En

PROF.DR. İBRAHİM ÖZTURA TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI KLİNİK NOROFİZYOLOJİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1987
  Tıpta Uzmanlık  SSK Buca Eğitim Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı  1993
  Yardımcı Doçent  Tıp Fakültesi  2000
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji  2008
  Yandal ihtisas  Sağlık Bakanlığı Nöroloji, Klinik Norofizyoloji  2011
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2013
 • NO AD YIL
  1  Yeni Antiepileptik İlaçlar...  2019
  2  Electrophysiological and neuropsychological outcomes of severe obstructive sleep apnea: effects of h...  2018
  3  Isolated unilateral hypoglossal nerve palsy due to schwannoma...  2018
  4  Airway and sleep disorders in patients with acromegaly...  2018
  5  Uyku ve Eleketroensefalografi...  2017
  6  Antiepileptogenetik İlaçlar: Gelecekteki Tedaviler...  2017
  7  Effect of continuous positive airway pressure treatment on hemograms of patients with severe obstruc...  2017
  8  Evaluation of Obstructive Sleep Apnea in Menopausal Women Menapozdaki Kadınlarda Obstruktif Uyku Ap...  2016
  9  İnterstisyel akciğer hastalığı hastalarının uykuda solunum bozuklukları ve obstrüktif uyku ...  2016
  10  Determinants of felt stigma in epilepsy...  2016
  11  Effect of Nasal Continuous Positive Airway Pressure Therapy on the Functional Respiratory Parameters...  2016
  12  Comparison of cognitive impairment between patients having epilepsy and psychogenic nonepileptic sei...  2015
  13  Sleep Structure in Children With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder....  2015
  14  Uykunun Diğer Paroksismal Motor Fenomenleri...  2015
  15  Epilepsiye Bağlı Anksiyete Bozukluğu Olgusu...  2015
  16  Neuropathy and Dysautonomia in Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome...  2015
  17  Spinal accessory nerve monitoring and clinical outcome results of nerve-sparing neck dissections...  2014
  18  Severe axonal neuropathy resultıng from folıc acıd defıcıency ın a case wıth restrıctıve ty...  2014
  19  Identification of the variations in CPT1B and CHKB genes along with HLA-DQB1*06:02 allele in Turkish...  2014
  20  Polinöropatilerde sinir iletimi: Metabolik Nöropatiler(Diyabetik Nöropati, Üremik Nöropati) ve ...  2014
  21  Chronic Spinal Epidural Hematoma....  2013
  22  Phrenic nerve palsy associated with brachial plexus avulsion in a pediatric patient with multitrauma...  2013
  23  Tekrarlayan bel ağrısı ve ayaklarda güçsüzlük yakınması ile başvuran Holmes-Adie sendromu...  2013
  24  Influence of gender, obesity and neck circumference on sleep-disordered breathing in a sleep referra...  2013
  25  Obstruktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda C-Reaktif Protein Düzeyleri...  2012
  26  Polysomnographic and long-term video electroencephalographic evaluation of cases presenting with par...  2012
  27  The relationship between obstructive sleep apnea syndrome and glaucoma....  2012
  28  A case report of surgically treated drug resistant epilepsy associated with subependymal nodular het...  2012
  29  Absans Epilepsiler...  2012
  30  Prevalence of peripheral neuropathy and painful peripheral neuropathy in Turkish diabetic patients....  2011
