En

PROF.DR. NİLGÜN ÖZÇAKARTIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

  • Eğitim / Akademik Bilgisi
    Lisans  Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi  1988
    Tıpta Uzmanlık  Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı  2001
    Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2004
    Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği  2011
    Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2016
  • NO AD YIL
    1  The Analysis of healthy lifestyle behaviors of women working in greenhouses in Menderes District of ...  2017
    2  The Importance of Family History in Breast Cancer Patients in Primary Care Setting: a Cross-sectiona...  2017
    3  Geçirilmiş Sezaryen Sonrası Skar Endometrioma Olgusu...  2017
    4  Farklı Boyutlarıyla Şiddet...  2017
    5  Status of fatigue and sleep quality in clinical medical students...  2016
    6  Sağlıklı Erkek Muayenesi...  2016
    7  Annelerin çocuklarında antibiyotik kullanımına ilişkin yaklaşımları: Kısa bilgilendirme ne ...  2016
    8  Domestic violence survivors and their experiences during legal proceedings...  2016
    9  Health Promotion Lifestyle Profile Scores are not associated with Obesity in High School Students?...  2016
    10  Periferik Arter Hastalığında "Yürüme Mesafesinin Azalması Ölçeği" Geçerlilik ve Güvenilir...  2016
    11  Healthy Living Behaviors of Medical and Nursing Students...  2015
    12  Aile Hekimlerinin, Huzursuz Bacak Sendromu Konusundaki Farkındalık, Tutum ve Bilgileri...  2015
    13  A Qualitative Study of Elders' Views on Medicine Usage...  2015
    14  Birinci Basamakta Menopoz ve Osteoporoza Yaklaşım...  2015
    15  Breast cancer risk perceptions of Turkish women attending primary care: a cross-sectional study...  2014
    16  Birinci Basamakta Aşı Uygulamaları...  2014
    17  Adolesan Sağlığı ve Aile Hekimi...  2013
    18  Evde sağlık hizmetlerine başvuru özellikleri ve beklentiler...  2013
    19  Gelişimsel Kalça Displazisine Yaklaşım...  2012
    20  The perspective of peer educators: What are their experiences, feelings, and thoughts?...  2012
    21  Yaşlıdan Öykü Alma ve Fizik Muayene...  2012
    22  Akut Enfeksiyon Sürecinde Glukoz Metabolizması: Bir Olgu Sunumu...  2012
    23  Burnout and relevant factors in nursing staff: What effects staff working in an elderly nursing home...  2012
    24  Nasıl yaşlanıyoruz?...  2012
    25  Asistan hekimlerin tıpta uzmanlık eğitimi kapsamında mesleki memnuniyetleri ve yaşam koşullar...  2012
    26  Kuduz Aşıları...  2011
    27  Oral Konraseptif Kullanımında Uzun Dönem Sağlık Sorunları...  2011
    28  Dislipidemilere Yaklaşım...  2011
    29  Multidisipliner bir özel çalışma modülü araştırması: Hipertansiyon hastalarının tedaviye ...  2011
    30  Metabolik Sendrom...  2010
    31  Adolesanlarda obezite...  2010
    32  Birinci basamakta adolesana yaklaşım...  2010
    33  Is the use of videotape recording superior to verbal feedback alone in the teaching of clinical skil...  2009
    34  Diyabet hastalarının özbakım bilinci...  2009
    35  Use of Portfolios in Undergraduate Medical Training: First Meeting With a Patient...  2009
    36  What was retained? The Assessment of the Training for the Peer Trainers' Course on Short and Long Te...  2008
    37  What Do People Believe? Some Clues for Healh Culture...  2007
    38  Tıp Eğitimi Son Sınıf Öğrencilerinin Gelecek Meslek Yaşamları ile İlgili Yaşadıkları Ank...  2007
    39  What patients think about promotional activities of pharmaceutical companies in Turkey...  2006
    40  The Challenge Of Clinical Interviewing And Physical Examination Performance For General Practitioner...  2005
    41  Comparison Of Clinical Skills Of 3rd-Year Students Who Completed Structured Clinical Skills Program ...  2005
