En

PROF.DR. NİLGÜN ÖZÇAKAR TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi  1988
  Tıpta Uzmanlık  Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı  2001
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2004
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği  2011
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2016
 • NO AD YIL
  1  Kırsal Hekimliğin Geleceği...  2018
  2  Adaptation, reliability, and validity study of the Hwalek'sengstock Elder Abuse Screening Test (H-S/...  2017
  3  The Analysis of healthy lifestyle behaviors of women working in greenhouses in Menderes District of ...  2017
  4  Geçirilmiş Sezaryen Sonrası Skar Endometrioma Olgusu...  2017
  5  The Importance of Family History in Breast Cancer Patients in Primary Care Setting: a Cross-sectiona...  2017
  6  Farklı Boyutlarıyla Şiddet...  2017
  7  Status of fatigue and sleep quality in clinical medical students...  2016
  8  Sağlıklı Erkek Muayenesi...  2016
  9  Annelerin çocuklarında antibiyotik kullanımına ilişkin yaklaşımları: Kısa bilgilendirme ne ...  2016
  10  Domestic violence survivors and their experiences during legal proceedings...  2016
  11  Health Promotion Lifestyle Profile Scores are not associated with Obesity in High School Students?...  2016
  12  Periferik Arter Hastalığında "Yürüme Mesafesinin Azalması Ölçeği" Geçerlilik ve Güvenilir...  2016
  13  Aile Hekimlerinin, Huzursuz Bacak Sendromu Konusundaki Farkındalık, Tutum ve Bilgileri...  2015
  14  Healthy Living Behaviors of Medical and Nursing Students...  2015
  15  A Qualitative Study of Elders' Views on Medicine Usage...  2015
  16  Birinci Basamakta Menopoz ve Osteoporoza Yaklaşım...  2015
  17  Breast cancer risk perceptions of Turkish women attending primary care: a cross-sectional study...  2014
  18  Birinci Basamakta Aşı Uygulamaları...  2014
  19  Adolesan Sağlığı ve Aile Hekimi...  2013
  20  Evde sağlık hizmetlerine başvuru özellikleri ve beklentiler...  2013
  21  Gelişimsel Kalça Displazisine Yaklaşım...  2012
  22  The perspective of peer educators: What are their experiences, feelings, and thoughts?...  2012
  23  Yaşlıdan Öykü Alma ve Fizik Muayene...  2012
  24  Akut Enfeksiyon Sürecinde Glukoz Metabolizması: Bir Olgu Sunumu...  2012
  25  Burnout and relevant factors in nursing staff: What effects staff working in an elderly nursing home...  2012
  26  Nasıl yaşlanıyoruz?...  2012
  27  Asistan hekimlerin tıpta uzmanlık eğitimi kapsamında mesleki memnuniyetleri ve yaşam koşullar...  2012
  28  Kuduz Aşıları...  2011
  29  Oral Konraseptif Kullanımında Uzun Dönem Sağlık Sorunları...  2011
  30  Dislipidemilere Yaklaşım...  2011
  31  Multidisipliner bir özel çalışma modülü araştırması: Hipertansiyon hastalarının tedaviye ...  2011
  32  Metabolik Sendrom...  2010
  33  Adolesanlarda obezite...  2010
  34  Birinci basamakta adolesana yaklaşım...  2010
  35  Is the use of videotape recording superior to verbal feedback alone in the teaching of clinical skil...  2009
  36  Diyabet hastalarının özbakım bilinci...  2009
  37  Use of Portfolios in Undergraduate Medical Training: First Meeting With a Patient...  2009
  38  What was retained? The Assessment of the Training for the Peer Trainers' Course on Short and Long Te...  2008
  39  What Do People Believe? Some Clues for Healh Culture...  2007
  40  Tıp Eğitimi Son Sınıf Öğrencilerinin Gelecek Meslek Yaşamları ile İlgili Yaşadıkları Ank...  2007
