En

DOÇ.DR. BAŞAK BAYKARA TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1998
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı  2006
  Doçent  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Histoloji ve Embriyoloji  2013
 • NO AD YIL
  1  Dose dependent effects of oxytocin on cognitive defects and anxiety disorders in adult rats followin...  2019
  2  The effect of exercise on anxiety- and depressionlike behavior of aged rats...  2019
  3  The role of serotonin and serotonin 2A receptor in the anxiety due to traumatic brain injury in imma...  2019
  4  Exercise increases leptin levels correlated with IGF-1 in hippocampus and prefrontal cortex of adole...  2017
  5  Effects of administration of subtoxic doses of acetaminophen on liver and blood levels of insulin-li...  2016
  6  Effects of voluntary and involuntary exercise on cognitive functions, and VEGF and BDNF levels in ad...  2015
  7  Milk-borne epidermal growth factor modulates bilirubin levels in neonatal rats...  2015
  8  Effects of carbon dioxide exposure on early brain development in rats...  2014
  9  Anxiety- and depression-like behavior are correlated with leptin and leptin receptor expression in p...  2014
  10  Potential novel biomarkers for diabetic testicular damage in streptozotocin-induced diabetic rats : ...  2014
  11  Effects of exercise and poor indoor air quality on learning, memory and blood IGF in adolescent mic...  2014
  12  The Protective Effects Of Carnosine In Alcohol Induced Hepatic Injury In Rats...  2014
  13  Structural deteriorations of the human peritoneum during laparoscopic cholecystectomy. A transmissio...  2013
  14  Positive effects of aerobic exercise on learning and memory functioning, which correlate with hippoc...  2013
  15  Progesterone treatment decreases traumatic brain injury induced anxiety and is correlated with incre...  2013
  16  Serum IGF-1 levels correlate negatively to liver damage in diabetic rats...  2013
  17  The combined treatment with progesterone and magnesium sulfate positively affects the traumatic brai...  2013
  18  Preparation of 131I-Pyrimethamine and evaluation for scintigraphy of experimentally Toxoplasma gondi...  2013
  19  Anxiety correlates to decreased blood and prefrontal cortex IGF-1 levels in streptozotocin induced d...  2012
  20  Maternal treadmill exercise during pregnancy decreases anxiety and increases prefrontal cortex VEGF ...  2012
  21  Acute footshock-stress increases spatial memory and correlates to increased and hippocampal BDNF and...  2012
  22  Neuroprotective effects of recombinant human erythropoietin in the developing brain of rat after lit...  2012
  23  Anxiety caused by traumatic brain injury correlates to decreased prefrontal cortex VEGF immunoreacti...  2012
  24  Relationship between circulating IGF-1 levels and traumatic brain injury induced hippocampal damage ...  2012
  25  Karaciğer İskemi Reperfüzyon Hasarında Karnozinin Proflaksi ve Sağaltım Etkileri...  2010
  26  Maternal Hypothyroidism And Its Role In The Placenta: A Morphometric And Immunohistochemical Study...  2010
  27  The protectıve effects of carnosıne and melatonın ın ıschemıa-reperfusıon ınjury ın the rat...  2009
