En

PROF.DR. HÜSEYİN ESEN İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI İSLAM HUKUKU BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat  1994
  Yüksek Lisans  Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı İslam Hukuku Bilim Dalı  1996
  Doktora  Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Anabilim Dalı İslam Hukuku Bilim Dalı  2003
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  2005
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat (İslam Hukuku)  2008
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  2013
 • NO AD YIL
  1  İslam Hukuku Açısından Borcun Geciktirilmesi Halinde Uygulanabilecek İşlemler...  2012
  2  İslam Hukukunda Ölenin Ardından Kadının Yas Tutması...  2012
  3  Serahsi'nin Nesih Anlayışı...  2010
  4  İslam'da Çocuk Eğitimi Üzerine...  2007
  5  İslam'da Ana-Baba Hakkı...  2007
  6  İslam Hukuku ve Uhrevi Sorumluluk...  2006
  7  Fıkıhta Ta'riz ve Kinaye Kullanımı...  2006
  8  İslam Hukukunda Ölümün Mali Hak ve Borçlara Etkisi...  2005
  9  Muhammed Esed'in Hirabe (Eşkıyalık) Suçuyla İlgili Ayetler İçin Yaptığı Meal-Tefsir Üzeri...  2004
  10  İslam Hukukunda Cezaların Keffâret Olması...  2003
  11  İslam Hukuku Açısından Müsadere...  2002
 • NO AD TARİH
  1  Alacak-borç ilişkileri ve buna bağlı fıkhi sorunlar... 27/04/2012 - 28/04/2012
  2  Kolaylık Açısından İslam'da Nikah... 06/04/2012 - 08/04/2012
  3  Serahsi'nin Nesih Anlayışı... 15/10/2010 - 17/10/2010
  4  Fıkıh Penceresinden Hayvanlara Genel Bir Bakış... 15/05/2008 - 16/05/2008
  5  Hz. Ali'nin İslam Ceza Hukuku Alanında Dikkat Çeken Bazı Görüş ve Uygulamaları... 24/10/2007 - 25/10/2007
  6  İslam Hukukunda Ta'riz ve Kinaye Kullanımı... 13/04/2005 - 14/04/2005
  7  İslam Hukuku Açısından Ölüm Ve İlgili Hükümler... 25/11/2004 - 26/11/2004
  8  Ahkam Ayetleri Açısından Meallere Bir Bakış... 24/04/2003 - 26/04/2003
 • NO AD YIL
  1  İslam Hukuku Açısından Hayvanlar...  2013
  2  İslam Hukukunda Veled-i Zina...  2007
  3  Tahkîku's-sü'li ve'l-münâ fi'l-kelâmi `alâ veledi'z-zinâ (Tahkîk ve Tercüme)...  2007
  4  İslam Hukukunda Mâlî Cezalar...  2006
  5  İslam'da Suç ve Ceza: İslam Hukukunda Cezaî Sorumluluk...  2006
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  İslam Aile Hukuku I (Nikah) Dokuz Eylül Üniversitesi İLİTAM, İslam Hukuku...  2013
  2  Veled-i Zina Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi...  2013
  3  Zina Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi...  2013
  4  İslam Kişi Hukuku Dokuz Eylül Üniversitesi İLİTAM, İslam Hukuku...  2013
  5  İslam Ceza Hukuku Dokuz Eylül Üniversitesi İLİTAM, İslam Hukuku...  2013
  6  İslam Hukukuna Giriş Dokuz Eylül Üniversitesi İLİTAM, İslam Hukuku...  2013
  7  Alacak-Borç İlişkileri ve Buna Bağlı Fıkhi Sorunlar Fıkhi Açıdan Finans ve Altın İşlemleri (İSAV-ENSAR)...  2012
  8  Hakim, Mahkum Aleyh, Mahkum Fih Dokuz Eylül Üniversitesi İLİTAM, Fıkıh Usulü...  2012
  9  Şer'i Delillerden Çıkarılan Hükümler Dokuz Eylül Üniversitesi İLİTAM, Fıkıh Usulü...  2012
  10  Kolaylık Açısından İslam'da Nikah Dinlerde Nikah...  2012
  11  İslam Kamu Hukuku (Ceza Hukuku) Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, İslam Hukukuna Giriş...  2011
  12  İslam Hukukunun Tarihsel Gelişimi Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, İslam Hukukuna Giriş...  2011
  13  Namaz V Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, İslam İbadet Esasları...  2011
  14  Namaz III Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, İslam İbadet Esasları...  2011
  15  Namaz IV Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, İslam İbadet Esasları...  2011
  16  Hz. Ali'nin İslam Ceza Hukuku Alanında Dikkat Çeken Bazı Görüş ve Uygulamaları Hazreti Ali -Sempozyum Bildirileri-...  2009
  17  Fıkıh Penceresinden Hayvanlara Genel Bir Bakış Çevre ve Din Uluslararası Sempozyumu Bildiri Metinleri Cilt: 1...  2008
  18  Ahkam Ayetleri Açısından Meallere Bir Bakış Kur'an Mealleri Sempozyumu...  2007
  19  Ölüm: Fıkıh Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi Cilt: 34...  2007
 • NO Görev
  1 İlahiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Kasım 2016- Ocak 2017
  2 İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2014- Ocak 2017
  3 İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Ekim 2013- Ekim 2016
  4 İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Kasım 2011- Mayıs 2013
  5 İlahiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Nisan 2011- Mayıs 2013
  6 İlahiyat Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Ocak 2011- Mart 2012