En

PROF.DR. NİLGÜN ÖZÇAKAR TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi  1988
  Tıpta Uzmanlık  Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı  2001
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2004
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği  2011
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2016
 • NO AD YIL
  1  Tıp Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Birlikte Öğrenme Deneyimi...  2019
  2  Bireylerin Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu Hakkında Bilgi Düzeyi...  2019
  3  Kırsal Hekimliğin Geleceği...  2018
  4  The Analysis of healthy lifestyle behaviors of women working in greenhouses in Menderes District of ...  2017
  5  Adaptation, reliability, and validity study of the Hwalek'sengstock Elder Abuse Screening Test (H-S/...  2017
  6  The Importance of Family History in Breast Cancer Patients in Primary Care Setting: a Cross-sectiona...  2017
  7  Geçirilmiş Sezaryen Sonrası Skar Endometrioma Olgusu...  2017
  8  Farklı Boyutlarıyla Şiddet...  2017
  9  Status of fatigue and sleep quality in clinical medical students...  2016
  10  Sağlıklı Erkek Muayenesi...  2016
  11  Annelerin çocuklarında antibiyotik kullanımına ilişkin yaklaşımları: Kısa bilgilendirme ne ...  2016
  12  Periferik Arter Hastalığında "Yürüme Mesafesinin Azalması Ölçeği" Geçerlilik ve Güvenilir...  2016
  13  Health Promotion Lifestyle Profile Scores are not associated with Obesity in High School Students?...  2016
  14  Domestic violence survivors and their experiences during legal proceedings...  2016
  15  Healthy Living Behaviors of Medical and Nursing Students...  2015
  16  Aile Hekimlerinin, Huzursuz Bacak Sendromu Konusundaki Farkındalık, Tutum ve Bilgileri...  2015
  17  A Qualitative Study of Elders' Views on Medicine Usage...  2015
  18  Birinci Basamakta Menopoz ve Osteoporoza Yaklaşım...  2015
  19  Breast cancer risk perceptions of Turkish women attending primary care: a cross-sectional study...  2014
  20  Birinci Basamakta Aşı Uygulamaları...  2014
  21  Adolesan Sağlığı ve Aile Hekimi...  2013
  22  Evde sağlık hizmetlerine başvuru özellikleri ve beklentiler...  2013
  23  Evde sağlık hizmetlerine başvuru özellikleri ve beklentiler...  2013
  24  Gelişimsel Kalça Displazisine Yaklaşım...  2012
  25  The perspective of peer educators: What are their experiences, feelings, and thoughts?...  2012
  26  Yaşlıdan Öykü Alma ve Fizik Muayene...  2012
  27  Akut Enfeksiyon Sürecinde Glukoz Metabolizması: Bir Olgu Sunumu...  2012
  28  Burnout and relevant factors in nursing staff: What effects staff working in an elderly nursing home...  2012
  29  Nasıl yaşlanıyoruz?...  2012
  30  Asistan hekimlerin tıpta uzmanlık eğitimi kapsamında mesleki memnuniyetleri ve yaşam koşullar...  2012
  31  Kuduz Aşıları...  2011
  32  Oral Konraseptif Kullanımında Uzun Dönem Sağlık Sorunları...  2011
  33  Dislipidemilere Yaklaşım...  2011
  34  Multidisipliner bir özel çalışma modülü araştırması: Hipertansiyon hastalarının tedaviye ...  2011
  35  Metabolik Sendrom...  2010
  36  Adolesanlarda obezite...  2010
  37  Adolesanlarda Obezite...  2010
  38  Birinci basamakta adolesana yaklaşım...  2010
  39  Is the use of videotape recording superior to verbal feedback alone in the teaching of clinical skil...  2009
  40  Diyabet hastalarının özbakım bilinci...  2009
