En

PROF.DR. SEMA ÖZAN TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TIP EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1986
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı  1990
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2002
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı  2008
  Doçent  Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi  2010
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2015
 • NO AD YIL
  1  Weak Ring of Family Planning Trainings: Patient Rights...  2019
  2  Preclinical Students Views On Medical Ethics Education: A Focus Group Study in Turkey...  2018
  3  BİR ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLÜ DENEYİMİ: HASTAYA KÖTÜ HABER VERME...  2016
  4  A multicenter study: how do medical students perceive clinical learning climate?...  2016
  5  Öğrencilerin Okulda Maruz Kaldıkları Duygusal ve Fiziksel Şiddet (Exposure of Students to Emoti...  2016
  6  A de Novo Tool to Measure Preclinical Learning Climate...  2015
  7  Hekimliğe Son Adım: İntörnlerin Çalışma ve Eğitim Ortamı (The Final Step to Becoming a Phy...  2015
  8  Çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanlık alanında eğitim gereksinim analizi çalışması (An educat...  2015
  9  Tıp Fakültesine Yeni Başlayan Öğrencilerin Tıbbi Etik Konularına ve Eğitimine İlişkin Değ...  2012
  10  Yolumuza ışık tutanlar: Tıp eğitimcileri için önemli kuruluşlar ve belgeler...  2011
  11  Abraham Flexner'i Dogru Anlamak,...  2011
  12  Interns' Perceptions on Medical Ethics and Ethical Issues at the Dokuz Eylul University School of Me...  2010
  13  Sexual attitudes, behaviour changes and opinions of interns in Izmir, Turkey...  2010
  14  Basic Communication Skills Program for First-Year Medical Students: Assessment of The Effectiveness ...  2009
  15  Problem Based Learning in Turkish Medical Schools...  2009
  16  Türkiye'de Tıp Fakültelerinde Probleme Dayalı Öğrenim Yöntemi Kullanımı...  2008
  17  Lise öğrencilerinin cinsel eğitim gereksinimleri...  2008
  18  An Example of Program Evaluation Project in Undergraduate Medical Education...  2008
  19  Öz ve akran değerlendirmenin temel iletişim becerileri başarısı üzerindeki etkileri...  2008
  20  Sexual attitudes and risk-taking behaviors of high school students in Turkey...  2007
  21  Tıp Eğitimine Yeni Başlayan Öğrencilere Yönelik Durum Değerlendirme Çalışması: İki Yıl...  2007
  22  Program Değerlendirme Çalışmaları Kapsamında Öğrencilerin PDÖ Yöntemi Konusundaki Görüş...  2007
  23  Sexual behaviors and contraception among university students in Turkey...  2007
  24  Tıp Eğitimi Son Sınıf Öğrencilerinin Gelecek Meslek Yaşamları ile İlgili Yaşadıkları Ank...  2007
  25  İzmir ilinde lise öğrencilerinin riskli davranışları...  2007
  26  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Tıp Eğitimine Yeni Başlayan Öğrencilere Yönelik ...  2006
  27  Tıpta profesyonalizm eğitimi...  2006
  28  The Satisfaction Levels of Students on Academic Support and Facilities Educational Activities and Tu...  2006
  29  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Program Değerlendirme Çalışmaları Kapsamında Ö...  2006
  30  Sexual attitudes and behaviors among medical students in Dokuz Eylul University, Turkey...  2005
  31  First Graduates Perceptions on a Problem Based and Task Based Learning Curriculum...  2005
  32  Lise öğrencilerinin cinsel tutum ve davranış özellikleri...  2005
  33  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Probleme Dayalı Öğrenim Oturumlarınd...  2005
  34  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel İletişim Becerileri programına ilişkin öğrenc...  2004
  35  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin cinsel tutum ve davranış özellikleri...  2004
  36  Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerinin cinsel bilgi, tutum ve davranış özellikleri...  2004
