En

PROF.DR. MURAT ÖZGÖREN (Emeklilik Tarihi : 16/09/2019 ) TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ BİYOFİZİK ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1992
  Doktora  Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyofizik Anabilim Dalı  1999
  Tıpta Uzmanlık  İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı  1999
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2004
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik  2005
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2010
 • NO AD YIL
  1  Deaf Adolescents have bigger responses for Somatosensory and Visual Stimulations...  2019
  2  Sleep is a Refreshing Process: An fNIRS Study...  2019
  3  Evaluation of the compliance between EEG monitoring (Bispectral IndexTM) and Ramsey Sedation Scale t...  2019
  4  Auditory Brain Oscillatory Responses in Drug-naïve Patients with Parkinson's Disease...  2019
  5  The impact of musical experience on neural sound encoding performance...  2019
  6  Separating normosmic and anosmic patients based on entropy evaluation of olfactory event-related pot...  2018
  7  The Effect of Appetitive Daytime Napping on Cognitive Functions...  2018
  8  Brain asymmetry in directing attention during dichotic listening test: An fNIRS study...  2018
  9  Investigation of non-painful tactile stimuli via bispectral index system during sleep...  2017
  10  How brain responses change depending on time during sleep?...  2017
  11  De-novo Parkinson'da Görsel Uyaranlar İçin Yeni Bir Analiz Yaklaşımı: Ön Bulgular...  2017
  12  The Genetics of Asymmetry: Whole Exome Sequencing in a Consanguineous Turkish Family with an Overrep...  2017
  13  Koku Duyusunun Değerlendirilmesinde Elektrofizyolojik (objektif) Koku Testleri...  2016
  14  Acute Supramaximal Exercise Increases the Brain Oxygenation in Relation to Cognitive Workload...  2016
  15  Chemosensory Function in Congenitally Blind or Deaf Teenagers...  2016
  16  Teknoloji Olgunluk Değerlendirmeleri (Technology Readıness Assessments-TRAs)...  2016
  17  Brain Responsiveness to Non-painful Tactile Stimuli Prior and During Sleep...  2016
  18  Assessing Olfactory Function in Parkinson's Disease via Entropy Analysis of Chemosensory Event Relat...  2015
  19  Explicit and implicit memory during sleep...  2015
  20  İnsan Faktörü: Bilişsel İşlevler ve İzlenme Yaklaşımlarına Genel Bakış...  2015
  21  Brain morphometry and electrophysiological recordings in relation to illness duration in schizophren...  2015
  22  The Development of A Psychomotor Vigilance Test Battery and The Assesment of Vigilance in Reaction t...  2015
  23  Basit Dokunsal Uyarılma Potansiyellerinin Uykunun İlk ve İkinci Yarısında Değişimleri...  2014
  24  Ağrısız Dokunsal Uyaranlar ve Uyku...  2014
  25  The Modified Sniffin' Sticks Test in Turkish Population Based on Odor Familiarity Survey...  2013
  26  The Relationship Between Illness Duration And Brain Morphometry in Schizophrenia: Heschl's Gyrus and...  2013
  27  Auditory Verbal Hallucinations in Schizophrenia as Aberrant Lateralized Speech Perception: Evidence ...  2012
  28  Amplitude and phase-shift effects on dichotic listening performance...  2012
  29  Entropy in Dichotic Listening EEG Recordings...  2011
  30  On the analysis of BIS stage epochs via fuzzy clustering...  2010
  31  EEG correlates of cognitive strategies: Forced choice in uncertain conditions...  2010
  32  Spectral pattern analysis of propofol induced spindle oscillations in the presence of auditory stimu...  2010
  33  Uykuda İşitsel Uyarılma Potansiyelleri...  2010
  34  Brain function assessment in different conscious states...  2010
  35  Timelessness in Sleep: Multidimensional Scope...  2010
  36  Continuous time wavelet entropy of auditory evoked potentials...  2010
  37  Continuous Time Wavelet Entropy of Auditory Evoked Potentials...  2010
  38  Bispektral indeks ışığında uyku elektrofizyolojisi....  2009
