En

PROF.DR. ERCAN AKPINAR BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Eğitimi  1998
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim (Fen Bilgisi Öğretmenliği) Anabilim Dalı  2003
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı  2006
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi  2010
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Alan Eğitimi (Fen Bilgisi Eğitimi)  2010
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi  2015
 • NO AD YIL
  1  The effect of mobile learning applications on students' academic achievement and attitudes toward mo...  2018
  2  Effects Of Technology-Enhanced Metacognitive Learning Platform On Students' Monitoring Accuracy And ...  2018
  3  İnternete Yönelik Tutum Ölçeği: Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi...  2017
  4  The Evaluation of 'Technological Pedagogical Content Knowledge based Argumentation Practices' Traini...  2016
  5  Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması...  2016
  6  Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Webe Özgü Öz yeterlik Algılarının İncelenmesi...  2016
  7  Bilgisayar Dersinde Sorgulayıcı Öğrenme Ortamına Yönelik Öğrenci Görüşlerinin Değerlendi...  2015
  8  Web Tabanlı Öğretimin İlköğretim Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi...  2015
  9  The Use of Interactive Computer Animations Based on POE as a Presentation in Primary Science Teachin...  2014
  10  The Effect of Computer-assisted Learning Integrated with Metacognitive Prompts on Students? Affectiv...  2013
  11  Monitoring Students' Goal Setting and Metacognitive Knowledge in Technology-Enhanced Learning with M...  2013
  12  Öğretmen adaylarının teknoloji tabanlı materyal geliştirme sürecinde Bilgisayar ve Öğretim ...  2012
  13  Su Okulu: Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinde Su Farkındalığı Oluşturmaya Yönelik Bir Uyg...  2011
  14  Yetişkinler için Yapılan Uygulamalı Çevre Eğitimine Bir Örnek:Su Farkındalığı Eğitimi...  2011
  15  Elementary School Students' Water Awareness...  2011
  16  İlköğretim Seviyesinde Suya Dayalı Çevre Problemlerine Karşı Duyarlılığı Arttırma ve Bil...  2010
  17  Yetişkinlere Yönelik Su Kullanımı Anketi'nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması...  2010
  18  İlköğretim Öğrencileri için Geliştirilen Bilişüstü Ölçeğinin Açımlayıcı ve Doğrula...  2009
  19  Students' Attitudes Toward Science And Technology: An Investigation of Gender, Grade Level, and Acad...  2009
  20  Developing a scale aiming at determining the applications of constructivist approach in science cour...  2009
  21  The role of cognitive conflict in constructivist theory: An implementation aimed at science teachers...  2009
  22  A Study on Developing Self Efficacy Scale towards Science and Technology...  2009
  23  Fostering Primary School Students' Understanding of Cells Concept and Other Related Concepts with In...  2008
  24  Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerini Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi...  2007
  25  Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Açık Uçlu Deney Tekniğine Yönelik Öğrenci Görüşleri...  2007
  26  The Effect of Dual Situated Learning Model on Students' understanding of Photosynthesis and Respirat...  2007
  27  Fen Eğitiminde Proje Çalışmaları ve Bilim Şenliklerine Yansımaları...  2007
  28  İkili Yerleşik Öğrenme Modeli ve Fen Öğretimi...  2007
  29  The Effect of Interactive Computer Animations Accompanied with Experiments on Grade 6th Students? Ac...  2007
