En

DOÇ.DR. İBRAHİM ALPER ARISOY İŞLETME FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET BÖLÜMÜ ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü  1999
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı  2002
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği(Avrupa Çalışmaları)  2009
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi  2011
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Avrupa Birliği  2017
 • NO AD YIL
  1  Yunanistan'da Osmanlı Tarihi Literatürü Üzerine Bir Değerlendirme...  2020
  2  The Role of Eu Institutions in Common Trade Policy: An Assessment On Eu-Canada Comprehensive Economi...  2019
  3  From Morea to Marmara: Tsakonian Trade Networks and Migratory Movements during the Ottoman Period...  2018
  4  Eidiseis gia tin Tsakonia kai tous Tsakones apo Othomanikes Piges (Osmanlı Kaynaklarında Çakonya ...  2018
  5  Island Of Hydra In Ottoman Sources...  2016
  6  Crisis and Geography Some Observations on Peripheral Europe...  2015
  7  Some Remarks on the Socio Cultural Life of The Turks of Morea 17th 19th Centuries...  2015
  8  Balkan Paradoksu: Bir Parçalanma ve Bütünleşme Alanı Olarak Güneydoğu Avrupa...  2013
  9  Sub-national Units in Transition: International Relations Theory and Emerging Actors in a Multi-Leve...  2011
  10  Avrupa'da Federalizm Geleneği ve Avrupa Bütünleşmesinde Federalist Eğilimler...  2010
  11  İtalya'da Kuzey Bölgeselciliği ve Kuzey Ligi Hareketi...  2010
  12  Avrupa Birliği Sosyal Hukukunda Ayrımcılıkla Mücadele Kapsamında Kadın Erkek Eşitliği...  2007
  13  La Tutela dei Bambini in Turchia: dalle Norme Internazionali alle Norme Europee [Uluslararası Norml...  2004
 • NO AD TARİH
  1  Birinci Dünya Savası Esnasında Ege Adaları'nda Bulunan Osmanlı Ticari ve Diplomatik Temsilciler... 01/12/2018 - 02/12/2018
  2  Osmanlı Devleti'nin Iyonya Adalarında Temsili ve Korfu Başşehbenderligi... 02/12/2017 - 02/12/2017
  3  Yunanistan'da Osmanlı Diplomatik Temsilciliklerinin Gelişimi... 05/12/2016 - 06/12/2016
  4  Bâb ı Âlî nin Ege Adalarında Ticari ve Diplomatik Temsili... 03/12/2016 - 04/12/2016
  5  Osmanlı Kaynaklarına göre Mora'nın Çakonya Bölgesi... 10/09/2016 - 11/09/2016
  6  Development of Ottoman Diplomatic Representativesin Greece 1840-1897... 27/06/2016 - 30/06/2016
  7  Mora Türklerinin Sosyokültürel Yapısı üzerine Notlar... 05/12/2015 - 06/12/2015
  8  Paratiriseis shetika me tin Koinoniko-Politistiki Zoi ton Tourkon tis Peloponnisou (17os-19os Aionas... 30/10/2015 - 02/11/2015
  9  Island of Hydra in Ottoman Sources... 01/08/2015 - 01/08/2015
  10  Adalar Arasında Balkanların Kıyısında: Kızılhisar (Karisto) Müstahkem Mevkii ve Kasabası... 06/12/2014 - 07/12/2014
  11  Güneydogu Avrupa'da Balkanlaşma ve Bütünleşme Dinamikleri... 09/05/2014 - 09/05/2014
  12  Insularity Marginality and Entrepreneurial Traditions Searching for a Historical Pattern... 15/05/2013 - 18/05/2013
  13  Balkanlarda Ekonomik Bütünlesme Egilimlerinin Cografi ve Tarihsel Temelleri... 02/05/2013 - 03/05/2013
  14  Enlargement Challenges from the Southeast European Perspective... 17/04/2013 - 17/04/2013
  15  Crisis and Geography: How Relevant?... 13/06/2012 - 15/06/2012
