En

DOÇ.DR. MURAT BEKTAŞ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu  1999
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ABD. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği  2002
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağ. ve Hastalıkları Hemşireliği Bilim Dalı  2009
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu  2010
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği)  2013
 • NO AD YIL
  1  Psychometric properties of the Turkish version of the Sugar-Sweetened Beverages Media Literacy Scale...  2020
  2  Pediatric Pain Management Knowledge Levels of Intern Nursing Students...  2020
  3  Nurses Attitudes Towards Death and Their Effects on Spirituality and Spiritual Care...  2020
  4  Psychometric properties of the Turkish version of the weight efficacy lifestyle questionnaire short-...  2019
  5  Determining the sensitivity of university students to violence toward children...  2019
  6  Hemşirelik Öğrencilerinin Bakım Planlarının Pediyatrik Ağrı Yönetimi Açısından İncelenm...  2019
  7  Hemşirelik Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri Ve Kültürlerarası Duyarlılıklarının Profes...  2019
  8  Palliative Care Difficulties and Psychometric Properties of the Turkish Version of the Self-Esteem B...  2019
  9  A Reliability and Validity Study of the Turkish Version of the Parenting Scale...  2019
  10  Effects of adolescents? self-efficacy and social anxiety on attitudes toward pros and cons of smokin...  2019
  11  -Factors Affecting Daytime Sleepiness in Adolescents...  2018
  12  The Effect of Problematic Internet Use, Social Appearance Anxiety, and Social Media Use on Nursing S...  2018
  13  Effects of Smoking Perception and Health Lifestyle Behaviour on Nursing Student Smoking Status...  2018
  14  The Effect of Fatigue-Related Education on Pediatric Oncology Patients? Fatigue and Quality of Life...  2018
  15  Effect of the Evidence-Based Pediatric Fever Management Training given to Nursing Students...  2018
  16  Reliability and Validity of the Turkish Version of the Daily Experiences Questionnaire (Turkish DEQ)...  2018
  17  Okul Hemşiresinin Rol ve İşlevleri...  2018
  18  The impact of the difficult vascular access, fear, and anxiety level in children on the success of f...  2018
  19  Çocuk Anksiyete Skalası-Durumluluk ve Çocuk Korku Ölçeğinin Türk Diline Kazandırılması...  2018
  20  Retesting the psychometric characteristics of the European cancer research and treatment organizatio...  2018
  21  The effects of parental feeding styles, children's self- efficacy and social anxiety on adolescent o...  2017
  22  Examination of the Perceptions of Nurses Working in a University Hospital towards the Palliative Car...  2017
  23  The Effect of Adolescents' Internet Addiction on Smartphone Addiction...  2017
  24  Psychometric Properties of a Turkish Version of the Diabetes Management Self-Efficacy Scale In Adole...  2017
  25  The Effect of Symptom Frequency on the Fatigue and Sleep Quality of Adolescent Cancer Patients...  2017
  26  Pediatrik Onkoloji Hastalarında Yorgunluğun Yaşam Kalitesine Etkisi...  2017
  27  The Psychometric Properties of the Turkish Version of the Smoking Outcome Expectation Scale and the ...  2017
  28  The effect of childrens' eating behaviors and parental feeding style on childhood obesity...  2017
  29  Determination of the interventions of families intended for the symptoms of children with cancer...  2017
  30  A Study of Bullying Against Nursing Students...  2017
  31  Psychometric Properties of the Turkish Version of Nursing Anxiety and Self-Confidence with Clinical ...  2017