  28  Carnosine attenuates oxidative stress and apoptosis in transient cerebral ischemia in rats...  2009
  29  Neuroprotective effects of resveratrol against traumatic brain injury in immature rats...  2007
  30  Karaciğer İskemi Reperfüzyon Hasarı...  2005
 • NO AD TARİH
  1  Tiyamin Hidroklorür'ün İnflamatuvar Bağırsak Hastalığında Karaciğer Üzerine Etkisi... 04/03/2020 - 07/03/2020
  2  THE POTENTIAL ANTICANCER EFFECTS OF L-CARNOSINE IN MCF7 BREAST CANCER CELLS... 21/02/2020 - 22/02/2020
  3  Anti-inflammatory and anti-oxidant effects of thiamine in dextran sulfate-induced colitis in rats... 05/06/2019 - 08/06/2019
  4  Akut İnfantil Anneden Ayrılma Stresi Uygulanan Erişkin Ratlarda Oksitosinin, Öğrenme, Bellek ve... 01/11/2018 - 04/11/2018
  5  Deneysel Ülseratif Kolit Modelinde Oluşan Böbrek Hasarında Tiyaminin Etkisi... 10/05/2018 - 13/05/2018
  6  Sıçanlarda siklofosfamidle oluşturulan testis hasarında karnozinin etkisi... 10/05/2018 - 13/05/2018
  7  Deneysel Olarak Oluşturulan Diyabet Modelinde Etil Pirüvat'ın Sıçan Testisine Etkisinin İncele... 10/05/2018 - 13/05/2018
  8  Sıçanlarda Gebelikte Yapılan Akut ve Kronik Aerobik Egzersizin Yavrularda Prefrontal Kortekse Etk... 10/05/2018 - 13/05/2018
  9  Beyin Gelişimi ve Etki Eden Faktörler... 21/09/2016 - 21/09/2016
  10  The Effect of Exercise on the Cognitive Functions of Elderly... 09/09/2015 - 13/09/2015
  11  Does Exercise Protect Brain from Aging?... 28/04/2015 - 30/04/2015
  12  Exercise in Poor Indoor Air Quality Environment, Negatively Affects Learning and Memory and Decrease... 12/12/2012 - 14/12/2012
  13  Effects of Paracetamol Intake After Exercise To Hippocampus... 12/12/2012 - 14/12/2012
  14  Regular Aerobic Exercise During Adolescence İmproves Learning and Memory Via Increasing Blood Level... 12/12/2012 - 14/12/2012
  15  Volunteer exercise in adolecent rats decreases anxiety via ıncrease vegf and BDNF levels of prefron... 12/12/2012 - 14/12/2012
  16  Preparation of 131I-Pyrimethamine and Evaluation for scintigraphy of experimentally Toxoplasma gond... 27/10/2012 - 31/10/2012
  17  İmmatür Ratlarda, Travmatik Beyin Hasarına Bağlı Anksiyetenin Prefrontal Korteks Nöron Yoğunl... 21/04/2012 - 23/04/2012
  18  Anksiyetenin Yaşa Bağlı Değişimi Prefrontal Korteks BDNF ve VEGF Seviyeleri İle Koreledir... 21/04/2012 - 23/04/2012
  19  Adölesan ve Erişkin Dönemdeki Ratlarda Kan Ve Hipokampal IGF-1 Seviyelerinin Spasyal Öğrenme ve... 21/04/2012 - 23/04/2012
  20  Effects of Acute Footshock Stress on Hipocampal Cells and Spatial Learning and Memory in the Adoles... 03/09/2011 - 07/09/2011
  21  Neuroprotective effects of recombinant human erythropoetin in the developing brain of rat after lith... 27/06/2010 - 01/07/2010
  22  The Protective Effects of Carnosine in Alcohol Induced Hepatic Injury in Rats... 20/05/2009 - 22/05/2009
  23  The Protective Effects of Carnosine in Chronic Alcohol Induced Hepatic Injury in Rats... 20/05/2009 - 22/05/2009
  24  Maternal hypothyroidism and its role in the placenta: a morphometric and immunohistochemical study.... 23/08/2008 - 27/08/2008
