En

DR.ÖĞR.ÜYESİ SESİM SOYER GÜLEÇ HUKUK FAKÜLTESİ KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi  2000
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı  2002
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı  2005
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi  2006
 • NO AD YIL
  1  Ceza Muhakemesi Hukukunda Aleyhe Değiştirme (Reformatio in Peius) Yasağı...  2019
  2  Ceza Muhakemesi Hukukunda Soruşturmanın Etkinliği İlkesi ve Takipsizlik Kararları Üzerindeki E...  2014
  3  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Güney Kıbrıs ve Rusya'ya Karşı Verdiği 07.01.2010 Tarihli...  2012
  4  Tutuklamaya İlişkin Temel Sorunlar ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Güncel Kararları Çer...  2012
  5  Haeuslicher Gewalt und Diskriminierung in der Türkei nach dem Gesichtspunkt des EGMR...  2010
  6  Türk Ceza Kanununda Haksızlık Yanılgısı (M. 30/4)...  2010
  7  Die Entscheidung des EGMR über verbindliche Religionsunterrichte: Hasan und Eylem Zengin/Türkei...  2009
  8  Ceza Yargılaması Hukukunda İnsan Haklarının Bir Güvencesi Olarak Halka Açıklık İlkesi...  2007
  9  Ceza Hukuku Boyutuyla Vergi Kaçakçılığı Suçları...  2007
  10  Yeni Türk Ceza Kanununda Trafik Güvenliğine Karşı İşlenen Suçlar...  2006
  11  İş ve Çalışma Hürriyetinin Engellenmesi ve Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi ...  2006
 • NO AD TARİH
  1  Überwachung des elektronischen Schriftverkehrs am Arbeitsplatz und Art. 8 EMRK (EGMR Grosse Kammer,... 05/09/2018 - 10/09/2018
  2  Yargıtay 3. Ceza Dairesinin E. 2017/1690, K. 2017/13976 Sayılı ve 01.11.2017 Tarihli Kararının ... 31/05/2018 - 02/06/2018
  3  Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom 01.09.2016 (Individualbeschwerde Nr. 2... 08/09/2017 - 15/09/2017
  4  Telekomünikasyon Yoluyla İletişimin Denetlenmesi... 01/06/2016 - 03/06/2016
  5  Kamu Hastaneleri Birliği Yöneticilerinin Tıbbi Organizasyondan Kaynaklanan Ceza Sorumluluğu... 02/09/2015 - 05/09/2015
  6  Medya ve Kişilik Hakları Çerçevesinde Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Ceza Hukuku il... 20/10/2011 - 20/10/2011
  7  Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung in Zypern... 08/09/2011 - 14/09/2011
  8  Adli Kontrol... 31/05/2011 - 01/06/2011
  9  Urteil Opuz des EGMR gegen die Türkei... 13/09/2010 - 26/09/2010
  10  Ceza Muhakemesi Kanununda Muhakemenin Hızlandırılmasına İlişkin Olarak Getirilen Bazı Yenilik... 26/05/2010 - 04/06/2010
  11  Aydınlatılmış Onam... 06/03/2010 - 06/03/2010
  12  Ailenin Korunması Hakkında Kanunla Getirilen Yenilikler Konusunda Düşünce ve Eleştiriler... 03/03/2010 - 03/03/2010
  13  Die Entscheidung des EGMR über verbindliche Religionsunterrichte "Hasan und Eylem Zengin /Türkei"... 01/09/2009 - 10/09/2009
  14  Ceza Muhakemesi Hukukunda Adli Kontrol Koruma Tedbirine İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi... 30/05/2009 - 01/06/2009
  15  Karşılıksız Çekin Cezalandırılması Sorunu... 30/05/2007 - 30/05/2007
  16  Yeni TCK'da Trafik Güvenliğine Karşı İşlenen Suçlar (m. 179-180)... 24/05/2007 - 26/05/2007
  17  Yeni TCK' da İş ve Çalışma Hürriyeti ile Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Su... 02/06/2006 - 04/06/2006
  18  Die Frage der Strafbarkeit des Ehebruches (Zinanın Suç Sayılması Sorunu)... 01/10/2004 - 02/10/2004
  19  Tod auf Verlangen (İstem Üzerine Öldürme)... 13/09/2004 - 15/09/2004
  20  Avrupa Savcılığı... 01/12/2003 - 01/12/2003
  21  Voraussetzungen der Untersuchungshaft nach türkischem Recht im Lichte der EMRK (AİHS Işığında... 14/09/2003 - 28/09/2003
  22  Voraussetzungen der Durchsuchung nach Türkischem Recht... 02/09/2003 - 02/09/2003
  23  Die Rechtstellung des Verteidigers im Strafprozess (Ceza Muhakemesinde Müdafiin Rolü)... 01/09/2002 - 14/09/2002
 • NO AD YIL
  1  Ceza Muhakemesi Hukukunda Koruma Tedbirleri...  2019
  2  Ceza Muhakemesi Hukukunda Koruma Tedbirleri...  2017
  3  Ceza Muhakemesi Hukukunda Koruma Tedbirleri...  2013
  4  Borç İçin Hapis Yasağı ve Karşılıksız Çek Suçu...  2011
  5  Borç İçin Hapis Yasağı ve Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçu...  2007
  6  Topluluğun Mali Çıkarlarının Cezai Korunması ve Avrupa Savcılığı Hakkında Yeşil Kitap...  2003
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Adli Kontrol CMK İzmir Şerhi-Yeni Ceza Muhakemesi Kanununun Anlamı...  2005
 • NO AD YIL
  1  Körber Vakfı  2001
  2  Alman Baden-Württemberg Eylaleti Kültür Bakanlığı Temsilciliği  2002
  3  Bosch Vakfı  2005
  4  DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst)  1998
  5  İtalyan Konsolosluğu (İzmir)  1997
 • NO Görev
  1 Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı, Eylül 2019- Haziran 2020
  2 Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı, Temmuz 2019- Eylül 2019
  3 Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı, Haziran 2019- Temmuz 2019
  4 DEÜ Rektörlüğü Öğrenci Toplulukları Komisyonu (SKS DB) Üyesi, Mart 2019-Devam ediyor
  5 Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Şubat 2019- Eylül 2019
  6 Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Şubat 2019-Devam ediyor
  7 Ceza Hukuku ve Kriminoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2016- Nisan 2019