En

PROF.DR. NİLGÜN ÖZÇAKARTIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi  1988
  Tıpta Uzmanlık  Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı  2001
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2004
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği  2011
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2016
 • NO AD YIL
  1  The Analysis of healthy lifestyle behaviors of women working in greenhouses in Menderes District of ...  2017
  2  Geçirilmiş Sezaryen Sonrası Skar Endometrioma Olgusu...  2017
  3  The Importance of Family History in Breast Cancer Patients in Primary Care Setting: a Cross-sectiona...  2017
  4  Farklı Boyutlarıyla Şiddet...  2017
  5  Status of fatigue and sleep quality in clinical medical students...  2016
  6  Sağlıklı Erkek Muayenesi...  2016
  7  Annelerin çocuklarında antibiyotik kullanımına ilişkin yaklaşımları: Kısa bilgilendirme ne ...  2016
  8  Domestic violence survivors and their experiences during legal proceedings...  2016
  9  Periferik Arter Hastalığında "Yürüme Mesafesinin Azalması Ölçeği" Geçerlilik ve Güvenilir...  2016
  10  Health Promotion Lifestyle Profile Scores are not associated with Obesity in High School Students?...  2016
  11  Aile Hekimlerinin, Huzursuz Bacak Sendromu Konusundaki Farkındalık, Tutum ve Bilgileri...  2015
  12  A Qualitative Study of Elders' Views on Medicine Usage...  2015
  13  Healthy Living Behaviors of Medical and Nursing Students...  2015
  14  Birinci Basamakta Menopoz ve Osteoporoza Yaklaşım...  2015
  15  Breast cancer risk perceptions of Turkish women attending primary care: a cross-sectional study...  2014
  16  Birinci Basamakta Aşı Uygulamaları...  2014
  17  Adolesan Sağlığı ve Aile Hekimi...  2013
  18  Evde sağlık hizmetlerine başvuru özellikleri ve beklentiler...  2013
  19  Gelişimsel Kalça Displazisine Yaklaşım...  2012
  20  The perspective of peer educators: What are their experiences, feelings, and thoughts?...  2012
  21  Yaşlıdan Öykü Alma ve Fizik Muayene...  2012
  22  Akut Enfeksiyon Sürecinde Glukoz Metabolizması: Bir Olgu Sunumu...  2012
  23  Burnout and relevant factors in nursing staff: What effects staff working in an elderly nursing home...  2012
  24  Asistan hekimlerin tıpta uzmanlık eğitimi kapsamında mesleki memnuniyetleri ve yaşam koşullar...  2012
  25  Nasıl yaşlanıyoruz?...  2012
  26  Kuduz Aşıları...  2011
  27  Oral Konraseptif Kullanımında Uzun Dönem Sağlık Sorunları...  2011
  28  Dislipidemilere Yaklaşım...  2011
  29  Multidisipliner bir özel çalışma modülü araştırması: Hipertansiyon hastalarının tedaviye ...  2011
  30  Metabolik Sendrom...  2010
  31  Adolesanlarda obezite...  2010
  32  Birinci basamakta adolesana yaklaşım...  2010
  33  Is the use of videotape recording superior to verbal feedback alone in the teaching of clinical skil...  2009
  34  Diyabet hastalarının özbakım bilinci...  2009
  35  Use of Portfolios in Undergraduate Medical Training: First Meeting With a Patient...  2009
  36  What was retained? The Assessment of the Training for the Peer Trainers' Course on Short and Long Te...  2008
  37  What Do People Believe? Some Clues for Healh Culture...  2007
  38  Tıp Eğitimi Son Sınıf Öğrencilerinin Gelecek Meslek Yaşamları ile İlgili Yaşadıkları Ank...  2007
  39  What patients think about promotional activities of pharmaceutical companies in Turkey...  2006
  40  Birinci basamak sağlık hizmeti çalışanları sigara ve kanser riski konusunda ne biliyor ve ne y...  2005
  41  The Challenge Of Clinical Interviewing And Physical Examination Performance For General Practitioner...  2005
  42  Comparison Of Clinical Skills Of 3rd-Year Students Who Completed Structured Clinical Skills Program ...  2005