  25  laparaskopik kolesistektomi mezotel ultrastrüktürünü etkiliyor mu?... 28/05/2008 - 31/05/2008
  26  Maternal hypothyroidism and its role in the placenta: A morphometric and immunohistochemical study... 20/05/2008 - 23/05/2008
  27  Antioksidan karnozinin kronik alkol kullanımında akciğer üzerine etkisi... 20/05/2008 - 23/05/2008
  28  kronik alkol kullanımında karnozinin böbrekteki etkileri... 20/05/2008 - 23/05/2008
  29  Ratlarda akut alkol toksitesinin beyincik üzerine etkisi ve karnozinin koruyuculuğu... 20/05/2008 - 23/05/2008
  30  Alternations of collagen in the maternal placenta with pre-eclampsia... 20/05/2008 - 23/05/2008
  31  gelişmekte olan sıçanlarda travmatik beyin zedelenmesi modelinde resveratrol'ün koruyucu etkiler... 20/05/2008 - 23/05/2008
  32  Ratlarda kronik alkolün kalpte oluşturduğu hasara karşı karnozinin etkisi... 20/05/2008 - 23/05/2008
  33  Antioksidan karnozinin akut alkol kullanımına bağlı oluşan akciğer hasarı üzerine etkisi... 26/08/2007 - 29/08/2007
  34  Ratlarda akut alkol kullanımının kalpte oluşturduğu hasara karşı karnozinin etkisi... 26/08/2007 - 29/08/2007
  35  Carnosine attenuates oxidative stress and apoptosis in transient cerebral ischemia in rats.... 03/09/2006 - 08/09/2006
  36  Karaciğer iskemi reperfüzyon hasarında karnozinin profilaktik ve sağaltım uygulamasının apopi... 27/06/2006 - 30/06/2006
  37  Geçici serebral iskemi modelinde carnosine'in oksidatif stres ve apopitozis üzerine etkileri.... 27/06/2006 - 30/06/2006
  38  total karaciğer iskemi reperfüzyonunda oluşan pankreas hasarına karşı karnozinin proflaktik ve... 27/06/2006 - 30/06/2006
  39  Ratlarda karaciğer iskemi reperfüzyon hasarında karnozinin proflaktik ve sağaltım uygulamasın... 27/06/2006 - 30/06/2006
  40  The Comparison of morfological effects and skin irritation studies of topically applied benzoyl pero... 20/11/2005 - 23/11/2005
  41  The comparision of benzoyl peroxide-containing formulations on rat skin structure... 07/09/2005 - 10/09/2005
  42  the protective effects of melatonin and carnosine on pancreatic tissue at total ischemia model... 07/09/2005 - 10/09/2005
  43  Histological effects of carnosine and melatonin on hepatic ischemia-reperfison injury in rats.... 07/09/2005 - 10/09/2005
  44  Sıçan karaciğer dokusuna etanolün etkisi ve melatoninin rolü... 18/05/2004 - 21/05/2004
 • NO AD TARIH
  1  Yenidoğan sarılığı modelinde silibinin etkililiğinin araştırılması...  7/2019 - 1/2021
  2  Gestasyonel Diabetik Plasentalarda, PI3K p85 / p110 alfa ve Glukoz Transport Proteinleri Korelasyonu...  3/2018 - 9/2019
  3  Deneysel Olarak Olusturulan Diyabet Modelinde Etil Pirüvat'In Siçan Testisine Etkisinin Incelenmesi...  5/2017 - 5/2018
  4  SIÇANLARDA STREPTOZOTOCİN İLE OLUŞTURULAN DİYABET MODELİNDE ANKSİYETENİN ARAŞTIRILMASI...  11/2015 - /
  5  İMMATÜR SIÇANLARDA TRAVMATİK BEYİN HASARI İLE ORTAYA ÇIKAN ANKSİYETEDE SEROTONİNİN VE SEROTONİN 2A RESEPTÖRÜNÜN ROLÜ...  2/2012 - 2/2017
  6  ADÖLESAN SIÇANLARDA DÜZENLİ YAPILAN İNTERMİTTENT EGZERSİZİN DAVRANIŞ, SPASYAL ÖĞRENME VE BELLEK İLE BEYİN ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI....  6/2012 - 11/2015
