En

DOÇ.DR. BAŞAK BAYKARA TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1998
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı  2006
  Doçent  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Histoloji ve Embriyoloji  2013
 • NO AD YIL
  1  Dose dependent effects of oxytocin on cognitive defects and anxiety disorders in adult rats followin...  2019
  2  The effect of exercise on anxiety- and depressionlike behavior of aged rats...  2019
  3  The role of serotonin and serotonin 2A receptor in the anxiety due to traumatic brain injury in imma...  2019
  4  Exercise increases leptin levels correlated with IGF-1 in hippocampus and prefrontal cortex of adole...  2017
  5  Effects of administration of subtoxic doses of acetaminophen on liver and blood levels of insulin-li...  2016
  6  Effects of voluntary and involuntary exercise on cognitive functions, and VEGF and BDNF levels in ad...  2015
  7  Milk-borne epidermal growth factor modulates bilirubin levels in neonatal rats...  2015
  8  Effects of carbon dioxide exposure on early brain development in rats...  2014
  9  Anxiety- and depression-like behavior are correlated with leptin and leptin receptor expression in p...  2014
  10  Potential novel biomarkers for diabetic testicular damage in streptozotocin-induced diabetic rats : ...  2014
  11  Effects of exercise and poor indoor air quality on learning, memory and blood IGF in adolescent mic...  2014
  12  The Protective Effects Of Carnosine In Alcohol Induced Hepatic Injury In Rats...  2014
  13  Structural deteriorations of the human peritoneum during laparoscopic cholecystectomy. A transmissio...  2013
  14  Positive effects of aerobic exercise on learning and memory functioning, which correlate with hippoc...  2013
  15  Progesterone treatment decreases traumatic brain injury induced anxiety and is correlated with incre...  2013
  16  Serum IGF-1 levels correlate negatively to liver damage in diabetic rats...  2013
  17  The combined treatment with progesterone and magnesium sulfate positively affects the traumatic brai...  2013
  18  Preparation of 131I-Pyrimethamine and evaluation for scintigraphy of experimentally Toxoplasma gondi...  2013
  19  Anxiety correlates to decreased blood and prefrontal cortex IGF-1 levels in streptozotocin induced d...  2012
  20  Maternal treadmill exercise during pregnancy decreases anxiety and increases prefrontal cortex VEGF ...  2012
  21  Acute footshock-stress increases spatial memory and correlates to increased and hippocampal BDNF and...  2012
  22  Neuroprotective effects of recombinant human erythropoietin in the developing brain of rat after lit...  2012
  23  Anxiety caused by traumatic brain injury correlates to decreased prefrontal cortex VEGF immunoreacti...  2012
  24  Relationship between circulating IGF-1 levels and traumatic brain injury induced hippocampal damage ...  2012
  25  Karaciğer İskemi Reperfüzyon Hasarında Karnozinin Proflaksi ve Sağaltım Etkileri...  2010