  41  Use of Portfolios in Undergraduate Medical Training: First Meeting With a Patient...  2009
  42  What was retained? The Assessment of the Training for the Peer Trainers' Course on Short and Long Te...  2008
  43  What Do People Believe? Some Clues for Healh Culture...  2007
  44  Tıp Eğitimi Son Sınıf Öğrencilerinin Gelecek Meslek Yaşamları ile İlgili Yaşadıkları Ank...  2007
  45  What patients think about promotional activities of pharmaceutical companies in Turkey...  2006
  46  Birinci basamak sağlık hizmeti çalışanları sigara ve kanser riski konusunda ne biliyor ve ne y...  2005
  47  Comparison Of Clinical Skills Of 3rd-Year Students Who Completed Structured Clinical Skills Program ...  2005
  48  The Challenge Of Clinical Interviewing And Physical Examination Performance For General Practitioner...  2005
  49  Topluma dayalı tıp eğitimi perspektifinden kliniğe giriş uygulamaları....  2004
  50  Dokuz eylül üniversitesi tıp fakültesi uzmanlık öğrencilerinin üreme sağlığı konusunda b...  2004
  51  Kliniğe giriş uygulamalarında yeni bir yöntem: akran eğitimi....  2003
 • NO AD TARİH
  1  İzmir İlinde Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Hastaların Güneş ve Deri Kanseri Hakkında Bi... 21/11/2019 - 23/11/2019
  2  Aile Hekimliği Disiplininde Akademik Yeterlilik Ölçütlerinin Geliştirilmesi... 21/11/2019 - 23/11/2019
  3  Birinci Basamakta Reçetesiz İlaç Kullanımı Ve Sağlık Hizmetinin Değerlendirilmesi... 21/11/2019 - 23/11/2019
  4  T2DM Hastalarında, HIIT'in (Yüksek Yoğunluklu Aralıklı Egzersiz) Kan Şekeri ve HBA1C Üzerine ... 21/11/2019 - 23/11/2019
  5  İzmir ilindeki aile hekimlerinin sağlık tarama davranışları, uygulamaları ve iş yükü ile i... 16/10/2019 - 20/10/2019
  6  Bel Ağrısı Sonrası Multiple Myeloma Olgusu... 16/10/2019 - 20/10/2019
  7  Diyabetik Nöropati mi Disk Hernisi mi ?... 16/10/2019 - 20/10/2019
  8  Reliability And Validity Study Of TREatment MOtivation and REadiness Test (TRE-MORE)... 26/06/2019 - 29/06/2019
  9  İzmir İlindeki Aile Hekimlerinin, 0-3 Yaş Çocuğu Olan Ebeveynlerle Çocuklarının Uyku Durumla... 11/04/2019 - 13/04/2019
  10  Ebeveynlerin Anksiyete Durumları ile Çocuklarının Sağlığı Konusundaki İnançları... 11/04/2019 - 13/04/2019
  11  Bel Ağrısı Yakınması Olan Asistan Hekimlerde Kinesio Bantlama Tekniğinin Etkinliğinin Araşt... 11/04/2019 - 13/04/2019
  12  15-49 Yaş Arası Kadınlarda Aile Planlaması Yöntemlerinin Seçimine Yönelik Etkililik Araştır... 11/04/2019 - 13/04/2019
  13  Tip 2 Diyabet Hastalarında Bitki ve Diyet Takviyelerinin Kullanım Sıklığı ve Nedenleri... 15/11/2018 - 17/11/2018
  14  Aile Sağlığı Merkezine Kayıtlı Olan Bireylerde İlk Yardım Bilgi Düzeyi Ve Farkındalığı... 15/11/2018 - 17/11/2018
  15  The Polypharmacy and Causes in Elderly at Primary Health Care Services... 10/11/2018 - 11/11/2018
  16  Yaşlılarda Ölüm Kaygısının Sosyal Yaşamla Ve Mutlulukla İlişkisi... 26/09/2018 - 30/09/2018
  17  Primary health care needs of university students... 24/05/2018 - 27/05/2018
  18  Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Ebeveynlerin Aşılar İle İlgili Bilgi Düzeyleri... 13/04/2018 - 14/04/2018
  19  Tip II Diyabetli Hastalarda Sağlık Okuryazarlığının Tedavi Uyumuna Etkisi... 12/04/2018 - 15/04/2018
  20  Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Kullanılan Doğum Kontrol Yöntemlerinin Değerlendirilmesi... 12/04/2018 - 15/04/2018