  7  SIÇANLARDA ADÖLESAN DÖNEMDE YAPILAN GÖNÜLLÜ VE ZORLAMALI DÜZENLİ AEROBİK EGZERSİZİN ÖĞRENME-BELLEK VE DAVRANIŞA ETKİLERİ İLE IGF-1 İLİŞKİSİNİ ARAŞTIRMAK...  6/2012 - 11/2015
  8  ANNEDEN AYRILMA STRESİNE OKSİTOSİNİN ETKİLERİ...  6/2012 - 6/2013
  9  SIÇANLARDA STREPTOZOTOCİN İLE OLUŞTURULAN DİYABET MODELİNDE KARACİĞER HASARININ ARAŞTIRILMASI...  5/2012 - 6/2018
  10  İMMATÜR SIÇANDA OLUŞTURULAN TRAVMATİK BEYİN HASARI İLE ORTAYA ÇIKAN ÖĞRENME-BELLEK VE ANKSİYETE BOZUKLUĞUNA PROGESTERONUN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI...  5/2012 - 5/2013
  11  İMMATÜR SIÇANDA OLUŞTURULAN TRAVMATİK BEYİN HASARI İLE ORTAYA ÇIKAN ÖĞRENME-BELLEK VE ANKSİYETE BOZUKLUĞUNA OKSİTOSİNİN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI...  4/2012 - 11/2017
  12  SIÇANLARDA IGF1' İN PARASETAMOL TOKSİSİTESİNİ TEDAVİ EDİCİ ROLÜ...  2/2012 - 11/2017
  13  SIÇANLARDA GEBELİKTE YAPILAN AKUT VE KRONİK AEROBİK EGZERSİZİN YAVRULARDA PREFRONTAL KORTEKSE ETKİLERİ...  1/2012 - 2/2017
  14  DİYABETİK SIÇANLARDA STATİN TEDAVİSİNİN HİPOKAMPUS ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI...  12/2011 - 12/2012
  15  STATİN VE MELATONİNİN İMMATÜR SIÇANDA OLUŞTURULAN TRAVMATİK BEYİN HASARINDAKİ KORUYUCULUĞUNUN ARAŞTIRILMASI...  2/2011 - /
  16  SIÇANLARDA DEĞİŞİK KARBONDİOKSİT SEVİYELERİNDE YAŞAMANIN DEPRESYON GELİŞİMİNE ETKİLERİ...  5/2011 - /
  17  SIÇANLARA ADOLESAN DÖNEMDE UYGULANAN KRONİK HAREKETSİZLİK STRESİNE BAĞLI KOGNİTİF BOZUKLUĞA OKSİTOSİNİN ETKİSİ...  5/2011 - 12/2011
  18  MgSO4 VE PROGESTERONUN İMMATÜR SIÇANDA OLUŞTURULAN TRAVMATİK BEYİN HASARINDAKİ KORUYUCULUĞUNUN ARAŞTIRILMASI...  12/2010 - 12/2011
  19  Adolasan Sıçanlardaki Farklı Şiddetteki Akut Stresin Hipokampusa Etkileri...  9/2010 - 3/2011
  20  AKUT EGZERSİZ YAPAN SIÇANLARDA ASETAMİNOFENİN KARACİĞER OKSİDAN-ANTİOKSİDAN DENGE ÜZERİNE ETKİLERİ...  6/2009 - 12/2011
  21  İntrauterin talidomid maruziyetinin beyin gelişimi üzerine etkisi: deneysel otizm modeli...  3/2007 - 3/2008
  22  Ratlarda kronik alkol kullanımına bağlı oluşan karaciğer hasarına karşı karnozinin koruyucu etkileri...  2/2007 - 8/2007
  23  Ratlarda akut alkol kullanımına bağlı oluşan karaciğer hasarına karşı karnozinin koruyucu etkileri...  2/2007 - 8/2007
  24  Deneysel iskemi reperfüzyon modelinde spasyal bellek ve apopitoz üzerine Carnosin'in etkileri...  3/2005 - 6/2005
  25  Hepatik iskemi reperfüzyon hasarında melatonin ve carnosine'in koruyucu etkileri...  9/2004 - 4/2006
 • NO AD YIL
  1  Doktora Mezuniyet 3.lük ödülü...  2006
  2  12TH INTERNATIONAL SPORT SCIENCES CONGRESS Poster sunum 1.lik ödülü...  2012
  3  Araştırma Ödülü 3.lük...  2018
 • NO AD YIL
  1  TÜBİTAK  2003
 • NO Görev
  1 DEÜ Rektörlüğü Öğrenci Toplulukları Komisyonu Üyesi, Mart 2019-Devam ediyor
  2 DEÜ Rektörlüğü Üniversite Eğitim Komisyonu Üyesi, Mart 2019-Devam ediyor
  3 DEÜ Rektörlüğü Prof.Dr. Fuat Sezgin Yılı Etkinlikleri Yürütme Kurulu Üyesi, Şubat 2019-Devam ediyor
  4 Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı, Aralık 2018-Devam ediyor
  5 Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı, Kasım 2018- Aralık 2018
  6 Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Mart 2014- Mart 2017