En

PROF.DR. PINAR AKAN TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1991
  Tıpta Uzmanlık  Sağlık Bakanlığı Biyokimya ve Klinik Biyokimya Bilim Dalı  1998
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2000
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya  2009
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2014
 • NO AD YIL
  1  Excessively High Urinary Beta 2-Microglobulin Level: A Sign of Pathology or Laboratory Error?...  2018
  2  Do serum BDNF levels vary in self-harm behavior among adolescents and are they correlated with traum...  2017
  3  Comparison of macular pigment optical density in patients with dry and wet age-related macular degen...  2017
  4  The Effect of Dichloronitrophenol on Amyloid Beta Toxicity and Steroid Levels...  2017
  5  Effect of Day and Night Desflurane Anaesthesia on Melatonin Levels in Rats...  2016
  6  Artificial Neural Network Approach in Laboratory Test Reporting: Learning Algorithms....  2016
  7  Effect of day/night administration of three different inhalational anesthetics on melatonin levels i...  2016
  8  Transferrin İzoformlarının Analizinde İki Farklı Elektroforez Sisteminin Karşılaştırılmas...  2016
  9  Day and Night Administration of Sevoflurane Effect of Melatonin Levels in Rats...  2016
  10  Amyloid Beta Peptides Affect Pregnenolone and Pregnenolone Sulfate Levels in PC-12 and SH-SY5Y Cells...  2016
  11  Diverse glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) support between mania and schizophrenia: ...  2015
  12  A Preliminary Observation of Increased Glial Cell Line-Derived Neurotrophic Factor in Manic Switch d...  2015
  13  A multicenter nationwide reference intervals study for common biochemical analytes in Turkey using A...  2014
  14  TSH Reseptör Antikoru Analizinde Manuel Ölçüm Yerine Otomatize Ölçüm Kullanılabilir mi?...  2014
  15  The Effect of Malnutrition on Protein Glycosylation in Children...  2014
  16  The Assesment of Vital Responses of Human and Rat Neuronal Cells Against to Amyloid Beta Peptide and...  2014
  17  Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Matriks Metalloproteinaz-1 (MMP-1),Metalloproteinaz-1 Doku Ünhibi...  2013
  18  Ratlarda Gece veya Gündüz İzofluran Uygulaması Plazma Melatonin Düzeyini Etkiler...  2013
  19  Siemens İmmulite ve Abbott Architect TSH ölçüm yöntemlerinin karşılaştırılması...  2011
  20  The effect of quinapril on plasma level of tissue inhibitor matrix metalloproteinase 1 left ventricu...  2010
  21  New generation IQ-200 automated urine microscopy analyzer compared with KOVA Cell Chamber...  2010
  22  Klinik biyokimya laboratuvarlarında jel elektroforez uygulamalarında karşılaşılan sorunlara si...  2010
  23  Pregnenolone protects the PC-12 cell line against amyloid beta peptide toxicity but its sulfate este...  2009
  24  Histological and biochemical findings in an experimental model of intervertebral disc degeneration b...  2008
  25  Serum transforming growth factor-beta 1 levels in normoalbuminuric and normotensive patients with ty...  2008
  26  The Effect of Irbesartan and Spironolactone in Prevention of Peritoneal Fibrosis in Rats...  2007
  27  C-reaktif protein: klinik önem, ölçüm yöntemdeki gelişmeler, preanalitik ve analitik değişke...  2007
  28  Comparison and evaluation of two C-reactive protein assays based on particle-enhanced immunoturbidim...  2007
