En

DOÇ.DR. SÜLEYMAN ALPAYKUT (Emeklilik Tarihi : 17/12/2019 ) FEN FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ UYGULAMALI İSTATİSTİK ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü (İstatistik ve Yöneylem Araştırması)  1974
  Yüksek Lisans  Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari İlimler Fakültesi Uygulamalı İstatistik Anabilim Dalı  1978
  Doktora  Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi İstatistik-Matematik  1979
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi  2000
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Nicel Karar Yöntemleri Bilim Alanı  2016
 • NO AD YIL
  1  Comparison of Sampling Methods for Annual Industry and Service Statistics Survey by TURKSTAT...  2018
  2  Türkiye'de İllerin Yaşam Memnuniyetinin Temel Bileşkenler Analizi ve Topsıs Yöntemiyle Ölçü...  2017
  3  Öğrenci Velilerinin Özel Okullardan Memnuniyet Düzeylerinin Yapısal Eşitlik Modeli ile Değerl...  2017
  4  Determining Six Sigma success factors in Turkey by using structural equation modeling...  2016
  5  Kalite Fonksiyon Göçerimi'nde Müşteri Sesinin Belirlenmesinde Yapısal Eşitlik Modelinin Kullan...  2014
  6  Yalın Alti Sigma Projeleri İçin Kritik Başarı Faktörleri...  2013
  7  Bulanık Servqual Yaklaşımıyla Toplu Taşımada Kalitenin Ölçülmesi...  2012
  8  Çok Değişkenli Kalite Kontrolde Regresyon Düzeltmesi...  2011
  9  Nitel Kabul Örneklemesi Yöntemleri Üzerine Bir Uygulama...  2004
  10  Depo ve Mağaza Yer Seçimi Sorunlarına Analitik Bir Yaklaşım...  1980
 • NO AD TARİH
  1  Hizmet Sektöründe Kalitenin Ölçülmesi ve Hata Türleri ve Etkileri Analizi (FMEA) Uygulaması... 28/08/2009 - 30/08/2009
  2  Çok Değişkenli Kalite Kontrolde Regresyon Düzeltmesi... 28/08/2008 - 30/08/2008
  3  Kontrol kartlarının ekonomik tasarımı üzerine bir uygulama... 08/05/2005 - 12/05/2005
  4  Kalite Fonksiyon Göçerimi Kullanılarak Aktif Eğitimin Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi Üze... 08/05/2005 - 12/05/2005
  5  Nitel Kabul Örneklemesi Yöntemleri Üzerine Bir Uygulama... 10/12/2003 - 12/10/2003
  6  Sipariş Bazında Makina Üretimi Yapan Bir İşletmede Üretim Planlama ve Kontrol Sisteminin İşl... 19/08/1984 - 21/09/1984
  7  Depo ve Mağaza yer Seçimi Sorunlarına Analitik Bir Yaklaşım... 01/07/1980 - 03/07/1980
  8  Büyük Mağazacılıkta Reyon Belirleme ve İlişki Çizelgesine Göre Bilgisayarla Yerleştieme D... 01/07/1980 - 03/07/1980
 • NO AD YIL
  1  Acceptance Sampling Methods Used in Quality Control, With a Case Study...  2010
 • NO AD TARIH
  1  Acceptance Sampling Methods Used in Quality Control and an Application...  5/2003 - 6/2004
 • NO Görev
  1 Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Uygulamalı İstatistik Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2016- Nisan 2019
  2 Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı Vekili, Nisan 2016- Temmuz 2016
  3 Fen Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doktor Öğretim Üyesi Üyeliği, Şubat 2014- Nisan 2016
  4 Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Olasılık Teorisi ve Süreçleri Anabilim Dalı Başkan Vekili, Temmuz 2008- Ocak 2009
  5 Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Olasılık Teorisi ve Süreçleri Anabilim Dalı Başkan Vekili, Ocak 2008- Temmuz 2008
  6 Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Olasılık Teorisi ve Süreçleri Anabilim Dalı Başkan Vekili, Nisan 2007- Ekim 2007
  7 DEÜ İstatistik,Risk ve Aktüerya Araştırma Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2004- Haziran 2007
  8 Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Olasılık Teorisi ve Süreçleri Anabilim Dalı Başkan Vekili, Nisan 2004- Nisan 2007
  9 DEÜ İstatistik,Risk ve Aktüerya Araştırma Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı, Nisan 2001- Nisan 2004
  10 Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Olasılık Teorisi ve Süreçleri Anabilim Dalı Başkan Vekili, Nisan 2001- Nisan 2004