  30  Fen bilgisi öğretmenlerinin fen deneylerinin amaçlarına yönelik tutumları...  2007
  31  Fen bilgisi öğretmenlerinin fen deneylerine yönelik tutumları...  2007
  32  To What Extent Science Teachers are Constructivist in their Classrooms...  2006
  33  Fen Bilgisi Öğretmenlerinin yazılı Sınav Sorularının Değerlendirilmesi....  2006
  34  Açık Uçlu Deney Tekniğinin Öğrencilerin Laboratuvara Yönelik Tutumlarına Etkisinin Araştır...  2006
  35  Yapılandırmacı Kurama Dayalı Fen Öğretimine Yönelik Bir Uygulama...  2005
  36  Farklı Alanlardan Mezun Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Fen Öğretimine Yönelik Tutumları...  2005
  37  Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımına Yönelik Öğrenci Görüşleri...  2005
  38  Fen Bilgisi Dersinde Eğitim Teknolojisi Kullanılmasına Yönelik Öğrenci Görüşleri...  2005
  39  Yapılandırmacı Kuramda Fen Öğretmeninin Rolü...  2005
  40  Yüksek Lisans Eğitimine Yönelik Öğrenci Görüşleri...  2005
  41  Fen Öğretiminde Fizik, Kimya ve Biyolojinin Entegrasyonuna Yönelik Bir Uygulama...  2004
  42  Yapılandırmacı Kuram ve Fen Öğretimi...  2004
 • NO AD TARİH
  1  Öğretmen Adaylarının Üç Boyutlu Yazdırma Teknolojileri ile Öğretim Materyali Geliştirmeye ... 30/10/2019 - 01/11/2019
  2  A Project of Erasmus+ KA203 Strategic partnership in higher education: Developıng IT / STEM teache... 26/09/2019 - 28/09/2019
  3  Üç Boyutlu Yazıcı Prototip Eğitim Materyalinin Geliştirilmesi ve Sınanması ... 02/05/2019 - 04/05/2019
  4  Okul Öncesi Eğitimine Yönelik Arduino Tabanlı Algoritma Eğitim Setinin Tasarımı ve Geliştiri... 02/05/2019 - 04/05/2019
  5  Basit Makinelerin Öğretimine Yönelik Arduino Tabanlı Üç Boyutlu Öğretim Materyali Tasarımı... 02/05/2019 - 04/05/2019
  6  The Determination of the Needs of STEM or ICT teacher candidates with regards to a new curriculum re... 31/05/2018 - 01/06/2018
  7  Bilgisayar Dersinde Sorgulamaya Dayalı Harmanlanmış Öğrenme Ortamının Etkilerinin İncelenmes... 02/05/2018 - 04/05/2018
  8  Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerini... 02/05/2018 - 04/05/2018
  9  Eğitimde Grafik ve Canlandırma Derslerinin İçerik ve Tasarım Araçları Açısından Karşıla... 23/03/2018 - 25/03/2018
  10  Öğretmen Adaylarının Mikro Öğretime Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi... 23/03/2018 - 25/03/2018
  11  Temel Düzeyden İleri Düzeye Proje Hazırlama Süreci (Davetli Konuşmacı Olarak)... 23/03/2018 - 25/03/2018
  12  Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Öğrencilere Yönelik Yazılım Geliştirilmesi... 19/10/2017 - 21/10/2017
  13  Alternatif Soru Çözüm Platformu Yazılımı Geliştirilmesi ve Kullanılmasına Yönelik Uzman G... 19/10/2017 - 21/10/2017
  14  Quantitative Investigation Of Scientific Process Skills With Mobile Telephones On The Rate Of Reacti... 11/10/2017 - 13/10/2017
  15  Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Kodlama Yazılımı Geliştirilmesi ve Yazılıma Yönelik Öğren... 11/10/2017 - 13/10/2017
  16  Bt Öğretmenlerinin Kodlama Dersine Hazırbulunuşluk Düzeylerinin Çeşitli Demografik Özellikle... 11/10/2017 - 13/10/2017
  17  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğrencilerinin Html5 Konusunun Öğretimine Yöneli... 11/10/2017 - 13/10/2017
  18  Eğitsel Mobil Türkiye Haritası Oyununa Yönelik Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi... 11/10/2017 - 13/10/2017
  19  Öğretmen Adaylarının Eğitimde Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri... 11/10/2017 - 13/10/2017