  26  Maternal Hypothyroidism And Its Role In The Placenta: A Morphometric And Immunohistochemical Study...  2010
  27  The protectıve effects of carnosıne and melatonın ın ıschemıa-reperfusıon ınjury ın the rat...  2009
  28  Carnosine attenuates oxidative stress and apoptosis in transient cerebral ischemia in rats...  2009
  29  Neuroprotective effects of resveratrol against traumatic brain injury in immature rats...  2007
  30  Karaciğer İskemi Reperfüzyon Hasarı...  2005
 • NO AD TARİH
  1  Akut İnfantil Anneden Ayrılma Stresi Uygulanan Erişkin Ratlarda Oksitosinin, Öğrenme, Bellek ve... 01/11/2018 - 04/11/2018
  2  Sıçanlarda Gebelikte Yapılan Akut ve Kronik Aerobik Egzersizin Yavrularda Prefrontal Kortekse Etk... 10/05/2018 - 13/05/2018
  3  Sıçanlarda siklofosfamidle oluşturulan testis hasarında karnozinin etkisi... 10/05/2018 - 13/05/2018
  4  Deneysel Olarak Oluşturulan Diyabet Modelinde Etil Pirüvat'ın Sıçan Testisine Etkisinin İncele... 10/05/2018 - 13/05/2018
  5  Beyin Gelişimi ve Etki Eden Faktörler... 21/09/2016 - 21/09/2016
  6  The Effect of Exercise on the Cognitive Functions of Elderly... 09/09/2015 - 13/09/2015
  7  Does Exercise Protect Brain from Aging?... 28/04/2015 - 30/04/2015
  8  Effects of Paracetamol Intake After Exercise To Hippocampus... 12/12/2012 - 14/12/2012
  9  Regular Aerobic Exercise During Adolescence İmproves Learning and Memory Via Increasing Blood Level... 12/12/2012 - 14/12/2012
  10  Volunteer exercise in adolecent rats decreases anxiety via ıncrease vegf and BDNF levels of prefron... 12/12/2012 - 14/12/2012
  11  Exercise in Poor Indoor Air Quality Environment, Negatively Affects Learning and Memory and Decrease... 12/12/2012 - 14/12/2012
  12  Preparation of 131I-Pyrimethamine and Evaluation for scintigraphy of experimentally Toxoplasma gond... 27/10/2012 - 31/10/2012
  13  İmmatür Ratlarda, Travmatik Beyin Hasarına Bağlı Anksiyetenin Prefrontal Korteks Nöron Yoğunl... 21/04/2012 - 23/04/2012
  14  Anksiyetenin Yaşa Bağlı Değişimi Prefrontal Korteks BDNF ve VEGF Seviyeleri İle Koreledir... 21/04/2012 - 23/04/2012
  15  Adölesan ve Erişkin Dönemdeki Ratlarda Kan Ve Hipokampal IGF-1 Seviyelerinin Spasyal Öğrenme ve... 21/04/2012 - 23/04/2012
  16  Effects of Acute Footshock Stress on Hipocampal Cells and Spatial Learning and Memory in the Adoles... 03/09/2011 - 07/09/2011
  17  Neuroprotective effects of recombinant human erythropoetin in the developing brain of rat after lith... 27/06/2010 - 01/07/2010
  18  The Protective Effects of Carnosine in Chronic Alcohol Induced Hepatic Injury in Rats... 20/05/2009 - 22/05/2009
  19  The Protective Effects of Carnosine in Alcohol Induced Hepatic Injury in Rats... 20/05/2009 - 22/05/2009
  20  Maternal hypothyroidism and its role in the placenta: a morphometric and immunohistochemical study.... 23/08/2008 - 27/08/2008
  21  laparaskopik kolesistektomi mezotel ultrastrüktürünü etkiliyor mu?... 28/05/2008 - 31/05/2008
