En

PROF.DR. NİLGÜN ÖZÇAKAR TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi  1988
  Tıpta Uzmanlık  Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı  2001
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2004
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği  2011
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2016
 • NO AD YIL
  1  Kırsal Hekimliğin Geleceği...  2018
  2  The Analysis of healthy lifestyle behaviors of women working in greenhouses in Menderes District of ...  2017
  3  Adaptation, reliability, and validity study of the Hwalek'sengstock Elder Abuse Screening Test (H-S/...  2017
  4  The Importance of Family History in Breast Cancer Patients in Primary Care Setting: a Cross-sectiona...  2017
  5  Geçirilmiş Sezaryen Sonrası Skar Endometrioma Olgusu...  2017
  6  Farklı Boyutlarıyla Şiddet...  2017
  7  Sağlıklı Erkek Muayenesi...  2016
  8  Status of fatigue and sleep quality in clinical medical students...  2016
  9  Annelerin çocuklarında antibiyotik kullanımına ilişkin yaklaşımları: Kısa bilgilendirme ne ...  2016
  10  Periferik Arter Hastalığında "Yürüme Mesafesinin Azalması Ölçeği" Geçerlilik ve Güvenilir...  2016
  11  Domestic violence survivors and their experiences during legal proceedings...  2016
  12  Health Promotion Lifestyle Profile Scores are not associated with Obesity in High School Students?...  2016
  13  Aile Hekimlerinin, Huzursuz Bacak Sendromu Konusundaki Farkındalık, Tutum ve Bilgileri...  2015
  14  A Qualitative Study of Elders' Views on Medicine Usage...  2015
  15  Healthy Living Behaviors of Medical and Nursing Students...  2015
  16  Birinci Basamakta Menopoz ve Osteoporoza Yaklaşım...  2015
  17  Breast cancer risk perceptions of Turkish women attending primary care: a cross-sectional study...  2014
  18  Birinci Basamakta Aşı Uygulamaları...  2014
  19  Adolesan Sağlığı ve Aile Hekimi...  2013
  20  Evde sağlık hizmetlerine başvuru özellikleri ve beklentiler...  2013
  21  Evde sağlık hizmetlerine başvuru özellikleri ve beklentiler...  2013
  22  Gelişimsel Kalça Displazisine Yaklaşım...  2012
  23  The perspective of peer educators: What are their experiences, feelings, and thoughts?...  2012
  24  Yaşlıdan Öykü Alma ve Fizik Muayene...  2012
  25  Akut Enfeksiyon Sürecinde Glukoz Metabolizması: Bir Olgu Sunumu...  2012
  26  Burnout and relevant factors in nursing staff: What effects staff working in an elderly nursing home...  2012
  27  Asistan hekimlerin tıpta uzmanlık eğitimi kapsamında mesleki memnuniyetleri ve yaşam koşullar...  2012
  28  Nasıl yaşlanıyoruz?...  2012
  29  Kuduz Aşıları...  2011
  30  Oral Konraseptif Kullanımında Uzun Dönem Sağlık Sorunları...  2011
  31  Dislipidemilere Yaklaşım...  2011
  32  Multidisipliner bir özel çalışma modülü araştırması: Hipertansiyon hastalarının tedaviye ...  2011
  33  Metabolik Sendrom...  2010
  34  Adolesanlarda obezite...  2010
  35  Adolesanlarda Obezite...  2010
  36  Birinci basamakta adolesana yaklaşım...  2010
  37  Is the use of videotape recording superior to verbal feedback alone in the teaching of clinical skil...  2009
  38  Diyabet hastalarının özbakım bilinci...  2009
  39  Use of Portfolios in Undergraduate Medical Training: First Meeting With a Patient...  2009
  40  What was retained? The Assessment of the Training for the Peer Trainers' Course on Short and Long Te...  2008
  41  What Do People Believe? Some Clues for Healh Culture...  2007
  42  Tıp Eğitimi Son Sınıf Öğrencilerinin Gelecek Meslek Yaşamları ile İlgili Yaşadıkları Ank...  2007
  43  What patients think about promotional activities of pharmaceutical companies in Turkey...  2006
