En

DOÇ.DR. EMRE TİMUR MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UYGULAMALI JEOFİZİK ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü  2001
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik Mühendisliği Bölümü  2003
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik Mühendisliği Bölümü  2009
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2013
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Yer Bilimleri ve Mühendisliği  2017
 • NO AD YIL
  1  Structure of the Büyük Menderes graben systems from gravity anomalies...  2019
  2  CSAMT investigations of the Caferbeyli (Manisa/Turkey) geothermal area...  2015
  3  Magnetic susceptibility and VLF-R investigations for determining geothermal blowout contaminated are...  2014
  4  Geophysical investigation of the hematite zones in Koçarlı-Demirtepe (Aydın/Turkey)...  2013
  5  VLF-R studies in the Agora of Magnesia archaeological site, Aydin, Turkey...  2012
  6  Agora (Magnesia/Aydın) manyetik verilerinin kenar belirleme işleçleri ve 3-boyutlu ters çözüml...  2010
  7  Nomogram Kullanılarak Sismik Kırılma Yol-Zaman Grafiklerinden Katman Kalınlıklarının Saptanma...  2007
  8  Modüler Tabanlı Eğitim Programında Matematik ve Jeofizik Bütünleşmesi...  2005
 • NO AD TARİH
  1  DOĞAL POTANSİYEL VERİLERİNİN TÜREV TABANLI YÖNTEMLERLE BİÇİM VE DERİNLİK DEĞİŞTİRGEN... 30/05/2018 - 02/06/2018
  2  ARKEOMANYETİK VERİLERİN 3-BOYUTLU TERS ÇÖZÜMLE MODELLENMESİ... 30/05/2018 - 02/06/2018
  3  DEFORMATION CHARACTERISTICS OF THE FETHIYE-BURDUR FAULT ZONE WITHIN THE BURDUR LAKE REGION, SW-TURKE... 07/05/2018 - 11/05/2018
  4  INTERPRETATION OF MAGNETIC DATA USING BOUNDARY ANALYSIS AND 2D INVERSION TECHNIQUES: A CASE STUDY FR... 07/05/2018 - 11/05/2018
  5  Analysis of Traffic-Induced Ground Vibration in Highway Viaducts... 05/11/2017 - 09/11/2017
  6  Investigation of Roadside Pollution in Agricultural Soils on Vertical and Horizontal Directions Usin... 05/11/2017 - 09/11/2017
  7  Investigation of Period and Resonance Risk of Buildings with Various Heights Using Microtremor Metho... 05/11/2017 - 09/11/2017
  8  12 Haziran 2017 (15:28 TSİ) Mw=6.2 İzmir Karaburun (Ege Denizi) Depremi Değerlendirme Raporu... 21/06/2017 - 21/06/2017
  9  Geo-electrical Investigations of the Kurşunlu/Salihli Geothermal System in Turkey... 03/11/2016 - 05/11/2016
  10  Geophysical Investigation of Gülbahçe Fault Using VLF-R Method... 03/11/2016 - 05/11/2016
  11  Interpretation of Magnetic Anomalies in Salihli (Turkey) Geothermal Area Using 3-D Inversion and Edg... 18/04/2016 - 22/04/2016
  12  GPR Investigations in the Port of Erythrai (Izmir) Archaeological Site... 18/04/2016 - 22/04/2016
  13  Subsurface Cavity Detection by Using Integrated Geophysical Methods... 18/04/2016 - 22/04/2016
  14  Investigation of Buildings Strength Using Microtremor Method: A case from the North of Izmir Bay (Tu... 18/04/2016 - 22/04/2016
  15  Electrical Resistivity Investigations of the Kursunlu (Manisa/Turkey) Geothermal Area... 18/04/2016 - 22/04/2016
  16  A MATLAB GUI Based Algorithm for Modelling Magnetotelluric Data... 18/04/2016 - 22/04/2016
  17  Yüksek Yapılarda Periyot Çalışması İle Yer Yapı Etkileşimi... 19/11/2015 - 20/11/2015
  18  Analysis of Reliability of the Microtremor Method... 05/10/2015 - 08/10/2015
  19  Investigation of Roadside Pollution Related to Traffic Density by Using Mangnetic Susceptibility Met... 04/10/2015 - 08/10/2015
  20  Determination of Buildings Period and Vulnerability Index using Microtremor Measurements... 04/10/2015 - 08/10/2015