  39  The assesment of acoustical and electromagnetic noise on EEG monitorization during spinal surgery op...  2009
  40  Dichotic Listening Revisited: Trial-by-trial ERP Analysis Reveal Intra- and Interhemispheric Differe...  2009
  41  Brain asymmetry measurement using EMISU (embedded interactive stimulation unit) in applied brain bio...  2009
  42  Dokunsal olay ilişkili yanıtlar ışığında öğrenme sürecinin irdelenmesi...  2009
  43  Partial Least Squares analysis in electrical brain activity...  2009
  44  Analysis of non-REM sleep staging with electroencephalography bispectral index...  2008
  45  Modified Multiple Block Design: Memory Measurements in Anesthesia...  2008
  46  Dokunsal Uyaranlara Karşı Olay-İlişkili Delta ve Teta Yanıtları...  2008
  47  Dikotik dinlemede dikkatin kulak tercihlerine etkisi...  2008
  48  Dikotik dinleme paradigması ile beyin asimetrisinin elektrofizyolojik değerlendirilmesi...  2008
  49  Brain oscillations differentiate the picture of one's own grandmother...  2007
  50  Beta oscillations in face recognition....  2005
  51  Super-synergy in the brain: The grandmother percept is manifested by multiple oscillations....  2004
  52  Superbinding: Spatio-temporal oscillatory dynamics...  2003
  53  Macroscopic electrical activity as a conceptual framework in cognitive neuroscience...  2003
  54  Wavelet entropy analysis of event related potentials indicates modality-independent theta dominance...  2002
 • NO AD TARİH
  1  NREM Uykuda EEG ve BİS İlişkisi... 26/09/2018 - 30/09/2018
  2  Görev Sırasında Verilen Görsel ve İşitsel Uyaranların Sürdürülebilir Dikkat Performansı ... 26/04/2018 - 27/04/2018
  3  Adölesan İdiyopatik Skolyozu Olan Hastalarda İşitsel Sistem Lateralizasyonu... 26/04/2018 - 27/04/2018
  4  The Effect of Using Female and Male Voice on Choices in Dichotic Listening... 26/04/2018 - 27/04/2018
  5  The Effect Of Acute Supramaximal Exercise On Different Cognitive Test Scores... 23/11/2017 - 23/11/2017
  6  Uykuda Dokunma Duyusunun Algılanması... 26/10/2017 - 29/10/2017
  7  Gündüz Uykusunun Reaksiyon Zamanı Üzerindeki Etkisi... 26/10/2017 - 29/10/2017
  8  Do Objective markers of Vigilance Exist?... 08/10/2017 - 08/10/2017
  9  Investigation of brain with objective and subjective methods during sleep and wakefulness processes... 08/10/2017 - 08/10/2017
  10  Investigation of Non-painful tactile stimuli via Bispectral Index System during Sleep... 07/10/2017 - 11/10/2017
  11  How Brain Responses Change Depending on Time During Sleep?... 07/10/2017 - 10/10/2017
  12  Dikotik Dinleme Testi Sırasında Prefrontal Bölgedeki Hemodinamik Değişimler... 29/06/2017 - 01/07/2017
  13  Dikotik Dinleme Testinde Süreksiz Yumuşak ve Sert Ünsüzlerin Hatalı Yanıtlara Etkisi... 29/06/2017 - 01/07/2017
  14  Brain Activity Characterization by Entropic Clustering of EEG Signals... 15/05/2017 - 18/05/2017
  15  Electrophysiological responses relates to visual perception in patients with adolescent idiopatihc s... 04/05/2017 - 06/05/2017
  16  Behavioral level changes of brain asymmetries in AIS patients after conservative treatment: a prelim... 04/05/2017 - 06/05/2017
  17  Tat Uyaranlarına Karşı Beyinde Oluşan Yanıtların Elektrofizyolojik Olarak ve Frekans Analizi i... 03/11/2016 - 05/11/2016
  18  Go/No-go Testi'nde Farklı Bilişsel Görevler Sırasında Prefrontal Korteksteki Hemodinamik Deği... 03/11/2016 - 05/11/2016
  19  Genlik ve Frekans Analizi ile Uykuda Ağrısız Dokunsal Uyaranların İncelenmesi: Ön Bulgular... 03/11/2016 - 05/11/2016
  20  De-novo Parkinson'da Görsel Uyaranlar İçin Yeni Bir Analiz Yaklaşımı: Ön Bulgular... 03/11/2016 - 05/11/2016
  21  Gelecekte Biyomedikal Mühendislik ve İnsan Faktörü... 03/11/2016 - 05/11/2016
  22  Imaginary activity recognition using inter-channel time coherence profiles in EEG data... 16/05/2016 - 19/05/2016
  23  Different conscious states and a new approach to sleep... 15/04/2016 - 17/04/2016