  29  Influences of acute and chronic aerobic exercise on the plasma homocysteine level...  2007
  30  The inappropriate use of HbA1c testing to monitor glycemia: is there evidence in laboratory data...  2007
  31  Effect on N-acetylcysteine on Radicontrast Nephropathy in Rats...  2006
  32  Effects of estrogen, raloxifene, and hormone replacement therapy on serum C-reactive protein and hom...  2006
  33  Effects of brisk walking program on plasma homocysteine level and lipid profile in sedantary young s...  2006
  34  Hemoglobin A1c Ölçümünde İmmunoturbidimetrik Yöntemin Değerlendirilmesi...  2003
  35  Serum ve eklem sıvısındaki nitrik oksid ve sistatin-C düzeylerinin osteoartrit evreleri ile ili...  2002
  36  Oxidative status and myelin basic protein levels in experimental allergic encephalomyelitis....  2001
  37  Değişik Lipidler ile Beslenmenin Beyin Lipid Bileşimine Etkisi...  2000
  38  Non-konvülzif status epiteptikuslu çocuklarda serum nöron spesifik enolaz düzeyleri....  1999
  39  Çocuklarda epileptik nöbet sonrası serum nöron spesifik enolaz düzeyleri....  1999
  40  Çocuklarda febril konvülsiyonlar sonrası serum nöron spesifik enolaz düzeyleri...  1999
  41  Egzersizde E Vitamini Desteğinin Oksidan Stres ve Dayanıklılık Üzerine Etkileri...  1998
  42  Serebrovasküler hastalıklarda serum nöron spesifik enolaz (NSE) değerleri...  1998
 • NO AD TARİH
  1  SH-SY5Y Nöroblastoma Hücrelerinin Diferansiyasyonunda Ortam İçeriği ve Uygulama Süresi Etkisin... 04/05/2018 - 05/05/2018
  2  Myeloproliferatif Hastalıkların Tanısında İdrar İmmunfiksasyon Elektroforezi (İFE) Testinin K... 05/04/2018 - 07/04/2018
  3  Radyokontrast nefropati modeli ve probenesidin etkililiği:Ön çalışma sonuçları... 20/10/2017 - 22/10/2017
  4  Beyin Omurilik Sıvısında Igg Ve Igm Analizi İçin Nefelometrik Yöntem Yerine Türbidimetrik Yö... 04/05/2017 - 07/05/2017
  5  A Different Approach For Evaluating Biochemical Test Results: A Machine Learning Algorithm C4.5 Dec... 24/03/2017 - 25/03/2017
  6  Excessively High Level of Beta 2 Microglobulin In Urine Specimen, Is It A Sign of Laboratory Error o... 24/03/2017 - 24/03/2017
  7  Biyokimyasal Tetkik Sonuçlarının Değerlendirilmesinde Yapay Zeka Temelli 2 Yöntemin Karşılaş... 27/09/2016 - 01/10/2016
  8  Characterization of Wharton Jelly Mesenchymal stem cells from the human umbilical cord and investiga... 03/09/2016 - 08/09/2016
  9  Alterations in peripheral neurosteroid levels and n-methyl-d-aspartate receptor (NMDAR) antibodies d... 13/07/2016 - 16/07/2016
  10  The effects of NMDA receptor subunits and cholesterol on amyloid beta toxicity in SHSY-5Y cells... 04/05/2016 - 07/05/2016
  11  Comparision of macular pigment optical density in patients with dry and wet age-related macular dege... 05/02/2016 - 09/02/2016
  12  Yaşa bağlı makula dejenerasyonunda Visucam 500 cihazı ile yapılan makula pigment optik dansites... 04/11/2015 - 08/11/2015
  13  Electrocoagulation/electroflolation treatment process in medical wastewater... 30/10/2015 - 03/11/2015
  14  Oligoclonal IgM bands in the cerebrospinal fluid of patients with clinically isolated syndrome, mult... 07/10/2015 - 10/10/2015
  15  Rac1 Inhibitor EHT1864 Improved Radiocontrast-Induced Nephropathy in Mouse Model... 20/05/2015 - 22/05/2015
  16  Önlenemeyen Preanalitik Hata (!) : İn Vivo Hemoliz... 23/04/2015 - 26/04/2015