    42  Birinci basamak sağlık hizmeti çalışanları sigara ve kanser riski konusunda ne biliyor ve ne y...  2005
    43  Topluma dayalı tıp eğitimi perspektifinden kliniğe giriş uygulamaları....  2004
    44  Dokuz eylül üniversitesi tıp fakültesi uzmanlık öğrencilerinin üreme sağlığı konusunda b...  2004
    45  Kliniğe giriş uygulamalarında yeni bir yöntem: akran eğitimi....  2003
  • NO AD TARİH
    1  Yaygın Ağrı: D Vitamini Eksikliği... 06/04/2017 - 09/04/2017
    2  Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsünde Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinde Sa... 06/04/2017 - 09/04/2017
    3  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp ve Hemşirelik Fakültelerinde Son Sınıfta Eğitim Görmekte Olan ... 06/04/2017 - 09/04/2017
    4  Masa Başında Çalışan Kişilerin Grup Halinde Yapacakları Egzersizin Katılımcıların Yaşam ... 06/04/2017 - 09/04/2017
    5  Vejetaryen/Vegan Beslenmenin Kognitif Fonksiyonlar Üzerine Etkisi... 06/04/2017 - 09/04/2017
    6  Evde Bakım Hastalarının Uygun Ev Ortamı Gereksinimleri Nelerdir?... 10/11/2016 - 13/11/2016
    7  Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Aile İçi Şiddet Olgularının Adli Raporlarının Değerle... 10/11/2016 - 13/11/2016
    8  9 Eylül Ünversitesi Tıp Fakültesinde Araştırma Görevlisi Olarak Çalışan Bireylerde Eş Uyu... 10/11/2016 - 13/11/2016
    9  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Çalışan Asistan Hekimlerde Obsesif Kompu... 10/11/2016 - 13/11/2016
    10  Hasta Perspektifinden Hekime Yönelik Şiddet...... 10/11/2016 - 13/11/2016
    11  Evaluation of women having pap smear test by health belief model scale... 15/06/2016 - 18/06/2016
    12  Neden Sigaradan Vazgeçemiyoruz? Tıp Fakültesinde Çalışan Asistan Hekimlerin Sigara Kullanma Al... 07/04/2016 - 10/04/2016
    13  Tıp Fakültesi 6.Sınıf Öğrencilerinin Erişkin Dönem Aşıları Bilgi Düzeyi Ve Aşılanma Du... 07/04/2016 - 10/04/2016
    14  Medical Students Knowledge and Vaccination Status In The Last Year Of Their Education... 22/10/2015 - 25/10/2015
    15  Elderly Healthy Rotation: What Does Family Medicine Residents Think About?... 22/10/2015 - 25/10/2015
    16  Resident Physician's Empathy Levels and Related Factors... 22/10/2015 - 25/10/2015
    17  Empathy Levels and Affecting Socio-Demographic Characteristics Of Medical Students... 22/10/2015 - 25/10/2015
    18  Ask women family history of breast cancer for person-centered approach of screening... 22/10/2015 - 25/10/2015
    19  Features of the patients evaluated at Dokuz Eylul University of Family Medicine Department, their Sa... 22/10/2015 - 25/10/2015
    20  Medical Student Assessments of Patient and Doctor Perspective... 22/10/2015 - 25/10/2015
    21  Physician-patient Relationship in the Treatment Arrangements, Shared Ddecision-making and Patient sa... 22/10/2015 - 25/10/2015
    22  Antibiotic Use in Children of Mothers Situation and Knowledge Level... 22/10/2015 - 25/10/2015
    23  Home care patients: Suitable household living condition requirements... 22/10/2015 - 25/10/2015
    24  Urinary Incontinence In Women and The Effects on Overall Health, Psychosocial and Sexual Life... 22/10/2015 - 25/10/2015
    25  Reliability and Validity Study of Hwalek-Sengstock Elder Abuse Screening Test (H-S/East)... 22/10/2015 - 25/10/2015
    26  Evaluation of cooccurance prevelance of depressive symptoms and metabolic syndrome in patients appli... 22/10/2015 - 25/10/2015
    27  A Case with Caesarean Section Scar Endometrioma... 22/10/2015 - 25/10/2015
    28  Faint: Syncope... Rhabdomyolysis... 22/10/2015 - 25/10/2015
    29  After Trauma: Acute Appendicits or Not?... 22/10/2015 - 25/10/2015
    30  Beware Of Home Accidents: Knitting Needle And Power Socket... 22/10/2015 - 25/10/2015
