En

YRD.DOÇ.DR. GERÇEK CANTIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İMMUNOLOJİ - ROMATOLOJİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1999
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı  2006
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı  2010
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2014
 • NO AD YIL
  1  Increased Frequency of Hand Osteoarthritis in Patients with Primary Sjögren Syndrome Compared with ...  2016
  2  Telephone interview strategy can be used for screening inflammatory back pain in the community...  2015
  3  Performance of Different Criteria Sets for Inflammatory Back Pain in Patients with Axial Spondyloart...  2014
  4  Is there a relationship between endothelial nitric oxide synthase gene polymorphisms and ankylosing ...  2013
  5  Ghrelin and Aipokines as Circulating Markers of Disease Activity in Patients with Takayasu Arteritis...  2012
  6  High Frequency of Inflammatory Back Pain and Other Features of Spondyloarthritis in Patients with Rh...  2012
  7  Familial Mediterranean fever: risk factors, causes of death, and prognosis in the colchicine era....  2012
  8  The effect of non-steroidal anti-inflammatory drugs on the endothelial function of patients with ost...  2012
  9  Nasal septal perforation in a patient with Takayasu's arteritis; a rare association...  2009
  10  Prevalence of Primary Sjogren's Syndrome in Turkey: A Population-based Epidemiological Study...  2009
  11  Risk of cancer in turkish patients after treatment with TNF antagonist...  2009
  12  Axial sarcoidosis mimicking radiographic sacroiliitis...  2008
  13  Assessment of aortic stiffness and ventricular functions in familial mediterranean fever...  2008
  14  Quality of Life in Patients with Takayasu's Arteritis is Impaired and Comparable with Rheumatoid Art...  2007
  15  Early Ultrasonographic Markers of Atherosclerosis in Patients with Familial Mediterranean Fever...  2007
 • NO AD TARİH
  1  High Disease Activity Scores and Leptin Levels in Takayasu Patients with Overweight and Obesity... 15/11/2016 -
  2  Comparability of Patients Classified As Non-RadiographicAxial Spondyloarthritis By the Imaging Vs Cl... 15/11/2016 -
  3  Does Gender Make a Difference in ?Composite Psoriatic Disease Activity Index (CPDAI)? in Patients wi... 10/11/2016 - 15/11/2016
  4  Cinsiyet psoriatik artrit kompozit hastalık aktivite indeksini etkiliyor mu?... 24/10/2016 - 30/10/2016
  5  Türk ankilozan spondilit hastalarında HLA B27 pozitifliğinin hastalık fenotipine etkisi... 24/10/2016 - 30/10/2016
  6  Sistemik sklerozda tanı süresini etkileyen faktörler ve bu faktörlerin tanıya kadar başvurulan... 24/10/2016 - 30/10/2016
  7  Non radyografik aksiyel spondiloartropati hastalarında görüntüleme ve klinik kollarının karş... 24/10/2016 - 30/10/2016
  8  Fulminan hepatit ile prezente olan Still hastalığı... 24/10/2016 - 30/10/2016
  9  Behçet hastasında salmonella enteritdise bağlı miyozit, kas absesi... 24/10/2016 - 30/10/2016
  10  Takayasu arteritindeki fazla kiloluluk/obezite ve metabolik sendrom sıklığı sistemik lupus erite... 24/10/2016 - 30/10/2016
  11  Uzman görüşülüne göre primer Sjögren sendromu tanısı ile izlenen hastalarda farklı sınıf... 24/10/2016 - 30/10/2016
  12  ADAPTATION OF UCLA SCLERODERMA CLINICAL TRIAL CONSORTIUM GASTROINTESTINAL TRACT 2.0 QUESTIONNAIRE IN... 08/06/2016 - 11/06/2016
