En

PROF.DR. ABDURRAHMAN HÜSEYİN BASKIN TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1985
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Mikrobiyoloji  1995
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2000
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji  2005
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2011
 • NO AD YIL
  1  FATSA DEVLET HASTANESİ AMELİYATHANE BİRİMİNDE RİSK ANALİZİ YÖNTEMİYLE RAMAK KALA OLAYLARIN...  2019
  2  Determination of antibiotic resistance and high-performance liquid chromatography profiles for Mycob...  2018
  3  The effects of plasma immersion ion implantation and deposition (PIII&D) process voltages on the mor...  2017
  4  Diabetes Mellitus Klinik Göstergeleri Üzerine Retrospektif Bir Araştırma: Nasıl Veri Toplamalı...  2016
  5  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde Diz ve Kalça Protezi Klinik Göstergelerinin Retrospektif ...  2016
  6  Erythropoietin prevents lymphoid apoptosis but has no effect on survival in experimental sepsis....  2013
  7  Effect of Gentamicin, Amikacin and Netilmicin on The Pathogenic factors and Two Extracellular Quorum...  2012
  8  Effectiveness of Saccharomyces boulardii in a rat model of colitis...  2012
  9  activated protein c reduces intestinal injury in an experimental model of necrotizing enterocolitis...  2010
  10  Experimental Microenviroonment Modeling Study:Qurum Sensing and Biofilm Responses of Pseudomonas aer...  2009
  11  Deneysel Mikroçevre Modelleme Çalışması: Pseudomonas aeruginosa'nın farklı Hücre Dizilerinde...  2009
  12  Early effects of laparotomy and laparoscopy on bacterial behavior and proinflammatory cytokines on b...  2008
  13  Effects of activated protein C on neonatal hypoxic ischemic brain injury...  2008
  14  Çoğunluğu Algılama Yanıtlarının Görüntülenmesinde İki Yöntemin Karşılaştırılması...  2008
  15  Imaging of bacterial infection with 99mTc-labeled HBD-1...  2008
  16  Evaluation of 99mTc-Cefuroxime axetil for imaging of inflammation...  2008
  17  Activated protein C reduces endotoxin-induced white matter injury in the developing rat brain...  2007
  18  Erythropoietin Attenuates Lipopolysaccharide-Induced White Matter Injury in the Neonatal Rat Brain....  2007
  19  Gentamisin Varlığında Pseudomonas aeruginosa Suşlarında Biyofilm ve "Quorum Sensing" İlişkisi...  2007
  20  Gentamisine Duyarlı Staphylococcus aureus Suşlarında Gentamisinin Biyofilm ve Koagülaz Oluşumun...  2007
  21  What is the risk of pyelonephritis due to desmopressin in rats with cystitis?...  2006
  22  Neuroprotective effect of the peptides ADNF-9 and NAP on hypoxic-ischemic brain injury in neonatal r...  2006
  23  Erythropoietin attenuates lipopolysaccharide-induced splenic and thymic apoptosis in rats....  2006
  24  Erythropoietin decreases cytotoxicity and nitric oxide formation induced by inflammatory stimuli in ...  2006
  25  Effects of non toxic doses of acyclovir on nitric oxide and cellular death responses in herpesvirus ...  2005
  26  Selective apoptotic behaviour of bovine herpesvirus ? 1 in an epithelial like microenvironment...  2005
  27  Programmed Cell Death In HEp- 2 Cells Infected with Human Adenovirus Isolate...  2005
  28  Study of programmed cell death in bovine herpesvirus 1 infected MDBK cells and the possible role of ...  2004
