En

PROF.DR. ERDEM YAKA TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  1999
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı  2004
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji  2011
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2017
 • NO AD YIL
  1  Tracheostomy in patients with ischemic stroke...  2019
  2  Yaşlı inme hastalarında malnutrisyon...  2019
  3  Current Status of Organ Donation in a University Hospital in İzmir: Identifying Obstacles and Possi...  2019
  4  İnme Hastalarında Nutrisyonel Yaklaşım ve Tedavi...  2018
  5  Üçüncü Basamak Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerde Depresyon ve Tükenmişlik S...  2018
  6  Why are Patients with Acute Middle Cerebral Artery Infarction Being Intubated?...  2018
  7  Can neutrophil-lymphocyte ratio predict disease severity and mortality in sepsis and septic shock pa...  2018
  8  Follow-up analysis of serum TNF related apoptosis-inducing ligand Protein and mRNA expression in per...  2018
  9  Pneumocephalus in a patient with multiple stab wounds...  2017
  10  Real World Data Estimation: Management of cost-analysis of stroke in tertiary hospitals in Turkey an...  2016
  11  Analyses of the Turkish National İntravenous Thrombolysis Registry...  2016
  12  Havayolu Yönetimi ve Mekanik Ventilasyon...  2015
  13  Özel iskemik inme tedavisi:Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği İnme Tanı ve Tedavi Kılavuz...  2015
  14  Management of free-floating thrombus within the arcus aorta and supra-aortic arteries...  2014
  15  A Composite score for Dokuz Eylül Cognitive State Neurocognitive test battery:A door to- door surv...  2014
  16  İnmede dekompresif cerrahi...  2014
  17  Prevalence and risk factors of depression among community dwelling elderly....  2014
  18  Low-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation for dyskinesia and motor performance in P...  2014
  19  Vestibular rehabilitation in acute central vestibulopathy: A randomized controlled trial...  2013
  20  Prevelance and risk factors of dementia among community dwelling elderly people in İzmir, Turkey...  2013
  21  Akut İskemik İnmede İntravenöz Fibrinolitik Tedavi...  2013
  22  Ability of Emergency Physicians to Detect Early Ischemic Changes of Acute Ischemic Stroke on Cranial...  2012
  23  Esansiyel Tremor Ve Parkinson Hastalarında Depresyon Sıklığı Ve Yaşam Kalitesinin Karşılaşt...  2011
  24  İnme Patofizyolojisi (Beyin Kan Akımı, Otoregülasyon,Serebrovasküler Rezerv, İskemik Hasarlanm...  2011
  25  Intravenous thrombolytic treatment in a patient with transient ischemic attack associated with mural...  2011
  26  Steroid-responsive recurrent limbic encephalitis associated with small cell lung cancer and neuropil...  2011
  27  The Effects of Inpatient Rehabilitation Program in Acute Stroke Patients...  2011
  28  Increased intracranial pressure due to hyperthyroidism...  2010
  29  Opalski Sendromu...  2010
  30  Cerebrospinal Fluid and Serum Beta Secretase Activities in Alzheimer's Disease....  2010
  31  Akut iskemik inmede intraarteriyel trombolitik tedavi...  2009
  32  Akut iskemik inmede intravenöz trombolitik tedavi...  2009
  33  Biological markers in cerebrospinal fluid (CSF) and evaluation of in vitro effect of on PC12 cell li...  2009
  34  Görme azalmasından yakınan 893 olgunun analizi...  2009
  35  Optik sinir etkilenmelerinde nörooftalmolojik özellikler ve görme yitiminin değerlendirilmesi...  2009