  31  Anti-GQ1b-negative Miller-Fisher syndrome presented with one-sided horizontal gaze palsy...  2010
  32  Temporary diazepam responsive apneic attacks and congenital myasthenic syndrome...  2009
  33  Is palmomental reflex actually a part of feeding behaviour?...  2009
  34  Motor conduction time along the cauda equina in patiens with lumbar spinal stenosis...  2009
  35  The effect of exercise on obstructive sleep apnea: a randomized and controlled trial. Sleep Breath....  2009
  36  Neuralgic amyotrophy as the primary cause of shoulder pain in a patient with rotator cuff tear...  2009
  37  Quality of life, frequency of anxiety and depression in obstructive sleep apnea syndrome...  2008
  38  Ictal fear and aggression as the presenting symptom of epileptic seizures...  2008
  39  Sexual Function Status in Women with Obstructive Sleep Apnea Syndrome...  2007
  40  Uykuda Görülen Solunum Bozuklukları...  2007
  41  Nocturia in sleep-disordered breathing...  2006
  42  Compliance, side effects and results of CPAP therapy in cases with obstructive sleep apnea syndrome...  2005
  43  Neuromuscular disorders and sleep...  2005
  44  Segmental Zoster Paresis: A Case Report...  2005
  45  Automatic detection of epileptiform events in EEG by a three-stage procedure based on artificial neu...  2005
  46  Polisomnografi...  2005
  47  Coexistence of movement disorders and epilepsia partialis continua as the initial signs in probable ...  2005
  48  Karpal tünel sendromu tanısında subjektif yakınmaların kantitatif olarak kullanılabilirliği...  2005
  49  Karpal tünel sendromunda atel ve atel ile birlikte fizik tedavinin etkinliğinin karşılaştırıl...  2004
  50  Headache in sleep apnea syndrome...  2004
  51  Does frequency of nocturnal urination reflect the severity of sleep-disordered breathing?...  2004
  52  Uzun süreli Karbamazepin tedavisinin Serum Vitamin B12, Folik asid ve Somatosensoriel Uyarılmış ...  2003
  53  Nokturnal nöbetli hastalarda polisomnografi incelemesi...  2003
  54  Malnutrisyonlu çocuklarda elektromiyografik bulgular...  2003
  55  Nörobruselloz ve işitme kaybı...  2002
  56  Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ve Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Birlikteliği (Overlap Se...  2002
  57  REM Uyku Davranış Bozukluğu ve Demans...  2002
  58  Foksiyonel boyun disseksiyonları sonrasında nervus aksesoryus ve internal juguler ven fonksiyonlar...  2001
  59  Bell Felçinde göz kırpma refleksinin prognostik değeri...  2001
  60  Doğumsal brakiyal pleksus zedelenmeleri: Konservatif tedavi sonuçları ve prognoz üzerine etkili ...  2001
  61  Ankilozan spondilitli olgularda atlanto-aksiyel eklem tutulumunun Klinik, Radyolojik ve Elektrofizyo...  2000
  62  Karpal Tünel Sendromunda klinik bulgular ve kesikli ultrason tedavisinin etkinliği...  2000
  63  Uyku ve Epilepsi İlişkisi (Nokturnal Nöbetli 119 olgunun incelenmesi)...  2000
  64  Gündüz uzun süreli EEG incelemesi...  2000
  65  Farklı tipteki epileptik nöbetlerin tanısında postiktal dönemde kreatin kinaz enzimi ve prolakt...  2000
  66  Karbamazepin, difenilhidantoin ve valproik asid kullanan epileptik hastalarda beyin sapı işitsel p...  2000