  44  Birinci basamak sağlık hizmeti çalışanları sigara ve kanser riski konusunda ne biliyor ve ne y...  2005
  45  Comparison Of Clinical Skills Of 3rd-Year Students Who Completed Structured Clinical Skills Program ...  2005
  46  The Challenge Of Clinical Interviewing And Physical Examination Performance For General Practitioner...  2005
  47  Dokuz eylül üniversitesi tıp fakültesi uzmanlık öğrencilerinin üreme sağlığı konusunda b...  2004
  48  Topluma dayalı tıp eğitimi perspektifinden kliniğe giriş uygulamaları....  2004
  49  Kliniğe giriş uygulamalarında yeni bir yöntem: akran eğitimi....  2003
 • NO AD TARİH
  1  Tip 2 Diyabet Hastalarında Bitki ve Diyet Takviyelerinin Kullanım Sıklığı ve Nedenleri... 15/11/2018 - 17/11/2018
  2  Aile Sağlığı Merkezine Kayıtlı Olan Bireylerde İlk Yardım Bilgi Düzeyi Ve Farkındalığı... 15/11/2018 - 17/11/2018
  3  The Polypharmacy and Causes in Elderly at Primary Health Care Services... 10/11/2018 - 11/11/2018
  4  Yaşlılarda Ölüm Kaygısının Sosyal Yaşamla Ve Mutlulukla İlişkisi... 26/09/2018 - 30/09/2018
  5  Primary health care needs of university students... 24/05/2018 - 27/05/2018
  6  Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Ebeveynlerin Aşılar İle İlgili Bilgi Düzeyleri... 13/04/2018 - 14/04/2018
  7  Tip II Diyabetli Hastalarda Sağlık Okuryazarlığının Tedavi Uyumuna Etkisi... 12/04/2018 - 15/04/2018
  8  Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Kullanılan Doğum Kontrol Yöntemlerinin Değerlendirilmesi... 12/04/2018 - 15/04/2018
  9  Aile Hekimliği Asistanlarında İş Doyumu ve Depresyon İlişkisi... 12/04/2018 - 15/04/2018
  10  Kronik Hastalıklar ve D Vitamini Düzeyi... 12/04/2018 - 15/04/2018
  11  Riskli Gebeliği Olan Kadınlar Bu Durumu Nasıl Algılıyorlar?... 12/04/2018 - 15/04/2018
  12  Diyabetes Mellitus Tanılı Hastalarda Diyabetik Ayak Eğitiminin Hastaların Bilgi Tutum Ve Davran... 12/04/2018 - 15/04/2018
  13  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Sağlık Çalışanlarının Sağlık Okuryazarlık Düzeyi... 12/04/2018 - 15/04/2018
  14  Şeker Hastalığımı Sen Takip Ettin-İlaç Raporumu Kim Yazacak?... 12/04/2018 - 15/04/2018
  15  Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerine Başvuran Yaşlı Hastalarda Akılcı İlaç Kullanımı... 09/11/2017 - 12/11/2017
  16  Gebelerde Emzirme Tutumunun İlk Altı Ay Emzirme Süresiyle İlişkisi... 09/11/2017 - 12/11/2017
  17  Annelerin Çocukluk Çağı Bağışıklama Konusundaki Bilgi, Tutum Ve Davranışlarının Değerle... 09/11/2017 - 12/11/2017
  18  Bireylerin Sarı Nokta (Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu) Hastalığı Hakkındaki Bilgi Düzeyi... 09/11/2017 - 12/11/2017
  19  HbA1C Düzeyleri; DM-Hiperlipidemi ve Tedavi Yaklaşımı... 09/11/2017 - 12/11/2017
  20  Domestic Violence Reports and Management at Primary Care... 28/06/2017 - 01/07/2017
  21  How to Deal with HPV?... 28/06/2017 - 01/07/2017
  22  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp ve Hemşirelik Fakültelerinde Son Sınıfta Eğitim Görmekte Olan ... 06/04/2017 - 09/04/2017
  23  Vejetaryen/Vegan Beslenmenin Kognitif Fonksiyonlar Üzerine Etkisi... 06/04/2017 - 09/04/2017
  24  Masa Başında Çalışan Kişilerin Grup Halinde Yapacakları Egzersizin Katılımcıların Yaşam ... 06/04/2017 - 09/04/2017
  25  Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsünde Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinde Sa... 06/04/2017 - 09/04/2017
  26  Yaygın Ağrı: D Vitamini Eksikliği... 06/04/2017 - 09/04/2017
  27  9 Eylül Ünversitesi Tıp Fakültesinde Araştırma Görevlisi Olarak Çalışan Bireylerde Eş Uyu... 10/11/2016 - 13/11/2016
