En

DOÇ.DR. ENGİN DENİZ ERİŞ İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü  1999
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (Yönetim Organizasyon) Anabilim Dalı  2002
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı  2008
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu  2010
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Strateji  2014
 • NO AD YIL
  1  Konaklama İşletmelerinde Kuşaklar Bağlamında İşveren Marka Algısı ile Çalışma Yaşam Kal...  2018
  2  An interpersonal Communication Aspect: The power of Moods in Interpreting Nonverbal Messages...  2014
  3  Kuşakların Farklılaşan İş Değerlerine İlişkin Emik Bir Araştırma...  2013
  4  Generation Y in Turkish Context: Multiple Foci Research...  2013
  5  Reverse Logistics Channels: An Exploratory Study for Household Waste Collection...  2012
  6  Bilişim Teknolojileri Uygulamalarında Kullanım Niyetine Etki Eden Davranışsal Faktörleri Belir...  2012
  7  The Effect of Market Orientation, Learning Orientation and Innovativeness on Firm Performance: A Res...  2012
  8  A Study on Knowledge Management and Firm Performance in Turkish IT Sector...  2012
  9  Strategic and Market Oriented Behaviours in Turkish Plastics Industry...  2012
  10  Teknolojiye Hazırlık Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması...  2011
  11  Otel İşletmelerinde Performans Değerleme Üzerine Bir Araştırma: Çanakkale Örneği...  2007
  12  Öğrenilmiş Gereksinimlere Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması...  2007
  13  Uluslararası Pazarlarda Türk Marinalarının Çekiciliği ve Pazarlama Stratejileri...  2007
  14  Stratejik Toplam Kalite Yönetimi...  2000
 • NO AD TARİH
  1  Bibliometric Analysis of Social Entrepreneurship in Gastronomy... 29/07/2019 - 01/08/2019
  2  Social Entrepreneurship in Gastronomy: The Case of "Ebru Baybara Demir"... 26/06/2019 - 29/06/2019
  3  Mavi-Beyaz Yaka Dönemi Bitti mi? İş Yaşamında Alternatif Yaka Renkleri Üzerine Bir Değerlendi... 18/04/2019 - 20/04/2019
  4  Endüstri 4.0'a Bütüncül Bir Yaklaşım:Örnek Olay Analizi ve Stratejik Yol Haritası... 18/04/2019 - 20/04/2019
  5  Liderlik-Mizah: Bir İçerik Analizi... 01/11/2018 - 03/11/2018
  6  Endüstri 4.0: İnsan ve İnsan Kaynakları Yönetimi Neresinde?... 10/05/2018 - 12/05/2018
  7  Turizm İşletmelerinde İşveren Algısı ve Çalışma yaşam Kalitesi İlişkisi: Eskişehir Örn... 18/10/2017 - 22/10/2017
  8  Üniversite - Sanayi İşbirliği Odağında Açık İnovasyon Ekosistemi Yaratımı Üzerine Strate... 25/05/2017 - 27/05/2017
  9  AFETLERDE ETKİLİ İLETİŞİM STRATEJİLERİ: BİR AKIŞ MODELİ ÖNERİSİ ... 12/05/2017 - 13/05/2017
  10  Generational Differences in The Workplace: Findings From Turkey... 09/12/2016 - 10/12/2016
  11  Generations, Social Media & Personal Networks in Turkey... 10/11/2016 - 11/11/2016
  12  Liderlik Paradoksu: Gücün Karanlık Yüzü... 04/11/2016 - 05/11/2016
  13  Innovation in Tourism Industry: Review and Research Agenda... 29/06/2016 - 02/07/2016
  14  Stratejik Bir Yönelim Olarak Farklı Modlar Bağlamında Açık İnovasyon... 29/05/2016 - 31/05/2016