  29  Selective Inhibition of Nitric oxide in Hypoxic-ischemic Brain Model in Newborn Rats...  2004
  30  Comparison of trained and untrained dog urines....  2003
  31  Inversely proportional relation between nitric oxide and lipid peroxidation in atherosclerotic plaqu...  2003
  32  Salmonella typhimuriuma dirençli farelerin peritoneal makrofajlarında akut dönemde oluşan apopto...  2003
  33  Üç ayrı florokinolon subminimal inhibitör konsantrasyonlarının standard bir Staphylococcus aur...  2003
  34  Serum Nitrite Level in Helicobacter pylori Associated Gastritis in Women...  2003
  35  Anti-nötrofil sitoplazmik otoantikorların (ANCA) varlığının tanısal önemi...  2003
  36  Erythropoietin protects against necrotizing enterocolitis of newborn rats by the inhibition of nitri...  2003
  37  Bilirubin is Cytotoxic to Rat Oligodendrocytes in vitro...  2003
  38  Effect of Subminimal Inhıbitory Concentrations of Gentamicin, Penicillin, Trimetoprim-Sulfamethoxaz...  2002
  39  Serum ve eklem sıvısındaki nitrik oksid ve sistatin-C düzeylerinin osteoartrit evreleri ile ili...  2002
  40  The possible role of nitric oxide in the evasion of the immune system by Toxoplasma gondii: Serum ni...  2002
  41  Effect of subminimal inhibitory concentrations of three fluoroquinolones on adherence of uropathoge...  2002
  42  Prion hastalıkları ve yeni varyant Creutzfeldt-Jakob hastalığı...  2001
  43  Mikrobiyal identifikasyonda gaz kromatografisi analizi: Legionella pneumophila üzerine bir alışma...  1999
  44  Radiotherapy in head and neck carcinomas through monitoring the levels of carcinoembryonic antigen a...  1998
  45  Role of nitric oxide in osteoarthritis...  1998
  46  A modification in Legionella pneumophila isolation from environmental water samples...  1998
  47  Herpes simplex virus type 2 synergizes with interferon-gamma in the induction of nitric oxide produc...  1997
 • NO AD TARİH
  1  Adli Mikrobiyoloji ve Biyolojik Terör Laboratuvarı' nın KBRN Eşgüdümündeki Rolü ve Önemi"... 17/04/2019 - 17/04/2019
  2  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ? NDE KORONER ARTER HASTALIĞI KLİNİK GÖSTERGELERİNDEN K... 10/01/2018 - 13/01/2018
  3  FATSA DEVLET HASTANESİ AMELİYATHANE BİRİMİ ÇALIŞANLARININ RAMAK KALA OLAY VE RİSK YÖNETİM... 10/01/2018 - 13/01/2018
  4  ULUSLARARASI HASTANE AKREDİTASYONUNUN ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNE OLAN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI... 10/01/2018 - 13/01/2018
  5  SAĞLIKTA RİSK YÖNETİMİ... 09/01/2018 - 13/01/2018
  6  Gümüş İyonu Kullanılarak Nanoteknolojik Yöntemle Oluşturulmuş Yüzey Kaplamasının J774A.1 ... 27/04/2017 - 29/04/2017
  7  Standart ATCC 27853 Pseudomonas aeruginosa ile Enfekte J774A.1 Makrofaj Hücrelerinde Nanoteknolojik... 27/04/2017 - 29/04/2017
  8  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE DİZ VE KALÇA PROTEZİ KLİNİK GÖSTERGELERİNİN RETR... 01/03/2016 - 04/03/2016
  9  DİYABETES MELLİTUS KLİNİK GÖSTERGELERİ ÜZERİNE RETROSPEKTİF BİR ARAŞTIRMA... 01/03/2016 - 04/03/2016
  10  TİROİDEKTOMİ AMELİYATLARINDA PROFİLAKTİK ANTİBİYOTİK UYGULAMASININ GEREKLİLİĞİ: EĞİT... 01/03/2016 - 04/03/2016