  36  TNF-related apoptosis-inducing ligand level in Alzheimer's disease...  2009
  37  Reliability and validity of revised Turkish version of Mini Mental State Examination (rMMSE-T) in co...  2009
  38  Intravenous Thrombolysis in Acute Ischemic Stroke: Experiences in Dokuz Eylül University Hospital, ...  2008
  39  Akut inme tedavisinde yeni anlayış: İnme ünitesi organizasyonu...  2008
  40  Management Of Carotid Artery Stenosis: Experiences in Dokuz Eylül University Hospital...  2008
  41  Parkinson Hastalığı'nda depresyon sıklığı ve yaşam kalitesini etkileyen faktörler...  2007
  42  Alzheimer Hastalığında Beyin Omurilik Sıvısında (BOS) Biyolojik Belirteçler ve BOS'un PC12 H...  2006
  43  Cerebral venous thrombosis initially considered as a complication of spinal-epidural anesthesia...  2005
  44  Benedikt and 'plus-minus lid syndrome' arising from posterior cerebral artery branch occlusion....  2005
  45  Çocuk ve ergenlerde migren başağrısının erişkin başlangıçlı miğren başağrıları ile k...  2003
  46  Agrafisiz aleksi: Bir olgu sunumu...  2002
  47  Oksipital enfarkt sonrası gelişen hemianopik halüsinasyonlu bir olgu...  2001
 • NO AD TARİH
  1  Recurrent strokes on NOACs... 24/01/2020 - 25/01/2020
  2  Pantoea Suşları:Nadir rastlanan bir septisemi nedeni... 16/05/2019 - 19/05/2019
  3  NOAK (Nonvitamin K oral antikoagulan) tedavisi altında rekürren Serebrovasküler Olaylar, Dokuz Ey... 26/04/2019 - 28/04/2019
  4  Antikoagulan tedavi altında akut iskemik inmeye yaklaşım... 03/05/2018 - 06/05/2018
  5  Akut İskemik İnmede Mekanik Trombektomi... 03/05/2018 - 06/05/2018
  6  Üçüncü Basamak Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerde Depresyon ve Tükenmişlik S... 19/04/2018 - 22/04/2018
  7  Yoğun Bakım Ünitelerinden istenen Nöroloji konsültasyonları... 24/11/2017 - 30/11/2017
  8  Vertebral arter revaskülarizasyonu:Olgu sunumu... 24/11/2017 - 30/11/2017
  9  Kardiyak trombüs olgusu... 24/11/2017 - 30/11/2017
  10  Sepsis ve septik şokta nötrofil/lenfosit oranı mortalite için belirleyici olabilir mi?... 04/10/2017 -
  11  Türkiye'de beyin ölümü teşhisindeki artış organ naklinin artmasını sağlıyor mu?... 04/10/2017 - 07/10/2017
  12  Mekanik ventilatör desteği altındaki hastalarda boşaltıcı torasentezin solunum mekanikleri, ve... 04/10/2017 - 07/10/2017
  13  İskemik inme hastalarında trakeotomi uygulaması... 25/11/2016 - 01/12/2016
  14  PEG sonrası gelişen batın içi hematomun perkutan drenaj kateteri ile boşaltılması... 25/11/2016 - 01/12/2016
  15  Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Perkutan Trakeotomi... 25/11/2016 - 01/12/2016
  16  Büyüme gösteren hemorajik vasıflı bulbus kavernomu olgusu... 25/11/2016 - 01/12/2016
  17  Akut orta serebral arter infarktı olan bir hasta neden entübe olur?... 28/04/2016 - 01/05/2016
  18  Akut iskemik inme tedavisinde multimodal yaklaşım... 28/04/2016 - 01/05/2016
  19  Akut iskemik inme tedavisi:Olgu sunumu... 28/04/2016 - 01/05/2016
  20  Bilateral anterior serebral arter sulama alanı enfarktı olgusu... 28/04/2016 - 01/05/2016
  21  Trafik kazası mağdurlarında sekellerin değerlendirilmesi: Üniversite hastanesi sağlık kurulu ... 04/06/2015 - 06/06/2015
  22  Serum TNF-ilişkili apoptoz uyarıcı ligand (trail) düzeyi iskemik inmenin akut döneminde azalmak... 29/05/2015 - 31/05/2015
  23  Hemicraniectomy in patients with severe and widespread cerebral venous thrombosis (CVT) - Three case... 13/05/2015 - 15/05/2015
  24  The impact of malnutrition on stroke management in tertiary hospitals in Turkey... 31/05/2014 - 03/06/2014