  67  Amiloid oftalmoplejili bir olgu...  1999
  68  Diabetes mellituslu hastalarda hastalık süresi ve periferik sinir iletimleri...  1999
  69  Karpal tünel sendromunda preoperatif ve postoperatif elektrofizyolojik bulguların değerlendirilme...  1999
  70  Dalgalı progresyon, spontan remisyon gösteren bir SSPE olgusu...  1991
 • NO AD TARİH
  1  SS-144 Ağır Osas Olgularında Altı Aylık CPAP Tedavisi Etkinliğinin Hastalık Şiddetine Göre ... 30/11/2018 - 06/12/2018
  2  Çocukluk Çağı Nöropatileri: Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Nörolojisi Deneyimi... 02/06/2018 - 06/06/2018
  3  Investigating CPAP Treatment Efficacy Using Event-related Potentials in Severe OSAS Patients... 20/05/2018 - 20/05/2018
  4  OBSTRUKTİF UYKU APNE SENDROMU OLGULARINDA BEYAZ CEVHER BÜTÜNLÜĞÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ... 31/10/2017 - 04/11/2017
  5  Obstrüktif uyku apne sendromlu (OSAS )hastalarda eritrosit dağılım genişliği (RDW) ve ortalama... 05/04/2017 - 09/04/2017
  6  Evaluating cognitive changes in severe OSAS: Neuropsychological tests may not be as efficient as ele... 31/08/2016 - 04/09/2016
  7  Evaluation of Autonomic Dysfunction in pediatric migraine patients... 01/05/2016 - 05/05/2016
  8  Dominant Hemisphere Functional Connectivity Differences in Temporal Lobe Epilepsy Patients... 02/03/2016 - 06/03/2016
  9  Temporal Lob Epilepsi Hastalarında Dominant Hemisfer Fonksiyonel Bağlantılarının Araştırılma... 19/02/2016 - 21/02/2016
  10  Brakiyal Pleksus Kök Avulsiyonu: Olgu Sunumu... 27/11/2015 - 03/12/2015
  11  İlaç Kesimi Yapılan Epilepsi Hastalarında Relaps Öncesi Nöbet Tipi İle Relaps Sonrası Nöbet... 27/11/2015 - 03/12/2015
  12  OSASlı hastalarda CPAP tedavisinin eritrosit dağılım genişliği üzerine etkisi... 02/04/2015 - 04/04/2015
  13  OSAS lı hastalarda eritrosit dağılım genişliği (RDW) ve ortalama trombosit volümü(MPV)... 02/04/2015 - 04/04/2015
  14  Late Soleus Response in Restless Legs Syndrome... 16/09/2014 - 20/09/2014
  15  Evaluation of the nerve conduction studies and autonomic functions in patients with agenesis of corp... 04/05/2014 - 09/05/2014
  16  Travma Sonrası Kronik Spinal Epidural Hematom Gelişen Pediatrik Olgu... 04/04/2014 - 08/04/2014
  17  İzole Hipoglossal Sinir Felci... 15/11/2013 - 21/11/2013
  18  Aripiprazole Bağlı NREM Parasomni Olgusu... 06/10/2013 - 10/10/2013
  19  Status epileptikus: olgu sunumu... 06/10/2013 - 10/10/2013
  20  Evaluation of sleep related breathing disorders and obstructive sleep apnea in patients with inters... 07/09/2013 - 11/09/2013
  21  İnterstisiyel akciğer hastalığı hastalarının uykuda solunum bozuklukları ve obstruktif uyku ... 03/04/2013 - 07/04/2013
  22  Effect of Nasal Continuous Positive Airway Pressure Therapy on The Functional Respiratory Paameters ... 01/09/2012 - 05/09/2012
  23  Uzun Süreli Video EEG Monitorizasyon Komplikasyonu: Fraktür... 24/05/2012 - 27/05/2012
  24  Nadir Epileptik Fenomen: Koprolali... 24/05/2012 - 27/05/2012
  25  Epileptik ve Psikojen Nonepileptik Hastalarda Karakter ve Mİzaç Özellikleri... 25/11/2011 - 01/12/2011
  26  Psikojen Nonepileptik Atakların Semiyolojik Özellikleri... 25/11/2011 - 01/12/2011
