Akademik Personel - Kişisel Sayfa 
En

DR.ÖĞR.ÜYESİ GERÇEK CAN TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İMMUNOLOJİ - ROMATOLOJİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1999
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı  2006
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı  2010
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2014
 • NO AD YIL
  1  Evaluation of periostin and factors associated with new bone formation in ankylosing spondylitis: Pe...  2017
  2  İdiyopatik Kronik Periaortit Tanısı Olan Bir Olguda Hızlı İlerleyen Glomerülonefrit Gelişimi...  2016
  3  Increased Frequency of Hand Osteoarthritis in Patients with Primary Sjögren Syndrome Compared with ...  2016
  4  Telephone interview strategy can be used for screening inflammatory back pain in the community...  2015
  5  Performance of Different Criteria Sets for Inflammatory Back Pain in Patients with Axial Spondyloart...  2014
  6  Is there a relationship between endothelial nitric oxide synthase gene polymorphisms and ankylosing ...  2013
  7  Ghrelin and Aipokines as Circulating Markers of Disease Activity in Patients with Takayasu Arteritis...  2012
  8  High Frequency of Inflammatory Back Pain and Other Features of Spondyloarthritis in Patients with Rh...  2012
  9  Familial Mediterranean fever: risk factors, causes of death, and prognosis in the colchicine era....  2012
  10  The effect of non-steroidal anti-inflammatory drugs on the endothelial function of patients with ost...  2012
  11  Nasal septal perforation in a patient with Takayasu's arteritis; a rare association...  2009
  12  Risk of cancer in turkish patients after treatment with TNF antagonist...  2009
  13  Prevalence of Primary Sjogren's Syndrome in Turkey: A Population-based Epidemiological Study...  2009
  14  Axial sarcoidosis mimicking radiographic sacroiliitis...  2008
  15  Assessment of aortic stiffness and ventricular functions in familial mediterranean fever...  2008
  16  Quality of Life in Patients with Takayasu's Arteritis is Impaired and Comparable with Rheumatoid Art...  2007
  17  Early Ultrasonographic Markers of Atherosclerosis in Patients with Familial Mediterranean Fever...  2007
 • NO AD TARİH
  1  The Effect of Clinical Pilates Exercises on Disease Specific-Indices, Core Stabilization and Balance... 13/06/2018 - 16/06/2018
  2  The efficacy and drug survival of the biosimilar infliximab (CT-P13) compared to the original refere... 13/06/2018 - 16/06/2018
  3  Comparison of core stabilization and balance in healthy controls and patients with ankylosing spondy... 13/06/2018 - 16/06/2018
  4  Nadir Bir Kriyopirinopati:Erişkin Ailesel Soğuk Otoinflamatuvar Sendrom Olgusu... 02/05/2018 - 06/05/2018
  5  Sakroiliitin eşlik ettiği sarkoidoz olgusu... 26/04/2018 - 28/04/2018
  6  Geleneksel immünosüpresiflere dirençli Üveitte İnterferon Alfa-2a deneyimi... 07/03/2018 - 10/03/2018
  7  Comparison of Long Term Anti-Tnf Survival in Patients with Ankylosing Spondylitis and Non-Radiograph... 03/11/2017 -
  8  Is There Any Difference in RA Patients for Methotrexate Use Vs. Leflunomide Use As a Concomitant Tre... 03/11/2017 -
  9  Body Mass Index Does Not Affect Response to Rituximab in Patients with Rheumatoid Arthritis: Results... 03/11/2017 -