  16  The Rise and Fall of Europe: 1950-1973 versus 1973-1982... 24/02/2012 - 28/02/2012
  17  Cyprus and Europe in Trade and Conflict: Central to the Mediterranean and Marginal to Europe?... 15/12/2010 - 16/12/2010
  18  Osmanlı Rumelisi'nde "Türk" Algısı: Slav Halk Şarkılarına İlişkin Bazı Gözlemler... 04/12/2010 - 05/12/2010
  19  Avrupa-Akdeniz Jeopolitiğinde Siyasal-Coğrafi Parçalılık: İtalya, Balkanlar ve Ege Dünyası ... 30/05/2010 - 06/06/2010
  20  Euro-Mediterranean Geopolitics at Crossroads: Confronting the Confrontation... 20/05/2010 - 22/05/2010
  21  From Balkanisation to Southeast Europeanisation: Fragmentality as a Source of Dynamism for Southeast... 28/05/2009 - 01/06/2009
  22  Sub-national Units in Transition: International Relations Theory and Emerging Actors in a Multi-Leve... 22/06/2007 - 23/06/2007
  23  AB ve Sivil Toplum Kuruluşları: Uluslarüstü düzeyde etkileşim ve Avrupa sanayicileri Yuvarlak ... 09/12/2006 - 10/12/2006
  24  La Tutela dei Bambini in Turchia dalle Norme Internazionali alle Norme Europee (Türkiye de Çocukla... 18/03/2005 - 19/03/2005
  25  Question of Minorities within the Context of European Integration... 24/05/2004 - 26/05/2004
  26  Kopenhag Kriterleri Çerçevesinde AB ve Azınlıklar... 29/11/2002 -
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Latin Amerika'da Bölgesel Bütünleşme Hareketleri 21. Yüzyılda Latin Amerika...  2019
  2  lîle dHydra selon des sources ottomanes Essais sur l Histoire Maritime des Grecs à la fin de la Domination Ottomane...  2017
  3  Balkanlarda Ekonomik Bütünleşme Eğilimlerinin Coğrafi ve Tarihsel Temelleri Balkanlarda Çok Boyutlu Entegrasyon...  2015
  4  Turkey and the Euro-Mediterranean: Geopolitics & Geo-economics at Crossroads Turkish Foreign Policy in the New Millennium...  2015
  5  Avrupa Jeopolitiği ve Akdeniz Medeniyet Alanı: Hatlar ve Satıhlar Avrupa Akdeniz Ortaklığı: Mare Nostrum'dan Birarada Yaşamaya...  2007
  6  Azınlık Kavramının Temel Boyutları ve Türleri Prof. Dr. Mehmet Ali Göktaş'a Armağan...  2006
 • NO AD TARIH
  1  European Citizenship and Social Cohesion: British Perpective and Experience...  3/2009 - 3/2009
 • NO AD YIL
  1  Avrupa Komisyonu - T.C. Dışişleri Bakanlığı  2000
  2  İtalyan hükümeti  2004
 • NO Görev
  1 İşletme Fakültesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Temmuz 2019- Ağustos 2019
  2 İşletme Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Temmuz 2019- Ağustos 2019
  3 İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı, Eylül 2018- Ağustos 2020
  4 İşletme Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Mayıs 2018-Devam ediyor
  5 İşletme Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Eylül 2017- Eylül 2020
  6 İşletme Fakültesi Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Mayıs 2017- Şubat 2019
  7 İşletme Fakültesi Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Kasım 2013- Kasım 2016
  8 İşletme Fakültesi Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Temmuz 2013- Kasım 2013
  9 İşletme Fakültesi Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ocak 2013- Temmuz 2013
  10 İşletme Fakültesi Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü Uluslararası İşletmecilik Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2011- Kasım 2013