  13  Polimiyalji Romatika ve Dev Hücreli Arterit Olgusunda PET-BT Bulguları ile Tespit Edilen Büyük D... 10/03/2016 - 12/03/2016
  14  Takayasu Arteritinde Nadir Görülen Bir Tablo: Renal Amiloidoz... 10/03/2016 - 12/03/2016
  15  ANCA ilişikili vaskülit ve AA amiloidoz birlikteliği: olgu sunumu... 21/11/2015 - 25/11/2015
  16  Kronik periaortit tanısı olan bir hastada hızlı ilerleyen glomerülonefrit gelişimi:olgu sunumu... 21/11/2015 - 25/11/2015
  17  The Assessment of Disease Activity in Takayasu Arteritis; Six Years Experience from a Single Center... 06/11/2015 - 11/11/2015
  18  The Effect of Rheumatoid Factor and Anti-Cyclic Citrullinated Peptide Positivity on Drug Survival of... 06/11/2015 - 11/11/2015
  19  Evaluation of Patient Acceptable Symptom State in Patients with Axial Spondylarthritis; Similar Thre... 06/11/2015 - 11/11/2015
  20  Increased Carotid Intima-Media Thickness in Psoriatic Arthritis Patients Compared with Systemic Lupu... 06/11/2015 - 11/11/2015
  21  The Burden of Axial Spondyloarthritis: A Comparison of the Radiographic and Non-Radiographic Groups... 06/11/2015 -
  22  Psöriatik Artritli Hastalarda Sistemik Lupus Eritematozuslu Hastalar ve Sağlıklı Kontrollere Gö... 28/10/2015 -
  23  Takayasu Arteritinde Hastalık Aktivitesinin Değerlendirilmesi: Tek Merkezden Altı Yıllık Deneyi... 28/10/2015 - 01/11/2016
  24  Ankilozan Spondilitli Erkeklerde İnflamatuvar Bel Ağrısı Kadınlara Göre Daha mı Az Ortaya Ç... 28/10/2015 - 01/11/2016
  25  Obezite Psöriatik Artritle İlişkilidir ve Biyolojik Kullanımındaki Artışa Katkıda Bulunur... 28/10/2015 -
  26  Aksiyel Spondiloartrit Hastalık Yükü: Radyografik ve Non-Radyografik Grupların Karşılaştırı... 28/10/2015 - 01/11/2016
  27  Kaliforniya Üniversitesi Skleroderma Klinik Çalışma Konsorsiyumu Gastrointestinal Traktus (UCLA ... 28/10/2015 - 01/11/2016
  28  Romatoid Artrit, Ankilozan Spondilit ve Psöryatik Artrit Hastalarında Tümör Nekroz Faktör İnhi... 28/10/2015 - 01/11/2016
  29  Aksiyal Spondiloartritli Hastalarda Hastanın Kabul Edilebilir Semptom Durumu Değerlendirmesi: Rady... 28/10/2015 - 01/11/2016
  30  Aksiyel Spondiloartritli Kadınlar ve Erkekler Arasında Demografik ve Klinik Özellikler Açısınd... 28/10/2015 - 01/11/2016
  31  Nedeni Bilinmeyen Ateş Etyolojisinde Nadir Görülen Bir Tanı Olarak Takayasu Arteriti... 14/10/2015 - 18/10/2015
  32  Her İki Elde Şişlik Şikayeti İle Başvuran Olguda Nadir Ratlanılan Bir Sendrom: RS3PE... 14/10/2015 - 18/10/2015
  33  AB0764 Gender Differences in Axial Spondyloarthritis... 10/06/2015 -
  34  FRI0210 A Lower Frequency of Inflammatory Back Pain in Male Patients with Ankylosing Spondylitis Com... 10/06/2015 -
  35  AB1120 Comparison of Long-Term Drug Survival of Tumor Necrosis Factor Inhibitors in Patients with Rh... 10/06/2015 -
  36  Nadir Görülen bir Artrit Nedeni: Okronozis... 12/03/2015 - 14/03/2015
  37  Increased Frequency of Hand Osteoarthritis in Patients with Primary Sjogren's Syndrome: Is there a R... 12/06/2013 - 15/06/2013
  38  İzmir'de Takayasu arteriti sıklığı... 13/10/2012 - 17/10/2012
  39  Akut monoartrit ile gelen ekstranodal multifokal lenfomalı bir olgu... 13/10/2012 - 17/10/2012
  40  Endotelyal nitrik oksit sentaz gen polimorfizmleri ve ankilozan spondilit arasında bir ilişki var ... 13/10/2012 - 17/10/2012