  10  RADIOLOGICAL DISEASE ACTIVITY IS THE MAJOR DETERMINANT FOR PHYSICIANS WHILE DECIDING ACTIVE DISEASE ... 03/11/2017 -
  11  THE PERFORMANCE OF DIFFERENT CLASSIFICATION CRITERIA IN PATIENTS WITH PRIMARY SJOGREN'S SYNDROME AND... 03/11/2017 -
  12  Metabolic Syndrome Is Associated with Active Disease in Psoriatic Arthritis and May Contribute to De... 03/11/2017 -
  13  Phenotype Differences in HLA-B27 Positive Versus Negative Patients with Ankylosing Spondylitis in a ... 03/11/2017 -
  14  Investigation of Poor Prognostic Factors Among Rheumatoid Arthritis Patients in Turkbio Registry... 03/11/2017 -
  15  Romatoid Artritli Hastalarda Tofacitinib Klinik Deneyimi, TÜRKBİO Veri Tabanı Sonuçları... 18/10/2017 -
  16  Günlük Romatoloji Pratiğinde Biyolojik Tedavi Alan Hastaların Değerlendirilmesi; TÜRKBİO Veri... 18/10/2017 -
  17  Ankilozan Spondilit ve Non-Radyografik Axial Spondiloartrit Hastalarında Uzun Dönem Anti -TNF Kul... 18/10/2017 -
  18  Takayasu arteritinde hastalık aktivitesinin saptanmasında görüntülemenin önemli bir katkısı ... 18/10/2017 -
  19  Psöriatik artritli hastalarda metabolik sendrom varlığı hastalık aktivitesiyle ve sindesmofit o... 18/10/2017 -
  20  Hızlı seyirli, septal anevrizma ile giden kardiyak sarkoidoz olgusu... 05/10/2017 -
  21  RADIOLOGICAL DISEASE ACTIVITY IS THE MAJOR DETERMINANT FOR PHYSICIANS WHILE DECIDING ACTIVE DISEASE ... 14/06/2017 -
  22  THE PERFORMANCE OF DIFFERENT CLASSIFICATION CRITERIA IN PATIENTS WITH PRIMARY SJOGREN'S SYNDROME AND... 14/06/2017 -
  23  High Disease Activity Scores and Leptin Levels in Takayasu Patients with Overweight and Obesity... 15/11/2016 -
  24  Comparability of Patients Classified As Non-RadiographicAxial Spondyloarthritis By the Imaging Vs Cl... 15/11/2016 -
  25  Does Gender Make a Difference in ?Composite Psoriatic Disease Activity Index (CPDAI)? in Patients wi... 10/11/2016 - 15/11/2016
  26  Fulminan hepatit ile prezente olan Still hastalığı... 24/10/2016 - 30/10/2016
  27  Behçet hastasında salmonella enteritdise bağlı miyozit, kas absesi... 24/10/2016 - 30/10/2016
  28  Non radyografik aksiyel spondiloartropati hastalarında görüntüleme ve klinik kollarının karş... 24/10/2016 - 30/10/2016
  29  Takayasu arteritindeki fazla kiloluluk/obezite ve metabolik sendrom sıklığı sistemik lupus erite... 24/10/2016 - 30/10/2016
  30  Türk ankilozan spondilit hastalarında HLA B27 pozitifliğinin hastalık fenotipine etkisi... 24/10/2016 - 30/10/2016
  31  Cinsiyet psoriatik artrit kompozit hastalık aktivite indeksini etkiliyor mu?... 24/10/2016 - 30/10/2016
  32  Uzman görüşülüne göre primer Sjögren sendromu tanısı ile izlenen hastalarda farklı sınıf... 24/10/2016 - 30/10/2016
  33  Sistemik sklerozda tanı süresini etkileyen faktörler ve bu faktörlerin tanıya kadar başvurulan... 24/10/2016 - 30/10/2016
  34  Takayasu Arteriti ve AA Tipi Amiloidoz Birlikteliği: Olgu Sunumu... 19/10/2016 - 23/10/2016
  35  ADAPTATION OF UCLA SCLERODERMA CLINICAL TRIAL CONSORTIUM GASTROINTESTINAL TRACT 2.0 QUESTIONNAIRE IN... 08/06/2016 - 11/06/2016
  36  Takayasu Arteritinde Nadir Görülen Bir Tablo: Renal Amiloidoz... 10/03/2016 - 12/03/2016
  37  Polimiyalji Romatika ve Dev Hücreli Arterit Olgusunda PET-BT Bulguları ile Tespit Edilen Büyük D... 10/03/2016 - 12/03/2016
  38  ANCA İlişkili Vaskülit ve AA Amiloidoz Birlikteliği: Olgu Sunumu... 21/11/2015 - 25/11/2015