  27  Epileptik ve Psikojen Nonepileptik Hastalarda Nöbet ilişkili Kognitif Etkilenme... 25/11/2011 - 01/12/2011
  28  Identification of two SNPs located upstream and intron of CPT1B gene and HLA DQB1*0602 allele in Tur... 28/05/2011 - 31/05/2011
  29  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda uyku bozukluklarının Değerlendirilmes... 24/05/2011 - 27/05/2011
  30  Miyotonia Konjenita'nın bir formu olan Thomsen hastalığı: Olgu sunumu... 24/05/2011 - 27/05/2011
  31  Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Yaşam Kalitesi ve Egzersiz Kapasitesi Arasındaki İliş... 14/05/2011 - 16/05/2011
  32  Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Vücut Yağ Kompozisyonu Ve Fonksiyonel Değerlendirme Pa... 14/05/2011 - 16/05/2011
  33  Periventriküler Heterotopi ve İlaca Dirençli Epilepsisi Olan bir Hastada Cerrahi Tedavi... 27/04/2011 - 01/05/2011
  34  Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Vücut Yağ Kompozisyonu Ve Fonksiyonel Değerlendirme Pa... 13/04/2011 - 17/04/2011
  35  Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Olan Hastalarda Fonksiyonel Kapasitenin Değerlendirmesinde Saha Test... 13/04/2011 - 17/04/2011
  36  Obstruktif Uyku Apne Sendromlu hastalarda polinöropati varlığı ve hastalık şiddeti ile ilişki... 04/12/2010 - 09/12/2010
  37  Obstruktif Uyku Apne Sendromlu hastalarda otonom sinir sisteminin elektrofizyolojik yöntemler ve Sc... 04/12/2010 - 09/12/2010
  38  Epilepsi hastalarında siklik alternan patternde(CAP) ortaya çıkan değişiklikler... 04/12/2010 - 09/12/2010
  39  Airway and sleep disorders in acromegaly patients... 18/09/2010 - 22/09/2010
  40  The relationship between obstructive sleep apnea syndrome and glaucoma.... 05/06/2010 - 09/09/2010
  41  Akromegali Hastalarında Görülen Solunum Yolu Ve Uyku Bozuklukları... 05/05/2010 - 09/05/2010
  42  The relationship between quality of life and exercise capacity in patients with obstructive sleep ap... 03/05/2010 - 04/05/2010
  43  The effects of exercise program on the exercise capacity and health-related quality of life... 03/05/2010 - 04/05/2010
  44  Spinal aksesuar sinirin korunduğu boyun diseksiyonu olgularında intraoperatif sinir monitörizasyo... 28/10/2009 - 01/11/2009
  45  The effect of home-based exercise program on the functional parameters in patients with obstructive ... 12/09/2009 - 16/09/2009
  46  İdiyopatik brakiyal pleksopati tanılı bir olgu... 27/05/2009 - 30/05/2009
  47  Tek taraflı horizontal bakış paralizisi ile ortaya çıkan anti-GQ1b negatif bir Miller-Fisher se... 27/05/2009 - 29/05/2009
  48  Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda ev egzersiz programının fonksiyonel parametreler üzeri... 08/04/2009 - 12/04/2009
  49  Geriatrik Hastalarda Obstruktif Uyku-Apne Sendromu... 08/04/2009 - 12/04/2009
  50  Küme Başağrısında OSA gerçekten o kadar sık mı?... 11/11/2008 - 16/11/2008
  51  Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda genel sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin belirlenmesind... 06/11/2008 - 06/11/2008
  52  OBSTRUKTİF UYKU APNE SENDROMLU HASTALARDA EGZERSİZİN ETKİSİ... 06/10/2008 - 09/10/2008
  53  OBSTRUKTİF UYKU APNE SENDROMLU HASTALARDA EGZERSİZİN ETKİSİ... 04/10/2008 - 08/10/2008