  25  Management of cerebrovascular events in tertiary hospitals in Turkey and effects of malnutrition on ... 31/05/2014 - 04/06/2014
  26  Metranidazole bağlı ensefalopati... 15/11/2013 - 21/11/2013
  27  Serebrovasküler Olay Geçiren Aortik Ark ve Supraaortik Arterlerde İntraluminal Trombusu Bulunan H... 06/11/2013 - 10/11/2013
  28  Kendi kendine pozisyon veren (lateral dönüşümlü yatak) yatakta bası yarası oluşumunun incele... 27/09/2013 - 29/09/2013
  29  Farklı santral venöz kateter pansuman tiplerinin maliyet ve iş yükü karşılaştırılması... 27/09/2013 - 29/09/2013
  30  Total internal karotid arter ve orta serebral arter M1 tıkanıklığının iv tromboliz ile tam rek... 27/09/2013 - 29/09/2013
  31  Anti GAD antikoru pozitif ensefalit olgusu... 27/09/2013 - 29/09/2013
  32  Baziler arterde fusiform anevrizması olan bir iskemik inme olgusu... 27/09/2013 - 29/09/2013
  33  Nöroloji Yoğun Bakımda hasta izlem sonuçları... 16/11/2012 - 22/11/2012
  34  Results of intravenous thrombolysis in Turkey:A multicenter study... 10/10/2012 - 13/10/2012
  35  İnmede dekompresif cerrahi:DEÜTF Nöroloji Kliniği Deneyimi... 11/05/2012 - 13/05/2012
  36  Akut iskemik inme tedavisinde acil mekanik rekanalizasyon... 25/11/2011 - 01/12/2011
  37  Gebelikte NMDA reseptör (NMDAR) ensefaliti... 25/11/2011 - 01/12/2011
  38  İnme hastalarında etiyolojik alt tiplerin CCS ile belirlenmesi... 25/11/2011 - 01/12/2011
  39  Akut İskemik İnme Tedavisinde Acil Mekanik Rekanalizasyon... 30/10/2011 -
  40  Stroke mimics in Stroke Unit... 10/09/2011 - 13/09/2011
  41  Organofosfat zehirlenmesine bağlı bir parkinsonizm olgusu... 04/12/2010 - 09/12/2010
  42  Intravenous thrombolysis in Turkey: Results of the Nationwide Registry... 25/05/2010 - 28/05/2010
  43  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi İnme Ünitesine ait 'Yanlış İnme' tanısıyla yatmış hast... 12/05/2010 - 15/05/2010
  44  İki olgu ile beyin ölümünde refleks ve spontan hareketler... 05/05/2010 - 08/05/2010
  45  Kentsel bir bölgede toplumda yaşayan yaşlılarda depresyon sıklığı ve risk faktörleri... 01/04/2010 - 04/04/2010
  46  The silence of the violence: A case report... 11/12/2009 - 13/12/2009
  47  İskemik inme hastalarında erken dönem stent uygulamaları... 10/11/2009 - 15/11/2009
  48  Geçici iskemik atakta intravenöz trombolitik tedavi:Bir olgu sunumu... 10/11/2009 - 15/11/2009
  49  Serum level of methylmalonic acid and vitamin B12 in acute ischemic stroke... 26/05/2009 - 29/05/2009
  50  Akut iskemik inme tedavisinde yeni anlayış: İnme Ünitesi Organizasyonu... 28/05/2008 - 31/05/2008
  51  Akut iskemik inmede trombolitik tedavi: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabili... 28/05/2008 - 31/05/2008
  52  Reliability and validity of Revised Turkish Version of The Mini Mental State Examination (SMMSE) in ... 05/04/2008 - 08/04/2008
  53  The effects of dietary habits on dementia in the elderly... 05/04/2008 - 08/04/2008
  54  Karotis stent uygulamaları: Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi deneyimi... 10/11/2007 - 15/11/2007
  55  Parkinson hastalığında repetetif transkraniyal manyetik uyarımın diskinezi ve motor performans ... 10/11/2007 - 15/11/2007
  56  Servikal distonide kas hipertrofisi: Manyetik rezonans görüntülemeye dayalı değerlendirme... 10/11/2007 - 15/11/2007
  57  Hashimoto's encephalopathy and status epilepticus.... 07/07/2007 - 11/07/2007
  58  Muscle hypertrophy in cervical dystonia: A magnetic resonance imaging (MRI) based analysis... 03/06/2007 - 07/06/2007