  28  Evde Bakım Hastalarının Uygun Ev Ortamı Gereksinimleri Nelerdir?... 10/11/2016 - 13/11/2016
  29  Hasta Perspektifinden Hekime Yönelik Şiddet...... 10/11/2016 - 13/11/2016
  30  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Çalışan Asistan Hekimlerde Obsesif Kompu... 10/11/2016 - 13/11/2016
  31  Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Aile İçi Şiddet Olgularının Adli Raporlarının Değerle... 10/11/2016 - 13/11/2016
  32  Evaluation of women having pap smear test by health belief model scale... 15/06/2016 - 18/06/2016
  33  Tıp Fakültesi 6.Sınıf Öğrencilerinin Erişkin Dönem Aşıları Bilgi Düzeyi Ve Aşılanma Du... 07/04/2016 - 10/04/2016
  34  Neden Sigaradan Vazgeçemiyoruz? Tıp Fakültesinde Çalışan Asistan Hekimlerin Sigara Kullanma Al... 07/04/2016 - 10/04/2016
  35  Features of the patients evaluated at Dokuz Eylul University of Family Medicine Department, their Sa... 22/10/2015 - 25/10/2015
  36  Faint: Syncope... Rhabdomyolysis... 22/10/2015 - 25/10/2015
  37  After Trauma: Acute Appendicits or Not?... 22/10/2015 - 25/10/2015
  38  Beware Of Home Accidents: Knitting Needle And Power Socket... 22/10/2015 - 25/10/2015
  39  Mers Virus and Umrah Visit... 22/10/2015 - 25/10/2015
  40  Listen to Young Hearts... 22/10/2015 - 25/10/2015
  41  Is It Asthma or COPD?... 22/10/2015 - 25/10/2015
  42  Status of health workers to join a union, Status of Anxiety And Job Satisfaction Study: First Result... 22/10/2015 - 25/10/2015
  43  Validity and Reliability of Morisky Medication Adherence Scale in Patients with Hyperlipidemia... 22/10/2015 - 25/10/2015
  44  Fatigue and Sleeping Quality in Medical Students... 22/10/2015 - 25/10/2015
  45  Knowledge, attitude and behavior of the breastfeeding mothers about smoking... 22/10/2015 - 25/10/2015
  46  May Be A Sign Of Systemic Disease: Erythema Nodosum... 22/10/2015 - 25/10/2015
  47  45 Years and Older Patients Evaluation Of Peripheral Artery Disease With Ankle Brachial Index And Of... 22/10/2015 - 25/10/2015
  48  Acne: Does youth assess as an illness?... 22/10/2015 - 25/10/2015
  49  Evaluation of cooccurance prevelance of depressive symptoms and metabolic syndrome in patients appli... 22/10/2015 - 25/10/2015
  50  Reliability and Validity Study of Hwalek-Sengstock Elder Abuse Screening Test (H-S/East)... 22/10/2015 - 25/10/2015
  51  Urinary Incontinence In Women and The Effects on Overall Health, Psychosocial and Sexual Life... 22/10/2015 - 25/10/2015
  52  Home care patients: Suitable household living condition requirements... 22/10/2015 - 25/10/2015
  53  Antibiotic Use in Children of Mothers Situation and Knowledge Level... 22/10/2015 - 25/10/2015
  54  Physician-patient Relationship in the Treatment Arrangements, Shared Ddecision-making and Patient sa... 22/10/2015 - 25/10/2015
  55  Medical Student Assessments of Patient and Doctor Perspective... 22/10/2015 - 25/10/2015
  56  Ask women family history of breast cancer for person-centered approach of screening... 22/10/2015 - 25/10/2015
  57  Empathy Levels and Affecting Socio-Demographic Characteristics Of Medical Students... 22/10/2015 - 25/10/2015
  58  Resident Physician's Empathy Levels and Related Factors... 22/10/2015 - 25/10/2015
  59  Elderly Healthy Rotation: What Does Family Medicine Residents Think About?... 22/10/2015 - 25/10/2015
  60  Medical Students Knowledge and Vaccination Status In The Last Year Of Their Education... 22/10/2015 - 25/10/2015
  61  A Case with Caesarean Section Scar Endometrioma... 22/10/2015 - 25/10/2015
  62  DEÜTF Aile Hekimliği Polikliniği'nde bakılan hastalara ait özellikler, memnuniyet durumları il... 01/05/2015 - 05/05/2015