  39  Kronik Periaortit Tanısı Olan Bir Hastada Hızlı İlerleyen Glomerülonefrit Gelişimi: Olgu Sunu... 21/11/2015 - 25/11/2015
  40  The Assessment of Disease Activity in Takayasu Arteritis; Six Years Experience from a Single Center... 06/11/2015 - 11/11/2015
  41  The Burden of Axial Spondyloarthritis: A Comparison of the Radiographic and Non-Radiographic Groups... 06/11/2015 -
  42  Evaluation of Patient Acceptable Symptom State in Patients with Axial Spondylarthritis; Similar Thre... 06/11/2015 - 11/11/2015
  43  The Effect of Rheumatoid Factor and Anti-Cyclic Citrullinated Peptide Positivity on Drug Survival of... 06/11/2015 - 11/11/2015
  44  Periostin May Have a Role in Ankylosing Spondylitis and It Is Associated with Wnt Signalling Pathway... 06/11/2015 - 11/11/2015
  45  Increased Carotid Intima-Media Thickness in Psoriatic Arthritis Patients Compared with Systemic Lupu... 06/11/2015 - 11/11/2015
  46  Psöriatik Artritli Hastalarda Sistemik Lupus Eritematozuslu Hastalar ve Sağlıklı Kontrollere Gö... 28/10/2015 -
  47  Takayasu Arteritinde Hastalık Aktivitesinin Değerlendirilmesi: Tek Merkezden Altı Yıllık Deneyi... 28/10/2015 - 01/11/2016
  48  Ankilozan Spondilitli Erkeklerde İnflamatuvar Bel Ağrısı Kadınlara Göre Daha mı Az Ortaya Ç... 28/10/2015 - 01/11/2016
  49  Aksiyel Spondiloartrit Hastalık Yükü: Radyografik ve Non-Radyografik Grupların Karşılaştırı... 28/10/2015 - 01/11/2016
  50  Aksiyal Spondiloartritli Hastalarda Hastanın Kabul Edilebilir Semptom Durumu Değerlendirmesi: Rady... 28/10/2015 - 01/11/2016
  51  Romatoid Artrit, Ankilozan Spondilit ve Psöryatik Artrit Hastalarında Tümör Nekroz Faktör İnhi... 28/10/2015 - 01/11/2016
  52  Obezite Psöriatik Artritle İlişkilidir ve Biyolojik Kullanımındaki Artışa Katkıda Bulunur... 28/10/2015 -
  53  Aksiyel Spondiloartritli Kadınlar ve Erkekler Arasında Demografik ve Klinik Özellikler Açısınd... 28/10/2015 - 01/11/2016
  54  Kaliforniya Üniversitesi Skleroderma Klinik Çalışma Konsorsiyumu Gastrointestinal Traktus (UCLA ... 28/10/2015 - 01/11/2016
  55  Her İki Elde Şişlik Şikayeti İle Başvuran Olguda Nadir Ratlanılan Bir Sendrom: RS3PE... 14/10/2015 - 18/10/2015
  56  Nedeni Bilinmeyen Ateş Etyolojisinde Nadir Görülen Bir Tanı Olarak Takayasu Arteriti... 14/10/2015 - 18/10/2015
  57  AB1120 Comparison of Long-Term Drug Survival of Tumor Necrosis Factor Inhibitors in Patients with Rh... 10/06/2015 -
  58  AB0764 Gender Differences in Axial Spondyloarthritis... 10/06/2015 -
  59  FRI0210 A Lower Frequency of Inflammatory Back Pain in Male Patients with Ankylosing Spondylitis Com... 10/06/2015 -
  60  Nadir Görülen bir Artrit Nedeni: Okronozis... 12/03/2015 - 14/03/2015
  61  Periostin; ankilozan spondilitte rol oynuyor olabilir ve Wnt sinyal yolağı düzenlenmesi ile iliş... 29/10/2014 - 02/11/2014
  62  Serum vasküler endotelyal büyüme faktörü seviyesi ankilozan spondilitte yükselmiştir ve osteo... 29/10/2014 - 02/11/2014
  63  Increased Frequency of Hand Osteoarthritis in Patients with Primary Sjogren's Syndrome: Is there a R... 12/06/2013 - 15/06/2013
  64  Akut monoartrit ile gelen ekstranodal multifokal lenfomalı bir olgu... 13/10/2012 - 17/10/2012
  65  İzmir'de Takayasu arteriti sıklığı... 13/10/2012 - 17/10/2012
  66  Endotelyal nitrik oksit sentaz gen polimorfizmleri ve ankilozan spondilit arasında bir ilişki var ... 13/10/2012 - 17/10/2012