  43  Dokuz eylül üniversitesi tıp fakültesi uzmanlık öğrencilerinin üreme sağlığı konusunda b...  2004
  44  Topluma dayalı tıp eğitimi perspektifinden kliniğe giriş uygulamaları....  2004
  45  Kliniğe giriş uygulamalarında yeni bir yöntem: akran eğitimi....  2003
 • NO AD TARİH
  1  Yaygın Ağrı: D Vitamini Eksikliği... 06/04/2017 - 09/04/2017
  2  Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsünde Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinde Sa... 06/04/2017 - 09/04/2017
  3  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp ve Hemşirelik Fakültelerinde Son Sınıfta Eğitim Görmekte Olan ... 06/04/2017 - 09/04/2017
  4  Masa Başında Çalışan Kişilerin Grup Halinde Yapacakları Egzersizin Katılımcıların Yaşam ... 06/04/2017 - 09/04/2017
  5  Vejetaryen/Vegan Beslenmenin Kognitif Fonksiyonlar Üzerine Etkisi... 06/04/2017 - 09/04/2017
  6  Evde Bakım Hastalarının Uygun Ev Ortamı Gereksinimleri Nelerdir?... 10/11/2016 - 13/11/2016
  7  Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Aile İçi Şiddet Olgularının Adli Raporlarının Değerle... 10/11/2016 - 13/11/2016
  8  9 Eylül Ünversitesi Tıp Fakültesinde Araştırma Görevlisi Olarak Çalışan Bireylerde Eş Uyu... 10/11/2016 - 13/11/2016
  9  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Çalışan Asistan Hekimlerde Obsesif Kompu... 10/11/2016 - 13/11/2016
  10  Hasta Perspektifinden Hekime Yönelik Şiddet...... 10/11/2016 - 13/11/2016
  11  Evaluation of women having pap smear test by health belief model scale... 15/06/2016 - 18/06/2016
  12  Neden Sigaradan Vazgeçemiyoruz? Tıp Fakültesinde Çalışan Asistan Hekimlerin Sigara Kullanma Al... 07/04/2016 - 10/04/2016
  13  Tıp Fakültesi 6.Sınıf Öğrencilerinin Erişkin Dönem Aşıları Bilgi Düzeyi Ve Aşılanma Du... 07/04/2016 - 10/04/2016
  14  Medical Students Knowledge and Vaccination Status In The Last Year Of Their Education... 22/10/2015 - 25/10/2015
  15  Elderly Healthy Rotation: What Does Family Medicine Residents Think About?... 22/10/2015 - 25/10/2015
  16  Resident Physician's Empathy Levels and Related Factors... 22/10/2015 - 25/10/2015
  17  Empathy Levels and Affecting Socio-Demographic Characteristics Of Medical Students... 22/10/2015 - 25/10/2015
  18  Ask women family history of breast cancer for person-centered approach of screening... 22/10/2015 - 25/10/2015
  19  Features of the patients evaluated at Dokuz Eylul University of Family Medicine Department, their Sa... 22/10/2015 - 25/10/2015
  20  Medical Student Assessments of Patient and Doctor Perspective... 22/10/2015 - 25/10/2015
  21  Physician-patient Relationship in the Treatment Arrangements, Shared Ddecision-making and Patient sa... 22/10/2015 - 25/10/2015
  22  Antibiotic Use in Children of Mothers Situation and Knowledge Level... 22/10/2015 - 25/10/2015
  23  Home care patients: Suitable household living condition requirements... 22/10/2015 - 25/10/2015
  24  Urinary Incontinence In Women and The Effects on Overall Health, Psychosocial and Sexual Life... 22/10/2015 - 25/10/2015
  25  Reliability and Validity Study of Hwalek-Sengstock Elder Abuse Screening Test (H-S/East)... 22/10/2015 - 25/10/2015
  26  Evaluation of cooccurance prevelance of depressive symptoms and metabolic syndrome in patients appli... 22/10/2015 - 25/10/2015
  27  A Case with Caesarean Section Scar Endometrioma... 22/10/2015 - 25/10/2015
  28  Faint: Syncope... Rhabdomyolysis... 22/10/2015 - 25/10/2015
  29  After Trauma: Acute Appendicits or Not?... 22/10/2015 - 25/10/2015
  30  Beware Of Home Accidents: Knitting Needle And Power Socket... 22/10/2015 - 25/10/2015
  31  Mers Virus and Umrah Visit... 22/10/2015 - 25/10/2015
  32  Listen to Young Hearts... 22/10/2015 - 25/10/2015
  33  Is It Asthma or COPD?... 22/10/2015 - 25/10/2015