  21  Aile Hekimliği Asistanlarında İş Doyumu ve Depresyon İlişkisi... 12/04/2018 - 15/04/2018
  22  Kronik Hastalıklar ve D Vitamini Düzeyi... 12/04/2018 - 15/04/2018
  23  Riskli Gebeliği Olan Kadınlar Bu Durumu Nasıl Algılıyorlar?... 12/04/2018 - 15/04/2018
  24  Diyabetes Mellitus Tanılı Hastalarda Diyabetik Ayak Eğitiminin Hastaların Bilgi Tutum Ve Davran... 12/04/2018 - 15/04/2018
  25  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Sağlık Çalışanlarının Sağlık Okuryazarlık Düzeyi... 12/04/2018 - 15/04/2018
  26  Şeker Hastalığımı Sen Takip Ettin-İlaç Raporumu Kim Yazacak?... 12/04/2018 - 15/04/2018
  27  Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerine Başvuran Yaşlı Hastalarda Akılcı İlaç Kullanımı... 09/11/2017 - 12/11/2017
  28  Gebelerde Emzirme Tutumunun İlk Altı Ay Emzirme Süresiyle İlişkisi... 09/11/2017 - 12/11/2017
  29  Annelerin Çocukluk Çağı Bağışıklama Konusundaki Bilgi, Tutum Ve Davranışlarının Değerle... 09/11/2017 - 12/11/2017
  30  Bireylerin Sarı Nokta (Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu) Hastalığı Hakkındaki Bilgi Düzeyi... 09/11/2017 - 12/11/2017
  31  HbA1C Düzeyleri; DM-Hiperlipidemi ve Tedavi Yaklaşımı... 09/11/2017 - 12/11/2017
  32  Domestic Violence Reports and Management at Primary Care... 28/06/2017 - 01/07/2017
  33  How to Deal with HPV?... 28/06/2017 - 01/07/2017
  34  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp ve Hemşirelik Fakültelerinde Son Sınıfta Eğitim Görmekte Olan ... 06/04/2017 - 09/04/2017
  35  Vejetaryen/Vegan Beslenmenin Kognitif Fonksiyonlar Üzerine Etkisi... 06/04/2017 - 09/04/2017
  36  Masa Başında Çalışan Kişilerin Grup Halinde Yapacakları Egzersizin Katılımcıların Yaşam ... 06/04/2017 - 09/04/2017
  37  Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsünde Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinde Sa... 06/04/2017 - 09/04/2017
  38  Yaygın Ağrı: D Vitamini Eksikliği... 06/04/2017 - 09/04/2017
  39  9 Eylül Ünversitesi Tıp Fakültesinde Araştırma Görevlisi Olarak Çalışan Bireylerde Eş Uyu... 10/11/2016 - 13/11/2016
  40  Evde Bakım Hastalarının Uygun Ev Ortamı Gereksinimleri Nelerdir?... 10/11/2016 - 13/11/2016
  41  Hasta Perspektifinden Hekime Yönelik Şiddet...... 10/11/2016 - 13/11/2016
  42  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Çalışan Asistan Hekimlerde Obsesif Kompu... 10/11/2016 - 13/11/2016
  43  Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Aile İçi Şiddet Olgularının Adli Raporlarının Değerle... 10/11/2016 - 13/11/2016
  44  Evaluation of women having pap smear test by health belief model scale... 15/06/2016 - 18/06/2016
  45  Tıp Fakültesi 6.Sınıf Öğrencilerinin Erişkin Dönem Aşıları Bilgi Düzeyi Ve Aşılanma Du... 07/04/2016 - 10/04/2016
  46  Neden Sigaradan Vazgeçemiyoruz? Tıp Fakültesinde Çalışan Asistan Hekimlerin Sigara Kullanma Al... 07/04/2016 - 10/04/2016
  47  Evaluation of cooccurance prevelance of depressive symptoms and metabolic syndrome in patients appli... 22/10/2015 - 25/10/2015
  48  Faint: Syncope... Rhabdomyolysis... 22/10/2015 - 25/10/2015
  49  Urinary Incontinence In Women and The Effects on Overall Health, Psychosocial and Sexual Life... 22/10/2015 - 25/10/2015
  50  Home care patients: Suitable household living condition requirements... 22/10/2015 - 25/10/2015
  51  Antibiotic Use in Children of Mothers Situation and Knowledge Level... 22/10/2015 - 25/10/2015