  67  Prevalence of takayasu's arteritis in IZMIR, Turkey: A multicenter study... 06/06/2012 - 09/06/2012
  68  The prevalence of inflammatory back pain, sacroiliitis and spondyloarthropathy in patients who under... 06/06/2012 - 09/06/2012
  69  Evaluation of circulating endothelial and platelet microparticles in men with ankylosing spondylitis... 04/11/2011 - 09/11/2011
  70  Ankilozan spondilitli erkek hastalarda endotel ve trombosit mikropartiküllerinin değerlendirilmesi... 16/10/2011 - 20/10/2011
  71  Lumbar disk hernisi tanısı ile opere olan hastalarda spondiloartrit sıklığı... 16/10/2011 - 20/10/2011
  72  Telephone Interview Strategy can be Used in Screening for Inflammatory Back Pain in the Community... 25/05/2011 - 28/05/2011
  73  Circulating Endothelial Cells and Endothelial Progenitor Cells in Takayasu Arteritis... 06/11/2010 - 11/11/2010
  74  Circulating adipokine, ghrelin and acylated ghrelin levels in patients with Takayasu's arteritis... 06/11/2010 - 11/11/2010
  75  High Prevalence of Axial Spondyloarthritis in Patients with Familial Mediteranean Fever, and a Great... 06/11/2010 - 11/11/2010
  76  Performance of different criteria sets for inflammatory back pain in patients with axial spondyloar... 06/11/2010 - 11/11/2010
  77  Takayasu Arteritinde Dolaşan Endotel ve Endotel Öncü Hücreleri... 13/10/2010 - 17/10/2010
  78  Takayasu Arteritli Hastalarda Leptin, Adiponektin, Ghrelin ve Açillenmiş Ghrelin Düzeyleri... 13/10/2010 - 17/10/2010
  79  İnflamatuvar Bel Ağrısının Değerlendirilmesi İçin ASAS Tarafından Geliştirilen Yeni Kriter... 13/10/2010 - 17/10/2010
  80  İnflamatuvar Bel Ağrısının Değerlendirilmesinde Yüz Yüze ve Telefonla Görüşme Yöntemleri... 13/10/2010 - 17/10/2010
  81  Causes and predictors of death and prognosis in familial Mediterranean fever in the colchicine era... 16/06/2010 - 19/06/2010
  82  Circulating adipokines and ghrelin levels in patients with familial Mediterranean fever... 16/06/2010 - 19/06/2010
  83  Inflammatory back pain and the features of spondyloarthritis in patients with familial mediterranean... 16/06/2010 - 19/06/2010
  84  The prevalence of sicca symptoms and sjogren's syndrome in patients with systemic sclerosis and expr... 16/06/2010 - 19/06/2010
  85  Spondilodiskit ile birlikte sternoklaviküler eklemde bakteriyel artriti gelişen olgu... 30/10/2009 - 03/11/2009
  86  Romatoid Artritli Hastalarda Fibromiyalji Sıklığı; Amerikan Romatoloji Derneği Kriterleri Ve Re... 30/10/2009 - 03/11/2009
  87  Ailevi Akdeniz Ateşli Hastalarda İnflamatuar Bel Ağrısı Sıklığı Ve Spondiloartrit Klinik Ö... 30/10/2009 - 03/11/2009
  88  Romatoid Artritli Hastalarda İnflamatuar Bel Ağrısı, Sakroiliit, Ankilozan Spondilit Ve Spondila... 30/10/2009 - 03/11/2009
  89  Sakroiliiti taklit eden Ewing sarkom olgusu... 30/10/2009 - 03/11/2009
  90  Sistemik Sklerozlu Hastalarda Sikka Semptomları ve Sjögren Sendromu Prevalansı... 30/10/2009 - 03/11/2009
  91  The prevalance of sicca symptoms and sjögren syndrome of patients with systemic sclerosis... 16/10/2009 - 21/10/2009
  92  our approach about latent tuberculosis infection in patients who are given anti-tnf alpha therapy... 12/09/2009 - 16/09/2009
  93  Fibromyalgia in patients with rheumatoid arthritis; diagnostic utulity of american college of rheuma... 10/06/2009 - 13/06/2009