  41  What patients think about promotional activities of pharmaceutical companies in Turkey...  2006
  42  The Challenge Of Clinical Interviewing And Physical Examination Performance For General Practitioner...  2005
  43  Birinci basamak sağlık hizmeti çalışanları sigara ve kanser riski konusunda ne biliyor ve ne y...  2005
  44  Comparison Of Clinical Skills Of 3rd-Year Students Who Completed Structured Clinical Skills Program ...  2005
  45  Topluma dayalı tıp eğitimi perspektifinden kliniğe giriş uygulamaları....  2004
  46  Dokuz eylül üniversitesi tıp fakültesi uzmanlık öğrencilerinin üreme sağlığı konusunda b...  2004
  47  Kliniğe giriş uygulamalarında yeni bir yöntem: akran eğitimi....  2003
 • NO AD TARİH
  1  The Polypharmacy and Causes in Elderly at Primary Health Care Services... 10/11/2018 - 11/11/2018
  2  Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Ebeveynlerin Aşılar İle İlgili Bilgi Düzeyleri... 13/04/2018 - 14/04/2018
  3  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Sağlık Çalışanlarının Sağlık Okuryazarlık Düzeyi... 12/04/2018 - 15/04/2018
  4  Kronik Hastalıklar ve D Vitamini Düzeyi... 12/04/2018 - 15/04/2018
  5  Aile Hekimliği Asistanlarında İş Doyumu ve Depresyon İlişkisi... 12/04/2018 - 15/04/2018
  6  Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Kullanılan Doğum Kontrol Yöntemlerinin Değerlendirilmesi... 12/04/2018 - 15/04/2018
  7  Tip II Diyabetli Hastalarda Sağlık Okuryazarlığının Tedavi Uyumuna Etkisi... 12/04/2018 - 15/04/2018
  8  Diyabetes Mellitus Tanılı Hastalarda Diyabetik Ayak Eğitiminin Hastaların Bilgi Tutum Ve Davran... 12/04/2018 - 15/04/2018
  9  Şeker Hastalığımı Sen Takip Ettin-İlaç Raporumu Kim Yazacak?... 12/04/2018 - 15/04/2018
  10  Riskli Gebeliği Olan Kadınlar Bu Durumu Nasıl Algılıyorlar?... 12/04/2018 - 15/04/2018
  11  Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerine Başvuran Yaşlı Hastalarda Akılcı İlaç Kullanımı... 09/11/2017 - 12/11/2017
  12  Gebelerde Emzirme Tutumunun İlk Altı Ay Emzirme Süresiyle İlişkisi... 09/11/2017 - 12/11/2017
  13  Annelerin Çocukluk Çağı Bağışıklama Konusundaki Bilgi, Tutum Ve Davranışlarının Değerle... 09/11/2017 - 12/11/2017
  14  Bireylerin Sarı Nokta (Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu) Hastalığı Hakkındaki Bilgi Düzeyi... 09/11/2017 - 12/11/2017
  15  HbA1C Düzeyleri; DM-Hiperlipidemi ve Tedavi Yaklaşımı... 09/11/2017 - 12/11/2017
  16  Domestic Violence Reports and Management at Primary Care... 28/06/2017 - 01/07/2017
  17  How to Deal with HPV?... 28/06/2017 - 01/07/2017
  18  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp ve Hemşirelik Fakültelerinde Son Sınıfta Eğitim Görmekte Olan ... 06/04/2017 - 09/04/2017
  19  Vejetaryen/Vegan Beslenmenin Kognitif Fonksiyonlar Üzerine Etkisi... 06/04/2017 - 09/04/2017
  20  Masa Başında Çalışan Kişilerin Grup Halinde Yapacakları Egzersizin Katılımcıların Yaşam ... 06/04/2017 - 09/04/2017
  21  Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsünde Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinde Sa... 06/04/2017 - 09/04/2017
  22  Yaygın Ağrı: D Vitamini Eksikliği... 06/04/2017 - 09/04/2017
  23  9 Eylül Ünversitesi Tıp Fakültesinde Araştırma Görevlisi Olarak Çalışan Bireylerde Eş Uyu... 10/11/2016 - 13/11/2016
  24  Evde Bakım Hastalarının Uygun Ev Ortamı Gereksinimleri Nelerdir?... 10/11/2016 - 13/11/2016