  24  Objective Tactile Electrophysiology during Sleep... 15/04/2016 - 17/04/2016
  25  Farklı Bilinç Durumlarında Ağrısız Dokunsal Olay İlişkili Potansiyeller... 31/10/2015 - 03/11/2015
  26  Topological distribution of non-painful tactile evoked potentials... 31/10/2015 - 03/11/2015
  27  Adolesan İdiyopatik Skolyozlu Hastalarda Konservatif Tedavi Gravite Merkezindeki Değişimleri Nas... 23/10/2015 - 24/10/2015
  28  Adölesan İdiyopatik Skolyozlu Hastalara Elektrofizyolojik Bakış... 22/10/2015 - 24/10/2015
  29  İnsan Faktörü: Fiziksel ve Bilişsel İş Yükünün Etkileri... 12/09/2015 - 13/09/2015
  30  Akut supramaksimal egzersizin farklı bilişsel testlerdeki tepki süreleri üzerine etkisi... 29/05/2015 - 30/05/2015
  31  BEYİN İZLEME TEKNOLOJİLERİNİN HAVACI EĞİTİMİ VE PERFORMANSINI GELİŞTİRMEDE ROLÜ: EEG (E... 28/03/2015 - 30/03/2015
  32  İnsan Faktörü Açısından Beyin Biyofiziği... 28/03/2015 - 30/03/2015
  33  Total Larenjektomili Olgularda Koku Duyusunun ve Olfaktör Bulbus Hacminin Değerlendirilmesi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  34  Uyku Süreçlerine Yeni Bir Bakış... 01/11/2014 - 05/11/2014
  35  Uykunun Bellek Konsolidasyonuna Etkisi... 01/11/2014 - 05/11/2014
  36  Sleep and Sleepiness: How to Get More Out of Vigilance Measure... 22/09/2014 - 24/09/2014
  37  Sleep and sleepiness: How to get more out of vigilance measur... 21/09/2014 - 26/09/2014
  38  Supramaksimal egzersizin kognisyon ve beyin oksijenlenmesi üzerine etkisi... 13/12/2013 - 14/12/2013
  39  Uyku Sırasında Bilişsel İşleme... 06/10/2013 - 10/10/2013
  40  Farklı Bilinç Durumlarında Beyin Ölçümü... 10/09/2013 - 14/09/2013
  41  Beyin Yanıtlılığı ve Vijilans Ölçümleri... 10/09/2013 - 14/09/2013
  42  Non-Painful Tactile Stimulation in NREM Sleep... 27/05/2013 - 28/05/2013
  43  Biophysical Properties of the Brain in Search Sleep Continuum... 26/05/2013 - 28/05/2013
  44  Vigilance and Sleepiness Revisited... 26/05/2013 - 28/05/2013
  45  A Multimodal Approach to Scizophrenia via Heschl Gyrus Volumetry, Electropysiology and Dichotic List... 21/04/2013 - 25/04/2013
  46  Uygulamalı Biyofizik: Dokuz Eylül Üniversitesi Örnekleri... 16/02/2013 - 17/02/2013
  47  Uyarlanmış Bellek Bataryası: Uykuda Bellek Ölçümü... 12/12/2012 - 16/12/2012
  48  Uykuda Nöral Plastisite: Güncel Bakış ve Yeni Araştırma Alanlarının Tasarımı... 12/12/2012 - 16/12/2012
  49  Uyku ve Uyanıklık Göstergesi Olarak Vijilans Ölçümü... 12/12/2012 - 16/12/2012
  50  Uykuda Dokunsal Uyaranlar: Beyin Asimetrisi... 12/12/2012 - 16/12/2012
  51  Application of the Modified Memory Battery in Different Process of Sleep... 30/11/2012 - 02/12/2012
  52  Responsiveness of the Brain to External Stimulations via New Methodological Applications... 30/11/2012 - 02/12/2012
  53  Brain Responsiveness to Non-Painful Tactile Stimulation in Different Sleep Stages... 30/11/2012 - 02/12/2012
  54  Kelimeye İlişkin Anlamsal Etkilerin OİP Tasarımlı Bir Seyrek Uyaran Paradigması ile İncelenme... 03/10/2012 - 05/10/2012
  55  Uyku Süreçlerinde Ağrısız Dokunsal Uyaranlara Beyin Yanıtları... 03/10/2012 - 05/10/2012
  56  fNIR ile Prefrontal Kortekste Hemodinamik Değişikliklerin Gözlenmesi... 28/09/2012 - 28/09/2012
  57  Multimodal Sensory Evoked Potentials in Blind, Deaf and Healthy Individuals... 13/09/2012 - 17/09/2012
  58  Non-Painful Tactile Responses During Sleep... 13/09/2012 - 17/09/2012
  59  Event Related Potentials via Non-Painful Tactile Stimuli in Sleep... 04/09/2012 - 08/09/2012
  60  Effect of Body Position on NIRS Based Hemodynamic Measures from Prefrontal Cortex... 11/07/2012 - 14/07/2012
  61  Tactile Measurements in Sleep... 30/04/2012 - 02/05/2012
  62  Positional Effects of fNIR for Sleep and Anesthesia... 30/04/2012 - 02/05/2012
  63  Implicit Memory in Different Conscious States... 30/04/2012 - 02/05/2012
  64  Trends in Sleep and Biological Rhythms Research: Possible Future Work... 30/04/2012 - 02/05/2012