  41  The prevalence of inflammatory back pain, sacroiliitis and spondyloarthropathy in patients who under... 06/06/2012 - 09/06/2012
  42  Prevalence of takayasu's arteritis in IZMIR, Turkey: A multicenter study... 06/06/2012 - 09/06/2012
  43  Evaluation of circulating endothelial and platelet microparticles in men with ankylosing spondylitis... 04/11/2011 - 09/11/2011
  44  Ankilozan spondilitli erkek hastalarda endotel ve trombosit mikropartiküllerinin değerlendirilmesi... 16/10/2011 - 20/10/2011
  45  Lumbar disk hernisi tanısı ile opere olan hastalarda spondiloartrit sıklığı... 16/10/2011 - 20/10/2011
  46  Telephone Interview Strategy can be Used in Screening for Inflammatory Back Pain in the Community... 25/05/2011 - 28/05/2011
  47  High Prevalence of Axial Spondyloarthritis in Patients with Familial Mediteranean Fever, and a Great... 06/11/2010 - 11/11/2010
  48  Performance of different criteria sets for inflammatory back pain in patients with axial spondyloar... 06/11/2010 - 11/11/2010
  49  Circulating adipokine, ghrelin and acylated ghrelin levels in patients with Takayasu's arteritis... 06/11/2010 - 11/11/2010
  50  Circulating Endothelial Cells and Endothelial Progenitor Cells in Takayasu Arteritis... 06/11/2010 - 11/11/2010
  51  İnflamatuvar Bel Ağrısının Değerlendirilmesinde Yüz Yüze ve Telefonla Görüşme Yöntemleri... 13/10/2010 - 17/10/2010
  52  Takayasu Arteritli Hastalarda Leptin, Adiponektin, Ghrelin ve Açillenmiş Ghrelin Düzeyleri... 13/10/2010 - 17/10/2010
  53  Takayasu Arteritinde Dolaşan Endotel ve Endotel Öncü Hücreleri... 13/10/2010 - 17/10/2010
  54  İnflamatuvar Bel Ağrısının Değerlendirilmesi İçin ASAS Tarafından Geliştirilen Yeni Kriter... 13/10/2010 - 17/10/2010
  55  Circulating adipokines and ghrelin levels in patients with familial Mediterranean fever... 16/06/2010 - 19/06/2010
  56  Inflammatory back pain and the features of spondyloarthritis in patients with familial mediterranean... 16/06/2010 - 19/06/2010
  57  The prevalence of sicca symptoms and sjogren's syndrome in patients with systemic sclerosis and expr... 16/06/2010 - 19/06/2010
  58  Causes and predictors of death and prognosis in familial Mediterranean fever in the colchicine era... 16/06/2010 - 19/06/2010
  59  Spondilodiskit ile birlikte sternoklaviküler eklemde bakteriyel artriti gelişen olgu... 30/10/2009 - 03/11/2009
  60  Romatoid Artritli Hastalarda Fibromiyalji Sıklığı; Amerikan Romatoloji Derneği Kriterleri Ve Re... 30/10/2009 - 03/11/2009
  61  Ailevi Akdeniz Ateşli Hastalarda İnflamatuar Bel Ağrısı Sıklığı Ve Spondiloartrit Klinik Ö... 30/10/2009 - 03/11/2009
  62  Romatoid Artritli Hastalarda İnflamatuar Bel Ağrısı, Sakroiliit, Ankilozan Spondilit Ve Spondila... 30/10/2009 - 03/11/2009
  63  Sakroiliiti taklit eden Ewing sarkom olgusu... 30/10/2009 - 03/11/2009
  64  Sistemik Sklerozlu Hastalarda Sikka Semptomları ve Sjögren Sendromu Prevalansı... 30/10/2009 - 03/11/2009
  65  The prevalance of sicca symptoms and sjögren syndrome of patients with systemic sclerosis... 16/10/2009 - 21/10/2009
  66  our approach about latent tuberculosis infection in patients who are given anti-tnf alpha therapy... 12/09/2009 - 16/09/2009
  67  Fibromyalgia in patients with rheumatoid arthritis; diagnostic utulity of american college of rheuma... 10/06/2009 - 13/06/2009