  25  Hasta Perspektifinden Hekime Yönelik Şiddet...... 10/11/2016 - 13/11/2016
  26  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Çalışan Asistan Hekimlerde Obsesif Kompu... 10/11/2016 - 13/11/2016
  27  Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Aile İçi Şiddet Olgularının Adli Raporlarının Değerle... 10/11/2016 - 13/11/2016
  28  Evaluation of women having pap smear test by health belief model scale... 15/06/2016 - 18/06/2016
  29  Tıp Fakültesi 6.Sınıf Öğrencilerinin Erişkin Dönem Aşıları Bilgi Düzeyi Ve Aşılanma Du... 07/04/2016 - 10/04/2016
  30  Neden Sigaradan Vazgeçemiyoruz? Tıp Fakültesinde Çalışan Asistan Hekimlerin Sigara Kullanma Al... 07/04/2016 - 10/04/2016
  31  Features of the patients evaluated at Dokuz Eylul University of Family Medicine Department, their Sa... 22/10/2015 - 25/10/2015
  32  Faint: Syncope... Rhabdomyolysis... 22/10/2015 - 25/10/2015
  33  After Trauma: Acute Appendicits or Not?... 22/10/2015 - 25/10/2015
  34  Beware Of Home Accidents: Knitting Needle And Power Socket... 22/10/2015 - 25/10/2015
  35  Mers Virus and Umrah Visit... 22/10/2015 - 25/10/2015
  36  Listen to Young Hearts... 22/10/2015 - 25/10/2015
  37  Is It Asthma or COPD?... 22/10/2015 - 25/10/2015
  38  Status of health workers to join a union, Status of Anxiety And Job Satisfaction Study: First Result... 22/10/2015 - 25/10/2015
  39  Validity and Reliability of Morisky Medication Adherence Scale in Patients with Hyperlipidemia... 22/10/2015 - 25/10/2015
  40  Fatigue and Sleeping Quality in Medical Students... 22/10/2015 - 25/10/2015
  41  Knowledge, attitude and behavior of the breastfeeding mothers about smoking... 22/10/2015 - 25/10/2015
  42  May Be A Sign Of Systemic Disease: Erythema Nodosum... 22/10/2015 - 25/10/2015
  43  45 Years and Older Patients Evaluation Of Peripheral Artery Disease With Ankle Brachial Index And Of... 22/10/2015 - 25/10/2015
  44  Acne: Does youth assess as an illness?... 22/10/2015 - 25/10/2015
  45  Evaluation of cooccurance prevelance of depressive symptoms and metabolic syndrome in patients appli... 22/10/2015 - 25/10/2015
  46  Reliability and Validity Study of Hwalek-Sengstock Elder Abuse Screening Test (H-S/East)... 22/10/2015 - 25/10/2015
  47  Urinary Incontinence In Women and The Effects on Overall Health, Psychosocial and Sexual Life... 22/10/2015 - 25/10/2015
  48  Home care patients: Suitable household living condition requirements... 22/10/2015 - 25/10/2015
  49  Antibiotic Use in Children of Mothers Situation and Knowledge Level... 22/10/2015 - 25/10/2015
  50  Physician-patient Relationship in the Treatment Arrangements, Shared Ddecision-making and Patient sa... 22/10/2015 - 25/10/2015
  51  Medical Student Assessments of Patient and Doctor Perspective... 22/10/2015 - 25/10/2015
  52  Ask women family history of breast cancer for person-centered approach of screening... 22/10/2015 - 25/10/2015
  53  Empathy Levels and Affecting Socio-Demographic Characteristics Of Medical Students... 22/10/2015 - 25/10/2015
  54  Resident Physician's Empathy Levels and Related Factors... 22/10/2015 - 25/10/2015
  55  Elderly Healthy Rotation: What Does Family Medicine Residents Think About?... 22/10/2015 - 25/10/2015
  56  Medical Students Knowledge and Vaccination Status In The Last Year Of Their Education... 22/10/2015 - 25/10/2015
  57  A Case with Caesarean Section Scar Endometrioma... 22/10/2015 - 25/10/2015