  34  Status of health workers to join a union, Status of Anxiety And Job Satisfaction Study: First Result... 22/10/2015 - 25/10/2015
  35  Validity and Reliability of Morisky Medication Adherence Scale in Patients with Hyperlipidemia... 22/10/2015 - 25/10/2015
  36  Fatigue and Sleeping Quality in Medical Students... 22/10/2015 - 25/10/2015
  37  Knowledge, attitude and behavior of the breastfeeding mothers about smoking... 22/10/2015 - 25/10/2015
  38  May Be A Sign Of Systemic Disease: Erythema Nodosum... 22/10/2015 - 25/10/2015
  39  45 Years and Older Patients Evaluation Of Peripheral Artery Disease With Ankle Brachial Index And Of... 22/10/2015 - 25/10/2015
  40  Acne: Does youth assess as an illness?... 22/10/2015 - 25/10/2015
  41  Ev Kazalarına Dikkat: Örgü Şişi ve Priz... 01/05/2015 - 05/05/2015
  42  DEÜTF Aile Hekimliği Polikliniği'nde bakılan hastalara ait özellikler, memnuniyet durumları il... 01/05/2015 - 05/05/2015
  43  Annelerin Sigara ile İlgili Bilgi ve Tutumları ile Emzirme Döneminde Sigara Kullanma Davranışla... 01/05/2015 - 05/05/2015
  44  Birinci Basamak Sağlık Kuruluşuna Başvuran Annelerin Çocuklarında Antibiyotik Kullanmak İstem... 01/05/2015 - 05/05/2015
  45  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Polikliniğine Başvuran H... 01/05/2015 - 05/05/2015
  46  Geçirilmiş Sezeryan Sonrası Skar Endometrioma Olgusu... 01/05/2015 - 05/05/2015
  47  Umre Ziyareti ve Mers Virüsü... 01/05/2015 - 05/05/2015
  48  Terlikle Orbita Kırığı... 01/05/2015 - 05/05/2015
  49  Bayılma: Senkop? Rabdomiyoliz... 01/05/2015 - 05/05/2015
  50  Astım mı? KOAH mı?... 01/05/2015 - 05/05/2015
  51  Gençlerin Kalbinin Sesini Dinleyin... 01/05/2015 - 05/05/2015
  52  Servikal Smear Yöntemiyle Kanser Taraması Konusunda Sağlık İnanışları... 02/04/2015 - 05/05/2015
  53  Üniversite Sınavına Hazırlanan Lise Öğrencilerinin Kaygı ve Depresyon Düzeyleri ve Bunlara N... 02/04/2015 - 05/04/2015
  54  Çocuklarda Formül Mama Kullanımının Diyabet İle İlişkisi... 02/04/2015 - 05/04/2015
  55  Sağlık Çalışanlarında Sendikalılaşma ve Kaygı Düzeyi İlişkisi... 06/11/2014 - 09/11/2014
  56  Sizi Neler Çalışmaya Yönlendirir?... 06/11/2014 - 09/11/2014
  57  Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Psikotrop İlaç Tüketimi ve Bilişsel Psikoterapi Yaklaşı... 06/11/2014 - 09/11/2014
  58  Tıp Fakültesi 6.Sınıf Öğrencilerinin Erişkin Dönem Aşıları Bilgi Düzeyi ve Aşılanma Du... 06/11/2014 - 09/11/2014
  59  Üniversite Öğrencilerinde Akne Varlığı, Algı ve Bilgi Durumları ile Benlik Saygısı değerl... 24/09/2014 - 28/09/2014
  60  Hwalek-Sengstock Elder Abuse Screenıng Test (H-S/East): Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması... 24/09/2014 - 28/09/2014
  61  Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hasta Ve Hekim Perspektifi Değerlendirmeleri... 24/09/2014 - 28/09/2014
  62  Birinci Basamakta Obezite Yönetimi: Olgu Sunumu... 23/04/2014 - 27/04/2014
  63  Bireylerin Cinsel Saldırı Konusundaki Düşüncelerini Araştırma; Bir Özel Çalışma Modülü... 23/04/2014 - 26/04/2014
  64  Tedavi Düzenlemede Ortak Karar Verme: Hasta - Hekim... 23/04/2014 - 27/04/2014
  65  Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Görülen Yorgunluk Ve Uyku Kalitesi İlişkisi... 20/03/2014 - 23/03/2014
  66  Kadınlarda Üriner İnkontinans Ve Bu Durumun Genel Sağlık, Psikososyal Ve Cinsel Yaşam Üzerine... 20/03/2014 - 23/03/2014
  67  Birinci Basamakta Hiperlipidemik Hastaların İlaç Uyumları... 20/03/2014 - 23/03/2014
  68  Major depresyon hastalarının izleminde metabolik sendrom görülme sıklığı... 08/11/2013 - 10/11/2013
  69  Dokuz eylül üniversitesi kadın doğum polikliniğine başvuran gebelerde depresyon ve anksiyete d... 07/11/2013 -