  63  Terlikle Orbita Kırığı... 01/05/2015 - 05/05/2015
  64  Birinci Basamak Sağlık Kuruluşuna Başvuran Annelerin Çocuklarında Antibiyotik Kullanmak İstem... 01/05/2015 - 05/05/2015
  65  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Polikliniğine Başvuran H... 01/05/2015 - 05/05/2015
  66  Annelerin Sigara ile İlgili Bilgi ve Tutumları ile Emzirme Döneminde Sigara Kullanma Davranışla... 01/05/2015 - 05/05/2015
  67  Gençlerin Kalbinin Sesini Dinleyin... 01/05/2015 - 05/05/2015
  68  Astım mı? KOAH mı?... 01/05/2015 - 05/05/2015
  69  Bayılma: Senkop? Rabdomiyoliz... 01/05/2015 - 05/05/2015
  70  Ev Kazalarına Dikkat: Örgü Şişi ve Priz... 01/05/2015 - 05/05/2015
  71  Umre Ziyareti ve Mers Virüsü... 01/05/2015 - 05/05/2015
  72  Geçirilmiş Sezeryan Sonrası Skar Endometrioma Olgusu... 01/05/2015 - 05/05/2015
  73  Üniversite Sınavına Hazırlanan Lise Öğrencilerinin Kaygı ve Depresyon Düzeyleri ve Bunlara N... 02/04/2015 - 05/04/2015
  74  Çocuklarda Formül Mama Kullanımının Diyabet İle İlişkisi... 02/04/2015 - 05/04/2015
  75  Servikal Smear Yöntemiyle Kanser Taraması Konusunda Sağlık İnanışları... 02/04/2015 - 05/05/2015
  76  Sağlık Çalışanlarında Sendikalılaşma ve Kaygı Düzeyi İlişkisi... 06/11/2014 - 09/11/2014
  77  Tıp Fakültesi 6.Sınıf Öğrencilerinin Erişkin Dönem Aşıları Bilgi Düzeyi ve Aşılanma Du... 06/11/2014 - 09/11/2014
  78  Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Psikotrop İlaç Tüketimi ve Bilişsel Psikoterapi Yaklaşı... 06/11/2014 - 09/11/2014
  79  Sizi Neler Çalışmaya Yönlendirir?... 06/11/2014 - 09/11/2014
  80  Hwalek-Sengstock Elder Abuse Screenıng Test (H-S/East): Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması... 24/09/2014 - 28/09/2014
  81  Üniversite Öğrencilerinde Akne Varlığı, Algı ve Bilgi Durumları ile Benlik Saygısı değerl... 24/09/2014 - 28/09/2014
  82  Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hasta Ve Hekim Perspektifi Değerlendirmeleri... 24/09/2014 - 28/09/2014
  83  Bireylerin Cinsel Saldırı Konusundaki Düşüncelerini Araştırma; Bir Özel Çalışma Modülü... 23/04/2014 - 26/04/2014
  84  Yaşlılar süreğen hastalıkları için ilaç kullanırken neler yaşıyor?... 23/04/2014 - 27/04/2014
  85  Asistan Hekimlerin Empati Düzeyleri Ve İlişkili Faktörler... 23/04/2014 - 27/04/2014
  86  Yaşlı Sağlığı Rotasyonu: Aile Hekimliği Uzmanlık Öğrencileri Ne Düşünüyor?... 23/04/2014 - 27/04/2014
  87  Tedavi Düzenlemede Ortak Karar Verme: Hasta - Hekim... 23/04/2014 - 27/04/2014
  88  Birinci Basamakta Obezite Yönetimi: Olgu Sunumu... 23/04/2014 - 27/04/2014
  89  Kadınlarda Üriner İnkontinans Ve Bu Durumun Genel Sağlık, Psikososyal Ve Cinsel Yaşam Üzerine... 20/03/2014 - 23/03/2014
  90  Birinci Basamakta Hiperlipidemik Hastaların İlaç Uyumları... 20/03/2014 - 23/03/2014
  91  Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Görülen Yorgunluk Ve Uyku Kalitesi İlişkisi... 20/03/2014 - 23/03/2014
  92  Major depresyon hastalarının izleminde metabolik sendrom görülme sıklığı... 08/11/2013 - 10/11/2013
  93  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Empati Düzeyleri ve Etkileyen Sosyodemo... 07/11/2013 - 10/11/2013
  94  Dokuz eylül üniversitesi kadın doğum polikliniğine başvuran gebelerde depresyon ve anksiyete d... 07/11/2013 -
  95  45 Yaş ve Üstü Bireylerde "AYAK BİLEĞİ/ÖN KOL İNDEKSİ" VE SF-36 ile Periferik Arter Hastal... 25/09/2013 - 29/09/2013
  96  Older patients` views about medicine use: A qualitative study... 25/06/2013 - 29/06/2013
  97  Perceived risk of breast cancer among women with increased risk... 25/06/2013 - 29/06/2013
  98  Restless leg in family medicine and improvement of symptoms with vitamin B12 therapy: A case report... 25/06/2013 - 29/06/2013