  52  Physician-patient Relationship in the Treatment Arrangements, Shared Ddecision-making and Patient sa... 22/10/2015 - 25/10/2015
  53  Medical Student Assessments of Patient and Doctor Perspective... 22/10/2015 - 25/10/2015
  54  Features of the patients evaluated at Dokuz Eylul University of Family Medicine Department, their Sa... 22/10/2015 - 25/10/2015
  55  Ask women family history of breast cancer for person-centered approach of screening... 22/10/2015 - 25/10/2015
  56  Empathy Levels and Affecting Socio-Demographic Characteristics Of Medical Students... 22/10/2015 - 25/10/2015
  57  Resident Physician's Empathy Levels and Related Factors... 22/10/2015 - 25/10/2015
  58  Elderly Healthy Rotation: What Does Family Medicine Residents Think About?... 22/10/2015 - 25/10/2015
  59  Medical Students Knowledge and Vaccination Status In The Last Year Of Their Education... 22/10/2015 - 25/10/2015
  60  A Case with Caesarean Section Scar Endometrioma... 22/10/2015 - 25/10/2015
  61  Acne: Does youth assess as an illness?... 22/10/2015 - 25/10/2015
  62  45 Years and Older Patients Evaluation Of Peripheral Artery Disease With Ankle Brachial Index And Of... 22/10/2015 - 25/10/2015
  63  May Be A Sign Of Systemic Disease: Erythema Nodosum... 22/10/2015 - 25/10/2015
  64  Knowledge, attitude and behavior of the breastfeeding mothers about smoking... 22/10/2015 - 25/10/2015
  65  Fatigue and Sleeping Quality in Medical Students... 22/10/2015 - 25/10/2015
  66  Validity and Reliability of Morisky Medication Adherence Scale in Patients with Hyperlipidemia... 22/10/2015 - 25/10/2015
  67  Status of health workers to join a union, Status of Anxiety And Job Satisfaction Study: First Result... 22/10/2015 - 25/10/2015
  68  Is It Asthma or COPD?... 22/10/2015 - 25/10/2015
  69  Listen to Young Hearts... 22/10/2015 - 25/10/2015
  70  Mers Virus and Umrah Visit... 22/10/2015 - 25/10/2015
  71  Beware Of Home Accidents: Knitting Needle And Power Socket... 22/10/2015 - 25/10/2015
  72  After Trauma: Acute Appendicits or Not?... 22/10/2015 - 25/10/2015
  73  Reliability and Validity Study of Hwalek-Sengstock Elder Abuse Screening Test (H-S/East)... 22/10/2015 - 25/10/2015
  74  Birinci Basamak Sağlık Kuruluşuna Başvuran Annelerin Çocuklarında Antibiyotik Kullanmak İstem... 01/05/2015 - 05/05/2015
  75  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Polikliniğine Başvuran H... 01/05/2015 - 05/05/2015
  76  Geçirilmiş Sezeryan Sonrası Skar Endometrioma Olgusu... 01/05/2015 - 05/05/2015
  77  Umre Ziyareti ve Mers Virüsü... 01/05/2015 - 05/05/2015
  78  Ev Kazalarına Dikkat: Örgü Şişi ve Priz... 01/05/2015 - 05/05/2015
  79  Terlikle Orbita Kırığı... 01/05/2015 - 05/05/2015
  80  Bayılma: Senkop? Rabdomiyoliz... 01/05/2015 - 05/05/2015
  81  Astım mı? KOAH mı?... 01/05/2015 - 05/05/2015
  82  Gençlerin Kalbinin Sesini Dinleyin... 01/05/2015 - 05/05/2015
  83  Annelerin Sigara ile İlgili Bilgi ve Tutumları ile Emzirme Döneminde Sigara Kullanma Davranışla... 01/05/2015 - 05/05/2015
  84  DEÜTF Aile Hekimliği Polikliniği'nde bakılan hastalara ait özellikler, memnuniyet durumları il... 01/05/2015 - 05/05/2015
  85  Çocuklarda Formül Mama Kullanımının Diyabet İle İlişkisi... 02/04/2015 - 05/04/2015
  86  Servikal Smear Yöntemiyle Kanser Taraması Konusunda Sağlık İnanışları... 02/04/2015 - 05/05/2015
