En

PROF.DR. NİLGÜN ÖZÇAKARTIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi  1988
  Tıpta Uzmanlık  Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı  2001
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2004
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği  2011
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2016
 • NO AD YIL
  1  Status of fatigue and sleep quality in clinical medical students...  2016
  2  Sağlıklı Erkek Muayenesi...  2016
  3  Annelerin çocuklarında antibiyotik kullanımına ilişkin yaklaşımları: Kısa bilgilendirme ne ...  2016
  4  Domestic violence survivors and their experiences during legal proceedings...  2016
  5  Health Promotion Lifestyle Profile Scores are not associated with Obesity in High School Students?...  2016
  6  Periferik Arter Hastalığında "Yürüme Mesafesinin Azalması Ölçeği" Geçerlilik ve Güvenilir...  2016
  7  Aile Hekimlerinin, Huzursuz Bacak Sendromu Konusundaki Farkındalık, Tutum ve Bilgileri...  2015
  8  Healthy Living Behaviors of Medical and Nursing Students...  2015
  9  A Qualitative Study of Elders' Views on Medicine Usage...  2015
  10  Birinci Basamakta Menopoz ve Osteoporoza Yaklaşım...  2015
  11  Breast cancer risk perceptions of Turkish women attending primary care: a cross-sectional study...  2014
  12  Birinci Basamakta Aşı Uygulamaları...  2014
  13  Adolesan Sağlığı ve Aile Hekimi...  2013
  14  Evde sağlık hizmetlerine başvuru özellikleri ve beklentiler...  2013
  15  Gelişimsel Kalça Displazisine Yaklaşım...  2012
  16  The perspective of peer educators: What are their experiences, feelings, and thoughts?...  2012
  17  Yaşlıdan Öykü Alma ve Fizik Muayene...  2012
  18  Akut Enfeksiyon Sürecinde Glukoz Metabolizması: Bir Olgu Sunumu...  2012
  19  Burnout and relevant factors in nursing staff: What effects staff working in an elderly nursing home...  2012
  20  Nasıl yaşlanıyoruz?...  2012
  21  Asistan hekimlerin tıpta uzmanlık eğitimi kapsamında mesleki memnuniyetleri ve yaşam koşullar...  2012
  22  Kuduz Aşıları...  2011
  23  Oral Konraseptif Kullanımında Uzun Dönem Sağlık Sorunları...  2011
  24  Dislipidemilere Yaklaşım...  2011
  25  Multidisipliner bir özel çalışma modülü araştırması: Hipertansiyon hastalarının tedaviye ...  2011
  26  Metabolik Sendrom...  2010
  27  Adolesanlarda obezite...  2010
  28  Birinci basamakta adolesana yaklaşım...  2010
  29  Is the use of videotape recording superior to verbal feedback alone in the teaching of clinical skil...  2009
  30  Diyabet hastalarının özbakım bilinci...  2009
  31  Use of Portfolios in Undergraduate Medical Training: First Meeting With a Patient...  2009
  32  What was retained? The Assessment of the Training for the Peer Trainers' Course on Short and Long Te...  2008
  33  What Do People Believe? Some Clues for Healh Culture...  2007
  34  Tıp Eğitimi Son Sınıf Öğrencilerinin Gelecek Meslek Yaşamları ile İlgili Yaşadıkları Ank...  2007
  35  What patients think about promotional activities of pharmaceutical companies in Turkey...  2006
  36  The Challenge Of Clinical Interviewing And Physical Examination Performance For General Practitioner...  2005
  37  Birinci basamak sağlık hizmeti çalışanları sigara ve kanser riski konusunda ne biliyor ve ne y...  2005
  38  Comparison Of Clinical Skills Of 3rd-Year Students Who Completed Structured Clinical Skills Program ...  2005
  39  Dokuz eylül üniversitesi tıp fakültesi uzmanlık öğrencilerinin üreme sağlığı konusunda b...  2004
  40  Topluma dayalı tıp eğitimi perspektifinden kliniğe giriş uygulamaları....  2004