  99  Expectations of the patients' caregivers who admitted to home care service... 16/05/2013 - 19/05/2013
  100  Investigation of risk factors and treatment seeking behaviour in premenstrual syndrome... 16/05/2013 - 19/05/2013
  101  Türkiye'deki İlk Bakımevi Uygulaması Örneğinde Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yaşlı Sağ... 15/05/2013 - 19/05/2013
  102  Hipertansiyon Hastalarında 10 Yıllık Kardiyovasküler Risk Eşliğinde Hasta Eğitiminin Tedavi U... 15/05/2013 - 19/05/2013
  103  Aile içinde şiddete uğrayan kadınlar ve adli süreç deneyimleri... 22/11/2012 - 24/11/2012
  104  Bir aile hekimliği anabilim dalının klinik profili... 08/11/2012 - 11/11/2012
  105  45 Yaş ve Üstü Bireylerde "AYAK BİLEĞİ/ÖN KOL İNDEKSİ" VE SF-36 ile Periferik Arter Hastal... 08/11/2012 - 11/11/2012
  106  Reliability and Validity Study of Hwalek-Sengstock Elder Abuse Screening Test (H-S/East)... 05/07/2012 - 08/07/2012
  107  A research about requirement for education of family physicians who work for primary health care in ... 04/07/2012 - 07/07/2012
  108  Evde sağlık hizmetine başvuran hastalara bakım hizmeti veren kişilerin bu hizmetten beklentiler... 16/05/2012 - 20/05/2012
  109  Memede Kitleye Yaklaşım: Bir Olgu Sunumu... 16/05/2012 - 20/05/2012
  110  Prementrüel Sendromda Risk Faktörleri ve Tedavi Arama Davranışının Araştırılması... 16/05/2012 - 20/05/2012
  111  Evde Sağlık Hizmetine Başvuran Hastalara Bakım Hizmeti Veren Kişilerin Bu Hizmetten Beklentiler... 16/05/2012 - 20/05/2012
  112  Resident doctors' professional satisfaction and its effects on their lives.... 10/05/2012 - 13/05/2012
  113  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Programında Yaşam Döngüsü Bloğu Deneyimi... 02/05/2012 - 05/05/2012
  114  Kadınlar Rahim İçi Araç Kullanımını Neden Bırakıyor?... 13/04/2012 - 15/04/2012
  115  Evde Bakım Verenlerin Bakım Yükü ve Diğer Faktörler... 13/04/2012 - 15/04/2012
  116  Birinci Basamakta Aile Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Aile Hekimlerinin, Huzursuz Bacak Sendro... 18/11/2011 - 20/11/2011
  117  Health promotion life-style profile associated with obesity in high school students' ages 15-17 in I... 08/09/2011 - 11/09/2011
  118  Balçova bölgesindeki liselerde öğrenim gören 15-17 yaş arası öğrencilerde obezite sıklığ... 18/05/2011 - 21/05/2011
  119  Balçova bölgesindeki liselerde öğrenim gören 15?17 yaş arası öğrencilerde obezite sıklığ... 18/05/2011 - 22/05/2011
  120  Self-efficacy in staff caregivers of elderly... 19/05/2010 - 23/05/2010
  121  Yaşlılarda çoklu ilaç kullanımında gözden kaçanlar: bir olgu sunumu... 06/05/2010 - 09/05/2010
  122  A multidisciplinary special study module research: Treatment compliance of patients with hypertensio... 06/05/2010 - 06/09/2010
  123  Tıp öğrencilerinin huzurevi ziyaretleri yaşam kalitesine ne katar?... 01/04/2010 - 04/04/2010
  124  Seracılık Alanında Çalışan Kadınların Sağlıklı Yaşam Konusunda Tutum ve Davranışların... 13/10/2009 - 15/10/2009
  125  Medical students visits to a nursing home: What does it add to quality of life?... 04/09/2008 - 07/09/2008
  126  Certain opinions and attitudes of patients concerning the use of medicines... 04/09/2008 - 07/09/2008
  127  Yaşlı bakımı verenlerde özyeterlik... 18/06/2008 - 22/06/2008
  128  Multidisipliner Bir Özel Çalışma Modülü Araştırması: Hipertansiyon Hastalarının Tedaviye ... 07/06/2008 - 08/06/2008
  129  Multidisipliner Bir Özel Çalışma Modülü Araştırması: Balçova İlçesi Halkının Sağlık... 07/06/2008 - 08/06/2008
  130  Being a role model in early medical school years... 08/05/2008 - 11/05/2008