  11  HEKİM VE HEMŞİRELERİN GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİNE KATILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ EĞİT... 01/03/2016 - 04/03/2016
  12  Sağlıklı çocukların barsak florasındaki aerop bakterilerin yağ asidi analizi yöntemi ile inc... 30/04/2014 - 03/05/2014
  13  Ekolojik Kirliliğe Karşı Mikroorganizmaların Kullanılması... 04/12/2013 - 06/12/2013
  14  Denizlerdeki Metanın Aerobik Üretimi... 04/12/2013 - 06/04/2013
  15  Kinetics of the biofilm formation of ATCC 27853 Pseudomonas aeruginosa strain on silicone catheter u... 31/03/2012 - 03/04/2012
  16  Yenidoğan rat hipoksik iskemik ensefalopati modelinde pentoksifilin ve melatonin tedavisinin etkinl... 21/04/2010 - 24/04/2010
  17  Kan donörlerinde HBsAg, anti-HCV, HIV Ag/Ab, Sifiliz seropozitiflik oranları ve HBsAg, anti-HCV po... 01/04/2010 - 04/04/2010
  18  Possible Antileishmanial Effect of Recombinant Human Erythropoietin... 06/09/2009 - 10/09/2009
  19  Quorum Sensing-Cytokine-Relation in Pseudomonas aeruginosa under The Effect of Aminoglycosidase (Ami... 28/06/2009 - 03/07/2009
  20  Pseudomonas aeruginosa İnfeksiyonu Gelişiminde Fenotipik Değişikliklerin önemi... 29/04/2009 - 03/05/2009
  21  Pseudomonas aeruginosa'ya Karşı Aminoglikozid Kullanımı: Biyofilm oluşumu,Bakteri sayısı ile ... 01/04/2009 - 05/04/2009
  22  Aynı Olgudan Ayrıştırılan Acinetobacter baumannii Suşlarının Amikasin ve İmipenem Etkisi Al... 25/03/2009 - 29/03/2009
  23  Aminoglikozidlerin Silikon İdrar Sondası Üzerinde Biyofilm Oluşumuna Etkisi. Taramalı Elektron ... 21/10/2008 - 25/10/2008
  24  Çevresel Koşulların Etkisinde Dinamik ve Statik Biyofilm Gelişimi... 21/10/2008 - 25/10/2008
  25  Çoğunluğu Algılama (Quorum Sensing) Yanıtlarının Görüntülenmesinde İki Yöntem... 28/05/2008 - 01/06/2008
  26  Yenidogan sıçanlarda hiperoksik akciger hasarında aktive protein C tedavisinin etkinliğinin ara... 20/05/2008 - 23/05/2008
  27  Nekrotizan enterokolit tedavisinde aktive protein c tedavisinin yeri... 09/04/2008 - 12/04/2008
  28  Yenidoğan sıçanlarda hiperoksik akciğer hasarında aktive protein c tedavisinin etkinliğinin ar... 09/04/2008 - 12/04/2008
  29  Hipoksik iskemik ensefalopati modelinde leptin düzeylerinin hücre hasarı ile ilişkisinin araşt... 09/04/2008 - 12/04/2008
  30  Ratlarda Oluşturulan Deneysel Kolit Modelinde Saccharomyces Boulardii'nin Etkinliği ve Gelişebile... 16/10/2007 - 21/10/2007
  31  Erythropoietin Prevents Lymphocyte Apoptosis But Has No Effect On Survival In Experimental Sepsis... 24/06/2007 - 28/06/2007
  32  Subminal Dozlarda Gentamisin,Amikasin ve Netilmisin Pseudomonas aeruginosa Suşlarında Patojenite K... 29/04/2007 - 03/05/2007
  33  Yenidoğan hipoksik iskemik ensefalopati modelinde aktive protein C tedavisinin etkinliğinin araşt... 04/04/2007 - 07/04/2007
  34  Gentamisin En Düşük Baskılayıcı Yoğunluklarında Pseudomonas aeruginosa Suşlarındaki Biyofi... 12/10/2006 - 16/10/2006
  35  Staphylococcus aureus Suşlarında Gentamisinin en Düşük Baskılayıcı Yğunluklarının Koagül... 12/09/2006 - 16/09/2006
  36  İntrauterin lipopolisakkarid uygulanması sonrası oluşturulan periventriküler lökomalazi modeli... 27/06/2006 - 30/06/2006
  37  İntrauterin lipopolisakkarit uygulaması sonrasında oluşturulan periventriküler lökomalasi mode... 12/04/2006 - 16/04/2006
