En

DOÇ. SEDEF ACAR GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TEKSTİL VE MODA TASARIMI BÖLÜMÜ TEKSTİL TASARIMI ANASANAT DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü  1998
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Tekstil Anasanat Dalı  2004
  Sanatta Yeterlik  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Tekstil Sanatta Yeterlilik  2010
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi PLASTİK SANATLAR  2014
 • NO AD YIL
  1  Azerbaycan'ın Cicim, Palaz, Şedde Dokumaları Örneğinde Güncel Kumaş ve Giysi Tasarımı Uygul...  2019
  2  Kürk Modası, Kürk Karşıtı Hareketler ve Modaya Etkileri...  2019
  3  TEKSTİL TASARIMI VE TEKNOLOJİ BİRLİKTELİĞİNE GÜNCEL BİR ÖRNEK: IRIS VAN HERPEN ...  2019
  4  PLEAT EFFECTS WITH ALTERNATIVE MATERIALS AND FINISHING METHODS...  2019
  5  Çağdaş Sanatta Bir İfade Aracı Olarak Halı...  2018
  6  Azerbaycan Havsız Halılarının Bir Grubu Hakkında Araştırma...  2018
  7  Karapınar Tülüleri ve Günümüzdeki Durumu...  2017
  8  Anadolu Havlı Yer Yaygılarının Yapısal Açıdan Dünyadaki Benzerleriyle Birlikte İncelenmesi ...  2017
  9  Kızılcabölük El Dokuma Mirasının Korunması...  2015
  10  Jack Lenor Larsen: İç Mekan Tekstili Tasarımında Bir Öncü...  2013
  11  Tapestry Geleneğinden Lif Sanatına Geçiş Sürecinde Jagoda Buic ve Sanatsal Çalışmaları...  2013
  12  Dokuma Yapılarda Renk Doku İlişkisi ve Rengin Önemi...  2006
  13  Döşemelik Kumaşlarda Kalite ve Estetik Problemler...  2001
 • NO AD TARİH
  1  Tekstil Mirasının Yaşatılması Kapsamında Çağdaş Bir Yorum: Cacala Dokumalarından Giysi Uya... 20/04/2018 - 23/04/2018
  2  Tekstil Geleneğinin Sürdürülebilirliği Üzerine Güncel Yaklaşımlar... 21/03/2018 - 24/03/2018
  3  Bir Üretim Yöntemi Olarak Örnekleriyle Nuno Keçeler... 21/03/2018 - 21/03/2018
  4  Tapestry ve Lif Sanatı, Ülkemizde Gerçekleştirilen Çalışmalar ve Başarılar... 10/11/2017 - 10/11/2017
  5  Göçerlerde Guşurgu Geleneği Üzerine Bir Araştırma... 10/11/2017 - 10/11/2017
  6  Tülü A Protean Creatıon Sanat Projesiyle Tülü Ve Keçenin Çok Kültürlü Dönüşümü-9-11 K... 10/11/2017 - 10/11/2017
  7  Tülü Ve Benzeri Dokumalar Örneğinde Tekstil Mirasının Güncel Tasarım Kavramıyla Buluşması... 19/10/2016 - 21/10/2016
  8  Keeping Alive And Improving Of Traditional Kizilcaboluk Hand Woven Fabrics... 31/10/2014 - 04/11/2014
  9  Tekstil Tasarımı Eğitiminde Tapestrylerde Renk Uygulamalarına Bir Örnek... 08/10/2012 - 11/10/2012
  10  Kızılcabölük'ten Bir Dokuma Ustası: Ömer Kartoğlan... 11/10/2011 - 15/10/2011
  11  Combination Of Woollen Woven Fabric Design With Fulling Process For Shaping Up Garment... 02/12/2010 - 05/12/2010
  12  Tekstil Tasarımı ve Lif Sanatı Kapsamında Gelenekten Geleceğe Etkileşimler... 18/10/2009 - 24/10/2009
  13  The Importance Of Hand Woven Fabrics In Modern Clothing In Terms Of Expressing Individuality... 30/06/2008 - 01/07/2008