  21  A Novel Algorithm For Boundary Analysis... 13/07/2015 - 16/07/2015
  22  Doğal Gerilim Verilerinin Parçaçık Sürü Optimizasyonu Yöntemiyle Değerlendirilmesi... 05/06/2015 - 07/06/2015
  23  Mikrotremor Verilerinin Güvenilirliğinin Saptanması: Ege Üniversitesi Kampüsü Örneği (Bornov... 05/06/2015 - 07/06/2015
  24  Mikrotremor Yöntemi Kullanılarak Bornova'nın Zemin Özelliklerinin Araştırılması... 05/06/2015 - 07/06/2015
  25  Manyetik Duyarlılık Yöntemi Kullanılarak Yol Kenarlarında Meydana Gelen Kirliliğin Araştırı... 05/06/2015 - 07/06/2015
  26  INVESTIGATION OF BUILDING FOUNDATION TYPE BY MICROTREMOR METHOD... 15/05/2015 - 19/05/2015
  27  GEOPHYSICAL INVESTIGATION OF GÜLBAHÇE GEOTHERMAL AREA (URLA/IZMIR) USING VLF-R METHOD... 15/05/2015 - 19/05/2015
  28  EVALUATION OF BUILDINGS STRENGTH FROM MICROTREMOR MEASUREMENTS: A CASE OF FOLKART TOWERS (IZMIR/TURK... 15/05/2015 - 19/05/2015
  29  Coal investigation using geo-electrical methods... 12/04/2015 - 17/04/2015
  30  Investigation of roadside pollution in Aliaga Industrial Zone (Izmir/Turkey) by using magnetic susce... 27/04/2014 - 02/05/2014
  31  Isostasy, Litospheric Dynamics and Crustal Behaviors in the Eastern Mediterranean, Turkey and Black ... 27/04/2014 - 02/05/2014
  32  Manisa-Alaşehir'de meydana gelen jeotermal patlamaların oluşturduğu kirliliğin jeofizik yöntem... 15/04/2014 -
  33  Doğu Akdeniz, Türkiye ve Karadenizin İzostasisi, Litosferik Dinamiği ve Kabuksal Davranışı... 25/11/2013 - 27/11/2013
  34  Magnesia Kent Surlarının Elektrik Özdirenç Tomografi Yöntemiyle Araştırılması... 25/11/2013 - 27/11/2013
  35  Investigation of the Geothermally Contaminated Area after the Blowouts in Alasehir Using Magnetic an... 07/10/2013 - 10/10/2013
  36  Determination Of The Contaminated Area After The Blowouts in Alaşehir (Manisa/Turkey) Geothermal Ar... 07/04/2013 - 12/04/2013
  37  1-D Inversion of VLF-R data, case study: Magnesia archaeological site... 01/10/2012 - 05/10/2012
  38  Determination of liquefaction resistance and allowable bearing capacity of soils based on VS (Shear ... 01/10/2012 - 05/10/2012
  39  Determination of the basement topography of Büyük Menderes Graben systems by using microgravity da... 01/10/2012 - 05/10/2012
  40  TUZLA (SEFERİHİSAR) JEOTERMAL ALANINDA YAPILAN MANYETİK ÇALIŞMALAR... 14/09/2011 - 16/09/2011
  41  Interpretation of Tilt Angle and Seismic Reflection Data by Using Edge Detection Techniques... 22/02/2010 - 26/02/2010
  42  Koçarlı (Aydın) Iron Ore: Geophysical and Geological Evidences... 06/05/2009 - 08/05/2009
  43  MANYETİK VERİLERDEN JEOLOJİK YAPI DERİNLİKLERİNİN SAPTANMASI İÇİN YENİ BİR YAKLAŞIM... 14/10/2008 - 17/10/2008
  44  AKHİSAR YÖRESİNDEKİ YER ALTI YAPISININ ELEKTRİK ÖZDİRENÇ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ... 14/10/2008 - 17/10/2008
  45  KENAR BELİRLEME YÖNTEMLERİ KULLANILARAK TİLT AÇISI VE SİSMİK YANSIMA KESİTLERİNİN YORUMLAN... 30/04/2008 - 02/05/2008
  46  PARAMETRİK İLİŞKİLER KULLANILARAK MANYETİK VERİLERDEN YAPI BİÇİM FAKTÖRÜ VE DERİNLİĞ... 14/11/2007 - 16/11/2007
  47  CUMALI (SEFERİHİSAR/İZMİR) JEOTERMAL ALANINDA YAPILAN SP, MANYETİK VE ELEKTROMANYETİK ÇALIŞM... 27/11/2006 - 30/11/2006
  48  SALİHLİ JEOTERMAL ALANINDA YAPILAN JEOFİZİK ÇALIŞMALAR... 27/11/2006 - 30/11/2006
  49  MİKROTREMOR YÖNTEMİ VE MAVİŞEHİR KONUT ALANI UYGULAMALARI... 14/11/2006 - 17/11/2006
  50  SİSMİK KIRILMA TOMOGRAFİ YÖNTEMİYLE ARKEOLOJİK YAPI KALINTILARININ ARAŞTIRILMASI: MAGNESIA AN... 14/11/2006 - 17/11/2006