  38  İntrauterin lipopolisakkarit uygulanması sonrası oluşturulan periventriküler lökomalazi modeli... 12/04/2006 - 16/04/2006
  39  Neonatal Hipoksik- İskemik Ensefalopatide Nöropeptitlerin Rolü: ADNF-9 ve NAP Nöroprotektiftir... 12/04/2006 - 16/04/2006
  40  Endotoksik Sepsis Modelinde Eritropoietinin Dalak Ve Timüs Apoptozu Üzerine Etkileri... 08/06/2005 - 12/06/2005
  41  Kanser mikroçevre ilişkisi sağaltım sürecini etkiler mi... 20/04/2005 - 24/04/2005
  42  Effects of acyclovir on nitric oxide and cell death in herpesvirus type 1 and 2 infected HEp-2 cells... 02/04/2005 - 05/04/2005
  43  Desmopressin?in İdrar Yolu Enfeksiyonları Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi.... 10/09/2004 - 14/09/2004
  44  Evaluation of the effect of desmopressin on urinary tract infection... 29/08/2004 - 02/09/2004
  45  Antifungal ilaçların subminimal inhibitör konsantrasyonlarda Candıda albıcans suşlarının ak... 30/06/2004 - 03/07/2004
  46  Silikon yağının Pseudomonas aerugınosa'nın üreme, aderans ve biyofilm aktivitesi üzerine etki... 30/05/2004 - 03/06/2004
  47  Questioning the programmed cell death in bovine herpesvirus 1 infected MDBK cells and the possible r... 01/05/2004 - 04/05/2004
  48  Inversely proportional relation between programmed cell death and nitric oxide responses: latency be... 01/05/2004 - 04/05/2004
  49  Antistaphylococcal effect of recombinant human erythropoietin... 01/05/2004 - 04/05/2004
  50  In vitro effects of silicone oil on the growth and adherence of Pseudomonas aeruginosa.... 01/05/2004 - 04/05/2004
  51  Effects of subminimal inhibitory concentrations of three antimicrobials on the virulence factors and... 01/05/2004 - 04/05/2004
  52  Depending on the microenvironment, nitric oxide may switch to another way of cell death in cervical ... 21/09/2003 - 25/09/2003
  53  Erythropoietin protects against necrotizing enterocolitis of newborn rats by the inhibition of nitri... 03/09/2003 - 06/09/2003
  54  Selective inhibition of nitric oxide in hypoxic-ischemic brain model in newborn rats: is itan explan... 03/09/2003 - 06/09/2003
  55  Bilirubin is cytotoxic to rat oligodendrocytes in vitro... 03/09/2003 - 06/09/2003
  56  Subminimal inhibitör konsantrasyonlarda pefloksasinin üropatojenik Escherıchıa colı virülans ... 25/05/2003 - 29/05/2003
  57  Ev Köpeklerinde Eğitimin İdrar yolu enfeksiyonundaki rolü... 21/05/2003 - 25/05/2003
  58  Questioning The Possible Synergystic Effect of Gentamicin With Three Fluoroquinolones (Ciprofloxacin... 10/05/2003 - 13/05/2003
  59  İnsan servikal karsinomu hücre dizilerinde nitrik oksidin hücre ölümü üzerine etkisi... 23/04/2003 - 27/04/2003
  60  Salmonella typhimuriuma dirençli farelerin peritoneal makrofajlarında akut dönemde oluşan apopto... 30/09/2002 - 05/10/2002
  61  Üç Ayrı Florokinolon Subminimal İnhibitör Konsantrasyonlarının Standard bir Staphylococcus au... 30/09/2002 - 05/10/2002
  62  Ofloxacin, Ciprofloxacin ve Levoflaxacin'in Subminimal inhibitör konsantrasyonlarda üropatojenik E... 30/09/2002 - 05/10/2002
  63  Serum ve eklem sıvısındaki nitrik oksit ve sistatin-c düzeylerinin osteoartrit evreleri ile ili... 24/06/2002 - 27/06/2002
  64  Anti nötrofil sitoplazmik antikorların (ANCA) varlığının tanısal önemi... 09/05/2001 - 13/05/2001