  58  DEÜTF Aile Hekimliği Polikliniği'nde bakılan hastalara ait özellikler, memnuniyet durumları il... 01/05/2015 - 05/05/2015
  59  Terlikle Orbita Kırığı... 01/05/2015 - 05/05/2015
  60  Birinci Basamak Sağlık Kuruluşuna Başvuran Annelerin Çocuklarında Antibiyotik Kullanmak İstem... 01/05/2015 - 05/05/2015
  61  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Polikliniğine Başvuran H... 01/05/2015 - 05/05/2015
  62  Annelerin Sigara ile İlgili Bilgi ve Tutumları ile Emzirme Döneminde Sigara Kullanma Davranışla... 01/05/2015 - 05/05/2015
  63  Gençlerin Kalbinin Sesini Dinleyin... 01/05/2015 - 05/05/2015
  64  Astım mı? KOAH mı?... 01/05/2015 - 05/05/2015
  65  Bayılma: Senkop? Rabdomiyoliz... 01/05/2015 - 05/05/2015
  66  Ev Kazalarına Dikkat: Örgü Şişi ve Priz... 01/05/2015 - 05/05/2015
  67  Umre Ziyareti ve Mers Virüsü... 01/05/2015 - 05/05/2015
  68  Geçirilmiş Sezeryan Sonrası Skar Endometrioma Olgusu... 01/05/2015 - 05/05/2015
  69  Üniversite Sınavına Hazırlanan Lise Öğrencilerinin Kaygı ve Depresyon Düzeyleri ve Bunlara N... 02/04/2015 - 05/04/2015
  70  Çocuklarda Formül Mama Kullanımının Diyabet İle İlişkisi... 02/04/2015 - 05/04/2015
  71  Servikal Smear Yöntemiyle Kanser Taraması Konusunda Sağlık İnanışları... 02/04/2015 - 05/05/2015
  72  Sağlık Çalışanlarında Sendikalılaşma ve Kaygı Düzeyi İlişkisi... 06/11/2014 - 09/11/2014
  73  Tıp Fakültesi 6.Sınıf Öğrencilerinin Erişkin Dönem Aşıları Bilgi Düzeyi ve Aşılanma Du... 06/11/2014 - 09/11/2014
  74  Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Psikotrop İlaç Tüketimi ve Bilişsel Psikoterapi Yaklaşı... 06/11/2014 - 09/11/2014
  75  Sizi Neler Çalışmaya Yönlendirir?... 06/11/2014 - 09/11/2014
  76  Hwalek-Sengstock Elder Abuse Screenıng Test (H-S/East): Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması... 24/09/2014 - 28/09/2014
  77  Üniversite Öğrencilerinde Akne Varlığı, Algı ve Bilgi Durumları ile Benlik Saygısı değerl... 24/09/2014 - 28/09/2014
  78  Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hasta Ve Hekim Perspektifi Değerlendirmeleri... 24/09/2014 - 28/09/2014
  79  Bireylerin Cinsel Saldırı Konusundaki Düşüncelerini Araştırma; Bir Özel Çalışma Modülü... 23/04/2014 - 26/04/2014
  80  Tedavi Düzenlemede Ortak Karar Verme: Hasta - Hekim... 23/04/2014 - 27/04/2014
  81  Birinci Basamakta Obezite Yönetimi: Olgu Sunumu... 23/04/2014 - 27/04/2014
  82  Kadınlarda Üriner İnkontinans Ve Bu Durumun Genel Sağlık, Psikososyal Ve Cinsel Yaşam Üzerine... 20/03/2014 - 23/03/2014
  83  Birinci Basamakta Hiperlipidemik Hastaların İlaç Uyumları... 20/03/2014 - 23/03/2014
  84  Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Görülen Yorgunluk Ve Uyku Kalitesi İlişkisi... 20/03/2014 - 23/03/2014
  85  Major depresyon hastalarının izleminde metabolik sendrom görülme sıklığı... 08/11/2013 - 10/11/2013
  86  Dokuz eylül üniversitesi kadın doğum polikliniğine başvuran gebelerde depresyon ve anksiyete d... 07/11/2013 -
  87  45 Yaş ve Üstü Bireylerde "AYAK BİLEĞİ/ÖN KOL İNDEKSİ" VE SF-36 ile Periferik Arter Hastal... 25/09/2013 - 29/09/2013
  88  Perceived risk of breast cancer among women with increased risk... 26/06/2013 - 30/06/2013
  89  Perceived risk of breast cancer among women with increased risk... 25/06/2013 - 29/06/2013
  90  Restless leg in family medicine and improvement of symptoms with vitamin B12 therapy: A case report... 25/06/2013 - 29/06/2013
  91  Expectations of the patients' caregivers who admitted to home care service... 16/05/2013 - 19/05/2013