  32  Küreselleşmenin Yarattığı Yoksulluk: Çocuk Yoksulluğu...  2017
  33  A study of the relationship between the study process, motivation resources, and motivation problems...  2017
  34  Spinal Kord Travması...  2016
  35  Oral ve Maksillofasial Travma...  2016
  36  Kafa Travması...  2016
  37  Toraks Travması...  2016
  38  Job Satisfaction and Burnout Among Paediatric Nurses...  2016
  39  Risk factors associated with post-traumatic stress symptoms following childbirth in Turkey...  2016
  40  Psychometric Properties of the Turkish Version of the Emotional Eating Scale for Children and Adoles...  2016
  41  Developing the Scale for Quality of Life in Pediatric Oncology Patients Aged 13-18: Adolescent Form ...  2016
  42  Relationship between Fatigue and Sleep Quality of Cancer Patients and Caregivers...  2016
  43  Tip 1 Diyabetli Adölesanlarda Diyabet Bakımında Ebeveyn İzlemi Ölçeğinin Geçerlik ve Güveni...  2016
  44  Pediatrik Onkoloji Hastalarında Beslenme: Sistematik İnceleme...  2016
  45  Psychometric Properties of Turkish Version of Pediatric Daytime Sleepiness Scale (PDSS-T)...  2016
  46  Psychometric Evaluation of the Tilburg Pregnancy Distress Scale Turkish Version (TPDS-T)...  2015
  47  Psychometric Properties of Turkish Version of the Dutch Objective Burden Inventory...  2015
  48  Association of Personality Traits and Risk of Internet Addiction in Adolescents...  2015
  49  Ebeveyn Kontrolünün Öğrencilerin Sigaraya Yönelik Algılarına Etkisi...  2015
  50  Effects of Perceived Smoking-Cancer Relationship and Cardiovascular Health Attitudes on Childrens? V...  2015
  51  Hemşirelik Öğrencilerinin Çocuk Sevme Durumlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi...  2015
  52  Developing a Scale for Quality of Life in Pediatric Oncology Patients Aged 7-12 - Children and Paren...  2015
  53  Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutum Ölçeği'nin Türkçe'ye Uyarlanması: Geçerlik ve G...  2015
  54  Çocukluk Dönemi Kronik Hastalıklarında Kullanılan Model ve Teoriler...  2015
  55  Developing Scales for the Assessment of Fatigue in Turkish Pediatric Oncology Patients Aged 13-18 an...  2014
  56  Developing a Scale for the Assessment of Fatigue in Pediatric Oncology Patients Aged 7-12 for Childr...  2014
  57  Bir Ölçme ve Değerlendirme Aracı Olarak: Yazılı Sınavlar...  2014
  58  Hemşirelik Öğrencilerinin Kendi Kendine Meme Muayenesi, Kendi Kendine Testis Muayenesi İle HPV A...  2014
  59  Effects of Student Perceptions of Social Skills on their Perception of Smoking...  2014
  60  Koroner Yoğun Bakımda Hasta Deneyimleri...  2014
  61  Glial Beyin Tümörlü Hastalarda Semptom/Bulgu Kümelemesi...  2014
  62  Effects of Cigarette Smoking across Three Generations and of Perceptions of the Smoking-Cancer Relat...  2014
  63  BUÇH Pediatrik Bası Yarası Risk Tanılama Aracı'nın Geliştirilmesi...  2014
  64  Symptom Frequency of Children with Cancer and Parent Quality of Life in Turkey...  2014
  65  Effects of Self-Concept Levels and Perceived Academic Achievements of Turkish Students on Smoking Pe...  2014
  66  Çocuk Hastalar İçin Düşme Riski Tanılama Ölçeğinin Geliştirilmesi...  2013
  67  Yoğun Bakımda Kritik Hasta Çocuk Monitörizasyonunda Yeni Yöntemler...  2013
  68  Glamorgan Pediatrik Basınç Ülseri Risk Tanılama Ölçeği Türkçe Formunun Psikometrik Özellik...  2013
  69  Hemşirelik Mesleğinde Erkekler ve Kariyer...  2013
  70  Türk Ve Danimarka'lı Hemşirelik Öğrencilerinin HIV/AIDS'li Bireylere Bakım Vermeye Yönelik T...  2013
  71  Effects of Perceived Parental Attitudes on Children's Views of Smoking...  2013
  72  Sigara Kullanımı Önleme Programının Geliştirilmesi ve Programın Etkinliğinin Değerlendirilm...  2012