  65  Applied Biophysics for Multimetric Thermal Measurements: Hypothetical Question... 19/04/2012 - 22/04/2012
  66  Delta Oscillatory Responses to Somatosensory Stimuli in Sleep... 19/04/2012 - 22/04/2012
  67  Delta Oscillatory Responses to Somatosensory Stimuli in Sleep... 19/04/2012 - 19/04/2012
  68  Tilt Table Application Effects on Frontal Brain Oxygenation... 19/04/2012 - 22/04/2012
  69  The Chemosensory Responses in Blind, Deaf and Healthy Humans... 02/12/2011 - 04/12/2011
  70  Yenidoğan Ratlarda İzofluran Uygulamasının Saat Genleri Üzerine Etkisinin Araştırılması... 25/10/2011 - 30/10/2011
  71  Biyoritm ve Beyin Yanıtlılığı... 21/10/2011 - 25/10/2011
  72  Pozisyonun Ölçüme Olan Etkisi: Uykuda İşlevsel Yakın Kızılötesi İşaretleme (fNIR) Yöntem... 21/10/2011 - 24/10/2011
  73  Yüzeyel Uykuda Dokunsal Uyaranlara Karşı Beyin Yanıtlılığı... 21/10/2011 - 25/10/2011
  74  Termal Ölçümlerde Farklı Cihazların Araştırılması... 23/09/2011 - 23/09/2011
  75  Termal İletkenlik ve Penetrasyon: Bir Örnek Çalışma... 23/09/2011 - 23/09/2011
  76  Termal Kamera ile İletkenlik ve Penetrasyonun Karşılaştırılması... 23/09/2011 - 23/09/2011
  77  Sesin şiddet ve zamansal özelliklerinin dikotik test sonuçlarına etkisi: Ön bulgular... 23/09/2011 -
  78  Beyin Termal Ölçümlemesi ve Günlük Periyotta Değişimlerinin Değerlendirilmesi... 23/09/2011 - 23/09/2011
  79  Beyin Termal Ölçümü... 23/09/2011 - 23/09/2011
  80  Dichotic tonal processing in musicians... 14/09/2011 - 18/09/2011
  81  Bimodal Sensory Processing in Auditory Disabled... 14/09/2011 - 18/09/2011
  82  Target controlled propofol infusion linearly supresses auditory evoked potentials and bispectral ind... 02/06/2011 - 05/06/2011
  83  Determining consiousness in terms of brain responsiveness... 02/06/2011 - 05/06/2011
  84  Detecting Similarities of EEG Responses in Dichotic Listening... 01/06/2011 - 04/06/2011
  85  Supervisor-Training Courses in Dokuz Eylul University Health Sciences Institutes... 27/04/2011 - 30/04/2011
  86  An examination of behavioral odor data in sensory disabled individuals... 02/12/2010 - 04/12/2010
  87  Phase shift effect on dichotic paradigm... 01/09/2010 - 04/09/2010
  88  Probing into cognitive control: Auditory processes in different conscious states... 01/09/2010 - 04/09/2010
  89  The evaluation of learning via event-related tactile potentials... 01/09/2010 - 04/09/2010
  90  The brain responsiveness during different stages and microstates of sleep... 01/09/2010 - 04/09/2010
  91  Üç boyutlu Etkileşimli Sanal anatomi Laboratuvarı Yazılım Tasarısı, uygulaması ve donanıms... 08/07/2010 - 09/07/2010
  92  EEG Sinyallerinde İstatistiksel Benzerlik Analizi... 28/06/2010 - 30/06/2010
  93  Sleep and Brain Responsiveness via Multimetric Measurements... 16/06/2010 - 19/06/2010
  94  Entropy in Dichotic Listening EEG Recordings... 03/06/2010 - 05/06/2010
  95  The software Development for 3-D Interactive Virtual Anatomy Laboratory and its applications... 25/05/2010 - 26/05/2010
  96  Applications for Basic Medical Research in Sleep... 03/05/2010 - 04/05/2010
  97  Üç Boyutlu Etkileşimli Sanal Anatomi Laboratuvarı Tasarısı ve Uygulaması... 21/04/2010 - 24/04/2010
  98  Vücut Sıcaklığının Gözlenmesi İçin Temaslı/Temassız Sensör Ağı... 21/04/2010 - 24/04/2010
  99  Uykunun İlk ve İkinci Yarısında İşitsel Uyarılma Potansiyelleri... 08/12/2009 - 12/12/2009
  100  Beyin Yanıtlılığı Uyaran ve Vücut Parametrelerinin Etkisi: Uykuda Multimetrik Ön Çalışma... 08/12/2009 - 12/12/2009
  101  The Sleep Research Landscape in Turkey... 30/10/2009 - 01/11/2009
  102  Differentiation of simple and complex auditory stimuli during sleep... 24/10/2009 - 28/10/2009
  103  Volumetric Evaluation in Schizophrenia... 21/10/2009 - 24/10/2009
  104  EEG ve sLORETA: Dikotik dinleme testi ön bulguları... 20/05/2009 - 24/05/2009
  105  Bariton ve soprano seslerinde uygulanan dikotik dinleme testi sonuçlarının cinsiyet açısından ... 20/05/2009 - 24/05/2009