  94  The prevalance of inflammatory back pain, sacroiliitis, ankylosing spondylitis and spondyloarthritis... 10/06/2009 - 13/06/2009
  95  Anti-TNF tedavi verilen olgularda latent tüberküloz infeksiyonu açısından yaklaşımımız... 08/04/2009 - 12/04/2009
  96  Emekli Sandığı Veri Tabanının Analizine Göre 2000 ve 2005 Yılları Arasında Romatoid Artritt... 11/10/2008 - 15/10/2008
  97  Rituximab tedavisi sonrası gelişen poliartrit olgusu... 11/10/2008 - 15/10/2008
  98  Takayasu Arteriti Tedavisinde Yeni Bir Seçenek: Leflunomid.... 11/10/2008 - 15/10/2008
  99  Non-steroid Antiinflamatuvar İlaçlar ile Endotel Disfonksiyonu Arasındaki İlişkinin Akım Bağl... 11/10/2008 - 15/10/2008
  100  Ankilozan spondilitli hastalarda dolaşan endotel hücre sayısındaki azalma enflamatuar süreçten... 08/10/2008 - 11/10/2008
  101  Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug (NSAID) Prescription Preferences among Chronic Rofecoxib Users ... 06/11/2007 - 11/11/2007
  102  Sakroiliite benzer radyolojik bulgu veren kemik sarkoidozlu bir olgu... 01/09/2007 - 05/09/2007
  103  Romatoid artritli hastalardaki inflamatuvar bel ağrısı, ve spondiloartrit sıklığı: Ön sonuç... 01/09/2007 - 05/09/2007
  104  Takayasu Arteritli hastalardaki yaşam kalitesi, romatoid artritli ve ankilozan spondilitli hastalar... 01/09/2007 - 05/09/2007
  105  Effectiveness of National Consensus Recommendations in Preventing Reactivation of Latent Tuberculosi... 13/06/2007 - 16/06/2007
  106  The Prevalence of Gastroprophylaxis (GP) and Gastroprotective Drug Prescribing Patterns in High-risk... 13/06/2007 - 16/06/2007
  107  Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA) Bulunan Hastalarda Karotis İntima Media Kalınlığı ve Endotel Fonksi... 11/10/2006 - 15/10/2006
  108  Kronik Rofekoksib Kullanicilarinda Rofekoksib Sonrasi Nonsteroid Anti-İnflamatuar İlaç Tercihleri... 01/09/2006 - 05/09/2006
  109  Ailevi Akdeniz Ateşi hastalarında erken ateroskleroz ölçütlerinin ultrasonografik yöntemlerle ... 01/09/2006 - 05/09/2006
  110  Emekli Sandığına Kayıtlı 65 Yaş ve Üzeriİ Hastalarda Hafif, Orta, Ağır NSAİİ Kullanımı... 01/09/2006 - 05/09/2006
  111  Türkiye'de Emekliİ Sandığına KayıtIı 65 Yaş ve Üzeri Hastalarda Gastraoprofilaksi Sıklığ... 01/09/2006 - 05/09/2006
  112  Heliotropik Döküntü Ayırıcı Tanısında Düşünülmesi Gereken Bir Hastalık: Bilateral Blefa... 01/09/2006 - 05/09/2006
  113  Emekli Sandığı hastalarının farklı yaş gruplarında non-steroid anti-inflamatuvar ilaç terci... 30/08/2005 - 04/09/2005
  114  Emekli Sandığı hastalarında non-steroid anti-inflamatuvar ilaçların kullanımı ve yıllara g... 30/08/2005 - 04/09/2005
  115  İzmir'in Balçova ve Narlıdere ilçelerinde primer Sjögren Sendromu sıklığı... 31/10/2004 - 03/11/2004
  116  Prevalence of primary Sjogren's syndrome in an urban population of Izmir, Turkey... 09/06/2004 - 12/06/2004
  117  Aseptik menenjit ile seyreden 50 yaşında bir Weil olgusu.... 26/09/2003 - 30/09/2003
 • NO AD TARIH
  1  aksiyel spondiloartrit tanısında görüntüleme tekbniklerinin önemi...  1/2015 - 11/2015
  2  Takayasu arteritinde dolaşımdaki vasküler endotelyal growth faktör (VEGF) düzeyi, dolaşan endotel ve endotel öncü hücre sayısının hastalık aktivitesi ile ilişkisinin değerlendirilmesi...  7/2009 - 2/2010
  3  Takayasu Arteritli Hastalarda Adipositokin ve Ghrelin Düzeylerinin Hastalık Aktivitesi ile İlişkisi...  9/2009 - 5/2010