  65  Kinolon Türevi Antibiyotiklerin Subminimal İnhibitör Konsantrasyonlarının, Üropatojenik Escher... 08/10/2000 - 13/10/2000
  66  Çeşitli Antibiyotiklerin Subminimal İnhibitör Konsantrasyonlarının Üropatojenik Escherichia c... 08/10/2000 - 13/10/2000
  67  Synovial fluids levels of nitric oxide, hydroxyproline and malondialdehyde in patient with osteoarth... 01/04/2000 - 04/04/2000
  68  Nitric oxide response of mouse macrophages... 25/05/1997 - 28/05/1997
  69  Bir deney sistemi; fare peritoneal makrofajları ve nitrik oksit... 07/05/1996 - 10/05/1996
  70  Bir hücre içi yerleşimli mikroorganizmaya karşı oksijene bağımlı dizge yanıtları: nitrik o... 07/05/1996 - 10/05/1996
  71  Kemiricilerde INF-gammanın gösterilmesinde basit ve duyarlı bir ELISA... 26/03/1996 - 30/03/1996
  72  The Internet in Biological Sciences... 26/03/1996 - 30/03/1996
  73  SAlmonella typhimurium a yanıtta fare makrofajlarının solunum patlaması ve nitrik oksit yanıtla... 26/03/1996 - 30/03/1996
  74  Herpes simplex virus synergizes with IFN-gamma in induction of nitric oxide production in macrophage... 10/11/1995 - 15/11/1995
  75  Nitrik oksit yanıtında makrofajların ve splenositlerin sinerjistik etkileri... 04/09/1995 - 06/09/1995
  76  Herpes simplex tip-2' ye duyarlı (BALB/C) ve dirençli (C57) farelerin peritoneal makrofajlarının... 04/08/1995 - 04/08/1995
  77  Nasopharyngeal carcinoma in Turkey: Epstein Barr Virus/Viral Capsid Antigen-IgA Antibody related ser... 20/07/1995 - 22/07/1995
  78  A pilot study: comparison of immunofluorescence assay and enzymelinked immunosorbent assay in rapid ... 20/07/1995 - 22/07/1995
  79  Mikrobiyolojinin bilgi kaynaklarına erişimde internet... 07/05/1995 - 10/05/1995
 • NO AD YIL
  1  ZOONOZLARLA MÜCADELEDE VETERİNER HALK SAĞLIĞI VE TEK SAĞLIK...  2018
  2  HASTANE BİLGİ GÜVENLİĞİ EL KİTABI- Cepte Kalite Dizisi-2...  2016
  3  SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULLARI TIBBI LABORATUVAR TEKNİKERLİĞİ İÇİN TIBBİ MİKROBİYOLOJİ...  2014
  4  SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN SAĞLIKTA KALİTE VE AKREDİTASYON UYGULAMALRI EL KİTABI- Cepte Kali...  2014
  5  RESMİ SERTİFİKALI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMİ KİTABI...  2014
  6  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM KILAVUZU...  2013
  7  İpuçları Serisi Biyokimya İpuçları...  2001
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Quorum Sensing ve Biyofilm Türkiye Klinikleri Enfeksiyon Hastalıkları- Biyofilm Enfeksiyonları...  2018
  2  Mikoplazmalar ve Üreaplazmalar Koneman's Color Atlas And Textbook of Diagnostic Microbiology Türkçe Baskısı...  2017
  3  Yalancı Enfeksiyon, Yalancı Salgın Hastane İnfeksiyonları...  2009
  4  Laboratuvarın Tasarımı Klinik Mikrobiyoloji (Manual of Clinical Microbiology)...  2009
 • NO AD TARIH
  1  BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ MERKEZİ ECZANE BİRİMİNDE İLAÇ YÖNETİMİNDE RİSK ANALİZİ YÖNTEMİYLE RAMAK KALA OLAYLARIN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ...  1/2019 - /
  2  -TIBBİ MESLEKİ EĞİTİM PROGRAM VE UYGULAMALARININ, ?JOINT COMMISSION INTERNATIONAL-AKADEMİK TIP MERKEZİ HASTANESİ STANDARTLARI - BEŞİNCİ VERSİYON? A GÖRE AKADEMİK İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ÖRNEĞİ...  3/2019 - /