  22  Alternations of collagen in the maternal placenta with pre-eclampsia... 20/05/2008 - 23/05/2008
  23  Maternal hypothyroidism and its role in the placenta: A morphometric and immunohistochemical study... 20/05/2008 - 23/05/2008
  24  Antioksidan karnozinin kronik alkol kullanımında akciğer üzerine etkisi... 20/05/2008 - 23/05/2008
  25  Ratlarda kronik alkolün kalpte oluşturduğu hasara karşı karnozinin etkisi... 20/05/2008 - 23/05/2008
  26  kronik alkol kullanımında karnozinin böbrekteki etkileri... 20/05/2008 - 23/05/2008
  27  Ratlarda akut alkol toksitesinin beyincik üzerine etkisi ve karnozinin koruyuculuğu... 20/05/2008 - 23/05/2008
  28  gelişmekte olan sıçanlarda travmatik beyin zedelenmesi modelinde resveratrol'ün koruyucu etkiler... 20/05/2008 - 23/05/2008
  29  Antioksidan karnozinin akut alkol kullanımına bağlı oluşan akciğer hasarı üzerine etkisi... 26/08/2007 - 29/08/2007
  30  Ratlarda akut alkol kullanımının kalpte oluşturduğu hasara karşı karnozinin etkisi... 26/08/2007 - 29/08/2007
  31  Carnosine attenuates oxidative stress and apoptosis in transient cerebral ischemia in rats.... 03/09/2006 - 08/09/2006
  32  Geçici serebral iskemi modelinde carnosine'in oksidatif stres ve apopitozis üzerine etkileri.... 27/06/2006 - 30/06/2006
  33  total karaciğer iskemi reperfüzyonunda oluşan pankreas hasarına karşı karnozinin proflaktik ve... 27/06/2006 - 30/06/2006
  34  Karaciğer iskemi reperfüzyon hasarında karnozinin profilaktik ve sağaltım uygulamasının apopi... 27/06/2006 - 30/06/2006
  35  Ratlarda karaciğer iskemi reperfüzyon hasarında karnozinin proflaktik ve sağaltım uygulamasın... 27/06/2006 - 30/06/2006
  36  The Comparison of morfological effects and skin irritation studies of topically applied benzoyl pero... 20/11/2005 - 23/11/2005
  37  The comparision of benzoyl peroxide-containing formulations on rat skin structure... 07/09/2005 - 10/09/2005
  38  the protective effects of melatonin and carnosine on pancreatic tissue at total ischemia model... 07/09/2005 - 10/09/2005
  39  Histological effects of carnosine and melatonin on hepatic ischemia-reperfison injury in rats.... 07/09/2005 - 10/09/2005
  40  Sıçan karaciğer dokusuna etanolün etkisi ve melatoninin rolü... 18/05/2004 - 21/05/2004
 • NO AD TARIH
  1  Gestasyonel Diabetik Plasentalarda, PI3K p85 / p110 alfa ve Glukoz Transport Proteinleri Korelasyonu...  3/2018 - /
  2  Deneysel Olarak Olusturulan Diyabet Modelinde Etil Pirüvat'In Siçan Testisine Etkisinin Incelenmesi...  5/2017 - 5/2018
  3  SIÇANLARDA STREPTOZOTOCİN İLE OLUŞTURULAN DİYABET MODELİNDE ANKSİYETENİN ARAŞTIRILMASI...  11/2015 - /
  4  SIÇANLARDA ADÖLESAN DÖNEMDE YAPILAN GÖNÜLLÜ VE ZORLAMALI DÜZENLİ AEROBİK EGZERSİZİN ÖĞRENME-BELLEK VE DAVRANIŞA ETKİLERİ İLE IGF-1 İLİŞKİSİNİ ARAŞTIRMAK...  6/2012 - 11/2015
  5  ANNEDEN AYRILMA STRESİNE OKSİTOSİNİN ETKİLERİ...  6/2012 - 6/2013
  6  İMMATÜR SIÇANDA OLUŞTURULAN TRAVMATİK BEYİN HASARI İLE ORTAYA ÇIKAN ÖĞRENME-BELLEK VE ANKSİYETE BOZUKLUĞUNA PROGESTERONUN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI...  5/2012 - 5/2013