  17  Demiyelinizan Hastalarda Reibergramlar ile Beyin Omurilik Sıvısı Immunglobulin M (IgM) Analizi... 23/04/2015 - 26/04/2015
  18  Demyelizan Hastalıklarda Reibergramlar ile Hazırlanan Entegre Beyin Omurilik Sıvısı Raporu... 23/04/2015 - 26/04/2015
  19  Biyokimyasal Tetkik Sonuçlarının Değerlendirilmesinde Makine Öğrenmesi ile Oluşturulan Karar ... 23/04/2015 - 26/04/2015
  20  İki Farklı Marka ESH Tüpü Kullanımının Preanalitik ve Analitik Evreye Etkilerinin Karşılaş... 23/04/2015 - 26/04/2015
  21  Biyokimyasal Tetkik Sonuçlarının Onayında "Machine Learning" Yaklaşımı: Artifical Neural Netw... 24/04/2014 - 27/04/2014
  22  serum bdnf levels in adolescents with nonsuicidal self injury behavior... 21/11/2013 - 24/11/2013
  23  Nöronal Hücrelerde Kolesterolün Amiloid Beta Varlığında Nörosteroidlerin Sentezi Üzerine Etk... 30/10/2013 - 03/10/2013
  24  Amiloid Beta Peptit ve Kolesterolün Nöronal Hücre Canlılığına Etkisi... 30/10/2013 - 03/11/2013
  25  Oligoclonal IgM bands in the cerebrospinal fluid of patients with acute demiyelinating diseases... 03/10/2013 - 05/10/2013
  26  TOSOH HbA1c TESTİNİN ANALİTİK PERFORMANSI ve ARKRAY HbA1c SONUÇLARI İLE HASTA BAZLI KARŞILAŞ... 25/08/2013 - 28/04/2013
  27  Tıbbi Laboratuvarlarda Pnömatik Taşıma Sisteminin Kan Örnekleri Üzerine Hemolitik Etkisinin İ... 16/05/2013 - 18/05/2013
  28  Tıbbi Laboratuvarlarda Örnek Güvenliği... 16/05/2013 - 18/05/2013
  29  Hasta Örneklerinin Taşınmasında Pnömotik Tüp Taşıma Sistemlerinin Biyolojik Bulaş Riski Aç... 16/05/2013 - 18/05/2013
  30  Laboratuvar Güvenliğinin Oluşturulmasında 5S Uygulaması ve Çalışan Memnuniyeti Üzerine Etki... 16/05/2013 - 18/05/2013
  31  İmmün Yöntem ile Çalışan Bir Klinik Laboratuvarda Dış Kalite Değerlendirme Süreci... 16/05/2013 - 18/05/2013
  32  Sikloastragenolün Amiloid Beta Toksisitesine Karşı Etkisi... 28/04/2013 - 01/05/2013
  33  TİROİD RESEPTÖR ANTİKOR ANALİZİNDE MANUEL RİA YERİNE ELEKTROKEMİLÜMİNESANS İMMUNASSAY (E... 25/04/2013 - 28/04/2013
  34  Beş Farklı Otoanalizörün Ürettiği Sıvı Atık İçeriklerinin Belirlenmesi... 25/04/2013 - 28/04/2013
  35  Prenatal Risk Belirlemede Kullanılan İki Farklı Bilgisayar Programının Karşılaştırılması... 12/04/2012 - 15/04/2012
  36  I. Trimestr Prenatal Risk Belirlemede İki Farklı Sistemin analitik ve Risk Hesaplama Yöntemlerini... 12/04/2012 - 15/04/2012
  37  Pregnenolone ve Pregnenolone Sulfatın Sıçan ve İnsan Kaynaklı Nöronal Hücre Hatlarında Vital... 12/04/2012 - 15/04/2012
  38  I. Trimestir Prenatal risk Belirlemede İki Farklı Sistemin Analitik ve Risk Hesaplama Yöntemlerin... 12/04/2012 - 15/04/2012
  39  Prenatal Risk Belirlemede Kullanılan İki farklı Bilgisayar Programının Karşılaştırılması... 12/04/2012 - 15/04/2012
  40  Pregnenolone ve Pregnenolone Sülfatın Sıçan ve İnsan Kaynaklı Nöronal Hücre Hatlarında Vita... 12/04/2012 - 15/04/2012
  41  Ratlarda gece-gündüz sevufluran uygulamasının melatonin düzeyi üzerine etkisinin karşılaşt... 26/10/2011 - 30/10/2011
  42  The effect of malnutrition on protein glycosylation in childhood... 13/05/2011 - 15/05/2011
  43  The Effect of DCNP on Amyloid Beta Peptide Toxicity and Pregnenolone Sulfate Synthesis... 03/11/2010 - 05/11/2010
  44  Akut koroner sendromlu hastalarda matriks metalloproteinaz-1 (MMP-1) doku inhibitörü (TIMP-1) ve o... 15/04/2010 - 18/04/2010
  45  Reddedilen Örneklerin Ölçümü ve Değerlendirilmesi... 23/04/2009 - 26/04/2009