  70  45 Yaş ve Üstü Bireylerde "AYAK BİLEĞİ/ÖN KOL İNDEKSİ" VE SF-36 ile Periferik Arter Hastal... 25/09/2013 - 29/09/2013
  71  Perceived risk of breast cancer among women with increased risk... 26/06/2013 - 30/06/2013
  72  Perceived risk of breast cancer among women with increased risk... 25/06/2013 - 29/06/2013
  73  Restless leg in family medicine and improvement of symptoms with vitamin B12 therapy: A case report... 25/06/2013 - 29/06/2013
  74  Expectations of the patients' caregivers who admitted to home care service... 16/05/2013 - 19/05/2013
  75  Investigation of risk factors and treatment seeking behaviour in premenstrual syndrome... 16/05/2013 - 19/05/2013
  76  Hipertansiyon Hastalarında 10 Yıllık Kardiyovasküler Risk Eşliğinde Hasta Eğitiminin Tedavi U... 15/05/2013 - 19/05/2013
  77  Türkiye'deki İlk Bakımevi Uygulaması Örneğinde Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yaşlı Sağ... 15/05/2013 - 19/05/2013
  78  Aile içinde şiddete uğrayan kadınlar ve adli süreç deneyimleri... 22/11/2012 - 24/11/2012
  79  Bir aile hekimliği anabilim dalının klinik profili... 08/11/2012 - 11/11/2012
  80  45 Yaş ve Üstü Bireylerde "AYAK BİLEĞİ/ÖN KOL İNDEKSİ" VE SF-36 ile Periferik Arter Hastal... 08/11/2012 - 11/11/2012
  81  Reliability and Validity Study of Hwalek-Sengstock Elder Abuse Screening Test (H-S/East)... 05/07/2012 - 08/07/2012
  82  A research about requirement for education of family physicians who work for primary health care in ... 04/07/2012 - 07/07/2012
  83  Memede Kitleye Yaklaşım: Bir Olgu Sunumu... 16/05/2012 - 20/05/2012
  84  Prementrüel Sendromda Risk Faktörleri ve Tedavi Arama Davranışının Araştırılması... 16/05/2012 - 20/05/2012
  85  Evde Sağlık Hizmetine Başvuran Hastalara Bakım Hizmeti Veren Kişilerin Bu Hizmetten Beklentiler... 16/05/2012 - 20/05/2012
  86  Resident doctors' professional satisfaction and its effects on their lives.... 10/05/2012 - 13/05/2012
  87  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Programında Yaşam Döngüsü Bloğu Deneyimi... 02/05/2012 - 05/05/2012
  88  Evde Bakım Verenlerin Bakım Yükü ve Diğer Faktörler... 13/04/2012 - 15/04/2012
  89  Kadınlar Rahim İçi Araç Kullanımını Neden Bırakıyor?... 13/04/2012 - 15/04/2012
  90  Birinci Basamakta Aile Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Aile Hekimlerinin, Huzursuz Bacak Sendro... 18/11/2011 - 20/11/2011
  91  Health promotion life-style profile associated with obesity in high school students' ages 15-17 in I... 08/09/2011 - 11/09/2011
  92  Balçova bölgesindeki liselerde öğrenim gören 15-17 yaş arası öğrencilerde obezite sıklığ... 18/05/2011 - 21/05/2011
  93  Self-efficacy in staff caregivers of elderly... 19/05/2010 - 23/05/2010
  94  Yaşlılarda çoklu ilaç kullanımında gözden kaçanlar: bir olgu sunumu... 06/05/2010 - 09/05/2010
  95  A multidisciplinary special study module research: Treatment compliance of patients with hypertensio... 06/05/2010 - 06/09/2010
  96  Tıp öğrencilerinin huzurevi ziyaretleri yaşam kalitesine ne katar?... 01/04/2010 - 04/04/2010
  97  Seracılık Alanında Çalışan Kadınların Sağlıklı Yaşam Konusunda Tutum ve Davranışların... 13/10/2009 - 15/10/2009
  98  Medical students visits to a nursing home: What does it add to quality of life?... 04/09/2008 - 07/09/2008
  99  Certain opinions and attitudes of patients concerning the use of medicines... 04/09/2008 - 07/09/2008
  100  Yaşlı bakımı verenlerde özyeterlik... 18/06/2008 - 22/06/2008
  101  Multidisipliner Bir Özel Çalışma Modülü Araştırması: Hipertansiyon Hastalarının Tedaviye ... 07/06/2008 - 08/06/2008
  102  Multidisipliner Bir Özel Çalışma Modülü Araştırması: Balçova İlçesi Halkının Sağlık... 07/06/2008 - 08/06/2008
  103  Being a role model in early medical school years... 08/05/2008 - 11/05/2008