  14  Aydın İli ve Çevresinde Üretilen İğne Oyaları ve Günümüzdeki Durumu... 16/11/2006 - 18/11/2006
  15  Geleneksel Dokuma, Tasarım ve Tanıtım Üçgeninde Kızılcabölük Dokumaları... 06/09/2006 - 08/09/2006
  16  Efe İğne Oyalarının Günümüz Tekstil Trendindeki Yeri... 15/09/2005 - 17/09/2005
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Assesment Of Weaving Design and Production Component With Different Designer Approaches Recent Researches In Interdisciplinary Sciences...  2016
 • NO AD TARIH
  1  Kızılcabölük El Dokumalarının Yaşatılması ve Geliştirilmesi...  12/2012 - 2/2016
  2  Yünlü Dokuma Kumaşların Keçeleştirilmesi ve Giysi Biçimlerinde Sağladığı Tasarım Olanakları...  4/2009 - 4/2011
  3  Dokuma Yapılarda Dokusal Etkilerin Tasarım Açısından Yorumlanması...  6/2003 - 1/2005
 • NO AD TARIH
  1  ?İZ? 10 Kasım Ata?ya Saygı Sergisi, Karma Sergi...  06/11/2019 - 29/11/2019
  2  "Liflerin Dili" Öğretim Elemanları Sergisi, Kamu Kuruluşunun Düzenlediği Sergi...  25/04/2019 - 25/05/2019
  3  Güzel Sanatlar Fakültesi Kadın Öğretim Üyeleri Karma Sergisi, Üniversitenin Düzenlediği Ser...  06/03/2019 - 10/03/2019
  4  "Yüzleşme"- Hatalar Üzerine Denemeler, Bireysel(Kişisel) Sergi...  08/02/2019 - 22/02/2019
  5  3rd International Symposium of Common Languages of Turkic World-Intersections in Felt, Toplu(Grup) S...  25/10/2018 - 27/10/2018
  6  İzler ve İmler, Bireysel(Kişisel) Sergi...  16/04/2018 - 27/04/2018
  7  Mitolojik Söylemler, Toplu(Grup) Sergi...  23/03/2018 - 09/04/2018
  8  "Scynthia"-The 8th International Mini Textile Art Exhibition, Bienaller, Trianeler...  17/07/2017 - 30/07/2017
  9  Dalla Collezione Civica di Fiber Art Trame d'Autore di Chieri-Selected Artists, Tüzel Koleksiyonda ...  23/06/2017 - 13/09/2017
  10  "Scythia" The 8th International Mini Textile Exhibition Second Edition,, Bienaller, Trianeler...  19/06/2017 - 02/07/2017
  11  "Dünya Kadınlar Günü'ne Armağan-Yüzler Suretler Lif Sanatı Sergisi", Üniversitenin Düzenled...  08/03/2017 - 17/03/2017
  12  Wearable Expressions 2017, Toplu(Grup) Sergi...  21/01/2017 - 01/03/2017
  13  Suyla Gelen-Dikişsiz Form Arayışları, Bireysel(Kişisel) Sergi...  02/01/2017 - 13/01/2017
  14  "Sınırsız" Tekstil Sanatı Sergisi, Toplu(Grup) Sergi...  24/11/2016 - 23/12/2016
  15  BEZCE-2016 "Anadolu'ya Dokunan Bezler", Üniversitenin Düzenlediği Sergi...  21/03/2016 - 31/03/2016
  16  EMPATİ, Üniversitenin Düzenlediği Sergi...  08/03/2016 - 18/03/2016
  17  Sanatuar-3- Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi, Üniversitenin Düze...  05/01/2016 - 17/01/2016
  18  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi, Toplu(Grup) Ser...  03/10/2015 - 14/10/2015
  19  Sanatuar-3, Üniversitenin Düzenlediği Sergi...  01/10/2015 - 10/01/2016
  20  Dönüşüm-Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu Kapanış Sergisi, Üniversitenin Düzenledi...  24/10/2014 - 31/10/2014