  46  Farklı HbA1c değerlerinde mikroalbuminüri ve ortalama trombosit hacmi düzeyleri arasındaki ili... 23/04/2009 - 26/04/2009
  47  Klinik Laboratuvar İletişimi: Klinisyen Memnuniyet Anketleri... 23/04/2009 - 26/04/2009
  48  Elektroforetik Testlerin Yöntem Onaylanmasına Bir Örnek; Serum Protein Elektroforezi Yöntem Onay... 23/04/2009 - 26/04/2009
  49  Tümör Belirleyicilerinin Uygun Kullanımı... 23/04/2009 - 26/04/2009
  50  Endothelin 1 is correlated with TGF-ß1 but not with glycemic control in normotensive subjects with ... 03/05/2008 - 07/05/2008
  51  Detection and monitorization of nonconformities: contribution to the operation of the medical labora... 15/04/2008 - 18/04/2008
  52  The evaluation of the rejected hematology samples within scope of accreditation in Dokuz Eylül Univ... 15/04/2008 - 18/04/2008
  53  İki Farklı ön işlemli HbA1c Analiz Metodunun Laboratuvar İşleyişine Etkisinin Karşılaştır... 19/04/2007 - 22/04/2007
  54  MULTİPL MYELOMALI HASTALARIN PARAPROTEİNEMİ TİPLERİNİN DEĞİŞİMİ... 19/04/2007 - 22/04/2007
  55  Farklı HBA1c Düzeylerinin OrtalamaTrombosit Hacmi Üzerine Etkisi... 19/04/2007 - 22/04/2007
  56  Hipertansif hastalarda kinaprilin TIMP-1 düzeyi, sol ventrikül hipertrofisi ve diyastolik fraksiyo... 24/11/2006 - 28/11/2006
  57  Akut ve kronik aerobik egzersizin plazma homosistein üzerine etkileri... 17/11/2006 - 19/11/2006
  58  Dokuz Eylül otomatik sonuç onay sistemi (DEOSOS)... 27/05/2006 - 30/05/2006
  59  RUTİN BİYOKİMYA TEST SONUÇLARININ SERUM HEMOLİZ İNDEKSİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ... 27/04/2006 - 30/04/2006
  60  Tekrarlanan laboratuvar testlerinde uygun kullanımı nasıl ölçelim?... 27/04/2006 - 30/04/2006
  61  Normotansif ve normoalbuminürik tip 2 diyabetiklerde roziglitazon ve metforminin TGF-beta-1 ve endo... 21/09/2005 - 25/09/2005
  62  Evaluating the stability of HbA1c measured by immunoturbidimetric method in patient specimens and ... 26/05/2005 - 30/05/2005
  63  Effects of estrogen, raloxifene, and hormone replacement therapy on serum C-Reactive protein and hom... 18/05/2005 - 22/05/2005
  64  Comparison of the possible effects of propofol and midazolam on lung injury in rabbit extremity isch... 05/05/2005 - 10/05/2005
  65  Sedanter gençlerde tempolu yürüyüş eğitiminin plasma homosistein seviyesi ve lipid profili üz... 28/10/2004 - 31/10/2004
  66  C-reaktif protein ölçümünde immünotürbidimetrik yeni bir ticari kitin Ddğerlendirilmesi... 05/09/2004 - 09/09/2004
  67  Serum copper, zinc and some antioxidant parameters in Parkinson?s Disease and normal elderly... 30/08/2003 - 03/09/2003
  68  The Efficacy of Irbesertan and Spironolacton in Preventing Peritoneal Fibrosis in Rats... 08/06/2003 - 12/06/2003
  69  Retrospective evaluation of antenatal screening using different median values for Down's Syndrome i... 01/06/2003 - 05/06/2003
  70  Evaluation of an Immunoturbidimetric Assay for Hemoglobin A1c... 01/06/2003 - 05/06/2003
  71  Effects of N-Acetylcysteine on Radiocontrast Induced Nephropaty (RCIN) in Rats... 14/07/2002 - 17/07/2002
  72  Serum ve eklem sıvısındaki nitrik oksit ve sistatin-c düzeylerinin osteoartrit evreleri ile ili... 24/06/2002 - 27/06/2002
  73  Serum Oxidant and Antioksidant Status in Alzheimer Disease... 08/05/2002 - 12/05/2002
