En

DOÇ.DR. ESİN ERGÖNÜL SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1999
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı  2004
  Yardımcı Doçent  Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi  2008
  Yüksek Lisans  Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Eğitimi Anabilim Dalı  2013
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Tıp Eğitimi  2017
 • NO AD YIL
  1  Reliability and Validity of the Readiness for Interprofessional Learning Scale (RIPLS) in Turkish Sp...  2018
  2  Gerçeklik Hakkındaki Tutumlar Ölçeği'nin Türkçe Uyarlamasının Geçerlilik ve Güvenilirliğ...  2016
  3  The effect of learning styles and study behaviour on preclinical medical student's pharmacology succ...  2016
  4  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Temel Eğitim Becerileri Kursu Deneyimi...  2015
  5  Evaluation of Lipid Peroxidation and Oxidative DNA Damage in Patients With Periodontitis and Hyperli...  2015
  6  Are there any remarkable effects of prenatal exposure to food colourings on neurobehaviour and learn...  2015
  7  Acetylsalicylic acid and ascorbic acid combination improves cognition; Via antioxidant effect or inc...  2014
  8  Learning Styles, Academic Achievement, and Gender in a Medical School Setting...  2014
  9  Tıp Eğitiminde Mentor Kavramı: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Mentor Çalıştayı Raporu...  2013
  10  Medical students' participation in and perception of unprofessional behaviors: comparison of preclin...  2013
  11  Daha iyi bir tıp eğitimi için: Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Becerileri...  2013
  12  Tıp Eğitiminde Öğretim Stilleri ve Grasha Öğretim Stili Ölçeği...  2013
  13  Effects of Maternally Exposed Coloring Food Additives on Receptor Expressions Related to Learning an...  2013
  14  Do learning approaches of medical students affect their satisfaction with problem-based learning?...  2013
  15  Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Çalışma Davranışı Değerlendirme Ölçeğinin Psikometrik Nit...  2011
  16  Examination of adhesion molecules, homocysteine and hs-CRP in patients with polygenic hypercholester...  2011
  17  Probleme Dayalı Öğrenimde Öğrenci ve Eğitim Yönlendiricisi Geribildirimleri: Aralarında İli...  2011
  18  Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Farmakoloji Dersi ve ...  2011
  19  Bir sağlık ocağı bölgesinde yaşlıların kullandığı sağlık kurumları ve etkileyen etmenl...  2011
  20  Effects of Misoprostol on Methotrexate-Induced Hepatic and Renal Damages...  2011
  21  Immunoadsorption method using immunoglobulin Adsopak in adult cases with ITP resistant to splenectom...  2008
  22  Acil Servise Akut Miyokard İnfarktüsü ile İlk Kez Başvuran Kadın ve Erkeklerde 28 Günlük Sa...  2002
 • NO AD TARİH
  1  2016-2017 akademik yılında dokuz eylül üniversitesi tıp fakültesi'nde eğitime başlayan öğr... 09/05/2018 - 12/05/2018
  2  Do Students of Vocational School of Health Science Ready for Interprofessional Education in Turkey?... 15/10/2015 - 18/10/2015
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Bulaşıcı Hastalıklarla Savaşım...  2008
 • NO AD YIL
  1  Takdirname...  2008
  2  Poster Ödülü...  2016
  3  Poster İkincilik Ödülü...  2005
  4  En iyi poster ödülü...  2005
 • NO Görev
  1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Programı Başkanı, Nisan 2019-Devam ediyor
  2 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Nisan 2019-Devam ediyor
  3 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2018-Devam ediyor
  4 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2015- Mart 2018
  5 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Programı Başkanı, Ocak 2015- Kasım 2015
  6 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Ocak 2015- Kasım 2015