  87  Üniversite Sınavına Hazırlanan Lise Öğrencilerinin Kaygı ve Depresyon Düzeyleri ve Bunlara N... 02/04/2015 - 05/04/2015
  88  Tıp Fakültesi 6.Sınıf Öğrencilerinin Erişkin Dönem Aşıları Bilgi Düzeyi ve Aşılanma Du... 06/11/2014 - 09/11/2014
  89  Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Psikotrop İlaç Tüketimi ve Bilişsel Psikoterapi Yaklaşı... 06/11/2014 - 09/11/2014
  90  Sizi Neler Çalışmaya Yönlendirir?... 06/11/2014 - 09/11/2014
  91  Sağlık Çalışanlarında Sendikalılaşma ve Kaygı Düzeyi İlişkisi... 06/11/2014 - 09/11/2014
  92  Üniversite Öğrencilerinde Akne Varlığı, Algı ve Bilgi Durumları ile Benlik Saygısı değerl... 24/09/2014 - 28/09/2014
  93  Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hasta Ve Hekim Perspektifi Değerlendirmeleri... 24/09/2014 - 28/09/2014
  94  Hwalek-Sengstock Elder Abuse Screenıng Test (H-S/East): Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması... 24/09/2014 - 28/09/2014
  95  Birinci Basamakta Obezite Yönetimi: Olgu Sunumu... 23/04/2014 - 27/04/2014
  96  Asistan Hekimlerin Empati Düzeyleri Ve İlişkili Faktörler... 23/04/2014 - 27/04/2014
  97  Yaşlılar süreğen hastalıkları için ilaç kullanırken neler yaşıyor?... 23/04/2014 - 27/04/2014
  98  Bireylerin Cinsel Saldırı Konusundaki Düşüncelerini Araştırma; Bir Özel Çalışma Modülü... 23/04/2014 - 26/04/2014
  99  Tedavi Düzenlemede Ortak Karar Verme: Hasta - Hekim... 23/04/2014 - 27/04/2014
  100  Yaşlı Sağlığı Rotasyonu: Aile Hekimliği Uzmanlık Öğrencileri Ne Düşünüyor?... 23/04/2014 - 27/04/2014
  101  Kadınlarda Üriner İnkontinans Ve Bu Durumun Genel Sağlık, Psikososyal Ve Cinsel Yaşam Üzerine... 20/03/2014 - 23/03/2014
  102  Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Görülen Yorgunluk Ve Uyku Kalitesi İlişkisi... 20/03/2014 - 23/03/2014
  103  Birinci Basamakta Hiperlipidemik Hastaların İlaç Uyumları... 20/03/2014 - 23/03/2014
  104  Major depresyon hastalarının izleminde metabolik sendrom görülme sıklığı... 08/11/2013 - 10/11/2013
  105  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Empati Düzeyleri ve Etkileyen Sosyodemo... 07/11/2013 - 10/11/2013
  106  Dokuz eylül üniversitesi kadın doğum polikliniğine başvuran gebelerde depresyon ve anksiyete d... 07/11/2013 -
  107  45 Yaş ve Üstü Bireylerde "AYAK BİLEĞİ/ÖN KOL İNDEKSİ" VE SF-36 ile Periferik Arter Hastal... 25/09/2013 - 29/09/2013
  108  Older patients` views about medicine use: A qualitative study... 25/06/2013 - 29/06/2013
  109  Perceived risk of breast cancer among women with increased risk... 25/06/2013 - 29/06/2013
  110  Restless leg in family medicine and improvement of symptoms with vitamin B12 therapy: A case report... 25/06/2013 - 29/06/2013
  111  Expectations of the patients' caregivers who admitted to home care service... 16/05/2013 - 19/05/2013
  112  Investigation of risk factors and treatment seeking behaviour in premenstrual syndrome... 16/05/2013 - 19/05/2013
  113  Türkiye'deki İlk Bakımevi Uygulaması Örneğinde Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yaşlı Sağ... 15/05/2013 - 19/05/2013
  114  Hipertansiyon Hastalarında 10 Yıllık Kardiyovasküler Risk Eşliğinde Hasta Eğitiminin Tedavi U... 15/05/2013 - 19/05/2013
  115  Aile içinde şiddete uğrayan kadınlar ve adli süreç deneyimleri... 22/11/2012 - 24/11/2012
  116  Bir aile hekimliği anabilim dalının klinik profili... 08/11/2012 - 11/11/2012
