En

DOÇ.DR. NEZİHAT KÖŞKLÜK KAYA MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ RESTORASYON ANABİLİM DALI RESTORASYON

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık  1997
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Restorasyon  2001
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Bölümü  2009
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi  2012
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık  2014
 • NO AD YIL
  1  Kırsal Mimarlık Mirasının Korunmasında Turizmin Rolü: Cumalıkızık Köyü Örneği...  2016
  2  Kırsal Mimarlık ve Koruma...  2016
  3  Mimarlık Disiplininin 'Halk Mimarisi ve Somut Olmayan Kültürel Miras' Bağlamında Halkbilimi Dis...  2013
  4  Şirince Köyü Örneğinde Kırsal Mimari Mirasın Kırsal Turizmin Gelişmesine Katkısının Tart...  2012
  5  Buldan Eski Hükümet Konağı ve Cezaevi'nin Belediye El Sanatları ve Kültür Merkezi'ne Dönüş...  2011
  6  Osmanlı Kentinde Arsa Parçalanmasına Bağlı Olarak Üst Yapının Değişme Süreci: Bir Kırıl...  2011
  7  XI. Mimarlık Fakültesi Haftası...  2008
  8  DEÜ'de Özgür Bir Tasarım Haftası...  2008
  9  Benim Sıradışı Evim...  2007
  10  Kula'da Halı Dokumacılığının Tarihsel Süreçte Geleneksel Konut ve Kentsel Doku ile İlişkis...  2007
  11  Bornova-Edwards (Murat) Köşkü Restorasyon Çalışmaları...  2006
  12  Giydirilmiş Mimarlık...  2005
  13  DEÜ Mimarlık Fakültesi Haftası 10-14 Mayıs 2004...  2005
  14  2008 Pekin Olimpiyatlarına Doğru... Kuş Yuvası Olimpiyat Stadyumu - Su Kübü Ulusal Yüzme Merk...  2004
  15  Yer-Tema Odaklı Bir Tasarım Stüdyosu Deneyimi: Şirince'de Eğitim ve Etkileşim Merkezi...  2004
  16  İzmir Kenti Bakımlı Cepheler Projesi Alsancak 1448 ve 1449 Sokaklar Cephe Renovasyonu...  2004
  17  Öğrenci Sayfaları Yeniden......  2004
  18  Ege'de Bir Rum Köyü Şirince...  2002
  19  Bayraklı Tepekule Höyüğü'nde Kazıevi Tasarımı...  2002
  20  Ayvalık Kız Meslek Lisesi (Despina Evi)...  2002
  21  Suya Gömülen Tarih...  2001
  22  Tarihsel Yapı ve Mekanların Aydınlatılması Antik Kentlerimizin Turizm Amaçlı Aydınlatılmas...  2001
  23  Bir Öğrenci Organizasyonu Güncesi...  2001
  24  Koruyamadıklarımıza İki Örnek... Kula Göldeliler Evi ve Palanduz Evi...  2001
  25  İzmir Karataş Hastanesi Restitüsyon ve Restorasyon Projesi...  2001
 • NO AD TARİH
  1  UNESCO Dünya Miras Alanları ve VI. Kriter... 08/11/2019 - 10/11/2019
  2  Place and Memory: Tangible and Intangible Heritage in Antakya (Antioch)... 22/06/2019 - 23/06/2019
  3  İznik Roma Tiyatrosu 2018 Yılı Kazı ve Restorasyon Çalışmaları... 17/06/2019 - 21/06/2019
  4  Tarihi Dokularda Üretim ve Mekan İlişkisi... 21/03/2019 - 21/03/2019
  5  Tarihsel Süreçte Dokumacılık Mekan İlişkisinin Koruma Amaçlı Değerlendirilmesi: Buldan Örn... 05/12/2018 - 07/12/2018
  6  Analysis of Academic Studies on Folk Architecture in Turkey... 05/12/2018 - 07/12/2018
  7  UNESCO World Heritage Areas and Tourism... 24/10/2018 - 27/10/2018
  8  Salihli Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Mirası... 24/10/2018 - 26/10/2018
  9  Cultural Heritage and Tourism: Izmir Torbalı Example... 24/10/2018 - 27/10/2018
  10  Restorasyon Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar: İzmir Örneği... 24/10/2018 - 26/10/2018
  11  İznik (Nikaia) Roma Tiyatrosu'nun Ortaçağ ve Osmanlı Dönemleri... 24/10/2018 - 26/10/2018
  12  The Importance of Touristic Values in The Development of Torbalı... 05/09/2018 - 08/09/2018
  13  Medieval and Ottoman Periods of Iznik (Nikaia) Roman Theater... 05/09/2018 - 08/09/2018
  14  İznik Roma Tiyatrosu 2017 Yılı Kazı ve Restorasyon Çalışmaları... 07/05/2018 - 11/05/2018