  54  Polysomnographic and long term video-electroencephalographic evaluation of cases presenting with par... 26/09/2008 - 29/09/2008
  55  Motor conduction time along with superior and inferior gluteal nerves an electrophysiological study ... 04/05/2008 - 08/05/2008
  56  Motor conduction time along cauda equina in patients with lumbar spinal stenosis... 04/05/2008 - 08/05/2008
  57  Palmomental reflex and allied palmosubmental reflex... 04/05/2008 - 08/05/2008
  58  Obstruktif uyku apne sendromu tanılı hastalarda solunumsal parametrelerin egzersiz kapasitesi ve y... 23/04/2008 - 27/04/2008
  59  Obstruktif Uyku Apne Sendromlu Tanılı Hastalarda Solunumsal Parametrelerin Egzersiz Kapasitesi Ve ... 11/04/2008 - 13/04/2008
  60  MSLT periyotlarının değeri ve klinik korelasyonu... 10/11/2007 - 15/11/2007
  61  Nöraljik amiyotrofi(parsonage turner sendromu):Olgu sunumu... 24/10/2007 - 29/10/2007
  62  parasomnili olgularımızın değerlendirilmesi... 25/10/2006 - 29/10/2006
  63  Obstruktif uyku-apne sendromlu olgularda anksiyete, depresyon sıklığı ve yaşam kalitesi... 25/10/2006 - 29/10/2006
  64  Frequency of depression and anxiety in obstructive sleep apnea syndrome... 05/09/2006 - 05/09/2006
  65  Oral polio aşısına bağlı diffüz ensefalomyelit ve asimetrik paralizi:Bir olgu sunumu... 03/05/2006 - 06/05/2006
  66  Guillain-Barre sendromu ve aşıya bağlı paralitik poliyomyelit... 03/05/2006 - 06/05/2006
  67  Uyku apnesi ve horlaması olan kişilerde üst hava yolunun manometrik kayıt eşliğinde yapılan M... 21/05/2005 - 26/05/2005
  68  Uyku terörü ve uykuda yürüme olgularının, klinik, otolaringolojik, elektroensefalografik ve po... 11/05/2005 - 14/05/2005
  69  Ostruktif uyku-apne sendromlu bayan hastalarda cinsel fonksiyon düzeyi... 27/04/2005 - 01/05/2005
  70  Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OUAS) Sıklığı... 07/11/2004 - 09/11/2004
  71  CPAP tedavisi uygulanan OSAS'lı olgularda tedavi uyumu ve etkinliğinin değerlendirilmesi... 07/11/2004 - 09/11/2004
  72  Mezensefalik kavernomun neden olduğu santral uyku-apne sendromu.... 07/11/2004 - 09/11/2004
  73  Noktüri Sıklığı Uykuda Solunum Bozukluğunun Şiddetinin Bir Göstergesi midir?... 07/11/2004 - 09/11/2004
  74  Üniversite Öğrencilerinde Gündüz Uykululuk Düzeyi... 07/11/2004 - 09/11/2004
  75  Juvenil Myoklonik Epilepsili hastalarda tanı gecikmesi, klinik ve tüm gece uyku EEG özelliklerini... 29/09/2004 - 03/10/2002
  76  Chorea and epilepsia partialis continua as initial signs in probable Creutzfeldt-Jacob disease... 14/06/2004 - 17/06/2004
  77  Obstruktif uyku apne sendromluhastalarda C-reaktif protein düzeyleri... 01/10/2003 - 05/10/2003
  78  Automatic Spike Detection in EEG Using Radial Basis Support Vector Machines... 02/06/2003 - 04/06/2003
  79  Postherpetic Brachial Plexopathy- A Case Report... 18/05/2003 - 22/05/2003
  80  Automatic Spike Detection in EEG by a Two-Stage Procedure Based on Artificial Neural Networks... 01/01/2003 - 01/01/2003
  81  Myastenia Gravisli hastaların polisomnografik özellikleri(ön bildiri)... 19/10/2002 - 23/10/2002
  82  Uyku-apne sendromu ve boyun çevresi... 19/10/2002 - 23/10/2002
  83  Malnutrisyonlu çocuklarda ENMG bulguları... 19/10/2002 - 23/10/2002
