En

DR.ÖĞR.ÜYESİ MURAT KÜÇÜKEBE DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ ÇALGI ONARIMI-YAPIMI ANASANAT DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Çalgı Yapım  2000
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Bilimleri Anabilim Dalı  2008
  Doktora  Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Bilimler (Duysal Tasarım) Anabilim Dalı  2012
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı  2014
 • NO AD YIL
  1  Etnomüzikoloji Alanında Bir Analiz Aracı: Kimlik Kavramı...  2018
  2  Cremonalı Keman Yapımcısı Kimliğinde Bir Otantiklik İşaretleyicisi Olarak Sır Olgusu...  2017
  3  Günümüz Otantiklik Tutumlarının İnşa Edildiği Bir Süreç Olarak Cremona Keman Yapım Gelene...  2016
  4  Multidisiplier Bir Yaklaşım: Bilgisayarlı Tomografik Tarama ve İlişkili İnceleme Tekniklerinin...  2016
  5  Uyanış ve Mesleki Örgütlenme: İzmir'li Çalgı Yapımcıların Sektörel Sorunları ve İtalya ...  2015
  6  Etnomüzikolojide Çalgı Odaklı Çalışmalar ve Kültürel Bğlamıyla Çalgı...  2013
  7  Doğa Evren ve İnsan Üçgeninde Tahtacı Olarak Adlandırılan Türkmenler...  2013
  8  Kemanın Ortaya Çıkışı: İkonografik Örnekler ve Bir Keman Yapım Merkezi Olarak Avrupa Ülkel...  2012
  9  Batı ve Türk Sanat Müziği Keman Çalıcıları Arasındaki Tınısal Algı Farklılığının K...  2010
 • NO AD TARİH
  1  Çalgı Yapım Geleneği Açısından Tarihsel Referansın Önemi: Yapısal İnceleme İçin Bir Yö... 18/10/2016 - 22/10/2016
  2  Modernleşme Sürecinde Zanaatkar ve "El Yapımı"nın Kısa Serüveni.... 17/11/2014 - 18/11/2014
  3  Cremona and İzmir With Respect to Professional Perception in Violin Making in the Context of Centre... 23/09/2014 - 30/09/2014
  4  Violin Timbre as an Identification of Identity in Western and Turkish Classical Musical Styles.... 05/04/2011 - 15/04/2011
  5  Çakma Stradivari'den Türk Müziği Kemanına: Bir Kemanın Kültürel Dönüşüm Süreci ve Keman... 11/05/2009 - 12/05/2009
  6  Kültürel Kimlik ve Çalgı: Kültürel Kimliğin Tınısal İşaretleyicisi Olarak Kemanın Batı ... 02/04/2008 - 04/04/2008
 • NO AD YIL
  1  ETNOMÜZİKOLOJİK PERSPEKTİFLE CREMONA'DA KEMAN YAPIMI VE YAPIMCILIĞI...  2019
 • NO AD TARIH
  1  Yurt Dışı Sanatsal Etkinlik,Çalgı yapımı...  07/07/2005
  2  Yurt Dışı Sanatsal Etkinlik,Çalgı yapımı...  25/06/2004
  3  Yurt Dışı Sanatsal Etkinlik,Çalgı yapımı...  01/10/2003
 • NO Görev
  1 Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale İlköğretim Okulu Müdürü, Mart 2020-Devam ediyor
  2 Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Müdürü, Mart 2020-Devam ediyor
  3 Devlet Konservatuvarı Konservatuvar Kurulu Üyeliği, Mart 2020-Devam ediyor
  4 Devlet Konservatuvarı Konservatuvar Yönetim Kurulu Üyeliği, Mart 2020-Devam ediyor
  5 Devlet Konservatuvarı Konservatuvar Müdür Yardımcısı, Mart 2020-Devam ediyor
  6 Senfonik Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Şubat 2020-Devam ediyor
  7 Devlet Konservatuvarı Konservatuvar Kurulu Üyeliği, Aralık 2019- Mart 2020
  8 Devlet Konservatuvarı Konservatuvar Yönetim Kurulu Üyeliği, Aralık 2019- Mart 2020
  9 Devlet Konservatuvarı Konservatuvar Müdür Yardımcısı, Aralık 2019- Mart 2020
  10 Senfonik Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2019-Devam ediyor
  11 Devlet Konservatuvarı Konservatuvar Kurulu Üyeliği, Ocak 2019- Aralık 2019
  12 Devlet Konservatuvarı Konservatuvar Yönetim Kurulu Üyeliği, Ocak 2019- Aralık 2019
  13 Devlet Konservatuvarı Konservatuvar Müdür Yardımcısı, Ocak 2019- Aralık 2019
  14 Senfonik Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2018- Haziran 2018
  15 Senfonik Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Mart 2018- Haziran 2018
  16 Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Çalgı Onarımı-Yapımı Anasanat Dalı Başkanı, Aralık 2017-Devam ediyor
  17 Devlet Konservatuvarı Konservatuvar Kurulu Üyeliği, Aralık 2017-Devam ediyor
  18 Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Çalgı Onarımı-Yapımı Anasanat Dalı Başkanı, Aralık 2014- Aralık 2017
  19 Devlet Konservatuvarı Konservatuvar Kurulu Üyeliği, Aralık 2014- Aralık 2017