  117  45 Yaş ve Üstü Bireylerde "AYAK BİLEĞİ/ÖN KOL İNDEKSİ" VE SF-36 ile Periferik Arter Hastal... 08/11/2012 - 11/11/2012
  118  Reliability and Validity Study of Hwalek-Sengstock Elder Abuse Screening Test (H-S/East)... 05/07/2012 - 08/07/2012
  119  A research about requirement for education of family physicians who work for primary health care in ... 04/07/2012 - 07/07/2012
  120  Evde sağlık hizmetine başvuran hastalara bakım hizmeti veren kişilerin bu hizmetten beklentiler... 16/05/2012 - 20/05/2012
  121  Memede Kitleye Yaklaşım: Bir Olgu Sunumu... 16/05/2012 - 20/05/2012
  122  Prementrüel Sendromda Risk Faktörleri ve Tedavi Arama Davranışının Araştırılması... 16/05/2012 - 20/05/2012
  123  Evde Sağlık Hizmetine Başvuran Hastalara Bakım Hizmeti Veren Kişilerin Bu Hizmetten Beklentiler... 16/05/2012 - 20/05/2012
  124  Resident doctors' professional satisfaction and its effects on their lives.... 10/05/2012 - 13/05/2012
  125  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Programında Yaşam Döngüsü Bloğu Deneyimi... 02/05/2012 - 05/05/2012
  126  Kadınlar Rahim İçi Araç Kullanımını Neden Bırakıyor?... 13/04/2012 - 15/04/2012
  127  Evde Bakım Verenlerin Bakım Yükü ve Diğer Faktörler... 13/04/2012 - 15/04/2012
  128  Birinci Basamakta Aile Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Aile Hekimlerinin, Huzursuz Bacak Sendro... 18/11/2011 - 20/11/2011
  129  Health promotion life-style profile associated with obesity in high school students' ages 15-17 in I... 08/09/2011 - 11/09/2011
  130  Balçova bölgesindeki liselerde öğrenim gören 15-17 yaş arası öğrencilerde obezite sıklığ... 18/05/2011 - 21/05/2011
  131  Balçova bölgesindeki liselerde öğrenim gören 15?17 yaş arası öğrencilerde obezite sıklığ... 18/05/2011 - 22/05/2011
  132  Self-efficacy in staff caregivers of elderly... 19/05/2010 - 23/05/2010
  133  Yaşlılarda çoklu ilaç kullanımında gözden kaçanlar: bir olgu sunumu... 06/05/2010 - 09/05/2010
  134  A multidisciplinary special study module research: Treatment compliance of patients with hypertensio... 06/05/2010 - 06/09/2010
  135  Tıp öğrencilerinin huzurevi ziyaretleri yaşam kalitesine ne katar?... 01/04/2010 - 04/04/2010
  136  Seracılık Alanında Çalışan Kadınların Sağlıklı Yaşam Konusunda Tutum ve Davranışların... 13/10/2009 - 15/10/2009
  137  Medical students visits to a nursing home: What does it add to quality of life?... 04/09/2008 - 07/09/2008
  138  Certain opinions and attitudes of patients concerning the use of medicines... 04/09/2008 - 07/09/2008
  139  Yaşlı bakımı verenlerde özyeterlik... 18/06/2008 - 22/06/2008
  140  Multidisipliner Bir Özel Çalışma Modülü Araştırması: Hipertansiyon Hastalarının Tedaviye ... 07/06/2008 - 08/06/2008
  141  Multidisipliner Bir Özel Çalışma Modülü Araştırması: Balçova İlçesi Halkının Sağlık... 07/06/2008 - 08/06/2008
  142  Being a role model in early medical school years... 08/05/2008 - 11/05/2008
  143  Evaluation of introduction to clinics practice by third year students of Dokuz Eylul University... 08/05/2008 - 11/05/2008
  144  Is the use of videotape recording superior to verbal feedback alone in the teaching of clinical skil... 08/05/2008 - 11/05/2008
  145  Tıp eğitiminde portfolio kullanımı:DEÜTF öğrencilerinin gerçek hastayla ilk deneyimleri... 06/05/2008 - 09/05/2008