  106  REM UYKUDA ELEKTROFİZYOLOJİ ve BİSPEKTRAL İNDEKS UYGULAMALARI... 20/05/2009 - 24/05/2009
  107  Görme Engelli Bireylerde Dokunsal Uyaranlara Karşı Oluşan Delta Yanıtları... 20/05/2009 - 24/05/2009
  108  Estimation of Partial Directed Coherence and Direction of Information Flow with Auditory Evoked Pote... 20/05/2009 - 22/05/2009
  109  Interactive Education System for Medicine and Engineering Using Three Dimensional Virtual Environmen... 20/05/2009 - 24/05/2009
  110  Multiblock auditory approach in schizophrenia patients... 28/03/2009 - 01/04/2009
  111  Assessment of neural capacity in the blind... 12/03/2009 - 13/03/2009
  112  Şizofreni hastalarında dikotik ve monotik hece dinleme paradigmalarında oluşan elektrofizyolojik... 18/12/2008 - 18/12/2008
  113  UYKUDA BİLGİ İŞLEMLEME: ELEKTROFİZYOLOJİ ve BİSPEKTRAL İNDEKS UYGULAMALARI... 04/11/2008 - 08/11/2008
  114  Görme engelli bireylerde erken işitsel yanıtlar... 22/10/2008 - 25/10/2008
  115  Beyin Biyofiziği ve Kognitif Süreçlerde Uygulamalar... 22/10/2008 - 25/10/2008
  116  Sizofreni Hastalarında Beyinde Yapısal Degisiklikler: Frontal MR Volumetri Önçalısması... 22/10/2008 - 25/10/2008
  117  DEU Tıp Fakültesi Öğrencileri Arasında Koku Algılama Farklılığının Analizi... 19/09/2008 -
  118  Farklı Ele Uygulanan Basit Dokunsal Uyranların Oluşturduğu Delta Uyarılma Potansiyeli... 19/09/2008 -
  119  EEG correlates of strategies used for making choice in uncertain conditions... 08/09/2008 - 13/09/2008
  120  Evaluation of sound and ear advantage relationship via Turkish consonant-vowel dichotic syllables pa... 08/09/2008 - 13/09/2008
  121  Modified MMN and dichotic listening paradigm applied in schizophrenia patients... 08/09/2008 - 13/09/2008
  122  Brain biophysics approach to brain functioning via dichotic listening paradigm... 08/09/2008 - 13/09/2008
  123  Slow Oscillatory Responses to Tactile Stimuli... 08/09/2008 - 13/09/2008
  124  Memory Function Assessment Under Propofol Anaesthesia... 08/09/2008 - 13/09/2008
  125  Beta In Simple And Complex Cognitive Processes... 08/09/2008 - 13/09/2008
  126  The BIS and EEG Relationship During Non-REM Sleep... 08/09/2008 - 13/09/2008
  127  Auditory Discrimination Throughout Stages And Microstates: Sleep and Anesthesia... 08/09/2008 - 13/09/2008
  128  Beta subbands in different executive functions... 08/09/2008 - 13/09/2008
  129  Electrophysiology During General Anesthesia... 08/09/2008 - 13/09/2008
  130  Recording neuroelectrical activity under hostile surgical environment... 08/09/2008 - 13/09/2008
  131  Optimal mismatch negativity applied in schizophrenia patients... 21/06/2008 - 25/06/2008
  132  Modified dichotic listening applied in Turkish schizophrenia patients... 21/06/2008 - 25/06/2008
  133  Anatolian Interaction on Antique and Medieval Roots of Modern Cognitive Science... 19/06/2008 - 22/06/2008
  134  Beyinde Multimodal Alfa Yanıtları... 29/05/2008 - 31/05/2008
  135  Olay İlişkili Potansiyellerin Ameliyathane Ortamında Kaydı... 29/05/2008 - 31/05/2008
  136  Anestezi Sırasında İşitsel Uyaran EEG Yanıtları... 29/05/2008 - 31/05/2008
  137  İşitsel Uyarılmış Potansiyellerde Bilgi Akış Yönünün Kestirimi... 21/02/2008 - 23/02/2008
  138  EEG Correlates Of Cognitive Strategies: Forced Choise in Uncertain Conditions... 21/02/2008 - 23/02/2008
  139  Anestezi Ortamında Elektrofizyoloji Kaydı... 21/02/2008 - 23/02/2008
  140  İşitsel Uyarılmış Potansiyellerde Bilgi Akış Yönünün Kestirimi... 21/02/2008 - 23/02/2008
  141  Virtual Reality - Augmented Reality and Their Applications İn Medicine... 21/02/2008 - 23/02/2008
  142  Dikotik Uygulamalarda Veri Madenciliği... 21/02/2008 - 23/02/2008
  143  Beyin Biyofiziği Uygulamaları: 1. Çalıştayın Ardından... 21/02/2008 - 23/02/2008
  144  Multi Methodological Approach to Brain Biophysics... 21/02/2008 - 23/02/2008
  145  Independent component analysis on EEG sweating artifact applied accelerometer data logging system... 21/02/2008 - 23/02/2008