  74  Dokuz Eylül Üniversitesi İdrar Laboratuvarı?nda hazırlanan idrar sediment içerikli atlas çal... 31/10/2001 - 04/11/2001
  75  Alfa ağır zincir hastalığının laboratuvar tanısında immunfiksasyona ne kadar güvenebiliriz ... 31/10/2001 - 04/11/2001
  76  Klinik biyokimya laboratuvarlarında elektroforez uygulamalarında karşılaşılan sorunlara sistem... 31/10/2001 - 04/11/2001
  77  The Serum Levels of Myelin Basic Protein İn Experimental Allergic Encephalomyelitis... 18/10/1998 - 22/10/1998
  78  Radyokontras nefropati patogenezinde serbest oksijen radikallerinin rolü... 04/10/1998 - 09/10/1998
  79  Serum neuron specific enolase after febril seizures in children... 08/10/1997 - 11/10/1997
  80  Serum neuron specific enolase changes in children with non-convulsive status epilepticus... 08/10/1997 - 11/10/1997
  81  Evaluation of Lp(a) and lipid peroxides in patients undergoing coroner angiography... 09/08/1997 - 11/08/1997
  82  E vitamini desteğinin submaksimal egzersizde oksidan stres ve dayanıklılık üzerine etkileri?,... 01/11/1996 - 03/11/1996
  83  Multiple sklerozda BOS ve serumda nöron spesifik enolaz değerleri... 13/10/1996 - 18/10/1996
  84  Cerebrospinal fluid and serum neuron specific enolase values in multiple sclerosis... 05/09/1996 - 30/10/1996
  85  Serebrovasküler Hastalıklarda Serum Nöron Spesifik Enolaz (NSE) değerleri... 26/03/1996 - 30/03/1996
  86  İstirahat ve Maksimal 400m Koşu Sonrası Plazma CK, LDH ve LDH izoenzim Aktiviteleri... 26/03/1996 - 30/03/1996
  87  "The role of proteolitic enzymes in cartilage damage","Bone and Mineral, the rol of proteolitic enzy... 11/04/1994 - 16/04/1994
  88  The role of proteolytic enzymes in cartilage damage.... 11/04/1994 - 13/04/1994
 • NO AD YIL
  1  Tıbbi Laboratuvarlarda Akreditasyon Kursu II Hazırlık Başvuru ve Denetim Süreci...  2012
  2  KLİNİK LABORATUVARLARDA ANALİTİK KALİTE YÖNETİMİ KURSU KİTABI (Olguya Dayalı)...  2012
  3  Tıbbi Laboratuvar Testleri El Kitabı...  2011
  4  Çalışan ve Hasta Güvenliği...  2011
  5  KLİNİK LABORATUVARLARDA ANALİTİK KALİTE YÖNETİMİ (OLGUYA DAYALI)...  2010
  6  Klinik laboratuvarlarda akreditasyon süreci kursu I...  2008
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  İDRAR PROTEİN ELEKTROFOREZİ KLİNİK LABORATUVARDA ELEKTROFOREZ UYGULAMALARI...  2013
 • NO AD TARIH
  1  Sıçanlarda Tip 1 Diabetes Mellitus'a bağlı gelişen erektil disfonksiyon ve endotelyal disfonksiyonda Buğday Ruşeym Yağı'nın koruyucu etkisi...  1/2018 - 7/2019
  2  Gastrodia Elata, Punicalagin, Ellagic asid, EGCG polifenolik bileşikleri ve kombinasyonlarının Amiloid beta plaklarını çözündürme etkinliğinin differansiye-SH-SY5Y hücrelerinde incelenmesi ve differansiye-SH-SY5Y hücrelerinin in-vitro Kan Beyin Bariyer bütünlüğündeki rolü...  9/2017 - 9/2020
  3  Gastrodia Elata, Punicalagin, Ellagic asid, EGCG polifenolik bileşikleri ve kombinasyonlarının Amiloid beta plaklarını çözündürme etkinliğinin differansiye-SH-SY5Y hücrelerinde incelenmesi ve differansiye-SH-SY5Y hücrelerinin in-vitro Kan Beyin Bariyer bütünlüğündeki rolü...  1/2017 - 1/2020
  4  Farelerde alfa-Amanitin ile oluşturulan hepatotoksisitede çörek otu yağında çözünen Hypericum Perforatum ve çörek otu yağının koruyucu etkileri...  5/2017 - /
  5  Radyokontrast Madde Enjeksiyonu Sonrası Gelişen Nefropatilerde Rac1, RhoA ve Panneksin Ekspresyonu ve Probenesid Tedavisinin Etkililiği...  12/2016 - /