  3  Adli Mikrobiyoloji ve Biyolojik Terör Laboratuvarının Altyapısının, TS EN ISO / IEC 17025: 2012 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar Standardına Uygun Kurulması ve Yapılandırılması...  9/2018 - /
  4  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ANESTEZİ YOĞUN BAKIM BİRİMİNDE RİSK YÖNETİMİ, RAMAK KALA OLAYLARIN BELİRLENMESİ...  4/2017 - /
  5  SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI VERSİYON 5 İ UYGULAYAN DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GERİATRİ BİLİM DALI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN...  11/2017 - 1/2019
  6  DR. SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI ve CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ YOĞUN BAKIM KLİNİĞİNDE RAMAK KALA OLAYLARIN BELİRLENMESİ ve KÖK-NEDEN ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ...  2/2017 - 9/2017
  7  FATSA DEVLET HASTANESİ AMELİYATHANE BİRİMİNDE RİSK ANALİZİ YÖNTEMİYLE RAMAK KALA OLAYLARIN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ...  6/2017 - 12/2017
  8  FLUKANAZOL ETKİSİ ALTINDA CANDIDA ALBICANS VE CANDIDA DUBLINIENSIS IN YAĞ ASİDİ PROFİLLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ...  7/2016 - 9/2017
  9  ULUSLARARASI HASTANE AKREDİTASYONUNUN ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNE OLAN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI...  2/2016 - 9/2018
  10  Hekim ve Hemşirelerin Güvenlik Raporlama Sistemine Katılımının Değerlendirilmesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği...  1/2015 - 10/2015
  11  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ACİL SERVİS BİRİMİ'ne BAŞVURAN HASTALARIN TANI, TAKİP VE TEDAVİ İŞLEMLERİNİN SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ: GERİATRİK HASTA GRUBU ÖRNEĞİ...  12/2015 - 9/2017
  12  Tiroid Ameliyatlarında Profilaktik Antibiyotik Kullanımında Farkındalığın Değerlendirilmesi...  1/2014 - 9/2015
  13  Lisansüstü Eğitim Kurumlarında TS EN ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sisteminin İdari ve Eğitim Süreçlerinde Uygulanmasının Değerlendirilmesi (Enstitü Kalite Kılavuzu)...  1/2014 - 12/2014
  14  MİKOLİK ASİT VE YAĞ ASİDİ PROFİLLERİ KULLANARAK, AEROBİK-ANAEROBİK VE MİKOBAKTERİYOLOJİK SUŞLARIN TANI STANDARDİZASYONU?...  2/2014 - 12/2014
  15  Plazma Daldırma İyon İmplantasyonu ve Depozisyonu (PIII&D) ile Metal Yüzeylerinin Islahı...  10/2011 - 4/2014
  16  Pseudomanas aeruginosa'da;Aminoglikozidlerin (Gentamisin,Netilmisin,Amikasin) Etkisinde "Quorum Sensing"-Sitokin İlişkisi: Konak Cevabının Kinetiği...  1/2009 - 12/2009
  17  Pseudomanas aeruginosa'nın "Quorum Sensing"e Sahip ve "Quorum Sensing" 'den Yoksun Klinik Suşlarının Analizi: Biyomarker Araştırması...  12/2008 - 12/2010
  18  Nekrotizan enterokolit, tedavisinde aktive protein C'nin yeri...  8/2007 - 10/2007
  19  Periventriküler Lökomalasi Modeli Oluşturulan Rtalarda APC tedavisinin nöron hasarı ve kognitif fonksiyonlar üzerine etkinliğinin araştırırlması...  9/2007 - 12/2007
  20  Yenidoğan hipoksik iskemik ensefalopati modelinde aktive protein C tedavisinin etkinliğinin araştırlması...  3/2007 - 4/2007
  21  Pseudomanas aeruginosa Enfeksiyonu Gelişiminde, Etken-Konak Etkileşiminin Karşılıklı Kinetiği...  4/2005 - 4/2008
  22  Kuşkulu Anti Hepatit C Virusu olumluluklarının değerlendirilmesi...  1/2003 - /2004