  41  Kliniğe giriş uygulamalarında yeni bir yöntem: akran eğitimi....  2003
 • NO AD TARİH
  1  Evde Bakım Hastalarının Uygun Ev Ortamı Gereksinimleri Nelerdir?... 10/11/2016 - 13/11/2016
  2  Hasta Perspektifinden Hekime Yönelik Şiddet...... 10/11/2016 - 13/11/2016
  3  Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Aile İçi Şiddet Olgularının Adli Raporlarının Değerle... 10/11/2016 - 13/11/2016
  4  9 Eylül Ünversitesi Tıp Fakültesinde Araştırma Görevlisi Olarak Çalışan Bireylerde Eş Uyu... 10/11/2016 - 13/11/2016
  5  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Çalışan Asistan Hekimlerde Obsesif Kompu... 10/11/2016 - 13/11/2016
  6  Evaluation of women having pap smear test by health belief model scale... 15/06/2016 - 18/06/2016
  7  Tıp Fakültesi 6.Sınıf Öğrencilerinin Erişkin Dönem Aşıları Bilgi Düzeyi Ve Aşılanma Du... 07/04/2016 - 10/04/2016
  8  Neden Sigaradan Vazgeçemiyoruz? Tıp Fakültesinde Çalışan Asistan Hekimlerin Sigara Kullanma Al... 07/04/2016 - 10/04/2016
  9  Medical Student Assessments of Patient and Doctor Perspective... 22/10/2015 - 25/10/2015
  10  Faint: Syncope... Rhabdomyolysis... 22/10/2015 - 25/10/2015
  11  After Trauma: Acute Appendicits or Not?... 22/10/2015 - 25/10/2015
  12  Beware Of Home Accidents: Knitting Needle And Power Socket... 22/10/2015 - 25/10/2015
  13  Mers Virus and Umrah Visit... 22/10/2015 - 25/10/2015
  14  Listen to Young Hearts... 22/10/2015 - 25/10/2015
  15  Is It Asthma or COPD?... 22/10/2015 - 25/10/2015
  16  Status of health workers to join a union, Status of Anxiety And Job Satisfaction Study: First Result... 22/10/2015 - 25/10/2015
  17  Validity and Reliability of Morisky Medication Adherence Scale in Patients with Hyperlipidemia... 22/10/2015 - 25/10/2015
  18  Fatigue and Sleeping Quality in Medical Students... 22/10/2015 - 25/10/2015
  19  Knowledge, attitude and behavior of the breastfeeding mothers about smoking... 22/10/2015 - 25/10/2015
  20  May Be A Sign Of Systemic Disease: Erythema Nodosum... 22/10/2015 - 25/10/2015
  21  45 Years and Older Patients Evaluation Of Peripheral Artery Disease With Ankle Brachial Index And Of... 22/10/2015 - 25/10/2015
  22  Acne: Does youth assess as an illness?... 22/10/2015 - 25/10/2015
  23  A Case with Caesarean Section Scar Endometrioma... 22/10/2015 - 25/10/2015
  24  Medical Students Knowledge and Vaccination Status In The Last Year Of Their Education... 22/10/2015 - 25/10/2015
  25  Elderly Healthy Rotation: What Does Family Medicine Residents Think About?... 22/10/2015 - 25/10/2015
  26  Resident Physician's Empathy Levels and Related Factors... 22/10/2015 - 25/10/2015
  27  Empathy Levels and Affecting Socio-Demographic Characteristics Of Medical Students... 22/10/2015 - 25/10/2015
  28  Ask women family history of breast cancer for person-centered approach of screening... 22/10/2015 - 25/10/2015
  29  Features of the patients evaluated at Dokuz Eylul University of Family Medicine Department, their Sa... 22/10/2015 - 25/10/2015
  30  Physician-patient Relationship in the Treatment Arrangements, Shared Ddecision-making and Patient sa... 22/10/2015 - 25/10/2015
  31  Antibiotic Use in Children of Mothers Situation and Knowledge Level... 22/10/2015 - 25/10/2015
  32  Home care patients: Suitable household living condition requirements... 22/10/2015 - 25/10/2015
  33  Evaluation of cooccurance prevelance of depressive symptoms and metabolic syndrome in patients appli... 22/10/2015 - 25/10/2015
