En

DOÇ.DR. MUHAMMED AYDOĞAN MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ŞEHİRCİLİK ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü  1998
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı(Kentsel Tasarım)  2001
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı  2006
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi  2007
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama  2016
 • NO AD YIL
  1  Türkiye'de Tarihi Çevrelerin Korunmasında Katılımcı Planlama Olasılığı: İzmir Örneği...  2017
  2  Mass Toursim Effects on a Coastal Historical Town: Bodrum Case (Turkey)...  2011
  3  Tarihi Kent Dokularının Korunmasında Katılımcı Bir Uygulama Örneği - Kemeraltı...  2009
  4  Kemeraltında Yeralan Çok Katlı Yapıların kullanımlarını İnceleyerek, Tarihi Kent Merkezleri...  2001
  5  Agora Projesi - Kemeraltı Postacılarından Mektup...  2001
  6  Korkulanı Beklerken - Deprem Sonrası Planlama Adına Bir Özeleştiri...  2000
  7  İzmir'de Musevi Cemaati ve Kemeraltı Havraları...  2000
 • NO AD TARİH
  1  İzmir Kentinde, Bisikletin Ulaşım Amaçlı Kullanım Potansiyelinin Değerlendirilmesi... 13/06/2019 - 15/06/2019
  2  Smyrna Agorası Yakın Çevresinin Bugünü ve Geleceği... 23/09/2016 - 24/09/2016
  3  Design for Cultural Diversity... 05/06/2008 - 07/06/2008
 • NO AD YIL
  1  İzmir İli Turizm Envanteri ve Yatırım Potansiyelleri...  2004
  2  Kemeraltı Kentsel Tasarım Rehberi...  2003
  3  Kemeraltı Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu...  2003
 • NO AD TARIH
  1  İzmir Tarih Projesi Anafartalar Caddesi 2.Etap ile 1.Halka Konut Dokusu'nun Bir Bölümü ve Yakın Çevresi'nin Operasyon Planına Yönelik Ön Projelendirme...  2/2015 - 6/2015
  2  Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknolojisi ile İnternet Tabanlı Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe ve Dokuzçeşmeler Kampüs Bilgi Sisteminin Oluşturulması...  8/2009 - 12/2011
  3  Kentsel Yönetişim Sistemlerinde E-Planlama Yaklaşımları...  3/2005 - 3/2007
  4  İzmir İli Turizm Envanteri ve Yatırım Potansiyelleri...  7/2004 - 11/2004
  5  Kent Kimliğinin Ortaya Çıkartılması Amacıyla Kentsel Tasarım Rehberlerinin Kullanılabilirliğinin Araştırılması...  3/2001 - 9/2003
  6  Kemeraltı Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyon Çalışması...  2/2000 - 10/2002
 • NO AD YIL
  1  Mimarlık Fakültesi Lisans İkincilik Derecesi...  1998
  2  Tarihi Çevre Koruma Çalışmaları - Teşekkür Belgesi...  2001
  3  European Union Service Medal...  2005
  4  NATO Service Medal...  2005
  5  Bosna Hersek Hizmet Övünç Belgesi...  2005
 • NO Görev
  1 Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı, Mayıs 2019-Devam ediyor
  2 Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı, Kasım 2018- Mayıs 2019
  3 Mimarlık Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Ekim 2018-Devam ediyor
  4 Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı, Şubat 2018- Kasım 2018
  5 Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Eylül 2013- Kasım 2014