  7  ADÖLESAN SIÇANLARDA DÜZENLİ YAPILAN İNTERMİTTENT EGZERSİZİN DAVRANIŞ, SPASYAL ÖĞRENME VE BELLEK İLE BEYİN ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI....  6/2012 - 11/2015
  8  SIÇANLARDA GEBELİKTE YAPILAN AKUT VE KRONİK AEROBİK EGZERSİZİN YAVRULARDA PREFRONTAL KORTEKSE ETKİLERİ...  1/2012 - 2/2017
  9  İMMATÜR SIÇANLARDA TRAVMATİK BEYİN HASARI İLE ORTAYA ÇIKAN ANKSİYETEDE SEROTONİNİN VE SEROTONİN 2A RESEPTÖRÜNÜN ROLÜ...  2/2012 - 2/2017
  10  SIÇANLARDA IGF1' İN PARASETAMOL TOKSİSİTESİNİ TEDAVİ EDİCİ ROLÜ...  2/2012 - 11/2017
  11  İMMATÜR SIÇANDA OLUŞTURULAN TRAVMATİK BEYİN HASARI İLE ORTAYA ÇIKAN ÖĞRENME-BELLEK VE ANKSİYETE BOZUKLUĞUNA OKSİTOSİNİN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI...  4/2012 - 11/2017
  12  SIÇANLARDA STREPTOZOTOCİN İLE OLUŞTURULAN DİYABET MODELİNDE KARACİĞER HASARININ ARAŞTIRILMASI...  5/2012 - 6/2018
  13  SIÇANLARA ADOLESAN DÖNEMDE UYGULANAN KRONİK HAREKETSİZLİK STRESİNE BAĞLI KOGNİTİF BOZUKLUĞA OKSİTOSİNİN ETKİSİ...  5/2011 - 12/2011
  14  SIÇANLARDA DEĞİŞİK KARBONDİOKSİT SEVİYELERİNDE YAŞAMANIN DEPRESYON GELİŞİMİNE ETKİLERİ...  5/2011 - /
  15  STATİN VE MELATONİNİN İMMATÜR SIÇANDA OLUŞTURULAN TRAVMATİK BEYİN HASARINDAKİ KORUYUCULUĞUNUN ARAŞTIRILMASI...  2/2011 - /
  16  DİYABETİK SIÇANLARDA STATİN TEDAVİSİNİN HİPOKAMPUS ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI...  12/2011 - 12/2012
  17  MgSO4 VE PROGESTERONUN İMMATÜR SIÇANDA OLUŞTURULAN TRAVMATİK BEYİN HASARINDAKİ KORUYUCULUĞUNUN ARAŞTIRILMASI...  12/2010 - 12/2011
  18  Adolasan Sıçanlardaki Farklı Şiddetteki Akut Stresin Hipokampusa Etkileri...  9/2010 - 3/2011
  19  AKUT EGZERSİZ YAPAN SIÇANLARDA ASETAMİNOFENİN KARACİĞER OKSİDAN-ANTİOKSİDAN DENGE ÜZERİNE ETKİLERİ...  6/2009 - 12/2011
  20  İntrauterin talidomid maruziyetinin beyin gelişimi üzerine etkisi: deneysel otizm modeli...  3/2007 - 3/2008
  21  Ratlarda kronik alkol kullanımına bağlı oluşan karaciğer hasarına karşı karnozinin koruyucu etkileri...  2/2007 - 8/2007
  22  Ratlarda akut alkol kullanımına bağlı oluşan karaciğer hasarına karşı karnozinin koruyucu etkileri...  2/2007 - 8/2007
  23  Deneysel iskemi reperfüzyon modelinde spasyal bellek ve apopitoz üzerine Carnosin'in etkileri...  3/2005 - 6/2005
  24  Hepatik iskemi reperfüzyon hasarında melatonin ve carnosine'in koruyucu etkileri...  9/2004 - 4/2006
 • NO AD YIL
  1  Doktora Mezuniyet 3.lük ödülü...  2006
  2  12TH INTERNATIONAL SPORT SCIENCES CONGRESS Poster sunum 1.lik ödülü...  2012
  3  3...  2018
 • NO AD YIL
  1  TÜBİTAK  2003
 • NO Görev
  1 DEÜ Rektörlüğü Üniversite Eğitim Komisyonu Üyesi, Mart 2019-Devam ediyor
  2 DEÜ Rektörlüğü Prof.Dr. Fuat Sezgin Yılı Etkinlikleri Yürütme Kurulu Üyesi, Şubat 2019-Devam ediyor
  3 Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı, Aralık 2018-Devam ediyor
  4 Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı, Kasım 2018- Aralık 2018
  5 Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Mart 2014- Mart 2017