  15  Tire'de Somut Olmayan Miras Mekanları... 07/05/2018 - 08/05/2018
  16  Antik Çağ'dan Günümüze Sinop'ta Somut ve Somut Olmayan Mirasın Sürdürülebilirliği... 13/10/2017 - 15/10/2017
  17  İznik Roma Tiyatrosu 2016 Yılı Kazı ve Restorasyon Çalışmaları... 22/05/2017 - 26/05/2017
  18  Taşın Geleneksel Mimaride Kullanımı: Kula Örneği... 20/03/2017 - 25/03/2017
  19  Antik Dönemde Taş: İznik (Nikaia) Roma Tiyatrosu... 20/03/2017 - 25/03/2017
  20  Taş; Bakım-Onarım ve Restorasyon, Almanya'da Bir Staj Deneyimi... 20/03/2017 - 25/03/2017
  21  Taş İşleme Teknikleri ve Metropolis Antik Kenti Özelinde İncelenmesi... 20/03/2017 - 25/03/2017
  22  The Interrelations of Tangible and Intangible Cultural Properties in Buldan... 04/07/2016 - 07/07/2016
  23  Tangible and Intangible Heritage at Black Sea Region... 31/05/2016 - 02/06/2016
  24  Tarihi Çevrede Tasarım Bağlamında Kuşadası Eski Tabakhane Bölgesi'nin İrdelenmesi... 05/05/2016 - 06/05/2016
  25  Gotik Mimarinin Doğaltaş Kullanımına ve Taş Yapı Geleneğine Getirdiği Yenilikler... 05/02/2013 - 07/02/2013
  26  Tarihi Yapılarda Sürdürülebilir Ekler... 12/11/2012 - 13/11/2012
  27  Practicing Vernacular: The Example of Şirince Village... 19/04/2012 - 21/04/2012
  28  İtalya'da Tarihi Yapılarda Yeni Ek Uygulamalarında Çağdaş Çatı ve Cephe Sistemleri ile Tasar... 12/04/2012 - 13/04/2012
  29  The Effects of Transformation of Textile Industry on Life and Space: Examples of Kula and Buldan... 05/04/2012 - 07/04/2012
  30  Ege Bölgesi'nde Osmanlı Arkeolojisi Uygulamaları: Kula Tabduk Emre Türbesi... 01/03/2012 - 11/04/2012
  31  Tarihi Yapılı Çevrede Yeniyi Tasarlamak: Roma Ara Pacis Müzesi... 08/12/2011 - 09/12/2011
  32  Manisa Ulu Cami ve Medresesi, Koruma Yaklaşımları ve Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme... 02/12/2011 - 03/12/2011
  33  Manisa Kula'da Geleneksel Konut Mimarisi ve Koruma Önerileri... 02/12/2011 - 03/12/2011
  34  Osmanlı Barok Mimarisi... 25/11/2011 - 27/11/2011
  35  Tarihi Dokuda Taşıyıcı Sistem Seçimi ve Düzenlenmesi: Kontrast Kurma Aracı Olarak Yenilikçi ... 24/11/2011 - 26/11/2011
  36  Ecological Improvement in The Historical Cities During The Transition into The Slow City... 24/11/2011 - 25/11/2011
  37  The Traditional Details in The Houses of Buldan... 27/10/2011 - 28/10/2011
  38  Dokumacılık-Mekan İlişkisinin Koruma Amaçlı Değerlendirilmesi: Buldan'da Bir Restorasyon Öne... 26/10/2011 - 29/10/2011
  39  Tarihi Mekanda Yapısal Çevre Çözümlemeleri Bağlamında İtalyan Kentlerinden Örnekler... 26/10/2011 - 29/10/2011
  40  Bir Tasarım Stüdyosu Güncesi: D.E.Ü. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Mim 201 Mimari Tas... 20/10/2011 - 21/10/2011
  41  Batı Anadolu Osmanlı Evi Geleneğinde Farklı Bir Tip: Buldan'ın Dokuma İşlikli Evleri... 19/10/2011 - 21/10/2011
  42  İtalya'daki Köprü ve Çeşme Yapılarının Türkiye'deki Benzerlerinin Korunması Açısından ... 16/09/2011 - 18/09/2011
  43  Perugia 13. Yüzyıl Su Kemerinin Tarihsel Mirasın Sürdürülebilirliği Bağlamında Ele Alınmas... 16/09/2011 - 18/09/2011
  44  Şirince Köyü Örneğinde Kırsal Mimari Mirasın Kırsal Turizmin Gelişmesine Katkısının Tart... 13/09/2011 - 15/09/2011
  45  Denizli Buldan'da Tarihsel Süreçte Dokumacılık ve Mekan... 08/09/2011 - 10/09/2011
  46  Sokak Dokularının İzinde Buldan... 28/04/2011 - 29/04/2011
  47  İzmir'de Ticaretin Mekansal Dönüşümü... 27/04/2011 - 28/04/2011
  48  Bir Kullanıcı, Bir Mekan, Bir Ürün: Atölye "Konar Göçer"... 27/10/2010 - 27/10/2010
  49  Buldan'da Tarihsel Süreçte Dokuma Üretiminin Geleneksel Konutu Dönüştürmesi... 20/10/2010 - 22/10/2010
  50  Avrupa'da Gotik, Rönesans ve Barok Mimarilerin Çatı ve Cephe Sistemleri Açısından Karşılaşt... 15/04/2010 - 16/04/2010