  146  Event-Related Delta Oscillatory Responses by Tactile Stimuli... 21/02/2008 - 23/02/2008
  147  BIS Monitoring Analysis of Sleep Data via Clustering... 21/02/2008 - 23/02/2008
  148  Memory Processes During Anesthesia and Sleep: Preliminary Study... 21/02/2008 - 23/02/2008
  149  Conscious States Via Dichotic Listening Paradigm... 21/02/2008 - 23/02/2008
  150  Modelling Dichotic and EEG Data Using PLSR with Kernel Matrix Based Algorithms... 21/02/2008 - 23/02/2008
  151  Multi-Methodological Approach to Sleep Electrophysiology Through BIS Monitoring... 21/02/2008 - 23/02/2008
  152  Dikotik Dinleme Paradigması ve EEG Frekans Değişimleri... 15/10/2007 - 19/10/2007
  153  Beynin Yapısal Özelliklerinin Elektrofizyolojisi ile Ortak Değerlendirilmesi... 09/05/2007 - 11/05/2007
  154  Bilinç düzeyi değişikliklerinin beyin biyofiziği yöntemleri ile irdelenmesi?... 09/05/2007 - 11/05/2007
  155  Partial Least Squares Analysis in Electrical Brain Activity... 09/05/2007 - 11/05/2007
  156  Zaman Serisi ve Nedensellik... 09/05/2007 - 11/05/2007
  157  Quantative EEG Analysis in Childhood Neural Disorders... 09/05/2007 - 11/05/2007
  158  Classification of Auditory Evoked Potentials by Correlation Dimensions... 09/05/2007 - 11/05/2007
  159  Phase Synchronization of Auditory Evoked Potentials by Wavelet Transform... 09/05/2007 - 11/05/2007
  160  Alt Uzay Ayrıştırma Yöntemleri ile EEG İşareti Koherans Kestirimi Sonuçların Parametrik Olma... 09/05/2007 - 11/05/2007
  161  Wavelet Analysis of Auditory Evoked Potentials... 09/05/2007 - 11/05/2007
  162  İşitsel Uyarılmış Potansiyellerin Dalgacık Entropisi ve Dalgacık Analizi... 09/05/2007 - 11/05/2007
  163  İşitsel Uyarılmış Potansiyellerin İlinti Boyutu ile Sınıflandırılması... 09/05/2007 - 11/05/2007
  164  Dalgacık Dönüşümü Kullanarak İşitsel Uyarılmış Potansiyellerin Fazlarının Senkronizasyo... 09/05/2007 - 11/05/2007
  165  Biometrical Source Identification in Complex EEG Signals... 09/05/2007 - 11/05/2007
  166  Anestezinin bellek süreçleri ile ilişkisi... 09/05/2007 - 11/05/2007
  167  Farklı Frekans Bantlarında Kortekste Seçici Koherent Yanıtlar... 18/09/2006 - 22/09/2006
  168  Beyinde koherans analizi:Seçici dağılımlı frekans yanıtları ve lokalizasyon ilişkileri... 06/09/2006 - 09/09/2006
  169  Face Recognition Paradigm Evokes Selectively Distributed Coherences In Delta, Theta, Alpha, Beta, an... 28/08/2006 - 02/09/2006
  170  Brain Oscillations Differentiate Faces and Facial Affections... 06/10/2005 - 09/10/2005
  171  The Role of Fast Theta Oscillations During Learning... 21/09/2005 - 24/09/2005
  172  What Does the Brain Tell to The Picture of The Own Grandmother?... 21/09/2005 - 21/09/2005
  173  Brain Oscillations Differentiate familiar From Unfamilier Faces... 31/08/2005 - 02/09/2005
  174  What does the brain tell to the picture of the own grandmother?... 14/05/2005 - 18/05/2005
  175  The Theta Oscillatory Responses in model of Dynamic Memory... 18/09/2004 - 23/09/2004
  176  Selectively distributed beta oscillations in face recognition... 24/05/2004 - 29/05/2004
  177  İşitsel Beyin Sapı ve Orta Latent Yanıtlarında Sinyal ve Gürültünün Değerlendirilmesi... 08/10/2003 - 12/10/2003
  178  Multiple Oscillatory Processes During Recognition of Faces... 16/04/2003 - 20/04/2003
  179  Selectively distributed oscillations following stimulations in shape of faces... 29/07/2002 - 03/08/2002
  180  Supersynergy and Superbinding in Integrative Brain Functions... 29/07/2002 - 03/08/2002
  181  Grandmother Percept is Manifested by Selectively Distributed Multiple Oscillations in the Whole Brai... 29/07/2002 - 03/08/2002
  182  Superbinding in integrative brain function and memory... 25/10/2001 - 28/10/2001
  183  A Brain Theory Based on Neural Assemblies... 07/09/2000 - 09/09/2000
 • NO AD YIL
  1  The Applied Brain Biophysics...  2009