  131  Evaluation of introduction to clinics practice by third year students of Dokuz Eylul University... 08/05/2008 - 11/05/2008
  132  Is the use of videotape recording superior to verbal feedback alone in the teaching of clinical skil... 08/05/2008 - 11/05/2008
  133  Tıp eğitiminde portfolio kullanımı:DEÜTF öğrencilerinin gerçek hastayla ilk deneyimleri... 06/05/2008 - 09/05/2008
  134  Multidisipliner Bir Calisma Modulu Arastirmasi: Diyabet Hastalarinin Ozbakim Bilinci... 09/06/2007 - 10/06/2007
  135  Aktif Egitimde Multidispliner Bir Calisma Modulu... 09/06/2007 - 10/06/2007
  136  What do medical school residents think and know about family medicine in turkey... 19/10/2006 - 21/10/2006
  137  Evaluation of the trainning of peer trainers in sexual and reproductive health... 19/09/2006 - 22/09/2006
  138  Integrative approach to family medicine recidency training programmes in Turkey... 27/08/2006 - 30/08/2006
  139  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Kliniğe Giriş Uygulamaları: Birinci Basamak D... 23/05/2006 - 26/05/2006
  140  Leylekten Günümüze Üreme Sağlığı (Modern Stork Legends)... 23/05/2006 - 26/05/2006
  141  Postpartum Depresyon Sıklığı... 23/05/2006 - 26/05/2006
  142  Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Aile Hekimliği Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve Düşünceleri... 23/05/2006 - 26/05/2006
  143  Health Beliefs in Turks Germans and Turks living in Germany... 08/05/2006 - 12/05/2006
  144  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kliniğe Giriş Uygulamalarının Dönem 3 Öğrencileri ... 02/05/2006 - 05/05/2006
  145  A New Method In Clinical Skills Practice: Peer Tutoring. WONCA EUROPE 2005- 11 th Conference of the ... 03/09/2005 - 07/09/2005
  146  Kliniğe giriş uygulamalarında yeni bir yöntem: akran eğitimi... 04/06/2005 - 05/06/2005
  147  Tıp fakültesi klinik beceri eğitimlerinin simüle hasta ve görsel kayıt kullanılarak geliştir... 25/05/2005 - 28/05/2005
  148  Comparison of trait anxiety and future occupational anxiety of final year medical students.... 13/05/2004 - 16/05/2004
  149  What to people believe? Health culture in Turkey.... 13/05/2004 - 16/05/2004
  150  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanlık öğrencilerinin üreme sağlığı konusunda b... 04/05/2004 - 07/05/2004
  151   What primary care medical staff know and do about cigarette smoking and cancer risk.... 16/10/2003 - 19/10/2003
  152  Clinical interview and physical examination: Challenges for practioners WONCA EUROPE 2003-9th Confer... 18/06/2003 - 21/06/2003
  153  Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Öykü Alma Performansının Değerlendirilmesi, Fa... 31/05/2002 - 01/06/2002
  154  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem bir öğrencileri barsak seslerini tanımladı... 31/05/2002 - 01/06/2002
 • NO AD YIL
  1  Effective Learning from Consultation in Family Practice / Guidebook for Trainees & Aile Hekimliğind...  2009
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Akne Vulgaris Birinci Basamakta Enfeksiyon Hastalıkları...  2015
  2  Değişik yaş grupları Kliniğe Giriş Öykü ve Fizik Muayene...  2005
  3  Aile Hekiminin Görev Tanımı Aile Doktorları İçin Kurs Notları...  2004
 • NO AD TARIH
  1  Tıp Fakültesi Klinik Beceri Eğitimlerinin Simüle Hasta ve Görsel Kayıt Kullanılarak Geliştirilmesi...  7/2006 - 8/2008
  2  Leylekten Günümüze Üreme Sağlığı...  12/2005 - 12/2006
 • NO AD YIL
  1  Poster Bildiri...  2018
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 2019-Devam ediyor
  2 Aile Hekimliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2015- Aralık 2018