  73  Smoking Status of Turkish Nursing Students and Factors Affecting Their Behavior...  2011
  74  Comparison of Basic Computer Training Strategies and Their Effects on the Level of Computer Anxiety ...  2011
  75  Information Needs of Patients with Meningiomas...  2011
  76  Health Screening: A survey of children's growth and development in Turkey...  2011
  77  Effects of Training about Skin Cancer on Farmers? Knowledge Level and Attitudes...  2011
  78  An Approach to Children's Smoking Behaviors Using Social Cognitive Learning Theory...  2010
  79  Çocukların Sigara İçme Durumunu Öngören ve Tanımlayan Karar Denge Ölçeğinin Psikometrik Ö...  2010
  80  Turkish University Students' Nutritional Habits Regarding Cancer Prevention and Healthy Lifestyles....  2010
  81  Mothers' Breastfeeding Behaviors and Affecting Factors...  2010
  82  Home Accidents and Mothers Measurements in Preschool Children...  2010
  83  Validity and Reliability Study of the Turkish Version of the Decisional Balance Scale for Adults...  2010
  84  Hemşirelik Öğrencilerinin Engellilere Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi...  2010
  85  Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlığı Geliştirme Davranışlarını Etkileyen Etmenler...  2009
  86  Effects of Peer Education, Social Support and Self Esteem on Breats Self Examination Performance and...  2009
  87  Çocuklarda Kafa Travmaları...  2009
  88  Adölesanların Sigara-Madde Kullanımı Hakkındaki Bilgi Düzeyleri...  2008
  89  Effect of Health Promotion Education on Presence of Positive Health Behaviors, Level of Anxiety and ...  2008
  90  İzmir'de Bir İlköğretim Okulunda Aile İçi Şiddet Araştırması...  2007
  91  AIDS Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması...  2005
  92  Okul Dönemindeki Çocukların Sağlık Durumlarının Belirlenmesi...  2004
 • NO AD TARİH
  1  Adölesanlar İçin Kilo Kontrol Öz Yeterliliği Yaşam Tarzı Ölçeği-Kısa Formu Türkçe Vers... 27/11/2019 - 30/11/2019
  2  Türkiye'de Hemşirelik Alanında Kanserli Çocuklara ve Ebeveynlerine İlişkin Yapılan Lisansüst... 27/11/2019 - 30/11/2019
  3  Adölesanlarda Obez Çocuklara Yönelik Tutumu Etkileyen Faktörler ... 27/11/2019 - 30/11/2019
  4  Kanserli Çocuklarda Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamalarının Semptom ve Ya... 25/09/2019 - 28/09/2019
  5  Yorgunluğa İlişkin Verilen Eğitimin Pediatrik Onkoloji Hastalarının Yorgunluk Düzeyi ve Yaşa... 18/04/2019 - 21/04/2019
  6  5-12 Yaş Çocuklarda Kan Alımında Sanal Gerçekliğin Korku, Anksiyete Ve Ağrıya Etkisi: Random... 13/12/2018 - 15/12/2018
  7  Dijital Çağdaki Çocuklar İçin Okul Hemşiresi Neden Önemli?... 06/12/2018 - 07/12/2018
  8  Elektronik Sigara Kullanim Sonuç Beklenti Ölceği'nin Türkce Formunun Geçerlilik ve Güvenirliğ... 29/11/2018 - 02/12/2018
  9  Bebek Masajının Yenidoğan ve Bebeklerin Uyku Durumlarına Etkisi: Sistematik İnceleme... 18/10/2018 - 21/10/2018
  10  İlk ve Oratokul Öğrencilerine Yönelik Gıda ve Beslenme Okuryazarlığı (GBO) Ölçeğinin Tür... 04/10/2018 - 07/10/2018
  11  Palyatif Bakım Zorlukları (PDCS) ve Özbildirime Dayalı Palyatif Bakım Uygulamaları (PCPS) Öl... 28/09/2018 - 29/09/2018
  12  Adölesanların Eğitim Stresi ve Okul Tükenmişlik Düzeylerinin Tütüne Yönelik Algı ve Tütü... 09/09/2018 - 12/09/2018
  13  Çocuklarda Obezite Farkındalığı ve Duygusal Yeme Durumunun Beden Kitle İndeksine Etkisi... 02/05/2018 - 05/05/2018
  14  Çocuklarda Zor Damar Yolunun, Korku ve Anksiyete Düzeyinin Flebotomi Başarısı Üzerine Etkisi... 02/05/2018 - 05/05/2018
  15  Adölesanlarda Gündüz Uykululuk Durumunu Etkileyen Faktörler... 29/11/2017 - 02/12/2017