  20  STEM (Science, Technology, Engineering and Math)... 24/05/2017 - 26/05/2017
  21  Web Tabanlı Oyunlaştırma Yazılımına Yönelik Öğretmen Görüşleri... 24/05/2017 - 26/05/2017
  22  Ortaokul öğrencilerinin Xbox Kinect Oyunlarını Eğitsel Amaçlı Kullanmalarına Yönelik Görü... 24/05/2017 - 26/05/2017
  23  Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programına ait Öğretmen Görüşlerinin Incel... 26/06/2016 - 29/04/2016
  24  Hücre Organellerine Yönelik Eğitsel Mobil Oyun Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi... 26/10/2015 - 28/10/2015
  25  İngilizce Rakam ve Renk Öğretimine Yönelik Eğitsel Mobil Uygulama Geliştirilmesi ve Değerlend... 09/09/2015 - 11/09/2015
  26  Grafik ve Animasyon Dersindeki Mobil Öğrenme Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarılar... 09/09/2015 - 11/09/2015
  27  Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Webe Özgü Özyeterlik Algılarının İncelenmesi... 09/09/2015 - 11/09/2015
  28  Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Web Pedagojik İçerik Bilgilerinin Farklı Değişke... 20/05/2015 - 22/05/2015
  29  Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması... 20/05/2015 - 22/05/2015
  30  Üniversite Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye Yönelik Görüşleri... 18/09/2014 - 20/09/2014
  31  Üniversite Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye Yönelik Görüşleri... 18/09/2014 - 20/09/2014
  32  Bilgisayar Dersinde Sorgulayıcı Öğrenme Ortamına Yönelik Öğrenci Görüşlerinin Değerlendi... 18/09/2014 - 20/09/2014
  33  A Framework for Awareness of Mobile Learning: Views of Academics and Graduate Students... 01/07/2013 - 01/07/2013
  34  The effect of multimedia supported web based workbook on the sixth Graders' attitudes toward interne... 01/07/2013 - 03/07/2013
  35  Yüksek Lisans Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Uygulamasına Yönelik Görüşleri... 26/06/2013 - 28/06/2013
  36  Make your research perfect: EndNote & Zotero.... 19/09/2011 - 23/09/2011
  37  Mobile Technologies and Mobile Activities Used by Prospective Teachers... 10/03/2011 - 12/03/2011
  38  The Effects o f Educational Software Integrated with Metacognitive Prompts on Primary Students? Achi... 05/07/2010 - 07/07/2010
  39  Bilişüstü Yönlendirmeler Eğitim Yazılımına Nasıl Entegre Edilir?... 26/04/2010 - 28/04/2010
  40  A Study On Prospective Teachers? Attitudes Towards Internet... 24/11/2009 - 26/11/2009
  41  "Su Farkındalığı" Projesi Uygulama Sonuçlarından Kesitler... 01/10/2009 - 03/10/2009
  42  Fen ve Teknoloji Dersinde Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüş Ölçeğinin Geli... 18/04/2009 - 18/04/2009
  43  İlköğretim II: Kademe Öğrencilerinin Fen Aktivitelerine Yönelik Tutumlarını Belirleyen Bir ... 18/04/2009 - 18/04/2009
  44  Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Kendi Kendilerine Öğrenmeye Hazıroluş Düzeylerinin İ... 23/06/2008 - 25/06/2008
  45  Motivated Strategies for Learning, Approaches to Learning, Academic Achievement and Gender: An Analy... 28/08/2007 - 01/09/2007
  46  Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Öz-Yeterlik İnançları Üzerine Bir Araştırma... 01/05/2007 - 03/05/2007
  47  Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerinin Belirlenmesi... 13/09/2006 - 16/09/2006
  48  İlköğretim Okullarında Sağlık Eğitimine Yönelik Öğrenci Görüşleri... 13/09/2006 - 15/09/2006
  49  Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biliş Üstü Algılarını Etkileyen Faktörler ve Biliş Üst... 07/09/2006 - 09/09/2006