  51  Lucca... 07/04/2009 - 26/05/2009
  52  Avrupa'da Gotik, Rönesans ve Barok Mimari... 26/02/2008 - 27/05/2008
  53  Geleneksel Üretimin Dönüşümü ve Dönüşümün Mekansal Karşılıkları-Denizli Buldan Örne... 14/12/2007 - 16/12/2007
  54  Kentsel Değerlerin Aydınlatılması İtalya'dan Uygulama Örnekleri... 13/12/2007 - 15/12/2007
  55  Kula'da Dokumacılık ve Geleneksel Mimari İlişkisi... 01/09/2006 - 03/09/2006
  56  Transforming City, Changing Identities: Izmir... 30/11/2005 - 02/12/2005
  57  Integration of Urban Archeological Sites with the City: Example of Agora of Izmir... 03/07/2005 - 07/07/2005
  58  Osmanlı Kentinde Mekanın Kamusallığı... 18/09/2003 - 21/09/2003
  59  Kentsel ve Mimari Dokusuyla Voyvoda Caddesi... 05/04/2002 - 06/04/2002
  60  Mimarlık Eğitiminde Stajın Önemi ve Öğrencilikten Mimarlığa Staj... 03/12/2001 - 05/12/2001
  61  Antik Kentlerimizin Turizm Amaçlı Aydınlatılması... 28/11/2001 - 30/11/2001
  62  Vezüv'ün Küllerinden Günışığına Pompei... 17/02/1999 - 26/05/1999
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Geleneksel Türk Evinde Kap Kacak ile İlgili Öğe ve MekanlarKap Kacak Kitabı...  2018
  2  Buldan'da Tarihsel Süreçte Dokuma Üretiminin Geleneksel Konutu Dönüştürmesi1. Türkiye Mimarlık Tarihi Kongresi Architectural History Conference / Turkey I...  2017
  3  Katlanmış Plak Çalışması Noktadan Mekana-Dokuz Eylül Üniversitesi Mimari Tasarım Birinci Sınıf İşler/Çalışmalar...  2012
  4  Antik Kentlerde Mimari Aydınlatma Tasarımının Koruma Bağlamında İrdelenmesi Metropolis İonia II Yolların Kesiştiği Yer Recep Meriç İçin Yazılar The Land of the Crossroa...  2010
  5  Yer, Bağlam: İzmir Temalı Mimari Stüdyo Çalışmalarındaki Arayışlar Mimarlık Eğitiminde Tasarım Stüdyolarına Farklı Yaklaşımlar...  2003
  6  Kentsel Mimarlık, TÜBA-TÜKSEK Buldan (Denizli) Kentsel Kültür Varlıkları Envanter Çalışması 2002 Yılı Raporu Türkiye Bilimler Akademisi TÜBA-TÜKSEK Türkiye Kültür Envanteri Pilot Bölge Çalışmaları B...  2003
 • NO AD TARIH
  1  Salihli'de Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı: 20. Yüzyıl Mimarlık Mirası'nın Belgelenmesi, Korunması ve Değerlendirilmesi...  5/2013 - 5/2015
  2  İzmir Atatürk Müzesi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve İç Mekan Projeleri...  10/2011 - /
  3  İzmir Kent Sağlık Profili...  10/2007 - 1/2008
  4  Söke Kemalpaşa Mah. 337 Ada, 36 Parseldeki Konutun Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri...  3/2005 - 6/2005
  5  TÜBA-TÜKSEK Türkiye Kültür Envanteri Projesi Kemeraltı (İzmir) Kentsel Kültür Varlıkları Envanter Çalışması...  1/2005 - 1/2005
  6  Tarihsel Süreçte Dokumacılık-Mekan İlişkisinin Koruma Amaçlı Değerlendirilmesi: Tire-Kula-Buldan Örneği...  7/2004 - 9/2009
  7  TÜBA-TÜKSEK Türkiye Kültür Envanteri Projesi Kemeraltı (İzmir) Kentsel Kültür Varlıkları Envanter Çalışması...  11/2004 - 12/2004
  8  Alsancak Renovasyon Projesi (1448-1449 Sokak Bakımlı Cepheler Projesi)...  3/2002 - 3/2002
  9  Kısmet Han Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri...  11/2001 - 11/2001
  10  Bornova Murat Köşkü Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri...  9/2001 - 3/2002
  11  TÜBA-TÜKSEK Türkiye Kültür Envanteri Projesi Buldan (Denizli) Pilot Bölge Kentsel Kültür Varlıkları Envanter Çalışması...  7/2001 - 1/2003
  12  Metropolis Projesi...  7/1994 - 1/1997
 • NO AD TARIH
  1  İzmir Kültürpark'ta Uzay Merkezi Projesi Öğrenci Çalışmaları Sergisi, Toplu(Grup) Sergi...  27/08/2004 - 05/09/2004
 • NO AD YIL
  1  Tarihi Kentler Birliği 2002 Yılı Koruma Ödülleri Başarı Ödülü-Alsancak Renovasyon Projesi ...  2002