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Biyomedikal Açıdan Beyinde Biyoelektriksel İşaretler Biyomedikal Mühendisliği ve Uygulamaları...  2019
  2  SAĞLIK SEKTÖRÜNDE TIBBİ TEKNOLOJİ ve İNOVASYON YÖNETİMİNDE VERİMLİLİK SAĞLIKTA KALİTE ve VERİMLİLİK...  2017
  3  Brain Responsiveness to Tonal and Atonal Chords: An EEG Study In Which Direction is Music Heading? Cultural and Cognitive Studies in Turkey...  2015
  4  Yoğun Bakımda Elektroensefalogram ve Elektroensefalogram Temelli Cihazların Kullanımı Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri...  2011
  5  Analysis of Brain Electrical Signals In Time-Frequency Domain with Stochastic Models The Applied Brain Biophysics...  2009
  6  Virtual Reality-Augmented Reality and Thei Applications Uygulamalı Beyin Biyofiziği ve Multidisipliner Yaklaşım...  2009
  7  BIS verilerinin analizinde FCM ve FN-DBSCAN kümeleme yöntemlerinin karşılaştırılması The Applied Brain Biophysics...  2009
  8  Beyin Biyofiziği Uygulamalar The Applied Brain Biophysics...  2009
  9  Biometrical Source Identification in complex EEG signals The Applied Biophysics - Uygulamalı Beyin Biyofiziği ve Multidisipliner Yaklaşım...  2009
  10  Beyin Biyofiziği Kognitif Nörobilimler...  2008
  11  Grandmother Experiments In Perception of Memory: Recognition of Gestalts Memory and Brain Dynamics: Oscillations Interating Attention, Perception, Learning, and Memory...  2004
  12  A Brain Theory Based on Neural Assemblies and Superbinding Wahrnehmen und Erkennen...  2001
 • NO AD TARIH
  1  Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi Projesi...  1/2016 - 12/2016
  2  TÜBİTAK 1000 İşletme Alanında Dokuz Eylül Üniversitesi `nin Strateji Belgesi...  7/2016 - 1/2017
  3  Beş Duyumuz ve Engelsiz Yaşam...  10/2015 - 3/2016
  4  Akut Tüketici Egzersizin Beyin Oksijenlenmesine Etkisi...  2/2014 - 12/2015
  5  Primer kortikal işitme merkezi gyri temporales transversi (Heschl gyrusu)nun kadavrada radyolojik olarak manyetik rezonans görüntüleme ve mikroskobik olarak immunohistokimyasal yöntemlerle değerlendirilmesi...  2/2014 - 7/2015
  6  Uyku Sürecinde Beyinde Görülen Hemodinamik Değişimlerin Belirlenmesi...  9/2014 - 9/2015
  7  Total Larenjektomi Uygulanmış Hastalarda Tat Ve Koku Duyusunun Değerlendirilmesi ve Manyetik Rezonans görüntüleme ile olfactor bulbus hacminin ölçülmesi...  9/2013 - 9/2014
  8  ECRIN-IA (European Clinical Research Infrastructures Network-Integrating Activity)...  1/2012 - 12/2015
  9  Akut Egzersizin Bilişsel Performansa Etkisi...  7/2012 - 7/2013
  10  EEG'de kaynak analizi (EEG source analysis)...  1/2011 - 1/2013
  11  Uyaran parametrelerinin EEG'de dinamik etkileri: İleri analiz modulü...  6/2010 - 6/2013
  12  RGS4 geninin şizofreni ile ilişkisi...  12/2009 - 12/2011
  13  Uyku Dinamiğinin Çoklu Uyaranlarla İncelenmesi...  3/2008 - 3/2010
  14  Duyusal Engelli Bireylerde Beyin Plastisite ve Kapasite Kullanımının Elektrofizyolojik İrdelenmesi...  5/2008 - 5/2011
  15  DUYUSAL ENGELLİ BİREYLERDE BEYİN PLASTİSİTE VE KAPASİTE KULLANIMININ ELEKTROFİZYOLOJİK İRDELENMESİ...  5/2008 - 5/2011
  16  Tıp ve Mühendislik Alanında Sanal Gerçeklik Uygulamaları Geliştirilmesi ve DEU Elektrik Elektronik Mühendisliği Bünyesinde Sanal Gerceklik Laboratuvarının Kurulumu...  5/2008 - 10/2010
  17  İŞİTME VE GÖRME ENGELLİ BİREYLERDE KOGNİTİF SÜREÇLER VE BEYİN DİNAMİĞİ ÇALIŞMASI...  6/2008 - 6/2011
  18  Şizofrenide Beyin Elektrofizyolojisi ve MRI ile SPECT Ortak Değerlendirilmesi...  11/2008 - 11/2011
  19  BEYİN BİYOFİZİĞİ AÇISINDAN ANESTEZİ UYGULAMASININ BELLEK DİNAMİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ...  12/2007 - 12/2007
  20  Beyin Damar Hastalıklarında Elektrofizyolojik Değişimler...  11/2007 - 11/2007
  21  Görme Engelli Bireylerde Kognitif Süreçler ve Beyin Dinamiği...  11/2007 - 11/2010
  22  Aging Related Changes of the Brain Electrical Oscillations and their Cognitive Correlates...  1/2006 - 1/2006
  23  Şizofrenide BDNF Düzeyi, Bilişsel Elektrofizyoloji ve Beynin Yapısal Bozuklukları...  11/2006 - 11/2006