  84  All-night sleep video-EEG and spindles in patients with nocturnal seizures... 06/10/2002 - 10/10/2002
  85  Obstrüktif uyku apne sendromlu (OUAS) hastaların yakınmaları ile polisomnografi (PSG) bulguları... 26/09/2002 - 28/09/2002
  86  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Uyku Apne Araştırma Grubu Sonuçları... 26/09/2002 - 28/09/2002
  87  Uykuda solunum bozuklukları ve noktüri sıklığı... 26/09/2002 - 29/09/2002
  88  The association of chronic obstructive pulmonary disease and sleep apnea syndrome (overlap syndrome)... 14/09/2002 - 18/09/2002
  89  Headache and polysomnographic findings.... 26/06/2002 - 30/06/2002
  90  Nokturnal nöbetli hastalarda tüm gece Uyku video-EEG ve Uyku iğcik özellikleri... 08/06/2002 - 13/06/2002
  91  CPAP tedavisi kullanan obstrüktif uyku apne sendromlu olgularda kompliyans, yan etkiler ve sonuçla... 24/04/2002 - 27/04/2002
  92  Kronik obstruktif akciğer hastalığı ve obstruktif uyku-apne sendromu birlikteliği (Overlap Send... 24/04/2002 - 28/04/2002
  93  Uyku apne sendromu başağrısı nedeni midir?... 31/10/2001 - 04/11/2001
  94  Nörobruselloz ve işitme kaybı... 31/10/2001 - 04/11/2001
  95  Obstrüktif uyku apne sendromu: 61 olgunun değerlendirilmesi... 30/05/2001 - 02/06/2001
  96  Neurobrucellosis and Deafness... 02/04/2001 - 02/04/2001
  97  Risk factors in Stroke Recurrence.... 02/04/2001 - 02/04/2001
  98  Myastenia Gravisde anti-asetilkolin reseptör antikorları ile klinik arasındaki ilişki... 02/11/2000 - 05/11/2000
  99  Gündüz Uzun Süreli EEG izlemi... 10/10/2000 - 15/10/2000
  100  Uyku epilepsileri... 10/10/2000 - 15/10/2000
  101  Multiple Sklerozlu hastalarda manyetik rezonans, EEG ve uyarılmış potansiyel bulguları... 24/10/1999 - 28/10/1999
  102  Foksiyonel boyun disseksiyonları sonrasında nervus aksesoryus ve internal juguler ven fonksiyonlar... 24/10/1999 - 28/10/1999
  103  Kök avulsiyonu tanılı bir olgu sunumu... 03/06/1999 - 05/06/1999
  104  Bell paralizili olgularda fizik tedavi ve rehabilitasyon programının klinik ve EMG üzerine etkisi... 16/05/1999 - 21/05/1999
  105  Karpal Tünel sendromunda klinik bulgular ve kesikli ultrason tedavisinin etkinliği... 16/05/1999 - 21/05/1999
  106  Ankilozan Spondilitte atlantoaksial tutulum ön sonuçları... 16/05/1999 - 21/05/1999
  107  KBZ, VPA ve DPH kullanan epileptik hastalarda beyinsapı işitsel uyartılmış potansiyelleri... 10/10/1998 - 15/10/1998
  108  Antifosfolipit antikor sendromu... 10/10/1998 - 15/10/1998
  109  Hemodializ hastalarında periferik nöropati ve karnitinin etkisi... 10/05/1998 - 13/05/1998
  110  Karbamazepin monoterapisi alan epileptik hastalarda serum folik asid, B 12 düzeyleri ve SEP... 10/05/1998 - 13/05/1998
  111  Propranalol ve Flunarizin proflaksisi alan migrenli hastalarda görsel uyarılmış potansiyeller... 10/05/1998 - 13/05/1998
  112  Normal erişkinlerde üst ve alt SEP değerleri ve boyla ilişkisi... 26/10/1997 - 28/10/1997
  113  Karbamazepin monoterapisi alan epileptik hastalarda serum Folik asid düzeyleri... 25/10/1997 - 28/10/1997
  114  Uzamış açlık grevi sonrası nörolojik komplikasyonlar... 25/10/1997 - 28/10/1997
  115  Karbamazepin ve Valproik asid kullanan kadın epileptik hastalarda serum östradiol ve progesteron d... 25/10/1997 - 28/10/1997