  51  İKİ BOYUTLU LEVHA TİPİ YAPILARIN DOĞAL POTANSİYEL ANOMALİLERİNİN GRADYENT ANALİZİ İLE YO... 14/11/2006 - 17/11/2006
  52  CUMALI (SEFERİHİSAR/İZMİR) JEOTERMAL ALANININ MANYETİK VE SP YÖNTEMLERİYLE İNCELENMESİ... 14/11/2006 - 17/11/2006
  53  Batı Anadolu Kabuk/Üst-manto Yapısı ve Anizotropisi Üzerine Birleştirilmiş Sismolojik Çalı... 23/06/2006 - 24/06/2006
  54  CSAMT AND VES EXPLORATIONS IN SALIHLI (MANISA) GEOTHERMAL FIELD... 09/10/2005 - 12/10/2005
  55  AN APPROACH TO INTERPRETATION OF TILT ANGLE VALUES BY USING EDGE DETECTION TECHNIQUES... 09/10/2005 - 12/10/2005
  56  MAGNETIC INVESTIGATION OF THE ROAD NEAR A ROMAN BUILDING IN MAGNESIA (AYDIN)... 04/10/2005 - 07/10/2005
  57  GEOPHYSICAL STUDIES IN THE SEFERIHISAR GEOTHERMAL REGION: AS EXAMPLE, THE CUMALI HOT-SPRING... 04/10/2005 - 07/10/2005
  58  A New Approach On The Development For Near-Surface Resıstivity Observations... 04/10/2005 - 07/10/2005
  59  GEOPHYSICAL INVESTIGATION OF SALİHLİ GEOTHERMAL FIELD... 04/10/2005 - 07/10/2005
  60  DETERMINATION OF SHAPE AND DEPTH PARAMETERS USING DERIVATION ANALYSIS OF THE SELF-POTENTIAL ANOMALIE... 04/10/2005 - 07/10/2005
  61  GEOPHYSICAL PROSPECTING IN ARTEMISSION AND AGORA (MAGNESIA-AYDIN) BY VLF AND MAGNETIC METHODS... 04/10/2005 - 07/10/2005
  62  Investıgatıon Of Parameter Determınatıon Methods In Natural Source Field Applications... 04/10/2005 - 07/10/2005
  63  RESULTS FROM THE GRAVITY AND SEISMOLOGICAL STUDIES AROUND THE CRETAN ARC... 04/10/2005 - 07/10/2005
  64  Geophysıcal Studies Conducted At Klaros Archeological Site... 04/10/2005 - 07/10/2005
  65  MAGNESIA ARKEOLOJİK ALANINDA BULUNAN AGORA VE ÇEVRESİNİN VLF-EM VE MANYETİK YÖNTEMLERLE İNCEL... 07/12/2004 - 10/12/2004
  66  GEOLOGGER 3030 KUYU LOGU EKİPMANININ FARKLI AMAÇLAR İÇİN KULLANIMINA ÖRNEKLER... 07/12/2004 - 10/12/2004
  67  EXPLORATION OF MAGNESIA ON THE MEANDER (ORTAKLAR-AYDIN) WITH VLF AND RESISTIVITY METHODS... 08/09/2004 - 10/09/2004
  68  MAGNESIA VE MAEANDRUM (ORTAKLAR-AYDIN) ARKEOLOJİK ALANINDA VLF-EM VE ÖZDİRENÇ YÖNTEMİ İLE ÖN... 20/10/2003 - 24/10/2003
  69  Sismometre Tasarımı... 01/10/2003 - 01/10/2003
  70  VLF Elektromanyetik Dalgaları Kullanılarak Deprem Önkestiriminin Yapılması... 01/10/2003 - 01/10/2003
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Yüksek Yapılarda Periyot Çalışması ile Yer Yapı Etkileşimi Kentleşme ve Yapı İncelemeleri Kitabı...  2017
 • NO AD TARIH
  1  Manyetik ve Elektromanyetik Verilerinin Birleşik Ters Çözümü...  6/2009 - 6/2012
  2  Aydın (Koçarlı) Demir Yatağının Konumu...  7/2008 - 10/2008
  3  Earthquake Potential in Western Anatolia and the Associated Hazard Assessment Izmir, Turkey...  4/2007 - 3/2008
  4  Site-specific hazard evaluation for Gediz Graben (Western Anatolia) using stochastic strong ground motion simulation...  5/2002 - 11/2005
  5  Integrated Seismological Studies of Crust/Upper Mantle Structure and Anisotropy in Western Anatolia...  10/2002 - 10/2005
 • NO AD YIL
  1  DEÜ Rektörlüğü Yayın Teşvik Ödülü...  2012
  2  Tübitak Yayın Teşvik Ödülü...  2012
  3  DEÜ Rektörlüğü Yayın Teşvik Ödülü...  2014
  4  Tübitak Yayın Teşvik Ödülü...  2014
 • NO AD YIL
  1  Society of Exploration Geophysics  2008
  2  Society of Exploration Geophysics  2008
  3  Society of Exploration Geophysics  2009
  4  Society of Exploration Geophysics  2009
 • NO Görev
  1 Sığ Jeofizik ve Arkeolojik Prospeksiyon Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Eylül 2017-Devam ediyor
  2 Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Doktor Öğretim Üyesi Üyeliği, Mart 2017- Aralık 2017