  16  Ebeveyn Besleme Tarzları ile Çocukların Öz-yeterlilik ve Sosyal Kaygı Düzeylerinin Çocuklarda... 29/11/2017 - 02/12/2017
  17  İntörn Hemşirelik Öğrencilerinin Pediatrik Ağrı Yönetimi Bilgi Düzeyleri... 29/11/2017 - 02/12/2017
  18  Annelik Hüznü Ölçeği: Türk Kadınlarında Günlük Deneyimler Soru Formunun Geçerlik ve Güve... 29/11/2017 - 02/12/2017
  19  Pediatrik onkoloji Hastalarında Uyku... 29/11/2017 - 02/12/2017
  20  Ortaokul öğrencileirinin kontrol odağı ve problem çözme becerilerinin sigaraya yönelik algıl... 23/11/2017 - 26/11/2017
  21  Hemşirelik Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımı, Sosyal Görünüş Kaygısı Ve Sosyal... 29/06/2017 - 01/07/2017
  22  KÖKENİNİ ÇOCUKLUKTAN ALAN KALP ve DAMAR HASTALIKLARI RİSK FAKTÖRLERİ... 20/04/2017 - 22/04/2017
  23  İlkokul Öğrencilerinin Yeme Davranışlarının ve Ebeveynlerin Besleme Tarzlarının Çocukluk ... 03/03/2016 - 05/03/2016
  24  Adölesanlarda İnternet Bağımlılığının Akıllı Telefon Kullanımı Üzerine Etkisi... 04/12/2015 - 04/12/2015
  25  Çocuk İşçiliğinin ve Çalışan Çocukların Türkiye'deki Lisansüstü Çalışmalardaki Yeri... 03/12/2015 - 04/12/2015
  26  Türkiye'de Çocuklarda Bası Yarası Gelişmesini Değerlendiren Çalışmaların İncelenmesi... 01/12/2015 - 04/12/2015
  27  Kanserli Çocukların Yaşadıkları Semptomlara Yönelik Ebeveynlerin Uyguladıkları Girişimlerin... 17/11/2015 - 18/11/2015
  28  Çocuk ve Adölesanlar için Duygusal Yeme Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özellikle... 17/11/2015 - 18/11/2015
  29  Çağımızın Vebası:Çocuklarda Obezite... 17/11/2015 - 18/11/2015
  30  Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Palyatif Bakım ve Uygulama Engellerine Yöne... 22/04/2015 - 26/04/2015
  31  Pediatrik Onkoloji Hastalarında Beslenme: Sistematik İnceleme... 06/04/2015 - 07/04/2015
  32  Türkiye'de Hemşirelik Eğitiminin Tarihsel Süreci... 18/06/2014 - 20/06/2014
  33  Üç Kuşak Kadınların Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları... 16/06/2014 - 18/06/2014
  34  İntörnlük Eğitiminin Pediatri Öğrencilerinin Çocuk Hastaya Yönelik Algılarına Etkileri... 16/06/2014 - 18/06/2014
  35  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora Tezlerinin Özellikleri... 13/06/2014 - 13/06/2014
  36  BUÇH Pediatrik Bası Yarası Risk Tanılama Aracının Geliştirilmesi... 24/04/2014 - 27/04/2014
  37  Meme Kanserli Hastalarda Semptom/bulgu Kümelemesi... 10/04/2014 - 12/04/2014
  38  Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutum Ölçeği'nin Türkçe'ye Uyarlanması Geçerlik ve Gü... 05/12/2013 - 06/12/2013
  39  Lise Öğrencilerinin Akran Zorbalığı Davranışları İle Sanal Zorbalık Davranışları Arası... 01/11/2013 - 03/11/2013
  40  Okullarda Şiddetin Önlenmesine Yönelik Geliştirilen Okula Dayalı Girişim Programların Etkinli... 01/11/2013 - 03/11/2013
  41  The Analysis of the Relationship between Nursing Students? State of General Health and Psychologica... 31/10/2013 - 02/11/2013
  42  Farkli Egitim Sistemlerinde Ogrenim Goren Ogrenci Hemsirelerin Ogrenme Yaklasimlari ile Gudulenme Ka... 25/10/2013 - 27/10/2013
  43  Personality Traits And Internet Addiction In Adolescents... 24/08/2013 - 29/08/2013
  44  Üniversite Sınavına Hazırlanan Adölesanların Stresle Başa Çıkma ve Sınav Kaygılarının ... 22/05/2013 - 25/05/2013
  45  12-72 Aylık Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Tuvalet Eğitimine Yönelik Bilgi Ve Uygulamaları... 19/04/2013 - 21/04/2013
  46  Hemşirelik Öğrencilerinin Sigaraya Yönelik Algılarının ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranı... 19/04/2013 - 21/04/2013
  47  Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörler... 26/04/2012 - 28/04/2012