  146  Multidisipliner Bir Calisma Modulu Arastirmasi: Diyabet Hastalarinin Ozbakim Bilinci... 09/06/2007 - 10/06/2007
  147  Aktif Egitimde Multidispliner Bir Calisma Modulu... 09/06/2007 - 10/06/2007
  148  What do medical school residents think and know about family medicine in turkey... 19/10/2006 - 21/10/2006
  149  Evaluation of the trainning of peer trainers in sexual and reproductive health... 19/09/2006 - 22/09/2006
  150  Integrative approach to family medicine recidency training programmes in Turkey... 27/08/2006 - 30/08/2006
  151  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Kliniğe Giriş Uygulamaları: Birinci Basamak D... 23/05/2006 - 26/05/2006
  152  Leylekten Günümüze Üreme Sağlığı (Modern Stork Legends)... 23/05/2006 - 26/05/2006
  153  Postpartum Depresyon Sıklığı... 23/05/2006 - 26/05/2006
  154  Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Aile Hekimliği Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve Düşünceleri... 23/05/2006 - 26/05/2006
  155  Health Beliefs in Turks Germans and Turks living in Germany... 08/05/2006 - 12/05/2006
  156  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kliniğe Giriş Uygulamalarının Dönem 3 Öğrencileri ... 02/05/2006 - 05/05/2006
  157  A New Method In Clinical Skills Practice: Peer Tutoring. WONCA EUROPE 2005- 11 th Conference of the ... 03/09/2005 - 07/09/2005
  158  Kliniğe giriş uygulamalarında yeni bir yöntem: akran eğitimi... 04/06/2005 - 05/06/2005
  159  Tıp fakültesi klinik beceri eğitimlerinin simüle hasta ve görsel kayıt kullanılarak geliştir... 25/05/2005 - 28/05/2005
  160  Comparison of trait anxiety and future occupational anxiety of final year medical students.... 13/05/2004 - 16/05/2004
  161  What to people believe? Health culture in Turkey.... 13/05/2004 - 16/05/2004
  162  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanlık öğrencilerinin üreme sağlığı konusunda b... 04/05/2004 - 07/05/2004
  163   What primary care medical staff know and do about cigarette smoking and cancer risk.... 16/10/2003 - 19/10/2003
  164  Clinical interview and physical examination: Challenges for practioners WONCA EUROPE 2003-9th Confer... 18/06/2003 - 21/06/2003
  165  Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Öykü Alma Performansının Değerlendirilmesi, Fa... 31/05/2002 - 01/06/2002
  166  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem bir öğrencileri barsak seslerini tanımladı... 31/05/2002 - 01/06/2002
 • NO AD YIL
  1  Effective Learning from Consultation in Family Practice / Guidebook for Trainees & Aile Hekimliğind...  2009
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Yaşlılarda Kardiyovasküler Sistem Hastalıklarına YaklaşımTürkiye Klinikleri Aile Hekimliği - Özel Konular Birinci Basamakta Yaşlı Sağlığı...  2019
  2  Akne Vulgaris Birinci Basamakta Enfeksiyon Hastalıkları...  2015
  3  Değişik yaş grupları Kliniğe Giriş Öykü ve Fizik Muayene...  2005
  4  Aile Hekiminin Görev Tanımı Aile Doktorları İçin Kurs Notları...  2004
 • NO AD TARIH
  1  Tıp Fakültesi Klinik Beceri Eğitimlerinin Simüle Hasta ve Görsel Kayıt Kullanılarak Geliştirilmesi...  7/2006 - 8/2008
  2  Leylekten Günümüze Üreme Sağlığı...  12/2005 - 12/2006
 • NO AD YIL
  1  Poster Bildiri...  2018
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 2019-Devam ediyor
  2 Aile Hekimliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2015- Aralık 2018