  23  Multiple Skleroz Olgularının Atak ve İyileşme Dönemleri Arasında Periferik ve Beyin Omurilik Sıvısı T-Lenfositlerinin Ekspresyon Paternlerinin Mikroarray Yöntemi ile Karşılaştırılması...  1/2002 - 1/2005
  24  Sıçanlarda oluşturulmuş piyelonefrit ve sistit modellerinde Desmopressin'in idrar yolu enfeksiyonları üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi...  6/2002 - 12/2003
 • NO AD YIL
  1  18. ANKEM Klinikler ve Tıp Bilimleri Kongresi, 25-29 Mayıs, 2003, Belek, Antalya, Poster Ödülü...  2003
  2  19. ANKEM Klinik ve Tıp Bilimleri Kongresi, 20 Mayıs-3 Haziran, 2004, Kızılağaç-Side, Antalya,...  2004
  3  TÜBİTAK BURSU: ;Hücre yapısına giriş ve bazı zar fonksiyonları;, Sonbahar Okulu, 1992, Alany...  1992
  4  TÜBİTAK BURSU: ;Oksidan stres ve hücre hasarı;, Sonbahar Okulu, 1993, Kızılcahamam, Ankara...  1993
  5  TÜBİTAK BURSU: ;Yurtdışı araştırma burs programı;, NATO / A2, 1994-1995, TÜBİTAK-Bilim Ada...  1994
  6  TÜBİTAK BURSU: 8th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Lausanne, S...  1997
  7  UNIVERSIADE 2005 TEŞEKKÜR BELGESİ...  2005
  8  EĞİTİM KİTABI TEŞEKKÜR BELGESİ...  2014
  9  HİZMET TEŞEKKÜR BELGESİ...  2012
  10  HİZMET TEŞEKKÜR BELGESİ...  2010
  11  TÜRKİYE SAĞLIK HİZMETLERİ KALİTE VE AKREDİTASYON ENSTİTÜSÜ (TÜSKA) SAĞLIKTA AKREDİTASYO...  2016
 • NO Görev
  1 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2018-Devam ediyor
  2 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Temmuz 2018-Devam ediyor
  3 Kalite ve Mükemmellik Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Başkanı, Temmuz 2018-Devam ediyor
  4 Kalite ve Mükemmellik Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Temmuz 2018-Devam ediyor
  5 Kalite ve Mükemmellik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Temmuz 2018-Devam ediyor
  6 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2015- Temmuz 2018
  7 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Temmuz 2015- Temmuz 2018
  8 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Translasyonel Tıp (Disiplinlerarası) Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2014- Temmuz 2017
  9 Kalite ve Mükemmellik Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Temmuz 2013- Temmuz 2018
  10 Kalite ve Mükemmellik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Vekili, Temmuz 2013- Temmuz 2018
  11 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Nisan 2013- Mart 2014
  12 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Aralık 2012- Nisan 2013
  13 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2012- Temmuz 2015
  14 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Temmuz 2012- Temmuz 2015
  15 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Nisan 2011- Aralık 2012
  16 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Nisan 2011- Aralık 2012
  17 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2011- Aralık 2012
  18 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Mart 2011- Nisan 2011
  19 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Mart 2011- Nisan 2011
  20 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2011- Nisan 2011
  21 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Nisan 2010- Nisan 2010
  22 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Ağustos 2008- Nisan 2010