    31  Mers Virus and Umrah Visit... 22/10/2015 - 25/10/2015
    32  Listen to Young Hearts... 22/10/2015 - 25/10/2015
    33  Is It Asthma or COPD?... 22/10/2015 - 25/10/2015
    34  Status of health workers to join a union, Status of Anxiety And Job Satisfaction Study: First Result... 22/10/2015 - 25/10/2015
    35  Validity and Reliability of Morisky Medication Adherence Scale in Patients with Hyperlipidemia... 22/10/2015 - 25/10/2015
    36  Fatigue and Sleeping Quality in Medical Students... 22/10/2015 - 25/10/2015
    37  Knowledge, attitude and behavior of the breastfeeding mothers about smoking... 22/10/2015 - 25/10/2015
    38  May Be A Sign Of Systemic Disease: Erythema Nodosum... 22/10/2015 - 25/10/2015
    39  45 Years and Older Patients Evaluation Of Peripheral Artery Disease With Ankle Brachial Index And Of... 22/10/2015 - 25/10/2015
    40  Acne: Does youth assess as an illness?... 22/10/2015 - 25/10/2015
    41  Ev Kazalarına Dikkat: Örgü Şişi ve Priz... 01/05/2015 - 05/05/2015
    42  DEÜTF Aile Hekimliği Polikliniği'nde bakılan hastalara ait özellikler, memnuniyet durumları il... 01/05/2015 - 05/05/2015
    43  Annelerin Sigara ile İlgili Bilgi ve Tutumları ile Emzirme Döneminde Sigara Kullanma Davranışla... 01/05/2015 - 05/05/2015
    44  Birinci Basamak Sağlık Kuruluşuna Başvuran Annelerin Çocuklarında Antibiyotik Kullanmak İstem... 01/05/2015 - 05/05/2015
    45  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Polikliniğine Başvuran H... 01/05/2015 - 05/05/2015
    46  Geçirilmiş Sezeryan Sonrası Skar Endometrioma Olgusu... 01/05/2015 - 05/05/2015
    47  Umre Ziyareti ve Mers Virüsü... 01/05/2015 - 05/05/2015
    48  Terlikle Orbita Kırığı... 01/05/2015 - 05/05/2015
    49  Bayılma: Senkop? Rabdomiyoliz... 01/05/2015 - 05/05/2015
    50  Astım mı? KOAH mı?... 01/05/2015 - 05/05/2015
    51  Gençlerin Kalbinin Sesini Dinleyin... 01/05/2015 - 05/05/2015
    52  Servikal Smear Yöntemiyle Kanser Taraması Konusunda Sağlık İnanışları... 02/04/2015 - 05/05/2015
    53  Üniversite Sınavına Hazırlanan Lise Öğrencilerinin Kaygı ve Depresyon Düzeyleri ve Bunlara N... 02/04/2015 - 05/04/2015
    54  Çocuklarda Formül Mama Kullanımının Diyabet İle İlişkisi... 02/04/2015 - 05/04/2015
    55  Sağlık Çalışanlarında Sendikalılaşma ve Kaygı Düzeyi İlişkisi... 06/11/2014 - 09/11/2014
    56  Sizi Neler Çalışmaya Yönlendirir?... 06/11/2014 - 09/11/2014
    57  Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Psikotrop İlaç Tüketimi ve Bilişsel Psikoterapi Yaklaşı... 06/11/2014 - 09/11/2014
    58  Tıp Fakültesi 6.Sınıf Öğrencilerinin Erişkin Dönem Aşıları Bilgi Düzeyi ve Aşılanma Du... 06/11/2014 - 09/11/2014
    59  Üniversite Öğrencilerinde Akne Varlığı, Algı ve Bilgi Durumları ile Benlik Saygısı değerl... 24/09/2014 - 28/09/2014
    60  Hwalek-Sengstock Elder Abuse Screenıng Test (H-S/East): Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması... 24/09/2014 - 28/09/2014
    61  Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hasta Ve Hekim Perspektifi Değerlendirmeleri... 24/09/2014 - 28/09/2014
    62  Birinci Basamakta Obezite Yönetimi: Olgu Sunumu... 23/04/2014 - 27/04/2014
    63  Bireylerin Cinsel Saldırı Konusundaki Düşüncelerini Araştırma; Bir Özel Çalışma Modülü... 23/04/2014 - 26/04/2014
    64  Tedavi Düzenlemede Ortak Karar Verme: Hasta - Hekim... 23/04/2014 - 27/04/2014
    65  Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Görülen Yorgunluk Ve Uyku Kalitesi İlişkisi... 20/03/2014 - 23/03/2014
    66  Kadınlarda Üriner İnkontinans Ve Bu Durumun Genel Sağlık, Psikososyal Ve Cinsel Yaşam Üzerine... 20/03/2014 - 23/03/2014
    67  Birinci Basamakta Hiperlipidemik Hastaların İlaç Uyumları... 20/03/2014 - 23/03/2014
    68  Major depresyon hastalarının izleminde metabolik sendrom görülme sıklığı... 08/11/2013 - 10/11/2013