  50  Biyoloji Laboratuvar II Dersinde Açık Uçlu Deney Tekniğinin Kullanılması... 03/06/2006 - 04/06/2006
  51  Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Okuryazarlık Durumları Üzerine Bir Çalışma... 28/05/2006 - 30/05/2006
  52  Bilişsel çatışma ve fen öğretimi... 29/04/2006 - 29/04/2006
  53  Biliş Üstü ve Fen Eğitimine Yansımaları... 29/04/2006 - 29/04/2006
  54  İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerini Etkileyen Değişkenler... 29/04/2006 - 29/04/2006
  55  İlköğretim Fen Ve Teknoloji Dersinde Alternatif Değerlendirme Aracı Olarak Öğrenci Ürün Dos... 03/02/2006 - 07/03/2006
  56  Fen eğitiminde proje çalışmaları ve bilim şenliklerine yansımaları... 18/11/2005 - 18/11/2005
  57  Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Açık Uçlu Deney Tekniğine Yönelik Görüşleri... 28/09/2005 - 30/09/2005
  58  Effects Of Hands And Mınds On Actıvıtıes Accompanıed Wıth Computer Sımulatıon On 6th Grade... 21/09/2005 - 23/09/2005
  59  Bilişim Teknolojisinin Soyut Kavram Öğretiminde Kullanılması... 04/04/2005 - 06/04/2005
  60  Öğretim teknolojisinin Fen Bilgisi Dersinde Kullanılmasına Yönelik Öğrenci Görüşleri... 24/11/2004 - 26/11/2004
  61  İlköğretim öğrencilerinin fen dersine yönelik görüşleri... 09/09/2004 - 11/09/2004
  62  Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Mezun Olduğu Alana Yönelik Görüşleri... 06/07/2004 - 09/07/2004
  63  To What Extent The Science Teachers Are Constructivists In Their Classrooms?... 05/07/2004 - 09/07/2004
  64  Yapılandırmacı Kuramda Fen Öğretmeninin Rolü... 17/04/2004 - 18/04/2004
  65  Yapısalcı Kurama Örnek Bir Uygulama... 16/09/2002 - 18/09/2002
  66  Öğrenci Merkezli Fen Öğretimine Yönelik Materyal Hazırlama... 05/06/2001 - 07/06/2001
  67  İlköğretim 7. Sınıflarda Kavram Haritası ile Öğretime Yeni bir yaklaşım... 29/05/2001 - 31/05/2001
 • NO AD YIL
  1  Biyoloji Uygulamaları II...  2011
  2  Biyoloji Laboratuar Uygulamaları-II...  2005
 • NO AD TARIH
  1  Üç Boyutlu Öğrenme Ortamının Tasarlanması ve Etkililiğinin Araştırılması...  3/2018 - /
  2  Stem'e Taşınalım, Stem'le Tanışalım/ TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları...  1/2018 - 12/2018
  3  Teknoloji ile Zenginleştirilmiş Bilimsel Akıl Yürütme Uygulamaları TAYBU...  1/2018 - 9/2018
  4  Increasing the Competency of Computer Science Teaching Undergraduates on Coding Education...  10/2017 - /
  5  Fen Bilimleri Öğretmenlerine Yönelik Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Temelli Argümantasyon Uygulamaları-II...  10/2017 - /
  6  Fen Bilimleri Öğretmenlerine Yönelik Teknolojik-Pedagojik Alan Bilgisi Temelli Argümantasyon Uygulamaları...  4/2015 - 12/2015
  7  Grafik ve Animasyon Dersindeki Mobil Öğrenme Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumlarına Etkisi...  1/2013 - 4/2015
  8  "Proje Hazırlama: Teorikten Pratiğe"...  9/2012 - 10/2012
  9  İntegral konusunun bilgisayar destekli öğretimle verilmesi...  1/2007 - 1/2008
  10  Eğitime yönelik hazırlanan Web Sitelerinin Eğitim Yazılımı ölçütleri açısından incelenmesi...  1/2007 - 1/2008
  11  Bilgisayar öğretmeni adaylarının mezuniyet sonrası durumlarına yönelik kaygıları...  1/2007 - 1/2008
  12  Olay örgülü ve puanlamaya dayalı web uygulaması...  1/2007 - 1/2008
  13  İnternet'in ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri arasında kullanım amaçlarının incelenmesi...  1/2007 - 1/2008
  14  Açık uçlu deney tekniğinin öğrenci başarısına etkisi...  1/2007 - 1/2008