  92  Investigation of risk factors and treatment seeking behaviour in premenstrual syndrome... 16/05/2013 - 19/05/2013
  93  Hipertansiyon Hastalarında 10 Yıllık Kardiyovasküler Risk Eşliğinde Hasta Eğitiminin Tedavi U... 15/05/2013 - 19/05/2013
  94  Türkiye'deki İlk Bakımevi Uygulaması Örneğinde Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yaşlı Sağ... 15/05/2013 - 19/05/2013
  95  Aile içinde şiddete uğrayan kadınlar ve adli süreç deneyimleri... 22/11/2012 - 24/11/2012
  96  Bir aile hekimliği anabilim dalının klinik profili... 08/11/2012 - 11/11/2012
  97  45 Yaş ve Üstü Bireylerde "AYAK BİLEĞİ/ÖN KOL İNDEKSİ" VE SF-36 ile Periferik Arter Hastal... 08/11/2012 - 11/11/2012
  98  Reliability and Validity Study of Hwalek-Sengstock Elder Abuse Screening Test (H-S/East)... 05/07/2012 - 08/07/2012
  99  A research about requirement for education of family physicians who work for primary health care in ... 04/07/2012 - 07/07/2012
  100  Memede Kitleye Yaklaşım: Bir Olgu Sunumu... 16/05/2012 - 20/05/2012
  101  Prementrüel Sendromda Risk Faktörleri ve Tedavi Arama Davranışının Araştırılması... 16/05/2012 - 20/05/2012
  102  Evde Sağlık Hizmetine Başvuran Hastalara Bakım Hizmeti Veren Kişilerin Bu Hizmetten Beklentiler... 16/05/2012 - 20/05/2012
  103  Resident doctors' professional satisfaction and its effects on their lives.... 10/05/2012 - 13/05/2012
  104  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Programında Yaşam Döngüsü Bloğu Deneyimi... 02/05/2012 - 05/05/2012
  105  Evde Bakım Verenlerin Bakım Yükü ve Diğer Faktörler... 13/04/2012 - 15/04/2012
  106  Kadınlar Rahim İçi Araç Kullanımını Neden Bırakıyor?... 13/04/2012 - 15/04/2012
  107  Birinci Basamakta Aile Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Aile Hekimlerinin, Huzursuz Bacak Sendro... 18/11/2011 - 20/11/2011
  108  Health promotion life-style profile associated with obesity in high school students' ages 15-17 in I... 08/09/2011 - 11/09/2011
  109  Balçova bölgesindeki liselerde öğrenim gören 15-17 yaş arası öğrencilerde obezite sıklığ... 18/05/2011 - 21/05/2011
  110  Self-efficacy in staff caregivers of elderly... 19/05/2010 - 23/05/2010
  111  Yaşlılarda çoklu ilaç kullanımında gözden kaçanlar: bir olgu sunumu... 06/05/2010 - 09/05/2010
  112  A multidisciplinary special study module research: Treatment compliance of patients with hypertensio... 06/05/2010 - 06/09/2010
  113  Tıp öğrencilerinin huzurevi ziyaretleri yaşam kalitesine ne katar?... 01/04/2010 - 04/04/2010
  114  Seracılık Alanında Çalışan Kadınların Sağlıklı Yaşam Konusunda Tutum ve Davranışların... 13/10/2009 - 15/10/2009
  115  Medical students visits to a nursing home: What does it add to quality of life?... 04/09/2008 - 07/09/2008
  116  Certain opinions and attitudes of patients concerning the use of medicines... 04/09/2008 - 07/09/2008
  117  Yaşlı bakımı verenlerde özyeterlik... 18/06/2008 - 22/06/2008
  118  Multidisipliner Bir Özel Çalışma Modülü Araştırması: Hipertansiyon Hastalarının Tedaviye ... 07/06/2008 - 08/06/2008
  119  Multidisipliner Bir Özel Çalışma Modülü Araştırması: Balçova İlçesi Halkının Sağlık... 07/06/2008 - 08/06/2008
  120  Being a role model in early medical school years... 08/05/2008 - 11/05/2008
  121  Evaluation of introduction to clinics practice by third year students of Dokuz Eylul University... 08/05/2008 - 11/05/2008