    69  Dokuz eylül üniversitesi kadın doğum polikliniğine başvuran gebelerde depresyon ve anksiyete d... 07/11/2013 -
    70  45 Yaş ve Üstü Bireylerde "AYAK BİLEĞİ/ÖN KOL İNDEKSİ" VE SF-36 ile Periferik Arter Hastal... 25/09/2013 - 29/09/2013
    71  Perceived risk of breast cancer among women with increased risk... 26/06/2013 - 30/06/2013
    72  Perceived risk of breast cancer among women with increased risk... 25/06/2013 - 29/06/2013
    73  Restless leg in family medicine and improvement of symptoms with vitamin B12 therapy: A case report... 25/06/2013 - 29/06/2013
    74  Expectations of the patients' caregivers who admitted to home care service... 16/05/2013 - 19/05/2013
    75  Investigation of risk factors and treatment seeking behaviour in premenstrual syndrome... 16/05/2013 - 19/05/2013
    76  Hipertansiyon Hastalarında 10 Yıllık Kardiyovasküler Risk Eşliğinde Hasta Eğitiminin Tedavi U... 15/05/2013 - 19/05/2013
    77  Türkiye'deki İlk Bakımevi Uygulaması Örneğinde Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yaşlı Sağ... 15/05/2013 - 19/05/2013
    78  Aile içinde şiddete uğrayan kadınlar ve adli süreç deneyimleri... 22/11/2012 - 24/11/2012
    79  Bir aile hekimliği anabilim dalının klinik profili... 08/11/2012 - 11/11/2012
    80  45 Yaş ve Üstü Bireylerde "AYAK BİLEĞİ/ÖN KOL İNDEKSİ" VE SF-36 ile Periferik Arter Hastal... 08/11/2012 - 11/11/2012
    81  Reliability and Validity Study of Hwalek-Sengstock Elder Abuse Screening Test (H-S/East)... 05/07/2012 - 08/07/2012
    82  A research about requirement for education of family physicians who work for primary health care in ... 04/07/2012 - 07/07/2012
    83  Memede Kitleye Yaklaşım: Bir Olgu Sunumu... 16/05/2012 - 20/05/2012
    84  Prementrüel Sendromda Risk Faktörleri ve Tedavi Arama Davranışının Araştırılması... 16/05/2012 - 20/05/2012
    85  Evde Sağlık Hizmetine Başvuran Hastalara Bakım Hizmeti Veren Kişilerin Bu Hizmetten Beklentiler... 16/05/2012 - 20/05/2012
    86  Resident doctors' professional satisfaction and its effects on their lives.... 10/05/2012 - 13/05/2012
    87  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Programında Yaşam Döngüsü Bloğu Deneyimi... 02/05/2012 - 05/05/2012
    88  Evde Bakım Verenlerin Bakım Yükü ve Diğer Faktörler... 13/04/2012 - 15/04/2012
    89  Kadınlar Rahim İçi Araç Kullanımını Neden Bırakıyor?... 13/04/2012 - 15/04/2012
    90  Birinci Basamakta Aile Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Aile Hekimlerinin, Huzursuz Bacak Sendro... 18/11/2011 - 20/11/2011
    91  Health promotion life-style profile associated with obesity in high school students' ages 15-17 in I... 08/09/2011 - 11/09/2011
    92  Balçova bölgesindeki liselerde öğrenim gören 15-17 yaş arası öğrencilerde obezite sıklığ... 18/05/2011 - 21/05/2011
    93  Self-efficacy in staff caregivers of elderly... 19/05/2010 - 23/05/2010
    94  Yaşlılarda çoklu ilaç kullanımında gözden kaçanlar: bir olgu sunumu... 06/05/2010 - 09/05/2010
    95  A multidisciplinary special study module research: Treatment compliance of patients with hypertensio... 06/05/2010 - 06/09/2010
    96  Tıp öğrencilerinin huzurevi ziyaretleri yaşam kalitesine ne katar?... 01/04/2010 - 04/04/2010
    97  Seracılık Alanında Çalışan Kadınların Sağlıklı Yaşam Konusunda Tutum ve Davranışların... 13/10/2009 - 15/10/2009
    98  Medical students visits to a nursing home: What does it add to quality of life?... 04/09/2008 - 07/09/2008
    99  Certain opinions and attitudes of patients concerning the use of medicines... 04/09/2008 - 07/09/2008
    100  Yaşlı bakımı verenlerde özyeterlik... 18/06/2008 - 22/06/2008
    101  Multidisipliner Bir Özel Çalışma Modülü Araştırması: Hipertansiyon Hastalarının Tedaviye ... 07/06/2008 - 08/06/2008