  68  The prevalance of inflammatory back pain, sacroiliitis, ankylosing spondylitis and spondyloarthritis... 10/06/2009 - 13/06/2009
  69  Anti-TNF tedavi verilen olgularda latent tüberküloz infeksiyonu açısından yaklaşımımız... 08/04/2009 - 12/04/2009
  70  Takayasu Arteriti Tedavisinde Yeni Bir Seçenek: Leflunomid.... 11/10/2008 - 15/10/2008
  71  Rituximab tedavisi sonrası gelişen poliartrit olgusu... 11/10/2008 - 15/10/2008
  72  Non-steroid Antiinflamatuvar İlaçlar ile Endotel Disfonksiyonu Arasındaki İlişkinin Akım Bağl... 11/10/2008 - 15/10/2008
  73  Emekli Sandığı Veri Tabanının Analizine Göre 2000 ve 2005 Yılları Arasında Romatoid Artritt... 11/10/2008 - 15/10/2008
  74  Ankilozan spondilitli hastalarda dolaşan endotel hücre sayısındaki azalma enflamatuar süreçten... 08/10/2008 - 11/10/2008
  75  Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug (NSAID) Prescription Preferences among Chronic Rofecoxib Users ... 06/11/2007 - 11/11/2007
  76  Romatoid artritli hastalardaki inflamatuvar bel ağrısı, ve spondiloartrit sıklığı: Ön sonuç... 01/09/2007 - 05/09/2007
  77  Sakroiliite benzer radyolojik bulgu veren kemik sarkoidozlu bir olgu... 01/09/2007 - 05/09/2007
  78  Takayasu Arteritli hastalardaki yaşam kalitesi, romatoid artritli ve ankilozan spondilitli hastalar... 01/09/2007 - 05/09/2007
  79  Effectiveness of National Consensus Recommendations in Preventing Reactivation of Latent Tuberculosi... 13/06/2007 - 16/06/2007
  80  The Prevalence of Gastroprophylaxis (GP) and Gastroprotective Drug Prescribing Patterns in High-risk... 13/06/2007 - 16/06/2007
  81  Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA) Bulunan Hastalarda Karotis İntima Media Kalınlığı ve Endotel Fonksi... 11/10/2006 - 15/10/2006
  82  Emekli Sandığına Kayıtlı 65 Yaş ve Üzeriİ Hastalarda Hafif, Orta, Ağır NSAİİ Kullanımı... 01/09/2006 - 05/09/2006
  83  Ailevi Akdeniz Ateşi hastalarında erken ateroskleroz ölçütlerinin ultrasonografik yöntemlerle ... 01/09/2006 - 05/09/2006
  84  Türkiye'de Emekliİ Sandığına KayıtIı 65 Yaş ve Üzeri Hastalarda Gastraoprofilaksi Sıklığ... 01/09/2006 - 05/09/2006
  85  Kronik Rofekoksib Kullanicilarinda Rofekoksib Sonrasi Nonsteroid Anti-İnflamatuar İlaç Tercihleri... 01/09/2006 - 05/09/2006
  86  Heliotropik Döküntü Ayırıcı Tanısında Düşünülmesi Gereken Bir Hastalık: Bilateral Blefa... 01/09/2006 - 05/09/2006
  87  Emekli Sandığı hastalarının farklı yaş gruplarında non-steroid anti-inflamatuvar ilaç terci... 30/08/2005 - 04/09/2005
  88  Emekli Sandığı hastalarında non-steroid anti-inflamatuvar ilaçların kullanımı ve yıllara g... 30/08/2005 - 04/09/2005
  89  İzmir'in Balçova ve Narlıdere ilçelerinde primer Sjögren Sendromu sıklığı... 31/10/2004 - 03/11/2004
  90  Prevalence of primary Sjogren's syndrome in an urban population of Izmir, Turkey... 09/06/2004 - 12/06/2004
  91  Aseptik menenjit ile seyreden 50 yaşında bir Weil olgusu.... 26/09/2003 - 30/09/2003
 • NO AD TARIH
  1  aksiyel spondiloartrit tanısında görüntüleme tekbniklerinin önemi...  1/2015 - 11/2015
  2  Takayasu arteritinde dolaşımdaki vasküler endotelyal growth faktör (VEGF) düzeyi, dolaşan endotel ve endotel öncü hücre sayısının hastalık aktivitesi ile ilişkisinin değerlendirilmesi...  7/2009 - 2/2010
  3  Takayasu Arteritli Hastalarda Adipositokin ve Ghrelin Düzeylerinin Hastalık Aktivitesi ile İlişkisi...  9/2009 - 5/2010