  48  Sıfır-Yirmnidört Ay Çocuğu Olan Annelerin Emzirme Durumunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi... 19/10/2011 - 21/10/2011
  49  Çalışan Hemşirelerin Erkek Hemşirelere Bakışı... 19/10/2011 - 21/10/2011
  50  Süt Çocuğu Annelerinin Toplumsal Cinsiyet Rolünden Kaynaklanan Sorunlar... 12/10/2011 - 16/10/2011
  51  Sağlıklı Ergen Sağlıklı Aile Projesi... 07/09/2011 - 09/09/2011
  52  BUÇH Düşme Risk Tanılama Ölçeği 1. Versiyonunun Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması... 07/09/2011 - 09/09/2011
  53  Hemşirelik Öğrencilerinin Sigara Kullanma Durumları ve Etkileyen Faktörler... 28/04/2011 - 30/04/2011
  54  Hemşirelik Öğrencilerinin Araştırma ve Gelişmelere Yönelik Tutumlarını Etkileyen Etmenlerin... 28/04/2011 - 30/04/2011
  55  İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Geliştirilen Sigara Kullanımı Önleme Programının Etkisi... 20/04/2011 - 22/04/2011
  56  Öğrencilerin Sosyal Beceri Algılarının Sigara Kullanımına Yönelik Algılarına Etkisi... 13/10/2010 - 14/10/2010
  57  Ergenlerin Ruhsal Durumlarının İncelenmesi... 13/10/2010 - 14/10/2010
  58  Glial Beyin Tümörlü Hastalarda Semptom/Bulgu Kümelemesi... 26/05/2010 - 29/05/2010
  59  Relationship Among Cancer, Individuals Perception of Smoking Pros and Cons... 03/04/2010 - 07/04/2010
  60  Nutritional Habits in Protection from Cancer And Healthy Lifestyle of Students in School of Health... 03/04/2010 - 07/04/2010
  61  Informatıon Needs of Patient With Meningioma... 03/04/2010 - 07/04/2010
  62  Adölesanların Benlik Algıları ile Sigara Yarar-Zarar Algıları Arasındaki İlişkinin İncelen... 16/11/2009 - 19/11/2009
  63  Mother's Attittude Towards Weaning and starting on Solid Food... 04/06/2008 - 06/06/2008
  64  Mother's Attittude Towards Breastfeeding with Children 0-72 Months old... 04/06/2008 - 06/06/2008
  65  Hemşire Öğrencilerin Bilgisayar Kaygısının Azaltılmasında Farklı Eğitim stratejilerinin Et... 15/11/2007 - 18/11/2007
  66  İlköğretim Öğrenci ve Ebeveynlerinin Sigara Kullanımına Yönelik Tutumları... 21/06/2007 - 23/06/2007
  67  Bernard'ın Çocuk-Ebeveyn Etkileşim Modeline Göre Hasta Bakımının Yürütülmesi... 21/06/2007 - 23/06/2007
  68  Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Beslenme Durumlarının Belirlenmesi... 21/06/2007 - 23/06/2007
  69  Adölesanların Sigara-Madde Kullanımı Hakkındaki Bilgi Düzeyleri Ve Kullanım Yaygınlıkları... 14/12/2006 - 17/12/2006
  70  Dental Health in Preschool Children... 22/10/2006 - 25/10/2006
  71  Health Prevention and Promotion Via Identifying Health Risk in Pre-School Children... 22/10/2006 - 25/10/2006
  72  A comparison of Attitudes of Turkish and Danish Nursing Students Toward the Care of Persons with HI... 22/10/2006 - 25/10/2006
  73  Accidents in Preschool Children... 22/10/2006 - 25/10/2006
  74  The Affect of Education Given Concerning The Health Promotion on the Anxiety Level and The Conditio... 22/10/2006 - 25/10/2006
  75  Okul Dönemindeki Çocukların Sağlık Risklerinin Belirlenmesi... 15/09/2006 - 17/09/2006
  76  Ek Besinlere Geçiş Hakkında Verilen Eğitimin Annelerin Bilgi Düzeyine Etkisi... 05/05/2005 - 06/05/2005
  77   Aile İçi Şiddet ve Çocuk... 15/09/2004 - 17/09/2004
  78  Savaş ve Çocuk... 26/06/2004 - 30/06/2005
  79  Öğrenci Hemşire olarak Klinik Uygulama Deneyimi... 29/04/2004 - 30/04/2004
  80  Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi Öğrenci Komisyonumuzla Tanıştınız mı?... 12/05/2002 - 14/05/2002
 • NO AD YIL
  1  Çocuğunuz Büyüyor: Bölüm 3: Okul Öncesi Dönem Çocuğun Büyüme ve Gelişmesi...  2005
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Okul Öncesi Çocuklarda Sağlığı GeliştirmeTürkiye Klinikleri: Yaşam Döngüsünde Sağlığı Geliştirme: Hemşirelik Uygulamaları...  2019