  15  Stratejik Bir Vizyon Olarak Sosyal İnovasyon: Girişimcilik Yönelimi Açısından Bir Değerlendir... 14/05/2015 - 16/05/2016
  16  İnsan Kaynakları Yönetim Stratejilerinin Yeni Kuşağın Farklılaşan İş Değerleri Açısınd... 22/05/2014 - 24/05/2014
  17  Moods as Colored Glasses Towards Facial Discrimination and Emotional Recognition... 09/07/2013 - 12/07/2013
  18  Türkiye'de İşgörme Anlayışı: Kuşakların Farklılaşan İş Değerlerine İlişkin İnsan Ka... 30/05/2013 - 01/06/2013
  19  Generation "Y" in Turkish Context: Multiple Foci Research... 26/04/2013 - 27/04/2013
  20  Improving The Performance And Competitiveness Of Tourism Establishments By Means Of Innovation: Tren... 13/09/2012 - 14/09/2012
  21  Strategic and Market Oriented Behavior in Turkish Plastics Industry... 26/04/2012 - 27/04/2012
  22  A Comparison on Technology Readiness Level among Generations in Turkish Context... 30/05/2011 - 31/05/2011
  23  Bilişim Teknolojileri Uygulamalarında Kullanım Niyetine Etki Davranışsal Faktörleri Belirlemey... 26/05/2011 - 28/05/2011
  24  Tedarik Zinciri Yönetiminde Strateji Kullanımı: Yazın Taraması ve Sınıflandırma... 05/05/2011 - 07/05/2011
  25  Teknolojiye Hazırlık Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Uyarlama Çalışması... 05/05/2011 - 07/05/2011
  26  Reverse Logistics Channels: An Exploratory Study for Household Waste Collection... 08/09/2010 - 10/09/2010
  27  Bilişim Teknolojilerinin Kabülünde Kişisel Yenilikçilik Bilişim Teknolojisi Kaygısı ve Özye... 20/05/2010 - 22/05/2010
  28  İnovasyon Sürecinin Performansını Artıracak Stratejilerin Platform Yaklaşımı ile Değerlendi... 20/05/2010 - 22/05/2010
  29  The Effect of Market Orientation, Learning Orientation and Innovativeness on Firm Performance: A Res... 06/05/2010 - 08/05/2010
  30  Yaşam Boyu Öğrenme Çerçevesinde Turizm Sektörü Üzerine Bir Önerme: Sürekli Turizm Eğitimi... 21/10/2009 - 24/10/2009
  31  Canakkale As Tourist (Cultural) Destination In Turkey... 04/09/2009 - 06/09/2009
  32  A Study on Knowledge Management and Firm Performance in Turkish IT Sector... 13/07/2009 - 14/07/2009
  33  Türk Plastik Sektöründe Stratejik Yönlü - Pazar Yönlü Olma Boyutlarına İlişkin Bir Araşt... 21/05/2009 - 23/05/2009
  34  Duygulanımın Ahlaki Kararlar Üzerindeki Etkisi... 21/05/2009 - 23/05/2009
  35  İşletme Performansını Artırma Stratejisi: Pazar Yönlü - Öğrenme Yönlü ve Yenilikçi Olma ... 16/05/2008 - 18/05/2008
  36  Yönetim Yazınında Kullanılan Sendromlar: Yönetsel Sendromlara İlişkin Bir İçerik Analizi... 16/05/2008 - 18/05/2008
  37  Öz Benlik Değerlendirmeleri ve İş Doyumu İlişkisinde İşin Algılanan Özelliklerinin Rolü... 16/05/2008 - 18/05/2008
  38  The Role of HRM in IT Innovation: An Investigation and Study of The Relationship Between IT Projects... 26/12/2007 - 28/12/2008
  39  Knowledge Based Supply Chain: A Conceptual Model And Propositions... 08/11/2007 - 09/11/2007
  40  Yaşam Boyu Öğrenme Çerçevesinde Sekreterlik Mesleği Üzerine Bir Önerme: Sürekli Sekreterlik... 25/10/2007 - 27/10/2007