    102  Multidisipliner Bir Özel Çalışma Modülü Araştırması: Balçova İlçesi Halkının Sağlık... 07/06/2008 - 08/06/2008
    103  Being a role model in early medical school years... 08/05/2008 - 11/05/2008
    104  Evaluation of introduction to clinics practice by third year students of Dokuz Eylul University... 08/05/2008 - 11/05/2008
    105  Is the use of videotape recording superior to verbal feedback alone in the teaching of clinical skil... 08/05/2008 - 11/05/2008
    106  Tıp eğitiminde portfolio kullanımı:DEÜTF öğrencilerinin gerçek hastayla ilk deneyimleri... 06/05/2008 - 09/05/2008
    107  Multidisipliner Bir Calisma Modulu Arastirmasi: Diyabet Hastalarinin Ozbakim Bilinci... 09/06/2007 - 10/06/2007
    108  Aktif Egitimde Multidispliner Bir Calisma Modulu... 09/06/2007 - 10/06/2007
    109  What do medical school residents think and know about family medicine in turkey... 19/10/2006 - 21/10/2006
    110  Evaluation of the trainning of peer trainers in sexual and reproductive health... 19/09/2006 - 22/09/2006
    111  Integrative approach to family medicine recidency training programmes in Turkey... 27/08/2006 - 30/08/2006
    112  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Kliniğe Giriş Uygulamaları: Birinci Basamak D... 23/05/2006 - 26/05/2006
    113  Leylekten Günümüze Üreme Sağlığı (Modern Stork Legends)... 23/05/2006 - 26/05/2006
    114  Postpartum Depresyon Sıklığı... 23/05/2006 - 26/05/2006
    115  Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Aile Hekimliği Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve Düşünceleri... 23/05/2006 - 26/05/2006
    116  Health Beliefs in Turks Germans and Turks living in Germany... 08/05/2006 - 12/05/2006
    117  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kliniğe Giriş Uygulamalarının Dönem 3 Öğrencileri ... 02/05/2006 - 05/05/2006
    118  A New Method In Clinical Skills Practice: Peer Tutoring. WONCA EUROPE 2005- 11 th Conference of the ... 03/09/2005 - 07/09/2005
    119  Kliniğe giriş uygulamalarında yeni bir yöntem: akran eğitimi... 04/06/2005 - 05/06/2005
    120  Tıp fakültesi klinik beceri eğitimlerinin simüle hasta ve görsel kayıt kullanılarak geliştir... 25/05/2005 - 28/05/2005
    121  Comparison of trait anxiety and future occupational anxiety of final year medical students.... 13/05/2004 - 16/05/2004
    122  What to people believe? Health culture in Turkey.... 13/05/2004 - 16/05/2004
    123  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanlık öğrencilerinin üreme sağlığı konusunda b... 04/05/2004 - 07/05/2004
    124   What primary care medical staff know and do about cigarette smoking and cancer risk.... 16/10/2003 - 19/10/2003
    125  Clinical interview and physical examination: Challenges for practioners WONCA EUROPE 2003-9th Confer... 18/06/2003 - 21/06/2003
    126  Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Öykü Alma Performansının Değerlendirilmesi, Fa... 31/05/2002 - 01/06/2002
    127  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem bir öğrencileri barsak seslerini tanımladı... 31/05/2002 - 01/06/2002
  • NO AD YIL
    1  Effective Learning from Consultation in Family Practice / Guidebook for Trainees & Aile Hekimliğind...  2009
  • NO BÖLÜM ADI YIL
    1  Akne Vulgaris Birinci Basamakta Enfeksiyon Hastalıkları...  2015
    2  Değişik yaş grupları Kliniğe Giriş Öykü ve Fizik Muayene...  2005
    3  Aile Hekiminin Görev Tanımı Aile Doktorları İçin Kurs Notları...  2004
  • NO AD TARIH
    1  Tıp Fakültesi Klinik Beceri Eğitimlerinin Simüle Hasta ve Görsel Kayıt Kullanılarak Geliştirilmesi...  7/2006 - 8/2008
    2  Leylekten Günümüze Üreme Sağlığı...  12/2005 - 12/2006
  • NO Görev
    1 Aile Hekimliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2015-Devam ediyor