  2  Bebeklik Döneminde (0-1 yaş) Sağlığın Geliştirilmesi Yaşam Boyu Sağlığı Geliştirme...  2018
  3  Solunum Yolu Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Akıl Notları Pediatri Hemşireliği Akıl Notları...  2017
  4  PLACES OF TALES IN CHILD DEVELOPMENT AND EDUCATION DEVELOPMENTS IN EDUCATIONAL SCIENCES...  2016
  5  AS A TOOL FOR THE EVALUATION OF THE CLINICAL SKILLS PERFORMANCE IN NURSING EDUCATION: OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMS education at the beginning of the 21st century...  2015
  6  Death Perception In Children THE SCIENCE AND EDUCATION AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY IN TURKEY VOLUME 4...  2014
  7  The Impact of Obesity Seen In Childhood and Adolescence On Quality of Life THE SCIENCE AND EDUCATION AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY IN TURKEY VOLUME 4...  2014
  8  Okullarda Şiddetin Önlenmesine Yönelik Geliştirilen Okula Dayalı Girişim Programların Etkinliği: Sistemik Bir Literatür İncelemesi ÇOCUK VE ŞİDDET: TOPLUMSAL ŞİDDETİN CENDERESİNDE ÇOCUKLAR CİLT 2...  2014
  9  Lise Öğrencilerinin Akran Zorbalığı Davranışları ile Sanal Zorbalık Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ÇOCUK VE ŞİDDET: TOPLUMSAL ŞİDDETİN CENDERESİNDE ÇOCUKLAR CİLT 2...  2014
  10  Pediatric Oncology Patient and Quality of Life THE SCIENCE AND EDUCATION AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY IN TURKEY VOLUME 4...  2014
  11  The Examination of The Relationship Between Nursing Students? General Health Condition and Attitudes of Seeking for Psyhcological Help THE SCIENCE AND EDUCATION AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY IN TURKEY...  2013
  12  Çocukluk Çağı Acil Sorunları ve Hemşirelik Yaklaşımı Pediatri Hemşireliği...  2013
  13  İlköğretim Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Çocuk ve Bilişim...  2013
  14  ÇOCUK HASTALAR İÇİN BUÇH DÜŞME RİSKİ TANILAMA ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ 2. ULUSAL SAĞLIKTA KALİTE VE GÜVENLİK ÖDÜLLERİ KİTABI...  2011
 • NO AD TARIH
  1  Erken Doğum Tehdidinde Hemşirelik Bakımının Stres, Prenatal Uyum, Kontraksiyon, Kortizol ve Doğum Haftasına Etkisi...  5/2017 - 5/2019
  2  Yorgunluğa İlişkin Verilen Eğitimin Pediatrik Onkoloji Hastalarının Yorgunluk Düzeyi Ve Yaşam Kalitesine Etkisi...  11/2015 - 11/2017
  3  Sağlıklı Ergen Sağlıklı Aile...  1/2011 - 6/2011
  4  Okul Öncesi Çocuğun Sağlığının Geliştirilmesi Projesi...  9/2004 - 12/2005
 • NO AD YIL
  1  I.Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi Poster Bildiri Teşvik ödülü...  2002
  2  Poster Bildiri Üçüncülük Ödülü...  2011
  3  Poster Bildiri 3. ödülü...  2011
  4  HKS Araştırma ve Bilimsel Yayın Birincilik Ödülü...  2011
  5  Bildiri Teşvik Ödülü...  2015
  6  Sözel Sunum 3. ödülü...  2014
  7  Sözel Bildiri Birincilik Ödülü...  2018
  8  Sözel Bildiri 1. Ödülü...  2019
 • NO Görev
  1 DEÜ Rektörlüğü Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu Üyesi, Kasım 2018-Devam ediyor
  2 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2018-Devam ediyor
  3 Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Eylül 2016- Ocak 2017
  4 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Nisan 2016- Nisan 2019
  5 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Aralık 2015- Aralık 2018
  6 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2015- Kasım 2018
  7 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Kurulu Doktor Öğretim Üyesi Üyeliği, Nisan 2013- Kasım 2013
  8 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Aralık 2012- Aralık 2015
  9 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2012- Kasım 2015