  59  Effects of repetetive transcranial magnetic stimulation on levodopa induced dyskinesia and motor per... 03/06/2007 - 07/06/2007
  60  Spinoserebellar atakside akut nörolojik fizyoterapinin etkisinin değerlendirilmesi... 04/05/2007 - 06/05/2007
  61  Akut dönem stroke hastalarında postür ve denge fonksiyonlarının değerlendirilmesi... 04/05/2007 - 06/05/2007
  62  Prevelance and Risc Factors of Depression in the Community-Dwelling Elderly an Example of a Big City... 03/05/2007 - 06/05/2007
  63  Esansiyel tremorda depresyon sıklığı ve yaşam kalitesi... 25/04/2007 - 28/04/2007
  64  Psödotümör Serebri: 38 Olgu analizi... 12/11/2006 - 17/11/2006
  65  Migren nedeni olarak Glomus Jugulare Tümörü... 12/11/2006 - 17/11/2006
  66  Parkinson hastalığında depresyon ve yaşam kalitesi... 01/11/2006 - 05/11/2006
  67  A case presenting with dialysis dementia.... 15/07/2006 - 20/07/2006
  68  Amyotrophic Lateral Sclerosis and Lyme Borreliosis... 02/07/2006 - 07/07/2006
  69  Alzheimer hastalığında diagnostik biyolojik belirteç adayı: IL-18... 10/04/2006 - 14/04/2006
  70  Alzheimer Hastalığında Beyin Omurilik Sıvısında (BOS) Biyolojik Belirteçler ve BOS'un in vitr... 29/03/2005 - 02/04/2005
  71  Alzheimer Hastalarının Kan ve İdrar Örneklerinin PC12 Hücre Hattı Canlılığı Üzerine Etki... 29/03/2005 - 02/04/2005
  72  Tekrarlayan bilateral periferik fasiyal paralizinin nadir bir nedeni: Fasiyal kanala komşu bilatera... 29/09/2004 - 03/10/2004
  73  Çocuk ve ergenlerde başağrısı... 19/10/2002 - 23/10/2002
  74  İzole mezensefalik etkilenme: Benedikt ve 'plus-minus' sendromu... 19/10/2002 - 23/10/2002
  75  Optik sinir etkilenmelerinde nörooftalmolojik özellikler ve görme yitiminin değerlendirilmesi (3... 19/10/2002 - 23/10/2002
  76  Görme azalmasından yakınan 893 olgunun analizi... 19/10/2002 - 23/10/2002
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Nörolojik Hastalıklar: Geçici İskemik Atak Aile Hekimliği Tanı ve Tedavi Klavuzları...  2010
  2  Nörolojik Hastalıklar: Migren Aile Hekimliği Tanı ve Tedavi Klavuzları...  2010
  3  Nörolojik Hastalıklar: Akut İskemik İnme Aile Hekimliği Tanı ve Tedavi Klavuzları...  2010
  4  Nörojenik Şok Tüm Yönleriyle Şok...  2010
  5  Nörolojik Hastalıklar: Herpes Zoster ve Postherpetik Nevralji Aile Hekimliği Tanı ve Tedavi Klavuzları...  2010
  6  Nörolojik Hastalıklar: Nöbetler Aile Hekimliği Tanı ve Tedavi Klavuzları...  2010
  7  Hafif Bilişsel Bozukluk ve Demans Tipleri / Frontotemporal Demans Geriatri Pratiğinde Demans Sendromu...  2009
  8  Frontotemporal Demans Nörolojide Yeni Ufuklar Alzheimer ve diğer demanslar...  2009
 • NO AD TARIH
  1  İskemik İnmede TNF Related Apoptosis Inducing Ligand (TRAIL)'in Rolü...  6/2013 - 6/2015
  2  Alzheimer ve Parkinson Hastalığı için Biyomarkır Geliştirilmesi...  8/2012 - 8/2015
  3  Türk Toplumuna Göre Yeniden Düzenlenmiş Standardize Mini Mental Testin Toplumda Yaşayan Eğitimli ve Eğitimsiz Yaşlılarda Geçerlilik ve Güvenilirliği...  7/2006 - 10/2007
  4  Alzheimer tipi demans hastalarının BOS örneklerinin PC12 hücre hattı canlılığı üzerine in vitro etkisinin değerlendirilmesi...  2/2005 - 5/2006
  5  Alzheimer Hastalığında Yeni Biyomarkır Geliştirilmesi (TRAIL, İnterlökin-18 ve beta sekretaz aktivitesi...  5/2005 - 9/2008
 • NO AD YIL
  1  2005 yılı 'En iyi araştırma' ödülü...  2005
 • NO Görev
  1 DEÜ Rektörlüğü Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyesi, Eylül 2018-Devam ediyor