  104  Evaluation of introduction to clinics practice by third year students of Dokuz Eylul University... 08/05/2008 - 11/05/2008
  105  Is the use of videotape recording superior to verbal feedback alone in the teaching of clinical skil... 08/05/2008 - 11/05/2008
  106  Tıp eğitiminde portfolio kullanımı:DEÜTF öğrencilerinin gerçek hastayla ilk deneyimleri... 06/05/2008 - 09/05/2008
  107  Multidisipliner Bir Calisma Modulu Arastirmasi: Diyabet Hastalarinin Ozbakim Bilinci... 09/06/2007 - 10/06/2007
  108  Aktif Egitimde Multidispliner Bir Calisma Modulu... 09/06/2007 - 10/06/2007
  109  What do medical school residents think and know about family medicine in turkey... 19/10/2006 - 21/10/2006
  110  Evaluation of the trainning of peer trainers in sexual and reproductive health... 19/09/2006 - 22/09/2006
  111  Integrative approach to family medicine recidency training programmes in Turkey... 27/08/2006 - 30/08/2006
  112  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Kliniğe Giriş Uygulamaları: Birinci Basamak D... 23/05/2006 - 26/05/2006
  113  Leylekten Günümüze Üreme Sağlığı (Modern Stork Legends)... 23/05/2006 - 26/05/2006
  114  Postpartum Depresyon Sıklığı... 23/05/2006 - 26/05/2006
  115  Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Aile Hekimliği Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve Düşünceleri... 23/05/2006 - 26/05/2006
  116  Health Beliefs in Turks Germans and Turks living in Germany... 08/05/2006 - 12/05/2006
  117  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kliniğe Giriş Uygulamalarının Dönem 3 Öğrencileri ... 02/05/2006 - 05/05/2006
  118  A New Method In Clinical Skills Practice: Peer Tutoring. WONCA EUROPE 2005- 11 th Conference of the ... 03/09/2005 - 07/09/2005
  119  Kliniğe giriş uygulamalarında yeni bir yöntem: akran eğitimi... 04/06/2005 - 05/06/2005
  120  Tıp fakültesi klinik beceri eğitimlerinin simüle hasta ve görsel kayıt kullanılarak geliştir... 25/05/2005 - 28/05/2005
  121  Comparison of trait anxiety and future occupational anxiety of final year medical students.... 13/05/2004 - 16/05/2004
  122  What to people believe? Health culture in Turkey.... 13/05/2004 - 16/05/2004
  123  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanlık öğrencilerinin üreme sağlığı konusunda b... 04/05/2004 - 07/05/2004
  124   What primary care medical staff know and do about cigarette smoking and cancer risk.... 16/10/2003 - 19/10/2003
  125  Clinical interview and physical examination: Challenges for practioners WONCA EUROPE 2003-9th Confer... 18/06/2003 - 21/06/2003
  126  Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Öykü Alma Performansının Değerlendirilmesi, Fa... 31/05/2002 - 01/06/2002
  127  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem bir öğrencileri barsak seslerini tanımladı... 31/05/2002 - 01/06/2002
 • NO AD YIL
  1  Effective Learning from Consultation in Family Practice / Guidebook for Trainees & Aile Hekimliğind...  2009
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Akne Vulgaris Birinci Basamakta Enfeksiyon Hastalıkları...  2015
  2  Değişik yaş grupları Kliniğe Giriş Öykü ve Fizik Muayene...  2005
  3  Aile Hekiminin Görev Tanımı Aile Doktorları İçin Kurs Notları...  2004
 • NO AD TARIH
  1  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp ve Hemşirelik Fakültelerinde Son Sınıfta Eğitim Görmekte Olan Öğrencilerin Kadına Yönelik Şiddet ile İlgili Tutum ve Bilgi Düzeyleri...  4/2016 - /
  2  Tıp Fakültesi Klinik Beceri Eğitimlerinin Simüle Hasta ve Görsel Kayıt Kullanılarak Geliştirilmesi...  7/2006 - 8/2008
  3  Leylekten Günümüze Üreme Sağlığı...  12/2005 - 12/2006
 • NO Görev
  1 Aile Hekimliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2015-Devam ediyor