  24  Uyaran Parametrelerinin EEG de Dinamik Etkileri...  11/2006 - 11/2008
  25  Öğrenmede Kognitif Süreçler ve P300 Ossilasyon Topografisi...  5/2005 - 11/2006
  26  Hafızanın Dinamik Süreçleri ve Beyin Dalgaları Araştırma Projesi...  5/2003 - 7/2006
  27  Beyin Dinamiği Araştırma Sistemleri Projesi...  5/2002 - 7/2006
  28  Bilişsel Süreçler ve Beyin Dalgaları...  5/2002 - 7/2006
 • NO AD YIL
  1  Georgia Rotary En iyi Yabancı Öğrenci Ödülü...  1987
  2  TÜBİTAK En iyi Proje Ödülü...  1984
  3  TÜBİTAK En iyi İkinci Proje Ödülü...  1983
  4  Birincilik Ödülü...  2008
  5  Poster Üçüncülük Ödülü...  2008
  6  13. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi/Bildiri Üçüncülük Ödülü...  2012
  7  13. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi/Araştırma Sunu Birincilik Ödülü...  2012
 • NO AD YIL
  1  TÜBİTAK  1995
  2  DFG TUBITAK  2001
 • NO Görev
  1 Bioizmir Uluslararası Sağlık Teknolojileri Geliştirici ve Hızlandırıcı Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Ekim 2017- Nisan 2019
  2 DEÜ Rektörlüğü Fikri Mülkiyet Hakları Komisyonu Üyesi, Haziran 2017- Kasım 2018
  3 Buca Eğitim Fakültesi Dekan Vekili, Temmuz 2016- Temmuz 2016
  4 Buca Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Temmuz 2016- Temmuz 2016
  5 Buca Eğitim Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Temmuz 2016- Temmuz 2016
  6 Uyku ve Bilinç Durumları Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2015- Ekim 2018
  7 Uyku ve Bilinç Durumları Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Ekim 2015- Ekim 2018
  8 Üniversite-Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2014- Aralık 2017
  9 DEÜ İstatistik,Risk ve Aktüerya Araştırma Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Temmuz 2013- Temmuz 2016
  10 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Uyku ve Bilinç Durumları (Disiplinlerarası) Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2013- Kasım 2015
  11 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Temmuz 2013- Kasım 2015
  12 Biyomedikal Metroloji ve Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Temmuz 2013- Temmuz 2016
  13 DEÜ Rektörlüğü DEÜ Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Üst Kurul Üyeleri Başkanı, Mart 2013-Devam ediyor
  14 Beyin Dinamiği Multidisipliner Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2012- Aralık 2015
  15 Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Kasım 2012- Ağustos 2016
  16 Ulusal Klinik Araştırma Altyapı Ağı Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Kasım 2012- Kasım 2015
  17 Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Vekili, Kasım 2012- Kasım 2012
  18 Ses Kayıt Stüdyosu, Akustik ve Bilişsel Müzikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2012- Ekim 2015
  19 Uyku ve Bilinç Durumları Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Ekim 2012- Ekim 2015
  20 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2012- Eylül 2013
  21 İleri Biyomedikal Ar-Ge Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ocak 2012- Ekim 2013
  22 İstanbul Teknik Üniversitesi Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Aralık 2011- Aralık 2014
  23 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2011- Kasım 2013
  24 Üniversite-Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2011- Haziran 2014
  25 Ses Kayıt Stüdyosu, Akustik ve Bilişsel Müzikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2009- Ekim 2012
  26 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2009- Eylül 2012
  27 Rektörlük Genel Sekreterlik Proje Yönetim Destek Birimi Proje Yönetim Ve Destek Birimi Koordinatörü, Mart 2009- Eylül 2019
  28 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2008- Kasım 2011
  29 Beyin Dinamiği Multidisipliner Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2006- Haziran 2009
  30 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2005- Kasım 2008