  41  Supply Chain In The New Economy: An Approach Based On Knowledge Management... 24/06/2007 - 26/06/2007
  42  Bilgi İşçisi Olarak Doktorların Örgütsel Ve Mesleki Özdeşleşmelerinin İş Ve Kariyer Doyum... 25/05/2007 - 27/05/2007
  43  The Effect Of The Troy Movie On The Selection Of Troy Ancient City As A Destination... 30/04/2007 - 05/05/2007
  44  A Research on Performance Evaluation Systems in Canakkale Hospitality Industry... 30/04/2007 - 05/05/2007
  45  A Proposition on Logistics Service Providers Organizational Structures for SCOR... 29/11/2006 - 01/12/2006
  46  Do Logistics Service Providers Improve the Supply Chain Efficiency by Using SCOR Model?... 06/09/2006 - 08/09/2006
  47  A System Look For Technological Innovation: Firm Based Perspective... 06/07/2006 - 06/07/2006
  48  Öğrenilmiş Gereksinimlere Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Denemesi... 25/05/2006 - 27/05/2006
  49  HR Contribution to IT Innovation Implementation: Case Studies from Turkey... 22/05/2006 - 24/05/2006
  50  Driving Innovation In Turkish Logistics Firms... 23/11/2005 - 24/11/2005
  51  Uluslararası Pazarlarda Türk Marinalarının Çekiciliği ve Pazarlama Stratejileri... 16/11/2005 - 19/11/2005
  52  A Proposal to Integrate Turkish Marinas and Hospitality Industries... 15/11/2005 - 18/11/2005
  53  Otel İşletmelerinde Post Modern Yönetim Yaklaşımları: Vekalet ve İşlem Maliyeti Teorisi Yakl... 05/05/2005 - 07/05/2005
  54  Türkiye'de Popülist Kültürün Televizyon Yarışma ve Şovlarındaki Yansıması... 05/05/2004 - 07/05/2004
 • NO AD YIL
  1  Bir Kanser Hikayesi ve Aforizmalar...  2017
  2  İnovatif Girişimcilik: Kültür ve Kişilik...  2013
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi: Genel Bakış İnsan Kaynakları Yönetimi...  2017
  2  Service Orientation International Service Marketing: New Trends and Updated Terminology...  2017
  3  Yönetim işlevi İlkeler ve İşlevlerle İşletme...  2015
  4  Bilgi Çağı'nda Stratejik Bir Yaklaşım: Tedarik Zinciri Yönetiminde Bilginin Yönetimi Lojistikte Güncel Konular Kavramlar ve Uygulamalar...  2013
  5  Bilgi Yönetimi Uluslararası İşletmecilik Temel Kavramlar...  2013
  6  Yönetim İşlevi İlkeler ve İşlevlerle İşletme...  2012
  7  Yeni Ekonomi Düzeninde Yenilik Kavramı Seçme Yazılarla Örgütler ve Yenilik...  2010
  8  Yenilik için Yaratıcılık Seçme Yazılarla Örgütler ve Yenilik...  2010
  9  Sekreterliğe İlişkin Kavramsal Çereçeve Sekreterlik Bilgisi...  2009
 • NO AD TARIH
  1  Dokuz Eylül Girişimcilik Akademisi Girişimcilik Sertifika Programı - DEGA...  3/2014 - 3/2017
 • NO AD YIL
  1  TUBİTAK  2006
  2  TUBİTAK  2007
  3  TÜBİTAK  2010
 • NO Görev
  1 İzmir Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ekim 2016- Ekim 2017
  2 İzmir Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Ekim 2016- Ekim 2017
  3 İzmir Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Ekim 2016- Ekim 2017
  4 İzmir Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2016- Ekim 2017
  5 İzmir Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Kasım 2010- Haziran 2012