  122  Is the use of videotape recording superior to verbal feedback alone in the teaching of clinical skil... 08/05/2008 - 11/05/2008
  123  Tıp eğitiminde portfolio kullanımı:DEÜTF öğrencilerinin gerçek hastayla ilk deneyimleri... 06/05/2008 - 09/05/2008
  124  Multidisipliner Bir Calisma Modulu Arastirmasi: Diyabet Hastalarinin Ozbakim Bilinci... 09/06/2007 - 10/06/2007
  125  Aktif Egitimde Multidispliner Bir Calisma Modulu... 09/06/2007 - 10/06/2007
  126  What do medical school residents think and know about family medicine in turkey... 19/10/2006 - 21/10/2006
  127  Evaluation of the trainning of peer trainers in sexual and reproductive health... 19/09/2006 - 22/09/2006
  128  Integrative approach to family medicine recidency training programmes in Turkey... 27/08/2006 - 30/08/2006
  129  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Kliniğe Giriş Uygulamaları: Birinci Basamak D... 23/05/2006 - 26/05/2006
  130  Leylekten Günümüze Üreme Sağlığı (Modern Stork Legends)... 23/05/2006 - 26/05/2006
  131  Postpartum Depresyon Sıklığı... 23/05/2006 - 26/05/2006
  132  Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Aile Hekimliği Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve Düşünceleri... 23/05/2006 - 26/05/2006
  133  Health Beliefs in Turks Germans and Turks living in Germany... 08/05/2006 - 12/05/2006
  134  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kliniğe Giriş Uygulamalarının Dönem 3 Öğrencileri ... 02/05/2006 - 05/05/2006
  135  A New Method In Clinical Skills Practice: Peer Tutoring. WONCA EUROPE 2005- 11 th Conference of the ... 03/09/2005 - 07/09/2005
  136  Kliniğe giriş uygulamalarında yeni bir yöntem: akran eğitimi... 04/06/2005 - 05/06/2005
  137  Tıp fakültesi klinik beceri eğitimlerinin simüle hasta ve görsel kayıt kullanılarak geliştir... 25/05/2005 - 28/05/2005
  138  Comparison of trait anxiety and future occupational anxiety of final year medical students.... 13/05/2004 - 16/05/2004
  139  What to people believe? Health culture in Turkey.... 13/05/2004 - 16/05/2004
  140  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanlık öğrencilerinin üreme sağlığı konusunda b... 04/05/2004 - 07/05/2004
  141   What primary care medical staff know and do about cigarette smoking and cancer risk.... 16/10/2003 - 19/10/2003
  142  Clinical interview and physical examination: Challenges for practioners WONCA EUROPE 2003-9th Confer... 18/06/2003 - 21/06/2003
  143  Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Öykü Alma Performansının Değerlendirilmesi, Fa... 31/05/2002 - 01/06/2002
  144  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem bir öğrencileri barsak seslerini tanımladı... 31/05/2002 - 01/06/2002
 • NO AD YIL
  1  Effective Learning from Consultation in Family Practice / Guidebook for Trainees & Aile Hekimliğind...  2009
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Akne Vulgaris Birinci Basamakta Enfeksiyon Hastalıkları...  2015
  2  Değişik yaş grupları Kliniğe Giriş Öykü ve Fizik Muayene...  2005
  3  Aile Hekiminin Görev Tanımı Aile Doktorları İçin Kurs Notları...  2004
 • NO AD TARIH
  1  Tıp Fakültesi Klinik Beceri Eğitimlerinin Simüle Hasta ve Görsel Kayıt Kullanılarak Geliştirilmesi...  7/2006 - 8/2008
  2  Leylekten Günümüze Üreme Sağlığı...  12/2005 - 12/2006
 • NO AD YIL
  1  Poster Bildiri...  2018
 • NO Görev
  1 Aile Hekimliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2015-Devam ediyor