  6  ÇALIŞAN VE HASTA GÜVENLİĞİ ESASLI ERGONOMİK TIBBİ ÇANTA VE TAKİP SİSTEMİ PROTOTİP TASARIMI...  12/2016 - /
  7  ÇALIŞAN VE HASTA GÜVENLİĞİ ESASLI ERGONOMİK TIBBİ ÇANTA VE TAKİP SİSTEMİ PROTOTİP TASARIMI...  12/2016 - /
  8  İnsan Göbek Kordonu Wharton Jölesinden İzole Edilen Mezankimal Kök Hücrelerin Karakterizasyonu ve in vitro Koşullarda Farklı Hücre Tiplerine Diferansiyasyonu...  4/2015 - 4/2018
  9  Radyokontrast Madde Enjeksiyonu Sonrası Gelişen Nefropatilerde Apoptoz Ve Rac1 Ekspresyonunun Değerlendirilmesi...  5/2013 - 12/2015
  10  TIBBİ LABORATUVARLARDA TEHLİKELİ SIVI ATIK ISLAHI CİHAZI VE ENTEGRE GERİ KAZANIM SİSTEMİ OLUŞTURULMASI...  11/2013 - 10/2015
  11  Bipolar Bozuklukta Serum Pregnenolone, Dehidroepiandrostenedion ve Sülfat Esterlerinin Periferal NMDA, GABA Reseptörleri ile İlişkisi...  5/2013 - 12/2015
  12  Aminoglutethimidin nöronal hücre hatlarında steroid sentezi ve amiloid beta peptit toksisitesi üzerine etkisi...  5/2013 - 10/2015
  13  Kan 25 hidroksi vitamin D3?ün farklı mevsimlerde, geçerliliği kanıtlanmış ölçüm yöntemleri ile değerlendirilmesi...  5/2012 - 5/2013
  14  KENDİNE ZARAR VERME DAVRANIŞI OLAN ERGENLERDE SERUM BDNF DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI...  10/2012 - 5/2013
  15  PC-12 NÖRONAL HÜCRE HATTINDA AMİLOİD BETA İLE OLUSTURULAN ALZHEIMER MODELİNDE SAPONİNLERİN OKSİDATİF MAKROMOLEKÜL HASARI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESi...  1/2012 - 11/2012
  16  Multipl kemik metastazı olan ağrı palyasyonu amacıyla radyonüklid tedavi almış hastalarda kemik sintigrafisi, biyokimyasal parametreler ve klinik parametrelerin karşılaştırılması...  4/2012 - /
  17  Nöronal Hücre içi kolesterol düzeylerinin Amiloid beta toksisitesi ve nörosteroidlerin sentezi üzerine etkisi...  6/2011 - 5/2013
  18  Çocukluk çağında malnütrisyonun glikozile transferrin izoformlarının dağılımına etkisi...  8/2008 - 8/2010
  19  Nöronal hücre hattında amiloid beta peptidin oluşturduğu hasarda nörosteroidlerin rolü;nörosteroid sentezi...  1/2006 - 1/2010
  20  Akut koroner sendromlu hastaların erken tanı ve prognozunda MMP-1, doku inhibitörü TIMP-1 ve okside LDL'nin değeri...  1/2006 - 1/2008
  21  PC-12 VE KG-1C Hücrelerinde Amiloid ß Peptidin Oluşturduğu Hücre Hasarında Nörosteroidlerin Rolü...  1/2006 - 1/2008
  22  Normotansif normoalbuminürik tip-2 diyabetli hastalarda roziglitazon ve metforminin nefropati göstergeleri üzerindeki etkileri...  1/2003 - 1/2005
  23  Eksperimental allerjik ansefalomyelitisde BOS nöron spesifik enolaz ve myelin basic proteinin, serum nöron spesifik enolazın prognostik marker olarak kullanılması...  1/1997 - 1/1998
  24  Normal ve hiperlipidemik ratlarda beyin dokusunda fosfolipid ve kolin düzeylerinin TLC ile değerlendirilmesi...  1/1994 - 1/1998
 • NO AD YIL
  1  4. Spor bilimleri Kongresi Sporcu sağlığı dalında en iyi çalışma ödülü...  1996
  2  Türk Böbrek Vakfı en başarılı çalışma ödülü...  2003
  3  TUBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik...  2009
 • NO Görev
  1 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sinirbilimler (Disiplinlerarası) Anabilim Dalı Başkanı, Şubat 2018-Devam ediyor
  2 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Şubat 2018-Devam ediyor
  3 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Ekim 2017-Devam ediyor
  4 Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı, Ekim 2017-Devam ediyor