  34  Reliability and Validity Study of Hwalek-Sengstock Elder Abuse Screening Test (H-S/East)... 22/10/2015 - 25/10/2015
  35  Urinary Incontinence In Women and The Effects on Overall Health, Psychosocial and Sexual Life... 22/10/2015 - 25/10/2015
  36  Umre Ziyareti ve Mers Virüsü... 01/05/2015 - 05/05/2015
  37  Ev Kazalarına Dikkat: Örgü Şişi ve Priz... 01/05/2015 - 05/05/2015
  38  Terlikle Orbita Kırığı... 01/05/2015 - 05/05/2015
  39  DEÜTF Aile Hekimliği Polikliniği'nde bakılan hastalara ait özellikler, memnuniyet durumları il... 01/05/2015 - 05/05/2015
  40  Astım mı? KOAH mı?... 01/05/2015 - 05/05/2015
  41  Gençlerin Kalbinin Sesini Dinleyin... 01/05/2015 - 05/05/2015
  42  Birinci Basamak Sağlık Kuruluşuna Başvuran Annelerin Çocuklarında Antibiyotik Kullanmak İstem... 01/05/2015 - 05/05/2015
  43  Bayılma: Senkop? Rabdomiyoliz... 01/05/2015 - 05/05/2015
  44  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Polikliniğine Başvuran H... 01/05/2015 - 05/05/2015
  45  Geçirilmiş Sezeryan Sonrası Skar Endometrioma Olgusu... 01/05/2015 - 05/05/2015
  46  Annelerin Sigara ile İlgili Bilgi ve Tutumları ile Emzirme Döneminde Sigara Kullanma Davranışla... 01/05/2015 - 05/05/2015
  47  Servikal Smear Yöntemiyle Kanser Taraması Konusunda Sağlık İnanışları... 02/04/2015 - 05/05/2015
  48  Üniversite Sınavına Hazırlanan Lise Öğrencilerinin Kaygı ve Depresyon Düzeyleri ve Bunlara N... 02/04/2015 - 05/04/2015
  49  Çocuklarda Formül Mama Kullanımının Diyabet İle İlişkisi... 02/04/2015 - 05/04/2015
  50  Tıp Fakültesi 6.Sınıf Öğrencilerinin Erişkin Dönem Aşıları Bilgi Düzeyi ve Aşılanma Du... 06/11/2014 - 09/11/2014
  51  Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Psikotrop İlaç Tüketimi ve Bilişsel Psikoterapi Yaklaşı... 06/11/2014 - 09/11/2014
  52  Sizi Neler Çalışmaya Yönlendirir?... 06/11/2014 - 09/11/2014
  53  Sağlık Çalışanlarında Sendikalılaşma ve Kaygı Düzeyi İlişkisi... 06/11/2014 - 09/11/2014
  54  Hwalek-Sengstock Elder Abuse Screenıng Test (H-S/East): Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması... 24/09/2014 - 28/09/2014
  55  Üniversite Öğrencilerinde Akne Varlığı, Algı ve Bilgi Durumları ile Benlik Saygısı değerl... 24/09/2014 - 28/09/2014
  56  Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hasta Ve Hekim Perspektifi Değerlendirmeleri... 24/09/2014 - 28/09/2014
  57  Bireylerin Cinsel Saldırı Konusundaki Düşüncelerini Araştırma; Bir Özel Çalışma Modülü... 23/04/2014 - 26/04/2014
  58  Birinci Basamakta Obezite Yönetimi: Olgu Sunumu... 23/04/2014 - 27/04/2014
  59  Tedavi Düzenlemede Ortak Karar Verme: Hasta - Hekim... 23/04/2014 - 27/04/2014
  60  Kadınlarda Üriner İnkontinans Ve Bu Durumun Genel Sağlık, Psikososyal Ve Cinsel Yaşam Üzerine... 20/03/2014 - 23/03/2014
  61  Birinci Basamakta Hiperlipidemik Hastaların İlaç Uyumları... 20/03/2014 - 23/03/2014
  62  Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Görülen Yorgunluk Ve Uyku Kalitesi İlişkisi... 20/03/2014 - 23/03/2014
  63  Major depresyon hastalarının izleminde metabolik sendrom görülme sıklığı... 08/11/2013 - 10/11/2013
  64  Dokuz eylül üniversitesi kadın doğum polikliniğine başvuran gebelerde depresyon ve anksiyete d... 07/11/2013 -
  65  45 Yaş ve Üstü Bireylerde "AYAK BİLEĞİ/ÖN KOL İNDEKSİ" VE SF-36 ile Periferik Arter Hastal... 25/09/2013 - 29/09/2013
  66  Perceived risk of breast cancer among women with increased risk... 26/06/2013 - 30/06/2013
  67  Restless leg in family medicine and improvement of symptoms with vitamin B12 therapy: A case report... 25/06/2013 - 29/06/2013
  68  Perceived risk of breast cancer among women with increased risk... 25/06/2013 - 29/06/2013