  15  FEN EĞİTİMİNDE ÜST BİLİŞSEL BECERİLERİN KULLANILMASI...  12/2007 - 6/2009
  16  Su farkındalığı: Su Eğitimi İçin Öğretim Materyali Geliştirme...  9/2007 - 10/2009
  17  İlköğretimde Bilişüstü Yönlendirmelerin Entegre Edildiği Eğitim Yazılımının Hazırlanması ve Etkinliğinin Araştırılması...  2/2007 - 2/2010
  18  Fen Öğretiminde Soyut Kavramların Yapılandırılmasında Bilgisayar Desteği: ?Yaşamımızı Yönlendiren Elektrik Ünitesi?...  1/2004 - 2/2005
  19  Buluş Stratejisiyle Enerji Merkezli Fen Öğretimi İçin Materyal Hazırlam...  6/2003 - 6/2005
  20  İlköğretim Enerji Merkezli Fen Öğretimi için materyal Hazırlama...  6/2002 - 8/2003
  21  ilköğretim 6. sınıf öğrencilei için materyal bankası oluşturma...  12/2002 - 12/2005
 • NO AD YIL
  1  TÜBA yayın teşvik ödülü...  2007
  2  TÜBA Yayın Teşvik Ödülü...  2008
  3  TÜBA Yayın Teşvik Ödülü...  2008
  4  ESERA SUMMER SCHOOL FINANCIAL SUPPORT...  2006
  5  Yayın teşvik ödülü...  2009
  6  Yayın Teşvik Ödülü...  2009
  7  Yayın Teşvik Ödülü...  2012
  8  Yayın Teşvik Ödülü...  2014
  9  Yayın Teşvik Ödülü...  2015
 • NO AD YIL
  1  TÜBİTAK  2011
 • NO Görev
  1 Buca Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2019-Devam ediyor
  2 Buca Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bölüm Başkanı, Nisan 2019-Devam ediyor
  3 Buca Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Nisan 2019-Devam ediyor
  4 DEÜ Rektörlüğü Strateji Geliştirme Kurulu Üyesi, Nisan 2019-Devam ediyor
  5 Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Ocak 2018- Mart 2018
  6 Buca Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Ocak 2018- Mart 2018
  7 Buca Eğitim Fakültesi Dekan Vekili, Eylül 2017-Devam ediyor
  8 Buca Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Eylül 2017-Devam ediyor
  9 Buca Eğitim Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Eylül 2017-Devam ediyor
  10 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Haziran 2017- Eylül 2017
  11 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Haziran 2017- Eylül 2017
  12 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2017- Eylül 2017
  13 Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Şubat 2017- Ekim 2017
  14 Buca Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bölüm Başkanı, Nisan 2016- Nisan 2019
  15 Buca Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Nisan 2016- Nisan 2019
  16 Buca Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2016- Nisan 2019
  17 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Haziran 2014- Haziran 2017
  18 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Haziran 2014- Haziran 2017
  19 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2014- Haziran 2017
  20 Buca Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bölüm Başkanı, Nisan 2013- Nisan 2016
  21 Buca Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Nisan 2013- Nisan 2016
  22 Buca Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2013- Nisan 2016
  23 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Ekim 2012- Mayıs 2014
  24 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Ekim 2012- Mayıs 2014
  25 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2012- Mayıs 2014
  26 Buca Eğitim Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Nisan 2012- Nisan 2015
  27 Buca Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bölüm Başkanı, Nisan 2010- Nisan 2013
  28 Buca Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Nisan 2010- Nisan 2013