  37  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Stratejilerinin Eğitim Yönlendiricileri Tarafı...  2004
  38  Perceptions of First and Third Year Medical Students on Self-study and Reporting Processes of Proble...  2004
  39  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Kullanılan Öğrenci Değerlendirme Yöntemlerinin Ka...  2003
  40  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Bağımsız Çalışma S...  2003
  41  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Probleme Dayalı Öğrenim Değerlendirme Formlarına ...  2001
  42  Sporcularda Pes planus (Düz Tabanlık)...  2001
  43  Genç Bisikletçilerde 4mmol/l laktat Eşik Değerinin Laboratuvar ve Pist Koşullarında Karşıla...  2000
  44  XIII.Akdeniz Oyunlarında Türk Kafilesinde Karşılaşılan Sağlık Sorunları-Çoklu Olgu Sunumu...  2000
  45  4-6 Yaş Grubu Çocuklarda Renk Körlüğü Sıklığı.,...  1992
  46  Maksimum Oksijen Kullanımı İle Harvard Pack Testinin Karşılaştırılması...  1991
  47  Bir Profesyonel 2.Lig Futbol Takımının Fiziksel ve Fizyolojik Profili...  1990
  48  Ötiroid Guatrda Üst Solunum Yolu Obstriksiyonu....  1990
 • NO AD TARİH
  1  Evaluation of Wellness of Residents Working at Dokuz Eylul University Hospital... 25/04/2019 - 28/04/2019
  2  Halk Sağlığı Ve Tıbbın Diğer Dalları Arasındaki İlişki-3: Dâhili Tıp Bilimlerinin Halk ... 13/11/2018 - 17/11/2018
  3  HALK SAĞLIĞI VE TIBBIN DİĞER DALLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE DOKÜMAN ANALİZİ... 13/11/2018 - 17/11/2018
  4  Halk Sağlığı ve Tıbbin Diğer Dalları Arasındaki İlişki-4: Halk Sağlığının Diğer Klin... 13/11/2018 - 17/11/2018
  5  HALK SAĞLIĞI VE TIBBIN DİĞER DALLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ-1: TEMEL TIP BİLİMLERİNİN HALK S... 13/11/2018 - 17/11/2018
  6  HALK SAĞLIĞI VE TIBBIN DİĞER DALLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ-2: CERRAHİ BİLİMLERİN HALK SAĞL... 13/11/2018 - 17/11/2018
  7  Akademik çalışma yaşamında ayrımcı bir uygulama: gebelik, proje bursiyerliğinin sona erdiril... 04/10/2018 - 05/10/2018
  8  Preclinical Students Views on Medical Ethics Education: A Focus Group Study... 28/04/2017 - 30/04/2017
  9  BİR HEKİM HASTASINA KÖTÜ HABERİ NASIL VERMELİ... 21/09/2016 - 21/09/2016
  10  Evaluation and improvement of a medical ethics program in a PBL curriculum: two-year results.... 24/08/2013 - 28/08/2013
  11  Çocuk ve genç psikiyatrisi derneği yeterlik kurulu eğitim gereksinim analizi çalışması.... 02/05/2013 - 03/05/2013
  12  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencilerine Uygulanan Kavram Haritası Kursu... 02/05/2012 - 05/05/2012
  13  Özel Çalışma Modülü Uygulama Örneği: Lisede Üreme ve Cinsel Sağlık Eğitimi... 02/05/2012 - 05/05/2012
  14  Development and Evaluation of a Medical Ethics Program for First-Year Students... 17/10/2011 - 22/10/2011
  15  Üreme Sağlığı ve Cinsel Sağlık: Lisede Akran Eğitimi... 23/09/2011 - 23/09/2011
  16  Supervisor-Training Courses in Dokuz Eylul University Health Sciences Institutes... 27/04/2011 - 30/04/2011
  17  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Müfredat Revizyonu Çalışmaları... 02/06/2010 - 05/06/2010
  18  Liselerde Üreme Sağlığı ve Cinsel Sağlık Eğitimi... 02/10/2009 - 02/10/2009
  19  Tıp eğitimi sonunda cinsel tutum ve davranış değişiklikleri ve bu konudaki intörn görüşler... 04/06/2009 - 05/06/2009
  20  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Program Değerlendirme Çalışmaları... 04/06/2009 - 05/06/2009
  21  Program Değerlendirme Çalışmaları Kapsamında Tıp Eğitimine Yeni Başlayan Öğrencilerin Fak... 04/06/2009 - 05/06/2009
  22  Performance-based Assessment of Third Year Medical Students in Dokuz Eylul University School of Medi... 30/08/2008 - 03/09/2008
  23  Tıbbi Etik Eğitimi ve Etik Uygulamalar Konusunda İntörnlerin Görüşleri... 06/05/2008 - 09/05/2008
  24  Üç tıp fakültesi öğrencilerinin mezuniyet aşamasında eğitim programına yönelik değerlend... 06/05/2008 - 09/05/2008