  69  Expectations of the patients' caregivers who admitted to home care service... 16/05/2013 - 19/05/2013
  70  Investigation of risk factors and treatment seeking behaviour in premenstrual syndrome... 16/05/2013 - 19/05/2013
  71  Hipertansiyon Hastalarında 10 Yıllık Kardiyovasküler Risk Eşliğinde Hasta Eğitiminin Tedavi U... 15/05/2013 - 19/05/2013
  72  Türkiye'deki İlk Bakımevi Uygulaması Örneğinde Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yaşlı Sağ... 15/05/2013 - 19/05/2013
  73  Aile içinde şiddete uğrayan kadınlar ve adli süreç deneyimleri... 22/11/2012 - 24/11/2012
  74  Bir aile hekimliği anabilim dalının klinik profili... 08/11/2012 - 11/11/2012
  75  45 Yaş ve Üstü Bireylerde "AYAK BİLEĞİ/ÖN KOL İNDEKSİ" VE SF-36 ile Periferik Arter Hastal... 08/11/2012 - 11/11/2012
  76  Reliability and Validity Study of Hwalek-Sengstock Elder Abuse Screening Test (H-S/East)... 05/07/2012 - 08/07/2012
  77  A research about requirement for education of family physicians who work for primary health care in ... 04/07/2012 - 07/07/2012
  78  Evde Sağlık Hizmetine Başvuran Hastalara Bakım Hizmeti Veren Kişilerin Bu Hizmetten Beklentiler... 16/05/2012 - 20/05/2012
  79  Memede Kitleye Yaklaşım: Bir Olgu Sunumu... 16/05/2012 - 20/05/2012
  80  Prementrüel Sendromda Risk Faktörleri ve Tedavi Arama Davranışının Araştırılması... 16/05/2012 - 20/05/2012
  81  Resident doctors' professional satisfaction and its effects on their lives.... 10/05/2012 - 13/05/2012
  82  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Programında Yaşam Döngüsü Bloğu Deneyimi... 02/05/2012 - 05/05/2012
  83  Kadınlar Rahim İçi Araç Kullanımını Neden Bırakıyor?... 13/04/2012 - 15/04/2012
  84  Evde Bakım Verenlerin Bakım Yükü ve Diğer Faktörler... 13/04/2012 - 15/04/2012
  85  Birinci Basamakta Aile Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Aile Hekimlerinin, Huzursuz Bacak Sendro... 18/11/2011 - 20/11/2011
  86  Health promotion life-style profile associated with obesity in high school students' ages 15-17 in I... 08/09/2011 - 11/09/2011
  87  Balçova bölgesindeki liselerde öğrenim gören 15-17 yaş arası öğrencilerde obezite sıklığ... 18/05/2011 - 21/05/2011
  88  Self-efficacy in staff caregivers of elderly... 19/05/2010 - 23/05/2010
  89  Yaşlılarda çoklu ilaç kullanımında gözden kaçanlar: bir olgu sunumu... 06/05/2010 - 09/05/2010
  90  A multidisciplinary special study module research: Treatment compliance of patients with hypertensio... 06/05/2010 - 06/09/2010
  91  Tıp öğrencilerinin huzurevi ziyaretleri yaşam kalitesine ne katar?... 01/04/2010 - 04/04/2010
  92  Seracılık Alanında Çalışan Kadınların Sağlıklı Yaşam Konusunda Tutum ve Davranışların... 13/10/2009 - 15/10/2009
  93  Certain opinions and attitudes of patients concerning the use of medicines... 04/09/2008 - 07/09/2008
  94  Medical students visits to a nursing home: What does it add to quality of life?... 04/09/2008 - 07/09/2008
  95  Yaşlı bakımı verenlerde özyeterlik... 18/06/2008 - 22/06/2008
  96  Multidisipliner Bir Özel Çalışma Modülü Araştırması: Hipertansiyon Hastalarının Tedaviye ... 07/06/2008 - 08/06/2008
  97  Multidisipliner Bir Özel Çalışma Modülü Araştırması: Balçova İlçesi Halkının Sağlık... 07/06/2008 - 08/06/2008
  98  Being a role model in early medical school years... 08/05/2008 - 11/05/2008
  99  Evaluation of introduction to clinics practice by third year students of Dokuz Eylul University... 08/05/2008 - 11/05/2008
