETES MELLİTUS... 03/12/2016 - 05/12/2016
  8  Tip 2 Diyabetli Bireylerde Kontrol Odağının Özbakım Aktiviteleri ve Metabolik Kontrol Üzerine ... 15/10/2014 - 19/10/2014
  9  Hastanın tedaviye uyumunu arttırmaya yönelik kanıta dayalı uygulamalar... 15/10/2014 - 19/10/2014
  10  Hastalığı kabul ölçeğinin (acceptance of illness) Türk toplumundaki diyabetik bireylere uyarl... 15/10/2014 - 19/10/2014
  11  Kronik hastalıklarda hasta aktifliği... 15/10/2014 - 19/10/2014
  12  Tip 2 diyabeti olan bireylerin hipoglisemi farkındalığı... 15/10/2014 - 19/10/2014
  13  Türkiye'de Hemşirelik Eğitiminin Tarihsel Süreci... 18/06/2014 - 20/06/2014
  14  Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı olan Bireylerin Özyeterlilik Düzeyi ve Bakımveren Yükü... 02/10/2013 - 06/10/2013
  15  Research design used in doctoral dissertations written in the field of nursing in Turkey... 28/11/2012 - 30/11/2012
  16  Hemşirelerin bakım verirken karşılaştıkları kültürel sorunların belirlenmesi... 19/10/2011 - 21/10/2011
  17  Cilt Altı İnsülin Enjeksiyonu Uygulama: Bir İyileştirme Projesi... 30/09/2009 - 04/10/2009
  18  Examination of use of complementary and alternative treatment methods by diabetic individuals living... 04/06/2008 - 06/06/2008
  19  Traditional Therapies Used by Hypertensive Patients in Turkey Background... 04/06/2008 - 06/06/2008
  20  Bir Karar Verme Aracı: Reflection... 05/09/2007 - 09/09/2007
  21  Hipertansiyonu Olan Bireylerin Hastalıklarına Uyumları ve Kan Basınçlarını Düzenlemeye Yöne... 06/09/2006 - 10/09/2006
  22  Karaciğer Sirozu Olan Hastaların Öz-Bakım Güçlerinin Belirlenmesi... 14/09/2004 - 19/09/2004
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Boşaltım ve Gaz Değişimi, Sınıf I. Üriner Fonksiyon (Fonksiyonel üriner inkontinans, idrar boşaltımında bozulma, idrar boşaltımını güçlendirmeye hazır olma, refleks inkontinans, sıkışma inkontinans, sıkışma inkontinans riski, stres inkontinansı, taşma inkontinansı, idrar retansiyonu ) Pearson Hemşirelik Tanıları El Kitabı...  2018
  2  Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı Olan Bireyin Evde Bakımı Evde Bakım...  2017
 • NO AD YIL
  1  Best Presentation Award in Science...  2016
 • NO Görev
  1 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Kurulu Doktor Öğretim Üyesi Üyeliği, Kasım 2013- Kasım 2015