  116  Bel felçinde göz kırpma refleksinin prognostik değeri... 10/10/1997 - 10/10/1997
  117  Çölyak hastalığı ve polinöropati... 01/10/1997 - 05/10/1997
  118  Status epileptikus başlangıçlı porfirik polinöropati olgusu.... 01/10/1996 - 15/10/1996
  119  Volvuler epilepsili bir olgu sunumu... 01/10/1996 - 05/10/1996
  120  Beyin sapı uyarılmış potansiyel yanıtlarının normal populasyondaki değerlerinin belirlenmesi... 01/10/1996 - 05/10/1996
  121  Monoterapi ve politerapi alan hastalarda göz kırpma refleks yanıtlarının incelenmesi... 01/10/1996 - 05/10/1996
  122  Olgu sunumu: Proksimal başlangıçlı paraneoplastik ALS formu... 24/09/1995 - 28/09/1995
  123  Foix-Chavany-Marie sendromu düşünülen bir olgu sunumu.... 24/09/1995 - 28/09/1995
  124  Diabetes mellituslu hastalarda hastalık süresi ve periferik sinir iletimleri.... 24/09/1995 - 28/09/1995
  125  İzole dorsal skapuler sinir lezyonu düşünülen bir olgu.... 26/04/1995 - 28/04/1995
  126  Karpal tünel sendromunda preoperatif ve postoperatif elektrofizyolojik bulguların değerlendirilme... 26/04/1995 - 28/04/1995
  127  Amiloid oftalmoplejili bir olgu.... 09/10/1994 - 14/10/1994
  128  Atipik başlangıçlı iki Guillain-Barre olgusu.... 09/10/1994 - 14/10/1994
  129  Farklı tipteki epileptik nöbetlerin tanısında postiktal dönemde kreatin kinaz enzimi ve prolakt... 04/10/1993 - 06/10/1993
  130  Dalgalı progresyon, spontan remisyon gösteren bir SSPE olgusu... 08/11/1990 - 11/11/1990
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Uyku Bozuklukları Epilepsi...  2018
  2  Migren Epilepsi...  2018
  3  Senkop Epilepsi...  2018
  4  Hipersomnilerde ayırıcı tanı yaklaşımı Nörolojide Ayırıcı Tanı...  2017
  5  EEE'nin Teknik Özelliklerinin Ayırıcı Tanıdaki Yeri Nörolojide Ayırıcı Tanı...  2017
  6  Santral Kökenli Diğer Hipersomniler UYKU Fizyolojisi ve Hastalıkları...  2011
  7  Tekrarlayan Hipersomniler UYKU Fizyolojisi ve Hastalıkları...  2011
  8  İdiyopatik Hipersomni UYKU Fizyolojisi ve Hastalıkları...  2011
  9  Narkolepsi UYKU Fizyolojisi ve Hastalıkları...  2011
  10  Gündüz Uykululuk halinin Saptanmasında Kullanılan Yöntemler UYKU Fizyolojisi ve Hastalıkları...  2011
 • NO AD TARIH
  1  Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Kognitif Disfonksiyonun Belirleyicileri...  11/2014 - 11/2016
  2  Tüm Genomdaki Kopya Sayısı Değişiklikleri ve Nükleotid Polimorfizmlerinden Yararlanarak Narkolepsi ile İlişkili Aday Genlerin Belirlenmesi...  3/2011 - 6/2015
  3  uyku apne sendromu glokom ilşkisi...  10/2005 - 6/2008
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2018-Devam ediyor
  2 Uyku ve Bilinç Durumları Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2017- Ekim 2018
  3 Uyku ve Bilinç Durumları Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Kasım 2017- Ekim 2018
  4 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Kasım 2016- Eylül 2017
  5 Beyin Dinamiği Multidisipliner Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Aralık 2012- Aralık 2015
  6 Uyku ve Bilinç Durumları Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2012- Ekim 2015
  7 Uyku ve Bilinç Durumları Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Ekim 2012- Ekim 2015