  100  Is the use of videotape recording superior to verbal feedback alone in the teaching of clinical skil... 08/05/2008 - 11/05/2008
  101  Tıp eğitiminde portfolio kullanımı:DEÜTF öğrencilerinin gerçek hastayla ilk deneyimleri... 06/05/2008 - 09/05/2008
  102  Multidisipliner Bir Calisma Modulu Arastirmasi: Diyabet Hastalarinin Ozbakim Bilinci... 09/06/2007 - 10/06/2007
  103  Aktif Egitimde Multidispliner Bir Calisma Modulu... 09/06/2007 - 10/06/2007
  104  What do medical school residents think and know about family medicine in turkey... 19/10/2006 - 21/10/2006
  105  Evaluation of the trainning of peer trainers in sexual and reproductive health... 19/09/2006 - 22/09/2006
  106  Integrative approach to family medicine recidency training programmes in Turkey... 27/08/2006 - 30/08/2006
  107  Leylekten Günümüze Üreme Sağlığı (Modern Stork Legends)... 23/05/2006 - 26/05/2006
  108  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Kliniğe Giriş Uygulamaları: Birinci Basamak D... 23/05/2006 - 26/05/2006
  109  Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Aile Hekimliği Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve Düşünceleri... 23/05/2006 - 26/05/2006
  110  Postpartum Depresyon Sıklığı... 23/05/2006 - 26/05/2006
  111  Health Beliefs in Turks Germans and Turks living in Germany... 08/05/2006 - 12/05/2006
  112  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kliniğe Giriş Uygulamalarının Dönem 3 Öğrencileri ... 02/05/2006 - 05/05/2006
  113  A New Method In Clinical Skills Practice: Peer Tutoring. WONCA EUROPE 2005- 11 th Conference of the ... 03/09/2005 - 07/09/2005
  114  Kliniğe giriş uygulamalarında yeni bir yöntem: akran eğitimi... 04/06/2005 - 05/06/2005
  115  Tıp fakültesi klinik beceri eğitimlerinin simüle hasta ve görsel kayıt kullanılarak geliştir... 25/05/2005 - 28/05/2005
  116  Comparison of trait anxiety and future occupational anxiety of final year medical students.... 13/05/2004 - 16/05/2004
  117  What to people believe? Health culture in Turkey.... 13/05/2004 - 16/05/2004
  118  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanlık öğrencilerinin üreme sağlığı konusunda b... 04/05/2004 - 07/05/2004
  119   What primary care medical staff know and do about cigarette smoking and cancer risk.... 16/10/2003 - 19/10/2003
  120  Clinical interview and physical examination: Challenges for practioners WONCA EUROPE 2003-9th Confer... 18/06/2003 - 21/06/2003
  121  Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Öykü Alma Performansının Değerlendirilmesi, Fa... 31/05/2002 - 01/06/2002
  122  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem bir öğrencileri barsak seslerini tanımladı... 31/05/2002 - 01/06/2002
 • NO AD YIL
  1  Effective Learning from Consultation in Family Practice / Guidebook for Trainees & Aile Hekimliğind...  2009
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Akne Vulgaris Birinci Basamakta Enfeksiyon Hastalıkları...  2015
  2  Değişik yaş grupları Kliniğe Giriş Öykü ve Fizik Muayene...  2005
  3  Aile Hekiminin Görev Tanımı Aile Doktorları İçin Kurs Notları...  2004
 • NO AD TARIH
  1  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp ve Hemşirelik Fakültelerinde Son Sınıfta Eğitim Görmekte Olan Öğrencilerin Kadına Yönelik Şiddet ile İlgili Tutum ve Bilgi Düzeyleri...  4/2016 - /
  2  Tıp Fakültesi Klinik Beceri Eğitimlerinin Simüle Hasta ve Görsel Kayıt Kullanılarak Geliştirilmesi...  7/2006 - 8/2008
  3  Leylekten Günümüze Üreme Sağlığı...  12/2005 - 12/2006
 • NO Görev
  1 Aile Hekimliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2015-Devam ediyor