  25  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Program Değerlendirme Çalışmaları: Öğrenci Perf... 09/06/2007 - 10/06/2007
  26  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Program Değerlendirme Çalışmaları: Öğrencilerin... 09/06/2007 - 10/06/2007
  27  DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Danışmanlık Eğitimi Programı... 04/05/2007 - 05/05/2007
  28  Students' Opinions Within the Context of Programme Evaluation Studies at Dokuz Eylul University Scho... 14/09/2006 - 18/09/2006
  29  A Programme Evaluation Project in Undergraduate Medical Education... 14/09/2006 - 18/09/2006
  30  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Tıp Eğitimine Yeni Başlayan Öğrencilere Yönelik ... 02/05/2006 - 05/05/2006
  31  Tıp fakültesine yeni başlayan öğrencilerin tıbbi etik konularına ilişkin düşünceleri... 02/05/2006 - 05/05/2006
  32  Dönem I Öğrencilerine Yönelik Temel İletişim Becerileri Programının Etkinliğinin Değerlend... 02/05/2006 - 05/05/2006
  33  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Stratejilerinin SPICES modeli ile değerlendirilm... 02/05/2006 - 05/05/2006
  34  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Programının Mezuniyet Öncesi Dönemde Öğrenc... 26/05/2005 - 28/05/2005
  35  Eğitim Yönlendiricilerinin Probleme Dayalı Öğrenim Yöntemine İlişkin Görüşlerinin Karşı... 26/05/2005 - 28/05/2005
  36  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Probleme Dayalı Öğrenim Öğrencilerinden Alınan G... 29/05/2004 - 30/05/2004
  37  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Stratejilerinin Eğitim Yönlendiricileri Tarafı... 29/05/2004 - 30/05/2004
  38  Comparison of trait anxiety and future occupational anxiety of final year medical students.... 13/05/2004 - 16/05/2004
  39  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Probleme Dayalı Öğrenim Oturumlarınd... 12/04/2004 - 16/04/2004
  40  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel İletişim Becerileri Programına İlişkin Öğren... 12/04/2004 - 16/04/2004
  41  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Öğrenci Geri Bildirimlerinin Sayısı ve Niteliğin... 12/04/2004 - 16/04/2004
  42  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Kaynaklan Konusundaki Görüş... 12/04/2004 - 16/04/2004
  43  Students' Self Study Processes in Dokuz Eylul University School of Medicine... 29/08/2002 - 01/09/2002
  44  XIII. Akdeniz Oyunlarında Türk Kafilesinde Karşılaşılan Sağlık Sorunları.... 19/09/1997 - 21/09/1995
  45  Artan Şiddette Egzersizde Ventilatuar Eşik ile Laktat Eşiği İlişkisinin Araştırılması... 22/09/1995 - 24/09/1995
  46  Serum Lipid, Lipoprotein ve Bazı Kan Parametrelerinin Spor Yapan ve Yapmayan Kişiler Arasındaki F... 22/09/1995 - 24/09/1995
  47  Judo'da Antrenman ve Müsabaka Şartlarında Laktat Kinetikleri ve Performans İlişkisinin İncelen... 22/09/1995 - 24/09/1995
  48  Sporcularda Pes Planus... 22/09/1995 - 24/09/1995
  49  Değişik Mesafelerdeki Yüzme Müsabakaları Sonrası Pik Plazma Laktatı ve Performans İlişkisi... 22/09/1995 - 24/09/1995
  50  Kritik Yüzme Hızı, 4mM Laktat Eşiği ve Geçerliliğinin Araştırılması.... 22/09/1995 - 24/09/1995
  51  Ege Bölgesi Sporcuları Hemogram Profili... 17/09/1993 - 19/09/1993
  52  Egzersiz Alışkanlığının Yaşlılarda Fizyolojik Parametrelere Etkileri... 17/09/1993 - 19/09/1993
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Probleme Dayalı ve Olguya Dayalı Öğrenme Tıp Fakültesi Öğrencileri İçin Tıp Eğitimi...  2018
  2  Probleme Dayalı ve Olguya Dayalı Öğrenme Tıp Fakültesi Öğrencileri İçin Tıp Eğitimi...  2018
  3  Küçük Gruplarda Öğretim Tıp Eğiticisi El Kitabı...  2016
 • NO AD TARIH
  1  Eğitim Programı Oluşturmaya Yönelik Olarak Liseli Öğrencilerin Cinsel Tutum ve Davranış Özelliklerinin Belirlenmesi...  3/2004 - 12/2004
 • NO AD YIL
  1  Özel Çalışma Modülü En Başarılı 1. ÖÇM Çalışması...  2009
 • NO Görev
  1 Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı, Ekim 2016- Ekim 2017