  21  Dikişsiz Giysiler, Bireysel(Kişisel) Sergi...  21/04/2014 - 27/04/2014
  22  izlenimler, Bireysel(Kişisel) Sergi...  12/03/2013 - 17/03/2013
  23  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemenları Sergisi, Karma Sergi...  26/02/2013 - 16/03/2013
  24  Ters-Yüz 2-Davetli Örme Sanatçıları Sergisi, Bienaller, Trianeler...  18/10/2012 - 31/10/2012
  25  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi, Karma Sergi...  04/01/2012 - 25/01/2012
  26  4.Ege Üniversitesi Ege Art Sanat Günleri Lif Sanatı Sergisi, Toplu(Grup) Sergi...  09/12/2011 - 13/12/2011
  27  Korea-Russia International Invited Fashion Exhibition, Üniversitenin Düzenlediği Sergi...  28/06/2011 - 30/06/2011
  28  GİYSİ BEDENLER, Bireysel(Kişisel) Sergi...  02/05/2011 - 13/05/2011
  29  Tekstil Sanatçıları Sergisi-Davetli Sanatçılar, Üniversitenin Düzenlediği Sergi...  08/03/2011 - 18/03/2011
  30  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Seramik Öğretim Elemanları Sergi...  26/11/2010 - 10/12/2010
  31  "Comes from.." New Entries The World, Bienaller, Trianeler...  22/05/2010 - 04/06/2010
  32  The Sculptural Dress - Contaminations Between Art And Fashion, Toplu(Grup) Sergi...  17/04/2010 - 16/05/2010
  33  Lif Sanatı- 3. Ege Art Sanat Etkinlikleri, Toplu(Grup) Sergi...  11/12/2009 - 25/12/2009
  34  "CUT", Toplu(Grup) Sergi...  06/07/2009 - 29/07/2009
  35  3rd International Triennial Of Miniature Textiles, Bienaller, Trianeler...  26/06/2009 - 13/07/2009
  36  Lif Sanatı-Fiber Art, Toplu(Grup) Sergi...  11/05/2009 - 15/05/2009
  37  Üç Bakış Üç Boyut, Toplu(Grup) Sergi...  23/08/2008 - 31/08/2008
  38  Liflerle Yaşamak, Toplu(Grup) Sergi...  28/06/2008 - 06/08/2008
  39  Karma Karısık Tekstil Sanatçıları Sergisi, Üniversitenin Düzenlediği Sergi...  12/05/2008 - 16/05/2008
  40  The Magic Wands, Toplu(Grup) Sergi...  25/08/2007 - 02/10/2007
  41  Internatiınal Tapestry Symposium Exhibition, Yarışmalı Sergi...  09/07/2007 - 13/07/2007
  42  Doku ve Form II, Üniversitenin Düzenlediği Sergi...  05/05/2007 - 05/07/2007
  43  Geleneksel Sanatlar Sempozyumu Sergisi, Karma Sergi...  16/11/2006 - 18/11/2006
  44  Valcellina Award 2005 Fiber Art Competition-Jürili Sergi, Maniago, Yarışmalı Sergi...  18/05/2006 - 18/06/2006
  45  Vision İn Textiles 13. Uluslararası ETN konferansı Sergisi, Yarışmalı Sergi...  15/09/2005 - 08/10/2005
  46  Doku ve Form, Toplu(Grup) Sergi...  14/09/2004 - 18/09/2004
  47  Valcellina Award 2003 Textile and Fiber Art Competition, juried exhibition, Yarışmalı Sergi...  24/04/2004 - 30/05/2004
  48  Genç Tekstil Tasarımcıları Sergisi, Toplu(Grup) Sergi...  24/03/2003 - 04/04/2003
  49  Bir Varmış, Bir Yokmuş.., Toplu(Grup) Sergi...  15/11/2001 - 30/11/2001
  50  Öğretim Elemanları Sergisi, Toplu(Grup) Sergi...  03/04/2001 - 14/04/2001
 • NO AD YIL
  1  23. International Tapestry Symposium-Uluslararası davetli sanatçı-Çalışmalarının Sergilenmey...  2007